İskonto Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

12 Temmuz 2023
Ferad Osman Sali
İskonto Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İskonto, ticari işlemlerde kullanılan bir indirim yöntemidir. Genellikle mal veya hizmet satışlarında, belirli bir süre içinde veya belirli bir miktar alım karşılığında uygulanmaktadır. İskonto, satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmaya dayanır ve genellikle satış fiyatından düşülerek hesaplanmaktadır.

İskonto, ticari faaliyetlerde çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Öncelikli olarak, satıcılar müşterilerine cazip teklifler sunarak satışlarını artırmak için yararlanılmaktadır. Aynı zamanda ticari belgelerde, özellikle fatura ve çeklerde de görülebilmektedir. Faturalarda, alıcının ödeme yapması durumunda belirli bir iskonto oranı belirlenebilmektedir.

Hemen Başlayın!

E-ticareti tüm detaylarıyla anlattığımız rehberlerimizi inceleyebilir, dilerseniz IdeaSoft altyapısını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

image

İskonto nedir sorusuna genel anlamda bu şekilde bir yanıt verilebilir. Kendi içinde bunun farklı türleri vardır. Eğer e-ticarete yeni başlamayı düşünen bir işletme ya da girişimciyseniz, bu konuyu bilmeniz faydalı olacaktır. İskonto doğru bir şekilde kullanılırsa ürün satışlarından elde ettiğiniz kârı yükseltmenizde etkili olur.

İskontonun Tanımı ve İşletmeler Açısından Önemi

İskonto, temel olarak bir ürün veya hizmetin normal satış fiyatının altında satılmasıdır. İskonto, tüketicilere indirim sağlamak amacıyla kullanılan bir satış teşvikidir. İskontolar, çeşitli şekillerde uygulanabilir, örneğin nakit iskonto, ticari iskonto, sezonluk iskonto, miktar iskonto, vb. gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır.

İskontonun İşletmeler Açısından Önemi:

 • İskonto uygulamak, işletmelerin stoklarını düzenlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bir işletme stok fazlası ürünleri iskontolu fiyatlarla satabilir ve böylece depolama maliyetlerini azaltabilir.
 • İskonto, özellikle ödemelerin belirli bir süre içinde yapılması durumunda, işletmelerin nakit akışını hızlandırmasına yardımcı olabilir. Bu, işletmenin likiditeyi korumasına ve diğer yatırımlara veya giderlere daha hızlı bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır.
 • İskontolar, tüketicileri cezbetmenin ve onları markaya bağlamanın etkili bir yoludur. Özellikle yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi veya işletmenin pazar payını artırmak istediği durumlarda, iskonto uygulamak, müşteri ilgisini çekebilir.
 • İskonto uygulamak, tüketicilerin satın alma eğilimini artırarak, kısa vadede satışları artırabilir. Bu, işletmenin gelirlerini artırmasına ve pazar payını korumasına veya genişletmesine yardımcı olabilir.
 • İskontolar, işletmelerin rekabetçi bir avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir. Tüketiciler genellikle daha düşük fiyatlarla daha fazla değer ararlar, bu nedenle iskontolar, işletmelerin rakiplerine karşı daha cazip hale gelmesine yardımcı olabilir.

Ancak, işletmeler iskonto uygularken dikkatli olmalıdır. Sürekli veya aşırı iskonto, marka değerini zayıflatabilir ve tüketicilerin ürün veya hizmetlere olan algısını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, iskonto stratejileri dikkatlice planlanmalı ve işletmenin mali sağlığını koruyacak şekilde uygulanmalıdır.

İskonto Nedir ve Ne Amaçla Uygulanır?

Satış iskontosu peşin alındığı ya da belirli şartlara uyulduğu durumda, mal bedelinden yapılan bir indirimdir. Bu kapsamda farklı türleri yer almaktadır. En genel haliyle bunlar,

 1. Peşin iskontosu,
 2. Miktar iskontosu,
 3. Mevsim iskontosu,
 4. Grup iskontosu,
 5. Müşteri iskontosu,

Gibi türleri bulunmaktadır. İskonto ne işe yarar incelendiği zaman en genel olarak fiyatların daha düşük oranlara çekilerek, satışların arttırılmak istendiği görülmektedir.

İskontonun İşletmeler İçin Sağladığı Avantajlar ve Etkileri

Eğer doğru bir şekilde uygulanırsa İskonto avantajları oldukça fazladır. Bunlardan bahsetmek gerekirse genel anlamda şu gibi konular yer almaktadır:

 1. İşletmelere satışları artırma ve müşteri çekme konusunda bir avantaj sağlamaktadır. İndirimli fiyatlar, müşteriler için cazip bir teklif oluşturarak, satışları teşvik edebilmektedir.
 2. Ürünlerin stoklarda fazla kalmasını veya tükenmesini engellemek için iskonto gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle sezon sonu veya stoğu fazla olan ürünlerde iskonto, stokların azaltılmasına yardımcı olabilmektedir.
 3. Müşterilerin ödemelerini hızlandırma amacıyla kullanılabilmektedir. İskonto uygulanması, müşterilerin ödemelerini daha erken yapmalarını sağlayabilmektedir.
 4. İskonto işletmelere rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Rakiplere göre daha düşük fiyatlar sunarak müşterilerin tercihini kazanabilmekte, pazarda daha rekabetçi olabilmektedir.
 5. Müşteri sadakatini olumlu yönde artırabilir. Müşterilere indirimli fiyatlar sunulması, müşterilerin tekrar işletmeye dönmesini teşvik edebilmektedir. Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin oluşmasına katkıda bulundurabilir.
 6. İşletmelerin satış hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmektedir. İndirimli fiyatlarla daha fazla ürün veya hizmet satabilmekte, kârlılığı arttırabilmektedir.

İskonto avantajları genel anlamda bu şekilde bahsedilebilir. Eğer doğru bir şekilde planlanıp gerçekleştirilirse işletmeye pek çok katkı sağlayabilmektedir.

İskonto Türleri ve Uygulama Alanları

İskonto türleri kendi içerisinde farklı gruplarda incelenmektedir. Genel anlamıyla bunlar beş ayrı sınıfa ayrılmaktadır:

 1. Peşin iskontosu
 2. Miktar iskontosu
 3. Mevsim iskontosu
 4. Grup iskontosu
 5. Müşteri iskontosu

Bunların yanı sıra Ticari İskonto ve Tahsilat İskontosu da İskonto türleri arasında bilinmesi önerilen türlerdir.

Ticari İskonto ve Tahsilat İskontosu

İskonto ticari ve muhasebe anlamında farklı incelenen bir kavramdır. Her ne kadar ismi aynı olsa da karıştırılmaması gerekir. İskonto genel anlamı ile tanımlanırsa yapılan indirim demektir. Muhasebe olarak incelendiğinde ise gelecekteki nakit akımının iskonto esası üzerinden bugünkü ederinin hesaplanması olmaktadır.

İskonto uygulaması farklı oranlarda yapılabilmekte olup oranlar sektöre göre farklılık oluşturabilmektedir. Gerçekleştirilen indirim fiyattan yüzde olarak düşürülmekte olup indirim fiyattan yüzde şeklinde düşürülmektedir. Oran konusunda ürünün gerçek fiyatının 2 katı ya da daha fazla yazılmaktadır.

Bu uygulamanın yanı sıra bankacılık içerisinde de görülmektedir. Banka kredilerinde uygulanan iskontoya iskonto kredisi adı verilmektedir. Ticarette uygulanan iskontoya ise satış iskontosu adı verilmektedir. Bu gerçekleştirilirken peşin alınmakta veya bazı şartlara uyulmaktadır.

İskonto Uygulamalarının Satış Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Üzerindeki Etkisi

İskonto uygulaması doğru bir şekilde yapıldığında satış stratejileri üzerinde pek çok önemli etkiye sahiptir. Bunlardan genel olarak bahsedilmesi gerekirse şu şekilde görülmektedir:

 1. İskonto işletmelere satışlarını artırma konusunda bir fırsat sunmaktadır. Müşteriler, indirimli fiyatlarla daha cazip tekliflerle karşılaştıklarında satın alma olasılıkları yükselmektedir.
 2. İskonto uygulamaları, müşterilerin daha fazla ürün veya hizmet satın almasını teşvik edebilmektedir. Böylece toplam satış hacmini artırabilir.
 3. Yeni müşterileri çekme ve işletmeye kazandırma açısından etkili bir stratejidir. Rekabetin yoğun olduğu pazarda, indirimli fiyatlar müşterilerin dikkatini çekebilmektedir. Bireylerin tercihlerini size çekmenize yardım edebilmektedir.
 4. İskonto uygulamaları müşteri sadakatini arttırabilmekte, müşteri memnuniyetini sağlayabilmektedir. Müşterilere indirimler sunmak, işletme ile müşteri arasında olumlu bir ilişki kurulmasına yardımcı olabilmektedir.
 5. Bireyler genelikle indirimli fiyatlarla yapılan alışverişlerden memnun kalmaktadır. Böylece alışverişler de yükselmektedir.
 6. İskonto işletmelerin rekabet gücünü yükseltebilmektedir. Pazarda benzer ürün veya hizmetleri sunan diğer işletmelere göre daha düşük fiyatlarla ürünlerin satılması, müşterilerin işletmeyi tercih etmelerini sağlayabilmektedir.

Bunun yanı sıra İskonto türleri farklı satış yönlerine de sahiptir.

İskonto Hesaplama Yöntemleri

Satış Fiyatı (SF) İndirim Oranı (IO) İskonto Tutarı (IT) İskonto Sonrası Fiyat (ISF)
100 TL %10 10 TL 90 TL
200 TL %25 50 TL 150 TL
50 TL %15 7.5 TL 42.5 TL
80 TL %5 4 TL 76 TL
120 TL %30 36 TL 84 TL

İskonto hesaplama yöntemleri, ticari işlemlerde kullanılan farklı indirim hesaplama yöntemlerini ifade eder. İskonto, satıcı tarafından müşteriye sunulan bir indirim türüdür ve genellikle peşin ödeme veya erken ödeme avantajlarından yararlanmak amacıyla uygulanır.

İskonto, satış bedelinin belirli bir yüzdesinin peşin ödemede veya erken ödemede indirilmesiyle hesaplanır. Formülü şu şekildedir:

İskonto Tutarı = Satış Bedeli x İskonto Oranı

Örneğin, 1.000 TL'lik bir üründe %10 basit iskonto uygulanırsa, iskonto tutarı 1.000 TL x 0,10 = 100 TL olur.

Basit İskonto Hesaplama Formülü ve Örnek Senaryolar

Basit iskonto kısa vadeli bir gelecekte ulaşılacak olan değerin, belirli bir iskonto oranı ile hesaplanarak bulunan indirim tutarının senedin kredi değerinden düşürülmesi yöntemi olmasıdır.

İskontolu fiyattan normal fiyat hesaplanmak isteniyorsa indirimli fiyat 100 ile çarpılmaktadır. Elde edilen sonuç da 100’den indirim oranının çıkarılması ile elde edilen sonuca bölünmektedir. Örnek olarak yüzde 20 iskontolu fiyatı 320 TL olan ürünün normal satış fiyatı 320 x 100 (100-20)= 32000 / 80 = 400 olarak görülmektedir.

Devreden İskonto Hesaplama ve İskontolu Çek İşlemleri

İskonto çeşitleri arasında bileşik iskonto da yer almaktadır. Bu bileşik faizde olduğu gibi uzun vadeli senetlere uygulanacak yıllık iskonto oranı ile tespit edilen indirilecek değerin kredi değerinden düşürülmesi ardından kalan değer üzerinden tekrar iskonto oranıyla indirime tabi tutulması şeklinde açıklanmaktadır.

İskonto tutarının kredi değeri ya da peşin değer üzerinden hesaplanmasına göre iskonto metotları iki tanedir. Dış iskonto, iskonto türlerinde gerçekleştirilecek hesaplamaların senetlerin kredi değerleri üzerinden yapılması metodudur. Yalnızca basit iskonto metodunda uygulanabilmektedir. Bileşik faiz yöntemiyle beraber uygulanmamaktadır.

Zira bileşik faiz metodunda vade 1 seneden fazla olduğunda, hesaplamalar senedin kredi değeri üzerinden gerçekleştirildiğinde çok yüksek indirim gerçekleştirilerek senetler ödenir. Alacaklılar için çok büyük kayıp yaşanacaktır. Bileşik dış iskonto yöntemi bu bakımdan uygulanmamaktadır.

İç iskonto ise iskonto işlemlerinde gerçekleştirilecek hesaplamaların, senedin peşin değeri üzerinden yapılmasıdır. Hem basit hem de faiz yöntemleriyle beraber uygulanmaktadır. Genel anlamda ise iskonto hesaplama yaparken bilinmesi gereken iki unsur yer almaktadır. Bunlar iskonto oranı ile malın fiyatı olmaktadır.

İskonto Oranının Belirlenmesi ve İskonto Süreci

İskonto nasıl yapılır en genel hatları ile incelendiği zaman ilk olarak iskonto oranının belirlenmesinden bahsedilebilir. İskonto oranı, işletmenin belirlemesi gereken bir faktördür. Bu oran, işletmenin satış politikaları, maliyetler, rekabet durumu, müşteri talepleri ve kar marjı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenebilmektedir. İskonto oranı, işletmenin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda belirlenmeli ve rekabetçi bir şekilde müşterilere sunulmalıdır.

Ardından da uygulama planlaması gerçekleştirilmektedir. İşletme iskonto uygulamasını planlamalı ve belirli bir stratejiye dayandırmalıdır. Bu strateji hangi ürünler veya hizmetler için iskonto uygulanacağı, iskonto oranlarının belirlenmesi, iskonto süresinin ve kapsamının tanımlanması gibi unsurları içermelidir.

Üçüncü adım ise müşterilerin bilgilendirilmesi olmaktadır. İşletme, müşterilerini iskonto uygulaması hakkında bilgilendirmelidir. Bunun için farklı reklam türlerinden yararlanmak mümkündür. Bireyler iskonto oranları, süresi, hangi ürünler veya hizmetler için geçerli olduğu gibi bilgiler açık ve net bir şekilde iletilmelidir.

Ardından da iskonto uygulamasına geçilmektedir. İşletme tespit edilen iskonto politikalarına uygun olarak indirimli fiyatları müşterilere sunmaktadır. İskonto uygulaması, satış sürecinde veya ödeme anında gerçekleştirilebilmektedir.

Böylece genel anlamda iskonto nasıl yapılır sorusuna yanıt verilebilir. Uygulama tamamlanınca sadece analizlerin yapılarak nasıl sonuçların elde edildiği görülmektedir.

İskonto Oranının Faktörler ve Pazar Koşulları İle İlişkisi

İskonto oranı belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir takım konular yer almaktadır. Bunlar iskonto oranının nasıl belirlenebileceğini içermektedir. Genel anlamıyla rakipleriniz ve onların nasıl indirim politikaları benimsediği, ürün ve hizmetin ne olduğu, özellikleri ve yapısı bunlardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra kâr marjı ve kârlılık oranı, pazar koşulları ve müşteri talepleri de değerlendirilmesi gereken konular arasındadır.

İskonto Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Riskler

İskonto süreci işletmeler için önemli bir satış stratejisi olsa da, dikkat edilmesi gereken noktalar ve bazı riskler bulunmaktadır. Kârın analizi bunlardan bir tanesidir. İskonto uygulamasının işletmenin karlılığına etkisi dikkate alınmalıdır. İskonto oranının kar marjını aşırı derecede düşürmemesi ve işletmenin kâr elde etme yeteneğini olumsuz etkilememesi önemlidir. İskonto oranının işletme için sürdürülebilir ve karlı olması sağlanmalıdır. Ayrıca şu gibi yönleri de yer almaktadır:

 1. Uygulama öncesinde ürün veya hizmetin maliyeti dikkatlice analiz edilmelidir.
 2. Oran maliyetleri karşılayacak düzeyde olmalıdır. İskonto, işletmenin kârını azaltmamalı ve maliyetlerin üzerine çıkarak işletme için zararlı hale gelmemelidir.
 3. Müşteri deneyimini olumlu yönde etkilemelidir. Müşterilerin indirimli fiyatlardan yararlanırken de tatmin olmaları sağlanmalıdır. İskonto sürecinde müşteri memnuniyetine odaklanılmalı ve müşterilere değer verildiği hissettirilmelidir.
 4. İskonto uygulamalarının uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Sürekli olarak yüksek iskonto oranları sunmak, müşterilerin normal fiyatlarla alışveriş yapmayı beklemelerine neden olabilmektedir.
 5. İskonto uygulamalarının gereğinden fazla veya sürekli olarak kullanılması, işletmenin itibarını ve marka değerini zedeleme riskini taşır. Müşteriler işletmenin kalitesini sorgulayabilir veya sürekli indirim beklenmesine yol açabilir.

Bu bakımdan İskonto avantajları olan bir durum olsa da son derece dikkatli olmak gerekir. Yanlış yapılan uygulamalar istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

İskonto ve Nakit Akışı Yönetimi

Finans yönetiminin doğru gerçekleştirilmesi, stratejik kararların alınması için nakit akışı sağlıklı biçimde planlanmalıdır. Bunun yanı sıra hedeflenmesi ve takip edilmesi de aynı şekilde şarttır. Nakit akışı yönetimi genel olarak bahsetmek gerekirse meydana gelmiş alacak ve borçların haftalık ve aylık takibi şeklindedir. Buna nakit akışı yönetimi değil ödemeler dengesi denmektedir.

 İskonto İle Nakit Akışının İyileştirilmesi ve Finansal Planlama

Nakit akışı yönetimi hesaplaması doğmuş alacak ve borçların yaşlandırılmasıyla, meydana getirilecek ödemeler dengesi yanı sıra farklı şeylerle de hesaplanmaktadır. Devam eden faaliyetlerden alış, satıŞ, kârlılık, stok ve vade dikkate alınarak oluşturulacak operasyonel nakit akışıyla beraber gerçekleştirilmelidir.

İskonto İle Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi ve Tedarik Zinciri Verimliliği

İskonto konusuna bahsederken nakit akışı yönetimi üzerine de değinmek gerekir. Eğer nakit akışı doğru bir şekilde planlanmazsa,

 1. Mal alış ve satış hedeflemesi,
 2. Kârlılık ve verimlilik,
 3. Üretim ölçeği,
 4. Stok yönetimi,
 5. Fiyatlama stratejisi,
 6. Yatırım öngörüsü,
 7. Her bir grup mal veya hizmetin nakit akışına ve kârlılığa etkisi,
 8. Nakit açığı yahut fazlasının doğru tespiti; bunun sonucunda finansman modelinin doğruca planlanması,

Gibi konular da imkansız olmaktadır.

İskonto İle İlgili Muhasebe İşlemleri ve Kayıtlar

İskonto fatura üzerinde gösterilmişse iskonto tutarı fatura toplamından düşülmektedir. Kalan meblağ ise KDV matrahını meydana getirmektedir. İskontonun KDV matrahından düşülebilmesi için gerçekleştirilen iskontonun ticari teamüller kapsamında gerçekleştirilmesi, ayrıca fatura gösterilmesi esas olmaktadır.

İskonto İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

İskonjto temel olarak satıcının alıcıya bazı koşulların gerçekleşmesi şartına bağlı olarak, satış fiyatı üzerinden yaptığı indirim olarak belirtilmektedir. Bunlar satış hacminin yükseltilmesi, aynı ya da benzer mal üreten yahut satan  firmalar ile rekabet edebilme, daha fazla satışın yapılması gibi amaçlar görülmektedir.

Yapılma sebebine göre farklı isimlerle adlandırmak mümkündür. Bunlar satış iskontosu, peşinat iskontosu, erken ödeme iskontosu, miktar iskontosu ve ciro iskontosu gibidir. Peşin ödeme iskontosunun eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde özen gösterilmesi, ithalata konu olan malın gümrük kıymetine dahil bulunmaması için birtakım koşulların yer alması incelenmektedir:

 1. Peşin ödeme iskontosu ticari uygulamalar kapsamında oluşan mutat oranlarda, satıcının olduğu ülkede benzeri ticari işlemlerde görülecek oranlar yakın olmalıdır.
 2. İthal malın gümrüğe beyanı öncesinde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra fatura yahut benzeri vesikalarda gösterilmelidir.
 3. Alıcı ile satıcı taraf arasındaki özel ilişkilerden herhangi bir muvazaalı işlemlerden ileri gelmemelidir.
 4. İthal malın gümrüğe beyanı öncesinde Mal bedeli ödenmelidir.

Bunun yanı sıra farklı şartlar da yine yer almaktadır.

İskonto Kayıtlarının Tutulması ve Finansal Raporlama Süreci

30654 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında bazı unsurlar KDV matrahına dahil değildir. Bu kanunun 25/a maddesiyle teslim & hizmet işlemlerine dair yapılan fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüle uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dahil olmadığı hükme bağlanmış durumdadır.

Buna göre faturanın düzenlenmesini gerekli hale getiren mal teslimi yahut hizmet ifasına bağlı gerçekleştirilen iskonto aynı faturada yer alması, ticari teamüllere uygun miktarda bulunması koşullarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilemez.

Ayrıca iskontoların KDV matrahına dahil edilmemesi için bazı şartların da olması gerekmektedir. Bunların arasından biri ilgili iskontoların mal teslimi ya da hizmetin verildiği tarihte gerçekleştirilmiş, fatura veya benzeri vesikalarda verilmelidir. Bunun yanı sıra iskontoların ticari teamüllere uygun miktarda da olması gerekmektedir.

Söz konusu iki koşulun bir arada olmaması halinde iskontoların matrahtan indirilmesine imkan bulunmamaktadır. Yani KDV tahsili gerekmektedir. İskontoların KDV matrahına dahil olmaması için mutlaka mal teslimi ve hizmet ifasına dair yapılan fatura ya da benzeri belgelerde ek olarak gösterilmelidir.

Bunun yanı sıra uygulamada ayni iskontolar da yer almaktadır. Bunlar bedelsiz mal ya da eşya verilmesi, bedelden indirim olmak üzere iki koşulda yapılmaktadır. Eğer e-ticarete yeni başlamayı planlıyorsanız, iskonto konusu hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmanız önerilmektedir. Böylece daha doğru uygulamalar ile müşterilerinize daha iyi şekilde hitap edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Soru: İskonto fatura nedir?
Cevap: İskonto fatura, satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir fiyat indirimini belgelenmesi amacıyla kesilen bir faturadır.

Soru: İskonto mantığı nedir?
Cevap: İskonto, satıcının alıcıya sunduğu bir fiyat indirimidir. Bu genellikle ödemeyi hızlandırmak veya satış miktarını artırmak için yapılır.

Soru: Neden iskonto yapılır?
Cevap: İskonto, genellikle alıcıyı ödeme yapmaya teşvik etmek veya daha fazla ürün satmak için satıcılar tarafından kullanılır.

Soru: İskonto ne anlama gelir?
Cevap: İskonto, bir satıcının belirli bir ürün veya hizmet için talep ettiği fiyatın indirilmiş olduğunu ifade eder.

Soru: İskonto faturası neden kesilir?
Cevap: İskonto faturası, satıcı tarafından yapılan fiyat indirimini belgeler ve iskontonun mali kayıtlarda izlenebilir olmasını sağlar.

Soru: İskonto vergiden düşülür mü?
Cevap: İskonto genellikle vergiye tabi olan toplam satış miktarını azaltır ve bu nedenle genellikle vergi yükünü de azaltır.

Soru: İskonto KDV'ye dahil edilir mi?
Cevap: İskonto genellikle KDV hesaplamaları öncesinde uygulanan bir indirimdir ve dolayısıyla KDV'nin hesaplanmasında düşülür.

Soru: İskonto talebi nedir?
Cevap: İskonto talebi, bir alıcının satıcıdan belirli bir ürün veya hizmet için indirim talep etmesidir.

Soru: İskonto oranı artarsa ne olur?
Cevap: İskonto oranı arttıkça, alıcıya sunulan toplam indirim miktarı da artar, ancak satıcının kar marjı azalabilir.

Soru: İskonto hangi hesapta izlenir?
Cevap: İskonto genellikle bir işletmenin gelir tablosunda ayrı bir satır olarak veya satışlarda bir indirim olarak izlenir.

Soru: Erken ödeme iskontosu nedir?
Cevap: Erken ödeme iskontosu, bir alıcının fatura ödemesini belirtilen vade tarihinden önce yapması durumunda satıcı tarafından sunulan bir indirimdir.

Soru: İskonto nereden gelir?
Cevap: İskonto genellikle satıcılar tarafından sağlanır, alıcıya ödeme yapmayı daha cazip hale getirme veya alıcının daha fazla ürün satın almasını teşvik etme amacı güder.

Soru: İskonto iade faturası nasıl kesilir?
Cevap: İskonto iade faturası, iskonto uygulanan ürünlerin iade edilmesi durumunda, iadenin iskonto miktarı da dikkate alınarak kesilen faturadır.

Soru: İskonto nasıl işlenir?
Cevap: İskonto, genellikle fatura tutarından düşülür ve sonra vergi uygulanır. Bu indirim, muhasebe kayıtlarında genellikle satışlar altında izlenir.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Influencer ajansları ile anlaşmalarda bilmeniz gerekenler
Influencer ajansları ile anlaşmalarda bilmeniz gerekenler
Influencer ajansları ile çalışmadan önce, bazı anlaşmalar yapmanız ve yapılacak olan çalışmaların hangi koşullarda yapılacağını belirlemeniz gerekir. Bu anlaşmalar, belirlenecek stratejileri ve çalışma koşullarını...
23 Mayıs 2019
Ferad Osman Sali
Reklam videoları hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?
Reklam videoları hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?
Reklam videoları günümüzde kullanıcılara tarafından daha çok etkileşim aldığı için e-ticaret firmalarınca da sıklıklı kullanılmakta. Eskiden video reklamlar sadece televizyon ekranlarında görülebilmekteyken, gelişen teknoloji...
2 Mayıs 2020
Ferad Osman Sali
E-ticaret Yazılımı Nedir ve Hangisini Seçmelisiniz
E-ticaret Yazılımı Nedir ve Hangisini Seçmelisiniz
Özellikle online ticaret yapmaya yeni başlayan kişiler e ticaret yazılımı konusunda soru işaretlerine sahip olabilmektedir. Bu tür yazılımlar en genel hali ile online sistemler üzerinden satış gerçekleştiren internet sitelerinde...
12 Temmuz 2023
Ferad Osman Sali
Online satış sitesi fiziki mağazalara neler kazandırır?
Online satış sitesi fiziki mağazalara neler kazandırır?
Online satış sitesi kurmak, fiziki mağazaları yeni kitlelere açarken, uzun vadede gelirlerini daha fazla artırmalarına da yardımcı olur. E-ticarete girmek ve internetten satış yapmak fiziki mağazaların, daha önce ulaşamadıkları...
22 Mart 2020
Ferad Osman Sali
Sosyal medya terimleri ile ilgili bilmeniz gerekenler
Sosyal medya terimleri ile ilgili bilmeniz gerekenler
Sosyal medya terimleri / sosyal medyada kullanılan terimler, sosyal medya pazarlama çalışmaları yaparken bilinmesi gereken detaylar arasında yer alıyor. Yaptığınız pazarlama çalışmalarını analiz edebilmek; bu çalışmaları tam...
31 Aralık 2018
Ferad Osman Sali
Küçük İşletmeler İçin Barkod Oluşturma Rehberi
Küçük İşletmeler İçin Barkod Oluşturma Rehberi
Fiziksel varlığı bulunan ürünlerin neredeyse tamamında bulunan ortak özellik, her birinin özel bir barkoda sahip olmasıdır. Dijital ürünler için temsili bir fiziksel ürün ya da CD gibi bir materyal mevcut olduğunda, ilgili dijital...
25 Mart 2022
Savaş Çetinkaya