Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ve Açılır | Gerekli Belgeler

3 Kasım 2021
Markethinkers
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ve Açılır | Gerekli Belgeler

Kendi işinin sahibi olmak, hemen herkesin aklından hayatının bir noktasında geçmiş bir fikirdir. Şartları kendinin belirlediği, zevk aldığı alanlarla yöneldiği bir işe sahip olmak herkese çekici gelir. Bu türden fikirler, geçmişte daha çok küçük bir dükkân ya da kafe açmak şeklinde ortaya çıkarken artık online mecralara doğru da yöneliyor. Hayatımızın bir parçası hâline gelen e-ticaret, birçokları için cazip bir alan olarak görülüyor. Fakat hangi mecrada, ne tür bir alanda çalışılacağından bağımsız olarak iş kurmak, birtakım yasal prosedürlerin yerine getirilmesini gerektirir. Bunun ilk adımı da bir şirket kurmaktır. Şirket kurmak ilk anda kulağa zor ve maliyetli bir işlem gibi görünse de bu konuların bertaraf edilebileceği bir alternatifin varlığından da söz edebiliriz. Bu alternatif nedir sorusuna verilecek cevap da şu: Şahıs şirketi kurma.

Şahıs Şirketi Kurmak

Şahıs şirketi kurma, küçük ya da orta ölçekli bir işletme olmak isteyenler için hem işlemlerin hızlı tamamlanması hem de düşük maliyetli olması nedeniyle önemli bir alternatiftir. E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler de ilk adım olarak şahıs şirketi kurma yoluna gidebilirler. Yola bu şekilde çıktığınız işletme, zaman içinde işlerin büyümesi durumunda farklı şirket türlerine de çevrilebilir. Buradan hareketle şahıs şirketinin, hem e-ticaretle uğraşacak hem de geleneksel yapıdaki işletmeler için daha risksiz bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yeni başlayanlar için şirket yönetimi ipuçları konulu içeriğimizden iş kurma sürecinden dikkat etmeniz gereken diğer konulara göz atabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, adından da anlaşılacağı üzere bireyler tarafından kurulabilen şirket türüdür. Bu tip şirketlerde ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Genellikle tek kişi olarak kurulur ve genel kanı bu tür şirketlerin sadece bireysel işletmeler için uygun olduğudur. Ama bu bir yanılgıdır; şahıs şirketleri tek kişiye ait olabildiği gibi ortaklıklarla da kurulabilir. Bu tür şirketlerde ortaklık devri süreci oldukça zor ilerler. Şirketin tüm ortaklarının onayı alınmadan payların devri ya da satışı mümkün değildir. Daha küçük ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şahıs şirketlerinin genellikle tek kişi ile kurulmasının altında yatan temel neden olarak bu durum gösterilebilir.

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Farkı Nedir?

Şahıs şirketi kurma aşamasında limited şirketlerden farkları sıklıkla merak edilen bir konudur. Şahıs şirketi ile limited şirketler arasındaki farklar şu şekilde sayılabilir:

 • Kuruluş Maliyeti Farkı: Şahıs şirketleri, limited şirketlere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle kurulabilir. Birçok farklı kritere bağlı olan bu fark, temelde limited şirketlerin ticaret odalarına kayıt edilmesi zorunluluğundan ileri gelir.
 • Vergilendirme Farkları: Şahıs şirketleri Gelir Vergisi öderken limited şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidir. Gelir Vergisi, yıllık kazanca göre şekillenir. Daha fazla gelir elde eden şahıs şirketleri, daha yüksek oranda vergi öder. Bu vergi dilimlerine yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Kurumlar vergisinin oranı ise %20’le sabitlenmiştir. Fakat bu oran Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021 için %25’e, 2022 için ise %23’e yükseltilmiştir.
 • Kurulma Aşamaları Arasındaki Farklar: Şahıs şirketi kurma işlemleri limited şirkete göre çok daha kısa ve pratiktir. Limited şirket kuruluşu, şirket ana sözleşmesi hazırlama ve ticaret odasına kayıt olma gibi birçok prosedürü kapsar. Söz konusu işlemler için bir mali müşavirden destek almanız gerekir. Bunun yanında şahıs şirketi, online ortamda dahi kurulabilmektedir. Yapılan düzenlemelerle e devletten şahıs şirketi kurma mümkün kılınmıştır. 
 • Şirket Sahiplerinin Sorumlulukları Arasındaki Farklar: Şahıs şirketlerinde kişiler, üçüncü şahıslara ve resmî kurumlara karşı kendi mal varlıkları ile sorumludurlar. Limited şirketler de ise bu durum şirkette sahip oldukları hisse oranı üzerinden şekillenir.
 • Sermaye Farkı: Şahıs şirketlerinin kuruluşu esnasında herhangi bir sermaye bildiriminde bulunmak zorunlu değildir. Limited şirketlerde ise en az 10 000 TL sermaye şartı konulmuştur.
 • Tasfiye Sürecindeki Fark: Şahıs şirketleri istenildiği an kapatılabilir; bunun için bir tasfiye sürecine girilmesine gerek yoktur. Limited şirketlerin kapanışı için ise öncelikle tasfiye süreci geçirmek zorunludur. Genellikle 1 yıl süren bu aşamaya girerken resmî kuruluşlara bu konuda bilgilendirme yapılır.

Şahıs Şirketi ile Anonim Şirket Farkı Nedir?

Limited ve anonim şirket tipleri, genel olarak sermaye şirketleri kategorisinde değerlendirilirler. Dolayısıyla minimum sermaye tutarı gibi kimi rakamsal farklılıklar dışında sermaye şirketlerinin şahıs şirketleri ile farkları oldukça benzerdir. Şahıs şirketi ve anonim şirketi arasındaki farklar hakkında genel bir bilgiye ulaşmak için yukarıda saydığımız, limited şirketin ve şahıs şirketinden ayrıldığı noktalara göz atabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

İşletme açma aşamasında en çok sorulan sorulardan biri “şahıs şirketi kurmak için nereye başvurulur”dur. Şahıs şirketi kurma işlemleri için gidilmesi gereken adres, vergi dairesidir.Kuruluş için istenen belgeleri toplayarak vergi dairesine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlemi sizin için, adına vekaletname düzenlenen bir muhasebeci ya da mali müşavir de yapabilir. Ama son dönemde kuruluş işlemlerin şirket sahibinin bizzat vergi dairesinde olması da istenmektedir. Yapılan başvurunun ardından vergi dairesince görevlendirilen müfettişler belirttiğiniz adrese gelir ve gerekli denetimi yapar. Denetimde herhangi bir sorun olmaması durumunda şahıs şirketi kurma işlemi birkaç gün içinde tamamlanır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler, bu aşamada en çok merak edilen detaylardan biridir. Bu işlem için başvuru sırasında vergi dairesine verilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Şirket sahibinin nüfus cüzdanı sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • Vekaletname (Başvuru muhasebeci aracılığı ile yapılıyorsa gereklidir.)
 • İmza beyannamesi (Noter tarafından düzenlenir.)
 • Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi (Adına şirket kurulan kişi çalışma alanının mal sahibi ise tapu verilmesi gerekir.)
 • İkametgâh belgesi (E-devlet’ten alınabilir.)

Kurulacak işletme üzerine kayıtlı bir araç olması isteniyorsa şahıs şirketi kurmak için gerekenler arasına ruhsat ve alış senedi de eklenmelidir. 

E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Son dönemde online şahıs şirketi kurma da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Vergi dairesine hiç gitmeden, e-devlet uygulaması üzerinden de şirketinizi kurmak için gerekli işlemleri yapabilirsiniz. E devletten şahıs şirketi kurma işlemleri genel itibarı ile beş aşamada tamamlanır.

Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu sisteme e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ilk olarak “Sicil Bildirimleri” bölümünden “İşe Başlama” seçeneğine tıklanır ve aşağıdaki adımlar takip edilir.

 • İşletme adresi, bağlı olunan vergi dairesi, faaliyet (NACE) kodu girilir. Şayet doğrudan iş yerinize ait bir ofis adresi yoksa home office şeklinde çalışacağınız evinizin ya da kiralayacağınız sanal ofisin adresini de girebilirsiniz.
 • İşçi çalıştırıp çalıştırmayacağınız ve iş yerinizin kira olup olmadığı belirtilir. Bu bilgiler ödemeniz gereken Stopaj Vergisi hesaplanırken kullanılır.
 • Basit ya da gerçek usûl arasından vergilendirme türünüzü seçmeniz gerekir. E-ticaretle uğraşmayı düşünüyorsanız bu, gerçek usûle tabi olacağınız anlamına gelir. Basit usûl; marangoz, mahalle bakkalı, berber, terzi gibi işletmeleri kapsar.
 • İşe başlama tarihi girilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta; işe başlama bildirimini en geç 10 gün içinde yapmanız gerektiğidir. Bu süre zarfında gerekli bildirimde bulunmayan işletmelere usûlsüzlük cezası kesilir.
 • Son olarak e-tebligat bildirimi isteyip istemediğiniz belirtilir; e-posta ve cep telefonu bilgileri girilir.

Bu adımları takip edip İnteraktif Vergi Dairesi şahıs şirketi kurma başvurunuzu tamamlamanızı takiben birkaç gün içinde yoklama tarihini bildiren bir SMSgönderilir. Bu yoklama için belirttiğiniz adrese gelen memura kira sözleşmesini ya da tapu fotokopisini mutlaka sunmanız gerekir. Bu aşamanın ardından şahıs şirketi kurma süreci tamamlanmış olur. Başvuru yaptığınız internet sayfasına girerek şirketinize ait vergi levhasının çıktısını alabilirsiniz.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurmak

E-ticaret yapmak için şirket sahibi olmak zorunludur. Çünkü şirket kimliğine sahip olmayan girişimler, sattıkları ürün için fatura düzenleyemezler. Bu da yasa dışı bir durumdur.

Şahıs şirketi kurma, düşük maliyetli olması ve pratikliği nedeniyle e-ticaretle uğraşmayı düşünenlere tavsiye edilebilecek bir yöntemdir. Fakat bunun küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçerli olduğunu da ekleyelim. Çok büyük satış rakamlarına ulaşmayı öngörüyorsanız yüksek oranları vergilerden kaçınmak için diğer şirket türlerini de alternatif olarak göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. E-ticaret şirketi kurmayı düşünüyorsanız fakat bu konuda kafanız karışıksa internetten satış yapmak için bilmeniz gerekenler konulu içeriğimize göz atmanız size yardımcı olacaktır.

E-ticaret için şahıs şirketi kurmak, çeşitli ödeme kanalı firmaları ile çalışmanız konusunda da önünüzü açar. Alternatif ödeme kanalları sunmak, müşterilerin firmanıza yönelik ilgisine olumlu katkı yapacaktır. Bu ödeme modellerine dair yeterli düzeyde fikir sahibi olmadığınızı düşünüyorsanız Alternatif Ödeme Sistemi Nedir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

E-ticarette başlamak için birçok konuda hazırlık yapmanız, çeşitli başvurular gerçekleştirmeniz gerekir. Şirket kuruluşu, e-fatura ve ön muhasebe altyapısı oluşturma, sanal ofis kiralama ya da marka tescili gibi işlemler bunlardan bazılarıdır. Bu detaylarla tek tek uğraşmayıp kullanıma hazır bir ticaret sistemi teslim almak istiyorsanız Mükellef platformunun sunduğu imkânlara göz atmanız isabetli olacaktır. 2020 Ekim ayı itibarı ile sayısı 11 bini aşan kayıtlı kullanıcısı bulunan Mükellef platformu, ayrıca IdeaSoft müşterilerine özel fırsat ve fiyatlar sunuyor. Bu konuda daha fazla bilgi için Mükellef sayfasını inceleyebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Buraya kadar anlattıklarımızın ışığında şahıs şirketi kurma, pek çok açıdan avantajlı görünebilir. Ama konuya dair tüm detayları etraflıca düşünmeden bu yönde alacağınız bir karar, ileride pişman olmanızla sonuçlanabilir. Bunun önüne geçmek adına şimdi de şahıs şirketi kurma kararı vermeden önce bilmeniz gerekenlere bakalım.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurma maliyeti, şüphesiz bu konuya dair en çok merak edilen konuların başında gelir. Bu tür bir şirket açmak için aşağıdaki gider kalemlerini karşılamanız gerekir:

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek tutar: 100 TL
 • İşlemler için muhasebeciye ödenmesi gereken ücret: 250 TL (Bu rakam muhasebeciden muhasebeci değişiklik gösterebilir. Belirtilen ortalama tutardır.)
 • Vergi dairesine ödenecek damga vergisi: 50 TL (Kira tutarının binde 1,89’u olarak hesaplanır. Belirtilen ortalama tutardır.)
 • Muhasebeci için çıkarılacak vekaletname bedeli: 148 TL

Bu rakamlardan hareketle şahıs şirketi kurma işlemleri için toplamda 500 - 1000 TL aralığında bir maliyete katlanmanız gerektiğini söyleyebiliriz. 

Şahıs Şirketinin Avantajları Nelerdir?

Yazımızın bu bölümüne kadar bir kısmına değindiğimiz şahıs şirketi kurmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Şahıs şirketi kurma işlemleri için toplamanız gereken belge sayısı azdır. Bu sayede çok sayıda belge toplamak için zaman ve enerji harcamanıza gerek kalmaz.
 • Kuruluş maliyetleri, diğer şirket türlerine kıyasla önemli ölçüde düşüktür.
 • İşlemler çok kısa bir sürede tamamlanır. Topladığınız evrakları teslim edip başvurunuzu yaptıktan ortalama 2 gün sonra şirketiniz tamamen kurulmuş olur.
 • Muhasebeci ya da mali müşavir giderleri, şahıs şirketleri için daha düşüktür.
 • Kademeli vergi sistemi, özellikle yeni kurulmuş şirketler için önemli bir avantajdır. Bu sisteme göre kârları daha düşük olan şirketlerin ödemesi gereken Gelir Vergisi miktarları da düşük olur. İlerleyen dönemde gelirlerinizin artmasına bağlı olarak şirket türünüzü değiştirmeniz mümkündür.
 • Her yıl ödenmesi gereken defter tasdik ücretleri, şahıs şirketleri için daha uygundur.
 • İşlerinizi istediğiniz gibi gitmemesi durumunda şahıs şirketleri 1 gün gibi kısa sürede kapatılabilir. Diğer şirket türlerinde bu süreçler, çeşitli prosedürler sebebi ile 1 yıla kadar uzayabilir.
 • Faaliyetlere yönelik operasyonel kararların tek kişi tarafından verilmesi, şirketin işleyişini ciddi anlamda kolaylaştırır.

