Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ve Açılır | Gerekli Belgeler

3 Kasım 2022
Savaş Çetinkaya
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ve Açılır | Gerekli Belgeler

Kendi işinin sahibi olmak, hemen herkesin aklından hayatının bir noktasında geçmiş bir fikirdir. Şartları kendinin belirlediği, zevk aldığı alanlarla yöneldiği bir işe sahip olmak herkese çekici gelir. Bu türden fikirler, geçmişte daha çok küçük bir dükkân ya da kafe açmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Artık online mecralara doğru da yöneliyor. Hayatımızın bir parçası hâline gelen e-ticaret, birçokları için cazip bir alan olarak görülüyor. Fakat hangi mecrada ve alanda çalışılacağından bağımsız olarak iş kurmak, birtakım yasal prosedürler uygulanmalıdır. Bunun ilk adımı da bir şirket kurmaktır. Şirket kurmak ilk anda kulağa zor ve maliyetli bir işlem gibi görünmektedir. fakat bu konuların bertaraf edilebileceği bir alternatifin varlığından da söz edilebilmektedir. Bu alternatif nedir sorusuna verilecek cevap da şu: Şahıs şirketi kurmadır.

Hemen Başlayın!

E-ticareti tüm detaylarıyla anlattığımız rehberlerimizi inceleyebilir, dilerseniz IdeaSoft altyapısını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

image

Şahıs Şirketi Kurmak

Genellikle küçük ya da orta ölçekli bir işletme olmak isteyenler tercih etmektedir. Aynı zamanda hem işlemlerin hızlı tamamlanması hem de düşük maliyetli olması nedeniyle önemli bir alternatiftir. E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler de ilk adım olarak şahıs şirketi kurma yoluna gider. Yola bu şekilde çıktığınız işletme, zaman içinde işlerin büyümesi durumunda farklı şirket türlerine de çevrilir. Ayrıca şahıs şirketi, hem e-ticaretle uğraşanlar için hem de geleneksel yapıdaki işletmeler için daha risksiz olduğu söylenir. Aynı zamanda yeni başlayanlar için şirket yönetimi ipuçları içeriğimizden farklı bilgiler için faydalanır.

Şahıs Şirketi Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere bireyler tarafından kurulabilen şirket türüdür. Bu tip şirketlerde ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Genellikle tek kişi olarak kurulur. Ayrıca bu tür şirketler sadece bireysel işletmeler için uygundur şeklinde bir kanı da vardır. Ama bu bir yanılgıdır. Şahıs şirketleri tek kişiye ait olabildiği gibi ortaklıklarla da kurulur. Bu tür şirketlerde ortaklık devri süreci oldukça zor ilerlemektedir. Aynı zamanda şirketin tüm ortaklarının onayı alınmadan payların devri ya da satışı mümkün değildir. Ayrıca şahıs şirketlerinin genellikle tek kişi ile kurulmasının altında da bu sebep gösterilmektedir.

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Farkı Nedir?

Şirketi kurma aşamasında limited şirketlerden farkları sıklıkla merak edilen bir konudur. Şahıs şirketi ile limited şirketler arasındaki farklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kuruluş Maliyeti Farkı: Şahıs şirketleri, limited şirketlere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle kurulmaktadır. Bu fark birçok kritere bağlıdır. Temelde limited şirketlerin ticaret odalarına kayıt edilmesi zorunluluğundan ileri gelir.
 • Vergilendirme Farkları: Şahıs şirketleri Gelir Vergisi öderken limited şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidir. Gelir Vergisi, yıllık kazanca göre şekillenir. Daha fazla gelir elde eden şahıs şirketleri, daha yüksek oranda vergi öder. Bu vergi dilimlerine yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Kurumlar vergisinin oranı ise %20’le sabitlenmiştir. Fakat bu oran Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021 için %25’e, 2022 için ise %23’e yükseltilmiştir.
 • Kurulma Aşamaları Arasındaki Farklar: Şahıs şirketi kurma işlemleri limited şirkete göre çok daha kısa ve pratiktir. Limited şirket kuruluşu, şirket ana sözleşmesi hazırlama ve ticaret odasına kayıt olma gibi prosedürleri kapsar. Söz konusu işlemler için bir mali müşavirden destek almanız gerekir. Bunun yanında şahıs şirketi, online ortamda da kurulur. Ayrıca yapılan düzenlemelerle e-devletten şahıs şirketi kurma mümkün kılınmıştır.
 • Şirket Sahiplerinin Sorumlulukları Arasındaki Farklar: Şahıs şirketlerinde kişiler, üçüncü şahıslara ve resmî kurumlara karşı kendi mal varlıkları ile sorumludur. Limited şirketler de ise bu durum şirkette sahip oldukları hisse oranı üzerinden şekillenir.
 • Sermaye Farkı: Şahıs şirketlerinin kuruluşu esnasında herhangi bir sermaye bildiriminde bulunmak zorunlu değildir. Limited şirketlerde ise en az 10 000 TL sermaye şartı konulmuştur.
 • Tasfiye Sürecindeki Fark: Şahıs şirketleri istenildiği an kapatılır. Bunun için bir tasfiye sürecine girilmesine gerek yoktur. Limited şirketlerin kapanışı için ise öncelikle tasfiye süreci geçirmek zorunludur. Genellikle 1 yıl süren bu aşamaya girerken resmî kuruluşlara bu konuda bilgilendirme yapılır.

Şahıs Şirketi ile Anonim Şirket Farkı Nedir?

Limited ve anonim şirket tipleri, genel olarak sermaye şirketleri kategorisinde değerlendirilir. Dolayısıyla minimum sermaye tutarı gibi kimi rakamsal farklılıklar dışında oldukça benzerdir. Şahıs şirketi ve anonim şirketi arasındaki farklar için limited şirketi ve şahıs şirketinden ayrıldığı noktalara bakılmalıdır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

İşletme açma aşamasında en çok sorulan sorulardan biri “şahıs şirketi kurmak için nereye başvurulur”dur. Şahıs şirketi kurma işlemleri için gidilmesi gereken adres vergi dairesidir.Kuruluş için istenen belgeleri toplayarak vergi dairesine şahsen başvuruda bulunmaktadır. Bu işlemi sizin için, adına vekaletname düzenlenen bir muhasebeci ya da mali müşavir de yapmaktadır. Ama son dönemde kuruluş işlemlerin şirket sahibinin bizzat vergi dairesinde olması da istenmektedir. Yapılan başvurunun ardından vergi dairesince görevlendirilen müfettişler belirttiğiniz adrese gelir ve gerekli denetimi yapar. Denetimde herhangi bir sorun olmaması durumunda şahıs şirketi kurma işlemi birkaç gün içinde tamamlanır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Şirketi kurmak için gerekli belgeler, bu aşamada en çok merak edilen detaylardan biridir. Bu işlem için başvuru sırasında vergi dairesine verilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Şirket sahibinin nüfus cüzdanı sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • Vekaletname (Başvuru muhasebeci aracılığı ile yapılıyorsa gereklidir.)
 • İmza beyannamesi (Noter tarafından düzenlenir.)
 • Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi (Adına şirket kurulan kişi çalışma alanının mal sahibi ise tapu verilmesi gerekir.)
 • İkametgâh belgesi (E-devlet’ten alınır.)

Eğer kurulacak işletme üzerine kayıtlı bir araç olması isteniyorsa bir noktaya daha dikkat edilmelidir. Şahıs şirketi kurmak için gerekenler arasına ruhsat ve alış senedi de eklenmelidir.

E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Son dönemde online şahıs şirketi kurma da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Vergi dairesine hiç gitmeden, e-devlet uygulaması üzerinden de şirketi kurmak için gerekli işlemler yapılır. E-devletten şahıs şirketi kurma işlemleri genel itibarı ile beş aşamada tamamlanır.

Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra ilk olarak “Sicil Bildirimleri” bölümünden “İşe Başlama” seçeneğine tıklanır. Ardından aşağıdaki adımlar takip edilir:

 • İşletme adresi, bağlı olunan vergi dairesi, faaliyet (NACE) kodu girilir. Eğer doğrudan iş yerine ait bir ofis adresi yoksa evin ya da sanal ofisin adresi de girilir.
 • İşçi çalıştırıp çalıştırmayacağınız ve iş yerinizin kira olup olmadığı belirtilir. Bu bilgiler ödemeniz gereken Stopaj Vergisi hesaplanırken kullanılır.
 • Basit ya da gerçek usûl arasından vergilendirme türünüzü seçmeniz gerekir. Eğer e-ticaretle uğraşmayı düşünüyorsanız bu, gerçek usûle tabi olacağınız anlamına gelir. Basit usûl; marangoz, mahalle bakkalı, berber, terzi gibi işletmeleri kapsar.
 • İşe başlama tarihi girilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta; işe başlama bildirimini en geç 10 gün içinde yapmanız gerektiğidir. Bu süre zarfında gerekli bildirimde bulunmayan işletmelere usûlsüzlük cezası kesilir.
 • Son olarak e-tebligat bildirimi isteyip istemediğiniz belirtilir; e-posta ve cep telefonu bilgileri girilir.

Bu adımları takip edip İnteraktif Vergi Dairesi şahıs şirketi kurma başvurunuzu tamamlanmış olur. Ardından birkaç gün içinde yoklama tarihini bildiren bir SMS gönderilir. Bu yoklama için belirttiğiniz adrese gelen memura kira sözleşmesini ya da tapu fotokopisini sunmanız gerekir. Bu aşamanın ardından şahıs şirketi kurma süreci tamamlanmış olur. Başvuru yapılan internet sayfasına girerek şirkete ait vergi levhasının çıktısı alınır.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurmak

E-ticaret yapmak için şirket sahibi olmak zorunludur. Çünkü şirket kimliğine sahip olmayan girişimler, sattıkları ürün için fatura düzenleyemez. Bu da yasa dışı bir durumdur.

Ayrıca düşük maliyetli olması ve pratikliği nedeniyle e-ticaretle uğraşmayı düşünenlere tavsiye edilebilecek bir yöntemdir. Fakat bunun küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçerli olduğunu da ekleyelim. Ayrıca çok büyük satış rakamlarına ulaşılması öngörülüyorsa yüksek oranlı vergilerden kaçınmak için tercih edilmektedir. Diğer şirket türlerini de alternatif olarak göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. E-ticaret şirketi kurma konusunda kafanız karışıksa internetten satış yapmak için bilmeniz gerekenler içeriğini incelemelisinz.

E-ticaret için şahıs şirketi kurmak, çeşitli ödeme kanalı firmaları ile çalışmanız konusunda da önünüzü açar. Alternatif ödeme kanalları sunmak, müşterilerin firmanıza yönelik ilgisine olumlu katkı yapacaktır. Bu ödeme modelleri hakkında daha fazlası öğrenmek için Alternatif Ödeme Sistemi Nedir? içeriğine göz atmalısınız.

E-ticarete başlamak için birçok konuda hazırlık yapmanız, çeşitli başvurular gerçekleştirmeniz gerekir.Bunlar: Şirket kuruluşu, e-fatura ve ön muhasebe altyapısı oluşturma, sanal ofis kiralama ya da marka tescilidir. Bu detaylarla uğraşmayıp hazır bir ticaret sistemi almak isterseniz Mükellefi tercih etmelisiniz. Mükellef platformunun 2020 Ekim ayı itibarı ile sayısı 11 bini aşmıştır. Ayrıca IdeaSoft müşterilerine özel fırsat ve fiyatlar sunuyor. Bu konuda daha fazla bilgi için Mükellef sayfasını incelemelisiniz.

Şahıs Şirketi Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Buraya kadar anlattıklarımızın ışığında şahıs şirketi kurma, pek çok açıdan avantajlı görünmektedir. Ama konuya dair tüm detayları düşünmeden alacağınız karar, ileride pişman olmanızla sonuçlanması yüksek ihtimaldir. Bunun önüne geçmek adına şimdi de şahıs şirketi kurma kararı vermeden önce bilmeniz gerekenlere bakalım.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurma maliyeti, şüphesiz bu konuya dair en çok merak edilen konuların başında gelir. Bu tür bir şirket açmak için aşağıdaki gider kalemlerini karşılamanız gerekir:

 • İmza beyannamesi için notere ödenecek tutar: 100 TL
 • İşlemler için muhasebeciye ödenmesi gereken ücret: 250 TL (Bu rakam muhasebeciden muhasebeci değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilen ortalama tutardır.)
 • Vergi dairesine ödenecek damga vergisi: 50 TL (Kira tutarının binde 1,89’u olarak hesaplanır. Belirtilen ortalama tutardır.)
 • Muhasebeci için çıkarılacak vekaletname bedeli: 148 TL

Böylelikle şirketi kurma işlemleri için toplamda 500 - 1000 TL aralığında bir maliyete katlanmanız gerekecektir.

Şahıs Şirketinin Avantajları Nelerdir?

Yazımızın bu bölümüne kadar bir kısmına değindiğimiz şahıs şirketi kurmanın avantajları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Şahıs şirketi kurma işlemleri için toplamanız gereken belge sayısı azdır. Bu sayede çok sayıda belge toplamak için zaman ve enerji harcamanıza gerek kalmaz.
 • Kuruluş maliyetleri, diğer şirket türlerine kıyasla önemli ölçüde düşüktür.
 • İşlemler çok kısa bir sürede tamamlanır. Topladığınız evrakları teslim edip başvurunuzu yaptıktan ortalama 2 gün sonra şirketiniz tamamen kurulmuş olur.
 • Muhasebeci ya da mali müşavir giderleri, şahıs şirketleri için daha düşüktür.
 • Kademeli vergi sistemi, özellikle yeni kurulmuş şirketler için önemli bir avantajdır. Bu sisteme göre kârları daha düşük olan şirketlerin ödemesi gereken Gelir Vergisi miktarları da düşük olur. İlerleyen dönemde gelirlerinizin artmasına bağlı olarak şirket türünüzü değiştirmeniz mümkündür.
 • Her yıl ödenmesi gereken defter tasdik ücretleri, şahıs şirketleri için daha uygundur.
 • İşlerinizi istediğiniz gibi gitmemesi durumunda şahıs şirketleri 1 gün gibi kısa sürede kapatılabilmektedir. Diğer şirket türlerinde bu süreçler, çeşitli prosedürler sebebi ile 1 yıla kadar uzar.
 • Faaliyetlere yönelik operasyonel kararların tek kişi tarafından verilmesi, şirketin işleyişini ciddi anlamda kolaylaştırır.

Şahıs Şirketinin Dezavantajları Nelerdir?

Bu şirketi kurma işleminin avantajlarından sonra konunun bir de olumsuz taraflarına bakmakta fayda var. Bu tür şirketlerin dezavantajları şöyle sıralanır:

 • Kişiler, işletmenin borç ve yükümlülüklerine karşı sınırsız sorumluluk taşır. Bu durum, iş davalarında şirket sahibi kişilerin kişisel mal varlıklarının da risk altına girmesine neden olmakadır.
 • Yeni kurulmuş şirketler için büyük avantaj getiren kademeli vergi sistemi, bir noktadan sonra olumsuz bir hâl alabilmektedir. Bu sisteme göre yüksek gelir elde eden şahıs şirketleri, aynı düzeyde kazanan sermaye şirketlerine göre daha çok vergi öder. Bunu istemeyen şahıs şirketleri, gelecek yıllardaki gelirlerine dair detaylı çalışmalar yapmak durumunda kalır.
 • Şahıs şirketlerinin, yatırımcıların ilgisini sermaye şirketine kıyasla daha az çekerler. Bu da dış sermayenin şirkete girme ihtimalini oldukça düşürür.
 • Şirket ve işleyiş tamamen kişilere bağlıdır. Dolayısıyla kurumsal bir yapı ve imaj oluşturmak son derece güç olur.
 • Şirketin ömrü, sahibinin hayatını kaybetmesi ile son bulur. Şirketin yıllara yayılan bir devamlılığından söz etmek zordur.

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, Türk Ticaret Kanunu’na göre üç farklı türe ayrılır. Bunlar; adi ortaklıklar ile komandit ve kolektif şirketlerdir. Ama şahıs şirketi kurma işlemi pratikte daha çok tek kişi olarak faaliyet gösterecek işletmeler içindir. Söz konusu üç şahıs şirketi türünün özelliklerini kısaca şu şekilde açııklanır:

 • Adi Ortaklıklar: Bu şirketlerin ortaklarının varlıklarından bağımsız herhangi bir varlığından söz edilemez. Sermaye şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilik, adi ortaklıklarda bulunmaz.
 • Komandit Şirket: Ortakların bir kısmının sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı belirli bir miktarda sınırlıdır. Fakat diğer ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Bu şartlar kurulum aşamasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
 • Kolektif Şirket: Hiçbir ortağın şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunun sınırlanmadığı bir yapıyı işaret eder. Genel yapısı itibarı ile şahıs şirketleri ve limited şirketler arasındaki bir geçiş formu olarak değerlendirilir.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri

Bu şirket türünün sermaye şirketlerinden farklı olarak kademeli bir vergi sistemine sahip olduğunu belirtmiştik. Bu sistem, temelde daha az kazanan şirketin daha az, daha çok kazanan şirketin daha çok vergi ödemesi mantığına dayanır. Ödenecek vergi oranı elde edilen gelirlere göre farklı dilimlere ayrılmıştır. Bu oran yüzde 15 ile 40 arasında değişmektedir. Şahıs şirketleri için vergi dilimleri aşağıda verilmiştir.

Gelir MiktarıUygulanacak Vergi Oranı 
32 000 TL'ye kadar15%
70 000 TL'nin 32 000 TL'si için 4 800 TL; fazlası için20%
250 000 TL'nin 70 000 TL'si için 12 400 TL; fazlası için27%
880 000 TL'nin 250 000 TL'si için 61 000 TL; fazlası için35%
880 000 TL'den fazlasının 880 000 TL'si için 281.500 TL; fazlası için40%

Yukarıdaki tabloda belirtilen gelir miktarları yıllık olarak ifade edilmiştir. Aynı zamadna 2022 yılı için düzenlenmiş sınırlardır. İlgili kurumlar, gerekli görülen durumlarda bu sınırları sonraki yıllar için güncelleme hakkına sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Son olarak şahıs şirketi kurma sürecine dair sıkça sorulan sorulara bakalım.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kira Stopajı Öder Miyim?

Şahıs şirketi kuanlar kira giderleri üzerinden Stopaj Vergisi ödemekle mükellef olurlar. Yani şirket aktif hâle geldikten sonra artık stopaj ödemesi gerekir.

Kira stopajı, kiralık olarak kullanılan ticari alanlar için ödenmesi gereken vergi türüdür. Oranı, brüt kira üzerinden %20’dir. Yani kiracı; ofis, dükkân, depo ya da bunun gibi tüm ticari alanlar için her ay brüt kiranın 5’te 1’lik bir kısmını vergi olarak ödemelidir. Örneğin; kirası 4000 TL olan bir ofis için her ay ay 800 TL kira ödenmesi zorunludur. Bu oran kazanç üzerinden hesaplanan vergi gibi değişken değildir; tüm şirket türleri için aynıdır. Şirketin işçi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak her ay ya da üç ayda bir toplu olarak ödenebilmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kişiye Ait Ev Adresimi Kullanılır Mı?

Ev adresini kullanarak home office formatında kurulabilmektedir. Bu konuda yasal olarak herhangi bir engel yoktur. Fakat bu gibi durumlarda kira stopajı konusu kafa karıştırıcı olmaktadır.

Bu vergi, kira ödenen tüm alanlar için geçerlidir. İkamet edlen kiralık evin adresini göstererek home office kurulması mümkündür. Böyle olduğu takdirde bu ev için ödediğiniz kira üzerinden stopaj da ödeyeceğiniz anlamına gelir. Evin mal sahibiyseniz ya da bir aile ferdiniz üzerine bir evde oturuyorsanız stopaj ödemenize gerek kalmaz. Dolayısıyla şirketi kurma aşamasında vergi dairesine konu belgelenmelidir.

Şahıs Şirketi Kurmak İsteyen Bir Girişimcinin Hangi Vergileri Ödemesi Gerekir?

Şirketi kurma aşamasında hangi vergilerin ödeneceği de en çok merak edilen konulardan biridir. Şahıs şirketleri üç farklı vergi öderler. Aynı zamanda bu vergi türleri şunlardır:

 • Gelir Vergisi - Geçici Vergi
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Stopaj Vergisi

Gelir Vergisi; her yıl elde edilen gelir üzerinden, yukarıda belirttiğimiz dilimler uyarınca ödenmesi gereken bir vergidir.Aynı zamanda İki taksit hâlinde ödenir. İlk taksidin, bir sonraki yılın mart ayının; ikinci taksidin ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir. Geçici Vergi ise Gelir Vergisi’nin dönem içinde beyan edilip ödenmesi şeklinde tanımlanır. Kâr miktarı üzerinden hesaplanır. Ayrıca mayıs, ağustos, kasım ve şubat aylarında ödenir. Yıl içinde ödenen Geçici Vergiler ise mahsup edilerek Gelir Vergisi’nden düşmektedir.

29 yaş altındaki genç girişimciler, şirketin kurulmasından sonraki üç dönem boyunca 75 000 TL’nin altında gelirleri için Gelir Vergisi’nden muaf tutulma hakkına sahiptir. Şartları karşılaşıyorsanız 29 yaş altı genç girişimciler desteğinden yararlanmak için İnternet Vergi Dairesi üzerinden dilekçe verilir.

Şahıs şirketleri, her ay satışlarının toplam KDV’si ile aldıkları mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farkı vergi olarak ödemekle mükelleftir. Alışların KDV’si satışlarınkinden fazla ise bu, o ay için bu verginin ödenmeyeceği anlamına gelir ve sadece Damga Vergisi ödenir. Damga Vergisi 58,80 TL’dir.

Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken Stopaj Vergisi, muhtasar beyanname ile düzenlenir. Bu vergi; 10 kişinin üzerinde çalışanı olan şirketler için aylık olarak, 10’dan az çalışanı olanlar için ise üç ayda bir ödenir. Kira stopajı, mali müşavir makbuzu stopajı ve çalışanlarından gelir vergileri gibi kalemler bu vergi kapsamında beyan edilip ödenir.

Sanal Ofis Olarak Şahıs İşletmesi Kurulur Mu?

Son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlayan sanal ofisler ile şahıs şirket kurma süreci sorunsuz şekilde kurulabilmektedir. Sanal ofis kullanan şirketler, kira stopajı ödemez. Sanal ofis hizmeti sunan kurumlar, şirketlere KDV’li hizmet faturası keser. Bu faturaları, şirketinizin gideri olarak göstermeniz mümkündür.

Emekliyim Şahıs Şirketi Kurulur Mu?

Emeklilerin, şahıs şirketi kurmaları konusunda herhangi bir engelleri yoktur. Emekliler için de şahıs şirketi kurma süreci aynı şekilde işler. İşlemlerin tamamlanması ile şirket sahibi olan emekli kişilerin aylık maaşlarından bir kesinti yapılmaz. Ek olarak Bağ-Kur primi ödemelerine de gerek kalmaz.

Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Yapılan ticari faaliyetlere bağlı olarak yapılan pek çok harcama, şahıs şirketi için gider olarak sayılabilmektedir. Bu giderler, belli kural ve oranlarla vergi matrahından düşmektedir. Başlıca şahıs şirketi giderleri şunlardır:

 • Ofis İçi Giderler: Masa, sandalye, dolap gibi eşyalar ile bilgisayar gibi teknolojik ürünler bu kapsama girer. Tutarı 1 500 TL’nin üzerinde olan eşyalar şirketin demirbaşı olarak kaydedilmelidir. Aynı zamanda bunlar için amortisman ayrılmalıdır.
 • Ulaşım Harcamaları: Benzin ve araç bakımı gibi masrafları kapsar. Gider olarak gösterilmesi için aracın şirket üzerine kayıtlı olması gerekir.
 • Faturalar: İş yerinin elektrik, su, doğalgaz, internet gibi hizmet için ödediği giderlerdir. Home office şeklinde çalışan işletmek bu faturaların %50’lik kısmını gider olarak gösterilmektedir.
 • Kargo ve Posta Giderleri: Özellikle e-ticaretin yaygınlaşması ile büyük bir harcama kalemine dönüşmüştür. Kargo şirketi ile yapılacak sözleşmelerle minimize edilir.
 • Yiyecek Giderleri: Şirket sahibi ve çalışanların yemek giderlerini kapsar. Bu harcamaların mesai saatleri içinde yapılması zorunluluğu yoktur ama iş amacı ile yapılmış olması gerekir.
 • Temsil ve Ağırlama Giderleri: İş amacıyla ağırlanan misafirlerin konaklama ve yemek gibi giderlerini kapsar.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

ASO (App Store Optimizasyonu) Nedir? E-ticaret App Optimizasyonu
ASO (App Store Optimizasyonu) Nedir? E-ticaret App Optimizasyonu
Mobil uygulamaların sayısının hızla arttığı günümüzde geliştiricilerin uygulamalarını milyonlarca diğer uygulama arasında öne çıkarmak için stratejik bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir. Özellikle burada devreye giren...
8 Şubat 2024
Ferad Osman Sali
Rekabet analizi nasıl yapılır ve neden önemlidir?
Rekabet analizi nasıl yapılır ve neden önemlidir?
Rekabet analizi, e-ticarette yeni stratejiler belirlemek, rakipleri tanıma ve onların önüne geçmek için önemli bir görevi üstlenir ve e-ticaret firmalarının bu analizleri düzenli olarak yapmaları önemlidir. Rekabet analizi, endüstri...
21 Mayıs 2019
Ferad Osman Sali
Instagram'da İşletmenizin Konumunu Nasıl Eklersiniz: Adım Adım Rehber
Instagram'da İşletmenizin Konumunu Nasıl Eklersiniz: Adım Adım Rehber
Müşterilerinizin sizi kolayca bulmasına ve işletmenize ulaşmasına yardımcı olmak için Instagram profilinize konum eklemeniz çok önemlidir. Potansiyel müşterilerin size nasıl ulaşabileceklerini görmelerini ve mağazanızın veya...
22 Şubat 2024
Ferad Osman Sali
Kollektif Şirket Nedir? Özellikleri ve Kurulum Süreci
Kollektif Şirket Nedir? Özellikleri ve Kurulum Süreci
Girişimcilik dünyasında çeşitli iş modeli ve yapıları, işletmelerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillenmektedir. Özellikle bu yapıların arasında öne çıkanlardan biri de kollektif şirket modeli olmaktadır. Kollektif...
22 Şubat 2024
Ferad Osman Sali
Blog yazılarınızı geliştirmenizi sağlayacak yöntemler
Blog yazılarınızı geliştirmenizi sağlayacak yöntemler
Blog yazmak, hedef kitlenize yönelik bilgi akışı sağlamak için etkili bir yöntemdir. Düzenli içerikler üreterek sitenizin hedef kitlesi için bir bilgi kaynağı olmasını sağlayabilirsiniz. Blog yazıları aynı zamanda SEO açısından...
15 Ekim 2022
Savaş Çetinkaya
Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) Nedir?
Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) Nedir?
E-ticaret dünyasında başarılı olmak sadece kaliteli ürün veya hizmet sunmakla değil, aynı zamanda müşteri edinme sürecinde etkili bir strateji oluşturmakla mümkün olmaktadır. Müşteri edinme sürecinde karşımıza çıkan en...
31 Ocak 2024
Ferad Osman Sali