En Çok İthalat Yapan 10 Ülke Listesi (2024)

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 31.01.2024
En Çok İthalat Yapan 10 Ülke Listesi (2024)

İthalat, modern serbest piyasa ekonomisinin temel bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle üretim süreçlerinde kullanılan ham maddelerin ve günlük tüketim ürünlerinin tedarikinde önemli bir rol oynuyor. Ülkeler arasındaki alışverişi sağlamak için genellikle kamu kurumları veya özel sektör şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Son on yılda, uluslararası ticarette gözlemlenen önemli hareketlilik, dünya genelinde ekonomik ilişkilerin ve ticaretin giderek küreselleştiğini gösteriyor. Bu içerikte en çok ithalat yapan 10 ülke ve zaman içindeki değişimlerini inceledik.

İthalat Trendlerinin Analizi

Özellikle e-ticaretin hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki ticaretin daha da kolaylaşmasına katkı sağlamıştır. Dijital platformlar üzerinden yapılan e-ticaret, sınırları aşan alışverişi destekleyerek işlem süreçlerini hızlandırmış ve ticaretin geniş bir yelpazesine erişimi artırmıştır. Bu durum, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde katılımını sağlamıştır.

Detaylı rehber: İthalat Nedir? İthalat vs. İhracat Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Global Ticaretteki Değişimler

Lojistik olanaklardaki sürekli artış ithalatın ivme kazanmasında etkili olmuştur. Gün geçtikçe gelişen lojistik altyapı, daha hızlı ve güvenilir taşıma yöntemlerini beraberinde getirerek ticaretin dünya genelinde daha efektif bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanımıştır. Bu durum, üreticilerin ve tüketicilerin daha geniş bir ürün yelpazesine erişimini artırmış ve küresel ticaretin genişlemesini desteklemiştir.

 • Uluslararası İthalat Hareketliliği

Ancak ithalatın artışıyla birlikte ortaya çıkan bazı zorluklar da vardır. Özellikle rekabetin kızıştığı bir ortamda, ülkeler arasındaki ticaret dengesinin korunması ve ticaretin adil bir şekilde yürütülmesi konularında dikkatli politika ve stratejilerin benimsenmesi gerekmektedir. Bu, uluslararası ticaretin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak adına önemli bir husustur.

En Çok İthalat Yapan Ülkeler ve Rakamları

Dünya ekonomisindeki dinamiklerin en iyi göstergelerinden biri olan ithalat, küresel ticaretin belirleyici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik güçlerin ve ticaretin öncü oyuncularının bu alandaki performansını incelemek ticaretin içinde yer alan herkes için önemli bir gösterge oluyor. Bu ülkelerin ticaret stratejilerini anlamak, küresel ekonominin genel sağlığını değerlendirmemize ve ticareti takip etmemize olanak tanır. Aşağıda en çok ithalat yapan ülkeleri ve ithalat değerlerinin yer aldığı tabloyu inceleyebilirsiniz. İçeriğin devamında ise bu ülkelerin ithalat verilerini ve süreçlerini anlattığımız detaylı bölümden fikir edinebilirsiniz.

Ülkeİthalat(milyon $ )Yıl
Amerika Birleşik Devletleri3.375.9482022
Çin2.715.9992022
Almanya1.571.0572022
Japonya905.0992022
Fransa830.3002022
Birleşik Krallık816.3002022
İtalya743.0302022
Hindistan732.5662022
Güney Kore731.3662022
Hollanda712.8012022

İthalatta Lider Ülkeler ve Performansları

 1. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ithalat liderliği, serbest piyasa ekonomisinin öncüsü olarak bilinen bu ülkenin küresel ticaret sahnesindeki etkisini vurgular. 2022 yılı rakamlarına baktığımızda;  3.375.948 Milyon Dolar ile ABD'nin dünyanın en büyük mal ihracatçısı olduğunu görüyoruz. Özellikle 2018'e kadar olan dönemde sürekli bir artış gösteren dış ticaret aktivitesi, ülkenin ekonomik gücünü gözler önüne seriyor.

ABD'nin e-ihracattaki lider konumu, Amazon, Ebay gibi platformlar aracılığıyla sağladığı hizmetlerle öne çıkar. Ham petrol, ABD'nin ithalat ürünleri arasında geniş bir paya sahiptir. Ayrıca, gelişmiş otomotiv üretimi, karayolu taşıtları için aksam ve parçaların önemli bir ithalat kalemi olmasına yol açar. İlaç sanayinin ileri düzeyde gelişmiş olması, serum aşılar ve organik kimyasallara olan talebi arttırmıştır.

Türkiye, ABD'nin 2020 ithalat yaptığı ülkeler listesinde 29. sırada yer alır. Türkiye'nin ürettiği dokuma halı ve kilim ürünleri, ABD pazarında yoğun talep görmektedir. ABD'nin hammadde ihtiyacını karşılamada Türkiye'nin demir ve çelik gibi önemli ihracat ürünleri bulunmaktadır. Bu materyaller, Türkiye'nin ABD ile olan ticaretinde önemli bir yer tutar ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirir.

Detaylı Rehber: Amerika’ya E-İhracat Nasıl Yapılır?

 1. Çin

Çin'in dünya ekonomisindeki önemli rolü ve ithalat performansı, ülkenin gelişmiş sanayisi ve yüksek üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Çin, 2020 yılı itibariyle en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alarak küresel ticaretin belirleyici oyuncularından biri olmuştur. Özellikle Doğu Asya ülkeleri, Çin'in ithalat dengesinde önemli bir yer tutuyor.

Çin'in 2020 ithalat rakamlarına göre Tayvan, ülkenin ithalat sıralamasında 201 milyar dolarlık bir rakamla birinci sırayı almıştır. İstatistiklere göre, Çin'in ithal ettiği ürünlerin büyük bir kısmını ham maddeler ve doğal kaynaklar oluşturuyor Bu kapsamda, özellikle ham petrol Çin'in önemli ithalat kalemleri arasında yer alırken, yüksek teknoloji üretimi de ülkenin ekonomisinde kilit bir rol oynuyor. Akıllı cihazların iç aksamlarında kullanılan madenler ve mekanik ürünler de Çin'in öne çıkan ithalat kalemleri arasında.

Türkiye, Çin'in ürün ve hizmet aldığı ülkeler arasında 59. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği ürünler arasında mermer ve traverten gibi doğal kaynaklar önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, dişçilik aletleri gibi ürünler de Çin'in Türkiye'den satın aldığı önemli ithalat kalemlerinden olarak karşımıza çıkıyor.

Detaylı Rehber: Çin'e E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler

 1. Almanya

Almanya'nın dünya ticaretindeki önemli rolü, gelişmiş sanayi üretimi ve dış ticaret hacminin 2018'de zirve yapmasıyla daha da belirginleşmiştir. Ülkenin makina ve otomotiv sektörlerindeki ileri düzeydeki üretimi, ham maddeye olan doğal ihtiyacı artırmış ve bu ürünler Almanya'nın önde gelen ithalat kalemleri arasında yer almıştır. Sanayi ihtiyacının yüksek olması, Almanya'nın dünya genelinde en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.

2020 rakamlarına göre, Almanya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Çin %11'lik bir payla birinci sıradadır. Çin'i sırasıyla Hollanda, ABD, Fransa ve Polonya takip etmektedir. Türkiye ise Almanya'nın ithalat listesinde 16. sıradadır. Almanya'nın ithalatında özellikle otomotiv ve sanayi ihtiyacına hitap eden ham maddeler, Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler arasında önemli bir yer tutuyor.

Aynı zamanda, Türkiye ile Almanya arasında yoğun bir e-ticaret aktivitesi bulunmaktadır. Türkiye'de üretilen gıda malzemeleri ve el işi ürünler, Almanya'da yoğun bir pazar bulmuştur. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen firmalar, e-ihracatın işleyişini anlamak için "e-ihracat nedir" başlıklı yazımızı inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Detaylı Rehber: Almanya’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler

 1. Japonya 

Japonya, yüksek teknoloji üretiminde lider ülkeler arasında yer alarak dünya ekonomisinde önemli bir konuma sahiptir. 2020 yılı rakamlarına göre, Çin %26'lık bir payla Japonya'dan en çok ithalat yapan ülkeler listesinde birinci sırada yer alır. Asya ülkelerinin dış ticaret alımlarındaki toplam payı ise %47'dir. Japonya'nın dış ticaretinde tekstil ürünleri %90'lık bir oranda ithal edilmekte olup, elektronik cihaz üretiminde kullanılan mekanik ürünler ve mineral yakıtlar da önemli ithalat kalemleri arasında bulunmaktadır.

2021 yılı istatistiklerine göre, Japonya'daki e-ticaret hacminde %10'luk bir artış yaşanmıştır. Bu artışın önemli bir kısmını ithal edilen ürünler oluşturmakta olup, yüksek teknolojik ürünlerin imalatında kullanılan entegre devreler dış ticarette talep gören mallar arasında yer almaktadır.

 1. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık, 2021 yılında en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alırken, BREXIT sonrasında yürürlüğe giren anlaşmalar ülkenin dış ticaret aktivitelerini şekillendirmiştir. AB kurallarını takip etme kararı alan Birleşik Krallık, 2020 rakamlarına göre sanayide kullanılabilir maden ve materyallerin ithalatında %14'lük bir paya sahiptir. İşlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra formundaki altın da İngiltere'nin yurtdışından ithal ettiği önemli ürünler arasında yer almaktadır. Türkiye, Ready To Trade programı kapsamında ticaretin geliştirilmesi planlanan ülkeler arasında bulunmaktadır.

 1. Fransa

Fransa, 2020 yılında AB bölgesinde en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alarak dünya genelinde %3,9'luk bir ithalat payına sahiptir. Almanya, Fransa'nın en çok ithalat yaptığı ülke konumundadır. Ülkede gelişmiş bir otomotiv sektörü bulunması nedeniyle maden ürünleri, makineler ve mekanik aksamlar başlıca ithalat kalemleri arasında yer almaktadır. Türkiye, 2020 rakamlarına göre Fransa'ya en çok ithalat yapan ülkeler listesinde 12. sırada bulunmaktadır. Özellikle otomobiller ve motorlu taşıtlar, Türkiye'nin Fransa'ya ihraç ettiği önemli ürünler arasında yer almaktadır.

Detaylı Rehber: Fransa İle E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler

 1. Hong Kong

Hong Kong, 2019 yılında en çok ithalat yapan ülkelerden biri olmuş ve 2020 yılında da dış ticaretinde ivme kazanmıştır. Hong Kong'un dünya toplam ithalatındaki %3,1'lik payı, ülkenin güçlü bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir. Çin'e bağlı bir özel idari bölge olan Hong Kong, ithalatının büyük bir kısmını Çin'den gerçekleştirmektedir. Türkiye, Hong Kong'un ürün ithal ettiği ülkeler arasında yer almaktadır, özellikle inşaat demiri Türkiye'nin Hong Kong'a ihraç ettiği başlıca ürünler arasındadır.

 1. Hollanda

Hollanda, serbest piyasa ekonomisinin köklere sahip olduğu bir ülkedir ve Avrupa'nın önemli ulaşım merkezlerinden biridir. 2020 rakamlarına göre, ülkenin dış ticaret hacmi 1271 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Hollanda'nın en çok ithal ettiği ürünler arasında demir ve çelik bulunmaktadır. Elektronik eşyalar da günlük kullanıma yönelik olarak Hollanda'nın ithalatında önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, Hollanda'nın ithalat listesinde 25. sırada yer almaktadır, özellikle demir ürünleri Türkiye'nin Hollanda'ya ihraç ettiği önemli ürünler arasındadır.

Detaylı Rehber: Hollanda’ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler

 1. Güney Kore

Güney Kore, yüksek teknoloji sektöründe lider ülkelerden biridir ve 2020 yılında toplam dış ticaret hacmi 980 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yüksek teknoloji üretimi, doğal olarak bir ham madde ihtiyacını beraberinde getirir. Güney Kore'nin ithalatındaki önemli kalemler arasında mineral yakıtlar ve elektronik makina ve cihazlar bulunmaktadır. Çin, Güney Kore'nin ithalat listesinde ilk sırada yer alarak iki ülke arasındaki yoğun ticaret ilişkisini yansıtmaktadır.

 1. İtalya

İtalya, Avrupa pazarında en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alır ve ham petrol, yağ ve gazlar gibi ürünleri geniş bir alanda satın almaktadır. Otomotiv üretiminin doğurduğu ihtiyaçlar nedeniyle otomotiv ve sanayi üretimine yönelik makine ve ekipmanlar da İtalya'nın ithalatında önemli bir yer tutmaktadır. 2020 yılı itibarıyla AB ülkelerinin İtalya'nın ithalatındaki payı %60'tır. Türkiye, AB dışındaki ülkeler arasında İtalya'nın ithalat listesinde yer almaktadır, özellikle motorlu kara taşıtları, makine ve mekanik cihazlar Türkiye'nin İtalya'ya ihraç ettiği başlıca ürünler arasında yer almaktadır. E-ticaretin gelişmesi sınır ötesi alışverişi arttırmış ve kolaylaştırmıştır, bu nedenle dünyanın en çok ithalat yapan ülkeleri yıllara ve trendlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Detaylı Rehber: İtalya'ya E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler

Siz de IdeaExport ile Hemen E-İhracata Başlayabilirsiniz

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler