Güven Damgası Nedir? Güven Damgası Nasıl Alınır?

27 Ocak 2022
Markethinkers
Güven Damgası Nedir? Güven Damgası Nasıl Alınır?

Güven konusu, e-ticaretin önündeki belki de en önemli sorun. Her ne kadar son yıllarda internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelik endişelerde bir azalma gözlense de hâlâ azımsanmayacak bir kitle, bu konuya mesafeli yaklaşıyor. Doğrudan ürün ya da hizmet satışı yapan internet siteleri, güvenli bir ortam yarattıklarını belirtmek adına birtakım işaret ve sertifikalara yer veriyor. Fakat bu tür belirteçlerin pek çoğunun dayanağının ya da ne ifade ettiğinin genel kullanıcı kitlesi tarafından bilinmemesi, istenilen etkinin oluşması güçleştiriyor. İşte bu noktada resmî kurumların onayı ile alınabilen Güven Damgası fark yaratıyor. Peki Güven damgası nedir?

Güven Damgası Nedir?

Güven damgası, e-ticaret sitelerinin asgari güvenlik önlemlerini ve hizmet kalitesini sağladığını ifade eden bir semboldür. En temel amacı, kişilerin internet üzerinden alışveriş yaparken duyabileceği endişeleri ortadan kaldırmaktır. Bu uygulama, 6 Haziran 2017 gününde yayınlanan Güven Damgası Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

E-ticarette yönelik en büyük güvenlik endişesi alışveriş esnasında kullanılan ödeme bilgilerinin kötü niyetli kişilerce ele geçirilebileceğine yöneliktir. Bu tür endişeleri bertaraf etmek adına EFT ya da havale, sanal kart ya da kapıda ödeme gibi metodlar geliştirilmiştir. Fakat şaşırtıcı olmayacak şekilde kredi kartı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemidir. Güven Damgası, uygun görüldüğü sitelerden alışveriş yaparken kişileri kart bilgilerinin en iyi şekilde korunacağının bir teminatı olarak yorumlanabilir. Fakat bu uygulamanın kapsamı, ödeme güvencesi ile sınırlı değildir.

Güven Damgası, aynı zamanda bir hizmet kalitesi simgesi olarak da işlev görür. Müşteri pozisyonundaki kişiler, internet üzerinden alışveriş yaparken satın aldığı ürünleri göremez ya da ürünün gönderimin ne şekilde yapılacağını bilemez. Güven Damgası, bunu yöndeki endişeleri de gidermeyi amaçlar. Yani pek çok farklı açıdan güvenli ve kaliteli bir alışveriş süreci yaşanmasını güvence altına alır. Buradan hareketle bu damgayı almanın e-ticarette güvenli site izlenimi vermek adına son derece isabetli bir karar olacağı söylenebilir.

Şunu da belirtmek gerekir ki Güven Damgası almak, e-ticaret siteleri için bir zorunluluk değildir. Bu konuyu yasallaştıran tebliğ ile internetten satış yapan siteler için bu damgaya sahip olmak şart kılınmamıştır. Ama bu işareti almaya hak kazanmış site ve platformların güvenilirliği, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmış olur. Yine de bu sitelerin güvenliğinin belirttiğimiz kurumların garantisi altında olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu uygulama, herhangi bir garantiden ziyade müşterilerin Güven Damgası olan siteler üzerinden endişe duymadan alışveriş yapmasının önünü açan bir etmen olarak değerlendirilebilir.

Güven Damgası Nasıl Alınır?

Güven Damgası, bu işlemler için özel olarak açılmış internet sitesi üzerinden yapılan başvuru ile alınır. İlk yayınlanan tebliğde bu işlemin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, Güven Damgası Sağlayıcıları olarak nitelendirilen kurumlar aracılığıyla gerçekleştirileceği yazmaktaydı. Fakat 2018 yılında yapılan bir protokol ile TOBB tek yetkili kuruluş olarak kabul edilmiştir. TOBB’a da başvuru yine aynı internet sitesi üzerinden yapılabilir.

Damganın alınabilmesi için sitenin birtakım şartları sağlaması gerekir. Bu şartların yanında siteye sızma testi uygulanmalıdır. Sitenin güvenlik durumunu kontrol etme amacı güden bu test, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından gerçekleştirilir. Sızma testinin başvurudan en az üç ay önce yaptırılmış olması ve her takvim yılı içinde en az bir kez tekrar edilmesi zorunludur.

IdeaSoft, sızma testi için yetkilendirilmiş firmalar arasında yer alır. Yani Güvenlik Damgası alarak müşterilerinize daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak istiyorsanız hem e-ticaret altyapınız hem de bu test için IdeaSoft’u tercih edebilirsiniz. Bu sayede birden çok işlemler için farklı kurumlarla iletişime geçme gerekliliğiniz ortadan kalkar; süreci çok daha pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Güven Damgası İçin Hesap Oluştururken İstenen Bilgiler Nelerdir?

Güven Damgası başvurusu yapmadan önce bu işlem için düzenlenmiş internet sitesinde bir hesap oluşturmanız gerekir. Hesabın oluşturulması esnasında sistem sizden birtakım bilgiler talep eder. İstenilen bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

 • E-ticaret yapılan internet sitesinin adı
 • Firma yetkilisinin adı ve soyadı
 • Yetkilinin e-posta ve cep telefon numarası gibi iletişim bilgileri
 • Yetkilinin şirketteki görevi
 • Belirleyeceğiniz şifre
 • Bu sayfada gösterilecek güvenlik kodu

Bu bilgileri girmenizin ardından cep telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilir. Bu kodu belirtilen alana yazdığınızda hesabınız sisteme tanımlı hâle gelir. Artık başvuru işlemlerine devam edebilirsiniz.

Güven Damgası Başvuru Şartları Nelerdir?

Güven Damgası almak isteyen internet sitesi ve platformların bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştir. Söz konusu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin güvenliğinin internet sitelerinde EV SSL, uygulamalarda ise SSL sertifikası ile sağlanması
 • TSE tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca yapılan A veya B sınıfı sızma testlerini geçmiş olmak
 • E-ticareti, internet üzerinden yapılan alışverişleri ve bu işlemler için kullanılan ödeme sistemlerini düzenleyen kanun ve kurallara uygun olmak
 • Çocukların psikolojik, zihinsel, fiziksel, ahlaki ve toplumsal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek içeriklere yer vermemek, bunlara karşı önlemler almak
 • Ürünlerin özelliklerine, kullanımına, boyutları ve varsa garantisine dair net bilgi ve görsellere yer vermek
 • Kargo, tedarik ve teslimat süreçlerinde şeffaf olmak ve müşterilerle en doğru bilgileri sağlamak
 • İnternet sitesine sahip şirkete dair her türlü bilginin açık ve doğru şekilde sunulması
 • Müşterilerin şirkete internet tabanlı iletişim şekillerindenen az biri üzerinden ve telefon ile ulaşabilmesini mümkün kılmak. Talep ve şikayetlerin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak; bu konulara ilişkin alıcıları bilgilendirmek
 • Siteyi yöneten kişinin daha önceden tebliğde detaylı şekilde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması
 • E-ticaret şirketinin iflas etmiş olması durumda itibar iadesinin sağlanmış olması

Güven Damgası Başvuru Süreci Nasıldır?

Güven Damgası başvuru süreci, internet üzerinden ilgili formun doldurulması ile başlar. Formun yanında istenilen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekir. Bu belgeler, şirkete dair evrakların yanında güvenlik testinin geçildiğine dair sonucu ve ücretin yatırıldığına dair banka dekontunu da kapsar.

Ardından başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerin, Güven Damgası almaya uygun olup olmadığı TOBB tarafından incelenir. Bu aşamada kontrol listesindeki tüm hususlar tek tek ve özenle araştırılır. Değerlendirme 30 gün içinde tamamlanır ve sonuç başvuru sahibine iletilir.

Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen e-ticaret sitesine, Güven Damgası tahsis edilir. Artık bu damga ilgili internet sitesinde yer alabilir. Bunun yanında sitenin ismi ve bilgileri, Güven Damgası’nın internet sitesinde yer alan listeye de eklenir.

Güven Damgası’nın geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu sürenin ardından yenileme yapılmak istenirse bu amaçla yeni bir başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. Verilmiş olan Güven Damgası kimi kriterlere uyulmadığı tespit edilirse iptal edilebilir. Bu kriterlere aşağıdan göz arabilirsiniz.

 • E-ticaret sitesinin aktif çalışmalarına son vermesi
 • İlgili tebliğde sağlanması gereken standartları belirten 5. maddeye aykırı durumların tespit edilmesi
 • Güven Damgası’nın bir yıl içinde üç defa askıya alınması
 • Başvuruda sunulan belgelerde eksik ya da yanıltıcı bilgi olduğunun saptanması

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında giren tüm e-ticaret siteleri bu damgayı almak için başvuruda bulunabilir. Bu, hem aracı hizmet sağlayıcılar hem de kendine ait sitede faaliyetlerini sürdüren hizmet sağlayıcılar için geçerlidir. Merkezi yurt dışında olmasına rağmen Türkiye’de de faaliyet gösteren şirketler de uygun kriterleri sağlaması hâlinde Güven Damgası alabilir.

Güven Damgası Alırken Gereken Evraklar Nelerdir?

Başvuru esnasında istenilen belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekir. Aksi hâlde başvurunun olumsuz sonuçlanması son derece olasıdır. İstenilen belgelerin listesini ve bu belgelere dair bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

Güvenlik Testi Sonucu

TSE tarafından bu konuda yetkilendirilen şirketler tarafından yapılan sızma testinin ardından alınır. Test sonucunun başvurudan en az 3 ay önce alınmış olması gerekir. Belgenin üzerinde hem başvuru sahibi firmanın hem de testi gerçekleştiren kuruluşun kaşesi bulunmalıdır. Sisteme PDF formatında taranarak yüklenmesinin yanında posta, kargo ya da kurye yoluyla fiziksel olarak da TOBB’a iletilmelidir.

Yazılı Beyan

Hem PDF formatında sisteme yüklenmeli hem de fiziksel kopyası TOBB’a gönderilmelidir. Bu evrak ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus, başvuru esnasında sunulan imza sirkülerinde yer alan bir kişi tarafından imzalanmış olmasıdır. Ayrıca şirketin kaşesi de belgede bulundurmalıdır. Yazılı beyan için geçerli olan tüm kurallar, sunulması gereken Üyelik Sözleşmesi ve Yetki Belgesi için de geçerlidir.

Vergi Levhası

Şirketin tamamlanmış vergi yılındaki faaliyetleri doğrultusunda hazırlanır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden kolaylıkla alınabilir. Sadece PDF formatında sisteme yüklenmesi yeterlidir. En son düzenlenmiş, güncel vergi levhasının yüklendiğine dikkat edilmelidir.

İmza Sirküleri

Herhangi bir noterliğe başvurularak kısa sürede alınabilir. Sisteme PDF formatında yüklenir. Başvuru için kullanılan imza sirkülerinin son 6 ay içinde düzenlenmiş olması ve yukarıda belirttiğimiz yazılı belgelerde imzası olan kişinin imzasını da bulundurması gerekir.

Adli Sicil Belgesi

Başvuru yapan şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili olarak belirlenmiş kişinin adli sicil kayıtları tek PDF olarak şekilde birleştirilmeli ve sisteme bu şekilde yüklenmelidir. Bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla alınabilir.

Dekont

Başvurunun tamamlanmasından önce ilgili ücretin verilen hesap numaralarından birine yatırılmış olması gerekir. Dekontun açıklama kısmında “TOBB Güven Damgası” ibaresi ve başvuru sırasında e-ticaret sitesine verilen numara yer almalıdır. Bu belge de sisteme PDF formatında yüklenmelidir.

Güven Damgası Ücret Tarifesi Nasıldır?

Güven Damgası ücreti, başvuru yapan e-ticaret şirketinin işlem hacmine göre üç farklı seviyede belirlenir. Düşük, orta ve yüksek işlem hacmi olarak isimlendirilen bu seviyelere yönelik ücretin aynı olmaması, kontrol işlemleri için harcanan süre farkından ileri gelir. Seviyelerin belirlenmesinde yıllık kredi kartı ile gerçekleştirilen işlem sayısı baz alınır. Bu işlemlerin sayımı Bankalararası Kart Merkezi ile yapılan entegrasyon sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilir.

Sitenizin hangi seviyenin kapsamına girdiği ve buna bağlı olarak ödemeniz gereken tutarı başvurunun "Gerekli Evrakların Sisteme Yüklenmesi" kısmında öğrenebilirsiniz. Seviyelere göre Güncel Güven Damgası ücret tarifesi aşağıda belirtilmiştir.

 • Düşük İşlem Hacmi: İşlem sayısı; 0 - 20 000 | Ücret; 3 000 TL + KDV
 • Orta İşlem Hacmi: İşlem Sayısı; 20 000 - 1 milyon | Ücret; 5 000 TL + KDV
 • Yüksek İşlem Hacmi: İşlem Sayısı; 1 milyondan fazla | Ücret; 15 000 TL + KDV

Güven Damgasının Avantajları Nelerdir?

Güven Damgası, hem e-ticaret ile uğraşan şirketlere hem de genel itibarı ile bu sektörün tamamına önemli faydalar getiren bir uygulamadır. Güven Damgası’nın sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Damgayı bulunduran sitelerden tereddüt etmeden alışveriş yapılacağın kanıtlar.
 • Güven ortamı yaratması itibarı ile satış rakamlarını artmasına destek olur.
 • Bu damgayı almak için yürütülen çalışma ve yapılan iyileştirmeler sitenin hizmet kalitesini ciddi anlamda arttırır.
 • Özellikle e-ticaret sektörüne yeni girmiş şirketlerin güvenilir bir imaj yaratması için uzunca bir süre geçmesi gerekir. Güven Damgası ile söz konusu intiba çok daha kısa sürede oluşturulabilir.
 • Genel olarak e-ticaret sektörüne ve internet üzerinden alışveriş yapma konseptine olan güvenin artmasına yardımcı olur.
 • Şirketlerin hem yurt için hem de yurt dışındaki rekabet gücü artar.
 • Bu damgayı alan firmaların sitelerinde Avrupa Çok-Kanallı ve Çevrimiçi Ticaret Derneğinin (EMOTA) logosunu da kullanabilmesi, uluslararası pazarlara açılınmasını kolaylaştırır.

Güven Damgası ve E-Ticaret

TUİK’in gerçekleştirdiği 2021 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, internet üzerinden alışveriş yapma oranının ciddi bir artış sonucunda %44,3’e çıktığını gösterir. Önceki yıl %36,5 olan bu oranın artışında pandemi koşullarının bir yere kadar etkili olduğu söylenebilir. Fakat online alışverişin kazandığı yaygınlığın da ciddi bir güven ortamı yarattığı artık su götürmez bir gerçektir. Hemen hemen herkesin çevresinde internet üzerinden sorunsuz şekilde alışveriş yapan birileri artık var ve bu durum e-ticarete yönelimi ciddi ölçüde artırıyor. Çünkü olumlu e-ticaret deneyimleri, bu sektöre olan güveni genel anlayış bazında daha da güçlendiriyor.

Bu örnekten de çıkarılabileceği üzere güven duygusu ile e-ticaret arasında sıkı bir ilişki vardır. Hem site bazında hem de genel olarak e-ticaret sektörü, güvenilir olduğunu geniş kitlelere gösterdiği ölçüde başarılı olur. Fakat bu güvenilirliği, henüz bu tür bir deneyim yaşamaya mesafeli bakan kişilere kanıtlamak tahmin edilenden zor olabilir. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ve TOBB gibi resmî kurumlar tarafından verilen Güvenlik Damgası, son derece kullanışlı bir enstrüman hâline gelir.

Güven Damgası E-Ticaret Siteleri İçin Önemli mi?

E-ticaret Güven Damgası, bulunduğu siteye ciddi anlamda değer katan bir unsurdur. Zorunlu olmasa da bu damganın varlığı pek çok avantajı beraberinde getirir. Basit bir örnek üzerinden ilerleyelim: Aynı ürün, iki farklı sitede aynı fiyatla satışa sunulmuş. Böyle bir durumda müşterinin ürünü Güven Damgası sahibi olan siteden satın alması şaşırtıcı olmaz.

Online alışveriş yapmaya karar vermiş bir kişi üzerinden verdiğimiz bu örneği, e-ticarete mesafeli yaklaşanlara doğru da genişletebiliriz. Aynı ürün, Güven Damgası sahibi bir internet sitesinde ve bir fiziksel mağazada aynı fiyattan satılıyor olsun. Bu durumda kişinin, Güven Damgası’nı görmesinin ardından hem zamandan tasarruf etmek hem de ulaşım giderlerinden kurtulmak adına ürünü internetten satın alması gayet olasıdır. Son derece basit görünen bu iki örnek üzerinden bile Güven Damgası’nın e-ticaret siteleri için son derece önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani e-ticarette güven kazanmak adına bu damga, sanılandan da büyük katkılar yapabilir.

Güven Damgası Olan E-Ticaret Siteleri Hangileridir?

Güven damgası alan firmalar arasında bu sektörün söz sahibi konumundaki pek çok ismi görebiliyoruz. Aşağıda listesini görebileceğiniz, bu damgaya layık görülen ilk 12 siteye zaman içinde yeni isimler katılmış ve bu uygulamanın kapsamı daha da gelişlemiştir. Siz de bu damgaya sahip e-ticaret sitelerinin tamamını Güven Damgası’nın internet sitesinden görebilirsiniz.

 • www.epttavm.com
 • www.farmasi.com.tr
 • www.gittigidiyor.com
 • www.flypgs.com
 • www.sahibinden.com
 • www.modanisa.com
 • www.sigortam.net
 • www.arcelik.com.tr
 • www.beko.com.tr
 • www.migros.com.tr
 • shop.sarar.com
 • www.sefamerve.com
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

Küçük işletmeler için bütçe planlama ipuçları
Küçük işletmeler için bütçe planlama ipuçları
Bütçe planlama, işletmelerin ellerindeki sermayeyi daha iyi yönetmelerine yardımcı olur ve uzun vadede eldeki sıcak parayı tutmayı sağlar. Eldeki sermayenin doğru bir şekilde yönetilmemesi, gelir ve gider kaynaklarının takibinin...
16 Nisan 2020
Sinan Oypan
ETGB Nedir? Nasıl Yapılır?
ETGB Nedir? Nasıl Yapılır?
İhracat yapmak, başta döviz bazında gelir elde etmek olmak üzere pek çok açıdan son derece avantajlı bir ticari faaliyettir. Geleneksel metotlara göre bu işlem daha çok, işlem hacmi ve sermayesi yüksek şirketler tarafından...
29 Mart 2022
Markethinkers
Instagram influencer hesaplarla çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?
Instagram influencer hesaplarla çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?
Instagram influencer hesaplarla, son dönemlerde birçok markanın tanıtım ve marka bilinirliği için başvurduğu yöntemlerden biri oldu. Tanınmış kişi ve hesaplar, geniş kitlelere ulaşma imkanı sağladıkları için markalar ürün...
5 Temmuz 2020
Sinan Oypan
Web trafiğinizi analiz ederken bilmeniz gereken terimler
Web trafiğinizi analiz ederken bilmeniz gereken terimler
E-ticaret sitenizin trafiğini yakından takip etmeniz oldukça önemlidir. Sitenize gelen ziyaretçileri bilmek, bu ziyaretçilerin site üzerinde geçirdikleri süreyi, kaç sayfayı ziyaret ettiklerini ve bunlara ek olarak yeni ziyaretçilerle...
16 Nisan 2018
Sinan Oypan
2020'de B2B pazarlama trendleri nasıl olacak?
2020'de B2B pazarlama trendleri nasıl olacak?
B2B pazarlama çalışmaları ile 2020’de yeni hedef kitlelere ulaşırken, e-ticaret siteniz üzerinde gerçekleşen işlemleri de artırarak, karlılığınızı artırabilirsiniz. B2B pazarlama trendleri 2020 yılında içerik ve...
27 Ocak 2020
Sinan Oypan
Sayfayı terk etme oranlarını nasıl düşürebilirsiniz?
Sayfayı terk etme oranlarını nasıl düşürebilirsiniz?
E-ticarette dikkat edilmesi gerekenlerden biri de sayfayı terk etme (Bounce Rate) oranlarıdır. Bu oranın yüksek olması, siteye gelen ziyaretçilerin, site üzerinde fazla vakit geçirmediklerini ve siteden ayrıldıklarını gösterir....
17 Ekim 2017
Sinan Oypan
E-ticaret şirketinizin çalışanlarında olması gereken 7 özellik
E-ticaret şirketinizin çalışanlarında olması gereken 7 özellik
E-ticaret sitenizin başarısı sadece sağlam bir altyapı, güzel bir tasarım ve ürün kalitesinde gizli değildir. Başarılı olmanızı sağlayacak en önemli faktör şirketinizde çalışan kişiler ve bu kişilerin nitelikleridir. Arka...
20 Nisan 2017
Sinan Oypan
Search Console Dosyası: Nedir, Veriler Nasıl Okunur, Web Sitesine Nasıl Entegre Edilir?
Search Console Dosyası: Nedir, Veriler Nasıl Okunur, Web Sitesine Nasıl Entegre Edilir?
Google Search Console Nedir? Bir internet sitesine sahip olan herkesin arama motoru görünürlüğünü artırmak için kullanması gereken araçlardan olan Google Search Console, çeşitli performans ölçümlemeleri içeren ücretsiz bir Google...
25 Ocak 2021
Markethinkers
Dikey video içeriklere neden önem vermelisiniz? (İnfografik)
Dikey video içeriklere neden önem vermelisiniz? (İnfografik)
Son dönemlerde video içerik çalışmalarında dikey videolar oldukça öne çıkmaya başladı ve bunun da nedeni akıllı telefonlarda tam ekran video izleme sağlayan sosyal ağlar oldu. Birçok kişi için dikey videolar tercih edilmese de...
17 Mart 2019
Sinan Oypan
Mobil uygulama ve site tasarımlarında sıkça yapılan hatalar
Mobil uygulama ve site tasarımlarında sıkça yapılan hatalar
Günümüzde mobile uyumluluk artık bir standart haline gelmeye başlıyor. Arama motorlarının mobile uyumlu sitelere daha fazla öncelik tanıyor olmasının yanı sıra kullanıcıların mobil cihaz kullanımlarının artması ve...
14 Nisan 2017
Sinan Oypan
Yatırım almanın şirketinize verebileceği 3 hasar
Yatırım almanın şirketinize verebileceği 3 hasar
Girişimciler, işlerini büyütmek ya da işlerini kurmak için yatırımcıların kapısını sıkça çalıyorlar. Tabii ki yatırım almak ve gelen sermaye ile işleri daha hızlı bir şekilde rayına sokma fikri kulağa hoş gelse de, kimi...
27 Ocak 2017
Sinan Oypan
Kötü müşteri ilişkilerinin e-ticaret firmalarına verdiği zararlar
Kötü müşteri ilişkilerinin e-ticaret firmalarına verdiği zararlar
E-ticarette başarılı olabilmek için öncelikli olarak müşteri memnuniyetini sağlamanız gerekiyor. Mutlu müşterileriniz yoksa firma olarak bir takım sıkıntılar yaşamaya başlayabilirsiniz. Uzun vadede kötü müşteri ilişkilerine...
23 Ocak 2017
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın