Startup Nedir? Startup Şirket Nasıl Kurulur?

12 Ocak 2022
Markethinkers
Startup Nedir? Startup Şirket Nasıl Kurulur?

Geçmişte var olan problemlerin birçoğu günümüzde çözüme kavuşmuş durumdadır. Fakat bu durum yeni problemlerin doğmayacağı anlamına gelmez. İş dünyasında problem de bitmez, ona çözüm üretenler de. İşte bu noktada “startup” terimi ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Çünkü mevcut ihtiyaçları karşılayarak çözüm üretmek, startup şirketlerinin işidir. Girişimcilikle ya da yeni kurulmuş bir şirket ile sıkça karıştırılır bu tip şirketler. Ama aralarında çok ciddi farklar vardır. Peki tam olarak startup nedir, hangi şirketlere startup denir?

Startup Nedir?

Startup; problemlere çözüm, ihtiyaçlara cevap üretebilmek için tüm teknolojik imkânları kullanan ve kapsamlı ar-ge çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişimlere verilen bir isimdir. Türkçe karşılık olarak “girişim” ve “yeni girişim” gibi öneriler mevcut fakat bu tabirler, startup ile girişimciliğin karıştırılmasına sebebiyet verebildiği için çoğunlukla İngilizce hâli kullanılır. Tüm dünyada benimsenmiş ve evrensel bir tanım hâline gelmiş olan “startup” kelimesinin 2010’lu yılların başında, girişimcilerin popüler mekânı olan Silikon Vadisi’nden çıktığı düşünülüyor.

Kelimenin bire bir çevirisini yaptığımızda, anlamı “başlamak” olarak karşımıza çıkıyor. Aslında “başlamak” tabiri de startup tanımı için doğru bir fikir veriyor. Çünkü evrensel anlamda genellikle “sıfırdan başlayıp gelişen ve büyüyen şirketler” için kullanılan bir kelime. Buradaki sıfırdan başlamak ise birincil anlamdaki sermayeyi kastetmiyor. Bir şirketin startup olup olmaması maddi gücüyle alakalı değildir. Bu şirketler, üretecekleri ürün ya da sunacakları hizmet anlamında sıfırdan başlarlar. Daha önce çözülememiş bir probleme çözüm üretmeye odaklı bir şekilde gelişim gösterirler.

Hangi Alanlarda Startup Şirket Kurulabilir?

Startupların çoğu zaman birer teknoloji şirketi olduğu düşünülür. Bu yanlış bir görüştür ve hemen her alanda startup şirket kurmanın mümkün olduğunu söylemek gerekir. Bu tip girişimlerin teknoloji şirketi olarak algılanmasının en önemli nedenlerinden biri, teknolojiden önemli ölçüde faydalanmalarıdır. Fakat günümüz dünyasında bir problemi çözmek, teknoloji olmadan çok da mümkün değildir. Dolayısıyla şirketler mevcut teknolojiden faydalanarak bir sorunu çözmeye çalışırlar ya da alan fark etmeksizin yeni bir teknoloji üreterek çözüme ulaşırlar.

Türkiye’deki startup firmalarının yazılım geliştirme konusundaki popülariteleri de bu şirketlerin yazılım alanında hizmet verdiğin yanılgısını ortaya çıkarmıştır. Ama startup şirketleri teknoloji ve yazılımın dışında  e-ticaret, pazarlama, mimarlık, fintech (finans teknolojileri), tasarım, hizmet gibi pek çok sektör için kurulabilir.

Diğer Şirketler ile Startupların Arasındaki Fark Nedir?

Normal şirket nedir, startup şirket nedir? İkisi farklı mıdır? Evet, farklıdır. En önemli fark, startupların “geçici” olarak kurulmasıdır. Hiç kimse geçici bir şirket kurmak istemez, aksine şirketinin yıllarca başarılı bir şekilde hizmet vermesini ister. Startupların kurulmasında net bir ana fikir olur. Kısaca ele alınan problem bir ürün, hizmet ya da teknolojiyle çözüme kavuşturulduğunda, startup şirketinin sonu gelmiş demektir. Çünkü bu şirketler üretim yapmaktan ziyade üretilmesi gereken şeyin ne olduğunu bulmak için çalışırlar.

