Hedef Pazar Nedir? Hedef E-Ticaret Pazarı Nasıl Seçilir?

17 Eylül 2022
Savaş Çetinkaya
Hedef Pazar Nedir? Hedef E-Ticaret Pazarı Nasıl Seçilir?

Her sektörün kendine özgü hedef kitlesi, fiyat belirleme standartları, büyüme potansiyeli ve dinamikleri vardır. Tüm bu unsurların tamamı, pazar koşulları olarak tanımlanabilir. Markanızı hedef kitlenize ulaştırmak için, faaliyet göstereceğiniz pazarı söz konusu koşulları göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetlerinize göre seçebilirsiniz. Rekabet gücü, satış rakamları ve marka imajı büyük ölçüde söz konusu koşullara uyum göstermeye bağlıdır. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak “Hedef pazar nedir?” sorusuna detaylı bir yanıt bulabilirsiniz.

Hedef Pazar Nedir?

Hedef pazar kavramını ürünleri alma potansiyeli taşıyan tüketici kitlesi olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir ifadeyle hitap edilmek ve satın alma davranışı yönlendirilmek istenen gruplar, bir şirketin hedef pazarını oluşturur. Bu kitlenin sınırları; coğrafya, ilgi alanları, ihtiyaçlar, tüketim alışkanlıkları ve demografik özellikler gibi verilerle belirlenir.

Persona kavramına değinerek e-ticarette hedef pazar tanımını daha detaylı bir biçimde yapmak mümkündür. Herhangi bir ürünle ilgilenme potansiyeli olan ortalama insan profili persona olarak tanımlanır. Söz konusu profille ortak özellikler taşıyan gruplar ise hedef pazar olarak adlandırabilir.

E-Ticarette Doğru Hedef Pazar Seçimi Neden Önemlidir?

Pazarlama çalışmalarının temel amacı tüketici davranışlarını marka lehine yönlendirmektir. Bunu yapmanın yolu öncelikle doğru kitleye hitap etmekten geçer. Örnek vererek açıklamak gerekirse; spor ürünleri satan bir markanın düzenli egzersiz yapan kişilere yönelik çalışmalar yapması gerekir. Bir firmanın ürün ve hizmetleriyle ilgilenme potansiyeli olmayan kişilere hitap etmesi ise zaman ve kaynak israfına sebep olur.

Her sektörün kendine özgü dinamikleri vardır. Hedef pazar seçimi bu konuda bilgi edinmenizi kolaylaştırır. Faaliyet göstermek istediğiniz alanı belirleyerek buradaki büyüme potansiyeli, fiyat ortalaması ve rakiplerinizin mevcut durumu hakkında daha kolay bilgi toplayabilirsiniz.

Hedef pazar seçim stratejileri, bütçe yönetimi açısından da önemlidir. Piyasa ihtiyaçlarının net şekilde belirleyerek masrafları verimli bir biçimde optimize edilmesi mümkün olur. Operasyonel süreçlere geçmeden önce faaliyet göstereceğiniz pazara karar vermek, lojistik ve reklam maliyetlerini rahatça belirmenizi ve tüm kaynaklarınızdan yüksek verim almanızı sağlar.

E-Ticarette Hedef Pazar Araştırması Nasıl Yapılmalıdır?

Hedef pazar stratejisinin ilk aşaması, ürün ve hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketici profilinin belirlenmesidir. Veri toplama, analiz ve planlama aşamaları, söz konusu profilin ihtiyaçları ile potansiyeli üzerine inşa edilir. Hedef grup belirlendikten sonra kitleye dair bilgi içeren kaynaklar araştırılabilir. Spesifik bir örnekle anlatmak gerekirse; yapı malzemeleri satan bir firmanız varsa inşaat sektörüyle ilgili araştırma yaparak bu kategoride yer alan ürünleri satın alan kitlenin genel özelliklerini saptayabilirsiniz.

Rakip analizi hedef pazar araştırmasının önemli aşamalarından biridir. Faaliyet göstermeyi planladığınız piyasada rekabet gücü kazanmak için bu alandaki diğer şirketler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Rakiplerinizin pozitif ve negatif yönlerini, tüketicilerle kurduğu ilişkileri araştırarak pazarda faaliyet yürütürken işinize yarayacak donelere ulaşabilirsiniz.

E-Ticarette Hedef Pazar Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşletme kaynakları,hedef pazar seçerken dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Faaliyet göstereceğiniz pazarın firmanızın lojistik potansiyeline uygun olması gerekir. Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; faaliyete yeni başlayan bir e-ticaret projeniz varsa deponuzun bulunduğu konuma yakın spesifik bir bölgeyi hedeflemek faydalı olabilir.

E-ticarette hedef pazar belirlerken piyasa beklentilerine dikkat etmek gerekir. Her tüketici grubunun kendine özgü istekleri ve ihtiyaçları vardır. Firmanızı başarılı kılmanın yolu söz konusu beklentileri yerine getirmekten geçer. Bu konuda araştırma yaptıktan sonra işletmenizin kaynaklarını tüketici isteklerini karşılamaya hazır hâle getirebilirsiniz.

Hedef Pazar Seçimi Stratejileri Nelerdir?

Hedef pazar seçim stratejilerini anlatırken pazarlama karması kavramından bahsetmek faydalı olur. Satış için uygun bileşenlerin bir araya getirildiği formüller, karma olarak tanımlanır. Ürün, yer, fiyat ve promosyon, söz konusu formül oluştururken dikkate alınan unsurlardır.

Piyasanın tamamına yönelik yapılan seçimler, farklılaşmamış pazarlama stratejisi olarak tanımlanır. Söz konusu strateji, çalışmanın hedef kitleyi gruplandırmadan veya bu grup içinden bir bölüm seçmeden yürütülmesi esasına dayanır. Pazarlama karmasının tüm elemanları tek bir piyasada kullanılır. Bu yöntem, tüketicilerin genel ihtiyaçlarına hitap eden standart ürün ve hizmetler için uygundur.

Farklılaşmış pazarlama stratejisi piyasanın çeşitlendirilmesine dayanan bir metottur. Hedef pazarın içinde gruplar yaratılarak bu kitleye hitap etmek için yapılan çalışmalar üzerinden şekillenir. Bu yöntem, rekabet oranı yüksek olan pazarlar için uygundur.

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi piyasanın bölümlere ayrılması ve bu bölümlerden birinin hedeflenmesi mantığına dayanır. Bu yöntemin temel amacı, pazarın bir segmentine yönelerek ilgili alandaki üstünlüğü ele geçirmektir. Örnek vermek gerekirse; dondurma satışı yapan bir firmanın meyveli ürünlere ilgili bir kitleyi özel olarak hedeflemesi yapması söz konusu strateji kapsamında değerlendirilebilir.

Küçük gruplara yönelik seçimler, dar dilimli (niş) pazarlama stratejisi kapsamındadır. Söz konusu yöntem, diğer firmaların fark etmediği, faaliyet gösterilmeyen veya fazla önemsenmemiş noktaları hedef alır. Bu metot, müşteriye yakın olma imkânı sağlar. Niş pazarlarda kâr marjı yüksektir. Acak böyle faaliyetlerde piyasanın küçülme riskini de göz önünde bulundurmak gerekir.

E-ticarette Doğru Hedef Kitlesini Bulmak Neden Önemlidir?

Ürün ve hizmetlerinizin onlarla ilgilenme potansiyeli taşıyan kişilere ulaşması önemlidir. Bunu sağlamanın yolu “Hedef kitle nedir?” sorusunu detaylı bir biçimde yanıtlamaktan geçer. Herhangi bir ürün veya hizmete ihtiyaç duyan gruplar bu şekilde tanımlanır. Her grubun kendine özgü gereksinimleri, beklentileri, ortak özellikleri vardır. Söz konusu kitlenin kapsamlı bir biçimde belirlenmemesi markanız için zaman ve bütçe kaybına sebep olur. Böyle bir durumda, tanıtım çalışmalarınız doğru grupları hedef almadığı için ürün satışlarınız düşük olacaktır. Bu riskten kaçınmak için kapsamlı bir analiz yapmanız faydalı olur. Detaylı bir hedef kitle analizi yapmak için bu nitelikler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

E-Ticarette Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

Marka bilinirliği oluşturmanın ve yüksek satışlar elde etmenin yolu kapsamlı bir hedef kitle analizi yaparak ürünlerinizi tercih edecek doğru tüketici grubunu saptamaktan geçer. Doğru gruplara hitap etmek, firmanıza zamandan ve masraftan tasarruf ederek etkin bir pazarlama çalışması yürütme olanağı sağlar. Şirket politikanıza ve sunduğunuz ürünlere uygun hedef kitlenizi bulduğunuzda kurumsal kimlik oluşturma süreçlerini ve reklam çalışmalarını planlamanız da kolaylaşır. Özenle oluşturulmuş bir strateji izleyerek şirketinizi lovemark hâline getirebilir yani sattığınız ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyulduğunda akla gelen ilk marka olabilirsiniz.

Hedef kitlenize hitap eden yayınları okumak ve rağbet gösterdiği ünlü kişileri ya da fenomenleri takip etmek, analiz için detaylı veri sağlar. Satış yapmak istediğiniz kitlenin vakit geçirdiği çevrimiçi ortamları inceleyerek doğrudan bir veri akışı sağlamak mümkündür. Örnek olarak; bahçe malzemeleri satan bir e-ticaret firmanız varsa bitki yetiştiren kişilerin bir araya geldikleri forumları ve sosyal medya sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Sosyal Ağ Analizi Yaparak Hedef Kitlemize Nasıl Ulaşabiliriz?

Sosyal medya platformları, hedef kitle analizi konusunda pek çok veri sağlar. Bu mecralarda detaylı metriklerle analiz yapmak mümkündür. Örneğin; basketbol malzemeleri satan bir şirketiniz varsa NBA sayfalarını beğenen ve sporcuların hesaplarını takip eden kişileri hedefleyen çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı örnek üzerinden ilerlemek gerekirse belli bir kitleye odaklanarak yaptığınız reklam çalışmasında hangi yaş aralığındaki kullanıcıların ürün bağlantılarına daha çok tıkladığını görebilirsiniz. Söz konusu çalışmalardan elde ettiğiniz veriler, kitlenizi spesifikleştirmek için oldukça kullanışlıdır. Bu konuda detaylı bilgi edinmek isterseniz “Sosyal Ağ Analizi” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Hedef Kitle Analizi Pazarlama Çalışmalarında Nasıl Kullanılmalıdır?

Hedef kitle analizini verimli bir biçimde kullanmak için tanıtım çalışmalarınızı elde ettiğiniz verilere göre kullanmanız gerekir. Pazarlama çalışmaları, ürün ve hizmetlerinizle ilgilenme eğiliminde olan kitlelere göre planlanmalıdır. Bu sayede araştırmalarınızdan elde ettiğiniz verileri etkin biçimde kullanabilirsiniz. Söz konusu grupların takip ettiği geleneksel medya mecralarını seçerek markanızın doğru kitleye hitap etmesini sağlayabilirsiniz. Aynısı, sosyal medya mecraları için de rahatlıkla söylenebilir.

Doğru Hedef Kitle Analizinin Avantajları Nelerdir?

Hedef kitle analizi, marka kimliğinin inşasından satışların arttırılmasına kadar birçok alanda fayda sağlar. Doğru kitleye hitap ederek reklam çalışmalarınızda yüksek geri dönüşler alabilirsiniz. Ürünlerinizle ilgilenen gruplar hakkında bilgi edinerek marka kimliği ögelerini onlara hitap edecek biçimde inşa edebilirsiniz. Söz konusu faaliyetler sayesinde satış rakamlarınızı yukarı çekebilir, markanızın hedef pazarda yer edinmesini sağlayabilirsiniz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Türkiye E-ticaret Sektörü 2021 Yılını Nasıl Geçirdi?
Türkiye E-ticaret Sektörü 2021 Yılını Nasıl Geçirdi?
E-ticareti geleneksel ticaretten ayıran önemli detaylardan biri, sürekli değişen dinamiklere sahip olmasıdır. Geleneksel ticarette bir sistem oturtup onun üzerinden yıllarca hizmet verebilirsiniz. Ama e-ticarette bu mümkün değildir....
16 Nisan 2022
Savaş Çetinkaya
Avustralya’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Avustralya’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler
E-ticaret, her geçen gün daha önemli hâle gelen ve pek çok girişimcinin ilgisini çeken bir iş sahası olarak değerlendirilebilir. İnternetten ürün ya da hizmet satma fikrine dayanan bu faaliyet, ilk etapta ülke içine yönelik...
22 Nisan 2022
Savaş Çetinkaya
Pazarlama İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stratejleri Nelerdir?
Pazarlama İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stratejleri Nelerdir?
E-ticarete atıldığınızda, geleneksel ticaret hakkında da çok şey öğrenebilirsiniz. Ticarette temel mantık aynı olsa da e-ticaret, geleneksel ticaretin dijitalize ve daha gelişmiş hâlidir. Ortak nokta ise elbette pazarlamadır. Hem...
24 Ocak 2022
Savaş Çetinkaya
Yurt Dışına Ürün Satmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Yurt Dışına Ürün Satmak İçin Bilmeniz Gerekenler
E-ticaretin yakın dönemde ne kadar önem kazandığını fark etmek için çevremize bakmak yeterli. Herkes gıda ihtiyaçlarından kıyafete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine tüm alışverişlerini internetten yapma eğiliminde....
10 Kasım 2021
Savaş Çetinkaya
Almanya’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Almanya’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Avrupa pazarına açılmak Türk firmaları için her zaman cazip ve kârlı bir fikirdir. Bu bölgeye ihracat yaparak döviz kur farkını avantaja çevirmek ve kazanç elde etmek mümkündür. AB ile yapılan anlaşmalar Türk firmalarına Avrupa...
23 Nisan 2022
Savaş Çetinkaya
E-ticaret İade Kanunu Süreçleri Nelerdir?
E-ticaret İade Kanunu Süreçleri Nelerdir?
E-ticarete başlamayı düşünen bir firma, şirket ya da girişimci/yatırımcıysanız, dijital ürünlerde iade hakkında tüm bilgileri bilmeniz gerekir. Çünkü işletmeler her zaman ürün iadeleri ile karşılaşır. İnsanlar aldıkları...
17 Aralık 2022
Ferad Osman Sali