SLA (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi) Nedir?

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 12.07.2024
SLA (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi) Nedir?

SLA, şirketlerin müşteriler ve iç birimlerle yapacağı hizmet anlaşmalarını temsil eden düzenlemedir. Sağlayıcılar tarafından düzenlenen anlaşma, iş ortaklığı süresince hizmetlerin her iki taraf için de belirli standartlara tabii olmasını sağlar. Bu sayede yönetim süreci daha pratik ve sağlıklı bir şekilde takip edilebilir. Şirketler, doğru formatta sözleşme hazırlamak ve iş süreçlerini standarta bağlamak için SLA taslağı örneklerini inceleyebilirler.  

SLA (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi), şirketlerin müşteriler ve iç birimlerle yapacağı hizmet anlaşmalarını temsil eder. Sağlayıcılar tarafından düzenlenir ve hizmetlerin belirli standartlara tabii olmasını sağlar.

SLA (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi) Nedir?

SLA, kuruluşların müşterilerine verdikleri hizmet düzeyinin ve süresinin taahhüdü niteliğindeki sözleşme belgesidir. Sözleşme içeriğinde taraflar arasındaki çalışma, teslimat, yanıt ve çözüm sürelerine dair değerler yer alır. Bunun yanı sıra ücretlendirme üzerinden yapılacak indirimler ve sunulacak ek hizmetler de belge içerisinde detaylandırılır.

Service Level Agreement belgeleri, şirket içerisindeki departmanlar arasında da düzenlenmeye müsaittir. Ortak yönetilen bir iş süreci için akışın önceden planlanması, yönetimi kolaylaştırır. Bu sayede ortaya çıkabilecek krizler ve cayma durumuna bağlı olumsuzluklar asgari düzeye indirilir. Ayrıca yapılan çalışmaların zamana bağlı yönetimi de pratik bir hale gelir. 

Service Level Agreement belgeleri, taraflar arasındaki çalışma, teslimat, yanıt ve çözüm sürelerine dair değerleri içerir. Ücretlendirme ve ek hizmetler de belge içinde detaylandırılır.

sla nedir

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

SLA Türleri Nelerdir?

SLA türleri; müşteri, hizmet ve çok düzeyli sözleşme olmak üzere 3 başlık altında incelenir. Her belge türünün kapsam alanı, taraflar ve beklentiler dahilinde şekillenen bir yapıya sahiptir. SLA türleri ve kullanım biçimi detayları aşağıdaki gibidir:

  • Müşteri düzeyinde sözleşme, verilen tüm hizmetlere yönelik düzenlenir. Genel hatlarıyla çalışma detaylarını, hükümleri, sorumluluk bilgilerini ve ek prosedürleri mercek altına alır. 
  • Çok düzeyli SLA, tek bir ana sisteme bağlanan farklı seviyeleri tek belgede ele alır. Bir çözümün her müşteri için farklı düzeylerde ve fiyat aralıklarında sunulması durumunda uygulanır. 
  • Hizmet düzeyinde sözleşme, birden fazla müşteri için sunulan tek yönlü çözümleri kapsar. Yalnızca verilen hizmetin herkes için birebir aynı olması durumunda düzenlenmesi mümkündür. 

Tercih edeceğiniz sözleşme türü kapsamında sunacağınız hizmetlere yönelik belge düzenleyebilirsiniz. Bu sayede hem üretici hem de tüketici haklarını koruma altına alarak sağlıklı projeler yürütmeniz mümkün hale gelir. 

SLA’lara Neden İhtiyaç Duyarsınız?

Aktif hizmetlerinizin takibinde kolaylık sağlarlar. Bunun yanı sıra iş akışlarının planlanmasında ve süre düzenlemelerinin yapılmasında yardımcı olurlar. Böylece aksaklıklar ve kriz durumlarını asgari düzeyde tutmanız da mümkün hale gelir. Ayrıca hizmet düzeyi anlaşması yaptığınız müşterileriniz için belirli bir kapsam alanı inşa etmiş olursunuz. Sınırlandırmalar, hizmetlerin belirli bir düzlemde, sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlar. 

SLA’lar, aktif hizmetlerin takibini kolaylaştırır ve iş akışlarının planlanmasında yardımcı olur. Aksaklık ve kriz durumlarını asgari düzeyde tutmayı sağlar.

Hizmet düzeyi anlaşmaları, taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları minimize eder. Hazırlık ve düzenleme süreçlerinde tarafların beklentileri göz önünde bulundurulur. Bu sayede çalışma performansının yüksek seviyelere ulaşması da mümkün hale gelir. Yapılan anlaşma, gelecek dönem beklentilerine göre yeniden şekillendirilerek güncellenebilir. İyileştirme çalışmalarıyla birlikte verimlilik artışı görülür. 

sla süreci

SLA Ne Sıklıkla Güncellenmeli ve Gözden Geçirilmelidir?

Hizmet düzeyi sözleşmesi için güncelleme sıklığı, yapılan çalışmaların durumuna bağlı olarak belirlenir. Analizlerle güncelleme aralıklarını belirlerken hizmet verilen müşteri sayısı, mevcut performans ve memnuniyet durumuna göre hareket edebilirsiniz. Örneğin, hizmetlerin aksaması ve kriz durumlarının artması halinde sıkı periyotlarla takip gerçekleştirmelisiniz.

Dönemsel güncelleme ve geliştirme çalışmaları için service level agreement örneklerini inceleyebilirsiniz. Taslaklar üzerinde yer alan ölçek ve değerlendirmeleri kendi anlaşmalarınıza dahil etmeniz, kapsam alanı bakımından avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra örneklerin, hizmet ve süre ölçeklerinin takibi noktasında geliştirme imkanı sunması mümkündür. 

Her iki tarafın da onaylaması dahilinde yeni ihtiyaçlara yönelik hizmet düzeyi anlaşmaları yapılabilir. Bu noktada müşteri talepleri, mevcut hizmetin kalitesi ve yeterliliği gibi faktörler değerlendirmeye alınır. Taleplere bağlı güncellemeler esnasında SLA yönetimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak da faydalı olacaktır. 

SLA Yönetiminizi İyileştirmek İçin Uygulamalar

Yönetimi iyileştirmek için seviye testi, çözümleme ve rapor mekanizması oluşturma gibi uygulamalar yapabilirsiniz. Bu noktada yönetim altyapınızı ilgili uygulamalara yönelik optimize etmeniz faydalı olacaktır. Başlıca SLA yönetimi iyileştirme yöntemleri ve içerikleri şu şekildedir: 

  • Farklı hizmet ve biletlere yönelik uygulamalar, yönetim aracınızın her hizmet düzeyi için stabil bir şekilde çalışmasını sağlar. İlgili avantajı sağlamak için sistem üzerindeki kayıt türlerini ve hizmet önceliklerini doğru bir şekilde sınıflandırabilirsiniz.
  • Hizmet düzeyinde yanıt ve çözüm ölçeklendirmeleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Yanıt mekanizmasının hızlı çalışan bir yapıda olması, müşteri memnuniyeti noktasında avantajlıdır. Bu noktada geri dönütleri iyileştirmek adına performans analizi yapabilirsiniz. 
  • Krizler, hizmet sürelerinin aksamasına yol açan kaçınılmaz durumlardır. Bu nedenle ihlal ve gecikmelere yönelik öncelikleri planlamanız gerekir. Bunun yanı sıra çözüm sürecini zaman bakımından sınırlandırmalısınız. 

İlgili uygulamaların üzerine yoğunlaşmak, sistem üzerindeki kusurları asgari düzeye indirecektir. Bu sayede müşterileriniz için daha sağlıklı ve düzenli işleyen bir hizmet altyapısı kurmanız da mümkün hale gelir. 

SLA yönetimini iyileştirmek için seviye testi, çözümleme ve rapor mekanizması oluşturma gibi uygulamalar yapılabilir. Bu, hizmetlerin düzenli işleyişini sağlar.

SLA Süre Takibi Nasıl Yapılır?

SLA Süre Takibi Nasıl Yapılır?

SLA süresi, şirketin vereceği hizmetleri sağlayacağı döneme işaret eden zaman dilimidir. Süre takibi için ilk öncelik, sözleşme kapsamında proje zamanlamasını planlamaktır. Hemen ardından takip mekanizması geliştirmek adına raporlama altyapıları ve birtakım ek prosedürler uygulamaya konulabilir. Bu sayede gecikme ve kriz anları büyük ölçüde kontrol altına alınır.

Hizmet dönemine yönelik SLA süresi için takvim ve saat bazında planlama yapabilirsiniz. Süre planlaması için olay seti, uyarı ve hatalara yönelik zaman dilimi gibi ölçeklere saat ve gün değer atamanız gerekir. Süre değerlerinin başarısını test ettikten sonra standart uygulama biçimi içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. 

SLA, “Service Level Agreement” anlamına gelir. Türkçe karşılığı “Hizmet Seviyesi Sözleşmesi”dir. Bu belge, çalışma standartlarını belirler ve stabil hale getirir.

Süre takip mekanizması için kullandığınız bilişim sistemini analiz uygulamalarıyla geliştirmelisiniz. Ardından hizmetlerin güncel durumlarını ve gecikmeleri düzenli olarak incelemeniz gerekir. Bunun yanı sıra dönemsel raporlarla sürelerin yeterliliğini test etmeniz oldukça önemli bir yere sahiptir. 

SLA (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi) Nedir?

SLA, şirketlerin müşteriler ve iç birimlerle yapacağı hizmet anlaşmalarını temsil eden düzenlemedir. Sağlayıcılar tarafından düzenlenen anlaşma, iş ortaklığı süresince hizmetlerin her iki taraf için de belirli standartlara tabii olmasını sağlar. Bu sayede yönetim süreci daha pratik ve sağlıklı bir şekilde takip edilebilir. Şirketler, doğru formatta sözleşme hazırlamak ve iş süreçlerini standarta bağlamak için SLA taslağı örneklerini inceleyebilirler.

SLA Türleri Nelerdir?

SLA türleri; müşteri, hizmet ve çok düzeyli sözleşme olmak üzere 3 başlık altında incelenir. Müşteri düzeyinde sözleşme, verilen tüm hizmetlere yönelik düzenlenir. Çok düzeyli SLA, tek bir ana sisteme bağlanan farklı seviyeleri tek belgede ele alır. Hizmet düzeyinde sözleşme, birden fazla müşteri için sunulan tek yönlü çözümleri kapsar.

SLA’lara Neden İhtiyaç Duyarsınız?

SLA’lar, hizmetlerinizi belirli standartlara göre yönetmenizi sağlar. Aksaklıklar ve kriz durumlarını asgari düzeyde tutar, müşteri beklentilerini netleştirir ve taraflar arasında olası anlaşmazlıkları minimize eder.

SLA Ne Sıklıkla Güncellenmeli ve Gözden Geçirilmelidir?

SLA güncellemeleri, hizmetlerin aksaması ve kriz durumlarına göre belirlenmelidir. Analizlerle güncelleme aralıklarını belirlerken hizmet verilen müşteri sayısı, performans ve memnuniyet durumunu dikkate almalısınız.

SLA Yönetiminizi İyileştirmek İçin Uygulamalar

SLA yönetimini iyileştirmek için seviye testi, çözümleme ve rapor mekanizması oluşturabilirsiniz. Hizmet düzeyinde yanıt ve çözüm ölçeklendirmeleri, krizlere yönelik planlama ve performans analizleri yapabilirsiniz.

SLA Süre Takibi Nasıl Yapılır?

SLA süresi, proje zamanlamasının planlanması ve raporlama altyapılarının kullanılmasıyla takip edilir. Takvim ve saat bazında planlama yaparak sürelerin yeterliliğini düzenli olarak incelemelisiniz.

SLA’nın Açılımı Nedir?

SLA, “Service Level Agreement” anlamına gelir. Türkçesi, “Hizmet Seviyesi Sözleşmesi”dir.

SLA Ne İşe Yarar?

SLA, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki iş ortaklığını belirli standartlarda sabitler. Beklenti ve taleplerin netleşmesini sağlar, çalışma sürecinde olası problemlere karşı güvenli bir ortam inşa eder.

SLA Süresi Ne Kadardır?

SLA süresi, verilen hizmetin detayları ve kapasitesine bağlı olarak belirlenir. Proje ve içerik kapsamına göre değişir, süre ölçeklendirmesinde saat ve takvim bazlı sistemler kullanılır.

SLA Cezası Nedir?

Sözleşme kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanır. Anlaşmanın tek taraflı ihlali halinde gecikme veya cayma şartları devreye girer, kredi sisteminin kullanımı da mümkündür.

Nasıl Hesaplanır?

SLA süresi hesaplamalarında takvim ve saat bazlı ölçekler kullanılır. Olay seti, uyarı ve hata süreleri belirli faktörler dahilinde sıralanarak aksaklıklar minimal düzeyde tutulur.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar