Startup Nedir? Startup Şirket Nasıl Kurulur?

Yazar: IdeaSoft İçerik Ekibi
Güncellenme Tarihi: 31.03.2024
Startup Nedir? Startup Şirket Nasıl Kurulur?

Geçmişte var olan problemlerin birçoğu günümüzde çözüme kavuşmuş durumdadır. Fakat bu durum yeni problemlerin doğmayacağı anlamına gelmez. İş dünyasında problem de bitmez, ona çözüm üretenler de. İşte bu noktada “startup” terimi ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Çünkü mevcut ihtiyaçları karşılayarak çözüm üretmek, startup şirketlerinin işidir. Girişimcilikle ya da yeni kurulmuş bir şirket ile sıkça karıştırılır bu tip şirketler. Ama aralarında çok ciddi farklar vardır. Peki tam olarak startup nedir, hangi şirketlere startup denir?

Startup Nedir?

Startup, genellikle yüksek büyüme potansiyeli olan, ölçeklenebilir iş modelleri geliştiren ve teknolojiyi kullanarak sorunları çözen yenilikçi girişimler olarak tanımlanır. Bu tür girişimler, araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla yeni fikirler, ürünler veya hizmetler geliştirir ve bu yenilikleri piyasaya sunarlar.

Türkçe'de “Girişim” veya "yeni girişim" olarak adlandırılsalar da, genellikle İngilizce "startup" terimi tercih edilir. Bu kavram, özellikle 2010'lu yılların başında Silicon Vadisi sayesinde popülerleşmiş ve evrensel bir tanım kazanmıştır.

İnovasyon ve hızlı büyüme odaklı bu işletmeler, mevcut pazar dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahiptirler ve genellikle risk sermayesi yatırımlarıyla desteklenirler. Startup'ların özgün iş modelleri ve yaratıcı çözüm yolları, onları geleneksel işletmelerden ayırır ve günümüz ekonomisinde önemli bir rol oynamalarını sağlayabilir. Her startup girişimi başarı ile sonuçlanmayabilir.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Startup Nasıl Kurulur?

Startup kurmak, stratejik planlama ve ileri görüşlülük gerektiren bir süreçtir. İlk adım olarak, yenilikçi bir fikir bulmak ve bu fikri iş modeline dönüştürmek önemlidir. Bu aşamada, piyasa araştırması yapmak, hedef kitleyi anlamak ve rekabet analizi yapmak kritik öneme sahiptir. İş planı ve yol haritasını oluşturduktan sonra, gerekli finansal kaynakların sağlanması ve doğru ekip üyelerinin seçilmesi gerekmektedir.

Yenilikçi fikirlerinizin yanı sıra, bu fikirleri sürdürülebilir ve kalıcı çözümlere dönüştürme kabiliyeti startup'ınızın başarısında önemli bir rol oynar. Örneğin, SpaceX'in Mars'a seyahat gibi gelecekte ihtiyaç duyulacak bir konuya odaklanması, bu tip bir düşünce yapısının mükemmel bir örneğidir.

Startup kurarken, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gelecekteki sorunlara çözüm olacak yenilikçi fikirler geliştirmek önemlidir. Startup nasıl kurulur sorusuna cevap vermeden önce aşağıdaki 5 ana başlığı da göz önünde bulundurabilirsiniz.

Proje ve İş Planı

Startupların büyük çoğunluğu, bir kişinin fikrine dayanarak ortaya çıkar. Yani fikir genellikle bir kişiden çıkar ama onu geliştirmek ve hayata geçirmek için şirket kurulur.

Bu aşamada startup iş planı yapmak, şirketin geleceği açısından önemlidir. İş planınızı oluşturduğunuz takdirde avantajlarınızı ve dezavantajlarınızı çok net bir şekilde görebilir, adımlarınızı da bu doğrultuda atabilirsiniz.

Plan sayesinde ihtiyaç duyduğunuz iş gücüne göre ekip kurabilir, finansal kaynaklarınızı da sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde oluşturabilirsiniz. Startup projesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

 • Şirketin yapısı
 • Kuruluş amacı
 • Yönetim şekli
 • Pazar araştırması
 • Rakip analizi
 • Ekip ve ekip yönetimi
 • Finansal planlama
 • Pazarlama ve satış stratejileri
 • Exit stratejisi
 • Genel operasyon
 • Riskler

Finansman ve Yatırıma Erişim

Startuplar, genel olarak küçük sermayelerle başlanan işlerdir. Fakat işin finansal boyutu, büyüklük ölçeğine göre değişir. Evrensel sorunları ele alıp işe yarar bir teknoloji üretmenin çok da küçük bir sermayeyle mümkün olmayacağını zaten biliyorsunuzdur. Burada önemli olan, projenin sonuna kadar gidebilecek finansmanı sağlayabilmektir.

Finansal yetersizlik, bir startup girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında ya da hiç hayata geçirilememesinde büyük rol oynar. Bu nedenle finansman konusunda güçlü bir çalışma gerekir. Bu tip şirketleri destekleyen kuruluşlar ve kuluçka merkezlerinden destek alabilirsiniz. Eğer yeterince ses getirebilecek bir fikriniz varsa, sponsor bulma konusunda da hiç zorlanmazsınız.

Persona - Çalışan Profili

Hemen her girişimde olduğu gibi startupta da persona oluşturmak önemlidir. Çünkü bir fikri öylesine geliştirip ortaya bırakarak ihtiyacı olanın almasını bekleyemezsiniz. Geliştirdiğiniz teknoloji, ürün ya da hizmetin kime hitap etmesi gerektiğini de önceden bilmelisiniz. Dolayısıyla persona oluşturmalı, yani ideal müşteri profili yaratmalısınız.

Bu da doğru bir pazar araştırması ve detaylı analizler yapmayı gerektirir. Sizin üretiminiz insanların hangi ihtiyacını, hangi durumlarda karşılayacak? Bu sorulara cevap bulmanız, pazarda doldurmanız gereken boşluğu tespit etmenize de yardımcı olur.

Prototip Yapma ve Kontrolünü Sağlama

Prototip yapmak, fikrinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilmenizi sağlar. Fikrinizin hayata geçirilebilir bir nitelik taşıdığını göstermek istiyorsanız, bir prototip sunmalısınız. Ayrıca eksiklerinizi görme konusunda da faydalı olur. Prototipin “ilk örnek” ya da “erken örnek” olarak adlandırıldığını da unutmayın. Yani bu sizin final ürününüz değil, onu temsilen sunduğunuz ve finale en yakın hâliyle ürettiğiniz üründür.

Prototipi klasik bir çizimle, dijital bir modellemeyle ya da fiziksel bir üretimle sunabilirsiniz. Önemli olan fikrinizi hangisinin daha iyi aktardığı ve üzerinde yeterli kontrolü sağlayabiliyor olmanızdır. Hazırladığınız prototipin gelişime açık olması da ayrıca önemli bir detaydır. En iyi seviyeye gelene kadar yenilemeniz gerekir. Özellikle finansman bulma açısından fayda sağlar. Bu nedenle eğer mümkünse, farklı versiyonlarını da yapmalısınız.

Pazarlama Stratejisi

Startup şirketinizin kuruluşu için finansman sağlamak ve sonrasında ürettiğiniz ürün ya da hizmeti satabilmek için bir pazarlama stratejisine ihtiyaç duyarsınız. Ürünler ve hizmetler, pazarlanabildikleri kadar değer kazanırlar.

Yüzlerce yıllık markaların her gün reklam yayınlamalarının bir sebebi de budur. Pazarlama gücü, ilgili ürünün prestijini yukarıya doğru çeker. Startupların da yukarıya doğru bir değer kazanması beklendiği için kelimenin sonuna “up” eklenmiştir. Bu değeri kazanabileceğinizi gösterebilmeniz ise ancak doğru bir pazarlama ile mümkündür.

Hangi Alanlarda Startup Şirket Kurulabilir?

Startupların çoğu zaman birer teknoloji şirketi olduğu düşünülür. Bu yanlış bir görüştür ve hemen her alanda startup şirket kurmanın mümkün olduğunu söylemek gerekir.

Bu tip girişimlerin teknoloji şirketi olarak algılanmasının en önemli nedenlerinden biri, teknolojiden önemli ölçüde faydalanmalarıdır. Fakat günümüz dünyasında bir problemi çözmek, teknoloji olmadan çok da mümkün değildir. Dolayısıyla şirketler mevcut teknolojiden faydalanarak bir sorunu çözmeye çalışırlar ya da alan fark etmeksizin yeni bir teknoloji üreterek çözüme ulaşırlar.

Türkiye’deki startup firmalarının yazılım geliştirme konusundaki popülariteleri de bu şirketlerin yazılım alanında hizmet verdiğin yanılgısını ortaya çıkarmıştır. Ama startup şirketleri teknoloji ve yazılımın dışında e-ticaret, pazarlama, mimarlık, fintech (finans teknolojileri), tasarım, hizmet gibi pek çok sektör için kurulabilir.

Girişimcilik ile Startup Arasındaki Fark Nedir?

Startup kavramına klasik bir girişim anlamı yüklemenin yanlışlığı, girişimciliğin sahip olduğu farklar ile çok daha net bir şekilde anlaşılabilir. En belirgin farklardan biri ise kâr amacı gütme durumudur. İki fikir de tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır ama girişimcilik elbette kâr etmek için yapılır.

Startupta ise birinci sırada kâr etmek yoktur. Odak noktası maksimum faydayı sağlayabilmek ve tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümü bulmaktır. Öyle ki evrensel problemleri çözmeye odaklanan pek çok startup, vakıflar ve kuluçka merkezleri tarafından fonlanır.

Girişimcilik, problem ile çözümü bir araya getirir. Yani startupların bulduğu çözümleri belirli bölgedeki bir tüketici kitlesine sunar. Bu da aslında girişimciliğin coğrafi kısıtları olduğunu da gösterir.

Yeteri kadar büyüyebilen girişimcilik operasyonları uluslararası ölçeğe gelmiş olsalar bile startup her anlamda daha evrenseldir. Örneğin su geçirmez ayakkabı fikrini ilk geliştiren firmaya startup demek mümkündür. Fakat onu satmak için ayakkabı mağazası açmak, girişimcilik olarak tanımlanır. Startuplar iş modelini bulur ve girişimciler söz konusu modeli sektöre, bölgeye ve o günün şartlarına uyarlayarak ihtiyaç sahibi ile buluşturur.

Girişimcilik Nedir?

Girişimciliğin de birden fazla tanımı vardır aslında. Temel tanımı “üretim faktörlerini bir araya getirip iktisadi mal ve hizmet üreterek yeni değerler oluşturan organizasyon” şeklindedir. Girişimcilik aslında tüketici ihtiyaçlarını yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni pazarlar üzerinden sağlamak adına girilen bir yoldur. Bu nedenle finansal olduğu kadar sosyal ve psikolojik riskler de alırlar.

Startup ile girişimin benzeştiği nokta ise içinde bir “yenilik” olmasının gerekliliğidir. Çünkü var olan bir girişimin aynısını yaparak başarıya ulaşmak çok zordur. Mutlaka bir farklılık içermesi, farklılık sunması önemlidir.

Startup Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

İnovatif bir girişim ile bu alana adım atmak istiyorsanız, startup hukuku hakkında da bilmeniz gereken şeyler vardır. Teknolojik ve AR-GE aşamaları sizin için daha ön planda olabilir ama yasal prosedürlere uygun olmadığı takdirde startup girişiminizi hayata geçiremezsiniz. Daha da önemlisi geliştirdiğiniz fikrin size olan aitliğini yasalarla koruma altına almanız gerekir. Geliştirdiğiniz fikrin başkası tarafından hayata geçirildiğini izlemek istemiyorsanız, hukuksal anlamda da bilinçlenmenizde fayda vardır.

Startup ile ilgili fikrî mülkiyet hukuku, şirketler hukuku ve bilişim hukuku gibi farklı alanlar vardır. Bu doğrultuda da “startup hukuku” adı verilen gayriresmî bir hukuk dalı doğmuştur. Ayrıca geliştirilen ürün ya da hizmetin sektör ve alanına bağlı olarak konunun farklı hukuk dallarına bağlanabilmesi de mümkündür.

Fikirlerin Koruması

Geliştirdiğiniz fikrin korunabilmesini sağlayan bazı yasal düzenlemeler mevcuttur. Orijinal ve özgün fikirler, bu aşamada çok daha avantajlıdır. Ortaya çıkardığınız bir ürünün patentini almanız gerekir. Ürününüzü kamuoyuna tanıttığınız takdirde, 1 yıllık patent başvuru süreniz başlar. Bu süre içerisinde başvuru yapmazsanız patent hakkını kaybedersiniz. Patentin dışındaki bir başka alternatif ise faydalı model belgesidir.

Özellikle yeni icatlar için verilen bu belge, daha çok sanayiye uyarlanabilir icatların korunmasına yönelik verilir. Faydalı model belgesi, icat sayılabilen ürünlerin sahibine 10 yıl boyunca üretim ve pazarlama hakkı verir. Söz konusu fikir de sahibi için korunmuş olur. Geliştirilen bazı fikir ve teknolojiler için ise patent ya da faydalı model belgesi almak söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda ise fikrin üreticisi, telif hakkı sahibi olur.

Şirketleşme Sürecinde Düzenlenen Sözleşmeler

Startuplar limited ve anonim gibi sermaye şirketi ya da komandit ve kolektif gibi şahıs şirketi modellerinden birini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Girişiminiz için kuracağınız şirketin yapısına siz karar verebilirsiniz. Bu aşamada avantaj ve dezavantaj karşılaştırması yapmanızda da fayda vardır. Daha prestijli olması nedeniyle çoğu zaman sermaye şirketlerinin daha avantajlı olduğu savunulur. Startupların uluslararası hedeflerle yola çıktığı düşünüldüğünde şirket yapısının da önemli olduğu sonucuna varılabilir.

Şirketleşme sürecinde düzenlenmesi gereken bazı sözleşmeler şunlardır:

 • Hissedarlar Sözleşmesi: Birden fazla ortağın bulunduğu ve özellikle dışarıdan yatırımcıların alındığı startuplar için çok önemli bir sözleşmedir. Ortaklar arasındaki paylar, payların devri, ilişkiler, yönetim kurulu yapılanması ve pay sahiplerinin konumları bu sözleşme ile belirlenir.
 • Niyet Mektupları: Yatırımcı görüşmelerinin genel çerçevesini belirlemek için oluşturulan bu sözleşme, görüşmenin olumlu sonuçlanması durumunda hazırlanacak ana sözleşmenin de temelini oluşturur. Görüşmelerin başladığını resmîleştiren niyet mektubu, gizlilik konusunda da koruma sağlar.
 • Gizlilik Sözleşmesi: Startupların temelini yeni bir fikir ya da buluş oluşturur ve başta yatırımcı görüşmeleri olmak üzere pek çok durum, bu fikirlerin üçüncü kişilere aktarılmasına sebep olur. Gizlilik sözleşmesi sayesinde gerekli bilgiler ticari sır olarak koruma altına alınabilir.

Hak Sahipliği

Startup şirketinizin üzerinde hak sahibi olabilmek için bir marka yaratmanız gerekebilir. Marka, diğer şirketlerden ayrılmanızı sağlayan en belirgin detaydır. Yarattığınız markayı tescil etmek zorunda değilsiniz fakat tescillemezseniz, kopyalanmasını önlemeniz de zor olur. Markanızı tescil ettirerek hak sahipliğini elinize alabilirsiniz. Özellikle patent gerektirmeyen ve telif hakkına sahip olunması gereken fikirlerde hak sahipliği önemlidir.

Rekabet Yasağı Düzenlemeleri

Rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler, özellikle startupları önemli ölçüde koruyan bir detaydır. Herhangi bir firmada çalışan kişiler, o şirketin ticari sırlarını yakından öğrenebilir. İş planı, pazarlama stratejisi, müşteri verileri gibi pek çok bilgiye erişebilen çalışanlar, kendileri ya da üçüncü kişiler için menfaat sağlayabilirler. Bu da haksız rekabete yol açar. Dolayısıyla iş sözleşmelerinde bu detaya da yer vermek bir zorunluluk hâline gelmiştir. Sözleşme ile teminat altına alınan bu yükümlülük doğrultusunda çalışanlar, startup şirketi ile rekabete giremezler.

sahis sirketi nasil kurulur 2 1

Startup Exit Nedir?

Startup exit; geliştirilen fikir, ürün, hizmet ya da teknolojinin bir başka girişimciye satılmasıdır. Exit yapmak, finansal anlamda zorlanan şirket sahibinin maddi gelir yaratma amacıyla yaptığı bir şey değildir. Dolayısıyla startup girişimcisi olmak istiyorsanız, exit yapmaktan çekinmemelisiniz. Çünkü bir girişim exit yapıyorsa, başarılı olmuş demektir. Önemli olan bu adımı en doğru zamanda atmaktır. Dolayısıyla önceden planlanmış olmasında da fayda vardır.

Exit yapmanın önemi, başarılı startup örneklerinden de çok net anlaşılabilir. Özellikle Türkiye’deki girişimler, global anlamda büyük firmalara satılarak exit yaptıklarında birer başarı hikâyesi olarak anlatılırlar. Başarılı bir şekilde exit yapmak için ise dikkat etmeniz gereken bazı detaylar vardır. Bunlardan en önemlisi, exit stratejisini kuruluş aşamasında belirlemektir. Startupınızı satmayı ilk başta düşünmüyor olabilirsiniz ama bu, atmanız gereken bir adımdır. Dolayısıyla iş planınızı yaparken, exit sürecinde girişiminiz ile kimlerin ilgilenebileceğini öngörebilmeniz faydalı olur.

Gelişim ve ilerleme konusunda ulaştığınız her seviyede şirketinizi genel bir değerlendirmeye tabi tutmalısınız. Her değerlendirmede startupın exit yapma potansiyelini ölçebilir, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa düzeltmek için yeni yollar çizebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka detay da dokümantasyon sürecidir. Şirketinizin belgelerini gerek matbu gerekse de dijital olarak arşivliyor olmanız gerekir. Muhasebe kayıtlarından resmî yazışmalara, yapılan sözleşmelerden vergi detaylarına kadar tüm belgelere exit sürecinde ihtiyaç duyarsınız. Doğru bir raporlamayla girişiminizin değerini de artırabilirsiniz.

Exit yaptıktan sonrası için de bir planınız olmalı. Pek çok startup girişimcisi, exit yaptıktan sonra şirkette görev almaya devam eder. Kimi kazandığı parayla farklı bir startup kurar, kimisi de exit yaptığı şirketten bir hisse alarak yatırımlarına devam eder. Dolayısıyla bu aşamada atacağınız adımları da önceden planlarsanız, başarınızın ölçeğini daha fazla büyütebilirsiniz.

Harvard Business School'un 2019 tarihli araştırması, startup'ların yaklaşık %75'inin başarısız olduğunu gösteriyor. Girişimcilik alanında, genel olarak %10 civarında bir başarı oranı kabul ediliyor, bu da girişimciler için yüksek risklerin olduğunu ortaya koyuyor.

Startupların Başarı Sırları Nedir?

Başarılı startupların bazı ortak özellikleri vardır. Aynı zamanda alan ve girişimcinin bakış açısı doğrultusunda değişen birtakım detayların olduğu da söylenebilir. Bir girişimin başarılı olmasında, var olma nedeni büyük bir rol oynar. Problem çözmeye odaklanan startuplarda insanlığa ne gibi bir fayda sağlanacağı önceden bilinmelidir. Başarılı girişimcilerin her biri, size farklı bir başarı anahtarı sunar. Bunun sebebi, her birinin kendine özgü birer bakış açısına sahip olmasıdır. Siz de öncelikle özgün olmalı, sonrasında harekete geçmelisiniz. Genel olarak bir özet çıkaracak olursak, startupta başarının 5 sırrı şöyle sıralanabilir:

 1. İnovasyon: Girişiminizde hem yenilik hem de yaratıcılık olmalıdır. İnovasyon, yeni ve yaratıcı fikirlerin pazarlanabilir ölçekte hayata geçirilmesini kapsayan bir ifadedir.
 2. Tutarlı Fikir: Startupınızın temelini oluşturan fikri, şirketinizin kimliği hâline getirmelisiniz. Fikrinizin tutarlı olması ise hayata geçirilmesini kolaylaştırır.
 3. Öğrenme ve Gelişme: Bazen çok sağlam fikirler bile başarısız olur. Bunun sebebi öğrenmeye ve gelişmeye kapalı olmaktır. Başarılı girişimcilerin zaman içerisinde yeni bilgiler öğrenip bu öğrenme doğrultusunda gelişme gösterdiği ortadadır.
 4. Risk Almak: Startup, normal şirketlere ve klasik girişimciliğe göre daha fazla risk barındırır. Çünkü daha önce üretilip satılmayan bir fikri yaratmaya odaklıdır. Dolayısıyla risk büyüktür ama riskin büyüklüğünden korkmak, sadece başarısızlık getirir.
 5. Endüstriyel Bakış: Geliştirilen fikir, ürün ya da teknolojinin, doğrudan ve dolaylı olarak bağlı olduğu tüm sektörler iyi analiz edilmelidir. Küçük sınırların çizilmesi, girişimin potansiyelini minimize ederek başarısız olmasına sebebiyet verebilir.

Başarılı Startup Örnekleri

Girişimciler kadar startup yatırımcıları da vardır. Global ölçekteki bazı şirketler, başarılı startupları satın alarak girişimcilerin exit yapmasını sağlarlar. Fakat başarılı olmanın tek göstergesi exit yapmak değildir. Ulaşılan kitle, yaratılan etki ve işlevsellik gibi pek çok detay, başarı göstergesi olarak kabul edilebilir. Türkiye’den ve dünyadan örneklere bakarak bu konu hakkında daha net bir fikre sahip olabilmek mümkündür.

Bir startup kurmak, imkansızı mümkün kılmak için atılan ilk adımdır. Bu, riskler ve heyecanlarla dolu, uzun ve zorlu bir yolculuktur. Harika bir fikir yeterli değildir; başarı, karakterin ve girişimcinin dayanıklılığı ile belirlenir.

Türkiye’den Çıkan Başarılı 5 Startup

Startup Türkiye topraklarına, dünyaya kıyasla çok daha geç gelen bir anlayıştır. Fakat geç gelmesi, ilerleme kaydedilemeyeceği anlamına gelmez. Öyle ki Türk girişimcilerin başlattığı çok sayıda proje, dünya çapında da ilgi görüyor.

 1. Getir: Gerçek anlamda bir startup olan Getir, sahip olduğu iş modelini ilk uygulayan girişim olma özelliğini taşıyor. İnsanların ihtiyaçlarını, kısaca market ürünlerini ortalama 10 dakika içerisinde adrese teslim eden bir mobil uygulama olarak hayatına başladı. Ciddi yatırımlar aldı ve çok hızlı bir büyüme oranıyla dünyaya açıldı.
 2. Obilet: Otobüs ve uçak bileti alma işlerini dijitale taşıyan Obilet, kullanıcılara fiyat ve firma karşılaştırması yapma fırsatı da verdi. Acente acente gezme devrini kapatan Obilet sayesinde kullanıcılar tüm firmaları tek ekranda görme imkânına erişti.
 3. Insider: Kısaca “kullanılabilir veriler” oluşturmayı görev edinen Insider, dünyada ses getirmiş bir startuptır. Yapay zekâ algoritmaları ile müşterilerin günlük davranışlarını inceleyen bu hizmet, gelecekteki satışların artmasını sağlıyor.
 4. Udemy: Dünyanın en büyük online eğitim platformlarından biri olan Udemy, bir Türk girişimci tarafından kurulmuştur. Kısa sürede büyüme gösterip dünyadaki pek çok girişime ilham kaynağı olan bu projede eğitim verip para kazanmak da eğitim almak da mümkündür.
 5. Peak: Özellikle yaptığı exit ile bilinen Peak, mobil oyun sektörünün en büyük şirketlerinden birine dönüştür. Dünya devi Zynga tarafından satın alındı.

Dünyada Başarılı 5 Startup

Dünya genelinde de oldukça özgün fikirlerin hayata geçirilmesi ile önemli başarılar yakalamış startuplar vardır. Özellikle Türkiye’de hizmet verenleri çok daha yakından tanıyabiliyoruz elbette.

 1. Airbnb: Kullanıcılara hem uygun fiyatlı konaklama hem de ev paylaşımı ile para kazanma imkânı tanıyan Airbnb, özellikle uluslararası seyahatlerde çok sık kullanılıyor. Otelde kalmak yerine bir daire ya da dairenin bir odasını kiralamayı mümkün kılıyor.
 2. Uber: Yine Türkiye’den tanıdığımız ve yasaklanmasıyla tadı damağımızda kalan Uber, klasik taksilere bir alternatif sunuyor. Araç sahipleri Uber üzerinden taksicilik yaparak para kazanabilirken kullanıcılar da şoför ve ücret hakkında detaylı bilgiler edinebiliyor.
 3. Snapchat: Diğerlerine göre çok yeni özellikler sunarak 2011 yılında hayatımıza giren Snapchat, fotoğraf ve videoları üzerine not ekleyerek paylaşmaya izin veriyor. Paylaşımların belirli bir süre sonra kaybolması ise en önemli özelliği.
 4. SpaceX: Dünyanın en popüler girişimcilerinden biri olan Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay seyahatleri ve nakliyesi konusunda araştırmalar yapan bir şirket.
 5. Amazon: Çok eski olsa da bu listede Amazon’a yer vermemek olmaz. Çünkü Amazon, e-ticareti icat eden şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. İnternet üzerinden kitap satma fikri ile yola çıkan Amazon’un bugün ne kadar büyük olduğu da herkes tarafından bilinen bir gerçek.

IdeaSoft ile Kendi Start-up’ınızı Nasıl Kurarsınız?

Bir statup kurmak, birçok alanda zor olabilir fakat bir e-ticaret startup'ı kurmak düşündüğünüzden çok daha kolay. E-ticaret projenizde satışa sunmak istediğiniz ürünleri belirlediyseniz sonrasında IdeaSoft sizin yanınızda. E-ticaret sitesi kurulumu, şirket kurulumu, projenizin size özel tasarımı gibi birçok konuda bizden destek ve yardım alabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz eğitimlerimize katılarak pazarlama, ürün kullanımı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 • Sadece 10 dakikada şirket kurulum başvurusu yapabilirsiniz.
 • Aynı gün içinde e-ticaret sitenizi açabilir, ürünlerinizi satışa hazır hale getirebilirsiniz.
 • Anlaşmalı ödeme kuruluşları ile otomatik olarak sanal posunuzu aktif edebilirsiniz.
 • Tüm yasal süreç ve izinler sizin adınıza takip edilir.
 • Sanal ofis kurulumu ile stopaj vergisi ödemeden resmî bir şirket adresi edinebilirsiniz.
 • Şirket kuruluşundan mali mühür ve e-İmzaya, ön muhasebeden e-fatura ve e-arşiv işlemlerine, sanal ofisten kolay muhasebe yönetimine, marka tescilinden vergi ödemelerine kadar çeşitli hizmetleri avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.
ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
IdeaSoft İçerik Ekibi
IdeaSoft İçerik Ekibi

E-ticaret Danışmanı

IdeaSoft içerik ekibi tarafından oluşturulan içerikler için tanımlanan yazardır. İçeriklerimizin tamamı için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler