Yurt Dışından Ürün Getirme (İthal Etme) ve Satma

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 09.07.2024
Yurt Dışından Ürün Getirme (İthal Etme) ve Satma

Bir mal ya da hizmetin, bir ülkeden farklı bir ülkeye satın alma yolu ile transferinin gerçekleştirilmesi, ithalat kavramının tanımlarından en basitidir. Burada temel hedef satın almak olup bir ülkeden, farklı bir ülkeye çeşitli ulaşım seçenekleri ile mal ya da hizmetin ulaştırılmasıdır. Tabii ki ilk etapta akla somut olarak ele alınabilecek mallar gelse de aslında hizmetin de ithalat kategorisinde yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun adı da kısaca hizmet ithalatı şeklinde ifade edilebilir.

İthalat Nedir?

Kısaca “dış alım” şeklinde de ifade edilen ithalat; farklı ülkelerde üretilen mal ya da hizmetlerin, farklı bir ülkedeki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından satın alınmasıdır. Satın alan ülke için bu olay ithalat olarak adlandırılırken, mal ya da hizmeti satan ülke ise ihracat gerçekleştirmiş olur. İhracat ise “dış satım” olarak adlandırılır. Öte yandan ithalatın iki kutbu bulunur. Bu kutuplardan biri, mal ya da hizmeti satın almaktır. Diğer kutup ise mal ya da hizmeti satın alacak vergi numarası bulunan gerçek ya da tüzel kişinin olmasıdır.

İthalat, satın alım yapan ülke için olumlu olduğu gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Ülke çok fazla ithalat yapar, ihracat oranı ithalat oranından az olursa, bu durumda cari açık meydana gelir. Dış ticaret açığı olarak da adlandırılan bu durum; ülkenin para biriminin değer kaybetmesine ve dış borçların artmasına da yol açacaktır.

İthalatın Temelleri

İthalat sürecinde başarılı olmak için, öncelikle satın alma işleminin nasıl gerçekleştiğini ve hangi ürünlerin ithalat kapsamında olduğunu anlamak önemlidir. Hem mal hem de hizmet ithalatı, global ticaretin can damarlarındandır.

yurt dışından ürün getirmek

İthalat Nasıl Yapılır?

Yurt dışından ürün getirme (ithal etme) ve satma faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ithalattır. Günümüzde hem elektronik ticaretin hem de geleneksel ticaretin büyük bir kısmında ithalat önemli bir rol oynamaktadır. Tabii ki herkesin ithalat yapması mümkün değildir. Vergi numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra mevzuat hükümlerince hukuki tasarruf yapma yetkisi bulunan kişi ortaklıklarının, ithalat yapması mümkündür.

Farklı bir ülke tarafından üretilen malların, vergisi ödenerek ya da ödenmeden, farklı bir ülkeye satış yolu ile transferinin gerçekleştirilmesi süreci ithalatı ortaya çıkarır. Bu nedenle süreç her iki ülke kanunları uyarınca gerçekleştirileceği için ithal edilecek malın belirlenmesi ve sürecin genel hatlarının oluşturulması, ithalat sürecini hızlandıracaktır. Öte yandan ithalat ve ihracat yapan gerçek ya da tüzel kişilerin kanunlar uyarınca belirli belgeleri temin etmesi ve gereken yerlerde beyan etmesi zorunludur. Gümrük sürecinde vergilerin önceden ödenmesi ve gerekli tüm belgelerin eksiksiz şekilde temin edilmesi, ithalat sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemesi adına son derece önemlidir.

İthalat İşlemleri

İthalat yaparken, sürecin her iki ülke kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın. İthal edilecek malın belirlenmesi ve sürecin doğru planlanması, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Ideasoft ile dünyaya açılma sırası şimdi sende
yurtdışına ürün satışı

Yurt Dışından Ürün İthalatının Temel Adımları ve İş Süreci

Yurt dışında üretilen bir ürünün, yurt içerisine satın alma yolu ile getirilebilmesi için her ülke kanunlarının eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için ithalat ve ihracat yapan tarafların güvenilir olmaları, süreçte sorun çıkmaması adına önemlidir. Öte yandan satın alınacak ürünün özellikleri, sayısı, boyutu, ağırlığı ve ithalat yapmaya uygun olup olmadığı önceden tespit edilmeli, ardından süreç başlatılmalıdır. İthalat sürecinde yaşanan sorunların büyük bir kısmı, yetersiz denetim ve taraflar arasında konuşulan şartların tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır.

İthalatın Temel Adımları

Güvenilir tedarikçilerle çalışmak ve ürün özelliklerini önceden belirlemek, ithalat sürecinizin sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, taraflar arası anlaşmaların net olması, yaşanabilecek sorunları en aza indirir.

Tedarik Süreci

İthalatı gerçekleştirilecek olan mal ya da hizmetlerin araştırılması, en uygun özellik ve fiyat unsurlarına göre bulunması süreci, tedarik olarak adlandırılmaktadır. Tedarik süreci ne kadar ön planda tutulursa, ithalat ve sonrasındaki satış sürecinde sorunlar o kadar azalacaktır. Çünkü pek çok ithalatçı kişi ya da firma, tedarik sürecine dikkat etmediği mal ve hizmetlerde sorun yaşamakta, bunun da ötesinde mallar gümrükte takılmaktadır. Tedarik sürecinde ürünün satın alınmaya uygun olup olmadığı, kişi ya da firma için yeterliliği, ihtiyacı karşılayacağı ve ürünün ulaşımı sırasında sorunların ortaya çıkıp çıkmayacağı değerlendirilmek durumundadır.

Tedarik Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tedarik sürecinde dikkatli olmak, ithalat ve sonrasındaki satış sürecinizin başarısını artırır. Ürününüzün pazarda rekabetçi olabilmesi için, maliyet ve kalite dengesini gözeterek en uygun tedarikçiyi seçin.

Gümrük İşlemleri Süreci

Farklı bir ülkeden getirilecek malların ülkeye giriş yapması için ülkenin gümrük sürecinden başarıyla geçmesi gerekir. Malın ağırlığı, hacmi, eni, uzunluğu, içeriği ve diğer hususlar, gümrükten geçerken göz önündedir. Herhangi bir hata olması durumunda mal gümrükte takılabilir ve ithalat süreci aksayabilir. Bunun için malın özellikleri gümrükte belirtildiği gibi olmalıdır. Aynı zamanda ithalat sürecinde gümrükten geçişte bazı izinler alınması ve belgelerin toplanması gerekir. Gümrük sürecine gelene kadar izinler alınır ve belgeler temin edilirse, gümrükten geçiş sorunsuz olacaktır. Bunun için gümrük işlemleri, gümrükten geçiş süresi öncesinde tamamlanmalıdır.

yurtdışına ürün satmanın yolları

Gümrük Sürecinde Başarılı Olmanın Yolları

Gümrük işlemleri, ithalatın en önemli adımlarından biridir. İşlemlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlamak için, tüm belgelerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın ve vergilerinizi zamanında ödeyin.

Nakliye Süreci

Satın alınan malların, hedef ülkeye ulaştırılmasında havayolu, denizyolu, demiryolu ya da karayolu taşımacılığı kullanılabilir. Ancak bu süreçte malların özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yapısı bozulacak ürünlerin taşıma süreci daha hassas ve kısa sürede tamamlanmalıdır. Aynı zamanda lojistik aracının malın taşınmasına uygun olup olmadığı da son derece önemlidir. Malların istiflenmesi de taşıma esnasında herhangi bir sorunun olmaması açısından son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Planlamanın doğru yapılmadığı durumlarda ise zaman, güvenlik ve maliyet konularında olumsuzluklar ortaya çıkacaktır.

Verimli Bir Nakliye Süreci İçin İpuçları

Ürünlerinizin taşınma sürecinde hasar görmemesi için uygun ambalajlama ve taşıma yöntemlerini seçin. Lojistik planlamanızda, ürününüzün özelliklerini ve taşıma rotasını dikkate alın.

Depolama Süreci

Antrepo olarak da adlandırılan gümrük depolama sürecinde, gümrükten geçmesi için beklenen malların ithalat tamamlanana kadar depoda bekletilmesi gerekir. Gümrük sürecinde yaşanan aksamalar, malların işlemler tamamlanana kadar beklemesi vb. durumlarda antrepo son derece önemlidir. Depolama sürecinde ürünlerin özelliklerine göre korunması temel hedef olduğundan, çok dikkatli olunmalıdır. Bozulacak mallar varsa, bozulma süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan depolama sürecinin nakliye süreci ile eşzamanlı olarak yürütülmesi, süreç içerisinde sorunlarla karşılaşılmaması adına son derece önemlidir.

ithalat yapmak

Depolama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gümrük depolama sürecinde, ürünlerinizi gümrükten geçene kadar güvenli bir şekilde saklamak önemlidir. Ürünlerin özelliklerine uygun depolama koşulları sağlayarak, olası zararlardan kaçının.

İthal Ürün Satmanın Avantajları ve Dezavantajları

Yurt dışına ürün satmak için öncelikli olarak üretim sürecinde hammadde ihtiyacınızı karşılamanız gerekir. Yeterli hammaddeyi karşılayamıyorsanız ya da faaliyette bulunduğunuz ülkede yeterli kaynak yoksa, bu durumda ithal hammadde ya da ürün satın almanız gerekir. Tabii ki ithal ürün almak kadar ithal ürün satmak da son derece önemli. İçerisinde belirli avantajların ve dezavantajların bulunduğu kesinlikle unutulmamalıdır. İthal ürün satmanın avantajları şu şekildedir:

 • Düşük maliyetle yüksek kar elde edebilirsiniz.
 • Üretim aşamalarına katlanmadan, doğrudan ürünü alarak, satışı gerçekleştirebilirsiniz.
 • Zamandan tasarruf ederek, kısa sürede yüksek kar elde edebilirsiniz.
 • Herhangi bir sektöre kolayca girebilirsiniz.
 • Yeni bir firma oluştuğundan, personel çalıştırdığınızda, istihdam yaratmış olursunuz.
 • Ülke içerisinde henüz popülerlik kazanmamış ürünleri ithal ederek, kısa sürede hedef kitleye ulaşabilirsiniz.
 • En iyi ürünü en doğru ülkeden alabilirsiniz.
ihracat yapmak

İthal ürün almanın en önemli avantajı, hiç kuşkusuz ki üretim aşamasındaki sorumluluklara katlanmadan ve üretim yapmadan, satış yapmaktır. Geleneksel ticaret ve e-ticarette en çok tercih edilen model olarak da dikkat çeker. Peki, dezavantajları nelerdir?

 • İthal ürünlerde sorun çıkması durumunda değişim ya da iade meşakkatlidir.
 • Her iki ülkenin kültürüne hakim olunmadığında, tüm ürünler elde kalabilir ya da ciddi tepki ile karşılaşılabilir.
 • Müşterilerinizden teslimat süresi ile ilgili çok fazla şikayet alabilirsiniz.
 • Yerel esnafların kar düzeylerinin düşmesine sebep olunabilir.
 • Mevcut ülkedeki üreticiler desteklenmediği için ülkenin ekonomik yapısı zarar görebilir.
 • Ürünler yeterince araştırılmazsa, gümrük sürecinde ve sonrasında ciddi hukuki problemler ile karşı karşıya kalınabilir.

Yurt dışına ürün satmak kısa sürede yüksek kar avantajı sunsa da yeterli araştırma yapılmadığında; kendiniz, işletmeniz, çalışanlarınız ve bulunduğunuz ülke ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir.

Ideasoft ile dünyaya açılma sırası şimdi sende

İthalat İşlemleri ve Gümrük Süreci

Herkesin ve her malın ithal edilmesi mümkün değildir. Her iki ülkenin de bu konuda keskin kuralları bulunur. Bu nedenle ithalat sürecine girişmeden önce ithal etmek istediğiniz malın GTİP kodunu öğrenmelisiniz. İlgili kod ithalat sürecinden ve gümrük aşamalarında sizin için çok ciddi bir değere sahiptir. Öte yandan bazı malların ithalatında yasak ve sınırlama bulunur. İlgili kod sayesinde yasaklar ve sınırlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda her ürünün gümrük vergisi birbirinden farklıdır. Bunun için süreç başlamadan önce tepeden tırnağa tüm aşamalara hakim olmalısınız. Sizden istenen belgeleri de gümrük aşamasına kadar temin etmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

yurtdışı nakliye

İthalat ve Gümrük Vergileri

İthalat sürecinin ana rolünü gümrük üstlenir. Çünkü gümrükte yaşanan problemler, ithalat sürecini ve müşteri memnuniyetsizliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle hesaplanan gümrük vergilerinin doğru miktarda ve doğru zamanda ödenmesi gerekir. Öte yandan ithalat sürecinde yalnızca gümrük vergisi alınmayabilir. İlave gümrük vergisi, ÖTV, KDV, TRT bandrol ücreti, ek mali yükümlülük, çevre katkı payı gibi çeşitli vergiler de ithalat vergisi kapsamında yer almaktadır. Belirlenen vergi tutarını öderken, ödeme süresine ve miktarına dikkat etmelisiniz. Belirlenen süre içerisinde, belirlenen net tutar ödenmelidir. Eksik ya da fazla ödemeler, gümrük sürecinin uzamasına sebep olabilir.

yurtdışı depo

Gümrük Beyannamesi Hazırlama ve Takip Etme

Gümrük sürecinizin tamamlanabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ithalat süreciniz ile ithal edeceğiniz mal hakkındaki bilgileri gümrük idaresine bildirdiğiniz belgeye gümrük beyannamesi adı verilir. Gümrük beyannamesi hazırlanırken; ithalatın gerçekleştiği ülkeler, ithalatı gerçekleştiren kişi ya da firmalar, malın türü, miktarı, üretim yeri, değeri, gümrük rejimi ile taşıma süreci gibi bilgilerin beyannamede yer alması gerekir. Hazırlanan beyanname ise yetkili olan gümrük idaresine beyan edilmelidir. Öte yandan gümrük beyannamesinin takibi ise Ticaret Bakanlığı’nın Beyanname Sorgulama sayfasından beyanname numarası girilerek gerçekleştirilebilir.

İthalat Vergileri ve Gümrük Vergisi Hesaplama

Yurt dışından ürün getirme sürecinde yalnızca gümrük vergisi olmaz. Bunun yanı sıra çeşitli ithalat vergileri de toplam vergilendirmeye dahil edilir. ÖTV, KDV, çevre katkı payı, ek fon, TRT bandrol ücreti, toplu konut fonu ile tek ve maktu vergi olmak üzere çeşitli ithalat vergileri bulunmaktadır. Bunlar ithal edilecek ürün ve ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte hesaplanan ödeme tutarı, belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. Ürün miktarı, ürünün cinsi, hacmi, grubu ve taşıma sürecinde ortaya çıkan maliyetlerin belirli oranı göz önünde bulundurularak gümrük vergisi hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Bazı vergiler sabit iken ÖTV gibi bazı vergiler ürüne bağlıdır. Örneğin özel tüketim grubunda yer alan ürünlerden, ek olarak ÖTV alınmaktadır.

İthal Ürün Satışında Pazarlama Stratejileri

Farklı bir ülkeden ithal ettiğiniz ürünlerin satışını gerçekleştirmek, çoğu durumda ürünü getirmekten daha zordur. Çünkü hedef kitleyi tespit etmek, ilgili ürünün satış yapılacak ülkede ilgi çekip çekmeyeceğini öğrenmek ve kültürel ögelere dikkat etmek, pazarlama stratejilerinin temelinde yer alır. Çünkü ürünü satın almak tamamen zihinde gerçekleşir. Zihin o ürüne ihtiyacı olduğunu düşünürse kişiye ürünü aldırır. Pazarlama da bu süreçte çok önemli bir araçtır. En genel ifade ile insanların neye ihtiyacı olduğunu gösterme sanatıdır. İşte bunun için yurt dışından ithalat yapmadan önce, ürünün ilgili ülke pazarında ilgi çekip çekmeyeceğine ve rakiplerine odaklanılmalıdır.

yurtdışı tedarikçi

Yurt Dışı Ürünlerin Türkiye’de Satışı

Türkiye’de belirli oranlarda ithalat ve gümrük vergileri bulunur. Bu nedenle yurt dışından ürün getirirken, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan belirli ürünlerde ek vergiler ortaya çıktığı gibi belirli ürünlerde de gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaktadır. İşte tüm bunlara dikkat edilerek, ürün tercihi yapılmalıdır. Ayrıca Türkiye’de ithal ürün satmak için gerekli altyapı mevcut. Bunun için de genellikle Çin pazarı dikkat çekiyor. Tabii ki ABD gibi bazı ülkeler de ithalatta ön planda yer alıyor.

Türkiye’de bir ürünü satmak için öncelikli olarak ilgili ürünün talebini kontrol etmek gerekir. Talep varsa, satış yapılabilir. Tabii ki tek seçenek bu değil. Ürün daha önce Türkiye pazarına girdi mi? Hangi markalarda satış yapılıyor? Markaların ürün üzerindeki otoritesi ne kadar? Ürün satın alımı sürecinde müşterilerin yaşadığı sorunlar ve şikayetler neler? Sizi tercih etmesi için onlara ne sunacaksınız? gibi soruları cevaplamanız, aslında yurt dışından aldığınız ürünü Türkiye’de satıp satamayacağınızı anlayabilmeniz açısından oldukça değerlidir. Satmaya karar verdiğinizde ise dijital pazarlama faaliyetleri sizin için fazlasıyla yol gösterici olacak. Web tasarım, SEO, Google Ads ve Meta reklamları, influencer tanıtımları, içerik pazarlama ile geleneksel reklam stratejileri ile ürünlerinizi Türkiye’de pazarlayabilirsiniz.

İthal Ürün Satışında E-Ticaret Platformlarının Rolü

Özellikle son 10 yıl, geleneksel ticaret ile e-ticaret arasındaki farklar konusunda bize somut kanıtlar sunmuştur. Çünkü pek çok angarya iş bir anda ortadan kalktı, ürün satın almak için saatlerde gezmeye gerek kalmadı. Dilediğiniz ürünü internet üzerinden birkaç tıklama ile kapınıza kadar getirme şansınız doğdu. İşte günümüzde e-ticarete en hızlı şekilde entegre olan işletmeler de başarıyı yakaladı. Öte yandan B2C, B2B ve C2C gibi satış modelleri de ortaya çıktı. Bu da işletmelerin ya da müşterilerin kendi aralarında alışveriş yapabileceği online pazaryerleri anlamını taşımaktadır.

Satış modellerine pek çok örnek e-ticaret platformu var. Her birinin müşterilere sağladığı ayrıcalık farklı olsa da işletmeler ya da müşterilerin kendi arasında online alışveriş yapması oldukça kolay. İşte yurt dışından ürün getirerek, belirlenen hedef kitleye ilgili ürünleri satmak da bu şekilde sağlanabiliyor. Markalaşan ve güvenilirlik algısı oluşturan pazaryerleri, her gün milyonlarca kullanıcıyı web sitesine ya da mobil uygulamalarına çektiği için pazaryerlerinde yer alan kişi ya da markalar, yurt dışından getirdikleri ürünleri kolayca satabiliyorlar. Tabii ki markaların belirli komisyon oranları var. Oranlar her pazaryerinde farklı olsa da ürünleri hızlı ve kolay şekilde satmayı sağladıkları için kişi ya da markalar için çok büyük meblağları ortaya çıkarmıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışından ürün getirme ve satma süreçleri, bir dizi adımı içerir. Bu süreçle ilgili en sık sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

İthalat Nedir?

İthalat, farklı bir ülkede üretilen mal ya da hizmetin, farklı bir ülkedeki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından satın alınmasıdır. "Dış alım" olarak da ifade edilir ve iki ülke arasında belirlenen kanunlara göre satın alma faaliyetlerini kapsar.

Kimler İthalat Yapabilir?

İlgili devlet tarafından vergi numarası verilen gerçek ya da tüzel kişiler ithalat yapabilir. İthalat faaliyetleri için gerekli gümrük ve ithalat vergilerinin ödenmesi zorunludur.

Yurt Dışından Ürün Nasıl Getirilir?

Farklı bir ülkeden ürün getirerek satış yapmak istiyorsanız, ürünler gümrükten geçirilmelidir. Gümrük vergilerinin ödenmesiyle, ürünlerin satışı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Her Ülkeden Ürün Getirilebilir Mi?

Evet, her ülkeden ürün getirilmesi mümkündür. Ancak, gümrük ve ithalat vergisi farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, getirilen ürünlerin kültürel değerlere ve ekonomik duruma uygun olması gerekir, aksi takdirde satışta zorluklar yaşanabilir.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler