E-İhracat Faturası Nedir? E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 07.02.2024
E-İhracat Faturası Nedir? E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

İhracat faaliyetlerinde, satışı yapılan ürünlerin ve elde edilen gelirin gümrükte beyan edilmesi gerekir. Bu beyan, yurt dışı ticaret faaliyetlerinde yasal bir yükümlülüktür. Online platformlar üzerinden ülke dışına yapılan satışlar da diğer ticaret faaliyetleri gibi belli kurallara tabiidir. Bu kurallara göre, uluslararası piyasaya yönelik online ticaret faaliyetlerinde bulunan firmaların durumlarda e-ihracat faturası düzenlemesi ve beyan etmesi gerekir.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda ise “E-ihracat faturası nedir?” sorusunu yanıtlayarak bu belgenin beyanı için yapılacaklardan bahsettik

E-İhracat Faturası Nedir?

E-İhracat faturası, mal veya hizmetlerin elektronik ortamda yurtdışına satılması durumunda düzenlenen faturadır. Geleneksel kağıt fatura yerine dijital bir formatta hazırlanan bu fatura, e-ticaretin ve elektronik ticaretin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. E-İhracat faturası, güvenli, hızlı ve otomatik işlem avantajları sunarak küresel ticaretteki süreçleri kolaylaştırmayı amaçlar.

Online platformlar üzerinden yurt dışına yapılan satışlar e-ihracat olarak adlandırılır. Bu satışlarda yetkili kurumlara gümrük çıkış beyannamesi verilen özel bir belge verilmesi gerekir. Söz konusu belgede, satılan ürünler ve bunlardan kazanılan gelir hakkında detaylı bilgi yer alır. Müşteriye kesilen faturanın bir kopyası beyannameye ek olarak sunulur.

Mal ihracı faturaları bazı durumlarda elektronik ortamda düzenlenir. Online platformlarla Türkiye dışına yapılan mal ihracatının dijital olarak beyan edilmesi e-ticaret faturası olarak adlandırılır.

E-ihracat Faturası Kimler İçin Zorunludur?

Online platformlar üzerinden yurt dışına yapılan bütün satışlarda e-ihracat faturası zorunludur. Faaliyet gösterdiğiniz alan hangisi olursa olsun, satış sürecinde yapılan gümrük beyannamesine bu faturayı eklemeniz gerekir. Ancak, ihracat e-fatura kapsamında farklı türde belgeler bulunur. Alıcıya beyan edilmesi zorunlu olan elektronik fatura ile GİB’e gönderilen belge farklıdır. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için fatura çeşitleri hakkında kaleme aldığımız içeriği okuyabilirsiniz.

 • Demir, çelik gibi ham madde ve sanayi kategorisinde yer alan ürünlerin internet üzerinden satışını yapan işletmelerin e-fatura beyan etmesi gerekir.
 • Yıllık hasılatı 30 Bin TL’yi aşan bütün işletmelerin GİB’e e-arşiv fatura beyan etmesi zorunludur.

Yukarıdaki hususlar dışında yapılan bütün satışlarda e-ihracat faturası kesilir. Bu beyan e-fatura ya da e-arşiv olarak yapılabilir. 1 Temmuz 2017 tarihinde yapılan düzenlemeyle vergiden muaf olan satışlarda da e-ihracat fatura beyanı zorunlu kılınmıştır.

Detaylı rehber: E-Arşiv Fatura Nedir?

E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

“E-ihracat faturası nasıl düzenlenir?” bu hususta yanıtı merak edilen sorular arasındadır. Bu belge entegratör firmalar aracılığıyla düzenlenebilir. GİB tarafından e-fatura kesme yetkisi verilen kurumlar bu şekilde adlandırılır. Entegratörler aracılığıyla oluşturulan faturaların bakanlık ve GİB’e beyanı firma tarafından yapılır.

E-ihracat faturasında KDV beyanı yer almaz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yer alan uygulama üzerinden de E-ihracat faturası düzenlenebilir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için e-fatura başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz. Söz konusu belge online ortamda düzenlenir. Ancak müşteriye iletilen faturalarda, talep hâlinde matbu olarak da gönderim yapılabilir.

Satış ile ilgili işlemlerde bir eksiklik ya da aksama olması durumunda e-ihracat faturası iptali yapılabilir. Bu iptal işlemini size en yakın gümrük idaresinden gerçekleştirebilirsiniz.

E-İhracat faturası düzenlerken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

 • Fatura Bilgilerini Ekleme:

Alıcı ve satıcı bilgileri: Alıcı ve satıcı firma isimleri, adresleri, vergi numaraları gibi temel bilgileri içermelidir.

 • Fatura numarası ve tarihi:

 Faturanın benzersiz bir numarası olmalı ve düzenleme tarihi belirtilmelidir.

 • Mal veya Hizmet Bilgileri:

Satılan mal veya hizmetin adı ve açıklaması: Detaylı bir şekilde ürün veya hizmetin tanımlanması önemlidir.

 • Miktar ve birim fiyat:

 Satılan ürün veya hizmetin miktarı ve birim fiyatı net bir şekilde belirtilmelidir.

 • Ödeme ve Teslimat Koşulları:

Alıcının ödeme şekli ve vadesi gibi bilgileri içermelidir.

 • Teslimat şartları:

 Mal veya hizmetin nasıl ve ne zaman teslim edileceği belirtilmelidir.

 • Vergi Bilgileri:

KDV ve diğer vergi bilgileri: İlgili vergi oranları ve toplam vergi tutarı ayrıntılı bir şekilde gösterilmelidir.

 • İmza ve Onaylar:

Satıcı ve alıcı tarafından onaylanmış bir şekilde imzalanmalıdır.

 • E-İmza ve Elektronik Mühür:

E-İhracat faturaları genellikle elektronik imza veya mühür içermelidir. Bu, belgenin güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamak için önemlidir.

E-İhracat faturaları, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, düşük maliyetli ve çevre dostu bir seçenek sunar. Ancak, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlamak için her ülkenin geçerli olan mevzuatlarına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, e-ticaret işletmeleri düzenleyecekleri e-ihracat faturalarını, ilgili ülkelerin vergi ve ticaret kurallarına göre uygun şekilde hazırlamalıdır.

IdeaSoft’un E-İhracat Paketlerini İnceleyin.

E-İhracat Faturasında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

E-ihracat faturasında, satıcı ile alıcı arasındaki işlemin detayları yer alır. Bu hususta, düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir;

 • Ürün bilgileri (kilo, ebat ve adet)
 • Ürün birim fiyatı ve total satış fiyatı
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası
 • Alıcının kendi ülkesinde geçerli vergi numarası
 • Alıcı firmanın unvanı/kişinin bilgileri
 • Teslimat bilgileri
 • Ödeme bilgileri (Taksitli ödeme yapıldıysa ayrıca belirtilmesi gerekir)
 • Ödeme yapılacak hesap numarası
 • Gümrük takip numarası
 • Satılan ürünün gönderilme şekli (hava yolu, demir yolu, deniz yolu ya da kara yolu)
 • Faturanın kesildiği ve düzenlendiği tarih
 • Kaşe ve imza

Yukarıdaki bilgilerin dışında e-ihracat faturasında GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasının da bulunması gerekir. Bu numara, uluslararası ticarette dolaşımda olan ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılır. Satışını sağladığınız ürünlerin GTIP kodunu TÜİK üzerinden veya uluslararası ticaret kataloglarından edinebilirsiniz.

E-ihracat Faturası Kesme Yöntemleri Nelerdir?

Gümrük beyanını eksiksiz yapmak için “E-İhracat faturası nasıl kesilir?” sorusunu yanıtlamak faydalı olur. Bu kategoride hazırlanması gereken farklı belgeler vardır. Gönderim yapılacak kuruma ve hasılat miktarına göre bir tercih yapılabilir. GİB veya entegratör firmanın portalı üzerinden e-ihracat fatura örneğini inceleyerek eksiksiz bir beyanda bulunabilirsiniz. Müşteri talebi durumunda da fatura online ortamda ya da basılı olarak teslim edilebilir. Bu hususta bir konuya dikkat etmek gerekir. İnternet dışındaki kanallardan yurtdışına yapılan satışlarda “İhracat e-faturası nasıl kesilir?” sorusunun yanıtı aranabilir. Fiziki satışlarda faturanın online ortamda düzenlenmesiyle internet ihracatı farklıdır. Söz konusu hususta detaylı bilgi edinmek için ihracatta e-fatura kullanımı başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz. Web yoluyla dışarıya satış  yapıldığı durumlarda fatura düzenlemeleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

Kâğıt Fatura

GİB veya entegratör firma üzerinden düzenlediğiniz belgenin çıktısını alarak matbu olarak teslim edebilirsiniz. Yurt dışına internet üzerinden yaptığınız satışlarda kâğıt faturayla beyanda bulunacaksanız bu belgeyi mal ve teslim hizmetinden sonra 7 gün içinde kesmeniz gerekir.

Basılı olarak teslim edilen belgelerin resmî bir nitelik kazanması için ıslak imza gerekir. Ayrıca firmanıza ait olan kaşe de fatura üzerinde bulunmalıdır. Yukarıda bahsedilen ürün ve satış bilgileri faturada detaylı biçimde yer almalıdır. Matbu fatura, ürünü alan kişi ya da firmaya pakete dâhil olarak gönderilebilir. Bu belge, pakette yer alan ürünlerin birim fiyatlarının vergiler de eklenerek toplam bedelini içerir.

E-arşiv fatura

Bu belge, GİB’in web sitesinde yer alan “E-arşiv portalı” üzerinden düzenlenir. Buraya giriş yapmak için İnternet Vergi Dairesi bilgileriniz yeterlidir. E-arşiv faturalarında mâli mühür zorunluluğu yoktur.

Fatura onayı GİB imza adı verilen bir aktivasyonla gerçekleşir. Bunun için cep telefonunuzu yanınızda bulundurmanız gerekir. Telefonunuza iletilen 6 haneli kodu girdikten sonra belge imzalama işlemi tamamlanır. Faturayı karşı tarafa teslim etmek için portaldan pdf formatında indirmeniz gerekir. E-arşiv belgesi, kesildikten sonraki 7 gün içinde iptal edilebilir.

E-fatura

E-fatura hazırlamak için öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne başvurarak mâli mühür elde edilmesi gerekir. Bu mühür, online olarak düzenlenen belgelerde imza olarak kabul edilir. E-fatura, GİB uygulamasından ya da entegratör firmaların portallarından hazırlanabilir.

Portala giriş yaptıktan sonra alıcı, satıcı ve ürün bilgilerini girerek faturayı oluşturabilirsiniz. Mâli mührü kullanarak belgenin onayını sağlayabilirsiniz. Online satışlarınızı şahıs şirketiniz üzerinden yapıyorsanız fatura onayında e-imza yeterli olacaktır.

E-İhracat Faturası Kesilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

GİB üzerinden düzenlenen belgeler 6 aylık bir periyotta saklanır. E-ihracat fatura sorgulama yaptığınızda yalnızca bu süreçte üretilen dokümanları görebilirsiniz. Yıllık bütçe hesaplamalarını sorunsuz yapabilmek için ürettiğiniz her dokümanı indirmeniz ve saklamanız tavsiye edilir. İnternet dışındaki kanallardan yurtdışına satış yaparken online doküman oluşturmak için ise farklı yollar izlenir. Bu hususta, bir ihracat e-fatura örneğine ihtiyacınız olabilir.

E-İhracat faturası düzenlerken dikkate almanız gereken bazı temel adımlar şunlardır:

 • Fatura Bilgilerini Ekleyin:

Alıcı ve satıcı bilgileri: Fatura, alıcı ve satıcı firma isimleri, adresleri, vergi numaraları gibi temel bilgileri içermelidir.

Fatura numarası ve tarihi: Faturanın benzersiz bir numarası ve düzenleme tarihi belirtilmelidir.

 • Mal veya Hizmet Bilgilerini Ekleyin:

Ürün veya hizmetin adı ve açıklaması: Detaylı bir şekilde ürün veya hizmetin tanımlanması önemlidir.

Miktar ve birim fiyat: Satılan ürün veya hizmetin miktarı ve birim fiyatı net bir şekilde belirtilmelidir.

 • Ödeme ve Teslimat Koşullarını Belirtin:

Ödeme şartları: Alıcının ödeme şekli, vadesi gibi bilgileri içermelidir.

Teslimat şartları: Mal veya hizmetin nasıl ve ne zaman teslim edileceği belirtilmelidir.

Vergi Bilgilerini Belirtin:

KDV ve diğer vergi bilgileri: İlgili vergi oranları ve toplam vergi tutarı ayrıntılı bir şekilde gösterilmelidir.

 • İmza ve Onayları Ekleyin:

Satıcı ve alıcı tarafından onaylanmış bir şekilde imzalanmalıdır.

Elektronik İmza ve Mühür Kullanın:

E-İhracat faturalarında elektronik imza veya mühür kullanımı, belgenin güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamak için önemlidir.

 • Uygun Platformları Kullanın:

E-İhracat faturalarını düzenleme ve gönderme işlemlerini elektronik ticaret platformları veya özel e-fatura sistemleri üzerinden gerçekleştirmek, süreci daha hızlı ve etkili hale getirebilir.

Uluslararası İhracat Kurallarına Uyun:

E-İhracat faturalarının, ihraç edilen ürün veya hizmetin gönderildiği ülkenin ve alıcının ülkesinin geçerli olan uluslararası ticaret kurallarına uygunluğunu sağlamak önemlidir.

E-İhracat faturası, e-ticaret işletmeleri için küresel pazarlara açılma ve uluslararası ticaret yapma fırsatları sunar. Ancak, düzenleme sürecinde ilgili ülkelerin vergi ve ticaret düzenlemelerine uygunluğu sağlamak önemlidir.

Detaylı rehber: E-ihracat Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler