Ürün Pazarlaması Nedir, Nasıl Yapılır?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 12.07.2024
Ürün Pazarlaması Nedir, Nasıl Yapılır?

Ürün Satışı ve Müşteri İknası

Ürün satışı, müşterinin ikna edilmesiyle gerçekleşir. Etkin bir çalışma yürüterek tüketicilerin satın alma davranışlarını yönlendirmek mümkündür. Bunun için müşterinin güvenini kazanmak ve ürün konusunda ikna edici olmak gerekir. Bu güveni inşa etmenin yolu ise ürün pazarlama faaliyetlerinden geçer.

Ürün pazarlaması, bir ürünün hedef kitleye tanıtılması ve satışa dönüştürülmesi amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Ürün Pazarlaması Nedir?

Herhangi bir metanın pazarda tanıtılması için yapılan faaliyetler ürün pazarlaması olarak adlandırılır. Bu faaliyetin temel amacı, üretilen ürünün müşterilere ulaştırılmasıdır. Söz konusu amaç dâhilinde yürütülen çalışma ve stratejiler pazarlama faaliyetini oluşturur. “Ürün pazarlama nedir?” sorusuna detaylı bir yanıt vermek için aşağıdaki amaçlardan bahsedebiliriz. Bu amaçlar, sürecin temel faaliyetleridir:

 • Ürünü hedef kitleye ulaştırma
 • Tanıtım stratejilerinin oluşturulması
 • Ürün bilinirliğini arttırma
 • Çalışmaların satışa dönüştürülmesi

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Ürün Pazarlaması ve Klasik Pazarlama Farkı

Ürün pazarlama teknikleri ve kapsamı bakımından klasik faaliyetlere göre farklıdır. Klasik pazarlama bütüncül bir süreci kapsar ve marka güveni kazanmaya yöneliktir. Müşterilerin markaya yönelik algısını inşa etmek temel amaçtır. Ürün pazarlama stratejisi ise spesifik olarak bir metayı hedef alır ve aksiyon odaklıdır. Bu çalışmalarda temel amaç, iletişim stratejilerinin belli bir ürüne adapte edilmesidir. Ürün tanıtımı, klasik pazarlama aktivitesinin bir parçasıdır; fakat bu sürecin tamamını kapsamaz.

ürün pazarlaması

Ürün Pazarlamasının Avantajları

Hedef Odaklı Çalışmalar

Ürün tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hedef odaklı olduğu için avantajlıdır. Bu çalışmalarda metanın spesifik özelliklerinden bahsedilir. Dolayısıyla bir iletişim stratejisi geliştirmek, markayı bütüncül olarak ele alan çalışmalara göre daha kolaydır.

Hedef odaklı çalışmalar ve internetten ürün pazarlama, daha etkili ve başarılı pazarlama stratejileri oluşturmayı sağlar.

İnternetten Ürün Pazarlamanın Avantajları

İnternetten ürün pazarlamanın en büyük avantajlarından biri de hedef kitleyi spesifikleştirme imkânının elde edilmesidir. Satışa sunulan her metanın özelliklerine göre hitap ettiği bir kitle vardır. Örneğin; su altında kullanılabilen bir akıllı bilekliğin yüzmeyi seven kişilere uygun olduğu anlaşılabilir. Bu spesifik özellikler göz önünde bulundurularak e-ticaret reklamlarında detaylı hedefleme yapılabilir. Söz konusu hedeflemeler, reklamların başarı oranını arttırır.

ürün pazarlamak

Ürün Pazarlama Yöntemleri

Piyasaya sürülen bir ürünü tüketiciye ulaştırmak için uygulanabilecek birçok metot vardır. Bu metotların temel amacı, metayı tüketicilerin nezdinde görünür kılmak ve dikkat çekmesini sağlamaktır. Ürün pazarlama yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Hedef Kitle Belirleme: Etkin bir pazarlama çalışması yürütmek için hedef kitlenin belirlenmesi gerekir. Ürünü satın alma potansiyeline sahip kişilerin özellikleri ve beklentileri bu süreçte belirlenmelidir.
 • Pazarlama Platformlarını Seçme: Hedef kitleye ulaşmak için doğru platformların seçilmesi gerekir. Bu mecralarda yürütülen çalışmaların etki ve maliyetleri de önceden hesaplanmalıdır.
 • Pazarlama Takibi: Yürürlükte olan reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmaları takip edilmelidir. Geri dönüşlerin ölçümü, çalışmanın etkisini gösterir. Pazarlama kampanyasından sonra satışlar, sosyal medya beğenileri ve tıklamalar gözden geçirilerek çalışmanın etkisi ölçülebilir.

Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Ürün pazarlama sürecinde: hedef kitle araştırması, ürün özelliklerini vurgulama ve etkili bir planlama yapmak önemlidir.

Hedef Kitle Araştırması

Hedef kitle araştırması, ürün pazarlama planının ilk aşamasıdır. Satışa sunulan metayı satın alma potansiyeli olan kişiler belirlenmelidir. Reklam mesajı, görsel ögeler ve iletişim çalışmaları, söz konusu kitleye göre belirlenir. Potansiyel kullanıcıları tanımak tek başına yeterli değildir; aynı zamanda onların sorularını yanıtlamak gerekir. Müşterilerin satın alma konusunda ikna olması, ürünün avantajlarını bilmelerine bağlıdır. Bu yüzden, pazarlama çalışmaları yaparken ürünün hedef kitlenin hangi sorunlarına çözüm bulduğu belirlenmelidir.

hedef kitle belirlemek

Ürünün Özelliklerini Vurgulama

Tüketicinin bir ürünü satın alması için onu muadillerinden ayıran özellikleri bilmesi gerekir. Teknik detaylar bu konuda yardımcı olmayabilir. Örneğin; bir cep telefonu satılacaksa cihaz hafızasının yüksekliğinden değil, bu özelliğin sunduğu avantajdan bahsedilmelidir. Başarılı ürün pazarlama örneklerinde, tüketiciye bir ayrıcalık vaat edildiği görülebilir.

Ürün Pazarlaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef, Planlama ve Eylem Aşamaları

“Ürün pazarlama nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlarken hedef, planlama ve eylem olarak üç temel aşamadan bahsedilebilir. Her aşamanın titizlikle planlanması ve yürütülmesi gerekir. Pazarlama faaliyetinin temel amacı piyasaya sürülen ürünü satmaktır. Bu amacın spesifik hale getirilmesi, çalışmaların daha iyi yürütülmesini sağlar. Örneğin, hedef olarak belirlenen ürünün halefinin üzerinde satışlar elde edilmesi veya belli bir bölgede popüler olması belirlenebilir.

Başarılı Bir Ürün Pazarlama Stratejisi Oluşturma

Bir ürünün pazarlama aşamaları; araştırma, planlama, hedef belirleme ve faaliyet süreçlerini içerir. Strateji, tüm bu süreçleri kapsayacak biçimde oluşturulmalıdır. Piyasaya sürülen metanın hedef kitlesi, pazardaki yeri ve satılması planlanan lokasyon gibi detaylar belirlenmelidir. Bu sayede yurt içine ve yurt dışına ürün pazarlama konusunda etkin bir çalışma yapılabilir.

Ürün Pazarlamasında Doğru Hedef Kitle Belirleme

Her ürünün hitap ettiği belli bir kitle vardır. Pazarlama faaliyetleri, bu kitlenin istekleri, beklentileri, ihtiyaçları ve davranışları üzerine inşa edilir. Ürününüzü piyasaya sürmeden önce ortalama bir kullanıcı profili yani persona belirlemeniz faydalı olur. Bu personayı aşağıdaki kriterlere göre belirleyebilirsiniz:

 • Cinsiyet
 • İlgi alanları
 • Lokasyon
 • Yaş aralığı
 • Gelir düzeyi
 • Eğitim seviyesi
 • Çevreyle ilişkiler
 • En çok kullandıkları sosyal medya platformu

Sektörünüzle ilgili yayınları okuyarak ve sosyal medya mecralarını inceleyerek potansiyel müşteri kitleniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Örneğin; gıdayla ilgili bir ürünün satışını yapmayı planlıyorsanız gastronomi dergilerini ve sayfalarını takip edebilirsiniz.

Ürün Pazarlamasında Konumlandırma

Konumlandırmanın Önemi

Ürün pazarlaması, piyasaya sürülen metanın ayrıcalıklı ve cazip özelliklerini belirtmeyi amaçlar. Ürünün tüketicinin hayatında bir etkiye sahip olması gerekir. Başarılı bir konumlandırma, ürünün başarılı olmasını sağlar. Örneğin; Polaroid, bir fotoğraf makinesi yerine sosyal kolaylaştırıcı olarak konumlandırılmış ve tek bir tuşla fotoğraf çıkarmanın etkisini vurgulamıştır.

Ürün Pazarlamasında Mesaj Belirleme

Etkili Mesaj Oluşturma

Ürün pazarlamanın püf noktalarının başında etkili bir mesaj belirlemek gelir. Bu mesaj, doğrudan tüketicinin isteklerine ve duygularına hitap etmelidir. Mesaj, bir aksiyon çağrısı olmalıdır. Ürünün ayırt edici özellikleri belirlenerek bir hikâye oluşturmak ve mesajı buna göre kurgulamak mümkündür. Bu aşamada tüketiciye ürünün teknik detaylarından değil, hayatlarında yapacağı değişiklikten ve etkiden bahsetmek gerekir.

Ürün Pazarlamasında Fiyatlandırma

Doğru Fiyatlandırma Stratejisi

Fiyatlandırma, ürün pazarlama sunumunun önemli bir parçasıdır. Piyasaya sürülen meta için belirlenen fiyatın öncelikle kâr marjına sahip olması gerekir. Üretim, dağıtım ve lojistik bedelinin yanı sıra pazarlama bütçesi de hesaba katılmalıdır. Fiyatın, hem markayı hem de tüketiciyi tatmin edecek seviyede olması önemlidir.

Ürün Pazarlama Örnekleri

Başarılı Örnekler

Sosyal medyada ürün pazarlama faaliyetleri için plan yaparken geleneksel örneklere de bakmak faydalı olur. Örneğin; Apple’ın MacBook ürünü için yaptığı reklam çalışması iyi bir ürün pazarlama örneğidir. Marka, bu çalışmada ürünü “En parlak zihinler için en iyisi” sloganıyla sunar ve kullanıcıya sunduğu avantajları vurgular. Geleneksel ve dijital medyadaki örnekleri inceleyerek Instagram ürün pazarlama faaliyetleriniz için detaylı veriler edinebilirsiniz.

Ürün pazarlaması nedir?

Ürün pazarlaması, bir ürünün pazarda tanıtılması için yapılan faaliyetlerdir.

Ürün pazarlaması ile klasik pazarlama arasındaki farklar nelerdir?

Ürün pazarlaması spesifik bir ürüne odaklanır, klasik pazarlama ise markayı genel olarak ele alır.

Ürün pazarlamasının avantajları nelerdir?

Hedef odaklı çalışır ve ürünün spesifik özelliklerine odaklanır.

Ürün pazarlama yöntemleri nelerdir?

Hedef kitle belirleme, doğru platform seçme ve pazarlama takibi yapma.

Ürün pazarlaması nasıl yapılır?

Hedef kitle araştırması yaparak, ürünü tanıtarak ve dikkat çekici özellikleri vurgulayarak.

Ürün pazarlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hedef belirleme, planlama ve etkili bir mesaj oluşturma.

Doğru hedef kitle nasıl belirlenir?

Cinsiyet, ilgi alanları, lokasyon, yaş, gelir ve eğitim seviyesi gibi kriterlere göre.

Ürün konumlandırma nedir?

Ürünün piyasadaki ayrıcalıklı ve cazip özelliklerini belirterek tanıtılmasıdır.

Ürün pazarlama mesajı nasıl oluşturulur?

Ürünün ayırt edici özelliklerini vurgulayan ve tüketicinin duygularına hitap eden bir mesajla.

Ürün fiyatlandırması nasıl yapılır?

Kâr marjı, üretim ve dağıtım maliyetleri göz önünde bulundurularak.

Başarılı ürün pazarlama örnekleri nelerdir?

Apple’ın MacBook reklamları gibi, ürünün avantajlarını vurgulayan çalışmalar.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler