İhracat Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhracat Kayıtlı Fatura Kesebilir?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 13.06.2024
İhracat Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhracat Kayıtlı Fatura Kesebilir?

İhracat faaliyetlerinde vergi indirim ve muafiyetlerinden yararlanmak mümkündür. Dış ticaret yapan kişi ve kurumlara ürün tedariği sağlayan şirketler de söz konusu muafiyetlerden faydalanabilir. Bunun için ihracat kayıtlı fatura hazırlamak gerekir. Üretici, ihracatçı ile yaptığı ticareti belgeleyerek vergi iadesi alabilir. Sizin için hazırladığımız bu yazıyı okuyarak “İhracat kayıtlı fatura nasıl kesilir?” sorusuna detaylı yanıt bulabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Satış Nedir?

İhracatçı şirketler, yurt dışı satışlarında ve bu amaçla yapılan alışverişlerde KDV muafiyetine sahiptir. Söz konusu şirketlerin ürün tedarik ettiği firmalar, satış esnasında ödedikleri KDV tutarını geri alabilir. Bu faaliyet ihracat kayıtlı satış olarak adlandırılır.

İhracat kayıtlı fatura, vergi muafiyeti ve iadesi için düzenlenir.

ihracat yapmak

KDV iadesinden yararlanmanın bazı koşulları vardır. Bunun için öncelikle satış faaliyetinin ihracat kayıtlı faturayla belgelenmesi gerekir. Ürün fiyatı, detayları ve faaliyetin tarafları hakkında detaylı bilgi içeren bu fatura ilgili kurumlara ibraz edilir. Tedarikçi şirket, ihraç kayıtlı satış şartlarını yerine getiriyorsa KDV iadesi alabilir.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Kimler İhracat Kayıtlı Satış Gerçekleştirebilir?

“Kimler ihraç kayıtlı satış yapabilir?” sorusunu ihracata yönelik üretim yapan firmalar olarak yanıtlamak mümkündür. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için sektörünüze uygun olarak bazı belgeler edinmeniz ve meslek odalarına kayıt olmanız gerekir. İhraç kayıtlı satış için belirlenen başlıca kriterler ve alınması gereken belgeler şunlardır:

 • Sanayi siciline kayıt yaptırmak
 • Faaliyet gösterilen sektöre göre Ticaret Odası veya Sanayi Odası kaydına sahip olmak
 • Tarım ve Hayvancılık Onaylı Gıda İşletme Belgesi (Gıda üreticileri için)
 • Çiftçi Kayıt Belgesi (Tarım sektörü için)
 • İşletme Onay Belgesi
 • Gerekli işçi sayısını karşılayabilmek
 • Üretim altyapısına sahip olmak

İhracatçı firmalar ve ürün tedarik eden şirketler bu fatura ile KDV iadesi alabilir.

Yukarıdaki koşulları gerçekleştiren her firma ihracat kayıtlı fatura kesebilir. Söz konusu belgenin hazırlanması için gereken izin Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. İhracatçılara yönelik satış faaliyetlerinizin sorunsuz ilerlemesi için oda kayıtlarınızı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

İhracat Kayıtlı Satış ile Direkt İhracat Arasındaki Fark Nedir?

Yurt dışına yapılan satış faaliyetleri ihracat olarak tanımlanır. Ticari aktivitenin bu şekilde adlandırılması için, ülkede imal edilen bir ürünün yurt dışındaki bir müşteriye satılması gerekir. Söz konusu satış karşılığında döviz alınarak yapılır.

yurtdışına satış yapmak

İhracat kayıtlı fatura düzenlenerek gerçekleştirilen ticari faaliyette doğrudan yurt dışına ürün satışı söz konusu değildir. Ürün, ülke dışına satılmak üzere ihracatçı firma tarafından alınır. Bu faaliyet şirketler arası (B2B) ticaret kapsamındadır. İhraç kayıtlı satış fatura muhasebe kaydı KDV’siz yapılır. Satıcı tarafından ödenen KDV, ihracatçıdan değil devletten tahsil edilir. Özetlemek gerekirse; yurt dışına yapılan satışlar ihracat olarak tanımlanır. İhracat kayıtlı satışlar ise farklı ülkelere yönelik ticari faaliyetlere konu olan ürünleri kapsar; genel itibariyle yurt içinde yapılan bir işlemdir.

İhracat Kayıtlı Fatura Nedir?

İhracatçı şirketlere yapılan satışları belirten ve KDV hariç olarak düzenlenen belge, ihracat kayıtlı fatura olarak adlandırılır. Söz konusu belge imalatçı firmalar tarafından düzenlenir.

“İhraç kayıtlı fatura nedir?” sorusunu yanıtlarken bu dokümanda yer alan bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Yurt dışı ticareti amacıyla yapılan satışlarda fatura irsaliyeli olarak düzenlenir. Alıcı ve satıcı taraflara dair bilgiler detaylı bir biçimde belirtilir.

İhracat Kayıtlı Fatura Hangi Ürünler İçin Düzenlenir?

Yurt dışı piyasasında talep gören ve ihraç amacıyla satıldığı belgelenen mamüller için ihracat kayıtlı fatura düzenlenebilir. Yani “İhraç kayıtlı fatura kimler kesebilir?” sorusunu üretici firmalar olarak yanıtlayabiliriz. Söz konusu belge, doğrudan imalatçı tarafından satılan ürünler için geçerlidir. İhraç kayıtlı faturayla satılabilen başlıca ürünler şunlardır:

 • Gıda ve tarım ürünleri
 • Endüstri ürünleri
 • Hazır giyim ve tekstil ürünleri
 • Elektronik ürünler

Gıda, tarım, tekstil, elektronik ve endüstri ürünleri için ihracat kayıtlı fatura düzenlenebilir.

Yukarıdaki kategoriler dışında fason üretim başlığında yer alan ürünlerde de ihracat kayıtlı faturayla satış yapılabilir. E-ihracat amacıyla tedarik edilen mamüller de KDV iadesi kapsamında yer alır. B2B ya da B2C yurt dışı satış faaliyeti için ihracatçılar tarafından satın alınanürünlerde söz konusu fatura düzenlenebilir.

ihracat ve kdv muafiyeti

İhracat Kayıtlı Faturada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

KDV iadesi almak için ihracat kayıtlı faturanıneksiksiz biçimde düzenlenmesi gerekir. Satış işlemine dair bütün detaylar, bu belgede yer almalıdır. Bu belge, KDV beyannamesine dilekçe eki olarak ibraz edilir. Fatura, vergi daireleri tarafından incelenir ve gereken şartları sağlaması hâlinde imalatçı firmaya KDV iadesi yapılır. İade sürecinde sorun yaşamamak için ürün fiyatının ve detaylarının gerçekçi bir biçimde faturada yer alması gerekir. Yurt dışı satışlarında belge düzenleme hakkında detaylı bilgi edinmek için "E-İhracatta Vergilendirme" başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

“İhracat kayıtlı fatura nasıl kesilir?” sorusunu yanıtlarken belgede yer verilmesi gereken bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Bu dokümanda ürün tutarı, cinsi ve fiyatı yer alır. Söz konusu fiyat üzerinden belirlenen KDV de faturada belirtilir. İhracat kayıtlı fatura kesmek için iade ve tecil edilecek vergi oranının da hesaplanması gerekir. KDV miktarı, ürün türüne ve satıcı firmanın sektörüne göre değişiklik gösterir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek isterseniz “İhracatta E-Fatura Kullanımı” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Fatura Ne Zaman Düzenlenir?

İhracat kayıtlı fatura satış aşamasında düzenlenir. Ürün miktarından ve türünden bağımsız olarak her satış başına bir fatura düzenlenmesi gerekir. İhraç kayıtlı fatura ihracat süresi KDV beyanname tarihine kadardır. Belgenin bu zamana kadar detaylı bir biçimde oluşturulmuş olması önemlidir. Doküman, şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilir. İhraç kayıtlı fatura süresi aşılmadan beyan yapıldığı takdirde daha önce ödenmiş olan KDV tutarı imalatçı firmaya iade edilir.

İhracat Kayıtlı Faturanın Avantajları Nedir?

Yurt dışına ürün satışı yapan firmaların ürün bedeline ek olarak KDV ödemeden satın alım yapmalarını sağlar. İhracat yapan firmalar, bu sayede satış operasyonlarını daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebilir. Söz konusu fatura, imalatçılar açısından da avantajlıdır. Satış esnasında ödenen KDV’nin tamamı, bu belge beyan edildiğinde iade olarak alınır.

İhracat kayıtlı fatura, imalatçıya KDV iadesi sağladığı için avantajlıdır.

İhracat Kayıtlı Fatura Örneği Nasıldır?

Özel bir yerleşim düzenine sahiptir. Bu belgelerde diğer faturalarda bulunmayan bazı bilgiler yer alır. Söz konusu belge, ihracatçı ve üretici arasındaki satışı belirtir. Bu yüzden faturada iki tarafın da imzalarının olması gerekir.

100 TL’lik bir satış üzerinden ihracat kayıtlı fatura örneği verebiliriz. İhracatçı, bu satışta 100 TL için belirlenen 20 TL’lik KDV’yi ödemez ancak bu miktarın belgede haricen yer alması gerekir. KDV hariç ve dâhil miktarlar, dokümanın en alt kısmına yazılır. İmalatçı ilk etapta 20 TL’lik tutarı ödemekle yükümlüdür. Fatura vergi dairesine beyan edildiğinde bu tutar satışı gerçekleştiren imalatçı firmaya iade edilir.

İhraç kayıtlı fatura örneği verirken bu dokümanda bulunması gereken bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Faturalarda müşteri ve alıcılarla ilgili bilgiler verilmelidir. Söz konusu belgelerde ibraz edilen hususlar şunlardır:

 • Satıcı ve müşteri firma bilgileri
 • Müşterinin bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Müşterinin vergi numarası
 • Fatura düzenleme tarihi
 • Ürünlerin fiili sevk tarihi
 • Faturanın düzenlendiği saat

Belgenin altında müşteri ve satıcının imzaları bulunur. Kaşe ve ıslak imza da faturada yer alır. KDV iadesi alabilmek için belgede “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” beyanının olması gerekir. İhraç kayıtlı e-fatura örneği de aynı bilgileri ve beyanları içerir.

İhracat kayıtlı satış nedir?

İhracatçıların yurt dışı satışlarında KDV muafiyetine sahip olduğu ve KDV iadesi alabildiği satış türüdür.

Kimler ihracat kayıtlı satış yapabilir?

İhracata yönelik üretim yapan ve gerekli belgelere sahip firmalar yapabilir.

İhracat kayıtlı satış ile direkt ihracat arasındaki fark nedir?

İhracat kayıtlı satış, ürünlerin ihracatçı firmalara satılmasıdır. Direkt ihracat, ürünlerin doğrudan yurt dışına satılmasıdır.

İhracat kayıtlı fatura nedir?

İhracatçı şirketlere yapılan KDV hariç satışları belirten belgedir.

İhracat kayıtlı fatura hangi ürünler için düzenlenir?

Gıda, tarım, endüstri, hazır giyim, tekstil ve elektronik ürünler gibi ürünler için düzenlenir.

İhracat kayıtlı faturada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

KDV oranı, ürün fiyatı ve detaylarının doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir.

İhracat kayıtlı fatura nasıl düzenlenir?

Ürün tutarı, cinsi, fiyatı ve KDV oranı belirtilerek düzenlenir.

İhracat kayıtlı fatura ne zaman düzenlenir?

Satış aşamasında düzenlenir ve KDV beyanname tarihine kadar hazırlanmalıdır.

İhracat kayıtlı faturanın avantajları nedir?

Ürün bedeline ek olarak KDV ödemeden satın alma imkanı sağlar.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler