İnternetten Satış Vergilendirme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 14.06.2024
İnternetten Satış Vergilendirme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler çeşitli vergilere tabiidir. Bu durum e-ticaret vergileri için de geçerlidir. İnternet üzerinden yapılan satışlarda mükellef olunan vergi kalemleri bulunur. Yasal sorun yaşamamak ve satış aktivitesinin devam etmesini sağlamak için bu beyan ve ödemelerin zamanında yapılması gerekir.

Devlet kurumları e-ticaret vergileri için birçok kolaylık sağlar. Bu beyanlarda yapılandırma ve uygun taksitlerle ödeme opsiyonları mevcuttur. Bunlardan yararlanmak için beyanları zamanında yapmak ve ödeme konusunda istikrarlı davranmak gerekir. E-ticaret vergileri sınıflandırmak ve hangi konuda mükellef olduğunuzu bilmek faydalı olur. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak “E-ticaret vergisi nedir?” sorusunun detaylı bir yanıtını bulmanız mümkün.

E-ticaret faaliyetlerinizden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

E-ticaret Vergi Süreci Nasıl İşler?

Devlete yapılması gereken ödemeler 1960 yılında yayınlanan Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenir. 23.10.2014 tarihinde buna ek olarak “Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun” yürürlüğe konmuştur. E-ticaret vergileri bu kanunlar ışığında yapılır.

Online satışlarda faaliyetlerin resmi olarak belgelenmesi gerekir. Ürünlerin satışları banka hesabı üzerinden, kart ödemesi ya da havaleyle yapılmaktadır. Ancak hepsi beyan edilir halde olmalıdır. Birçok e-ticaret operasyonunda faaliyetler vergi açılışıyla başlar. Mükellefiyet ise şirketin hacmine, faaliyet gösterdiği sektöre ve satışı yapılan ürünlere göre belirlenir.

Mükellefiyet durumunuz tespit edildikten sonra vergilerinizi belirlenen tarihlerde ödemeniz gerekir. Ödemekle yükümlü olduğunuz e-ticaret vergileri şirket açılışında tespit edilir. İşletmeniz bunun için uygun durumdaysa vergi muafiyetinden de yararlanmanız mümkündür.

Online mecralar üzerinden yurtdışına yapılan satışlarda farklı bir prosedür mevcuttur. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için e-ihracatta vergilendirme başlıklı içeriğimizi okuyun.

E-ticarette Vergi Muafiyeti Kimleri Kapsamaktadır?

E-ticaret vergi muafiyeti için "Vergiden Muaf Esnaf Belgesi" almanız gerekir.

Mükellefin vergi dışında tutulması muafiyet olarak tanımlanır. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; e-ticaret faaliyetlerinde bazen muafiyet durumu olma söz konusudur.

İnternet üzerinden satış yapmak için her zaman bir şirket gerekmez. El emeğiyle üretilen ürünlerin satışı sosyal medyadan ya da e-pazaryeri platformlarından yapıldığı görülmektedir. Bu tarz ürünler genellikle vergiden muaf tutulur.

Festival, kermes ve panayırlara katılmak vergi muafiyeti için engel teşkil eden bir durum değildir.

Home Office E-ticaret Firmaları Vergi Öder mi?

E-ticaret vergileri kapsamında home office için genel bir muafiyet söz konusu değildir. Evden çalışma yürütüp şirket kuran ve belli bir limitin üzerinde kazanç elde eden kişilerin vergi ödemeleri gerekir. Ancak evde üretim yapıp aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler e-ticaret vergileri ödemez. Bundan muaf tutulurlar.

  • Üretimde sanayi tipi veya seri üretim yapan aletler kullanılmamalıdır
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmamalıdır
  • Evde imal edilen ürünlerin satışı yapılmalıdır
  • Örgü işleri, gıda malzemeleri gibi kişisel kullanım için üretilen ürünlerin satışı vergiden muaftır
  • Yıl içindeki satış tutarı 220 Bin TL’yi aşmamalıdır.

Bu faaliyetlerde vergi yükümlülüğünden kurtulmak için “Vergiden Muaf Esnaf Belgesi” alınması gerekir.

El emeği ürünleri satışı yapan ve belirli limitlerin altında gelir elde edenler vergi muafiyetinden faydalanabilir.

E-ticarette Vergi Muafiyeti için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesindeki formu doldurulması gerekir. Daha sonra bu formun çıktısı alınarak bağlı bulunulan vergi dairesine götürülür.

Vergi dairesine giderken kişisel evraklarınızın (kimlik, ikametgâh belgesi) yanınızda olması gerekir. Başvuruyu alan yetkililer, beyan edilen adrese gelip incelemeler yapar. Yukarıda bahsedilen koşulları taşıyorsanız e-ticarette muafiyet için gereken belge verilir.

Bu belge e-ticaret vergileri kapsamında muafiyet sağlamaktadır. Aynı zamanda geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre dolduktan sonra eğer gereken koşullar sağlanıyorsa yeni belge başvurusu yapılmalıdır.

İnternetten Satış Yapanlar Hangi Vergileri Ödemelidir?

“E-ticaret vergisi ve gümrük vergisi nasıl ödenir?” sorusunun cevabı mükellefiyet türüne göre değişir. Bu vergiler aylık, üç aylık veya yıllık gelirlere göre belirlenir. İşletmenizin yıl içinde birden fazla kalemde ödeme yapması gerekebilmektedir. E-ticaret işletmelerinin mükellefiyeti, faaliyet gösterilen sektöre göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda şirket türüne ve elde edilen gelire göre de değişiklik göstermektedir. Ayrıca ödenmesi gereken başlıca e-ticaret vergileri aşağıda belirtilmiştir.

E-ticaret işletmeleri KDV, geçici vergi, yıllık gelir vergisi, damga vergisi ve muhtasar beyanname gibi vergileri ödemelidir.

KDV (Katma Değer Vergisi)

KDV aylık olarak ödenen bir vergi kalemidir. Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun e-ticaret vergileri arasında yer alan bu ödeme yapılmalıdır. Aynı zamanda vergiler satışı yapılan ürün ve hizmetlere göre farklılıklar doğurmaktadır. Ayrıca vergi bedeli, ürün faturasının %1’i, %8’i veya %18’i oranında hesaplanır.

İhracat faaliyetlerinde KDV muafiyeti söz konusu olması söz konusudur. Ayrıca bu muafiyetin sağlanması için GİB’e başvuru yapılması gerekir. Diğer yandan yurtdışına satış yapılan e-ticaret aktiviteleri için farklı e-ticaret vergileri mevcuttur. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için gümrük vergisi başlıklı içeriğimizi okuyun.

Geçici Vergi Beyannamesi

E-ticaret vergileri arasında yer alan bu ödeme üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanır. Geçici vergi muafiyetinin en büyük avantajı kazanç tahsilatlarının öne alınmasıdır. Aynı zamanda kolaylık sağlayan bir ödeme planının yapılmasıdır.

Geçici vergi kapsamında yer almak için GİB portalından başvuru yapılmaktadır. Başvurunuz alındıktan sonra kâr-zarar oranınız incelenerek karar verilir. Aynı zamanda vergi ödemeleri Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat aylarında yapılır. Beyan edilen kârın %15’i ödenecek tutar olarak belirlenir. Son olarak daha önce yapılan ödemeler ise bu tutar üzerinden düşülür.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Bu vergi yılda yalnızca bir kez ödenir. Eğer işletmeniz yılı kâr ile kapattıysa mükellefiyet kapsamında yer alır. Ayrıca ödeme tutarı toplam kârın %15’iyle %35’i arasında değişir. Basit usulde yıllık gelir vergisi iki taksit hâlinde ödenir. İlk taksit, kârla kapatılan yılın sonunu takip eden Şubat ayında ödenmelidir. Aynı zamanda ikinci taksit ise Haziran sonuna kadar ödenmelidir.

Basit usulde yıllık gelir vergisi mükelleflerinin defter tutma zorunluluğu yoktur. Bu yükümlülerin meslek odası ve defter beyan sistemine kayıt olmaları yeterlidir. Mükellefiyet kapsamına girmek için belli koşullar vardır. 2021 yılı rakamlarına göre, işyeri kira bedeli büyükşehirlerde 12.000 TL olanlar bu kapsama girecektir. Aynı zamanda diğer yerlerde de 7600 TL altında olanlar bu kapsama girecektir.

Yıllık Gelir Vergisi

Bu e-ticaret vergileri yıllık kâra göre artan oranda uygulanır. Aynı zamanda vergi oranı satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına göre de belirlenmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda yer alan mükelleflerin her yıl 25 Mart’a kadar beyanda bulunmaları gerekir. Ödemenin ilk taksidi Mart, ikincisi ise Temmuz ayının sonudur. Aynı zamanda beyanname GİB portal üzerinden gerçekleştirilir.

Damga Vergisi

Kurumlar arasında gönderilen resmi evraklar da vergiye tabiidir. Aynı zamanda bu mükellefiyet damga vergisi olarak adlandırılır. Her resmi evrak için belirlenen bir bedel mevcuttur. İhale, harcırah, ücret ödemesi gibi durumlarda bu verginin ödenmesi beklenir. Ayrıca imza atan taraflardan biri resmi kuruluş ise gereken vergiyi diğer taraf öder.

Söz konusu mükellefiyet kâğıt nüshasına göre hesaplanır. Ayrıca fotokopi ve suretler vergiye tabii değildir. Ödenen damga e-ticaret vergileri yılın belirli dönemlerinde iade alınması söz konusudur. Bunun için vergi iade duyurularını takip etmeniz faydalı olur.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname spesifik olarak e-ticaret vergileri arasında yer alan bir ödeme biçimi değildir. Çalışanlara ödenen maaşlar, kira bedelleri ve vergi kesintileri muhtasar beyanname kapsamındadır. E-ticaretle uğraşan kişi ve kurumların da bu beyanı yapmaları gerekir.

E-ticarette Vergiler Ödenmezse Ne Olur?

Vergi ödemeleri için bir muhasebeci veya mali müşavir ile çalışmak, süreçleri daha kolay yönetmenizi sağlar.

Ticari faaliyet yürütüp muafiyet kapsamında olmayan her kişi ve kurum vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu ödemelerin yapılmaması vergi kaçırma suçuna girer. Aynı zamanda ciddi yaptırımları vardır. Ayrıca e-ticaret vergileri ödenmediği zaman karşılaşılacak bazı yaptırımlar da şunlardır.

  • Şirketin kredi değerinin düşürülmesi.
  • Gecikme zammı
  • Para cezası
  • Şirketin banka hesaplarına bloke konulması
  • Kurumun kamu ihalelerinden men edilmesi

Bu tür durumlarla karşılaşmamak için vergilerin daima zamanında ödenmesi gerekir. Ayrıca mükellefiyet ödemelerini zamanında yaparak yasal zorluklarla karşılaşmaktan kurtulmanız mümkün. Ödemeleri takip etmek için bir muhasebeci ya da mali müşavir ile anlaşmanız faydalı olur. Aynı zamanda “e-ticaret vergileri ne kadar?” sorusunun yanıtını bu sayede detaylı bir biçimde öğrenmeniz mümkündür. Böylece ödeme kolaylıklarından faydalanmanız da mümkündür.

E-ticaret vergisi nedir?

E-ticaret vergisi, internet üzerinden yapılan satışlarda mükellef olunan vergi kalemlerini kapsar. Bu vergiler, yasal sorun yaşamamak ve satış aktivitesinin devam etmesini sağlamak için beyan edilip ödenmelidir.

E-ticaret vergi süreci nasıl işler?

E-ticaret vergi süreci, Gelir Vergisi Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre belirlenir. Online satışların resmi olarak belgelenmesi ve faaliyetlerin vergi açılışıyla başlaması gerekir. Vergi mükellefiyeti, şirketin hacmine, sektörüne ve satışı yapılan ürünlere göre belirlenir.

E-ticarette vergi muafiyeti kimleri kapsamaktadır?

Vergi muafiyeti, el emeğiyle üretilen ürünlerin satışı gibi durumlar için geçerlidir. Evde üretim yapıp sanayi tipi aletler kullanmayan, işçi çalıştırmayan ve yıl içinde 220 bin TL’yi aşmayan satış yapan işletmeler vergi muafiyetinden yararlanabilir.

Home office e-ticaret firmaları vergi öder mi?

Home office e-ticaret firmaları, sanayi tipi aletler kullanmadan ve dışarıdan işçi çalıştırmadan üretim yapan, yıllık satış tutarı 220 bin TL’yi aşmayan işletmelerse vergi ödemez. Bu işletmelerin "Vergiden Muaf Esnaf Belgesi" alması gereklidir.

E-ticarette vergi muafiyeti için gerekli belgeler nelerdir?

Vergi muafiyeti için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesindeki form doldurulup, çıktısı alınarak vergi dairesine götürülmelidir. Kimlik ve ikametgâh belgesi gibi kişisel evraklar da yanınızda olmalıdır. Yetkililer beyan edilen adrese inceleme yapar ve koşullar uygunsa muafiyet belgesi verilir.

İnternetten satış yapanlar hangi vergileri ödemelidir?

İnternetten satış yapanların ödemesi gereken başlıca vergiler şunlardır: KDV, geçici vergi beyannamesi, basit usulde yıllık gelir vergisi, yıllık gelir vergisi, damga vergisi ve muhtasar beyanname. Bu vergiler, mükellefiyet türüne göre aylık, üç aylık veya yıllık olarak ödenir.

E-ticarette vergiler ödenmezse ne olur?

E-ticaret vergileri ödenmezse, vergi kaçırma suçu işlenmiş olur ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılır. Bu yaptırımlar arasında şirketin kredi değerinin düşürülmesi, gecikme zammı, para cezası, banka hesaplarına bloke konulması ve kamu ihalelerinden men edilmesi bulunur.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler