CRM Nedir? CRM Programları Nasıl Kullanılır?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 29.08.2023
CRM Nedir? CRM Programları Nasıl Kullanılır?
Her geçen gün yoğunlaşan rekabet ortamı, kendini ticaretin her alanında hissettirmektedir. Benzer alanlara odaklanmış pek çok firma, müşterilerin ilgisini en iyi şekilde çekebilmek ve güçlü bir sadakat hissiyatı yaratabilmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Harcanan bu çabanın olumlu sonuç vermesinin büyük ölçüde söz konusu süreçlerin belirli bir plan ve organizasyon dâhilinde yürütülmesine bağlı olduğu söylenebilir. Bu noktada da karşımıza CRM kavramı çıkar. Öncelikle “CRM nedir” sorusunun cevabına bakmak, bu yönde yürütülen çalışmaların kapsam ve içeriklerini anlamak adına son derece faydalı olacaktır.

CRM Nedir? Neden Kullanılmalıdır?

CRM, Türkçeye “Müşteri İlişkileri Yönetimi” şeklinde çevrilebilecek “Consumer Relationship Management” teriminin kısaltılması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. İsminin de geldiği yer göz önünde bulundurularak “CRM nedir” sorusuna şöyle bir yanıt verilebilir: Tüm müşteri etkileşimlerinin kayıt ve devamında analiz edilmesi ile elde edilen bilgilerin, ticari süreçleri güçlendirerek gelirlerin artırılmasını hedefleyen uygulamalar bütünü. CRM’in temel amacı, daha fazla müşteri kazanmak ve var olan müşterileri elde tutmaktır. Buradan da çıkarılabileceği üzere müşteri odaklı bir anlayış olan CRM; şirketin, ürün ya da hizmetlerini satın alan kişiler tarafından nasıl göründüğünü anlamayı kolaylaştırır. Dolayısıyla pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi süreçler, bu anlayışla elde edilen veriler sayesinde daha etkin ve verimli hâle getirilebilir. Söz konusu alanlardaki çalışmaların tam olarak müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri ile şekillenmesi, zaman içinde şirketlerin hedeflerine ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biri hâline gelir.

CRM Programları Nasıl Kullanılır?

“CRM nedir” sorusunun cevabına baktıktan sonra bu kez karşımıza bu sürecin nasıl yürütüleceği çıkar. CRM uygulamaları ya da diğer bir deyişle programları, bu kapsamdaki çalışmaların gerçekleştirilmesini ciddi anlamda kolaylaştırır. Bu kez de şunu soralım: CRM programı nedir? Belirli bir işlem hacminin üzerine çıkan firmalar için müşterilere dair bilgileri, defterlere not alarak ya da Excel tabloları yardımcıyla kaydetmek zorlaşır, hatta bir noktadan sonra olanaksız hâle gelir. İşte bu noktada devreye CRM programları girer. Bu programlarda müşterilere dair e-posta adresi, telefon numarası ya da sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri kaydedilir. Bunların yanında o müşterinin son zamanlarda yaptığı etkinlikler ya da tercihleri de bu kayıtlarda yer alabilir. Söz konusu kayıtların “CRM yazılımı nedir” sorusuna karşılık gelen programlarda düzenli bir şekilde saklanması, tüm şirket çalışanlarının bu verilere kolayca ulaşabilmesine yardımcı olur. Gerek sahada gerek ofiste çalışan personel, kullandığı cihazdan bu programlara ve kaydedilmiş verilere istediği her an ve her yerden kolaylıkla ulaşabilir. Bu sayede müşteri ve şirket arasında ilişki çok daha güçlü şekilde kurulması mümkün olur. “CRM nedir” ve “CRM sistemi nedir” sorularına verilecek yanıtlar, tüm iş süreçlerinin dijitalleşmesi ile birbirlerine geçmiş durumdadır. Yani CRM süreçleri dâhilindeki tüm işlemlerin artık bilgisayarlar aracılığıyla yapılıyor oluşu, bu amaçla kullanılan yazılımlar ile bu kavramın neredeyse aynı anlamı ifade etmesi sonucunu doğurur.

CRM Programlarını Kimler Kullanmalıdır?

CRM programları, her düzeydeki şirketler tarafından kullanılabilir. Bu programların işlev ve sağladığı faydalar, şirketlerin büyüklük ve işlem hacimlerine göre değişir. Yani farklı seviyelerdeki şirketler için “CRM nedir” sorusunun taşıdığı anlam farklılaşabilir.

Kurumsal Şirketler

Kurumsal şirketin hemen hemen tamamı, son derece geniş bir müşteri havuzuna sahiptir. Dolayısıyla müşteri ilişkileri süreçlerini en iyi şekilde yönetmek, kontrol altında tutmak için CRM programı kullanmaları gerekir. Bu yolla elde ettikleri veriler, satış ve pazarlama çalışmalarına yön vermek adına son derece işlevseldir. Geniş satış hacmine sahip firmalarının farklı departmanlarının koordine olabilmesi ve tüm faaliyetlerin aynı çerçeve içinde belirlenen hedefe yönelebilmesi, başarılı CRM çalışmaları ile doğrudan ilişkilidir.

KOBİ’ler

CRM, KOBİ’lerin potansiyellerine ulaşmalarına ve buna bağlı olarak büyümelerine yardımcı olur. Zira bu seviyedeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesi, müşteri portföylerinin genişlemesine bağlıdır. CRM programı kullanmayan KOBİ’lerin geleceğe dair sağlıklı bir projeksiyonlar yapabilmesi ve doğru kararlar alabilmesi son derece güçtür.

Girişimciler

Henüz girişim seviyesindeki işletmelerin kendilerine yol haritası belirlenmesi açısından da CRM büyük önem taşır. Girişimlerin en hızlı şekilde büyüyebilmesi, doğru analizler ve analizlerden çıkan sonuçlar üzerinden alınan isabetli kararlarla gerçekleşebilir. CRM verileri olmadan bu tür kararlar almanın zorluğu göz önünde bulundurularak, iş hayatına yeni girmiş genç şirketlerin de bu türden uygulamaları kullanmasının gerekli olduğu söylenebilir.

CRM Programı ile Neler Yapılabilir?

CRM programları, müşteri ilişkileri ve bununla bağlantılı olan pek çok işlemi pratik şekilde yapabilmenizi sağlar. Bu tür yazılımları kullanarak yapabileceklerinizi şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Tüm müşteri bilgileri tek bir kaynağa yüklenir
 • Satış süreçleri daha kolay takip edilir
 • Müşterilere yönelik her tür bilgi, satış ekipleri ile rahatlıkla paylaşılabilir
 • Sözleşme, katalog, teklif metni gibi önemli satış belgelerinin paylaşılması ve ulaşılması çok daha kolaylaşır
 • Elde edilen müşteri kayıt ve verilerinin, kişilerde değil şirket sisteminde kalıcı olması sağlanır
 • Mobil uygulamalar sayesinde çalışanlar, sisteme bulundukları her ortamdan ulaşabilir
 • Hatırlatma ve bilgilendirmeler yardımıyla süreçler hızlandırılabilir ve daha pratik şekilde kontrol edilebilir

CRM Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

CRM, kendi içinde iki ana gruba ayrılır. Bu ayrım, şirketin ilişki kurduğu birimlerin niteliğinden ileri gelir. Şirketler arasında yürütülen müşteri ilişkileri B2B CRM, şirket ve tüketici arasındaki ilişkiler ise B2C CRM olarak isimlendirilir.

B2B CRM

Şirketlerin kendi aralarında yaptığı görüşmeler, satışlar, sözleşmeler ya da benzeri işlemler son tüketicilere yönelik olanlardan, çok daha kapsamlı ve daha yüksek tutarlarda olacaktır. Bu da B2B CRM faaliyetlerini çok daha karmaşık ve yönetilmesi zor hâle getirir. Başarılı yönetilen müşteri ilişkileri, bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olur. B2B CRM, hem klasik anlamda diğer şirketlere satış yapan hem de bunu e-ticaretle uğraşan şirketler için odaklanılması gereken bir konudur. Siz de internet üzerinden diğer şirketlere satış yapıyorsanız “B2B E-ticaret Satışlarınızı Artırmanız İçin İpuçları” başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

B2C CRM

B2C CRM, şirketlerin hedef kitlelerini belirlemek ve bu kitlelere en başarılı şekilde ulaşmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu çalışmalarla elde edilen veriler, çok sayıda müşterinin bilgilerinin analizi ile elde edilmesi dolayısıyla genel kitlenin şirketi nerede gördüğüne dair net doneler sunar. Pazarlama, tanıtım ve reklam gibi faaliyetlerin bu donelere göre şekillendirilmesi, şirketin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Bunun yanında, B2C CRM sürecini başarıyla yürüten firmalar, müşteri hizmetleri noktasında rakiplerinin önüne geçer; daha yüksek bir müşteri memnuniyeti düzeyi yakalar. Bu da nihayetinde sadık bir tüketici grubunun oluşmasını sağlar.

CRM’in Faydaları Nelerdir?

CRM özellikleri ve kullanan şirketlerin farklı konulardaki yetkinlerini artırması itibarı ile pek çok faydayı beraberinde getirir. Üstelik bu faydalar, şirketin işleyişindeki çeşitli noktalara temas etmeleri sayesinde genel başarı düzeyinin yükselmesine yardımcı olur. CRM ile elde edilebilecek faydaları dört başlıkta incelenebilir.

Müşteri Memnuniyetini Artırır

Müşteri memnuniyeti, günümüzde şirketler için en önemli konulardan biri olarak gösterilir. CRM’in en temel amacı da daha yüksek bir müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Müşteriler ile girilen etkileşimi ilk temastan satış sonrası desteğe kadar takip eden süreçlerle, tüketicilerin beklenti ve talepleri daha net şekilde izlenebilir. Bu doğrultuda alınan kararlar ve atılan adımlar, müşterilerin şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ve satış sonrası destek süreçlerinden daha memnun olmasını sağlar.

Müşteri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmeyi Sağlar

CRM ile edinilen ve kayıt altına alınan tüm bilgiler, müşteri kitlesinin daha yakından tanınmasını sağlar. Müşterisini daha yakından tanıyan şirketler, sadece doğrudan müşteriye sunulan ürün ya da hizmetlerini değil, tüm süreçlerini onların beklentilerine göre değiştirebilir ve dönüştürebilir. Günümüzde başarılı olmak, sadece satış rakamları ile ölçülmez. Şirketin ortaya koyduğu marka imajı ve kimliği de başarı algısının çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla her departmanı ve tüm süreçleri ile müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap veren şirketlerin başarıya ulaşma şansı çok daha yüksek olur.

Satışların Artmasını Sağlar

CRM ile elde edilen müşteri datası, satış ve pazarlama departmanları için de oldukça kullanışlıdır. Bu noktada öncelikle “CRM datası nedir?” sorusunun cevabını vermek faydalı olabilir. CRM datası, bu yöndeki çalışmalardan elde edilen satış oranları, müşteri segmentasyonu gibi tüm verileri kapsar. Söz konusu veriler, hem tekil müşterilerin hem de genel kitlenin net bir fotoğrafının çekilmesini sağlar. Böylece hem kişilere yönelik hem de herkese hitap eden satış kampanyaları düzenlenebilir, indirimler yapılabilir ve fırsatlar sunulabilir. Yapılan bu çalışmalar da satış rakamlarına olumlu olarak yansır.

Güvenli Raporlama Sunar

CRM programlarının sağladığı bilgiler, şirketteki ilgili çalışan ve birimlerce analiz edilebilir. Bu analizler sonucundan elde edilenler farklı istatistiklerle desteklenerek güvenli bir raporlama sürecinin yaratılmasına destek olur. Hazırlanan raporlar, şirketin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına dair fikir vermesinin yanında geleceğe yönelik adımlara da güçlü bir dayanak oluşturur. Ayrıca bu verilerin şirket bünyesinde ya da bulut olarak bilinen dijital mecralarda saklanması da güvenlik açısından son derece önemlidir. Böylece işten ayrılan kişilerin verilere ulaşması engellenebilir. Bu şekilde saklanıp korunan veriler, işleyişin kişilere bağımlılığını ortadan kaldırır ve kurumsal devamlılığın önünü açar.

CRM'e İhtiyacınız Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

“CRM nedir” sorusunun cevabına ulaşılmasının ardından sıra şirketin bu tür bir uygulamaya ihtiyacı olup olmadığının saptanmasına gelir. Bu konuda karar vermekte zorlanıyorsanız, işleyişle ilgili bazı detaylara daha yakından bakabilirsiniz. Müşteri kayıtlarınızın; elle aldınız notlar, e-postalar ve Excel tablolarından ibaret olabilir. Bu durum henüz küçük ölçekte çalışan şirketler için sorun teşkil etmez. Fakat bir noktadan sonra bu tür kayıtlar, içinden çıkılamaz bir karmaşaya neden olabilir. İşte o noktada CR’e ihtiyaç duyduğunuz sonucubu çıkarabilirsiniz. Satışlarınızla ilgili bilgi almak istediğinizde karşınızdaki tek muhatap, bu departmanda çalışan kişiler ise CRM kullanmaya başlamanızın vakti gelmiş demektir. Çünkü bu şekilde, kişilerin verdiği bilgilere bağımlı olmadan, kullandığınız yazılım üzerinden her türlü veriye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pazarlama harcamalarının müşteri ve dolayısıyla satışa dönüşmesi konusunda net veriler sunan raporlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Müşterilerinizin hangi segmentte olduğunu algılamakta zorlanabilirsiniz. Bu gibi durumların ortaya çıkması da artık CRM’e ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelir.

CRM Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Başarılı CRM çalışmaları, ihtiyaçlar doğrultusunda seçilmiş yazılımların kullanılması ile mümkün hâle gelir. Bu iş için kullanılacak yazılımı seçerken aşağıdaki faktörlere özellikle dikkat etmek gerekir:
 • Kolay kullanılabilen bir arayüz
 • Her seviyeden çalışanın zorlanmadan kullanabilmesi için %100 Türkçe desteği
 • Güçlü raporlama ve analiz özellikleri
 • Mobil CRM desteği
Bu noktada CRM entegrasyonuna ayrıca eğilmek faydalı olabilir. Öncelikle “CRM entegrasyonu nedir?” sorusunu yanıtlayalım. CRM entegrasyonu, kullandığınız yazılımın genel olarak tüm sisteminizle uyumlu olmasını ifade eder. Örneğin, IdeaSoft’un sağladığı e-ticaret altyapıları, CRM yazılımlarına doğrudan veri aktarımı yaparak sitenizden alışveriş yapan müşterilere dair bilgi edinmenizi kolaylaştırır. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki CRM, “E-ticaret nedir ve nasıl yapılır?” sorusunu sormayan başlayan her girişimcinin aklında bulunması gereken bir unsurdur. Eğer sizin de bu yönde bir fikriniz varsa E-ticaret Sitesi Kurma Rehberi’ne göz atmanızı öneririz.

CRM Şirketlerde Hangi Süreçleri İyileştirir?

“CRM nedir?” sorusuna verilecek cevaplar öncelikle müşteri memnuniyetini yükseltme temelli olsa da bu çalışmalar, diğer birçok sürecin de iyileşmesine yardımcı olur. Bu tür uygulamalarla aşağıdaki süreçlerin daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz:
 • Şirket içi zaman yönetimi, verimlilik ve organizasyon
 • Satış ve pazarlama
 • Stok ve finans yönetimi
 • Satış öncesi ve sonrası destek hizmetleri

CRM Sisteminizin Etkili Olduğunu Nasıl Bilebilirsiniz?

Başarılı ve etkili bir CRM çalışması sonucunda yeni ve mevcut müşterilere yapılan satışların miktarında gözle görülür bir artış olması beklenir. Bu artışın takip edilmesi, CRM sisteminin etkinliğine dair bir fikir oluşturur. Fakat bu, söz konusu ölçüm için kullanılabilecek ilk akla gelen ve en basit yöntemdir. Kullandığınız CRM sistemi birçok alt modülü kapsar. Burada öncelikle “CRM modülü nedir?” sorusuna cevap verelim. Bu ifadenin CRM programların sahip olduğu her bir özelliği işaret eder diyebiliriz. Sistemin sahip olduğu analiz modülü, etkinlik ölçümü konusunda en büyük yardımcılardan biridir. Zira bu modül, çok daha detaylı ve net bilgiler sunar. Bunları inceleyerek soru işaretine yer bırakmadan CRM çalışmalarınızın verimliliğini ölçebilirsiniz.

CRM Stratejisine Sahip Olmak Neden Önemlidir?

“CRM nedir” diye sorulan ilk noktadan itibaren müşterilere dair toplanan tüm veriler ve bunlar üzerinden yapılan analizler, şirketin farklı süreçlerine direkt ya da endirekt katkı yapar. Ama tüm bu süreçlerin totalde bir CRM stratejisi içinde yürütülmesi, eldeki kaynak ve bulguların en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğini saptamaya yardımcı olur. Genel çerçevesi net şekilde belirlenmiş bir stratejilerden yoksun CRM çalışmalarının ise hedefine ulaşma şansının daha düşük olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bulut CRM

CRM yazılımları; işletme içi, bulut tabanlı ve hibrit olmak üzere üç farklı modele sahiptir. Farklı beklentilere hitap eden bu modeller arasından siz de “CRM nedir” sorusunu aklınızda bulundurarak kendi işletmenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

İşletme İçi CRM

En yüksek fiyatlı CRM yazılımları genel olarak bu gruba dâhildir. Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerindeki tüm kontrolü şirket içi unsurlara bırakır. Sık sık bakım ve güncelleme gerektirmesinden ötürü, kendi içinde bilgi teknolojileri bölümü olan büyük şirketler için daha ideal bir seçimdir.

Bulut Tabanlı CRM

Genellikle SaaS olarak bilinen, “hizmet olarak yazılım” grubu içinde yer alırlar. Daha az bir yatırım gerektirir. Kolay kullanılabilmesinin yanında her yerden ulaşılabilir olması bulut tabanlı CRM yazılımlarının öne çıkan özellikleridir.

Hibrit CRM

Adından da anlaşılacağı üzere yukarıda belirttiğimiziki modelin de bazı özelliklerini barındırır. Bir geçiş modeli olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle hibrit bir model seçilecekse artı ve eksi yanları dikkatle incelenmelidir.

CRM ve CX’in Arasındaki Farklar Nelerdir?

“CRM nedir?” sorusunu daha önce yanıtlamıştık. Bu karşılaştırmayı yapmadan önce CX’in de ne ifade ettiğine de bakmak gerekir. CX kısaltmasının açılımı, müşteri deneyimidir. Bu terim, bir müşterinin şirketiniz ile girdiği tüm etkileşimi kapsar. Buradan hareketle CX ile CRM arasında farktan ziyade, yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. CX’in başta dijitalleşme olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişip gelişmesine paralel şekilde CRM de bir dönüşüm içine girer. Değişen müşteri beklentilerine ayak uydurmak için CRM, yeni anlayışlar geliştirir ve en doğru çıkarım yapmak adına en son teknolojileri kullanır. Yapay zekanın kullanılmaya başlandığı CRM çalışmaları, CX’in zaman içinde gösterdiği yönelimleri belirlemek konusunda son derece olumlu sonuçlar vermektedir.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler