Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 09.07.2024
Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Bedelsiz ihracat faturası, global pazarlarda faaliyet gösteren firmaların mal teslimi karşılığında yurt dışından herhangi bir ödeme almaksızın gerçekleştirdikleri satış ve teslimatını belgeleyen bir evraktır. İhracatçı işletmelerin bedelsiz ihracat faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için öncelikle ilgili düzenlemelere ve belgelere uygun olarak hareket etmeleri gerekir. 

ihracat faturası

Bedelsiz ihracat faturası, ödeme alınmadan yurt dışına mal teslimi yapılan işlemleri belgeleyen bir evraktır.

Her ne kadar bedelsiz ihracat kapsamında mal karşılığında bir bedel alınmasa da yapılan alışverişin belgelendirilmesi amacıyla fatura kesilmesi zorunludur. Bu çerçevede bedelsiz fatura düzenlendiğinde satılan malın aslında belirli bir bedeli olduğu ve firmanın stoklarında yer aldığı dikkate alınarak muhasebe kaydı yapılması önem arz eder. Söz konusu malın maliyeti hesaplanarak ilgili gider hesaplarına yansıtılır ve stoklardan düşülür.  

Bedelsiz İhracat Nedir?

Bedelsiz ihracat, firmaların dışsatım süresinde ödemesi gereken harç, vergi ve diğer masraflardan muaf tutulmasını ifade eder. İhracat türleri arasında önemli bir yere sahip olan bedelsiz dışsatımın temel amacı, ihracat yapan şirketlere finansal anlamda rahatlık sağlayarak ülke ekonomisini canlandırmak ve satış faaliyetlerini teşvik etmektir. Bunun yanı sıra bedelsiz ihracat, firmaların ürünlerini daha düşük maliyetle ihraç etmelerini mümkün kılarak rekabet güçlerini artırır. Bu sayede şirketler, uluslararası pazarlarda daha avantajlı hale gelir ve yeni sektörlere girme fırsatına sahip olurlar.  

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Bedelsiz ihracat, ihracat yapan firmalara finansal anlamda rahatlık sağlar ve ülke ekonomisini canlandırır.

Hangi Tür Ürünler Bedelsiz İhracat Kapsamında Değerlendirilir?

Ticaret Bakanlığı, bedelsiz ihracat konusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapmış ve hangi ürünlerin bu alanda değerlendirilebileceğini belirlemiştir. İlgili düzenlemelere göre aşağıdaki ürünler bedelsiz ihracat kapsamında değerlendirmeye alınabilir:

  • Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından gönderilen hediyeler
  • Numuneler, reklam ve tanıtım malzemeleri
  • Geri dönüşüme uygun olan materyaller
  • Yurt dışına giden kişilerin eşyaları
  • Kurum ya da kuruluşların gönderecekleri hediyeler
  • İnsani yardım malzemeleri

Yukarıda yer alan ürünlerin yasal düzenlemeler kapsamında bedelsiz fatura kesilerek gönderilmesi mümkündür.

ihracat faturası nedir

Bedelsiz İhracat Faturası Nedir?

Bedelsiz ihracat faturası, yurt dışına yapılan mal ya da hizmet satışlarının karşılığında herhangi bir tahsilat yapılmayan dışsatım işlemleri olarak tanımlanabilir. Yapılan ihracatlar satış bedeli olmaksızın gerçekleşse de fatura düzenleme zorunluluğu ortadan kalkmaz. 

Bedelsiz ihracat faturası, mal veya hizmet satışlarının belgelendirilmesi için kesilmesi zorunlu bir belgedir.

Küresel pazarlara mal ihraç eden şirketlerin yurt içinde olduğu gibi yurt dışı satış işlemlerini de belgelendirmeleri gerekir. Evraklar, ihracatın düzenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak adına oldukça önemlidir. Bu bağlamda bedelsiz ihracatta da fatura kesilerek yapılan işlemler kayıt altına alınır. Türkiye'de belirlenen mevzuatlar gereği yurt dışına yapılan çeşitli satışlarda e fatura kesilmesi zorunludur.  

Bedelsiz İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Fatura kesilmesi, bedelsiz olarak gerçekleştirilen ihracatın hem kaydedilmesi hem de izlenmesi açısından büyük önem taşır ve ilgili mevzuat gereği zorunludur. Bedelsiz ihracat faturası nasıl kesilir? sorusuna ise aşağıdaki maddeler özelinde yanıt vermek mümkündür: 

  • Faturanın üzerinde ihracat yapan işletmenin/alıcının tam adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
  • Hazırlanan belgenin belirli bir noktasında bedelsiz ibaresinin bulunması zorunludur.
  • Ne amaçla bedelsiz dışsatım yapıldığına dair belgeler faturaya eklenmelidir.

Fatura kesim sürecinde muhasebe kayıtlarında bazı hesaplarda hareketlilik meydana gelir. Stoktan düşüş ve maliyetlerin hesaplanması konusunda gerekli düzenlemeler yapılır ancak yapılan işlemler gelir olarak kaydedilmez.

ihracat faturası  kesmek

Bedelsiz İhracat Faturası E-fatura Kapsamında mıdır?

Bedelsiz dışsatım işlemleri çerçevesinde ihracat faturası gönderme zorunluluğu, gümrük beyannamesinde net bir şekilde belirtilmiştir. Belirtilen hususlara göre gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse ve gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv; değilse kâğıt fatura olarak düzenlenmesi gerekir. Ayrıca bedelsiz gönderilen malların Gümrük ve Çalışma Bakanlığı ile çıkışının yapılması durumunda ilgili evrakın e fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu mevcuttur.  

Bedelsiz İhracat Faturası Düzenleyen Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyen mükellefler, dışsatım işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için belirli hususlara dikkat etmelidir. İlgili hususlar hem vergi yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesine hem de ihracat işlemlerinin kanuni çerçevede yürütülmesine katkıda bulunur. İlk olarak bedelsiz ihracat faturası düzenlenirken Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir e-fatura programı ya da matbu fatura kullanılmalıdır. 

Bedelsiz ihracat faturası düzenlerken Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir e-fatura programı kullanılmalıdır.

İlgili unsurların kullanılması, belgenin yasal geçerliliğini ve doğruluğunu sağlamak adına son derece önemlidir. Bunun yanı sıra düzenlenmesi gereken evrakta ihracatı gerçekleştiren işletmenin tam adı, adresi ve vergi numarası gibi kilit bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yer alması gerekir. Bu bilgilerin yanı sıra gönderilen ürünlerin bedelsiz olarak gönderildiği açıkça belirtilmeli ve "Ödenecek Tutar" alanına "0" (sıfır) yazılmalıdır. Ayrıca düzenlenen evrakın türü de açık bir şekilde belirtilmelidir. Belge üzerinde "Bedelsiz İhracat Faturası" ibaresi bulunmalı ve evrak içeriği bu doğrultuda düzenlenmelidir.  

Bedelsiz ihracatta KDV iadesi mümkündür ve yurt dışına gönderilen promosyon ürünleri için uygulanır.

Bedelsiz İhracat Faturası Nedir?

Bedelsiz ihracat faturası, yurt dışından ödeme alınmaksızın gerçekleştirilen satış ve teslimatları belgeleyen bir evraktır.

Bedelsiz İhracat Nedir?

Bedelsiz ihracat, firmaların dışsatım sürecinde harç, vergi ve masraflardan muaf tutulmasını ifade eder.

Hangi Tür Ürünler Bedelsiz İhracat Kapsamında Değerlendirilir?

Hediyeler, numuneler, reklam malzemeleri, geri dönüşüm materyalleri, yurt dışına giden kişilerin eşyaları ve insani yardım malzemeleri bedelsiz ihracat kapsamında değerlendirilebilir.

Bedelsiz İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Faturada ihracatçı ve alıcının tam adı, adresi ve vergi numarası gibi bilgilerin eksiksiz olması, "bedelsiz" ibaresi bulunması ve ilgili belgelerin eklenmesi gerekir.

Bedelsiz İhracat Faturası E-fatura Kapsamında mıdır?

Bedelsiz ihracat faturası, gümrük beyannamesinde belirtilmişse e-fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Bedelsiz İhracat Faturası Düzenleyen Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir e-fatura programı veya matbu fatura kullanılması, eksiksiz ve doğru bilgi girilmesi önemlidir.

Bedelsiz İhracat Faturası Hangi Durumlarda Kesilir?

Promosyon, numune, garanti kapsamında ürün değişimi veya bağış gibi durumlarda bedelsiz ihracat faturası kesilir.

Bedelsiz İhracatta KDV İadesi Olur mu?

Bedelsiz ihracatta KDV iadesi mümkündür.

Bedelsiz İhracat İzni Nereden Alınır?

Bedelsiz ihracat izni, doğrudan ilgili gümrük idaresine başvurularak alınır.

Bedelsiz İhracat, İhracat Teşviklerinden Yararlanır mı?

Bedelsiz ihracat, ihracat teşviklerinden yararlanamaz.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar