İhracat Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhracat Kayıtlı Fatura Kesebilir?

2 Eylül 2022
Savaş Çetinkaya
İhracat Kayıtlı Fatura Nedir? Kimler İhracat Kayıtlı Fatura Kesebilir?

İhracat faaliyetlerinde vergi indirim ve muafiyetlerinden yararlanmak mümkündür. Dış ticaret yapan kişi ve kurumlara ürün tedariği sağlayan şirketler de söz konusu muafiyetlerden faydalanabilir. Bunun için ihracat kayıtlı fatura hazırlamak gerekir. Üretici, ihracatçı ile yaptığı ticareti belgeleyerek vergi iadesi alabilir. Sizin için hazırladığımız bu yazıyı okuyarak “İhracat kayıtlı fatura nasıl kesilir?” sorusuna detaylı yanıt bulabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Satış Nedir?

İhracatçı şirketler, yurt dışı satışlarında ve bu amaçla yapılan alışverişlerde KDV muafiyetine sahiptir. Söz konusu şirketlerin ürün tedarik ettiği firmalar, satış esnasında ödedikleri KDV tutarını geri alabilir. Bu faaliyet ihracat kayıtlı satış olarak adlandırılır.

KDV iadesinden yararlanmanın bazı koşulları vardır. Bunun için öncelikle satış faaliyetinin ihracat kayıtlı faturayla belgelenmesi gerekir. Ürün fiyatı, detayları ve faaliyetin tarafları hakkında detaylı bilgi içeren bu fatura ilgili kurumlara ibraz edilir. Tedarikçi şirket, ihraç kayıtlı satış şartlarını yerine getiriyorsa KDV iadesi alabilir.

Kimler İhracat Kayıtlı Satış Gerçekleştirebilir?

“Kimler ihraç kayıtlı satış yapabilir?” sorusunu ihracata yönelik üretim yapan firmalar olarak yanıtlamak mümkündür. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için sektörünüze uygun olarak bazı belgeler edinmeniz ve meslek odalarına kayıt olmanız gerekir. İhraç kayıtlı satış için belirlenen başlıca kriterler ve alınması gereken belgeler şunlardır:

 • Sanayi siciline kayıt yaptırmak
 • Faaliyet gösterilen sektöre göre Ticaret Odası veya Sanayi Odası kaydına sahip olmak
 • Tarım ve Hayvancılık Onaylı Gıda İşletme Belgesi (Gıda üreticileri için)
 • Çiftçi Kayıt Belgesi (Tarım sektörü için)
 • İşletme Onay Belgesi
 • Gerekli işçi sayısını karşılayabilmek
 • Üretim altyapısına sahip olmak

Yukarıdaki koşulları gerçekleştiren her firma ihracat kayıtlı fatura kesebilir. Söz konusu belgenin hazırlanması için gereken izin Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. İhracatçılara yönelik satış faaliyetlerinizin sorunsuz ilerlemesi için oda kayıtlarınızı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

İhracat Kayıtlı Satış ile Direkt İhracat Arasındaki Fark Nedir?

Yurt dışına yapılan satış faaliyetleri ihracat olarak tanımlanır. Ticari aktivitenin bu şekilde adlandırılması için, ülkede imal edilen bir ürünün yurt dışındaki bir müşteriye satılması gerekir. Söz konusu satış karşılığında döviz alınarak yapılır. Başarılı bir ihracat faaliyeti yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri "Yurt Dışına Satış Taktikleri" başlıklı içeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

İhracat kayıtlı fatura düzenlenerek gerçekleştirilen ticari faaliyette doğrudan yurt dışına ürün satışı söz konusu değildir. Ürün, ülke dışına satılmak üzere ihracatçı firma tarafından alınır. Bu faaliyet şirketler arası (B2B) ticaret kapsamındadır. İhraç kayıtlı satış fatura muhasebe kaydı KDV’siz yapılır. Satıcı tarafından ödenen KDV, ihracatçıdan değil devletten tahsil edilir. Özetlemek gerekirse; yurt dışına yapılan satışlar ihracat olarak tanımlanır. İhracat kayıtlı satışlar ise farklı ülkelere yönelik ticari faaliyetlere konu olan ürünleri kapsar; genel itibariyle yurt içinde yapılan bir işlemdir.

İhracat Kayıtlı Fatura Nedir?

İhracatçı şirketlere yapılan satışları belirten ve KDV hariç olarak düzenlenen belge, ihracat kayıtlı fatura olarak adlandırılır. Söz konusu belge imalatçı firmalar tarafından düzenlenir.

“İhraç kayıtlı fatura nedir?” sorusunu yanıtlarken bu dokümanda yer alan bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Yurt dışı ticareti amacıyla yapılan satışlarda fatura irsaliyeli olarak düzenlenir. Alıcı ve satıcı taraflara dair bilgiler detaylı bir biçimde belirtilir.

İhracat Kayıtlı Fatura Hangi Ürünler İçin Düzenlenir?

Yurt dışı piyasasında talep gören ve ihraç amacıyla satıldığı belgelenen mamüller için ihracat kayıtlı fatura düzenlenebilir. Yani “İhraç kayıtlı fatura kimler kesebilir?” sorusunu üretici firmalar olarak yanıtlayabiliriz. Söz konusu belge, doğrudan imalatçı tarafından satılan ürünler için geçerlidir. İhraç kayıtlı faturayla satılabilen başlıca ürünler şunlardır:

 • Gıda ve tarım ürünleri
 • Endüstri ürünleri
 • Hazır giyim ve tekstil ürünleri
 • Elektronik ürünler

Yukarıdaki kategoriler dışında fason üretimbaşlığında yer alan ürünlerde de ihracat kayıtlı faturayla satış yapılabilir. E-ihracat amacıyla tedarik edilen mamüller de KDV iadesi kapsamında yer alır. B2B ya da B2C yurt dışı satış faaliyeti için ihracatçılar tarafından satın alınanürünlerde söz konusu fatura düzenlenebilir.

İhracat Kayıtlı Faturada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

KDV iadesi almak için ihracat kayıtlı faturanıneksiksiz biçimde düzenlenmesi gerekir. Satış işlemine dair bütün detaylar, bu belgede yer almalıdır. Bu belge, KDV beyannamesine dilekçe eki olarak ibraz edilir. Fatura, vergi daireleri tarafından incelenir ve gereken şartları sağlaması hâlinde imalatçı firmaya KDV iadesi yapılır. İade sürecinde sorun yaşamamak için ürün fiyatının ve detaylarının gerçekçi bir biçimde faturada yer alması gerekir. Yurt dışı satışlarında belge düzenleme hakkında detaylı bilgi edinmek için "E-İhracatta Vergilendirme" başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

“İhracat kayıtlı fatura nasıl kesilir?” sorusunu yanıtlarken belgede yer verilmesi gereken bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Bu dokümanda ürün tutarı, cinsi ve fiyatı yer alır. Söz konusu fiyat üzerinden belirlenen KDV de faturada belirtilir. İhracat kayıtlı fatura kesmek için iade ve tecil edilecek vergi oranının da hesaplanması gerekir. KDV miktarı, ürün türüne ve satıcı firmanın sektörüne göre değişiklik gösterir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek isterseniz “İhracatta E-Fatura Kullanımı” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İhracat Kayıtlı Fatura Ne Zaman Düzenlenir?

İhracat kayıtlı fatura satış aşamasında düzenlenir. Ürün miktarından ve türünden bağımsız olarak her satış başına bir fatura düzenlenmesi gerekir. İhraç kayıtlı fatura ihracat süresi KDV beyanname tarihine kadardır. Belgenin bu zamana kadar detaylı bir biçimde oluşturulmuş olması önemlidir. Doküman, şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilir. İhraç kayıtlı fatura süresi aşılmadan beyan yapıldığı takdirde daha önce ödenmiş olan KDV tutarı imalatçı firmaya iade edilir.

İhracat Kayıtlı Faturanın Avantajları Nedir?

İhracat kayıtlı fatura, yurt dışına ürün satışı yapan firmaların ürün bedeline ek olarak KDV ödemeden satın alım yapmalarını sağlar. İhracat yapan firmalar, bu sayede satış operasyonlarını daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebilir. Söz konusu fatura, imalatçılar açısından da avantajlıdır. Satış esnasında ödenen KDV’nin tamamı, bu belge beyan edildiğinde iade olarak alınır.

İhracat Kayıtlı Fatura Örneği Nasıldır?

İhracat kayıtlı fatura özel bir yerleşim düzenine sahiptir. Bu belgelerde diğer faturalarda bulunmayan bazı bilgiler yer alır. Söz konusu belge, ihracatçı ve üretici arasındaki satışı belirtir. Bu yüzden faturada iki tarafın da imzalarının olması gerekir.

100 TL’lik bir satış üzerinden ihracat kayıtlı fatura örneği verebiliriz. İhracatçı, bu satışta 100 TL için belirlenen 18 TL’lik KDV’yi ödemez ancak bu miktarın belgede haricen yer alması gerekir. KDV hariç ve dâhil miktarlar, dokümanın en alt kısmına yazılır. İmalatçı ilk etapta 18 TL’lik tutarı ödemekle yükümlüdür. Fatura vergi dairesine beyan edildiğinde bu tutar satışı gerçekleştiren imalatçı firmaya iade edilir.

İhraç kayıtlı fatura örneği verirken bu dokümanda bulunması gereken bilgilerden bahsetmek faydalı olur. Faturalarda müşteri ve alıcılarla ilgili bilgiler verilmelidir. Söz konusu belgelerde ibraz edilen hususlar şunlardır:

 • Satıcı ve müşteri firma bilgileri
 • Müşterinin bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Müşterinin vergi numarası
 • Fatura düzenleme tarihi
 • Ürünlerin fiili sevk tarihi
 • Faturanın düzenlendiği saat

Belgenin altında müşteri ve satıcının imzaları bulunur. Kaşe ve ıslak imza da faturada yer alır. KDV iadesi alabilmek için belgede “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” beyanının olması gerekir. İhraç kayıtlı e-fatura örneği de aynı bilgileri ve beyanları içerir.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Kargo Gönderileriniz için Desi Hesaplama: Adım Adım Kolay Kılavuz
Kargo Gönderileriniz için Desi Hesaplama: Adım Adım Kolay Kılavuz
E-ticaretin günümüzde hızla büyümesiyle birlikte kargo gönderileri de hayatımızın önemli bir parçası haline gelmekte ve yalnızca müşteriler için değil e-ticaret siteleri ve işletmeleri için de kargo konusu oldukça önemli bir...
22 Şubat 2024
Ferad Osman Sali
E-ticarette ölçümlenmesi gereken 5 müşteri etkileşimi metriği
E-ticarette ölçümlenmesi gereken 5 müşteri etkileşimi metriği
E-ticarette müşterilerle olan etkileşim bir hayli önemlidir. Müşterilerle iyi ilişkiler kurmak, doğru iletişim stratejilerini benimsemek ve bu iletişim ile müşteri sadakati oluşturmak e-ticaret sitelerinin başarısını artıran...
29 Mayıs 2017
Ferad Osman Sali
E-Ticaret Sitenizin İsmini Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
E-Ticaret Sitenizin İsmini Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kurmak istediğiniz şirketin rakipleri arasından sıyrılmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri iyi bir marka kimliğinin inşa etmektedir. Biri de site ismi seçmektedir. bu kimliğin ilk aşamasıdır. Reklam ve...
26 Mayıs 2022
Savaş Çetinkaya
IdeaSoft E-ticaret Sözlüğü Yayında!
IdeaSoft E-ticaret Sözlüğü Yayında!
Özellikle yeni başlayanlar için e-ticaret ile ilgili bazı terimler çok yabancı ve anlaşılmaz gelebilir. Bunda yabancı dillerden gelmiş ve sektörde yaygın olarak kullanılan kelimelerin sayısının da etkisi büyük. Üstelik e-ticaret...
6 Ağustos 2013
Savaş Çetinkaya
Hotjar Nedir Nasıl Kullanılır Hotjar İle Kullanıcı Davranışları Analizi 
Hotjar Nedir Nasıl Kullanılır Hotjar İle Kullanıcı Davranışları Analizi 
Web sitelerindeki kullanıcı davranışlarını analiz etmek ve anlamak amacıyla kullanılan güçlü bir araç olan Hotjar, çeşitli araçları bir araya getirerek kullanıcıların bir web sitesinde nasıl etkileşimde bulunduklarını...
5 Şubat 2024
Ferad Osman Sali
İrsaliye ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
İrsaliye ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
İrsaliye, ticarette mal sevkiyatını düzenleyen ve genellikle taşıma sırasında malın alıcıya teslim edildiğini gösteren bir belgedir. İrsaliye, genellikle malın taşıma işlemi sırasında kullanılan bir evraktır ve genellikle...
17 Ocak 2024
Ferad Osman Sali