Mikro İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? Mikro İhracat Faturası Örneği

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 09.07.2024
Mikro İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? Mikro İhracat Faturası Örneği

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren e-ticaret firmaları için ürünlerini yurt dışına pazarlamak en büyük sorunlardan biri olmuştur. Mikro ihracat ise firmaların daha kolay ihracat yapmasını sağlayan bir ticaret modelidir. Geleneksel modellere kıyasla hem daha hızlı hem de daha kolay olması sebebiyle küçük ve orta ölçekli e-ticaret firmaları tarafından tercih edilir. 

Mikro ihracat, e-ticaret firmalarının yurt dışına ürün göndermesini kolaylaştıran bir ihracat modelidir.

Belli bir limitin altında olduğu için gümrüğe takılmadan düşük maaliyetle satılan bu ürünlerin faturalandırılması gerekir. Mikro ihracat faturası, yurt dışına gönderilen ürünlerin faturalandırılması amacıyla kesilir. Faturalandırmaların dikkatli bir şekilde yapılması ileride herhangi bir sorun yaşanmaması için önemlidir. 

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image
mikro ihracat nedir

Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat, E-ticaret firmalarının ürünlerini yurt dışına göndermek için kullandığı bir ihracat yöntemidir. Bu yöntem ile 300 kg ağırlığın ve 15.000 Euro değerin altındaki ürünlerin ihracatı yurt dışına yapılır. Geleneksel yöntemin aksine mikro ihracatta ihracatçılar birliği kaydı gerekmez ve gümrük sürecinde istenen pek çok belgeye ihtiyaç duyulmaz. Böylece, binlerce kobi ve firma daha ekonomik ve kolay bir şekilde yurt dışına satış yapabilme olanağına sahip olur.  Ayrıca, mikro ihracat modeli ile gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay yapılabilmektedir. 

Mikro ihracat, 300 kg ağırlığın ve 15.000 Euro değerin altındaki ürünler için geçerlidir.

Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Mikro ihracat yöntemi ile gönderilen belirli ağırlık ve değerin altındaki ürünler için fatura kesilmelidir. Bu durum da mikro ihracat faturası nasıl düzenlenir gibi soruları ortaya çıkarmaktadır. Bu işlem sadece vergi mükellefiyeti olan anonim, limited veya şahıs şirketleri tarafından yapılabilir. E-ihracat yapacak firmanın E-arşiv fatura düzenlemesi ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) hazırlaması gerekmektedir. 

Düzenlemiş olduğunuz e-ihracat faturası ve ETGB belgesini kargo firmasıyla paylaşarak ürün gönderimi yapabilirsiniz. Kargo firmasına faturanın hem İngilizce hem de Türkçe versiyonunu ulaştırmalısınız ki ürün yurt dışındaki alıcısına faturası ile birlikte teslim edilsin. 

mikro ihracat faturası

Mikro İhracat Faturası Üzerinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Yurt dışına ürün gönderirken keseceğiniz mikro ihracat faturası üzerinde bulunması gereken bazı bilgiler vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • Fatura tarihi
 • Fatura tipi
 • Fatura numarası
 • Düzenlenme tarihi ve zamanı 
 • Gönderilen ürünün miktarı
 • Gönderilen ürünün birim fiyatı
 • Alıcıya ait bilgiler (Alıcı adı, adresi, vergi numarası ve vergi dairesi vs.)
 • Göndericiye ait bilgiler (Şirket adı, adresi, vergi dairesi, numarası vs.)
 • Gönderilen ürünün teslim şekli (DAP gibi)
 • Ürün açıklaması ve menşei bilgisi
 • İskonto oranı ve tutarı
 • KDV oranı ve tutarı
 • Mal hizmet tutarı
 • Ödenecek olan toplam tutar
 • İmza/ Kaşe

E-ihracat faturası düzenleyen firmaların yukarıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Fatura düzenlenirken bu bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi durumunda teslimat sırasında sorun yaşanabilmektedir. Ayrıca, yasal gerekliliklerin karşılanması açısından da önemlidir. 

Mikro İhracat Faturası Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından yayınlanan karar ile birlikte e-ihracat faturası ve yurt dışına ürün gönderimi ile alakalı yeni kararlar alınmıştır. Bu bağlamada e-arşiv fatura hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ortaya çıkmıştır. İşte dikkat edilmesi gereken unsurlar: 

 • Gönderilecek ürünler için mutlaka e-arşiv fatura düzenlenmelidir.
 • Ürünlerin tanımı ve açıklaması fatura ve beyan üzerinde eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
 •  E-arşiv faturası ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır. 
 • Eğer navlun ve sigorta bedelini gönderici taraf karşılıyorsa fatura üzerinde ayrı ayrı belirtilmelidir. 
 • E-arşiv fatura ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı yapılmalıdır. Mikro ihracatlarda e-arşiv fatura bu beyandan sonra kullanılabilmektedir. 
 • Proforma fatura artık kabul edilmediği için maliye onaylı fatura istenmektedir. 
 • Mikro ihracat faturası düzenlenirken sadece sigorta, eşya bedeli, navlun, paketleme bedelleri ve banka komisyonları faturaya yazılabilir. Onun dışında kalan kalemler eklenmez.
 • GTİP kodu ve menşei bilgisi mutlaka faturada bulunmalıdır. 
 • Gönderimi yapılacak olan ürünlerin tanımı mutlaka Türkçe olarak faturaya yazılmalıdır. 
 • Kesilen faturaya KDV kaleminin eklenmemesi gerekir.
 • Mikro ihracat faturası ile proforma fatura üzerinde yazan tutarlar ve miktar gibi bilgiler tamamen uyuşmalıdır. 
 • Fatura çıktısı alındıktan sonra imzalanıp kaşelenmelidir. 
 • Geçici ihracat numarası aldıktan sonra sadece ürünler üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra yeni ürün eklemesi yapmamalısınız. 
 • Geçici ihracat numarası sadece hazırlık sürecinde kullanılır. Bu numara ile gönderim yapılmasına izin verilmez.
 • Tüm işlemler onaylanmadan ürün sevkiyatı yapılmaz ve beyannameyi zamanında yapmanız önemlidir.

Mikro ihracat faturası düzenlenirken GTİP kodu ve menşei bilgisi eklenmelidir.

mikro ihracat faturası örneği

Mikro İhracatta Vergi Avantajı Nedir?

Mikro ihracatın sunduğu en önemli avantajlardan birisi de vergi muafiyetidir. Firmalar satışlarında vergiden muaf tutulabilir ve vergi indirimi kazanabilirler. Mikro ihracat yaparak gelir elde eden firmalar kazançlarının %50’sini, beyan ettikleri gelirden düşebilirler. Bu sayede, vergi ödemelerinde indirim kazanabilirler. Ancak firmanın vergiden muaf olunabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Tam mükellef gerçek kişiler olmalıdır.
 • Bir yıl içerisinde elde edilen gelir 400 bin liraya kadar ise, kişinin kendi sigortası olmalıdır.
 • Satışlardan elde edilen gelir bir yıl içerisinde 800 bin liraya kadar ise, kişinin kendi sigortası olmasının yanı sıra en az 1 tam zamanlı veya yarı zamanlı işçi çalıştırmalıdır.
 • Eğer bir yıl içerisinde elde edilen gelir 1 milyon 600 bin liraya kadar ise, kişinin hem kendi sigortası olmalı hem de en az iki tam zamanlı ya da yarı zamanlı işçi çalıştırmalıdır.
 • Eğer, yıllık elde edilen gelir 2 milyon 400 bin liraya kadar ulaşmış ise, kişinin kendisinin sigortalı olmasının yanı sıra 3 tam ya da yarı zamanlı işçi çalıştırmalıdır.

Mikro İhracatta KDV İadesi Var Mıdır? 

Mikro ihracat yönteminde KDV iadesi alınabilmektedir. E-ihracat yapan firmalar ürünlere yansıtılan KDV oranını iade alabilmektedir. İadenin alınabilmesi için iade talep dilekçesi ve Gümrük Birliği tarafından onaylanıp Vergi Daireleri Otomasyon Projeleri sistemine aktarılan ETGB çıktısı gereklidir. 

Mikro İhracat Faturası Ne Zaman Beyan Edilir?

E-ihracat fatura düzenlemelerinde belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Yurt dışına gönderilecek olan ürünlerin resmi ihraç tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise en geç 10 gün içerisinde kaydedilmesi gerekmektedir. 

Mikro İhracatta E-Fatura Kesilir Mi?

Mikro ihracat yapan firmalardan e-fatura veya kâğıt fatura kabul edilmemektedir. 01.01.2020 yılında yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre firmalar mikro ihracat kapsamında düzenleyecekleri faturaları e-arşiv fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Faturada gönderilen ürün hakkında detaylı açıklama yapılmalıdır ve GTIP kodu da bulunmalıdır. 

E-Arşiv Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

E-arşiv fatura mikro ihracat yapan firmaların ürün gönderim sürecinde düzenlemek zorunda olduğu bir faturadır. Elektronik ortamda kesilip saklanan bu fatura ihracat işleminin daha hızlı ve güvenli olmasını sağlar. E-faturanın aksine e-arşiv fatura elektronik ortamda düzenlendikten sonra çıktısı alınarak kullanılabilir. E-arşiv mikro ihracat faturası kesebilmek için bazı adımlar uygulanmalıdır. Bu adımlar şöyle sıralanabilir:

 1. İlk olarak, E-arşiv faturası kesmek için kullandığınız uygulamaya gitmelisiniz. Eğer böyle bir programınız yoksa matbu kesilebilir. 
 2. Kullanılan sistem üzerinde fatura oluştur seçeneği seçilmelidir. 
 3. Temel bilgiler doldurulmalıdır. Bu bilgilerin arasında alıcı adı, adresi, vergi numarası, vade tarihi, düzenleme tarihi, seri numarası ve para birimi gibi temel bilgiler vardır ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir.
 4. Daha sonra ise ürün ile ilgili olan bilgiler doldurulmalıdır. Bu bilgiler arasında ürün ismi, miktar, birim fiyatı, KDV oranı ve toplam tutar gibi bilgiler yer almaktadır.
 5. Bir sonraki aşama ise e-arşiv fatura bilgileri ile alakalı olacaktır. Fatura tipi seçimi, KDV istisna sebepleri, GTİP kodu ve ürüne ait tüm bilgileri doldurulması gerekir. 
 6. E-arşiv faturanın format ve içeriklerinin uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra imzalanır. Faturanın geçerlilik kazanması için imzalanması önemlidir. 
 7. Son olarak, Gib’e gönder seçeneği seçilerek Gib sistemine gönderilir ve bir süre elektronik ortamlarda saklanması gerekmektedir. 

Mikro İhracat E-Arşiv Fatura Örneği

Uluslararası ticaret sürecinde e-arşiv fatura yasaların gerekliliğini yerine getirmede önemlidir. E-arşiv fatura hem alıcının hem de göndericinin haklarını koruyarak sorunsuz bir satış olmasını sağlar. Mikro ihracat e-arşiv faturasında bulunması gereken bazı temel bilgiler vardır. Bu temel bilgiler şunlardır:

 • En başta gönderici firmanın tam unvanı adresi, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri yer alır.
 • Daha sonra ise alıcının tam unvanı, tam adresi, vergi numarası ve vergi dairesi yer alır.
 • Fatura tipi, fatura numarası, fatura tarihi, fatura saatini içeren bilgiler bulunmalıdır.
 • Daha sonra ürün/ hizmet bilgileri yer almalıdır. Buradaki tabloda ürün adı, GTIP kodu, miktar, birim, birim fiyatı ve toplam fiyat yer almalıdır. 
 • Gönderinin teslim şekli, navlun bilgileri, ürün menşei ve teslimat adresi yazılmalıdır. 

Yurt dışına gönderilecek ürünlerin e-arşiv faturası ile beyan edilmesi zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Mikro İhracatta Fatura Kime Kesilir?

Mikro ihracatta fatura alıcı adına düzenlenir. Alıcı, ürünü satın alan şirket veya kişi olabilir. Alıcı adına düzenlenen faturada alıcının bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır. Ancak, kesilen faturanın Türkiye kanunlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi sorunsuz bir pazarlama süreci için önemlidir.

Mikro İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir?

Mikro ihracatta e-arşiv fatura kullanmak zorunludur. Fatura oluştururken fatura türünü ihracat veya mikro ihracat seçilmelidir. 301-Mal ihracatı kodu kullanılarak % 0 KDV oranıyla fatura kesilmelidir. Kargo şirketlerine teslim edilecek e-arşiv fatura ile ürün bilgileri ve fiyatları birbiri ile tutarlı olmalıdır. Mikro ihracatı yapılacak olan ürünlerin Türkçe detaylı açıklamasının yanı sıra GTIP kodu ve menşei belirtilmelidir. 

Bir diğer önemli nokta ise gönderim yapılacak ülkenin adına mutlaka fatura üzerinde yer verilmelidir. Ayrıca sigorta ve navlun bedelleri gönderici tarafından ödendiyse ayrı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Mikro İhracat KDV Var Mı?

Mikro ihracat KDV oranı 0 olarak belirlenmiştir. Bu ticaret işlemleri KDV’den muaftır. Fatura düzenlenirken de bu noktaya dikkat edilerek düzenlenmelidir. Bu da satıcının ürünlerini KDV olmaksızın satması ve alıcının da KDV’siz ürün alması anlamına gelir. Ayrıca, KDV iadesi alınılabilen tek ticaret modeli mikro ihracat olarak bilinmektedir. Satıcılar KDV iadesi için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili mercilere sunmalıdır.

Mikro İhracat Hangi Fatura Kesilir?

Mikro ihracat yapan firmalar genel olarak e-arşiv faturası kesmektedirler. 2020 yılında yapılan değişiklik ile artık e-fatura kabul edilmemektedir ve firmalar e-arşiv faturaya geçiş yapmalıdırlar. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) yoluyla e-arşiv faturası kesilebilmektedir. 

Mikro İhracatta GTIP Zorunlu Mu?

İhracat yapan firmaların e-arşiv fatura keserken GTIP kodu yazması zorunludur. İhracatı yapılan ürünlerin doğru sınıflandırılabilmesi için GTIP kodu kullanılmalıdır.  Bu kod ile ihracat işlemleri daha hızlı yapılabilmektedir ve olası gümrük sorunlarının önüne geçilebilmektedir. 

Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat, e-ticaret firmalarının belirli ağırlık ve değerin altındaki ürünleri yurt dışına gönderme yöntemidir.

Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Mikro ihracat faturası, vergi mükellefi olan anonim, limited veya şahıs şirketleri tarafından kesilir ve e-arşiv fatura düzenlenmesi gereklidir.

Mikro İhracat Faturası Üzerinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Mikro ihracat faturası üzerinde fatura tarihi, numarası, gönderilen ürün miktarı ve fiyatı, alıcı ve gönderici bilgileri, ürün açıklaması, teslim şekli ve KDV tutarı gibi bilgiler bulunmalıdır.

Mikro İhracat Faturası Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-arşiv fatura düzenlenmeli, ürün açıklamaları eksiksiz olmalı, navlun ve sigorta bedelleri belirtilmeli ve GTIP kodu bulunmalıdır.

Mikro İhracatta Vergi Avantajı Nedir?

Mikro ihracatta firmalar vergi muafiyetinden yararlanabilir ve kazançlarının %50'sini beyan ettikleri gelirden düşebilirler.

Mikro İhracatta KDV İadesi Var Mıdır?

Mikro ihracatta KDV iadesi alınabilir ve firmalar ürünlere yansıtılan KDV oranını iade alabilirler.

Mikro İhracat Faturası Ne Zaman Beyan Edilir?

Mikro ihracat faturası, ürünlerin ihraç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir.

Mikro İhracatta E-Fatura Kesilir Mi?

Mikro ihracatta e-fatura kabul edilmez ve firmalar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

E-Arşiv Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

E-arşiv faturası, elektronik ortamda düzenlenir ve saklanır; fatura bilgileri eksiksiz doldurularak imzalanır ve GİB sistemine gönderilir.

Mikro İhracat E-Arşiv Fatura Örneği

Mikro ihracat e-arşiv faturasında gönderici ve alıcı bilgileri, fatura detayları, ürün bilgileri, teslim şekli ve GTIP kodu gibi bilgiler bulunmalıdır.

Mikro İhracatta Fatura Kime Kesilir?

Mikro ihracatta fatura, ürünü satın alan alıcı adına düzenlenir.

Mikro İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir?

Mikro ihracatta e-arşiv fatura kesilir ve 301-Mal ihracatı kodu kullanılarak %0 KDV oranıyla düzenlenir.

Mikro İhracat KDV Var Mı?

Mikro ihracatta KDV oranı %0'dır ve satıcılar KDV iadesi alabilirler.

Mikro İhracatta Hangi Fatura Kesilir?

Mikro ihracatta e-arşiv faturası kesilir ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kullanılır.

Mikro İhracatta GTIP Zorunlu Mu?

Evet, mikro ihracatta GTIP kodu yazılması zorunludur.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar