Sektör Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 17.08.2022
Sektör Analizi Nasıl Yapılır ve Neden Önemlidir?
Pazarı tanımak, daha iyi stratejiler geliştirmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için sektör analizi yapmak gerekir. Özellikle yeni başlayanlar, bir işe girişmeden önce o sektörü detaylı olarak araştırmalı ve fikir sahibi olmalılar. Aksi takdirde yaptıkları yatırımlar iyi sonuçlar vermeyebilir ya da rekabetten sıyrılamadıkları için zarar edebilirler ve en sonunda da şirketlerini kapatmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle de sektör analizine önem verilmesi gerekir.

Sektör Analizi Nedir?

Sektör analizi, faaliyet gösterilecek ya da hâlihazırda çalışılan endüstri kolu hakkında detaylı ve bütünlüklü bilgilere ulaşmak için yürütülen uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tip bir çalışma, firmalara sektörün genel dinamikleri, rekabet durumu ve başta kredi şartları olmak üzere sunduğu finansal imkânlara dair önemli doneler sunar. Benzer şekilde bu iş sahasının kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir seyir izleyeceği hakkında bir öngörüde bulunmak yine sektör analizi sayesinde mümkün olur. Dolayısıyla iş yatırım sektör analizi yapmak, her girişimcinin olmazsa olmazları arasında sayılabilir. Zira yatırımların olumlu sonuç verip vermeyeceği ya da ne kadar süre sonra kâr noktasına geçileceği, bu çalışmanın sunduğu bilgiler ışığında isabetli şekilde tahmin edilebilir.

Sektör Analizinin Kapsamı Nedir?

İdeal bir sektör analizi, amacı itibarıyla odaklanılan pazar ve iş kolu hakkında detaylı veriler sunmalıdır. Bunun da yolu, çalışma kapsamının doğru şekilde belirlenmesinden geçer. Sektör analizinin kapsamında şu tip çalışmaların yer alması, uygulamanın çok daha verimli olmasını sağlar:
 • Sektöre yönelik SWOT analizlerinin yapılması
 • Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarındaki mevcut durumun belirlenmesi
 • Rakip konumunda bulunan ya da bu potansiyeli taşıyan şirketlere yönelik bilgilerin toplanması
 • Pazarın genel problemlerinin incelenmesi
 • Farklı zaman aralıklarına odaklanan stratejik yol haritalarının oluşturulması
Kapsamındaki çalışmalara baktığımızda bu çalışmanın pazar analiziyle pek çok ortak noktaya sahip olduğu söyleyebiliriz. Her iki araştırma türü de firmalara çalışılan şartlara dair veriler sağladığından birbirleriyle dirsek temasındadır ve çoğu zaman birlikte yürütülürler.

Sektör Analizi Yapmak Neden Önemlidir?

Öncelikli olarak sektör analizi, şirketlere sektör ve pazarla ilgili birçok veri verdiği için önemlidir. Bu veriler sayesinde şirketin büyümesi için gerekli stratejiler oluşturularak, şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımlar belirlenebilir. İş planınızı hazırlarken de bu veriler bir hayli önemlidir. İlgili rehber: İş planı nasıl hazırlanır? İş Planı Örnekleri Eğer pivot etmeyi planlıyorsanız da sektör analizi yapmalı pek çok fayda sağlar. Farklı bir ürün grubu ya da iş modeli ile devam edeceğiniz zaman, bu alanın gereksinimlerini de araştırmanız ve pazarın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. İlgili rehber: E-ticarette pivot etmek nedir ve firmaların pivot etme sebepleri nelerdir? Sektörel analiz yaptığınızda aynı zamanda trendleri, tüketicileri alışkanlıklarını ve pazarın ne yönde geliştiğini de öğrenebilirsiniz. Bu gelişmeler yine reklam ve pazarlama stratejilerinize şekil verme konusunda size yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak sektör analiziyle pazardaki rekabeti de yakından görmüş olursunuz. Rakip firmaları tanımak, onların pazar payları hakkında bilgi sahibi olmak, yine işinizin hangi alanlarına yatırım yapmanız gerektiği konusunda size birtakım fikirler verecektir.

Sektör Analizi Yaparken İzlemeniz Gereken Aşamalar Nelerdir?

Çalışmanın etkili sonuç vermesi için süreç dâhilinde bazı aşamaların takip edilmesi ve bu bağlamda önceden belirlenmiş bir planın uygulanması büyük önem taşır. Sektör ya da pazar analizi aşamaları şu şekilde sıralanabilir:
 • Mevcut duruma yönelik bir değerlendirme yapılması
 • Çalışmanın planlanması ve bu plan kapsamında toplantıların düzenlenmesi
 • Yapılan plana göre anket ya da yüz yüze görüşme gibi metotlarla gerekli verilerin toplanması
 • Elde edilen verilerin, daha önce yapılmış benzer çalışmaların ve diğer kaynakların incelenip değerlendirilmesi
 • Çalışmanın sonucu olarak da değerlendirilebilecek analiz raporunun hazırlanması
Veri toplama süreci, çalışılan alana olarak farklılık gösterebilir. E-ticaret sektör analizi, bu iş modelinin sunduğu imkânlar ve genel yapısı itibarıyla pek çok avantajı da beraberinde getirir. Örneğin satış yapılan kanallara entegre edilen kısa anket gibi uygulamalar üzerinden çalışma pratik şekilde yürütülebilir.

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör analizinin genel tanımı yaptıktan, kapsamından ve öneminden söz ettikten sonra sürecin uygulama kısmına geçebiliriz. Şimdi adım adım çalışmanın nasıl yapılacağını ve bu esnada hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğine bakalım.

Her Detayı Planlayın

Güçlü bir başlangıç için iyi bir plana ihtiyacınız vardır. İş planınızı detaylandırmanız ve adım adım yapılacak çalışmaları belirlemeniz bu noktada önemli bir rol oynar. Kuruluşu sırasında hazırladığınız plan, işinizi yayınlamadan önce değişikliklere uğrayabilir. Yaptığınız çalışmalar ve bu süreç boyunca öğrendikleriniz doğrultusunda iş planınızı geliştirebilirsiniz. Verdiğiniz hizmetler, ürünleriniz ve müşteri ilişkileriyle ilgili konuların yanı sıra pazarlama ve reklam stratejilerinizi de bu plana dâhil etmeniz gerekir. Sonrasında da her bir maddeyi kendi içinde ayrı ayrı ayrı detaylandırmalısınız. Bu, kulağa çok vakit alacakmış gibi görünebilir. Ama yapacağınız hamleleri belli bir stratejiye oturtmanız ve bir plan çerçevesinde tutmanız, ilk aşamada üzerinizdeki baskıyı azaltır, ne zaman nasıl çalışmalar yapacağınızı bilmenizi sağlar.

Rakip Analizi

Rakiplerinizi inceleyerek sektör analizi yapmaya başlayabilirsiniz. Öncelikli olarak pazardaki rekabeti ölçmeli, büyük ve küçük firmaları belirlemeli, bu rekabette şirket olarak sizin nasıl konumlanacağınızı araştırmanız gerekir. Elinizdeki sermaye, rekabetle ne kadar mücadele edebileceğinizi belirleyecektir. Çünkü öne çıkabilmek için marka bilinirliğinizi artıracak çalışmalar yapmanız ve tüketicilerin ürünlerinize talep göstermelerini sağlamanız gerekecektir. Bu nedenle de sektördeki rekabeti bilmek ve ölçümlemek işe başlarken önemlidir. İlgili rehber: E-ticarette rakip analizi yapmak için neler yapmalısınız? İlgili rehber: Öne çıkmanızı sağlayacak markalaşma stratejileri neler?

Tüketici Eğilimleri ve Alışkanlıkları

Sektör analizi yaparken tüketicilerin bu sektördeki ürün ve hizmetlere karşı nasıl bir eğilim içinde olduklarını da araştırmanız önemlidir. Ürünlere yönelik talep nasıl, tüketici kitlesinin bu ürünleri satın alma alışkanlıkları neler, e-ticarette bu ürünlere belli bir talep var mı gibi sorulara yanıt bulmak gerekir. Tüketicinin alışkanlık ve beklentilerini anlamadan bu sektörde faaliyet göstermek zordur. Dolayısıyla bunlar yapılmadığında doğru stratejiler de oluşturulamayacağı için yapılan pazarlama ve reklam çalışmalarından da beklenen sonuçlar alınamaz. İlgili rehber: Tüketici davranışları işletmeleri nasıl etkiliyor?

Ürünlere Olan İlgi

Tüketicilerin ürünlere ne kadar ilgi gösterdiğini de ölçümlemeniz önemlidir. Ürünlere yönelik ilgi, pazarın mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyel değişimleri görmenize yardımcı olur. Belli ürünlere hâlihazırda bir talep bulunuyorsa bunların bilinirliğini artırmak yerine markanızı tanıtmak ve satış rakamlarını yükseltmek için çalışmalar yapmanız gerekir. Böylelikle pazarlama ve reklam çalışmalarınızı bu alanlara yöneltebilirsiniz. Tüketicilerin belli bir sorununu çözen ya da onların ilgisini çekebilecek bir ürün ilgi yoksa öncelikle talep yaratmak için pazarlama çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalardan sonra markalaşma üzerine yoğunlaşmanız faydalı olur.

Tüketicilere Ulaşılacak Kanallar

Sektör analizi yaparken tüketicilere hangi kanallardan ulaşabileceğinizi de araştırmanız gerekir. Doğru pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturabilmek, bu çalışmalardan en yüksek verimi alabilmek için hangi kanalları kullanmanız gerektiğini belirlemelisiniz. Aksi takdirde yanlış mecralarda reklam kampanyaları çıkmanız hem zaman hem de para kaybetmenize neden olur. Yol haritası belirlerken sosyal mecralar, Google Adwords uygulamalarınız, influencer pazarlama, içerik pazarlama, e-posta çalışmaları gibi farklı kanallardan yararlanabileceğiniz unutmamalısınız. Benzer şekilde bunların hangilerinin sizin için en doğru sonuçları vereceğini de araştırmalısınız. İlgili rehber: Markanız için hangi sosyal ağın daha uygun olduğunu nasıl bulunur?

Pazarın Geleceği

Analizlerinizi yürütürken pazarın gelecekte nasıl bir durumda olacağı hakkında da araştırmalar yapmalısınız. Pazarın mevcut durumu iyi olsa da gelecekte bu trend devam etmeyebilir ve yaptığınız yatırımlar boşa gidebilir. Bu nedenle de sektör analizi sırasında tüketici trendlerini ve ürünün yaşam eğrisini araştırmalı, yatırımlarınızı bu değerlere göre planlamalısınız. İlgili rehber: Ürün yaşam eğrisi nedir ve evreleri nelerdir?

Finansal Öngörüler

Sektör analizi sırasında tüketici alışkanlıkları, trendler, ürünün yaşam eğrisi ve rekabeti araştırdıktan sonra da finansal öngörülerinizi yapmaya başlamalısınız. Bu bağlamda pazarda ne kadarlık bir pay alabileceğinizi, ortalama olarak ayda kaç adet ürün satabileceğinizi araştırmanız gerekir. Ek olarak ne kadarlık bir pazarlama ve reklam bütçesine ihtiyaç duyduğunuza, bu çalışmalar sonrasında da kârlılık oranınızın nasıl olabileceğine dair analizler yapmanız önemlidir. Karşınıza çıkabilecek ek masrafları da öngörülerine dâhil etmeniz, elinizdeki sermayeyi en iyi şekilde kullanabilmenizin için önünü açar.

İyi Bir Ekip Oluşturun

Başarılı firmaların arkasında güvenilir ve iyi bir ekip bulunur. Bu sebeple de işinizi kurarken iyi ekip arkadaşları edinmeye özen göstermelisiniz. Alanında uzman ve kendini işine adayan kişilerle çalışmanız ve pazara bu şekilde giriş yapmanız bir hayli önemlidir. Güçlü bir ekibiniz olmadan iş yükünü dağıtmanız ve gerekli hamleleri yapmanız zorlaşır.

Pazarlama Planınızı Detaylandırın

Güçlü bir giriş yapmak için etkili bir pazarlama stratejisine ihtiyacınız olacaktır. İlk adımda amacınız marka bilinirliğinizi artırarak hedef kitlelere ulaşmak olacağı için pazarlama planınızı iyi bir şekilde hazırlamanız gerekir. Pazarı iyi bir şekilde tanımanız, çalışmaları oluştururken size büyük katkı sağlar. Hedef kitlenizi ve müşteri profilinizi belirledikten sonra hangi mecralarda reklam çalışmaları yapacağınızı belirleyebilirsiniz. Sosyal mecralar üzerinde çalışmalar yaparken kitlenizin daha yoğun olduğu kanalları seçmeniz önemlidir. Ayrıca Adwords kampanyalarında nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini araştırmalı, doğru anahtar kelime seçimi ve reklam kampanyalarıyla arama sonuçları üzerinden sitenize trafik çekmeye çalışmalısınız. Tüm bu detayları içeren bir pazarlama planı hazırlamak ve bu çalışmalar içini bir bütçe ayırmak sektöre hızlı bir giriş yapmanızın önünü açar.

Sektör Analizi Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Sektör araştırması yapmak, firmalara pek çok önemli fayda sağlar. Peki bu faydalar nelerdir? Bu soruya verilebilecek yanıtları şöyle sıralayabiliriz:
 • Sektör içindeki yerinizi net ve kolay şekilde saptayabilirsiniz
 • Yatırımlarınızı daha sağlam temeller üzerine oturtmanız mümkün olur
 • Gelecekte tüketici yönelimleri ve pazar trendleri gibi konularda yaşanabilecek değişimlere hazırlıklı olursunuz
 • Müşteri ilişkilerini daha etkili şekilde yönetebilirsiniz
 • Yoğun rekabet şartlarına hazırlıklı hâle gelirsiniz
 • Pazarlama ve reklam stratejilerinizi oluşturmanız kolaylaşır
Sektör analizi, her iş alanı özelinde yapılabilecek bir çalışmadır. İster e-ticaret ister diğer sektörlerde faaliyet gösterin bu tür bir uygulamanın yardımıyla başarı düzeyinizi önemli ölçüde artırmanız mümkündür.
ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler