Ürün Pazarlaması Nedir, Nasıl Yapılır?

Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 29.08.2023
Ürün Pazarlaması Nedir, Nasıl Yapılır?

Ürün satışı müşterinin ikna edilmesiyle gerçekleşir. Etkin bir çalışma yürüterek tüketicilerin satın alma davranışlarını yönlendirmek mümkündür. Bunun için müşterinin güvenini kazanmak ve ürün konusunda ikna edici olmak gerekir. Söz konusu güveni inşa etmenin yolu da ürün pazarlama faaliyetlerinden geçer.

Pazarlama, ürün kalitesi kadar önemli bir husustur. Satışa sunulan metanın avantajları, özellikleri ve ayrıcalıklı yönleri müşteriye pazarlama kanalları vasıtasıyla aktarılır. Piyasaya sürülen bir ürünü tüketiciyle buluşturmak için pazarlama iletişimi ve stratejileri konusunda etkin bir çalışma yürütmek gerekir. Sizin için hazırladığımız bu yazıda ürün pazarlama stratejilerinden ve etkin bir iletişim için gereken hususlardan bahsettik. Yazımızı okuyarak müşterilerinize ulaşmak için etkili bir plan çıkarabilirsiniz.

Ürün Pazarlaması Nedir?

Herhangi bir metanın pazarda tanıtılması için yapılan faaliyetler ürün pazarlaması olarak adlandırılır. Bu faaliyetin temel amacı üretilen ürününmüşterilere ulaştırılmasıdır. Söz konusu amaç dâhilinde yürütülen çalışma ve stratejiler pazarlama faaliyetini oluşturur. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse “Bir ürünü pazarlama konusunda nasıl bir yol izlersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar bu kavramı tanımlayabilir.

“Ürün pazarlama nedir?” sorusuna detaylı bir yanıt vermek için aşağıdaki amaçlardan bahsedebiliriz. Bu amaçlar, sürecin temel faaliyetleridir.

 • Ürünü hedef kitleye ulaştırma
 • Tanıtım stratejilerinin oluşturulması
 • Ürün bilinirliğini arttırma
 • Çalışmaların satışa dönüştürülmesi

Satış süreçlerinde üretim ve lojistik dışında kalan faaliyetlerin tamamı ürün pazarlaması kapsamındadır. Başka bir ifadeyle, bu faaliyeti ürünü tanıtmak ve tüketicinin satın alma davranışı yönlendirmek için gereken çalışmalar olarak tanımlayabiliriz.

Ürün Pazarlaması ile Klasik Pazarlamanın Farkı Nedir?

Ürün pazarlama teknikleri ve kapsamı bakımından klasik faaliyetlere göre farklıdır. Klasik pazarlama bütüncül bir süreci kapsar. Marka güveni kazanmaya ve müşterilerle kuvvetli iletişim kurmaya yönelik çalışmalar bu şekilde adlandırılır. Söz konusu faaliyetlerde esas olan müşterilerin markaya yönelik algısını inşa etmektir. Burada her zaman doğrudan aksiyon amaçlı bir çalışma olmayabilir.

Ürün pazarlama stratejisi spesifik olarak bir metayı hedef alır. Bu çalışmalarda temel amaç iletişim stratejilerinin belli bir ürüne adapte edilmesidir. Söz konusu stratejiler aksiyon odaklıdır ve ürünün satışını amaçlar. Bu faaliyetlerde markanın değil ürünün özellikleri ön plana çıkarılır. Ürün tanıtımı, klasik pazarlama aktivitesinin bir parçasıdır; fakat bu sürecin tamamının kapsamaz.

Ürün Pazarlamasının Avantajları Nelerdir?

Ürün tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hedef odaklı olduğu için avantajlıdır. Bu çalışmalarda metanın spesifik özelliklerinden bahsetmek gerekir. Dolayısıyla bir iletişim stratejisi geliştirmek, markayı bütüncül olarak ele alan çalışmalara göre daha kolaydır. Diğer yandan ürün pazarlaması, markanın bilinirliğini arttırabilen bir faaliyettir. Etkin bir strateji izleyerek firmanın hitap ettiği kitleyi genişletmek mümkündür.

İnternetten ürün pazarlamanın en büyük avantajlarından biri de hedef kitleyi spesifikleştirme imkânının elde edilmesidir. Satışa sunulan her metanın özelliklerine göre hitap ettiği bir kitle vardır. Örneğin; su altında kullanılabilen bir akıllı bilekliğin yüzmeyi seven kişilere uygun olduğu anlaşılabilir. Bu spesifik özellikler göz önünde bulundurularak e-ticaret reklamlarında detaylı hedefleme yapılabilir. Söz konusu hedeflemeler reklamların başarı oranını arttırır.

Ürün Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Piyasaya sürülen bir ürünü tüketiciye ulaştırmak için uygulanabilecek birçok metot vardır. Bu metotların temel amacı, metayı tüketicilerin nezdinde görünür kılmak ve dikkat çekmesini sağlamaktır. Ürün pazarlama yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Hedef kitle: Etkin bir pazarlama çalışması yürütmek için hedef kitlenin belirlenmesi gerekir. Ürünü satın alma potansiyeline sahip kişilerin özellikleri ve beklentileri bu süreçte belirlenmelidir.
 • Pazarlama platformlarının belirlenmesi: Hedef kitleye ulaşmak için doğru platformların seçilmesi gerekir. Bu mecralarda yürütülen çalışmaların etki ve maliyetleri de önceden hesaplanmalıdır.
 • Pazarlama takibi: Yürürlükte olan reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmaları takip edilmelidir. Geri dönüşlerin ölçümü çalışmanın etkisini gösterir. Pazarlama kampanyasından sonra satışlar, sosyal medya beğenileri ve tıklamalar gözden geçirilerek çalışmanın etkisi ölçülebilir.

Ürün tanıtımı yaparken klasik pazarlama yöntemlerinden yararlanmak da faydalı olabilir. Etkili çalışma için gereken bilgileri Modern Pazarlama Yöntemleri başlıklı içeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Hedef kitle araştırması ürün pazarlama planının ilk aşamasıdır. Bu aşamada, satışa sunulan metayı satın alma potansiyeli olan kişiler belirlenmelidir. Reklam mesajı, görsel ögeler ve iletişim çalışmaları söz konusu kitleye göre belirlenir. Potansiyel kullanıcıları tanımak tek başına yeterli değildir; aynı zamanda onların sorularını yanıtlamak gerekir. Müşterilerin satın alma konusunda ikna olması ürünün avantajlarını bilmelerine bağlıdır. Bu yüzden, pazarlama çalışmaları yaparken ürünün hedef kitlenin hangi sorunlarına çözüm bulduğu belirlenmelidir. Tanıtım çalışmaları bu çözüm üzerine yapılmalıdır.

Tüketicinin bir ürünü satın alması için onu muadillerinden ayıran özellikleri bilmesi gerekir. Teknik detaylar bu konuda yardımcı olmayabilir. Örneğin; bir cep telefonu satılacaksa cihaz hafızasının yüksekliğinden değil, bu özelliğin sunduğu avantajdan bahsedilmelidir. Ürün pazarlama örnekleri incelendiğinde başarılı çalışmalarda tüketiciye bir ayrıcalık vaadedildiği görülebilir.

Ürün Pazarlaması Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

“Ürün pazarlama nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlarken hedef, planlama ve eylem olarak üç temel aşamadan bahsedilebilir. Bu doğrultuda her aşamanın titizlikle planlanması ve yürütülmesi gerekir. Pazarlama faaliyetinin temel amacı piyasaya sürülen ürünü satmaktır. Bu amacın spesifik hâle getirilmesi çalışmaların daha iyi yürütülmesini sağlar. Örneğin hedef olarak seçilen hedef ürünün halefinin üzerinde satışlar elde etmesi veya belli bir bölgede popüler olması belirlenebilir. Bu tür spesifik bir amaçla çalışmalar daha başarılı bir hâle getirilebilir.

Başarılı Bir Ürün Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Bir ürünün pazarlama aşamaları; araştırma, planlama, hedef belirleme ve faaliyet süreçlerini içerir. Strateji, tüm bu süreçleri kapsayacak biçimde oluşturulmalıdır. Piyasaya sürülen metanın hedef kitlesi, pazardaki yeri ve satılması planlanan lokasyon gibi detaylar belirlenmelidir. Bu sayede yurt içine ve yurt dışına ürün pazarlama konusunda etkin bir çalışma yapılabilir.

Ürün Pazarlamasında Doğru Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Her ürünün hitap ettiği belli bir kitle vardır. Pazarlama faaliyetleri; bu kitlenin istekleri, beklentileri, ihtiyaçları ve davranışları üzerine inşa edilir. Ürününüzü piyasaya sürmeden önce ortalama bir kullanıcı profili yani persona belirlemeniz faydalı olur. Bu personayı aşağıdaki kriterlere göre belirleyebilirsiniz.

 • Cinsiyet
 • İlgi alanları
 • Lokasyon
 • Yaş aralığı
 • Gelir düzeyi
 • Eğitim seviyesi
 • Çevreyle ilişkiler
 • En çok kullandıkları sosyal medya platformu

Sektörünüzle ilgili yayınları okuyarak ve sosyal medya mecralarını inceleyerek potansiyel müşteri kitleniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Örneğin; gıdayla ilgili bir ürünün satışını yapmayı planlıyorsanız gastronomi dergilerini ve sayfalarını takip edebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Hedef Kitle Analizi başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ürün Pazarlamasında Konumlandırma Neden Önemlidir?

Ürün pazarlaması, piyasaya sürülen metanın ayrıcalıklı ve cazipözelliklerini belirtmeyi amaçlar. Bu ürünün tüketicinin hayatında bir etkiye sahip olması gerekir. Böyle bir çalışmanın başarılı olması da ürünün üreticisi tarafından doğru konumlandırılmasına bağlıdır. Örneğin; John Hegarty’nin Reklam: Zekayı Sihre Dönüştürmek kitabında Polaroid markasının 80’li yıllarda yaptığı reklam çalışmalarından bahsedilir. Bu çalışmalarda Polaroid; bir fotoğraf makinesi değil sosyal kolaylaştırıcıolarak konumlandırılmış ve tek bir tuşla fotoğraf çıkarmanın gündelik hayattaki etkisinden bahsedilmiştir. Bu tarz bir konumlandırma ürünün başarılı olmasını sağlar.

Ürün Pazarlamasında Mesaj Nasıl Belirlenir?

Ürün pazarlamanın püf noktalarının başında etkili bir mesaj belirlemek gelir. Bu mesaj, doğrudan tüketicinin isteklerine ve duygularına hitap etmelidir.Oluşturulan iletinin esas amacı tüketiciyi harekete geçirmektir. Başka bir ifadeyle, mesaj bir aksiyon çağrısı olmalıdır. Ürünün ayırt edici özellikleri belirlenerek bir hikâye oluşturmak ve mesajı buna göre kurgulamak mümkündür. Bu aşamada tüketiciye ürünün teknik detaylarından değil, hayatlarında yapacağı değişiklikten ve etkiden bahsetmek gerekir.

Ürün Pazarlamasında Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?

Fiyatlandırma, ürün pazarlama sunumunun önemli bir parçasıdır. Piyasaya sürülen meta için belirlenen fiyatın öncelikle kâr marjına sahip olması gerekir. Üretim, dağıtım ve lojistik bedelinin yanı sıra pazarlama bütçesi de hesaba eklenmelidir. Diğer yandan belirlenen rakamın müşteri için de uygun olması önemlidir. Başka bir ifadeyle, fiyatın markayı ve tüketiciyi tatmin edecek seviyede olması gerekir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Ürün Satış Fiyatı Belirleme Yöntemleri başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ürün Pazarlama Örnekleri Nelerdir?

Sosyal medyada ürün pazarlama faaliyetleri için plan yaparken geleneksel örneklere de bakmak faydalı olur. Apple’ın MacBook ürünü için yaptığı reklam çalışması iyi bir ürün pazarlama örneği olarak gösterilebilir. Marka, bu çalışmada ürünü “En parlak zihinler için en iyisi” sloganıyla sunar. Kampanyada MacBook’un teknik özelliklerinden ziyade kullanıcıya sunduğu avantaj ve ayrıcalıkele alınır. Geleneksel ve dijital medyadaki örnekleri inceleyerek Instagram ürün pazarlama faaliyetleriniz için detaylı veriler edinebilirsiniz. Başarılı olmuş modelleri analiz ederek bu konuda etkin bir yol haritası çıkarabilirsiniz.

Performans pazarlama ve sms pazarlama ile ilgili merak ettikleriniz için ilgili içeriğimizi okuyun!

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler