Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 25.05.2024
Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

E-ticaret faaliyetlerinin bir şirket bünyesinde yapılması yasal bir yükümlülüktür. Limited şirket kurmak internet üzerinden satış yapmak isteyenler için avantajlı bir seçenektir. Ticari faaliyetlerini vergi ve maliyet avantajlarıyla yürütmek için bu alternatif tercih edilebilmektedir.

Firma kurulumunda ve idaresinde bazı hususlara dikkat etmek faydalı olur. Bu şirket tipinin kendine özgü bir yapısı vardır. Aynı zamanda yönetim şeması ve sermaye koşulları vardır. Hazırladığımız bu yazı ile “Limited şirket nedir?” sorusuna detaylı bir yanıt bulunacaktır.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, bir ticaret unvanı altında kurulan ve faaliyet gösteren firmalar türüdür. Bu işletmerler, bir ya da birden fazla gerçek veya tüzelkişilikler tarafından kurulmaktadır. LTD şirketin en önemli özelliklerinden biri esas sermayesinin belli olmasıdır. Firmanın kuruluş ve faaliyetinde her şey tanımlı olmalıdır.

Aynı zamanda ilgili kanun maddelerine göz atmak faydalı olur. Bu firmanın tanımı, özellikleri ve koşulları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile belirlenir. LTD şirketin niteliklerine ilgili kanunun 573’üncü maddesinde detaylı biçimde yer verilmiştir. Bu maddeye göre limited şirket, her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilmektedir.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Ortakların taahhüt ettikleri sermayeyi nakit olarak getirmeleriyle başlar. Sermaye beyan edilip gerekli başvuru yapıldıktan sonra süreç başlamış olur.

Limited şirket kurulum aşamasında tamamlanması gereken aşamalar şunlardır;

 • Muhasebeci anlaşması,
 • Şirket kuruluşu için gereken evrakların toplanması,
 • Ana sözleşme hazırlanması,
 • Vergi ve banka süreçleri,
 • Ticaret sicil kaydı,
 • Vekalet ve beyanname,
 • Vergi dairesine bildirim yapılması,
 • Ticaret odası kaydı.

Kuruluş aşamaları tamamlandıktan sonra şirket faaliyetlerine başlanır. Ayrıca sayılan adımların dışında mağaza, ofis, restoran veya depo gibi mekânlarda faaliyet göstermeyi düşünenler olabilmektedir. Dolayısıyla bunlar için de belediyeden izin alınması gerekmektedir.

Limited Şirket Kurmanın Şartları Nasıldır?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde limited şirket kurma şartlarına detaylı bir biçimde yer verilmiştir. 25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı karara göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren limited şirket kurmak için en az 50.000 TL sermaye gerekmektedir. Ayrıca bu sermaye, şirketin tescilinden sonra 24 ay içinde ödenmelidir.

Ortak sayısı limited şirket özellikleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu tür firmalarda ortakların sayısı 1 ile 50 arasında olmalıdır. Bu sebeple 50 kişiden daha fazla ortağa sahip olan şirketler limited statüsünde kalamamaktadır.

Limited şirketlerde borçlar firmaya aittir. Ortaklar, borçlardan sorumlu tutulamaz. Kamu borçlarının tahsilatı firma sermayesi üzerinden gerçekleşir. Ayrıca şirketin yeterince sermayesi yoksa ortaklar hisselerine orantılı olarak borçlu kabul eder.

Limited Şirket Kurmadan Önce Bilmemiz Gerekenler Nelerdir?

Şirket kendine özgü bir yönetim şemasına sahiptir. Alınan kararların yasal mevzuatlara uygun olması için kurul düzenlenmesi ve yönetim mekanizmalarının ayrı ayrı çalışması gerekir. Bu tür firmalarda müdürler ve yöneticiler olmak üzere iki ayrı karar mekanizması bulunur.

Şirket Kurulumu yapmadan önce yönetim yetkilerine karar vermeniz ve ortaklar arasında bu konuları netleştirmeniz faydalı olur. Bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm bilgilere “Şirket Yönetimi İpuçları” başlıklı içerikten ulaşabilirsiniz.

Limited Şirketin Kurulması Sürecinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

LTD şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce sermaye planı yapmak faydalı olur. Bu süreçte, harcama yapılacak bütün kalemler belirlenmelidir. İyi bir plan yapılarak bütçe verimli bir biçimde yönetilmelidir. Şirket kuruluşunda ihtiyacınız olan sermayeyi bankaların özel kurumsal kredileriyle veya KOSGEB gibi hibe programlarıyla karşılamanız da mümkündür.

Pazar araştırması yapmadan faaliyete geçmek şirket kuruluşu sırasında sıkça yapılan hatalar arasındadır. Firmanızın başarılı olmasının yolu piyasa ihtiyaçlarına hitap etmekten geçer. Faaliyet göstermek istediğiniz pazarı ve hedef kitlesini önceden belirlemeniz bu açıdan faydalı olur.

Vergi dönemleri de şirket faaliyetlerinin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir. Beyanname dönemlerini kaçırdığınızda vergi cezası gibi yaptırımlara maruz kalınabilmektedir. Firma faaliyetlerine başladıktan sonra vergi ve beyan dönemlerini takip ederek olumsuz durumlar engellenebilmektedir. Aynı zamanda bu işlemler için bir mali müşavirle çalışarak söz konusu durumlardan kaçınılabilinmektedir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirketin faaliyetlerinin başlaması için gereken bazı belgeler vardır. Bu aşamada kuruluş süreçlerinin aksamaması için bu dokümanları eksiksiz teslim etmeniz gerekir.

Limited şirket kurmak için gerekli evraklar şunlardır;

 • Noter huzurunda tasdik edilmiş kuruluş sözleşmesi,
 • Ortakların kimlik fotokopileri ve vesikalık resimleri,
 • Sermayenin yatırıldığını gösteren dekont,
 • Ortakların ikametgâh belgeleri,
 • İş yerine ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Ortakların pay ve sermaye oranlarını gösteren evrak,
 • Şirket temsilci ve müdürlerini gösteren belgeler

Yukarıdaki evraklar toplandıktan sonra toplam sermayenin %0,04’ünün “Rekabet Kurumu Payı” olarak banka hesabına yatırılması gerekir. Söz konusu belgeler Ticaret Sicil Müdürlüğüne beyan edilir. Sicil kaydı yapıldıktan sonra şirket faaliyetlerine başlamaktadır.

Limited Şirketlerde Bulunması Gereken Birimler Nelerdir?

Bu firmaların özel bir karar alma mekanizması olduğundan bahsetmek gerekir. Şirket işleri genel kurul ve müdürler tarafından belirlenir. Firmaya dair genel kararların alınmasından yöneticiler, işlerin yönetiminden de müdürler sorumludur.

Genel kurul, şirketin ortaklarından oluşan bir yönetim birimidir. Firmanın faaliyetlerine dair önemli kararlar, bu kurul tarafından alınır. Karar verilmesi hâlinde ortaklardan biri müdür olarak tayin edilir. Bu birim, hesap döneminin sona ermesinden sonra üç ay içinde olağan toplantı yapmakla mükelleftir.

Müdürler, limited şirket zorunlu organları arasında yer alır. Şirketin işleyişine dair kararlar müdürlerin yetkisindedir. Başka bir ifadeyle şirket yönetimi bu kişiler tarafından yapılır. Ortaklar, aralarından birini veya üçüncü bir şahsı müdür olarak atar. Müdürler, genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Bu unvana sahip olan kişilerin Türk vatandaşı ve Türkiye’de yerleşik olmaları gerekir.

Bu konuda yazılmış rehberimizi okumak için tıklayın Yurt Dışında Şirket Kurmak: En Çok Merak Edilenler ve İpuçları

Limited Şirket ile Anonim Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ortak sayısı, anonim ve limited şirket arasındaki en büyük farktır. A.Ş. statüsüne sahip firmalarda ortak üst sınırı yoktur. Bu sayı 250’yi geçtiğinde firma halka arz edilmektedir. Limited şirketler ise hiçbir koşulda halka arz edilemez.

Çeşitli iş kollarında anonim şirket olarak faaliyet gösterme zorunluluğu vardır. Bankalar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, sigorta, finansal kiralama ve faktoring şirketleri faaliyetlerini bu şekilde yürütürler. Limited şirketlerin bu branşlarda çalışması söz konusu değildir.

Asgari sermaye oranı da anonim şirket limited şirket farkı olarak dikkat çeken bir husustur. 1 Ocak 2024 itibariyle Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000 TL'ye yükseltirmiştir. Limited şirketlerde ise asgari sermaye tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Limited şirket için bu sermaye beyanı kuruluş için yeterlidir.

Yönetim hiyerarşisi anonim ve limited şirketler arasındaki önemli farklardan biridir. A.Ş.’lerde ortaklar aynı zamanda yönetici statüsüne sahiptir. Limited şirketlerde ise yönetim müdürlerce sağlanır.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Limited Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

LTD şirketler maliyet açısından avantajlıdır. Bu firmalarda defter tasdiki, marka tescili ve sicil kaydı gibi işlemler için yapılması gereken ödemeler daha düşüktür. Ayrıca şirket tipi, kuruluş kolaylığı açısından da avantajlıdır. Söz konusu statüye sahip bir şirket kurmak için tek kişi yeterlidir. Eğer şirket kurmak gibi bir planınız varsa bu yapı, sizin için ideal olarak tanımlanabilmektedir.

Limited şirket avantajlarının yanı sıra dezavantajlarından da bahsetmek faydalı olur. Bu tip şirketlerin kapanış işlemleri genellikle uzun sürer. Tasfiye ilanı yapıldıktan sonra tam kapanış için 6 ay veya daha uzun bir süre beklemek gerekebilmektedir. Şirket yükümlülüklerinin bu süreçte devam etmesi de başka bir dezavantajdır. Kapanış sürecinde, vergilerin ve diğer ücretlerin ödenmesi zorunludur.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler