İmza Sirküleri Nedir, İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 28.02.2024
İmza Sirküleri Nedir, İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza sirküleri bir işletmenin veya şirketin resmi belgelerinde kullanılan yetkili kişilerin imzalarını temsil eden belgelerdir. Şirketin tüzel kişiliğini yansıtan önemli bir unsurdur ve iş ilişkilerinde güvenin sağlanması için kullanılmaktadır.

Bir kişinin veya birkaç kişinin yetki belgesini içermekte ve resmi belgelerin imzalanması sürecinde kullanılmak üzere düzenlenmektedir. İmza sirkülerinin alınması bir işletmenin resmiyetini ve hukuki geçerliliğini sağlamak adına önemli bir adımdır. 

İmza sirkülerleri kısaca bir şirketin güvenilirliğini ve resmiyetini temsil eden önemli belgelerdir. İşlemlerin titizlikle yürütülmesi ve gereken resmi onayların alınması, şirketin hukuki geçerliliğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

imza sirküleri nereden alınır

İmza Sirküleri Nedir?

İmza sirküleri, bir kurum veya kuruluşta, bu kurum veya kuruluşu resmi işlemlerde temsil yetkisi olan kişilerin bilgilerini, imzalarını, yetki alanlarını içeren noter onaylı belge olarak tanımlanabilmektedir. Tüzel kişilik sahibi şirketler için zorunlu bir belgedir.

İmza sirküsünün amacı kurum veya kuruluşu temsil yetkisi olan kişilerin imzalarının ve yetki alanlarının resmi bir belge ile kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

İmza sirküleri almak için kurum veya kuruluşun yetkili temsilcisi, noter huzurunda imza sirküsünü düzenleyecek bir dilekçe yazması ve imza sirküsünü imzalaması gerekmektedir. Özellikle imza sirküleri alma süreci pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Öncelikle imza sirküsü başvurusu için gerekli belgeler arasında şunlar yer almaktadır.

 • Kurum veya kuruluşun unvanı, adresi ve vergi numarası yazılı bir dilekçe
 • Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişilerin imza örnekleri 
 • Kurum veya kuruluşun ticaret sicil gazetesi 
 • Kurum veya kuruluşun vergi levhası 

İmza sirküsünü almak içinse aşağıdaki adımların sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

 • Gerekli belgeleri hazırlamanız gereklidir.
 • En yakın notere giderek, başvuru yapabilirsiniz.
 • Noterde imza sirküsünü düzenleyecek bir dilekçe yazmalısınız.
 • Dilekçede kurum veya kuruluşun unvanı, adresi, vergi numarası, temsile yetkili kişilerin adları, soyadları, unvanları ve yetki alanları belirtilmelidir.
 • Dilekçeyi imzaladıktan sonra imza sirküsünü noter huzurunda imzalamalısınız.
 • Noter imza sirküsünü düzenlemekte ve onaylamaktadır.
 • Ardından imza sirküsünü kurum veya kuruluşa teslim etmektedir.
imza belgesi

İmza Sirküleri Ücretleri Nelerdir?

İmza sirküleri tüzel kişiliğin resmi işlemlerde ve yazışmalarında kullanılmaktadır ve noter tarafından düzenlenmektedir. İmza sirküleri ücreti ise noterlerin belirlediği tarifeye göre belirlenmektedir. Ücret her yıl güncellenmektedir. 2024 yılı için imza sirküleri ücretleri şu şekildedir.

 • Tek nüsha imza sirküleri ücreti 147 TL
 • Her nüsha ilave ücreti 10 TL

İmza sirküleri ücretini etkileyen faktörler arasında ise imza sirküsünün sayısı ve imza sirküsünün düzenlendiği noter yer almaktadır. İmza sirküsünün bir nüshası için ücret ödenirken, birden fazla nüsha için her nüsha için ilave ücret ödenmektedir.

Noterler ise belirledikleri tarifeye göre imza sirküleri ücreti talep etmektedir. İmza sirküleri ücretini ödemek için aşağıdaki belgeler gerekli olmaktadır.

 • Tüzel kişiliğin kimliği ve kimlik fotokopisi
 • Kurum vergi levhası
 • Kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi

İmza Sirküleri Kime Verilir?

İmza sirküleri tüzel kişiliğin yetkili kişilerine verilmektedir. Tüzel kişiliğin yetkili kişileri ise şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve benzeri kişiler olabilmektedir. Tüzel kişiliğin yetkili kişilerinden biri imza yetkisini bir başkasına devredebilmektedir.

Böyle bir durumda devreden kişi ile devralan kişinin noter huzurunda vekaletname düzenlemesi gerekmektedir. Vekaletnamede ise devredilen imza yetkisinin kapsamının belirtilmesi gerekmektedir. 

Ticari sözleşmeler imzalamak, resmi kurumlara başvuru yapmak, bankacılık işlemleri yapmak veya kamu ihalelerine katılmak isteyenlere verilen bir belgedir. Kısacası imza sirküleri, tüzel kişiliklerin resmi işlerini yürütebilmesi için gerekli bir belgedir.

imza sirküleri ve şirket

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

Tüzel kişiler tarafından resmi işlemlerde, ticari sözleşmelerde, bankacılık işlemlerinde, vize başvurularında ve benzeri durumlarda kullanılan imza sirküleri, tüzel kişiler için önemli bir belge olmaktadır.

Özellikle imza sirküleri bulunmayan tüzel kişiler bazı resmi işlemlerde zorluk yaşayabilmektedir. İmza sirküleri aşağıdaki amaçlara hizmet etmektedir.

 • İmza sirküleri bir tüzel kişi adına atılan imzanın gerçek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmakta ve bu sayede sahte imza kullanımının önüne geçilerek dolandırıcılık riski azaltılmaktadır.
 • İmza sirküleri bir tüzel kişi adına hangi işlemlerin hangi kişiler tarafından yapılabileceğini göstermektedir. Böylece yetkisiz kişilerce işlem yapılmasının önüne geçilmektedir.
 • İmza sirküleri aynı zamanda bir tüzel kişinin resmi belgelerinin ve işlemlerinin güvenilirliğini sağlamaktadır. Tüzel kişinin hukuki ve mali güvenliği korunmaktadır.

İmza Sirküleri Geçerlilik Süresi Nedir?

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi kanunlarla belirlenmiş değildir ve şirketin veya tüzel kişinin yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenmeyen imza sirkülerinin geçerlilik süresi ise en fazla 3 yıl olmaktadır.

Şirketin veya tüzel kişinin görev süresine göre de imza sirküleri geçerlilik süresi değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bir anonim şirketin yönetim kurulunun görev süresi 3 yıl ise bu şirketin imza sirkülerinin de geçerlilik süresi 3 yıl olmaktadır.

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi şirket veya tüzel kişinin imzaya yetkili kişisi değiştiğinde de sona ermektedir. Özellikle bu nedenle imzaya yetkili kişi değiştiğinde yeni bir imza sirküsünün çıkarılması gerekmektedir.

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi sona erdiğinde şirket veya tüzel kişinin resmi yazışmalarında, sözleşmelerinde, faturalarında ve diğer ticari işlemlerinde bu imza sirküleri kullanılamamaktadır. Geçerlilik süresinin sona erip ermediğinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Şirketler veya kişiler imza sirkülerinin geçerlilik süresini öğrenmek için imza sirküsünün üzerinde yer alan tarihe bakarak süreyi öğrenebilmektedir. Geçerlilik süresini uzatmak içinse şirket veya tüzel kişinin yönetim kurulu kararı ile yeni bir imza sirküsünün çıkarılması gerekmektedir.

İmza Sirküleri Nereden Alınır?

İmza sirküleri noterlerden alınabilmektedir. İmza sirküleri almak için notere şirketin veya tüzel kişinin tüzel kişiliği kanıtlayan belgeler (ticari sicil gazetesi, vergi levhası, unvan tescil belgesi vb.) ve imza sirküsünde yer alacak kişilerin imza beyannamelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İmza sirküleri noter tarafından hazırlanmakta ve imzalanarak mühürlenmektedir. İmza sirküleri iki nüsha olarak hazırlanmakta, bir nüshası şirket veya tüzel kişinin dosyasında muhafaza edilirken, diğer nüshası ise şirket veya tüzel kişinin ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanılmaktadır.

İmza Beyannamesi ile İmza Sirküleri Arasındaki Fark Nedir?

İmza beyannamesi ve imza sirküleri her ikisi de kişinin imza örneklerini içeren ve noter tarafından onaylanan belgelerdir. Ancak bu iki belge arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Öncelikle imza beyannamesi gerçek kişiler tarafından alınan bir belgedir.

Bu belgede kişinin kimlik bilgileri ile birlikte imza örnekleri yer almaktadır. İmza beyannamesi kişinin imzasının gerçekliğini kanıtlamak için kullanılmaktadır. Örneğin, banka hesabı açarken, kredi başvurusu yaparken veya başka bir yasal işlem yaparken imza beyannamesi istenebilmektedir.

İmza sirküleri ise tüzel kişiler tarafından alınan bir belgedir. Tüzel kişiliğin imza yetkilisi veya yetkililerinin imza örnekleri yer almaktadır. İmza sirküleri, tüzel kişiliğin temsil yetkisini gösteren bir belge olurken, bir şirket tarafından bir sözleşme imzalanırken imza sirküleri istenebilmektedir.

İmza beyannamesi ise imza sirküleri arasındaki farklar şöyle özetlenebilmektedir.

Özellikİmza Beyannamesiİmza Sirküleri
AlıcılarGerçek kişilerTüzel kişiler
İçerikKişinin kimlik bilgileri ve imza örnekleriTüzel kişiliğin imza yetkilisi veya yetkililerinin imza örnekleri
Amacıİmzanın gerçekliğini kanıtlamakTemsil yetkisini göstermek
İstenildiği durumlarBanka hesabı açmak, kredi başvurusu yapmak, yasal işlem yapmakSözleşme imzalamak, tüzel kişiyi temsil etmek

İmza Sirküleri Kaç TL 2023?

2023 yılında imza sirküleri alma ücreti bir nüsha için 147 TL'dir. Birden fazla nüsha alınması durumunda her bir nüsha için 147 TL ücret ödenmektedir. İmza sirküleri ücreti her yıl Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenmektedir.

Belirlenen bu ücret noterlik hizmetlerinin karşılığı olarak alınmaktadır. 2023 yılı için imza sirküleri ücreti de bu nedenle 147 TL’dir.

İmza Sirküleri E-Devletten Alınır Mı?

İmza sirküleri almak için öncelikle noter huzurunda imza sirküleri beyannamesi düzenlenmesi gerekmektedir. Beyannamede, şirkette yetkilendirilmiş kişilerin adları, soyadları, unvanları ve imza örnekleri yer almaktadır.

Beyanname düzenlendikten sonra noter tarafından imza sirküleri düzenlenmektedir. İmza sirküleri almak isteyen tüzel kişiler özellikle bu belgenin e-devlet üzerinden alınıp alınmayacağını merak etmektedir.

Ancak imza sirküleri e-Devlet üzerinden alınamamaktadır. İmza sirküleri almak için herhangi bir noter dairesine bizzat başvuru yapılması gerekmektedir.

İmza Sirküleri Çıkarmak İçin Ne Gerekli?

İmza sirküleri çıkarmak için gerekli olan bazı belgeler bulunmakta ve imza sirküleri başvurusu öncesinde bu belgelerin hazırlanıp başvuru gününde ibraz edilmesi gerekmektedir. İmza sirküleri için gerekli belgeler şunlardır.

 • Tüzel kişiliğin kimliği ve kimlik fotokopisi
 • Tüzel kişinin vergi levhası
 • Tüzel kişinin kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirkülerinde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

Tüzel kişiliğin kimliği ve kimlik fotokopisi, tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu yerin ticaret sicil gazetesinden temin edilebilmektedir. Tüzel kişinin vergi levhası ise vergi dairesinden temin edilebilmektedir.

İmza sirkülerinde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisinin yetkili kişi tarafından notere ibraz edilmesi gerekmektedir.

Noterden İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

Kişinin imza örneklerini içeren ve noter tarafından onaylanmış belge olan imza sirküleri genellikle tüzel kişiler tarafından ihtiyaç duyulan bir belgedir. Tüzel kişiliğin temsil yetkisine sahip kişilerin imzalarını içermektedir.

Böylece tüzel kişinin imzalarının gerçekliği ve geçerliliği onaylanmış olmaktadır. Noterden imza sirküleri almak için gerekli belgelerle birlikte en yakın notere başvurmanız yeterli olmaktadır. Noterde sizden 2 adet belgeye en az 3 imza atmanız istenmektedir. Noter onayı alındıktan sonra bu iki belgeden biri size verilmektedir. Kısaca imza sirküleri alma adımları şunlardan oluşmaktadır.

 • Gerekli belgeleri hazırlayın.
 • En yakın notere gidin.
 • Noter huzurunda kimliğinizi ibraz edin.
 • 2 adet belgeye en az 3 imza atın.
 • İmza sirküleri ücretini ödeyin.
 • İmza sirküsünü alın.

Noterden İmza Sirküleri Ne Kadar?

2024 yılı için noterden imza sirküleri alma ücreti 310 TL'dir ve bu ücret her bir nüsha için geçerlidir. İmza sirküleri almak için notere başvurduğunuzda ücreti önceden ödemeniz gerekmektedir. Noter, ücreti tahsil ettikten sonra imza sirkülerini hazırlamaya başlamaktadır. İmza sirküleri genellikle aynı gün içinde hazırlanmakta ve teslim edilmektedir.

İmza Sirküleri Süresiz Olur Mu?

İmza sirküleri bir tüzel kişiliğin resmi işlemlerde temsil yetkisini haiz kişi veya kişileri, imza örnekleri ve yetki alanlarıyla birlikte gösteren noter onaylı belgedir. İmza sirkülerinin süresinin belirli durumlarda güncellenmesi gerekmektedir.

Özellikle kuruluşun yönetim organlarında değişiklik olması veya vekaletnamelerde değişiklik yapılması gibi durumlarda güncellenmelidir. Bu nedenle imza sirkülerlerinin süresiz olması mümkün değildir. İmza sirkülerinin geçerlilik süresi en fazla 3 yıl olabilmektedir.

İmza Sirküleri Gerekli Mi?

İmza sirküleri tüzel kişinin resmi evrakları imzalamak, sözleşmeler yapmak ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bir belge olsa da bazı istisnalar da bulunmaktadır. Ancak genel olarak oldukça önemli ve gerekli bir belge olmaktadır. İmza sirküleri gerekli olan durumlar şunlardır.

Şirketler, imza sirküleri olmaksızın resmi işlemler yapamazlar. Banka hesabı açmak, sözleşme imzalamak, vergi ödemek vb. şeyleri içerebilir.

 • Kooperatifler de imza sirküresi olmaksızın resmi işlemler yapamazlar.
 • Dernekler, imza sirküresi olmaksızın resmi işlemler yapamazlar.
 • Vakıflar, imza sirküresi olmaksızın resmi işlemler yapamazlar.

İmza sirküresi gerekli olmayan bazı durumlar arasında ise şunlar bulunmaktadır.

 • Kanunlar, sözleşmeler veya yetkili organların kararları ile temsil yetkisine sahip olan kişiler, imza sirküresi olmadan, temsil yetkisini açıklayan dayanak belgeleri ibraz etmek suretiyle işlem yapabilmektedir.
 • 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler için imza sirküresi ibrazı şartı kaldırılmıştır.

İmza sirküresi tüzel kişilerin resmi işlemlerini kolaylaştırmak ve güvence altına almak için önemli bir belgedir. Şirketler ve diğer tüzel kişiler, imza sirkülerinin gerekli olduğu durumlarda bu belgeleri mutlaka almalıdırlar.

İmza Beyannamesi Kimlere Verilir?

Şahıslar, imza beyannamesini, resmi işlemlerde imzalarının geçerliliğini kanıtlamak için kullanabilmektedir. Örneğin, banka hesabı açmak, sözleşme imzalamak, vergi ödemek vb. işlemlerde imza beyannamesi istenebilmektedir.

Şirketler ortakları veya yönetim kurulu üyeleri tarafından imza beyannamesi talep edilebilmektedir. Beyanname şirket adına işlem yapma yetkisinin bulunduğunu göstermektedir. Kooperatiflerde de ortakları veya yönetim kurulu üyeleri tarafından imza beyannamesi talep edilebilmektedir.

Kooperatif adına işlem yapma yetkisinin bulunduğunu göstermektedir. Dernekler de üyeleri veya yönetim kurulu üyeleri tarafından imza beyannamesi talep edebilirken, vakıflar da aynı şekilde imza beyannamesi alabilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Konular

E-imza Nedir? E-Devlet E-İmza Başvurusu [2024 Rehberi]

Ticaret Ünvanı Nedir? Kimler Ticaret Ünvanı Alabilir ?

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Ticaret Odası Kaydı Nedir? E-Ticaret İçin Neden Önemlidir?

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler