E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Nedir? Farkları Nelerdir?

15 Şubat 2021
Markethinkers

Her işinizi gören internet ortamının teknolojileri gelişmeye devam ederken geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etseniz de bazı süreçlerinizi elektronik ortama taşımak zorunlu hale gelmiştir.

Ticari kazanç sağlayan her eylemin faturalandırılması zorunludur. Bu durum son yıllarda internet ortamına da taşındı ve “E-ticaretin faturası da ‘e’ olur!” denilerek faturanın başına da “e” getirildi. Sonuç olarak fatura çeşitleri arasına bir de e-fatura girmiş oldu. Peki bu e-fatura nedir, nasıl kullanılır?

E-Fatura Nedir, Nasıl Kullanılır?

E-fatura, adından da anlaşılacağı gibi elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Klasik kağıt faturalarla aynı işlevi gören ve aynı niteliklere sahip olan bu faturaların resmî geçerliliği de vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konmuştur ve kağıt fatura yerine kullanılmaktadır. E-fatura kesenlerin ayrıca kağıt fatura kesmelerine gerek yoktur, içereceği detaylar da aynı devlet kurumu tarafından belirlenmiş olup işletmelerin bu kurallara uyması zorunludur.

E-fatura; 397 sıra numaralı VUK (Vergi Usul Kanunu) tebliğiyle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. E-faturaların sahip olması gereken standartlar da tebliğde belirtilmiştir. Klasik faturaların içerisinde yer alan tüm bilgilerin elektronik faturada da yer alması zorunlu iken alıcı ile satıcı arasındaki fatura gönderimi elektronik ortamla gerçekleştirilmelidir.

Eğer bir işletmeniz varsa sizin de elektronik fatura kesmeniz zorunlu olabilir. Bu yüzden konu ile ilgili e-fatura mükellefi nedir, e-fatura nedir, e-arşiv fatura nedir, bu faturalar nasıl kesilir, kim tarafından denetlenir gibi detayları öğrenmenizde fayda vardır.

E-Fatura Mükellefi Nedir? Kimler E-Fatura Mükellefidir?

E-fatura mükellefi, kısaca elektronik fatura kesmekle yükümlü olan kişidir. Geçtiğimiz yıllarda kimin elektronik fatura kesmekle yükümlü olduğu ve zorunlu olup olmadığı tartışma konusuydu. Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuda bir çalışma yaparak kriterleri belirledi ve 01.01.2020 tarihinden itibaren e-faturaya zorunlu geçişler başladı. E-ticaret yapanlar için de bu durum, hemen her şeyin elektronik olacağının habercisi oldu.

GİB tarafından yayınlanan “VUK GT Kapsamında Uygulamalara Geçiş Takvimi Tablosu” ile kimlerin e-fatura mükellefi olduğu ve zorunlu geçiş tarihleri belirtildi. Bu tabloya göre elektronik faturaya geçmesi zorunlu olan mükellef gruplarından bazıları ve zorunlu geçiş tarihleri şöyledir:

  • 2020 ya da sonraki dönemlerde brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren,
  • 2018 ya da 2019 dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olanlar, 1 Temmuz 2020’den itibaren,
  • 2018 dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar, 1 Ocak 2020’den itibaren,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I ve III sayılı listelerde bulunan malların imali, ithali, inşası ve teslimini yapanlar ile bu faaliyetler için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından lisanslandırılmış olanlar, 2020 öncesi için 1 Temmuz 2020’den itibaren, sonraki dönemler içinse izleyen yılın 4. ayından itibaren,
  • E-ticaret firması olarak aracı hizmet sağlayanlar, gayrimenkul ve motorlu taşıt alım-satım ilanlarını yayınlayan site sahipleri ve internet ortamında reklamcılık faaliyeti gösterenler 1 Temmuz 2020’den itibaren, 2020 sonrası dönemler işe başlama tarihini izleyen 3 ay içinde e-faturaya geçmek zorundadır.

E-Fatura Nasıl Kesilir?

E-faturaya geçmesi zorunlu olan işletme sahipleri, bazı şartları yerine getirdikten ve e-fatura sistemine geçmek için gerekli başvuruları yaptıktan sonra elektronik fatura kesebilir. Bu noktada aklınızda şu soru olabilir: E-fatura nasıl kesilir?

E-fatura kesmenin farklı yöntemleri vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura sisteminin altyapısını oluşturmadan önce, bizden önce bu sisteme geçen ülkelerin altyapılarını inceleyerek bazı alternatifler geliştirmiştir. Bu doğrultuda elektronik faturalar için XML tabanlı UBL-TR formatı işleme konulmuştur.

Mükelleflerin e-fatura kesebilmesi adına GİB tarafından efatura.gov.tr üzerinden bir fatura portalı hizmete açılmıştır. Ücretsiz olan bu portal, e-fatura sisteminin yaygınlaşması ve tanınması amacıyla hizmete açılmış olup fatura adedi yüksek olmayan mükelleflere hitap eder. Ayrıca muhafaza edilmesi zorunlu olan bu faturaları GİB portalı üzerinde maksimum 6 ay saklayabilirsiniz, sonraki süreçte sorumluluk size geçer.

Kolay Yoldan E-fatura Nasıl Kesilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, fatura hacmi büyük olan ve bilgi işlem altyapısı e-fatura için uyumsuz ya da yetersiz olan mükellefler için özel entegratör uygulamasını başlatmıştır. 421 sıra numaralı VUK tebliği ile yürürlüğe giren bu uygulama ile yetkilendirilen firmalar, özel entegratör hizmeti vermeye başlamıştır. Özel entegratör kullanmanın GİB portalına göre pek çok avantajı bulunduğu için bu yöntem, özellikle e-ticaret siteleri tarafından daha sık tercih edilen bir e-fatura kesme yöntemidir.

E-Fatura Doğrulama Nedir?

E-faturalar online ortamda kolaylıkla hazırlanan dijital belgeler olduğu için, geleneksel yöntemlere alışmış alıcı ve satıcılarda güven problemi oluşmuş durumdadır. Bu sorunu çözmek adına ise e-fatura doğrulama sistemi hizmete girmiştir. Peki, e-fatura doğrulama nedir?

GİB tarafından hizmete sunulmuş olan bu sistem sayesinde e-faturalar sorgulanabilir ve doğrulanabilir. Sorgulama işleminde faturanın GİB sisteminden geçip geçmediği görüntülenirken doğrulama işleminde ise geçerliliği görüntülenebilir. Üzerinde değişiklik yapılmış elektronik faturalar geçersiz kabul edilir.

E-Fatura Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

E-fatura oluşturmaya başlamadan önce, gerekli başvuruların ve kayıtların yapılması gerekir. Bu doğrultuda GİB elektronik başvuru ve mali mühür başvurusu yapmalısınız.

Gerekli başvuruların ve e-fatura kesebilme yetkisi almanızın ardından artık elektronik fatura kesebilirsiniz. Ama fatura keserken aşağıdaki detaylara dikkat etmeniz gerekir.

Arşivleme, Muhafaza ve İbraz

Kesilen e-faturaların saklanması, arşivlenmesi ve gerekli durumlarda ibraz edilebilmesi gerekmektedir. 6102 sayılı TTK ve 213 sayılı VUK kapsamında e-fatura mükellefi bu kurallara uymakla yükümlüdür.

GİB portalından e-fatura kesen bir e-ticaret sitesi ya da işletme sahibiyseniz, arşivleme ve muhafaza etme şansınız yoktur. Bu noktada IdeaSoft olarak sunduğumuz entegrasyon çözümlerinden faydalanabilir, farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan e-faturalarınızı güvenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

E-Fatura Reddi

E-fatura sisteminde kullanıcıların faturaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle mali mührünüzün geçerli olduğuna ve faturanızın tüm mevzuatlara uygun olduğuna dikkat etmelisiniz.

Unvan Değişikliği Bildirimi

İşletmenizin unvanı değiştiyse, bunu 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeniz gerekir. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve bir dilekçeyle bu bildirimi yapabilirsiniz. Ardından yeni unvanınız için yeni bir mali mühür başvurusu da yapmalısınız.

IdeaSoft Altyapısı Kullanan E-ticaret Siteleri E-Fatura Sistemleriyle Entegre Olabilir mi?

IdeaSoft olarak sunduğumuz e-ticaret çözümlerinden faydalanarak e-fatura işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Eğer web sitenizde bizim altyapımızı kullanıyorsanız, e-fatura sistemlerine entegrasyon işlemlerini yaparken zaman kaybetmezsiniz.

IdeaSoft API entegrasyonumuz sayesinde ERP, CRM ve muhasebe programları ile verilerinizi eşleştirebilirsiniz. Bu sayede IdeaSoft altyapılı e-ticaret sitenizin e-fatura işlemlerini, kullanmakta olduğunuz muhasebe programı üzerinden yönetebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-ticaret ile uğraşıyorsanız hemen her şeyin “e” halini görebileceğinizi söylemiştik. Bu doğrultuda e-fatura sistemine geçmenizin ardından, e-arşiv fatura gibi bir terimle sıklıkla karşılaşmanız da muhtemeldir. Bu terimlerden biri olan e-arşiv faturanın ne olduğunu bilmeniz de sizin için faydalı olur.

E-arşiv faturası, e-faturanın saklanması mükellef tarafından zorunlu tutulan nüshasıdır. E-arşiv faturalarının kesilmesi de zorunludur fakat bu faturalar alıcıya gönderilmez. E-arşiv faturaları, GİB’e rapor edilmelidir. Bu raporlar, faturanın düzenlenmesini takip eden ayın 1. günü ile 15. günü arasında gönderilmelidir.

E-Arşiv Fatura Mükellefi Nedir? Kimler E-Arşiv Fatura Mükellefi Olur?

E-arşiv faturaları da belirli mükellefler tarafından oluşturulur. Bu durumda e-arşiv fatura mükellefi nedir ve bu mükellefler kimlerdir?

E-arşiv fatura mükellefleri, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında belirtilen şartları taşıyan kurumlardır. Bu doğrultuda genel olarak 2015 ve sonraki dönemlerde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan işletme ve e-ticaret firmalarına e-arşiv fatura zorunluluğu getirilmiştir. Diğer detaylar için ilgili tebliğ incelenebilir.

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

E-arşiv faturanın kesilme yöntemleri, e-fatura kesme yöntemleri ile aynıdır. E-arşiv faturası GİB portalı üzerinden ya da özel entegratörler tarafından kesilebilir. Bu noktada GİB portalı ve özel entegratörlerin sağladığı avantajların farklı olduğunu da dikkate almalısınız. Ayrıca e-arşiv fatura kesmek için işletmeler ve e-ticaret firmaları, kendi bilgi sistemlerini geliştirerek de bu işlemi yapabilirler.

IdeaSoft Altyapısı İle E-Arşiv Entegrasyonu Yapılabilir mi?

IdeaSoft olarak tüm hizmetlerimizi geliştirilebilir bir halde sunarak teknolojik yeniliklere uyarlamaktayız. Dolayısıyla sistemimiz, e-ticaret sitelerinin kullandığı pek çok uygulama ve program ile uyum içinde çalışır. E-arşiv entegrasyonu için de sunduğumuz çözümler ve sağladığımız kolaylıklar vardır. Sistemimizden faydalanan kullanıcılar, bu sistemi muhasebe programları ile eşleştirerek e-arşiv faturalarını kolaylıkla entegre edebilirler.

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-fatura ve e-arşiv fatura, sık sık birbirine karıştırılan kavramlardır. İkisinin farklı şeyler olduğunu bilmek, bu elektronik sistemlere geçiş yapan ve mükellef sayılan her işletme ve e-ticaret firmasının görevi sayılabilir. Peki, birbirine çok karıştırılan e-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki fark nedir?

E- Fatura E-Arşiv Fatura
Sadece elektroniktir, kağıt baskısı geçersizdir. Elektronik belge olarak basılır.
GİB aracılık görevi yapar. GİB rapor alan kurumdur.
Zorunlu bir formatı vardır. Serbest format kullanılır.
Mali mühür ile oluşturulur, zaman damgası yoktur. Mali mühür ve zaman damgası ile onaylanıp muhafaza edilir.
GİB portalı ya da özel entegratör kullanılır. GİB portalı, özel entegratör veya kurumun kendi bilgi sistemi kullanılır
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri
SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri yazımızda e ticaret sitelerinin URL'lerini nasıl kullanmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz ve daha fazlasının cevabını bulacaksınız. SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri E-ticaret...
19 Temmuz 2018
Sinan Oypan
Sayfayı terk etme oranlarını nasıl düşürebilirsiniz?
E-ticarette dikkat edilmesi gerekenlerden biri de sayfayı terk etme (Bounce Rate) oranlarıdır. Bu oranın yüksek olması, siteye gelen ziyaretçilerin, site üzerinde fazla vakit geçirmediklerini ve siteden ayrıldıklarını gösterir....
17 Ekim 2017
Sinan Oypan
Sepeti terk etme oranlarını düşürmek için neler yapmalısınız?
E-ticaret sitelerinin gelirlerinin artmamasındaki en büyük sorunlardan biri de sepette bırakılan ürünlerdir. Tüketiciler siteyi ziyaret edip, bazı ürünleri sepetlerine ekliyor; fakat bu ürünleri satın almadan internet sitenizi terk...
22 Ekim 2016
Sinan Oypan
Temassız ödeme ve online ödeme alışkanlıkları arttı
Corona virüsün yayılım göstermeye başladığı ilk zamanlardan itibaren nakit ödemeler virüsün potansiyel taşıyıcısı olduğundan dolayı tüketiciler temassız ödeme ve internetten ödeme sistemlerine yöneldi. 2020’nin ilk 6...
22 Ağustos 2020
Gökçe Beyazaslan
E-ticarette ürün paketlemede gerekli olan öğeler
İnternetten satış yaparken firmaların ihtiyaç duydukları gereksinimlerden biri de ürün paketi ya da kutusu. Tüketicilerin ilgisini çekmek, ürünlerle ilgili merak uyandırmak ve ürünü iyi bir şekilde sunabilmek için e-ticarette...
14 Eylül 2016
Sinan Oypan
2020’de e posta pazarlaması trendleri ne olacak?
E posta pazarlaması, 2020’de de e-ticaret firmaların radarında olacak pazarlama çalışmalarından biri olmaya devam edecek. E posta gönderimleri doğru bir şekilde kurgulandığında, en yüksek geri dönüşümü sağlayan pazarlama...
2 Ocak 2020
Sinan Oypan
Mobil site üzerinde müşteri hizmetleri sunarken nelere dikkat etmelisiniz?
Mobil site tasarımı, masaüstü görünümün mobil cihazlara uyumlu hale getirilmesiyle hazırlansa da müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda mobil cihazlarda tasarımı yaparken bazı konulara dikkat etmek ve kullanıcı deneyimi odaklı...
26 Şubat 2019
Sinan Oypan
Yatırımcıları ikna etme ipuçları | Yatırım nasıl alınır?
Yatırımcıları ikna etme bir startup için ilk adımı atmada en önemli ve zorlu kısımdır. Yatırımcıları ikna etme yolları nelerdir, yatırım nasıl alınır bu ve daha fazlasının cevabı bu yazımızda. Girişimciler için,...
11 Haziran 2018
Sinan Oypan
Müşterilerinizi korkutmadan onlar hakkında detaylı bilgileri nasıl alabilirsiniz?
E-ticarette kişiselleştirme ve hedef kitleyi yakından tanımak firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Müşterilerinizin ne istediklerini bilmek, onların ilgi alanlarını öğrenmek, satın alma davranışları hakkında bilgi sahibi...
2 Ekim 2016
Sinan Oypan
E-ticaret site tasarımlarında yapılan kullanıcı deneyimi hataları
Kullanıcı deneyimi, doğrudan geri dönüşümleri etkilediği için e-ticaret site tasarımlarındaki en önemli konulardan biridir. Kullanıcı deneyimi üzerine çalışmaların yapılmaması tüketicilerin site üzerindeki...
1 Mayıs 2019
Sinan Oypan
Magento E-ticaret Sitesi Kurmak Rehberi 2021
Magento e ticaret sitesi kurmak rehberimizde, bir açık kaynak yazılım olan Magento’yu artıları ve eksileriyle ele alıyoruz. Bu rehberimizde de Magento nedir, Magento kurulumu nasıl yapılır / Magento nasıl kurulur, Magento teması /...
30 Eylül 2019
Sinan Oypan
Blog içeriklerinizin değerini artırmak için neler yapabilirsiniz?
E-ticaret sitenizde blog içerikleriyle hem SEO çalışmaları yapabilir hem de tüketicilerle bir etkileşim yaratarak, onları bilgilendirebilir ya da eğlendirebilirsiniz. Tabii ki bunları yaparken, bir yandan da blog içeriklerinizin...
26 Kasım 2016
Sinan Oypan