Şirket Türleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Detaylı 2023 Rehberi

6 Haziran 2023
Ferad Osman Sali
Şirket Türleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Detaylı 2023 Rehberi

2023 yılında, girişimcilerin ve yatırımcıların yapması gereken en önemli seçimlerden biri, işletmelerini hangi şirket türü altında kuracaklarıdır. Şirket türlerinin temel özellikleri, ortakların sorumlulukları ve mali yükümlülükler, işletmenizin başarısı ve sürdürülebilirliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, şirket türlerini detaylı bir şekilde incelemek ve iş modelinize en uygun olanı seçmek, işletmenizin geleceği için kritik öneme sahiptir.  

Kişisel Sorumlulukları Farklı Olan Şirket Türleri

Girişimcilerin vermesi gereken en önemli kararlardan biri, iş modeline uygun şirket türünü belirlemektir. Şirket türleri nelerdir ve tek kişi ile kurulabilen şirketler hangileridir soruları, girişimcilerin kafasını karıştıran konulardır.

Türkiye'de işletme sahipleri ve girişimciler, farklı kişisel sorumluluk düzeylerine ve yapısal özelliklere sahip çeşitli şirket türleri arasından seçim yapabilirler. Türkiye'deki en yaygın şirket türleri ve kişisel sorumlulukları şu şekildedir;

Şahıs İşletmesi

Bu şirket türünde, işletme sahibi birey, tüm yasal ve mali sorumlulukları üstlenmektedir. İşletmenin borçlarından ve yasal yükümlülüklerinden şahsen sorumludur.

Kollektif Şirket

Kollektif Şirket, iki veya daha fazla ortak arasında kurulan ve tüm ortakların şirketin borçlarından ve yükümlülüklerinden sınırsız ve müştereken sorumlu olduğu bir şirket türüdür.

Komandit Şirket

Komandit Şirket türünde, komandite ortaklar ve komplementer ortaklar olmak üzere iki tür ortak bulunur. Komandite ortaklar, şirketin borçlarından sadece yatırımları ölçüsünde sorumludur. Komplementer ortaklar ise şirketin borçlarından sınırsız ve müştereken sorumludur.

Anonim Şirket (A.Ş.)

Anonim Şirket türünde, ortaklar şirketin borçlarından sermaye payları ölçüsünde sorumlu olup, kişisel mal varlıkları risk altında değildir. En az beş ortak tarafından kurulabilir ve genellikle büyük ölçekli işletmeler için tercih edilir.

Limited Şirket (Ltd. Şti.)

Limited Şirket türü, anonim şirketlere benzer bir yapıya sahip olup, ortaklar şirketin borçlarından sermaye payları ölçüsünde sorumludur. İki veya daha fazla ortak tarafından kurulabilir ve daha küçük ölçekli işletmeler için daha uygun bir seçenektir.

Kooperatif

Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amacıyla kurulan, demokratik bir yapıya sahip olan ve üyelerin kontrolünde faaliyet gösteren bir şirket türüdür. Üyeler, kooperatifin borçlarından genellikle sadece üye olarak ödedikleri sermaye payları ölçüsünde sorumlu olurlar.

Her şirket türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmakla birlikte, işletme sahipleri ve girişimciler, kendi ihtiyaçlarına, risk toleransına ve büyüme hedeflerine göre en uygun şirket türünü seçmelidir.

Şahıs şirketi nedir ve nasıl kurulur?

Şahıs şirketi, tek bir gerçek kişi tarafından kurulan ve yönetilen bir şirket türüdür. Şahıs şirketi hangisidir diye soranlar için, bu şirket türünde, işletmenin tüm borçlarından ve alacaklarından şahsen sorumlu olan tek bir kişi bulunmaktadır. Şahıs şirketlerinin kuruluş süreci, diğer şirket türlerine kıyasla daha basit ve düşük maliyetlidir.

Ticaret siciline yapılan başvuruyla şirketin kuruluşu gerçekleştirilmektedir. Şahıs şirketleri, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir seçenektir. Bu şirket türünde, ortakların sorumlulukları sınırlı olmadığı için iş sahibi, şirketin borçlarından dolayı kişisel mal varlığına el konulabilecek riski taşır. Şahıs şirketlerinde sermaye payları ve ortak sayısı, işletmenin sahibi olan tek kişi ile sınırlıdır. Bu nedenle, şirketin finansal gücü ve büyüme potansiyeli, işletme sahibinin kişisel kaynaklarına bağlıdır.

Limited Şirket nedir ve nasıl kurulur?

Limited şirket en az bir, en fazla elli ortaklı olan ve sermayesi belirli paylara bölünmüş bir şirket türüdür. Anonim limited kollektif şirket türlerinden biri olan limited şirket, tüzel kişilik sahibidir ve ortakların sorumlulukları, sermaye payları ile sınırlıdır. Limited şirketlerin kuruluş süreci, şahıs şirketlerine göre daha karmaşık ve maliyetlidir.

Şirketin kuruluşu için ticaret siciline başvuruda bulunulmalı ve noter huzurunda bir ana sözleşme hazırlanmalıdır. Limited şirketler, orta ve büyük ölçekli işletmeler için uygun bir seçenektir. Bu şirket türünde, yönetim kurulu ve genel kurul gibi organlar bulunmakta olup, şirketin işleyişine ve karar alma süreçlerine katılım sağlarlar. Limited şirketlerde, şirket borçlarından dolayı ortakların kişisel mal varlığına el konulma riski bulunmamaktadır.

Anonim Şirket nedir ve nasıl kurulur?

Anonim şirket, sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve en az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan bir şirket türüdür. Şirket çeşitleri arasında büyük ölçekli işletmeler için en uygun olan anonim şirketler, tüzel kişilik sahibidir ve ortakların sorumlulukları, sermaye payları ile sınırlıdır. Anonim şirketlerin kuruluş süreci, diğer şirket türlerine göre daha karmaşık ve maliyetlidir.

Şirketin kuruluşu için ticaret siciline başvuruda bulunulmalı, noter huzurunda bir ana sözleşme hazırlanmalı ve genel kurul toplantısı düzenlenmelidir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurul gibi organlar bulunmakta olup, şirketin işleyişine ve karar alma süreçlerine katılım sağlarlar.

Komandit Şirket nedir ve nasıl kurulur?

Komandit şirket, en az bir komandite ortak ve en az bir komanditer ortak olmak üzere kurulan bir şirket türüdür. Ortaklık türleri nelerdir sorusuna cevap olarak, komandit şirketler, gerçek kişiler ve tüzel kişilikler arasında farklı sorumluluk düzeylerine sahip ortakları olan bir şirket türüdür. Komandit şirketin kuruluşu, ticaret siciline yapılan başvuruyla gerçekleştirilir ve şirket sözleşmesi noter huzurunda imzalanır.

Komandit şirketlerde, komandite ortakların şahsi mal varlıklarına el konulabilecek riski bulunmaktadır, çünkü şirket borçlarından sınırsız sorumludurlar. Komanditer ortakların ise sorumlulukları, sermaye payları ile sınırlıdır. Bu şirket türünde yönetim, komandite ortaklar tarafından sağlanırken, komanditer ortaklar sadece sermaye sağlamakla yükümlüdürler. Komandit şirketler, özellikle ortakların farklı sorumluluk düzeylerine sahip olduğu işletmeler için uygundur.

Kooperatif Şirket nedir ve nasıl kurulur?

Kooperatif şirket, en az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve ortaklık türleri nelerdir sorusuna cevap veren demokratik bir işletme modelidir. Kooperatifler, ortakların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işbirliği içinde çalışan tüzel kişiliklere sahip şirketlerdir.

Kooperatif şirketlerin kuruluş süreci, anonim ve limited şirketlere benzer şekilde, ticaret siciline başvuru ve noter huzurunda ana sözleşme imzalanmasıyla gerçekleştirilir. Kooperatiflerde, yönetim ve karar alma süreçleri, genel kurul toplantıları aracılığıyla demokratik bir şekilde yürütülür. Kooperatif şirketler, özellikle ortakların işletmeyi birlikte yönetmek ve kararlarını paylaşmak istedikleri durumlar için uygun bir seçenektir.

Hangi şirket türü sizin iş modelinize uygun?

Anonim, limited, kollektif, şahıs, komandit ve kooperatif şirket türlerini değerlendirirken, iş modelinize en uygun şirket türünü belirlemek için şu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız;

 Sermaye yapısı,

Yönetim yapısı,

Ortakların sorumlulukları,

Vergi ve mali yükümlülükler,

Büyüme potansiyeli ve finansman ihtiyaçları.

İş modelinize en uygun şirket türünü seçmek, işletmenizin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Şirket türlerinin vergi ve mali açıdan farkları nelerdir?

Ortaklık türleri nelerdir sorusunu yanıtlarken, şirket türlerinin vergi ve mali açıdan farklarına da dikkat etmek önemlidir. Şirket türlerine göre vergi oranları ve mali yükümlülükler farklılık gösterir. Örneğin, şahıs şirketlerinde gelir vergisi, işletme sahibinin bireysel gelirine göre belirlenirken, limited ve anonim şirketlerde kurumlar vergisi uygulanır.

Ayrıca, şirket türlerine göre muhasebe ve denetim yükümlülükleri de değişiklik gösterebilir. Anonim şirketlerin denetim ve raporlama yükümlülükleri, diğer şirket türlerine göre daha ağırdır. Bu nedenle, şirket türlerini değerlendirirken, işletmenizin büyüklüğü ve mali kapasitesine göre uygun olan vergi ve mali yükümlülükleri göz önünde bulundurmalısınız.

Şirket türlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Anonim, limited, kollektif, şahıs, komandit ve kooperatif şirket türlerinin avantajları ve dezavantajları, işletmenizin ihtiyaçları ve hedeflerine göre değerlendirilmelidir. Örneğin, anonim ve limited şirketlerde ortakların sorumlulukları sınırlıdır ve şirket borçlarından dolayı kişisel mal varlıklarına el konulma riski bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bu şirket türlerinde kuruluş ve işletme maliyetleri daha yüksektir. Kollektif ve şahıs şirketlerinde ise kuruluş ve işletme maliyetleri daha düşük olmasına rağmen, ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Komandit şirketlerde, sınırsız ve sınırlı sorumlu ortaklar arasında farklı sorumluluk düzeyleri bulunurken, kooperatiflerde ise ortaklar arasında demokratik bir yönetim anlayışı benimsenir.

Şirket türü seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Şirket türü seçerken, şirket çeşitleri ve tek kişi ile kurulabilen şirketler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun olan şirket türünü belirlemelisiniz.

İşletmenizin sektörü, büyüklüğü ve hedef pazarlarına göre de şirket türünün avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmelisiniz. Bu şekilde, işletmenizin başarısı ve sürdürülebilirliği için en uygun şirket türünü belirleyebilirsiniz. Ayrıca, seçtiğiniz şirket türünün kuruluş ve işletme süreçlerini dikkatlice incelemeli ve bu süreçlerin işletmenizin hedeflerine ve beklentilerine uygun olup olmadığını değerlendirmelisiniz. Gerekirse, profesyonel bir muhasebeci, avukat veya danışmanlık hizmeti alarak, şirket türü seçiminizi daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Şirket türleri hakkında detaylı bilgi edinmek, işletmenizin başarısı için kritik öneme sahiptir. İş modelinize uygun şirket türünü belirlemek, işletmenizin büyüme potansiyelini ve sürdürülebilirliğini artırabilir. Bu rehber, şirket türlerinin temel özelliklerini ve kuruluş süreçlerini anlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Şirket türünüzü seçerken, işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre en uygun olan şirket türünü belirleyerek, işletmenizin başarısına katkıda bulunabilirsiniz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Google My Business Rehberi: Nedir, Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?
Google My Business Rehberi: Nedir, Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?
Google Benim İşletmem Nedir, Ne İşe Yarar? Google My Business, Türkçe’ye “Benim İşletmem” olarak çevrilir. Google’ın işletme sahiplerine sunduğu bir özellik olan bu kayıt sistemi, genel olarak firmanızın ve e-ticaret...
29 Ocak 2021
Savaş Çetinkaya
Gerilla pazarlama nedir, avantajları nelerdir? (Gerilla pazarlama örnekleri)
Gerilla pazarlama nedir, avantajları nelerdir? (Gerilla pazarlama örnekleri)
Son yıllarda özellikle birçok firmanın başvurduğu; markaya dikkat çekerek, marka bilinirliğini artırmak için yapılan gerilla pazarlama çalışmaları, hiç beklenmedik bir anda tüketicilerin karşısına çıkması ve yaratıcı...
7 Ağustos 2018
Ferad Osman Sali
Trendyol Mağaza Açma Rehberi
Trendyol Mağaza Açma Rehberi
Trendyol Mağaza Açmak E-ticaretin en önemli dinamiklerinden biri olan pazar yerleri, hem alıcı hem de satıcı için önemli avantajlar sunar. İnternetten satış yapanlar için trendyol mağaza açma satışları artırmak için önemli...
23 Eylül 2021
Savaş Çetinkaya
20 Adımlı Detaylı E-Ticaret SEO Rehberi [ 2023 Teknikleri ]
20 Adımlı Detaylı E-Ticaret SEO Rehberi [ 2023 Teknikleri ]
E-ticaret, birçok kolaylık ve avantaj sunmasının yanı sıra, keskin bir rekabet ortamı içerisindedir. Bu nedenle, hedef kitlenize ulaşmak ve rakiplerinizden öne çıkmak için SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmaları büyük...
16 Haziran 2023
Ulaş Kaygusuz
İnternetten Ayakkabı Satma Rehberi
İnternetten Ayakkabı Satma Rehberi
İnternet üzerinden alışveriş yapmaya olan talep her geçen gün daha çok artar. İnternetten ayakkabı satmak, bu alanda yürütebileceğiniz faaliyetler arasındadır. Son derece yüksek bir müşteri potansiyeli olan ayakkabı sektöründe...
19 Eylül 2022
Savaş Çetinkaya
Kullanıcıların sizin için içerik oluşturmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? - 1. Bölüm
Kullanıcıların sizin için içerik oluşturmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? - 1. Bölüm
Sosyal kanıt konusunda markalara yardımcı olan pazarlama araçlarından biri de kullanıcıların markalar için hazırladıkları içeriklerdir. İngilizcesiyle “User Generated Content” (UGC) markayla, markanın takipçileri arasında bir...
18 Temmuz 2017
Ferad Osman Sali