İhracat Rehberi: İhracat Nedir? E-İhracat Nasıl Yapılır?

16 Şubat 2021
Markethinkers
İhracat Rehberi: İhracat Nedir? E-İhracat Nasıl Yapılır?

Ticaretin boyutu, hizmet ağının genişliğine göre büyür. Bu nedenle özellikle yurt dışına satış yapabilen firmalar için “büyük” unvanı kullanılır. Ülkeler arasında alım satımın yapıldığı bir ticaret ortamında ise her iki taraf da kazançlı çıkar. Öyleki e-ticaret firmaları bile yurt dışına satış yapmaya yönelmektedir. Yurt dışına satış ise “ihracat” terimini doğurarak dış ticareti etkileyen bir eylemdir.

Dış ticaret ve dış ticaretin bileşenleri, ülke ekonomisinde belirleyici konumdadır. Ürün, hizmet ve sermayenin yasal ülke sınırlarının dışındaki bir ticaretin unsuru olmasıyla ilgili bir durum olan dış ticaret, iki ana temel üzerine kuruludur. Bu iki temel; alım ve satımı ilgilendiren ithalat ve ihracattır. Cari açık dikkate alındığında daha önemli olan ayağın ihracat olduğunu görmek mümkündür. Sadece geleneksel ticaret için değil, e-ticaret için de büyük önem taşıyan ihracat nedir?

İhracat Nedir? İhracat Ne Demek?

İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan ihracat, kısaca “dışsatım” ya da “yurt dışına satış” olarak tanımlanabilir. Genel itibariyle ihracat; bir malın, bir ülkenin gümrük sınırlarının dışına ya da serbest bölgelere, yürürlükteki ihracat ve gümrük yönetmeliği kapsamında çıkması ya da satışı demektir. Söz konusu ihracatı, “ihracatçı” unvanıyla, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye, vergi numarasına sahip, gerçek ya da tüzel kişi statüsüne sahip kişi ve kurumlar yapar.

İhracat temelde yurt dışına satış olsa da bu satışı yapmanın farklı yöntemleri vardır. Her bir yöntemin kendi özelinde bağlı olduğu yönetmelikler ve karşılanması gereken şartlar mevcuttur.

Mikro İhracat Nedir? Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat KDV hariç fatura tutarı 15.000 Euro, ağırlığı ise 300 kilogramın altında olan yurt dışı satışları için kullanılan terimdir. ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile işleme konulan bedelli bir ihracat modelidir.

Gümrük müşavirliği tarafından yapılan işlemlerden muaf olan mikro ihracat, ETGB düzenleme yetkisine sahip kurumlar aracılığıyla yapılır. Söz konusu kurumlar, genellikle kargo firması mantığıyla çalışırlar ve hatta bazı kargo firmalarının da mikro ihracatta aracı olma yetkisi bulunmaktadır.

Konsinye İhracat Nedir?

Asıl satışı daha sonraki bir dönemde yapılmak kaydıyla yurt dışındaki müşterilere, komisyonculara, şubelere ve temsilciliklere ürün gönderilmesi konsinye ihracattır. Konsinye ihracat kapsamında gönderilen ürünlerin asıl satışının, ihracat tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılması gerekir. Haklı ya da zorunlu bir sebep doğması halinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne müracaat edilerek asıl satış süresi 2 yıl daha uzatılabilir.

Yeniden İhracat Nedir?

Yeniden ihracat, ithal edilmiş bir ürünün ihraç edilmesi işlemidir. Bu ihracat yönteminde yurt dışından alınan ürünler hiçbir işleme maruz kalmadan yeniden ihraç edilebileceği gibi tamir ve bakım, ambalajlama gibi işlemlerden sonra da ihracata konu olabilir.

Dolaylı İhracat Nedir?

Bir ihracat departmanı kuramayacak kadar küçük ama yurt dışına satış yapabilecek kadar büyük firmalar, bu satışları dolaylı ihracat yöntemiyle yaparlar. Dolaylı ihracat; bir firmanın dış ticaret şirketi, lokal alım ofisi, komisyoncu, acente gibi aracı kurumlar vasıtasıyla yaptığı yurt dışına satış yapmasıdır.

Bedelli İhracat Nedir? Bedelsiz İhracat Nedir? Farkları Nelerdir?

Bedelli ihracat, yurt dışına satış yapılması ve karşılığında yurt içine döviz getirilmesi işlemlerini kapsayan standart ihracat çeşididir. Bedelsiz ihracat ise bir ürünün yurt dışına çıkmış olmasına rağmen yurt içine döviz girdisi sağlanmaması durumudur.

Aralarındaki temel fark, yapılan ihracat karşılığı ödeme alıp alınmamasıdır. Bedelsiz ihracata konu olabilecek ürünlerde bir alım - satım durumu söz konusu değildir. Bu ürünler genellikle reklam, tanıtım, tamir, bakım, değişim gibi amaçlarla gönderilir. Bir kişinin yurt dışına çıkarken yanında götürebileceği bazı ürünler de bedelsiz ihracat olarak kabul edilebilir.

Fiili İhracat Nedir? Hayali İhracat Nedir?

İhracata konu olan bir ürünün tescil sırasındaki tüm niteliklerini denetim sonrasında da koruması ve bu nitelikler ile ülkenin gümrük bölgesinin dışına çıkması fiili ihracattır.

Bir işletme, fiili ihracat yapması halinde devletten KDV iadesi alır. Bu uygulama, ihracatı artırmaya yönelik bir teşviktir. KDV iadesi alma amacıyla gerçekte bir ihracat yapılmamasına rağmen ihracat yapılmış gibi belge düzenlenmesi ya da fatura tutarlarının olduğundan yüksek gösterilmesi suretiyle KDV iade tutarının artırılmasının hedeflenmesi hayalî ihracat olarak tanımlanır. Yasa dışı bir eylemdir ve cezai yaptırımları mevcuttur.

Kayda Bağlı İhracat Nedir?

İhracat mevzuatları kapsamında bazı malların ihracı yasaklanmış, özel izne ya da kayda bağlanmıştır. Kayda bağlı ihracat, ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ihraç edilmesi işlemidir.

Net İhracat Nedir?

Net ihracat, ihracat ve ithalat arasındaki farkı ifade eder. Bir ülkenin dış ticaret durumu bu hesaplamaya göre yorumlanır. Net ihracatı hesaplamak için toplam ithalat tutarı, toplam ihracat tutarından çıkartılır. İhracatın daha fazla olması durumunda net ihracat 0’dan büyük olur ve bu da dış ticaret fazlası anlamına gelir. İthalat fazla olduğunda ise dış ticaret açığı ortaya çıkar ve bu değer sıfırın altında kalır

E-İhracat Nedir?

İhracat sadece geleneksel ticareti değil, e-ticareti de ilgilendiren bir olgudur. E-ticaret girişimcilerinin, e-ticaret siteleri aracılığıyla ihracat yapması mümkündür. E-ihracat, internet üzerinden yurt dışına satış yapma işlemidir. Her geçen gün büyüyen e-ticaret sektöründe hizmet veriyorsanız ve yurt dışına açılmak istiyorsanız, e-ihracata başlayabilirsiniz.

E-ihracat Yapmak İsteyen Firmalar IdeaSoft Altyapısından Nasıl Faydalanabilir?

E-ihracata başlamak ve bu alanda başarılı olabilmek için profesyonel bir destek her zaman faydalı olur. IdeaSoft olarak geliştirdiğimiz IdeaExport hizmeti ile yurt dışına kolayca açılabilir, e-ihracat yapmaya başlayabilirsiniz.

IdeaExport’un çeviri modülü sayesinde e-ticaret sitenizi istediğiniz dile otomatik olarak çevirebilir, tüm metinlerde manuel düzeltmeler yapabilirsiniz. 160’tan fazla para birimini ve tüm ödeme yöntemlerini destekleyen altyapımız sayesinde istediğiniz ülkede satış yapmaya başlayabilirsiniz.

Lokasyon ve ülke bazlı çalışabilen IdeaExport ile hizmet verdiğiniz ülkenin vergi tanımlamalarına ulaşabilir, gönderi sürelerini ülke bazında ayarlayabilir ve e-ihracata tam kapsamlı bir giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-ihracat yaparak devlet destekli hibe, teşvik ve muafiyetlerden de faydalanabilirsiniz.

E-İhracat Pazarlaması Nedir?

E-ihracat yapmak istiyorsanız, pazarlama stratejilerinizi de güncellemeniz gerekir. Dijital pazarlama yöntemlerinden tam verim alabilmek için e-ticaret sitesinden SEO’ya, reklamlardan sosyal medyaya kadar her alanda yeni stratejiler üretmelisiniz.

E-ihracat pazarlamasının ilk kuralı, uluslararası standartlarda bir e-ticaret sitesine sahip olmaktır. E-ticaret siteniz farklı dilleri desteklemelidir. Ayrıca farklı servis sağlayıcılar tarafından görüntülenebilecek kadar güçlü bir altyapıya sahip olmalıdır.

E-ticaret siteniz SEO kurallarını tam anlamıyla yerine getiriyor olsa bile performansı bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Bu alanda da yapacağınız güncellemeler ile e-ticaret sitenizi uluslararası arama motorlarında öne çıkarabilirsiniz.

Reklamların da e-ihracatta önemi büyüktür. Farklı dillere çevrilmiş arama motoru ve e-posta reklamları ile ürün ve hizmetlerinizi yurt dışındaki potansiyel müşterilerinize tanıtabilirsiniz. Bu süreçte sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

İhracat Muhasebesi Nedir?

Muhasebe, bir işletmenin kaynakları, varlıkları, gelirleri ve giderlerinin sınıflara göre kaydının, özetinin ve analizinin yapıldığı bir kayıt sistemidir. İhracat muhasebesi ise söz konusu kaydın ihracat işlemleri özelinde yapılmasıdır. İhracat yapan firmalar genellikle kendi bünyelerinde bir muhasebe departmanı oluştururlar.

Muhasebe hizmeti firma dışından da alınabilir. İhracat muhasebesi kayıtlarında döviz girişi olacağı için genellikle kur sabitlenir ve peşin satışlar ile vadeli satışlar ayrı kalemlere kaydedilir. Nakliye giderleri için de ayrıca bir kayıt yapılır.

İhracat Faturası Nedir? E-İhracatta Kesilecek Fatura Nasıl Olmalıdır?

İhracatta da bir satış söz konusudur ve dolayısıyla satışı faturalandırmak zorunludur. İhracat faturaları genellikle iki dilde kesilir. Klasik faturadan farkı, faturadaki para birimi ve KDV’siz olmasıdır. E-ihracatta ise yurt içi e-ticaret işlemlerinde kullanılan e-fatura sistemine benzer bir uygulama vardır.

E-ihracat faturası, yurt dışına yapılan satışlarda, gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesi halinde kesilmesi gereken faturadır. Mikro ihracatlarda ve gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmeyen satışlarda e-ihracat faturası kesilmez.

E-ihracat faturasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bilgilerine yer verilir. Dijital ortamda düzenlenen bu faturaların alıcı kısmına bakanlığın adı yazılır. E-ihracat faturası kesebilmek için mali mühür sahibi olmak, GİB başvurularını tamamlamak ve bir fatura entegrasyon sistemi kullanıyor olmak gerekir.

İhracat Vergisi Nedir?

İhracat vergisi; belirli dönemlerde, belirli ürünler için yürürlüğe konulan vergidir. Genellikle yurt içinde ihtiyaç duyulan ürünlerin, ihtiyacı artıracak oranda yurt dışına satışını sınırlandırmak ve engellemek amacıyla konulur. Arz - talep dengesini korumak için ihracata konu olan ürünlerin fiyatlarını artırmak amacıyla da ihracat vergileri konabilir.

İhracat Beyannamesi Nedir? Neden Önemlidir?

İhracat beyannamesi, ilgili mevzuata uygun bir şekilde doldurulan ve ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylandıktan sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Doğrudan mal sahibi ya da vekili tarafından düzenlenmesi önem arz eden bir durumdur. Tescil için ibraz edilen beyannamelerdeki bilgilerde sonradan değişiklik yapılamaz.

Sekiz nüshalı bir takım ya da dört nüshalı iki takım şeklinde düzenlenen bu beyannamenin nüshaları, ihracatın başladığı noktadan bitiş noktasına kadar geçen süreçte ilgili yerlere teslim edilir.

İhracat Kredisi ve Kredili İhracat Nedir? E-İhracat Yapanlar Kredi İmkanlarından Faydalanabilir mi?

Kredili ihracat, ihracat bedelinin, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatında belirtilen süreleri aşacak şekilde yurt içine girişine imkân veren ihracat şeklidir. İhracat kredisi ise ihracatçılara ve ihracata konu olan ürünleri üreten firmalara sağlanan ve ihracatı artırmaya yönelik teşvikleri içeren nakdi destektir.

E-ihracat yapanlar, pek çok konuda normal ihracat yapanlarla aynı imkân ve haklara sahiptirler. Örneğin e-ihracat yapan e-ticaret girişimcileri de KDV’siz fatura kesebilir ve KDV iadesi alabilirler. Bunun yanında devlet tarafından sunulan kredi ve teşviklerden yararlanabilirler.

İhracat Sözleşmesi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

İhracat sözleşmesi; alıcı ve satıcı arasında yapılan, rizikoların karşılıklı olarak belirlendiği ve paylaşıldığı, ürünün satışı ve bedelinin ödenmesine ilişkin detayları içeren bir dış ticaret satış sözleşmesi örneğidir. Terimsel anlaşmazlıkları önlemek adına genellikle Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) tarafından belirlenen kavramlar kullanılır.

Sözleşmede yer verilecek detaylara ve taraflarca karara bağlanması gereken hususlara dikkat edilmelidir. İhracat sözleşmesinde bulunması gereken detaylar şöyledir:

 • Ürünün cinsi, türü ve kalitesi
 • Ürünün miktarı ve fiyatı
 • Teslim yeri ve zamanı
 • Ödeme şekli, yeri ve zamanı
 • Olası anlaşmazlıklar için çözümler

İhracat Lisansı Nedir?

İhracat lisansı, ihracatın yapılacağı ülkenin ilgili kurumları tarafından ihracatçıya verilen bir çeşit izin belgesidir. İhracat lisansına sahip olan ihracatçı, ürettiği ya da tedarik ettiği ürünlerin yurt dışı satışını gerçekleştirebilir.

E-ihracat Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları dahilinde bazı teşvikler sağlamaktadır. Söz konusu ihracat teşviklerinden e-ihracat yapan e-ticaret girişimcileri de yararlanabilmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu e-ihracat için devlet teşvikleri şu konularla ilgilidir:

 • E-ihracat girişimleri için tescil, seyahat ve pazara giriş masrafları,
 • Yurt dışında e-ihracat için tasarlanan e-ticaret sitelerinin dijital reklam maliyetleri,
 • İhracatçılar tarafından desteklenen fuarlara katılım giderleri,
 • E-ihracat için yurt dışında birim açma destekleri,
 • Tanıtım amacıyla yurt dışına gönderilen çeşitli promosyon malzemeleri,
 • Dış ülkelerdeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlar.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

E-ticaret şirketleri için lojistik yönetimi ipuçları
E-ticaret şirketleri için lojistik yönetimi ipuçları
Lojistik yönetimi, e-ticaret firmalarının sorumlu olduğu ve doğru bir şekilde yapmaları gereken çalışmalardan biri. Tüketicilerin siparişlerini takip etmek, doğru ürünleri doğru müşterilere göndermek, çalışacak güvenili...
4 Mayıs 2020
Sinan Oypan
Akılda kalıcı bir marka sloganı nasıl yaratılır?
Akılda kalıcı bir marka sloganı nasıl yaratılır?
Akılda kalıcı bir marka sloganı yaratmanız, marka bilinirliğinizi artırmanıza yardımcı olurken, tüketicilerin gözünde de marka imajınızın oluşmasını sağlar. Başarılı ve iyi işler başaran firmaları öne çıkartan marka...
4 Nisan 2020
Sinan Oypan
Reklam vermeden önce landing page’lerinizin hazır olduğuna neden emin olmalısınız?
Reklam vermeden önce landing page’lerinizin hazır olduğuna neden emin olmalısınız?
Online reklamlar vererek ürün ve marka tanıtımı yapmak isteyebilirsiniz; fakat reklamlarınızı vermeden önce ürünlerinizle ya da reklamınızla ilgili olan landing page’lerinizin (varış sayfalarınızın) hazır olması ve...
28 Haziran 2016
Sinan Oypan
İyi tasarlanmış ve başarılı bir
İyi tasarlanmış ve başarılı bir "sıkça sorulan sorular" sayfası nasıl hazırlanır?
E-ticaret sitelerinin en önemli kısımlarından birini oluşturan Sıkça Sorulan Sorular sayfası site işleyişi ve politikası hakkında müşterinin aklında oluşabilecek soruları gidermenin yanında kargo, müşteri hizmetleri ve...
2 Temmuz 2016
Savaş Çetinkaya
Yeni E ticaret Siteleri için 10 Önemli Öneri!
Yeni E ticaret Siteleri için 10 Önemli Öneri!
Türkiye’de e-ticaret’in her geçen gün büyüdüğü ve bir çok irili ufaklı işletme’nin fiziki mağazaları’nın yanında sanal mağazalarını da hayata geçirdiği bu dönemde, yeni açılan e-ticaret siteleri için önemli birkaç...
30 Ağustos 2018
Savaş Çetinkaya
Mutlaka bilmeniz gereken 20 blog yazma ipucu
Mutlaka bilmeniz gereken 20 blog yazma ipucu
E-ticarette blog yazma, organik ve sosyal yönlendirme trafiği için etkili olduğu gibi tüketicileri satışa yönlendirmek için de önemli çalışmalardan biridir. Blog çalışmalarıyla aynı zamanda e-ticaret sitenizi de düzenli olarak...
6 Aralık 2019
Sinan Oypan
Marka imajı nedir ve neden önemlidir?
Marka imajı nedir ve neden önemlidir?
Marka imajı, günümüzde tüketicilerin memnuniyetini ve marka algısını tanımlamada önemli olan kriterlerden biri. Markanın kullanıcılar gözündeki imajı, şirketin büyümesine ya da zarar etmesine neden olabilecek durumlardan biri...
28 Ekim 2020
Sinan Oypan
Ürün tanıtım videolarınız için video çekim ipuçları 2. Bölüm
Ürün tanıtım videolarınız için video çekim ipuçları 2. Bölüm
Dünkü yazımızda video ekipmanları ve planlama üzerinde durmuştuk. Yazı serimizin bugünkü bölümünde ise video çekim teknikleri ve çekim yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken konuları ele alıyor olacağız. Serinin ilk...
18 Mart 2017
Sinan Oypan
Telefondan alışveriş trendleri 2020 yılında nasıl olacak?
Telefondan alışveriş trendleri 2020 yılında nasıl olacak?
Telefondan alışveriş, diğer adıyla mobil ticaret akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın içine giren kavramlardan biri oldu. Özellikle 2012 yılından itibaren kullanıcıların mobil cihazları üzerinden...
27 Aralık 2019
Sinan Oypan
Okula dönüş sürecinde e-ticaretten nasıl faydalanırsınız?
Okula dönüş sürecinde e-ticaretten nasıl faydalanırsınız?
Pandemi sürecinde okula dönüş günümüzde tartışmalı bir konu haline gelse de okul ihtiyaçları bu dönemde yine karşılanacaktır. Online ya da yüz yüze eğitim fark etmeksizin hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin bu...
11 Eylül 2020
Sinan Oypan
E-ticaret sitesi kurmak için gerekenler nelerdir?
E-ticaret sitesi kurmak için gerekenler nelerdir?
e-ticaret sitesi kurmak, e ticaret sitesi kurulumu için zaman ayırmak, e ticaret sitesi nasıl kurulur, e ticaret sitesi yapmak yani e ticaret sitesi kurmak için gerekenler, ticari web sitesi kurmak için sanal pos ve güvenlik süreci özetle e...
5 Mart 2015
Seyhun Özkara
E-ticaret firmaları Kasım indirimleri için nasıl hazırlanmalı?
E-ticaret firmaları Kasım indirimleri için nasıl hazırlanmalı?
Özellikle Black Friday ile beraber Kasım indirimleri son birkaç yıldır Türkiye’de de bir hayli popüler olmaya başladı. Bu dönemde e-ticaret firmaları genel satış adetlerini artırma ve yıl kapanmadan cirolarını biraz daha...
4 Kasım 2020
Sinan Oypan