Şahıs Şirketinin Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurma işleminin avantajlarından sonra konunun bir de olumsuz taraflarına bakmakta fayda var. Bu tür şirketlerin dezavantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Kişiler, işletmenin borç ve yükümlülüklerine karşı sınırsız sorumluluk taşır. Bu durum, iş davalarında şirket sahibi kişilerin kişisel mal varlıklarının da risk altına girmesine neden olabilir.
 • Kuruluş aşamasındaki, yeni kurulmuş şirketler için büyük avantaj getiren kademeli vergi sistemi, bir noktadan sonra olumsuz bir hâl alabilir. Bu sisteme göre yüksek gelir elde eden şahıs şirketleri, aynı düzeyde kazanan sermaye şirketlerine göre daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalırlar. Kademeli sistemin aleyhine işlemesini istemeyen şahıs şirketi sahipleri, gelecek yıllardaki gelirlerine dair detaylı çalışmalar yapmak durumunda kalır.
 • Şahıs şirketlerinin, yatırımcıların ilgisini sermaye şirketine kıyasla daha az çekerler. Bu da dış sermayenin şirkete girme ihtimalini oldukça düşürür.
 • Şirket ve işleyiş tamamen kişilere bağlı olduğundan, kurumsal bir yapı ve imaj oluşturmak son derece güç olur.
 • Şirketin ömrü, sahibinin hayatını kaybetmesi ile son bulur. Şirketin yıllara yayılan bir devamlılığından söz etmek zordur

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, Türk Ticaret Kanunu’na göre üç farklı türe ayrılır. Bunlar; adi ortaklıklar ile komandit ve kolektif şirketlerdir. Ama yukarıda da belirttiğimiz üzere şahıs şirketi kurma işlemi pratikte daha çok tek kişi olarak faaliyet gösterecek işletmeler için tercih edilir. Söz konusu üç şahıs şirketi türünün özelliklerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Adi Ortaklıklar: Bu şirketlerin ortaklarının varlıklarından bağımsız herhangi bir varlığından söz edilemez. Sermaye şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilik, adi ortaklıklarda bulunmaz.
 • Komandit Şirket: Bu tip şirketlerde ortakların bir kısmının sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı belirli bir miktarda sınırlı iken diğer ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Bu şartlar kurulum aşamasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
 • Kolektif Şirket: Hiçbir ortağın şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunun sınırlanmadığı bir yapıyı işaret eder. Çok yaygın görülmemekle birlikte genel yapısı itibarı ile şahıs şirketleri ve limited şirketler arasındaki bir geçiş formu olarak değerlendirilebilir.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri

Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerinden farklı olarak kademeli bir vergi sistemine sahip olduğunu belirtmiştik. Bu sistem, temelde daha az kazanan şirketin daha az, daha çok kazanan şirketin daha çok vergi ödemesi mantığına dayanır. Ödenecek vergi oranı elde edilen gelirlere göre farklı dilimlere ayrılmıştır. Bu oran yüzde 15 ile 40 arasında değişmektedir. Şahıs şirketleri için vergi dilimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Gelir MiktarıUygulanacak Vergi Oranı
32 000 TL'ye kadar15%
70 000 TL'nin 32 000 TL'si için 4 800 TL; fazlası için20%
250 000 TL'nin 70 000 TL'si için 12 400 TL; fazlası için27%
880 000 TL'nin 250 000 TL'si için 61 000 TL; fazlası için35%
880 000 TL'den fazlasının 880 000 TL'si için 281.500 TL; fazlası için40%

Yukarıdaki tabloda belirtilen gelir miktarları yıllık olarak ifade edilmiştir ve 2022 yılı için düzenlenmiş sınırlardır. İlgili kurumlar, gerekli görülen durumlarda bu sınırları sonraki yıllar için güncelleme hakkına sahiptir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Son olarak şahıs şirketi kurma sürecine dair sıkça sorulan sorulara bakalım.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kira Stopajı Öder Miyim?

Şahıs şirketi kurma işlemini tamamlayanlar, bu noktadan itibaren kira giderleri üzerinden Stopaj Vergisi ödemekle mükellef olurlar. Diğer bir deyişle kuruluş esnasından değil ama işlemlerin ardından aktif hâle gelen şahıs şirketlerin artık stopaj ödemesi gerekir.

Kira stopajı, kiralık olarak kullanılan ticari alanlar için ödenmesi gereken vergi türüdür. Oranı, brüt kira üzerinden %20’dir. Yani kiracı; ofis, dükkân, depo ya da bunun gibi tüm ticari alanlar için her ay brüt kiranın 5’te 1’lik bir kısmını vergi olarak ödemelidir. Örneğin; kirası 4000 TL olan bir ofis için her ay ay 800 TL kira ödenmesi zorunludur. Bu oran kazanç üzerinden hesaplanan vergi gibi değişken değildir; tüm şirket türleri için aynıdır. Şirketin işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak her ay ya da üç ayda bir toplu olarak ödenebilir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kendi Ev Adresimi Kullanabilir Miyim?

Şahıs şirketi kurma süreci ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, şirketin adresi olarak ev adresinin gösterilip gösterilemeyeceğidir. Şahıs şirketleri, ev adresini kullanarak home office formatında kurulabilir. Bu konuda yasal olarak herhangi bir engel yoktur. Fakat bu gibi durumlarda kira stopajı konusu kafa karıştırıcı olabilir.

Bu vergi, kira ödenen tüm alanlar için geçerlidir. İkamet ettiğiniz kiralık evin adresini göstererek home office kuruyorsanız bu, ev için ödediğiniz kira üzerinden stopaj da ödeyeceğiniz anlamına gelir. Evin mal sahibiyseniz ya da bir aile ferdiniz üzerine tapulu bir evde oturuyor ve şirketi burada kuruyorsanız stopaj ödemenize gerek kalmaz. Bu gibi durumlarda şahıs şirketi kurma aşamasında vergi dairesine konuyu belgelemek adına kira sözleşmesi yerine tapu senedi sunmanız gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmak İsteyen Bir Girişimcinin Hangi Vergileri Ödemesi Gerekir?

Şahıs şirketi kurma aşamasında hangi vergilerin ödeneceği de en çok merak edilen konulardan biridir. Şahıs şirketleri üç farklı vergi öderler. Bu vergi türleri şunlardır:

 • Gelir Vergisi - Geçici Vergi
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Stopaj Vergisi

Gelir Vergisi; her yıl elde edilen gelir üzerinden, yukarıda belirttiğimiz dilimler uyarınca ödenmesi gereken bir vergidir. İki taksit hâlinde ödenir. İlk taksidin, bir sonraki yılın mart ayının; ikinci taksidin ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir. Geçici Vergi ise Gelir Vergisi’nin dönem içinde beyan edilip ödenmesi şeklinde tanımlanabilir. Kâr miktarı üzerinden hesaplanır. Mayıs, ağustos, kasım ve şubat aylarında ödenir. Yıl içinde ödenen Geçici Vergiler, mahsup edilerek Gelir Vergisi’nden düşülebilir.

29 yaş altındaki genç girişimciler, şirketin kurulmasından sonraki üç dönem boyunca 75 000 TL’nin altında gelirleri için Gelir Vergisi’nden muaf tutulma hakkına sahiptir. Şartları karşılaşıyorsanız 29 yaş altı genç girişimciler desteğinden yararlanmak için İnternet Vergi Dairesi üzerinden dilekçe verebilirsiniz.

Şahıs şirketleri, her ay satışlarının toplam KDV’si ile aldıkları mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farkı vergi olarak ödemekle mükelleftir. Alışların KDV’si satışlarınkinden fazla ise bu, o ay için bu verginin ödenmeyeceği anlamına gelir ve sadece Damga Vergisi ödenir. Damga Vergisi 58,80 TL’dir.

Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken Stopaj Vergisi, muhtasar beyanname ile düzenlenir. Bu vergi; 10 kişinin üzerinde çalışanı olan şirketler için aylık olarak, 10’dan az çalışanı olanlar için ise üç ayda bir ödenir. Kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı ve çalışanlarından gelir vergileri gibi kalemler bu vergi kapsamında beyan edilip ödenir.

Sanal Ofis Olarak Şahıs İşletmesi Kurabilir Miyim?

Son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlayan sanal ofisler ile şahıs şirket kurma süreci sorunsuz şekilde kurulabilir. Sanal ofis kullanan şirketler, kira stopajı ödemez. Sanal ofis hizmeti sunan kurumlar, şirketlere KDV’li hizmet faturası keser. Bu faturaları, şirketinizin gideri olarak göstermeniz mümkündür.

Emekliyim Şahıs Şirketi Kurabilir Miyim?

Emeklilerin, şahıs şirketi kurmaları konusunda herhangi bir engelleri yoktur. Emekliler için de şahıs şirketi kurma süreci aynı şekilde işler. İşlemlerin tamamlanması ile şirket sahibi olan emekli kişilerin aylık maaşlarından bir kesinti yapılmaz; ek olarak Bağ-Kur primi ödemelerine de gerek kalmaz.

Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Yapılan ticari faaliyetlere bağlı olarak yapılan pek çok harcama, şahıs şirketi için gider olarak sayılabilir. Bu giderler, belli kural ve oranlarla vergi matrahından düşülebilir. Başlıca şahıs şirketi giderleri şunlardır:

 • Ofis İçi Giderler: Masa, sandalye, dolap gibi eşyalar ile bilgisayar gibi teknolojik ürünler bu kapsama girer. Tutarı 1 500 TL’nin üzerinde olan eşyalar şirketin demirbaşı olarak kaydedilmeli ve bunlar için amortisman ayrılmalıdır.
 • Ulaşım Harcamaları: Benzin ve araç bakımı gibi masrafları kapsar. Gider olarak gösterilmesi için aracın şirket üzerine kayıtlı olması gerekir.
 • Faturalar: İş yerinin elektrik, su, doğalgaz, internet gibi hizmet için ödediği giderlerdir. Home office şeklinde çalışan işletmek bu faturaların %50’lik kısmını gider olarak gösterebilir.
 • Kargo ve Posta Giderleri: Özellikle e-ticaretin yaygınlaşması ile büyük bir harcama kalemine dönüşmüştür. Kargo şirketi ile yapılacak sözleşmelerle minimize edilebilir.
 • Yiyecek Giderleri: Şirket sahibi ve çalışanların yemek giderlerini kapsar. Bu harcamaların mesai saatleri içinde yapılması zorunluluğu yoktur ama iş amacı ile yapılmış olması gerekir.
 • Temsil ve Ağırlama Giderleri: İş amacıyla ağırlanan misafirlerin konaklama ve yemek gibi giderlerini kapsar.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tüm yorumlar

 • Rabia

  - 02:40

  Merhabalar ideasoft ekibi açıklamanız için teşekkürler oldukça aydınlatıcı 😌 Bir sorum olacak. Bilgilendirme yazınızda bahsedilen vergi dilimleri(22.000, 49.000 TL gibi) yıllık kazançların miktarı mıdır yoksa aylık kazancın mı? Yani yıllık 22.000 TL ye kadar kazanırsam mı vergi oranım %15 yoksa aylık 22.000 Tl kazanırsam mı?Şimdiden teşekkürler 🙂

  • Savaş

   - 11:50

   Merhaba Rabia Hanım, yorumunuz için teşekkürler biz de hemen yazımızı güncelleyelim eksik ifade etmişiz o bölümü 🙂 Bahsi geçen tutarlar 2022 için belirlenen rakamlar olup yıllık kazanç olarak belirlenmiştir.

 • Öztürk Çetin

  - 11:44

  zenginleştirilmiş içeriği ve anlaşıla bilir bir dilin kullanılmış olmasıyla birlikte en önemli detayların açıklanmış olması bu bilgiyi sunanların işinin kompdanı olduğunu gösteriyor. Tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Çok yararlı oldu.

 • Bedirhan

  - 08:43

  Merhablar! sahsi sirket kurmak istiyorum, trendyol ve benzeri sitelerden indirim kovalayarak urun alip, bunlari yurtdisina satmak istiyorum sadece paket ve ambalajini degistirip kendim yurtdisina kargolatmak istiyorum bunun icin izlemem gereken en stratejik yol nedir efendim?

  • Savaş

   - 11:23

   Merhaba Bedirhan Bey, bahsettiğiniz şekilde ürün tedariği konusunda yardımcı olma şansım çok yok fakat e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili genel olarak detaylıca bilgilendirme talep ederseniz sizleri arayıp bilgilendirebiliriz. Bunun için ideasoft.com.tr/iletisim adresinden bize bir talep iletmeniz yeterli 🙂

 • GÖKHAN EYİ

  - 14:11

  İyi günler merhaba bende sahış şirketi kurmak istiyorum. Fakat suan bir firmada ssk lı olarak çalısıyorum. Şahış şirketi kurduktan sonra bağkur ödemesi yapmam gerekecek mi nasıl bir prosedür var ?

 • Alı salmanı

  - 23:26

  Merhaba ve saygılar
  Ailem ve ben yaklaşık üç aydır Türkiye'ye göç ediyoruz ve burada çalışmayı düşünüyoruz.Sitenizi ziyaret ettik ve solo şirket kaydı hakkında güzel bilgiler aldık.Eşim kalıcı makyaj alanında çalışıyor ve solo bir şirket kurmayı planlıyor. Bu durumda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?
  Teşekkürler

 • Onurcan

  - 23:51

  Merhabalar ben trendyoldan birbirinden farklı çeşidi fazla miktarda olan ürün satmak istiyorum. Muhasebeci ile konuştum ve çok kafa karıştırıcı bilgiler verdi. Ben şahıs şirketi açtığım zaman iki farklı yolu var biri basit usul diğeri gerçek usul. Çeşit fazlalılığından dolayı benim hangi tür usulü açmam gerekiyor

  • İbrahim Çelebi

   - 11:29

   Onurcan Bey merhaba.

   Ürün çeşidi ya da adedi fark etmeksizin internetten satış yapabilmeniz için vergi ödemeniz, bunun için de şirket kurmanız gerekmektedir. Evden çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye ihtiyaç duymadan sadece 10 dakikada şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. İş ortağımız Mükellef sayesinde çok kolay bir şekilde kendi şirketinizi kurabilir, internetten satışa başlayabilirsiniz. Ayrıca Mükellef, şirket kuruluşu sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz ön muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İmza, sanal ofis, marka tescil gibi tüm finansal süreçleri yönetmeniz için de yardımcı olacaklardır.

   İnternetten ürünlerinizi satmak için IdeaSoft'u tercih ederseniz, Mükellef ile yaptığımız "ücretsiz şirket kurulumu" anlaşmamızdan da faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için buradaki formu doldurmanız yeterli. E-ticaret uzmanlarımız size ulaşarak sorularınızı yanıtlayacaktır.

 • Nilgün KAYA

  - 00:20

  Merhaba, özenli makaleniz için teşekkür ederim. İnternet gazetem adına bir şahıs şirketi kurmak istiyorum. Daha önce sigortam SGK dan ödeniyordu. Şirketi kurarsam tercihimi bu şekilde kullanabilir miyim? Teşekkürler

  • İbrahim Çelebi

   - 11:36

   Nilgün Hanım merhaba.

   Güzel sözleriniz için teşekkür ederiz.

   Konu hakkında internette çeşitli bilgiler bulunmakta. Bir metinde şu şekilde bir bilgi paylaşılmış: "Şirket sahipleri ya da ortakları, yani Bağ-Kur’lular, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyor ve kendilerini 4/A’lı gösteremiyorlar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lu olmak zorundalar ve haliyle de 4/B üzerinden emekli olmak durumundalar."

   Bizler konu hakkında uzman olmadığımız için sizleri yanlış yönlendirmek istemeyiz. Detaylı ve doğru bilgiyi edinmeniz açısından bir mali müşavir ile görüşmenizin daha faydalı olabileceğini belirtmek isteriz.

 • Tuğçe

  - 17:10

  Merhaba, "belli bir tutarın altındaki gelir için şahıs şirketi açma zorunluluğu yok" diye birşey duydum, sizin bilginiz var mıdır bu konuda?

  • İbrahim Çelebi

   - 10:57

   Tuğçe Hanım merhaba! Konu hakkında bilgimiz bulunmadığı için sizleri yanlış yönlendirmek istemeyiz. Yaptığımız araştırmalarda da belirttiğiniz konu ile alakalı bir bilgiye erişemedik. Bu sebeple bir mali müşavire danışmanız en doğru tercih olacaktır.

  • İbrahim Çelebi

   - 16:53

   Merhaba! Şahıs şirketi açmak için göstereceğiniz işyeri adresiniz; dükkan, ofis, sanal ofis ya da eviniz olabilir.

 • müge

  - 11:02

  ben kendim şahsi şirket kurmak istiyorum online satış yapmak için bana bu konu da bilgi verebilirmisiniz ben aynı zaman da özel bir kuruluşta calışıyorumm

  • İbrahim Çelebi

   - 16:17

   Müge Hanım merhaba,

   Şahıs şirketi kurmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz. Ayrıca internetten satışa IdeaSoft ile başlarsanız, şahıs şirketi kurmanız için sunmuş olduğumuz avantajlardan yararlanabilirsiniz.

   Sizlere detaylı bilgi vermek isteriz. Bu sayfamızda bulunan formu doldurduğunuz takdirde e-ticaret uzmanlarımız sizleri arayarak tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.

   İyi günler dileriz.

 • Moto Kurye

  - 12:53

  Teşekkür ederiz bu güzel paylaşım için. Gerçekten bu makaleyi okuyan şanslı kişi inşallah biri olduk çok şükür diyorum. Teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.

 • Koray

  - 09:32

  Merhaba kısa bir sorum olacak. Çalıştığım kurum ile sözleşmemde başka işte çalışamaz ibaresi bulunuyor. İzin almak için dilekçe yazıyorum ama aylardır bir sonuç alamadım olumlu yada olumsuz. Ben bir şahıs şirketi açacak olsam, şuan çalıştığım firma tarafından tespit edilebilir mi? Yani bir şekilde adıma ait şahıs şirketini görebilirler mi? Kuracağım şahıs şirketi YouTube için olacak. Çalıştığım iş ile alakasız yani

  • İbrahim Çelebi

   - 10:32

   Koray Bey merhaba. Yasal bir konu olduğu için işinize etki edebilecek olumlu ya da olumsuz bir yorumda bulunmamızın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Konu hakkında bir avukata danışmanızın daha faydalı olabileceğini belirtebiliriz.

 • Ali akman

  - 14:58

  Merhaba trendyol üzerinden satış yapmak istiyorum ürünlerimi toptan getirticem dükkan, depo gibi bir yer açmam gerekiyor mu evimden satış yapmak istiyorum şahıs şirketi kurmam için bir yere ihtiyacım var mı ?

  • İbrahim Çelebi

   - 16:57

   Ali Bey merhaba,

   Ürünlerinizi herhangi uygun bir yerde muhafaza ederek evinizden satış yapabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sayfamızdan edinebilirsiniz. Trendyol'da satış yapmak için rehberimizi okuyabilirsiniz. Pazaryerlerinin dezavantajlarını yaşamak istemiyorsanız, kendi e-ticaret sitenizi kurmak için formumuzu doldurabilirsiniz. E-ticaret ekiplerimiz sizlere yardımcı olacaklardır.

 • yusuf kılıç

  - 23:46

  Merhaba ben web sayfası oluşturmak istiyorum ama bununla ilgili bilgi sahibi değilim. Nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • İbrahim Çelebi

   - 11:19

   Yusuf Bey merhaba,

   Bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız bu sayfamızdaki formu doldurarak demo e-ticaret sitemizi ve yönetim panelimizi inceleyebilirsiniz. Uzman ekibimiz en kısa sürede size ulaşarak e-ticaret sitesi kurmak ile alakalı yardımcı olacaklardır.

 • Hasan Hakan

  - 10:20

  İbrahim bey merhabalar, şahıs şirketi için göstereceği adres miras yoluyla hissem olan bir ev veya işyeri olursa yine kira stopajı ödermiyim, yoksa diğer mirasçıların muvafakatnamesi alınarak kiradan kurtulunabilir mi?

  • İbrahim Çelebi

   - 13:52

   Hasan Bey merhaba. Konu hakkında bilgimiz bulunmadığı için sizleri yanlış yönlendirmek istemeyiz. Bir mali müşavirden danışmanlık almanız sorunuza cevap almak açısından çok daha uygun olacaktır.

 • Nurettin

  - 14:42

  Şahıs şirketinde ev adresimi şirket adresi olarak göstermek istiyorum. Fakat evin tapusu babamın üzerine. Kiracı değilim. Bir sorun teşkil eder mi?

  • İbrahim Çelebi

   - 09:51

   Merhaba Nurettin Bey. 1. derece akrabalara veya eşlere ait tapular adres gösterme için kullanılabiliyor, kira sözleşmesine gerek kalmıyor. Fakat bu sefer de gösterdiğiniz adres artık bir iş yeri konumunda olacağı için emsal bedel üzerinden bir kira vergisi ödemeniz gerekiyor.

 • Merve Fidan

  - 07:29

  Merhabalar, ben sgk lı olarak çalışmaktayım. Şahıs şirketi kurmak için işimden ayrılmam mı gerekiyor?
  Teşekkür eder, iyi günler dilerim.

  • İbrahim Çelebi

   - 12:02

   Merve Hanım merhaba,

   İş Kanunu'na göre sigortalı bir çalışan olarak kendi şirketinizi kurmanızda bir engel yoktur. Ancak çalışan sözleşmenizde aksi belirtildiği takdirde bir şirket kurmanız işten çıkarılmanız için geçerli bir sebeptir.

 • beytullah

  - 14:31

  iyi günler yabanci ulkeden gemiyle mazeme getirmek istiyorum bu konu uzerine sirket kurabilir miyim yani

  • İbrahim Çelebi

   - 12:25

   Beytullah Bey merhaba,

   Ticari faaliyet gerçekleştirmek için bir şirketiniz olması gerekmektedir. İlgilenmek istediğiniz faaliyet alanı ile alakalı bir şirket kurabilirsiniz.

 • Ezgi

  - 02:09

  Merhaba ben e ticaret'e girmek istiyorum ama pek bilgim ve deneyimim yok. Tavsiyeleriniz ve deneyimlerinizi ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Serdem yıldız

  - 13:41

  Merhaba ben tekstil kalıp be tasarım ofısı kurmak istiyorum ürün satısı olmucak sadece tasarım cizimler vs yapılacak bunun icin sahıs ofisi acmam gerekiyormu

  • İbrahim Çelebi

   - 16:24

   Merhaba Mahmut Bey. Sizinle iletişim kurup deneyimimizi aktarmamız için buradaki formu doldurmanız yeterli. E-ticaret uzmanlarımız sizleri arayarak sorularınızı yanıtlayacaklardır.

 • Kaan

  - 03:15

  Merhabalar ben temizlik şirketi kurmak istiyorum kendi oturduğum evi adres gösterebilir miyim bide İŞKUR belirli sayıda personel çalıştırmam karşılığında bir kısmının maaşını kendi ödediği doğrumudur tşkler iyi çalışmalar

  • İbrahim Çelebi

   - 11:26

   Kaan Bey merhaba,

   Evet oturduğunuz adresi şirket kurarken kullanabilirsiniz. İşkur'un ilave isdihdam teşviklerine buradan ulaşabilirsiniz. Ek bilgi ihtiyacınız olduğu takdirde 444 75 87 numaralı İşkur destek hattını arayabilirsiniz.

 • Berat KANAÇ

  - 16:41

  Merhaba ben elimde endüstriyel pompa ftix malzemeleri vs var bu ürünleri satmak istiyorum bi dükkan açıp vs lütfen bana dönüş yapın
  0555 888 81 85

  • İbrahim Çelebi

   - 11:53

   Berat Bey merhaba,

   Sizinle çalışmak bizleri çok mutlu eder. Bu sayfadaki formumuzu doldurabilirseniz e-ticaret uzmanlarımız sizlere hızlıca ulaşarak fikrinizi gerçekleştirmeniz için sizlere yardımcı olacaklardır.

 • Mehmet reşit Kağıtçi

  - 09:22

  MERHABA! Ben arı sütü ve bal üretimi yapıyorum yalnız e ticarete geçmek istiyorum fakat üretim yaptığım yer ormana ait sözleşmem var bunu adres gösterip şahıs şirketi kurabilirmiyim stopaj vergisi çıkarmı bana TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR

  • İbrahim Çelebi

   - 10:35

   Merhaba! Normal şartlarda ikamet ettiğiniz adresiniz üzerinden şahıs şirketi kurabiliyorsunuz. Ancak göstermek istediğiniz adresin durumu ve vergi ile alakalı konularda bir mali müşavir ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

 • Ufuk

  - 02:21

  Merhaba ben e-ticaret sitesi kurmak istiyorum nasıl bir şirket kurmalıyım ve nasıl bir yol izlemeliyim yardımıcı olabilir misiniz?

  • İbrahim Çelebi

   - 10:29

   Merhaba! E-ticarete başlamanız için bir şahıs şirketi kurmanız yeterli olacaktır. E-ticaret sitenizi nasıl kurabileceğiniz ile alakalı ilgili rehberimizi inceleyebilirsiniz. Demo formumuzu doldurduğunuz takdirde ekip arkadaşlarımız sizlere ulaşarak detaylı bilgi iletebilirler.

 • Ahmet

  - 23:23

  Google Play Kitaplar üzerinden e-kitap satışı yapmayı planlıyorum. Fakat vergilerden çekiniyorum. Bu konu hakkında kafamda birkaç soru işareti var. Konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

  İlk kez satış yapacağım için gelir sağlayabilir miyim, ne kadar sağlayabilirim bilemiyorum. Şirket sahibi olmadan da fatura kesmek ve vergi ödemek mümkün değil. Emin olmadığım bir iş için de hemen şirket işlerine girmek istemiyorum. Vergi kaçakçısı olup ceza da almak istemiyorum. Gerçekten ne tarafından tutsak elimizde kalan bir durum.

  Benim kafama yatan ise bir süre satışları yapıp parayı Google üzerinde bırakmak ve beklediğim seviyede olursa şirket kurup parayı çekip vergisini ödemek.

  Kafamdaki soru işareti de tam olarak son yazdığım kısımda.

  Vergi mükellefi olmamız, paranın bir banka hesabına yatması ile mi başlar, yoksa hesaba geçmemiş olsa da bir şekilde kazanç sağladığımızda mı başlar. Parayı hesaba yatırmayıp Google üzerinde bırakmak bana, orta ve uzun vadede vergi konusunda sıkıntı yaratır mı?

  Bilgisi olanlar beni bu konuda aydınlatırsa memnun olurum.

 • kübra

  - 21:39

  merhaba ,benim arkadaşımla bir fikrimiz var ama nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz online olarak satış yapmak ürünlerimizi tanıtmak dAHA fazla kitleye ulaşmak istiyoruz bizm için en uygun ve düşük bütçeli bir fikrinize ihtiyacımız var ?

  • Savaş

   - 16:29

   Merhaba Kübra Hanım. Mesajınız için teşekkürler. Projenizi dinleyip size yardımcı olmak isteriz. Bunun için burayı tıklayarak iletişim sayfamız üzerinden iletişim bilgilerinizi bize iletebilir misiniz? İyi günler dileriz 🙂

 • Gülistan

  - 23:05

  Merhabalar, ben Etsy tarzında bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorum. Nasıl bir şirket kurmalıyım ve nerden başlamalıyım? Önerileriniz nelerdir? Cevaplarsanız çok sevinirim.

  • Savaş

   - 16:24

   Merhaba Gülistan Hanım. Dilerseniz şöyle yapalım. ideasoft.com.tr/iletisim adresi üzerinden bir form doldurarak iletişim bilgilerinizi ve proje detaylarınızı bize iletebilir misiniz? E-ticaret uzmanlarımız size ulaşıp detaylı bilgi aktarabilirler böylelikle. İyi çalışmalar dilerim.

 • serdar mazman

  - 13:04

  merhaba
  e-ticaret yapmak istiyorum. şahıs şirketi kurmak için dükkan olma zorunluluğu varmı. Satacağım malzemeleri eve getirip ordan yönlendirme yapabilirmiyim

  • Savaş

   - 13:40

   Merhaba, tabi ki açabilirsiniz. Online olarak ödeme alabilmeniz için şahıs şirketinizin olması yeterlidir. İyi günler dileriz.

 • Ersin

  - 19:52

  Merhabalar. Organik zeytin yağı satmak istiyorum İnternet üzerinden. Firma vs hiçbirşey yok sadece Bi başlamak yapabilirsem devam etmek istiyorum. Ne yapmalıyım teşekkürler

  • Savaş

   - 13:44

   Merhaba Ersin Bey. Öncelikle faturalandırma ve online ödeme alma işlemleri için bir şahıs şirketiniz olması gerekli. Daha sonra ürünlerinizi satacağınız bir platforma ihtiyacınız olacak. Bunun için mevcut pazar yerlerinde dükkan açma, sosyal medya hesaplarınızı işletme hesabına çevirerek kendinize bir mağaza oluşturma veya tamamen size ait bir e-ticaret sitesi kurma seçeneklerinden size en uygun olanı ile ilerleyebilirsiniz. Her 3 seçenek için de sizlere detaylı bilgilendirme yapabiliriz. Bunun için ideasoft.com.tr/iletisim adresi üzerinden bize bir form iletmeniz yeterli 🙂 iyi çalışmalar dileriz.

 • Fazilet

  - 20:53

  Merhaba . Ben internet üzerinden belirli uygulamalardan satış yapıyorum . Şimdi şahıs şirketi kurmak istiyorum lakin benim bir dükkan ofis vs yok . Ürünleri dışardan alıyorum kendim cekiyorum yayınlıyorum . Evimin bir odasını seri Li kıyafeler doldurdum malım ürünüm bir odada . Ben nasıl şahıs şirketi açabilirim . Bana ne önerirsiniz

  • Savaş

   - 09:34

   Merhaba Fazilet Hanım, oturduğunuz evi şirket adresiniz olarak gösterebiliyorsunuz şahıs şirketi kurarken. Bir dükkanınızın veya ofisinizin olmasına gerek yok. Evin size ait olması veya kira olması durumunda beyan edeceğiniz evraklar değişiyor sadece. Çok kolay ve rahat bir şekilde şahıs şirketinizi kurabilirsiniz.

 • Mehmet

  - 11:28

  Elektronik üzerinden şahıs şirketi açmak istiyorum bunun için home ofis uygunmudur teşekkür ederim

 • emir

  - 13:08

  16 yaşındayım internet sitesi kurupu şapka satmak istiyorum(sadece başlangıç) yapabilirmiyim yapabiliyorsam neler gerekir bu konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz

  • Savaş

   - 16:28

   Merhabalar, online olarak ödeme alabilmeniz için bir sanal posunuzu olması ve sanal pos alabilmek için de minimumda bir şahıs şirketinizin olması gerekli. Şahıs şirketi açabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız şart. 18 yaşından küçük olan kişiler ise bir ebeveyninin kanuni temsilcisi olması durumunda şahıs şirketi açabilmektedirler.

  • Savaş

   - 15:47

   Merhaba Emine Hanım, IdeaSoft e-ticaret paketleri ile tamamen size ait bir e-ticaret sitesi açmış oluyorsunuz. Yani yaptığınız satışlar üzerinden IdeaSoft'a herhangi bir komisyon ödemeniz gerekmiyor.

 • esra

  - 14:42

  merhaba evden pasta vb urunlerı satısı ıcın yasal neler yapmam gereklı nelerden muaf olurum yardımcı olursanız sevınırım tesekkurler

 • sezer

  - 12:29

  BEN internet üzerinden satış yapmak istiyorum giyim üzerine ama eticaret sitesimi yoksa instagram face üzerinden mi yapmak daha iyi dir.
  birde eticaret kaç paraya maliyeti olur şahıs şirketi de kurulacak toplam maliyet

  • Savaş

   - 15:55

   Merhabalar, e-ticaret sitesi ve sosyal mecralar zaten eş zamanlı ve ortak yürütüldüğünde en iyi sonuçları veren sistemler. Biri diğerinin yerine tercih edilebilir diyemeyiz. Kesin olan tek bir şey var o da kendinize ait bir e-ticaret sitenizin olması diğer mecralara adapte olmanızı çok kolaylaştırıyor. Hızlıca sosyal medya mağazalarınızla, pazar yerleri, karşılaştırma siteleri gibi bir çok farklı mecraya entegre olabiliyorsunuz.

   Maliyet konusunda biraz da sizinle ve sektörünüzle alakalı. Genelde makul rakamlar ile e-ticarete başlamak mümkün. Fakat bazı ekstra ihtiyaçlar ve özellikler doğabiliyor sektörel veya ürünsel bazda. Böyle durumlarda ekstra maliyetler doğabiliyor.

   Şahıs şirketi konusunda da bizimle çalışmayı tercih eden müşterilerimize desteğimiz mevcut. Şahıs şirketi masraflarınızı biz üstleniyoruz. Size sadece ilgili evrakları iletmek kalıyor. Detaylı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edebilir ve bize bir talep formu iletebilirsiniz.

 • Emel

  - 00:56

  Merhaba,
  Oturdugum ev ablama ait, sözleşmem yok ve kira ödemiyorum. Bu durumda, şahıs şirketi adresini ev adresim olarak gösterdiğimde stopaj ödemem gerekli mi? Gerekliyse hangi tutar üzerinden hesaplanacak? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?
  Tşkler şimdiden.

  • Savaş

   - 11:00

   Merhaba, sadece 1. dereceden akrabalarınıza veya eşinize ait bir ev için kira sözleşmesi olmadan adres gösterebiliyorsunuz. Kardeşler 2. derece akraba grubunda olduğu için sizin resmi bir belge (isminize fatura, ikametgah vb.) göstermeniz gerekir bu sebeple stopajdan muaf olamazsınız.

 • hakan

  - 21:42

  Merhabalar. Oturduğum ev annemin üzerine. Yani tapu annemin üzerine. şahıs şirketi kurmak için annemin tapu belgesini kullanabilir miyim. bu şekilde stopaj ödemem ortadan kalkar mı. Teşekkürler.

  • Savaş

   - 11:02

   Merhaba 1. derece akrabalara veya eşlere ait tapular adres gösterme için kullanılabiliyor kira sözleşmesine gerek kalmıyor. Fakat bu sefer de gösterdiğiniz adres artık bir iş yeri konumunda olacağı için emsal bedel üzerinden bir kira vergisi ödemeniz gerekiyor.

 • cihat

  - 00:25

  dükkan açmakla şahıs şirketi kurmak aynı şeymi. örneğin bakkal açmak veya petshop dükkanı açmak bunlarda şahıs şirketimi oluyor e ticaret yapabilirlermi ve devletin genç girişimci desteğinden yararlanabilirlermi

  • Savaş

   - 11:14

   Merhaba Cihat Bey, iş yeri açmak ile şirket kurmak farklı konular. Şirketiniz olmadan da işyeri çalışma ruhsatı alıp bir dükkan açabiliyorsunuz. Yani şahıs şirketi bundan farklı bir konu. Bizim 1 Eylül tarihinde şirket kurulumu ile ilgili bir eğitimimiz olacak online olarak. Dilerseniz bu adresten eğitimimize online olarak katılım sağlayabilir ve sormak istediklerinizi detaylı olarak eğitimimizde sorabilirsiniz.

  • Savaş

   - 09:48

   Merhaba Ömer Bey, normal prosedürde size ait ikametgah, kira sözleşmesi vs. gibi resmi bir belgelerin ve ilgili adres için adınıza kayıtlı faturaların olması yeterli yaşadığınız yeri şirket adresi olarak gösterebilmeniz için. Fakat lojmanlar özelinde ekstra bir kısıtlama veya ek işlemler mevcut mudur daha detaylı bilgi alabilmek adına bir mali müşavirden detaylı bilgi edinmeniz sizin için daha faydalı olacaktır.

 • Mehmet Halil Işık

  - 01:46

  Mühendislik diplomam üzerine şirket kurmayı düşünüyorum adres göstermek zorunda mıyım teşşekkürler

  • Savaş

   - 09:51

   Merhaba, evet şahıs şirketi kurmak için adres göstermek zorunlu. Ama bu adres ile ilgili herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Yani şahıs şirketi kurmak için "ofis" olarak ayrı bir yeri adres olarak göstermek zorunda değilsiniz. Kendi evinizi de adres olarak gösterebilirsiniz. Kısacası şahıs şirketi kurmak için ayrıca bir ofis açmaya gerek yok ama bir adres göstermek zorunlu.

   • Önder

    - 22:46

    merhaba;

    Peki ev adresi göstermek için sadece ikametgah yeterli mi ? Çünkü ev adresim dairem bize ait ama tapusuz ikametgah yeterlimi merak ettim .

   • Savaş

    - 11:26

    Merhaba, normal şarlarda ikametgah belgeniz yeterli. Tapusuz ikametgah konusunda emin olamamakla birlikte, resmi bir ikametgah belgeniz olduğu sürece sorun olmayacağı görüşündeyim fakat yine de emin olmak adına bir mali müşavirden de detaylı bilgi almanız faydalı olacaktır.

 • Buse

  - 22:47

  Merhaba ben instagram üzerinden bir butik açmak istiyorum ama şuan neye nasıl başlayacağımı bilmiyorum yardımcı olabilir misiniz?

Benzer yazılar

Online market kurmanın avantajları nelerdir?
Online market kurmanın avantajları nelerdir?
Son yıllardaki dijital dönüşümle hayatımıza giren online market uygulamaları corona virüs döneminde hayatımızı kolaylaştıran hizmetlerden biri oldu. Evde kaldığımız süreçte online süpermarket uygulamalarını sıkça tercih...
22 Mayıs 2020
IdeaSoft
Müşteri memnuniyetini artırmak için kaçınmanız gereken davranışlar
Müşteri memnuniyetini artırmak için kaçınmanız gereken davranışlar
E-ticaret siteleri, uzun vadede başarılı olabilmek için öncelikle müşterilerine değer vermeli ve müşteri memnuniyetlerini artırmalılar. Müşteri memnuniyetinin yüksek olması, firmanızın sadık müşteriler kazanmasına yardımcı...
28 Şubat 2017
Sinan Oypan
Salgın sürecinde ürün tedarik işlemlerinde dikkat etmeniz gerekenler
Salgın sürecinde ürün tedarik işlemlerinde dikkat etmeniz gerekenler
Yaşamakta olduğumuz bu salgın sürecinde ürün tedarik işlemlerinde de bir takım problemler oluşuyor ve e-ticare firmalarını zorda bırakıyor. Bu sebeple de ürün tedarik işlemlerinde ön hazırlıklar yapmanız ve bazı önemli konulara...
3 Mayıs 2020
Sinan Oypan
Alibaba ve AliExpress Satış Yapma Rehberi 2021
Alibaba ve AliExpress Satış Yapma Rehberi 2021
Başlangıç sermayeniz kısıtlıysa ya da e-ticaret sitenize ek olarak farklı pazarlara da satış yapmak istiyorsanız, pazaryeri türleri arasında öne çıkan Alibaba ve AliExpress’i tercih edebilirsiniz. Türkiye’de hizmet veren pek çok...
7 Ocak 2022
Markethinkers
Günde 10 dakika ayırarak SEO performansınızı nasıl artırabilirsiniz
Günde 10 dakika ayırarak SEO performansınızı nasıl artırabilirsiniz
SEO performansınızı artırmak, Google üzerindeki görünürlüğünüzü artırcağı için, sizin daha fazla kişiye ulaşmanıza, daha fazla kullanıcının sitenizi görüntülemesine ve dolayısıyla da bu ziyaretçileri müşterilere...
12 Aralık 2016
Sinan Oypan
Küçük işletmelerin müşteri ilişkilerinde yapması ve yapmaması gerekenler
Küçük işletmelerin müşteri ilişkilerinde yapması ve yapmaması gerekenler
Küçük işletmeler için müşteri ilişkileri oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu. Müşteri ilişkilerini iyi tutmak ve geliştirmek, sadık müşteriler kazanarak işletmeyi büyütmenin altın kurallarından biri. Tabii...
25 Aralık 2018
Sinan Oypan
Web trafiğinizi analiz ederken bilmeniz gereken terimler
Web trafiğinizi analiz ederken bilmeniz gereken terimler
E-ticaret sitenizin trafiğini yakından takip etmeniz oldukça önemlidir. Sitenize gelen ziyaretçileri bilmek, bu ziyaretçilerin site üzerinde geçirdikleri süreyi, kaç sayfayı ziyaret ettiklerini ve bunlara ek olarak yeni ziyaretçilerle...
16 Nisan 2018
Sinan Oypan
SEO çalışmalarında en çok geri dönüşüm sağlayan 5 içerik türü
SEO çalışmalarında en çok geri dönüşüm sağlayan 5 içerik türü
SEO çalışmaları yaparken, size en çok geri dönüşüm sağlayacak olan içerik türlerine yatırım yapmanız ve odaklanmanız, bu çalışmalardan alacağınız geri dönüşümleri artırmanıza yardımcı olur. Doğru içerik türleri...
3 Mayıs 2019
Sinan Oypan
2017’de şirketlerin içerik pazarlama çalışmaları nasıl şekillenecek?
2017’de şirketlerin içerik pazarlama çalışmaları nasıl şekillenecek?
İçerik üretiminin önemi 2017 yılında da devam edecek ve bu alana yatırım yapan firmalar, ürettikleri içerikler sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma şansı bulabilecekler. Her alanda olduğu gibi, önümüzdeki yıl içerik alanında...
17 Aralık 2016
Sinan Oypan
Link kısaltma servisi kullanmak e-ticaret şirketiniz için neden önemli?
Link kısaltma servisi kullanmak e-ticaret şirketiniz için neden önemli?
Markalar uzun süredir sosyal mecralarda diğer reklam kampanyalarında link kısaltma servislerini kullanıyor. Link kısaltma işleminin firmalara sağladığı bir takım avantajlar bulunduğu için, kendi e-ticaret şirketiniz için de bu...
4 Mart 2019
Sinan Oypan
Pazarlama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz Instagram gönderi fikirleri
Pazarlama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz Instagram gönderi fikirleri
Farklı Instagram gönderi fikirlerinizin olması, sosyal medya pazarlama çalışmalarınızın verimini ve bu çalışmalardan alacağınız geri dönüşümleri artırır. Instagram gönderi fikirleri bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,...
24 Nisan 2019
Sinan Oypan
E-ticaret sitelerinde kullanıcı deneyimi nasıl geliştirilebilir?
E-ticaret sitelerinde kullanıcı deneyimi nasıl geliştirilebilir?
Kullanıcı deneyimi e-ticaret sitelerinin tasarımlarında önemli bir yere sahiptir. Sadık müşteri kitleleri oluşturmanın yanı sıra sitenin SEO’sunu geliştirmek için de oldukça önemlidir. Bir önceki yazımıda kullanıcı...
6 Nisan 2018
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın