ROAS ve ROI Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yazar: Ulaş Kaygusuz
Güncellenme Tarihi: 28.08.2023
ROAS ve ROI Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Reklam ve pazarlama dünyasında etkinliği ölçmek için kullanılan iki anahtar kavram ROAS ve ROI'dir. ROAS, bir işletmenin reklam harcamalarının getirisini ölçerken, ROI genel yatırımların verimliliğini belirler. Bu terimler, bir işletmenin pazarlama çabalarının başarısını değerlendirmede hayati bir rol oynarlar. Ancak, bunların tam anlamıyla anlaşılması ve nasıl hesaplanacağının bilinmesi gereklidir. Bu yazıda, bu iki metriğin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve işletmelerin bunları nasıl kullanabileceğini ele alacağız.

Sadakat Puanları ve İndirim Kuponlarıyla Müşteriyi Ödüllendirme

Bir işletme, müşterileriyle kurduğu ilişkiyi güçlendirmek için çeşitli stratejiler kullanır. Sadakat programları ve indirim kuponları, müşteri ilişkilerini iyileştirmenin en etkili yollarından biridir.

Sadakat programları, müşterileri markaya bağlı kılarak, tekrar alışveriş yapmalarını teşvik eder. İndirim kuponları ise, müşterileri daha fazla harcamaya teşvik eder. Bu ödüller, hem müşteri memnuniyetini artırır hem de işletmenin gelirini yükseltir. Dolayısıyla, sadakat puanları ve indirim kuponları, işletmenin hem ROAS'ını hem de ROI'sini iyileştiren önemli araçlardır.

Yeniden Alışveriş İçin Teşvikler ve Özel İndirimlerin Sunumu

İşletmeler, müşterilerini yeniden alışveriş yapmaya teşvik etmek için çeşitli stratejiler kullanır. Bu stratejiler genellikle, müşterilere özel indirimler veya promosyonlar sunmayı içerir. Bu teşvikler, müşterilerin marka sadakatini artırır ve işletmenin uzun vadede daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu tür teşvikler genellikle daha yüksek bir ROAS ve ROI ile sonuçlanır. Çünkü bu teşvikler, müşterinin satın alma olasılığını artırır ve bu da işletmenin genel gelirini yükseltir.

ROAS Nedir? Dönüşüme Yönelik Reklam Verimliliğini Ölçmek

ROAS, "Return on Ad Spend"ın kısaltmasıdır ve "Reklam Harcamalarından Dönüş" olarak Türkçeye çevrilebilir. Bu, reklam verenlerin ve pazarlamacıların reklam harcamalarının ne kadarının satış olarak geri döndüğünü ölçmek için kullandığı bir metriktir.

Örneğin, 1000 TL’lik bir reklam harcamasından 5000 TL’lik gelir elde ederseniz, ROAS 5'tir. Bu durumda, harcadığınız her 1 TL karşılığında 5 TL’lik bir dönüş elde edersiniz.

ROAS, bir reklam kampanyasının veya belirli bir reklamın genel etkinliğini ölçmek için kullanılır. Bu değer, belirli bir reklamın performansını izlemenin yanı sıra, reklam bütçesini optimize etmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte, ROAS tek başına her zaman tam bir başarı ölçütü olmayabilir. Diğer önemli faktörler ve metrikler de dikkate alınmalıdır.

ROAS (Return on Advertising Spend) Kavramının Tanımı

ROAS, reklam harcamalarının getirisini ölçen bir kavramdır. Bir işletme, reklamlarına harcadığı para karşılığında ne kadar gelir elde ettiğini belirlemek için ROAS'ı kullanır. Bu metrik, işletmelerin reklam harcamalarının etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olur.

ROAS'ın İşletmeler İçin Önemi ve Faydaları

ROAS, bir işletmenin reklam stratejisini değerlendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Etkin bir ROAS, işletmenin reklam harcamalarını en üst düzeye çıkarmasını ve her bir reklamın getirisini artırmasını sağlar. Ayrıca, işletmelerin reklam bütçesini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

ROAS Hesaplama Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri

ROAS, Reklam Harcamalarının Getirisi anlamına gelir ve genellikle bir reklam kampanyasının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılır. Yani, her bir reklam harcaması karşılığında ne kadar kazandığınızı belirler.

ROAS, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

ROAS = (Reklamdan Elde Edilen Gelir) / (Reklam Harcamaları)

Örneğin, bir reklam kampanyası için 2 Bin TL harcadıysanız ve bu kampanya sayesinde 10 Bin TL gelir elde ettiyseniz, ROAS'ınız şu şekilde hesaplanır:

ROAS = 10000 / 2000 = 10

Bu durumda, ROAS 10 olur. Bu, her reklam doları için 10 TL kazandığınızı gösterir.

Dikkate almanız gereken önemli bir nokta, ROAS'ın sadece geliri ve harcamaları göz önünde bulundurmasıdır. Dolayısıyla, diğer maliyetler (örneğin, ürün maliyeti, işletme maliyetleri vb.) göz ardı edilir. ROAS, genellikle bir kampanyanın genel karlılığını ölçmek için kullanılan ROI (Yatırım Getirisi) ile karıştırılmamalıdır.

Uygulama Örnekleri:

Örneğin bir e-ticaret işletmesi olduğunuzu varsayalım. Bir Google Ads kampanyası için 2000 TL harcadınız ve bu reklamlar sonucunda 8000 TL’lik satış elde ettiniz.

Reklam Harcamaları (TL)Reklamdan Elde Edilen Gelir (TL)ROAS
200080004

Bir başka örnek olarak, bir Facebook Ads kampanyası için 3000 TL harcadınız ve bu reklamlar sayesinde 15000 TL’lik satış elde ettiniz.

ROAS = 15000 / 3000 = 5

Reklam Harcamaları (TL)Reklamdan Elde Edilen Gelir (TL)ROAS
3000150005

Bu durumda, her reklam harcaması için 5 TL gelir elde etmiş olursunuz.

ROAS Hesaplama Formülü ve Örnek Senaryolar

ROAS'ı hesaplamanın en basit yolu, toplam reklam harcamalarını reklamdan elde edilen toplam gelire bölmektir. Bu oran, her bir reklamın getirisini belirler. Örneğin, bir işletme 1000 lira harcadı ve bu harcamaların sonucunda 5000 lira gelir elde etti. Bu durumda, ROAS 5'tir, yani her bir lira harcama ile işletme 5 lira gelir elde etmiştir.

ROAS Verilerinin Analizi ve İyileştirme Stratejileri

ROAS verilerinin analizi, işletmelerin reklam stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur. ROAS'ı artırmak için, işletmeler reklam kampanyalarının performansını düzenli olarak gözden geçirebilir ve gerektiğinde değişiklikler yapabilirler. Ayrıca, işletmeler reklamlarının hedef kitlesini belirleyebilir ve reklamlarını bu kitleye daha etkili bir şekilde sunabilirler.

ROI Nedir? Yatırım Getirisini Hesaplama

ROI, "Return on Investment"ın kısaltmasıdır ve Türkçede "Yatırım Getirisi" olarak çevrilebilir. ROI, bir yatırımın verimliliğini veya karlılığını ölçmek için kullanılan bir finansal metriktir. ROI yüzdesi, yatırımın net kazancının (karın) yatırımın orijinal maliyetine bölünmesi ve çarpılmasıyla hesaplanır.

ROI (Return on Investment) Kavramının Tanımı ve Önemi

ROI, bir yatırımın getirisini ölçen bir metriktir. İşletmeler genellikle ROI'yi, bir yatırımın maliyetine göre ne kadar getiri sağladığını belirlemek için kullanır. ROI, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmek için kritik bir araçtır.

ROI'nın İşletmeler İçin Stratejik Karar Verme Sürecindeki Rolü

ROI, işletmelerin yatırımlarının değerini anlamalarına ve stratejik kararlar vermek için kritik bir araçtır. Yüksek bir ROI, bir yatırımın başarılı olduğunu ve daha fazla yatırım yapılması gerektiğini gösterir. Diğer yandan, düşük bir ROI, bir yatırımın etkili olmadığını ve stratejinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir.

ROI Hesaplama Yöntemleri ve Kullanım Alanları

ROI (Return on Investment) genellikle bir yatırımın getirisi ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. ROI hesaplamasının temel formülü aşağıdaki gibidir:

ROI = (Net Kazanç / Yatırımın Maliyeti) * 100%

Bu basit formül sayesinde, bir yatırımın karlılığı kolayca belirlenebilir. Yani, bir yatırımın ne kadar etkili olduğunu, ne kadar kazanç sağladığını ve yatırılan para biriminin ne kadarının geri döndüğünü görmek mümkündür.

ROI hesaplama yöntemleri genellikle yatırımların türüne bağlı olarak değişir. Örneğin finansal yatırımların ROI hesaplaması, pazarlama kampanyalarının veya projelerin ROI hesaplamasından farklı olabilir. ROI hesaplama yöntemleri, aşağıda sıralandığı gibidir;

Finansal Yatırımların ROI Hesaplaması

Bu durumda, net kazanç genellikle faiz geliri, hisse senedi değer artışı veya kar payı olarak tanımlanabilir. Yatırımın maliyeti, belirli bir yatırıma yapılan başlangıç sermayesidir.

Pazarlama Kampanyalarının ROI Hesaplaması

Bu durumda, net kazanç genellikle kampanya sonucunda elde edilen ek satışlar olarak tanımlanır. Yatırım maliyeti, kampanyanın maliyetidir.

Proje ROI Hesaplaması

Bu durumda, net kazanç proje sonucunda elde edilen faydalardır, bu faydalar maddi veya manevi olabilir. Yatırım maliyeti, projeye harcanan toplam maliyeti temsil eder.

ROI'nin Kullanım Alanları

ROI’nin kullanım alanları, birbirinden farklıdır. Aşağıda yer alan yöntemleri öğrenerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yatırım Kararları

ROI, hangi yatırımların daha yüksek getiri sağlayacağını belirlemek için kullanılır. Bu, hisse senetleri, bonolar, gayrimenkul veya başka herhangi bir finansal ürün olabilir.

Pazarlama Kampanyaları

ROI, bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu, hangi kampanyaların en çok kar sağladığını ve hangi pazarlama stratejilerinin en etkili olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

Proje Değerlendirmesi

ROI, bir proje veya girişimin değerini değerlendirmek için kullanılır. Bu, bir projenin maliyetine kıyasla ne kadar değer sağladığını belirlemek için kullanılabilir.

İş Performansı

Şirketler genellikle ROI'yi, bir işletmenin performansını değerlendirmek ve farklı işletme birimlerinin etkinliğini karşılaştırmak için kullanır.

Teknoloji Yatırımları

ROI, bir teknoloji yatırımının maliyetini ve getirisini değerlendirmek için de kullanılır. Bu, hangi teknolojilerin en çok değer sağladığını ve hangi teknoloji yatırımlarının en etkili olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

Her ne kadar ROI önemli bir metrik olsa da, tek başına tüm kararların temelini oluşturmamalıdır. Diğer faktörlerin - risk, zaman, fırsat maliyeti gibi - de göz önünde bulundurulması önemlidir.

ROI Hesaplama Formülü ve Örnek Senaryolar

ROI'yi hesaplamanın en basit yolu, yatırımdan elde edilen net karı yatırımın maliyetine bölmektir. Bu oran, yatırımın getirisini belirler. Örneğin, bir işletme 10000 lira yatırım yaptı ve bu yatırımdan 20000 lira net kar elde etti. Bu durumda, ROI 1'dir, yani işletme yatırımın maliyetinin iki katı kadar getiri elde etmiştir.

Hisse Senedi Yatırımı

Örneğin bir yıl önce 1.000 dolarlık bir hisse senedi satın aldınız ve bugün bu hissenin değeri 1.200 dolar. Bu durumda, net kazancınız 200 dolar (1.200 - 1.000). ROI hesaplaması aşağıdaki gibi olur:

ROI = (200 / 1.000) * 100% = 20%

Bu durumda, hisse senedi yatırımınızın ROI'si %20'dir.

Pazarlama Kampanyası

Örneğin bir pazarlama kampanyası için 10.000 dolar harcadınız ve bu kampanya sonucunda 15.000 dolarlık ek satış elde ettiniz. Bu durumda, net kazancınız 5.000 dolar (15.000 - 10.000). ROI hesaplaması aşağıdaki gibi olur:

ROI = (5.000 / 10.000) * 100% = 50%

Bu durumda, pazarlama kampanyanızın ROI'si %50'dir.

Teknoloji Yatırımı

Örneğin bir işletme, 50.000 dolarlık bir yazılım yatırımı yaptı ve bu yatırım sonucunda işletme 70.000 dolarlık bir verimlilik artışı yaşadı. Bu durumda, net kazanç 20.000 dolar (70.000 - 50.000). ROI hesaplaması aşağıdaki gibi olur:

ROI = (20.000 / 50.000) * 100% = 40%

Bu durumda, yazılım yatırımının ROI'si %40'tır.

ROI Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yatırım Kararlarının Optimizasyonu

ROI verilerinin analizi, işletmelerin yatırımlarının etkinliğini değerlendirmesine yardımcı olur. ROI'yi artırmak için, işletmeler yatırım stratejilerini düzenli olarak gözden geçirebilir ve gerektiğinde değişiklikler yapabilirler. Ayrıca, işletmeler ROI verilerini kullanarak, hangi yatırımların en yüksek getiriyi sağladığını belirleyebilir ve bu yatırımlara daha fazla odaklanabilirler.

ROAS ve ROI'nın Farkları ve İlişkisi

ROAS (Return on Ad Spend) ve ROI (Return on Investment) arasındaki farkları ve ilişkileri açıklarken, her iki terimin de bir işletmenin farklı yatırımlardan ne kadar kazanç elde ettiğini ölçme yolları olduğunu anlamak önemlidir. Ancak, her ikisi de farklı türden yatırımları ve farklı türden getirileri ölçer.

ROAS, bir reklam kampanyasının belirli bir finansal sonuca ulaşmak için ne kadar etkili olduğunu ölçer. İşletmeler, belirli bir reklam harcamasının ne kadar gelir ürettiğini belirlemek için ROAS'ı kullanır. ROAS hesaplaması genellikle şu şekilde yapılır:

ROAS = Reklamdan Elde Edilen Gelir / Reklam Harcaması

Bu formül, belirli bir reklamın ne kadar efektif olduğunu ölçmeye yardımcı olur ve şirketlerin reklam stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Diğer yandan, ROI, bir yatırımın genel etkinliğini değerlendirmek için kullanılan daha geniş bir terimdir. ROI, bir işletmenin belirli bir yatırımı ne kadar etkili bir şekilde kullandığını gösterir. ROI hesaplaması genellikle şu şekilde yapılır:

ROI = (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç - Yatırımın Maliyeti) / Yatırımın Maliyeti

Bu formül, işletmenin yaptığı yatırımın net karını (yatırımdan elde edilen gelirin yatırımın maliyetinden çıkarılması) ve bu net karın orijinal yatırıma oranını belirler. Bu, işletmenin bir yatırımın genel etkinliğini değerlendirmesine ve farklı yatırımlar arasında karşılaştırmalar yapmasına yardımcı olur.

ROAS ve ROI arasındaki temel fark, ROAS'ın genellikle belirli bir reklam kampanyasına odaklanması ve ROI'nın genellikle bir işletmenin genel yatırım stratejilerini değerlendirmesi olacaktır.

Her iki kavramın ilişkisini açıklamak gerekirse; genellikle bir işletme, yüksek bir ROAS'a sahip reklamlara daha fazla yatırım yapmayı tercih edebilir, çünkü bu reklamlar daha fazla gelir üretme potansiyeli göstermektedir. Bu, işletmenin genel ROI'sini de artırabilir. Ancak, yüksek ROAS'lı reklamların her zaman yüksek ROI'ye yol açmayabileceğini unutmayın. Reklam harcamaları ve diğer maliyetler (örneğin, ürün maliyeti, lojistik, hizmetler vb.) toplam yatırım maliyetini oluşturur ve genel ROI hesaplamasını etkiler. Dolayısıyla, yüksek ROAS genel ROI'yi garanti etmez.

ROAS ve ROI'nın Farkları ve İlişkisini detaylı olarak incelemek gerekirse;

ÖlçütROAS (Return on Ad Spend)ROI (Return on Investment)
TanımReklam harcamalarının getirisini ölçen bir metriktir. Özellikle reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirmekte kullanılır.Bir yatırımın karlılığını ölçen bir metriktir. Yani yatırımın maliyetine göre ne kadar kazanç sağladığını belirler.
HesaplamaReklamlardan Elde Edilen Gelir / Reklam HarcamasıYatırımdan Elde Edilen Kazanç - Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti
Kullanım AlanıGenellikle dijital pazarlama ve reklam kampanyalarının performansını ölçmede kullanılır.Geniş çapta, her türlü yatırımın (gayrimenkul, hisse senetleri, yeni iş girişimleri, vb.) performansını ölçmede kullanılır.
OdakSadece reklam harcamalarına odaklanır ve bu harcamaların ne kadar gelir elde ettiğini gösterir.Toplam yatırımın tüm maliyetlerini dikkate alır ve genel karlılığı belirler.
KısıtlamalarSadece reklam getirisini değerlendirdiği için, genel işletme maliyetleri veya diğer yatırımların karlılığını göstermez.ROI hesaplamaları genellikle daha karmaşıktır ve çeşitli maliyetler ve getirileri içerir.

ROAS ve ROI'nın Farklı Hesaplama Metodları

Hem ROAS hem de ROI, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmede kullanılan metriklerdir. Ancak, bu iki metrik farklı hesaplama yöntemlerine sahiptir. ROAS, bir reklamın maliyetine göre ne kadar gelir sağladığını belirlerken, ROI genel bir yatırımın getirisini ölçer.

ROAS ve ROI'nın Birlikte Kullanımının Reklam Etkinliğini Değerlendirmedeki Önemi

ROAS ve ROI, birlikte kullanıldığında, bir işletmenin reklam ve yatırım stratejilerinin genel etkinliğini değerlendirmede güçlü araçlar olabilir. ROAS, bir işletmenin reklam harcamalarının etkinliğini ölçerken, ROI genel yatırım stratejisinin başarısını belirler. Bu iki metrik, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmede ve iyileştirmede önemli bir rol oynar.

ROAS ve ROI İyileştirmesi İçin Stratejiler

ROAS ve ROI değerlerini iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi strateji bulunmaktadır. Bu stratejiler, reklamcılık kampanyalarının performansını ve genel karlılığı artırmak için kullanılır.

İlk adım, hedef kitlenizi anlamak ve hangi tür reklamların onlarla en iyi şekilde etkileşime geçeceğini belirlemektir. Bu bilgiyi elde etmek için, müşteri demografisi, alışkanlıkları ve tercihleri hakkında bilgi toplayabilirsiniz.

Farklı reklam türleri, metinler, renkler ve yerleşimler üzerinde A/B testleri yapmak, hangi faktörlerin en yüksek ROAS ve ROI'yi sağladığını belirlemenizi sağlar. Sonuçları dikkatlice analiz etmek ve bu bilgiyi gelecekteki kampanyaları şekillendirmek için kullanmak önemlidir.

Reklamınızın doğru kitleye ulaştığından emin olun. Google Ads ve benzeri platformlarda anahtar kelime hedefleme ve demografik hedefleme, reklamlarınızın doğru kişilere gösterilmesini sağlar. Bunu yapmak, daha fazla dönüşüm elde etmenize ve dolayısıyla ROAS ve ROI'yi artırmanıza yardımcı olur.

Reklam maliyetlerini yakından izlemek ve gerektiğinde bütçe ayarlamaları yapmak önemlidir. Bazı reklamlar beklenenden daha fazla maliyet çıkarabilir ve bu da genel ROI'yi düşürebilir. Bu durumda, bu reklamları durdurmak ve daha düşük maliyetli, daha yüksek dönüşümlü reklamlara yatırım yapmayı düşünmek faydalı olabilir.

Reklamınızın ne zaman ve nerede göründüğü de önemlidir. Belirli bir zaman diliminde veya belirli bir web sitesinde reklamın daha iyi performans gösterdiğini fark ederseniz, daha fazla görüntülenme ve dönüşüm elde etmek için bu yerlere ve saatlere odaklanabilirsiniz.

Müşterilerin satın alma sürecine nereden geldiklerini ve bu süreçte nerede "düştüklerini" anlamak önemlidir. Bunu anladıktan sonra, dönüşüm huninizi optimize ederek, müşterilerin satın almayı tamamlamalarını daha olası hale getirebilirsiniz.

Bu stratejiler, reklam harcamalarınızdan elde edilen getiriyi artırmak ve genel iş hedeflerinize ulaşmak için size yardımcı olabilir. Her bir stratejiyi dikkatlice değerlendirmek ve uygulamak önemlidir.

Reklam Kampanyalarının Dönüşüm Odaklı Optimize Edilmesi

ROAS ve ROI'yi artırmak için, işletmeler reklam kampanyalarını dönüşüm odaklı optimize etmelidir. Bu, reklamların hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaştığı ve daha fazla dönüşüm sağladığı anlamına gelir. Bu, reklamların daha yüksek bir ROAS ve ROI ile sonuçlanmasına yardımcı olur.

Veri Analizi ve Testlerle ROAS ve ROI'nın Artırılması

Veri analizi ve testler, ROAS ve ROI'nın artırılmasında önemli bir rol oynar. İşletmeler, veri analizi araçları kullanarak, hangi reklam ve yatırım stratejilerinin en etkili olduğunu belirleyebilir ve bu stratejilere daha fazla odaklanabilirler. Ayrıca, işletmeler testler yaparak, farklı stratejilerin etkinliğini karşılaştırabilir ve en iyi sonuçları veren stratejileri belirleyebilirler.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ulaş Kaygusuz
Ulaş Kaygusuz

E-ticaret Danışmanı

Dijital pazarlama ve e-ticaret alanında 14 yıllık deneyimi sahip olan Ulaş Kaygusuz, SEO ve Google Ads alanlarında uzmanlaşmıştır. E-ticaret siteleri için dijital pazarlama ve eğitim içerikleri hazırlamaktadır. Markalar için e-ticaret danı... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler