Yurtdışı Vergi Muafiyeti ve Teşvikleri

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 20.12.2022
Yurtdışı Vergi Muafiyeti ve Teşvikleri

İhracat yapmayı planlıyorsanız, buna yönelik çok sayıda teşvik yapıldığını bilmeniz gerekmekte. Bu bakımdan yurtdışı vergi muafiyeti incelendiğinde, tüm gelirlerde yüzde 50’sinin gelir avantajı sunulduğu görülmekte. Ayrıca şu gibi teşvikler de yine sunulmakta;

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
 • Rapor Desteği
 • Yurtdışı Şirket Alımı Desteği
 • Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği
 • Sektörel Alım Heyetleri Desteği

Eğer ihracat yapmak istiyorsanız, bilmeniz gereken her şey yurtdışı vergi muafiyeti ile sınırlı değil. Ayrıca bu teşvikleri ayrıntılı olarak anlarsanız, yararlanmanız için ne yapmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği, aynı zamanda UR-GE olarak da adlandırılmakta. Burada proje ve kümelenme yaklaşımı esas alınmakta. Firmaların uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine dair yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak tanınmakta.

İş birliği kuruluşlarının önderliğinde, ihracat alışkanlığı edinmeleri de amaçlanmakta. Yurtdışı vergi teşvikleri arasında Türk Ticaret Kanunu 124. Maddesinde geçen sınai/ticari faaliyet yapan kollektif, komandit, limited ve kooperatif şirketleri, üyesi oldukları işbirliği kuruluşları ile başvuru yapabilir. Bunlardan bazıları,

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
 • İhracatçı Birlikleri,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri,

Olarak görülmekte. Ayrıca Yurtdışı vergi teşvikleri arıyorsanız, destek oranları ise aşağıda tabloda yer almakta.

[table id=7 /]

Teşviki ayrıntılı olarak incelerseniz, başvurmadan ne olduğunu görmeniz de mümkün.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği, yurtdışı vergi teşvikleri kapsamında bilinmesi önerilen bir diğer destek. Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına dair teknik mevzuata uyum gösterilebilmesini teminin akredite edilen kurum/kuruluşlardan alınan yurtdışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesi görülmekte.

Kapsam olarak sınai/ticari faaliyet gösteren firmaların pazara giriş evrakları alımlarını sağlamaya yönelik destekleri içermekte. Buna Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari/sınai faaliyet gösteren, söz konusu kanunun 124. maddesinde belirtilen komandit, kollektif, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilmekte. Destek türleri,

 • Tarım analizleri,
 • Test/analiz raporları,
 • Uluslararası nitelikteki kalite ve çevre belgeleri/sertifikaları* ile insan can, mal emniyetini ve güvenliğini gösterir işaretler,

Şeklinde. Destek oranı yüzde 50 olup limit ise 250,000 Amerikan doları. EğerYurtdışı vergi teşvikleri kapsamında bunu da bilirseniz, sizin için mümkünse yararlanabilirsiniz.

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği, Yurtdışı vergi teşvikleri konusunda destek arayan kişilerin bilmesi gereken noktalardan bir diğeri. Burada yeni ihraç pazarlarının oluşturulması, geleneksel pazarlarda P-pazar payının yükseltilmesi hedefiyle firmaların yurtdışı pazar araştırması gezileri desteklenmekte.

Bunun kapsamı, firmaların ihracat yapmak istedikleri hedef pazarlara yönelik bilgi ve tecrübelerini arttırmaları. Ayrıca potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri yapmaları da sağlanmakta. Buna Türk Ticaret Kanunu 124. maddesinde belirtilen sınai/ticari faaliyetler yapan,

 • Kollektif,
 • Komandit,
 • Anonim,
 • Limited,
 • Kooperatif,

Şirketler müracaat edebilmekte. Destek yüzde 70 oranında olup 5000 Amerikan doları olarak görülmekte. Ayrıca Yurtdışı vergi teşvikleri içinde 10 adet/yıl olarak kullanılmakta.

Rapor Desteği

Rapor Desteği, firmaların ve iş birliği kuruluşlarının aldığı sektör, ülke ya da marka odaklı raporlara dair giderlerin desteklenmesini sağlamakta. Burada amaç firmalarla iş birliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileriyle eylem planlarını oluşturmaları hedefiyle satın aldıkları raporların desteklenmesi.

Buna Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde geçen komandit, kollektif, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ile iş birliği kuruluşu olarak,

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
 • İhracatçı Birlikleri,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri,
 • Ticaret Borsaları,
 • İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler,

Müracaat edebilmekte. Rapor desteği yüzde 60 ve 75 olarak iki şekilde görülmekte. Şirketler yüzde 60, iş birliği kuruluşları ise yüzde 75 şeklinde desteklenmekte. Limit ise her ikisinde de yıllık 200,000 Amerikan doları. Aynı zamanda Yurtdışı vergi teşvikleri kapsamında bunu bilmek de iş girişiminizde yardımcı olabilir.

Yurtdışı Şirket Alımı Desteği

Yurtdışı Şirket Alımı Desteği çerçevesinde, firmaların yurtdışında yerleşik firma alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine dair giderlere sağlanmakta. Buna başvurabilecek yerler incelendiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtilen komandit, kollektif, anonim, limited ve kooperatif şirketleri görülmekte. İş birliği kuruluşu olarak,

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
 • İhracatçı Birlikleri,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,

Gibi yerlere verilmekte.Aynı zamanda Yurtdışı vergi teşvikleri incelendiğinde destek oranının şirketler için yüzde 60, İşbirliği kuruluşları için yüzde 75 oranda verilmekte. Senelik maksimum 200,000 Amerikan doları kadar destek sağlanmakta.

Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği

Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği, ihracatın arttırılması, yeni pazarlar bulunması, ekonomik ve ticari açıdan ülkenin tanıtılması gibi amaçlarla, İş Birliği kuruluşları önderliğinde ticaret heyetleri düzenlenmesini ele almakta. Desteğe başvurabilecek kişilerse şöyle;

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
 • İhracatçı Birlikleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 • Ticaret Borsaları
 • İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

Yurtdışı vergi teşvikleri arasında destek yüzde 50 oranında sağlanmakta. 100,000 Amerikan doları/program şeklinde sunulmakta.

Sektörel Alım Heyetleri Desteği

Sektörel Alım Heyetleri Desteği, yurt dışından ilgili sektörlerde etkinlik gösteren alıcı firmaların ülkeye organizasyon çerçevesinde getirilmesini, ihracatçıların müşteri portföyünün geliştirilmesini, ilgili şirketlere dair ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilerek ihracat arttırılmasını, yeni pazarlar bulunmasını, ekonomik ve ticari açıdan ülkenin tanıtılmasını sağlamayı içermekte.

Bu desteğe Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve daha birçok yer başvuru yapabilmekte.

Alım heyeti desteği, yurtdışı vergi teşvikleri arasında 75,000 Amerikan doları/program olarak sağlanmakta. Tüm bunların dışında farklı opsiyonlar da yer almakta. Bunların her birini inceleyebilir, teşvikler üzerine bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Devletten 2022 e-ihracat destekleri hakkında bilgi almak için ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler