Girişimciliğin Avantajları Nelerdir?

29 Temmuz 2022
Savaş Çetinkaya
Girişimciliğin Avantajları Nelerdir?

Girişimcilik, serbest piyasa ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. İyi planlanmış bir teşebbüs piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Girişimciliğin avantajları ise bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak tanımlanabilir. Doğru ihtiyaçlara hitap eden bir teşebbüs yalnızca sahibine kâr getirmekle kalmayarak topluma da katkı sağlar.

Sektöründe büyük bir paya sahip olan birçok markanın arkasında başarılı bir girişim hikayesi vardır. Bununla birlikte iyi bir teşebbüs için avantaj ve dezavantajların ortaya konulması önemlidir. Sizin için kaleme aldığımız bu yazıda “girişimciliğin avantajları nelerdir?” sorusuna detaylı bir yanıt bulabilirsiniz.

Girişimcilik Nedir?

Girişimci olmanın avantajlarından bahsetmeden önce bu kavramın detaylı bir tanımını yapmak faydalı olur. Mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyulan faktörleri bir araya getirmek girişim (teşebbüs) olarak adlandırılır. Bu faaliyetin temel amacı ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştürmektir. Bir ürün veya hizmet üreterek piyasadaki ihtiyacı karşılamak için çalışan kişiler ise girişimci (müteşebbis) olarak adlandırılır.

Girişimcilik kavramını tanımlarken standart ticari faaliyetlerden farkını koymak gerekir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; gündelik kullanıma yönelik ürünlerin satışını yapan bir market açmak standart bir ticari faaliyettir. Fakat bu market farklı bir ürün veya hizmet satarak piyasadaki bir eksikliği kapatıyorsa girişim olarak tanımlanabilir.

Girişimci olmanın avantajları ve dezavantajları bu kavramı daha iyi algılamamızı sağlar. Müteşebbislik, markanın piyasa için değer üretmesini sağlar. İyi bir girişim, yüksek kâr marjı ve büyüme getirir. Diğer yandan, her girişim belli bir oranda risk almayı gerektirir. Bu durum dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

“Girişimciliğin avantajları ve dezavantajları nelerdir?” sorusunu yanıtlarken risk ve kazanç dengesinden bahsetmek gerekir. İyi bir girişim, kâr ve itibar getirir. Ancak ortaya özgün bir iş koymak için bir miktar risk almak gerekir. Müteşebbislik, minimum seviyede de olsa risk almayı gerektirir.

Girişimcilik Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Girişimcilik, detaylı planlama gerektiren bir süreçtir. Bu prosesin belli aşamaları vardır. Teşebbüsün başarıya ulaşması ve piyasaya değer kazandırması için her aşamanın iyi planlanması ve uygulaması gerekir. Sürecin başlıca aşamaları şunlardır.

 • İş fikrinin bulunması
 • Sektörle ilgili bilgi edinme
 • Piyasa ve pazar araştırması
 • Rakip analizi
 • Maliyet araştırması
 • Ürün/hizmet geliştirmesi
 • Modelleme
 • İş planının hazırlanması
 • Resmi iş başlangıcının yapılması
 • İş geliştirme
 • Reklam ve tanıtım

Teşebbüsün başarıya ulaşması için tüketicinin bir sorununu çözmesi veya daha önce olmayan bir ihtiyacı yaratması gerekir. Girişimcilik sürecinin temel amacı, özgün, etkili bir fikir bularak onu detaylandırmak ve faaliyete hazır hâle getirmektir. Kapsamlı bir çalışmayla girişimin piyasada karşılık bulması sağlanabilir. İş planınızın piyasada yer edinmesini sağlayacak bilgileri edinmek için Girişimciler için online satış arttırma teknikleri başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Girişimciliğe Dair Bilinmesi Gereken Kritik Noktalar Nelerdir?

Ekonomiye ve topluma katkı sunan çözümler üretmek girişimciliğin avantajları arasındadır. Bu faaliyet doğal olarak ileri görüşlü olmayı gerektirir. İyi bir müteşebbis, piyasadaki trendleri takip etmeli ve sektörün eğilimlerini anlayabilmelidir. Bu sayede mevcut olan veya henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçlar için çare üretmek mümkündür.

Fikir bulmak tek başına yeterli değildir. Detaylandırılmamış bir fikir ne kadar parlak olursa olsun piyasada karşılık bulmaz. Ürün veya hizmeti detaylandırarak ketici beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre optimize etmek girişimciliğin gerekliliklerindendir. Fikirleri faaliyete hazır hâle getirmek de bilgi ve planlama ile olur.

Girişimciliğin avantajları, ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra marka kimliğiyle de ilişkilidir. Hitap etmeyi planladığınız tüketici kitlesinin sizi nasıl tanıdığı önemlidir. Etkin bir marka kimliği inşa etmenin ilk adımı da doğru ismi bulmaktır. Girişimciler için isim bulma rehberi başlıklı içeriğimizi okuyarak bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

Girişimcilikte Dikkat Edilmesi Gerekilen Hatalar Nelerdir?

Plansız hareket etmek girişimciliğin dezavantajlarıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Tasarım, üretim, tanıtım ve satış aşamalarının her biri detaylı plan gerektirir. Fikrinizi iyi olsa bile etkin doğru pazarlanmadığı veya piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde geliştirilmediği sürece tüketicinini dikkatini çekmez. İyi bir plan yaparak fikrinizin pazarda rağbet görmesini ve tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilirsiniz.

Her sektörün kendine özgü dinamikleri vardır. Bir ürün veya hizmet üretirken sektörel koşullardan, değişkenlerden ve tüketici kitlesinden haberdar olmak gerekir. Bu açıdan, detaylı bilgiye sahip olmadığınız bir alanda girişim yapmak büyük bir hata olur. Deneyim ve enformasyon sahibi olmadığınız bir branşta piyasa ihtiyaçlarını karşılamanız zordur. Böyle bir teşebbüsün başarısız olma ihtimâli yüksektir.

Bu hatalardan kaçınmak için girişimciliğin avantajları ve dezavantajları iyi okunmalıdır. Gerçekçi ve kapsamlı bir plan yapmak sizi zararlardan korur.

Bir Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Motivasyon girişimin ayakta durmasını sağlar. Fikriniz ve planınız iyi olsa bile işinizde aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu durumlar sizin dışınızdaki etkenlerden de kaynaklanabilir. Böyle durumlarda işinizi sürdürebilmek için motivasyonunuzu düşürmemeniz gerekir.  

Girişimcilik kriz yönetimi gerektiren bir iştir. Örnek vermek gerekirse; operasyon süreçlerinden veya elinizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bir hata markanızın tepki almasına sebep olabilir. Böyle durumlarda sakin, temkinli ve planlı davranmanız gerekir. Girişimciliğin avantajları zor zamanların üstesinden gelindiğinde ortaya çıkar.

Araştırmacılık, bir girişimcide bulunması gereken temel özelliklerden biridir. Fikrinizin başarılı olmasının yolu ürün, hizmet ve sektöre hâkim olmanıza bağlıdır. Örneğin; beyaz eşya satışı yapıyorsanız bu ürünlerin çalışma prensiplerini, piyasasını ve onları satın alan tüketicilerin ihtiyaçlarını bilmeniz gerekir.

Girişimcilik Yeteneğini Geliştirmek İçin İzlenecek Yollar Nelerdir?

Faaliyet gösterilen sektöre hâkim olmak girişimcilik yeteneğinizin gelişmesini sağlar. Bu hâkimiyeti sağlamak ise düzenli araştırma yapmaya bağlıdır. Diğer yandan, sektörünüzle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmeniz de önemlidir. Örneğin; tarım ile ilgili bir teşebbüsünüz varsa bu konuyla ilgili akademik makaleleri düzenli olarak okumanız faydalı olur. Diğer yandan, tarımsal üretimi etkileyen doğal ve toplumsal faktörlerden haberdar olmak girişiminizi geliştirmenizi sağlar. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Girişimcilik yeteneklerini geliştirmek başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Girişimciliğin Avantajları Nelerdir?

Girişimciliğin avantajları ve dezavantajları bireysel ve toplumsal olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetin en büyük faydalarından biri piyasayı dinamik hâle getirmesidir. İyi girişimler yeni talepler yaratır. Bu talepler de pazarın çeşitlenmesini sağlar. Doğru planlanan ve faaliyete geçirilen bir teşebbüs aynı zamanda yüksek kazanç anlamına gelir. Bu açıdan girişimciye de büyük fayda sağlar.

Girişimciliğin Toplumsal Avantajları Nelerdir?

“Girişimci olmanın faydaları nelerdir?” sorusunu yanıtlarken toplumsal avantajlardan bahsetmek gerekir. Ekonomik büyüme ve çeşitlenme girişimciliğin toplumsal faydaları arasında yer alır. Piyasada karşılığı olan bir girişim yeniliğin yolunu açar. Akıllı telefon teknolojisinin gelişmesi buna örnek gösterilebilir. Bu cihazların üretimi pazarda yeni bir ihtiyacı doğurmuştur. Günümüzde devlet kurumlarından büyük şirketlere kadar birçok kuruluş akıllı cihazlar için özel çözümler üretir. Söz konusu cihazlar, hayatın her alanında trendleri belirler hâle gelmiştir. Bu durum, başarılı bir girişimin yarattığı toplumsal faydaya örnek gösterilebilir.

Girişimciliğin Bireysel Avantajları Nelerdir?

Bağımsızlıkgirişimciliğin bireysel faydaları arasında ilk sırada yer alır. Müteşebbislik kendi iş modelini yaratmak anlamına gelir. Bu iş modeli yaratıcılığa, gelişmeye ve yeni fikirlere açık olur. Girişimcilik düzenli araştırma ve eğitim gerektirdiği için kişisel gelişime katkıda bulunur. Bağımsız, özgür, başarılı ve yaratıcı bir hayata sahip olmak girişimciliğin avantajları arasındadır.

“Girişimciliğin faydaları nelerdir?” sorusunu yanıtlarken yüksek kazanç olanaklarından bahsetmek gerekir. Piyasada talep gören ve karşılık bulan bir teşebbüs doğal olarak kâr getirir. İyi bir girişim ile düzenli ve tatmin edici kazanç sağlamak mümkündür.

Başarılı Girişimcilik Örnekleri Nelerdir?

Facebook, son yılların başarılı girişim örneklerinden biri olarak kabul edilebilir. Mark Zuckerberg tarafından hayata geçirilen bu proje sosyal medya kavramının değişmesini sağlamıştır. Instagram, Whatsapp gibi firma ve uygulamaları da bünyesine katarak yoluna devam eden firma, potansiyelini kullanarak girişimciliğin büyük işletmelere göre avantajlarından yararlanmayı başamıştır.

Yemeksepeti, Türkiye’deki başarılı girişimlere örnek olarak gösterilebilir. 2000 yılında faaliyete geçen Yemeksepeti, piyasadaki bir ihtiyacı karşılamayı başarmıştır. Günümüzde Delivery Hero bünyesinde faaliyetlerini sürdüren firma kendi alanında yüksek bir rekabet gücüne sahiptir.


“Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları nelerdir?” sorusunu yanıtlayarak ve ortaya iyi bir plan koyarak başarılı teşebbüs örnekleri arasında yer almak mümkündür. Bu aşamada yararlanılabilecek bazı destekler de mevcuttur. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Kadın girişimciler için yol haritası başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.

İçindekiler

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

İçerik pazarlama ve SEO arasındaki farklar nelerdir? - 2. Bölüm
İçerik pazarlama ve SEO arasındaki farklar nelerdir? - 2. Bölüm
İçerik pazarlama ve SEO birbiriyle uyum içerisinde olan; ancak iki farklı kavramdır. Bu sebeple de internet siteleri üzerinde bu çalışmaları yaparken ve bu iki unsur için stratejiler belirlerken öncelikle aralarındaki farkları bilmek...
12 Eylül 2017
Ferad Osman Sali
Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri
Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri
Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri ile ilgili mini e-ticaret rehberimize hoşgeldiniz. Bu yazımızda adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmektedir. Adwords...
26 Mayıs 2017
Ferad Osman Sali
Adwords kampanyalarınızda dikkat etmeniz gerekenler - 2. Bölüm
Adwords kampanyalarınızda dikkat etmeniz gerekenler - 2. Bölüm
Dünkü yazımızda Adwords çalışmalarınızda dikkat etmeniz gereken detaylara giriş yapmıştık. Yazının ilk bölümünü buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Bugünkü yazımızda ise kampanyalarınızda önem vermeniz gereken diğer...
19 Mayıs 2017
Ferad Osman Sali
E-ticaret firmaları için Snapchat hesap açma gerekli mi?
E-ticaret firmaları için Snapchat hesap açma gerekli mi?
Snapchat hesap açma, e-ticaret firmalarının sosyal medyada farklı ve popüler bir mecrada pazarlama çalışmaları yapmalarına olanak tanır. Farklı kanallarda yer almak, farklı hedef kitlelere ulaşmanıza olanak tanıyacağı için ve...
30 Ağustos 2020
Ferad Osman Sali
B2C Nedir?
B2C Nedir?
Klasik ticaret anlayışında üretici ile tüketici çoğu zaman bir araya gelmez. Fakat e-ticaretin yarattığı global etki, bu iki unsurun bir araya gelme oranını bir hayli artırdı. Bir ürünün tüketiciye ulaşması sürecinde üreticiden...
10 Eylül 2021
Savaş Çetinkaya
Canlı destek hizmetiyle satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacak ipuçları
Canlı destek hizmetiyle satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacak ipuçları
Son yıllarda site ziyaretçileriyle hızlı bir şekilde iletişime geçmek ve onlara yardımcı olmak için kullanılan sistemlerden biri de canlı destek yazılımları. Bu yazılımlarla site üzerinde kullanıcılara bir mesaj kutusu...
31 Ocak 2018
Ferad Osman Sali