Startup şirketleri, buldukları çözümü başka şirketlere pazarlayabilirler. Ya da normal bir şirket statüsüne geçerek üretime başlayabilirler. Yani normal ve kalıcı bir şirket kurmak için girilen geçici hazırlık aşaması bir çeşit startuptır. Geçici olmasının sebebi ise ele alınan probleme, belirli bir süre içerisinde çözüm bulma hedefidir. Belirlenen süre dâhilinde çözüm bulunamadığında söz konusu girişim başarısız kabul edilip sonlandırılabilir. Ama normal bir şirket başarısız olduğunda farklı pazarlara yönelebilir. Büyük ölçekli bir başarısızlık ise zaten iflasla sonuçlanır.

Girişimcilik ile Startuplar Arasındaki Fark Nedir?

Startup kavramına klasik bir girişim anlamı yüklemenin yanlışlığı, girişimciliğin sahip olduğu farklar ile çok daha net bir şekilde anlaşılabilir. En belirgin farklardan biri ise kâr amacı gütme durumudur. İki fikir de tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır ama girişimcilik elbette kâr etmek için yapılır. Startupta ise birinci sırada kâr etmek yoktur. Odak noktası maksimum faydayı sağlayabilmek ve tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümü bulmaktır. Öyle ki evrensel problemleri çözmeye odaklanan pek çok startup, vakıflar ve kuluçka merkezleri tarafından fonlanır.

Girişimcilik, problem ile çözümü bir araya getirir. Yani startupların bulduğu çözümleri belirli bölgedeki bir tüketici kitlesine sunar. Bu da aslında girişimciliğin coğrafi kısıtları olduğunu da gösterir. Yeteri kadar büyüyebilen girişimcilik operasyonları uluslararası ölçeğe gelmiş olsalar bile startup her anlamda daha evrenseldir. Örneğin su geçirmez ayakkabı fikrini ilk geliştiren firmaya startup demek mümkündür. Fakat onu satmak için ayakkabı mağazası açmak, girişimcilik olarak tanımlanır. Startuplar iş modelini bulur ve girişimciler söz konusu modeli sektöre, bölgeye ve o günün şartlarına uyarlayarak ihtiyaç sahibi ile buluşturur.

Girişimcilik Nedir?

Girişimciliğin de birden fazla tanımı vardır aslında. Temel tanımı “üretim faktörlerini bir araya getirip iktisadi mal ve hizmet üreterek yeni değerler oluşturan organizasyon” şeklindedir. Startup ile benzeştiği nokta ise içinde bir “yenilik” olmasının gerekliliğidir. Çünkü var olan bir girişimin aynısını yaparak başarıya ulaşmak çok zordur. Girişimcilik aslında tüketici ihtiyaçlarını yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni pazarlar üzerinden sağlamak adına girilen bir yoldur. Bu nedenle finansal olduğu kadar sosyal ve psikolojik riskler de alınır.

Startup Nasıl Kurulur?

Startup şirket kurmak istiyorsanız, adım adım ilerlemenizde fayda vardır. Bu tip şirketler, hızlı gelişime açık oldukları için startup olarak adlandırılırlar. Siz de bu hızlı gelişime ayak uydurabilmek için yol haritanızı önceden çizmelisiniz. Tabii asıl önemli olan detay, geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip olmanızdır. Çünkü geçici değil, kalıcı çözümler üretmeniz başarı için büyük önem taşır. Ele aldığınız problemin gelecekte nasıl evrimleşebileceği hakkında bir öngörünüz olmalı. Belki de gelecekte ortaya çıkacak olan bir problemi şimdiden görüyorsunuzdur. Örneğin bugün Mars’a gitmek bir problem sayılmaz ama gelecekte insanların buna ihtiyaç duyacağını düşünen SpaceX, bu alanda çalışmalar yapıyor.

İş Planı

Startupların büyük çoğunluğu, bir kişinin fikrine dayanarak ortaya çıkar. Yani fikir genellikle bir kişiden çıkar ama onu geliştirmek ve hayata geçirmek için şirket kurulur. Bu aşamada iş planı yapmak, şirketin geleceği açısından önemlidir. İş planınızı oluşturduğunuz takdirde avantajlarınızı ve dezavantajlarınızı çok net bir şekilde görebilir, adımlarınızı da bu doğrultuda atabilirsiniz. Plan sayesinde ihtiyaç duyduğunuz iş gücüne göre ekip kurabilir, finansal kaynaklarınızı da sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde oluşturabilirsiniz. İş planında yer verilmesi gereken bazı detaylar ise şöyledir:

 • Şirketin yapısı
 • Kuruluş amacı
 • Yönetim şekli
 • Pazar araştırması
 • Rakip analizi
 • Ekip ve ekip yönetimi
 • Finansal planlama
 • Pazarlama ve satış stratejileri
 • Exit stratejisi
 • Genel operasyon
 • Riskler

Finansman

Startuplar, genel olarak küçük sermayelerle başlanan işlerdir. Fakat işin finansal boyutu, büyüklük ölçeğine göre değişir. Evrensel sorunları ele alıp işe yarar bir teknoloji üretmenin çok da küçük bir sermayeyle mümkün olmayacağını zaten biliyorsunuzdur. Burada önemli olan, projenin sonuna kadar gidebilecek finansmanı sağlayabilmektir. Finansal yetersizlik, bir startup girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında ya da hiç hayata geçirilememesinde büyük rol oynar. Bu nedenle finansman konusunda güçlü bir çalışma gerekir. Bu tip şirketleri destekleyen kuruluşlar ve kuluçka merkezlerinden destek alabilirsiniz. Eğer yeterince ses getirebilecek bir fikriniz varsa, sponsor bulma konusunda da hiç zorlanmazsınız.

Persona

Hemen her girişimde olduğu gibi startupta da persona oluşturmak önemlidir. Çünkü bir fikri öylesine geliştirip ortaya bırakarak ihtiyacı olanın almasını bekleyemezsiniz. Geliştirdiğiniz teknoloji, ürün ya da hizmetin kime hitap etmesi gerektiğini de önceden bilmelisiniz. Dolayısıyla persona oluşturmalı, yani ideal müşteri profili yaratmalısınız. Bu da doğru bir pazar araştırması ve detaylı analizler yapmayı gerektirir. Sizin üretiminiz insanların hangi ihtiyacını, hangi durumlarda karşılayacak? Bu sorulara cevap bulmanız, pazarda doldurmanız gereken boşluğu tespit etmenize de yardımcı olur.

Prototip Yapma ve Kontrolünü Sağlama

Prototip yapmak, fikrinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilmenizi sağlar. Fikrinizin hayata geçirilebilir bir nitelik taşıdığını göstermek istiyorsanız, bir prototip sunmalısınız. Ayrıca eksiklerinizi görme konusunda da faydalı olur. Prototipin “ilk örnek” ya da “erken örnek” olarak adlandırıldığını da unutmayın. Yani bu sizin final ürününüz değil, onu temsilen sunduğunuz ve finale en yakın hâliyle ürettiğiniz üründür.

Prototipi klasik bir çizimle, dijital bir modellemeyle ya da fiziksel bir üretimle sunabilirsiniz. Önemli olan fikrinizi hangisinin daha iyi aktardığı ve üzerinde yeterli kontrolü sağlayabiliyor olmanızdır. Hazırladığınız prototipin gelişime açık olması da ayrıca önemli bir detaydır. En iyi seviyeye gelene kadar yenilemeniz gerekir. Özellikle finansman bulma açısından fayda sağlar. Bu nedenle eğer mümkünse, farklı versiyonlarını da yapmalısınız.

Pazarlama

Startup şirketinizin kuruluşu için finansman sağlamak ve sonrasında ürettiğiniz ürün ya da hizmeti satabilmek için bir pazarlama stratejisine ihtiyaç duyarsınız. Ürünler ve hizmetler, pazarlanabildikleri kadar değer kazanırlar. Yüzlerce yıllık markaların her gün reklam yayınlamalarının bir sebebi de budur. Pazarlama gücü, ilgili ürünün prestijini yukarıya doğru çeker. Startupların da yukarıya doğru bir değer kazanması beklendiği için kelimenin sonuna “up” eklenmiştir. Bu değeri kazanabileceğinizi gösterebilmeniz ise ancak doğru bir pazarlama ile mümkündür.

Startup Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

İnovatif bir girişim ile bu alana adım atmak istiyorsanız, startup hukuku hakkında da bilmeniz gereken şeyler vardır. İşin yönetim, teknolojik ve ar-ge aşamaları sizin için daha ön planda olabilir ama yasal prosedürlere uygun olmadığı takdirde startup girişiminde bulunmanız mümkün değildir. Daha da önemlisi geliştirdiğiniz fikrin size olan aitliğini yasalarla koruma altına almanız gerekir. Geliştirdiğiniz fikrin başkası tarafından hayata geçirildiğini izlemek istemiyorsanız, hukuksal anlamda da bilinçlenmenizde fayda vardır.

Startup ile ilgili fikrî mülkiyet hukuku, şirketler hukuku ve bilişim hukuku gibi farklı alanlar vardır. Bu doğrultuda da “startup hukuku” adı verilen gayriresmî bir hukuk dalı doğmuştur. Ayrıca geliştirilen ürün ya da hizmetin sektör ve alanına bağlı olarak konunun farklı hukuk dallarına bağlanabilmesi de mümkündür.

Fikirlerin Koruması

Geliştirdiğiniz fikrin korunabilmesini sağlayan bazı yasal düzenlemeler mevcuttur. Orijinal ve özgün fikirler, bu aşamada çok daha avantajlıdır. Ortaya çıkardığınız bir ürünün patentini almanız gerekir. Ürününüzü kamuoyuna tanıttığınız takdirde, 1 yıllık patent başvuru süreniz başlar. Bu süre içerisinde başvuru yapmazsanız patent hakkını kaybedersiniz. Patentin dışındaki bir başka alternatif ise faydalı model belgesidir.

Özellikle yeni icatlar için verilen bu belge, daha çok sanayiye uyarlanabilir icatların korunmasına yöneliktir. Faydalı model belgesi, icat sayılabilen ürünlerin sahibine 10 yıl boyunca üretim ve pazarlama hakkı verir. Söz konusu fikir de sahibi için korunmuş olur. Geliştirilen bazı fikir ve teknolojiler için ise patent ya da faydalı model belgesi almak söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda ise fikrin üreticisi, telif hakkı sahibi olur.

Şirketleşme Sürecinde Düzenlenen Sözleşmeler

Startuplar limited ve anonim gibi sermaye şirketi ya da komandit ve kolektif gibi şahıs şirketi modellerinden birini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Girişiminiz için kuracağınız şirketin yapısına siz karar verebilirsiniz. Bu aşamada avantaj ve dezavantaj karşılaştırması yapmanızda da fayda vardır. Daha prestijli olması nedeniyle çoğu zaman sermaye şirketlerinin daha avantajlı olduğu savunulur. Startupların uluslararası hedeflerle yola çıktığı düşünüldüğünde şirket yapısının da önemli olduğu sonucuna varılabilir.

Şirketleşme sürecinde düzenlenmesi gereken bazı sözleşmeler şunlardır:

 • Hissedarlar Sözleşmesi: Birden fazla ortağın bulunduğu ve özellikle dışarıdan yatırımcıların alındığı startuplar için çok önemli bir sözleşmedir. Ortaklar arasındaki paylar, payların devri, ilişkiler, yönetim kurulu yapılanması ve pay sahiplerinin konumları bu sözleşme ile belirlenir.
 • Niyet Mektupları: Yatırımcı görüşmelerinin genel çerçevesini belirlemek için oluşturulan bu sözleşme, görüşmenin olumlu sonuçlanması durumunda hazırlanacak ana sözleşmenin de temelini oluşturur. Görüşmelerin başladığını resmîleştiren niyet mektubu, gizlilik konusunda da koruma sağlar.
 • Gizlilik Sözleşmesi: Startupların temelini yeni bir fikir ya da buluş oluşturur ve başta yatırımcı görüşmeleri olmak üzere pek çok durum, bu fikirlerin üçüncü kişilere aktarılmasına sebep olur. Gizlilik sözleşmesi sayesinde gerekli bilgiler ticari sır olarak koruma altına alınabilir.

Hak Sahipliği

Startup şirketinizin üzerinde hak sahibi olabilmek için bir marka yaratmanız gerekebilir. Marka, diğer şirketlerden ayrılmanızı sağlayan en belirgin detaydır. Yarattığınız markayı tescil etmek zorunda değilsiniz fakat tescillemezseniz, kopyalanmasını önlemeniz de zor olur. Markanızı tescil ettirerek hak sahipliğini elinize alabilirsiniz. Özellikle patent gerektirmeyen ve telif hakkına sahip olunması gereken fikirlerde hak sahipliği önemlidir.

Rekabet Yasağı Düzenlemeleri

Rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler, özellikle startupları önemli ölçüde koruyan bir detaydır. Herhangi bir firmada çalışan kişiler, o şirketin ticari sırlarını yakından öğrenebilir. İş planı, pazarlama stratejisi, müşteri verileri gibi pek çok bilgiye erişebilen çalışanlar, kendileri ya da üçüncü kişiler için menfaat sağlayabilirler. Bu da haksız rekabete yol açar. Dolayısıyla iş sözleşmelerinde bu detaya da yer vermek bir zorunluluk hâline gelmiştir. Sözleşme ile teminat altına alınan bu yükümlülük doğrultusunda çalışanlar, startup şirketi ile rekabete giremezler.

Startup Exit Nedir?

Startup exit; geliştirilen fikir, ürün, hizmet ya da teknolojinin bir başka girişimciye satılmasıdır. Exit yapmak, finansal anlamda zorlanan şirket sahibinin maddi gelir yaratma amacıyla yaptığı bir şey değildir. Dolayısıyla startup girişimcisi olmak istiyorsanız, exit yapmaktan çekinmemelisiniz. Çünkü bir girişim exit yapıyorsa, başarılı olmuş demektir. Önemli olan bu adımı en doğru zamanda atmaktır. Dolayısıyla önceden planlanmış olmasında da fayda vardır.

Exit yapmanın önemi, başarılı startup örneklerinden de çok net anlaşılabilir. Özellikle Türkiye’deki girişimler, global anlamda büyük firmalara satılarak exit yaptıklarında birer başarı hikâyesi olarak anlatılırlar. Başarılı bir şekilde exit yapmak için ise dikkat etmeniz gereken bazı detaylar vardır. Bunlardan en önemlisi, exit stratejisini kuruluş aşamasında belirlemektir. Startupınızı satmayı ilk başta düşünmüyor olabilirsiniz ama bu, atmanız gereken bir adımdır. Dolayısıyla iş planınızı yaparken, exit sürecinde girişiminiz ile kimlerin ilgilenebileceğini öngörebilmeniz faydalı olur.

Gelişim ve ilerleme konusunda ulaştığınız her seviyede şirketinizi genel bir değerlendirmeye tabi tutmalısınız. Her değerlendirmede startupın exit yapma potansiyelini ölçebilir, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa düzeltmek için yeni yollar çizebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka detay da dokümantasyon sürecidir. Şirketinizin belgelerini gerek matbu gerekse de dijital olarak arşivliyor olmanız gerekir. Muhasebe kayıtlarından resmî yazışmalara, yapılan sözleşmelerden vergi detaylarına kadar tüm belgelere exit sürecinde ihtiyaç duyarsınız. Doğru bir raporlamayla girişiminizin değerini de artırabilirsiniz.

Exit yaptıktan sonrası için de bir planınız olmalı. Pek çok startup girişimcisi, exit yaptıktan sonra şirkette görev almaya devam eder. Kimi kazandığı parayla farklı bir startup kurar, kimisi de exit yaptığı şirketten bir hisse alarak yatırımlarına devam eder. Dolayısıyla bu aşamada atacağınız adımları da önceden planlarsanız, başarınızın ölçeğini daha fazla büyütebilirsiniz.

Startupların Başarı Sırları Nedir?

Başarılı startupların bazı ortak özellikleri vardır. Aynı zamanda alan ve girişimcinin bakış açısı doğrultusunda değişen birtakım detayların olduğu da söylenebilir. Bir girişimin başarılı olmasında, var olma nedeni büyük bir rol oynar. Problem çözmeye odaklanan startuplarda insanlığa ne gibi bir fayda sağlanacağı önceden bilinmelidir. Başarılı girişimcilerin her biri, size farklı bir başarı anahtarı sunar. Bunun sebebi, her birinin kendine özgü birer bakış açısına sahip olmasıdır. Siz de öncelikle özgün olmalı, sonrasında harekete geçmelisiniz. Genel olarak bir özet çıkaracak olursak, startupta başarının 5 sırrı şöyle sıralanabilir:

 1. İnovasyon: Girişiminizde hem yenilik hem de yaratıcılık olmalıdır. İnovasyon, yeni ve yaratıcı fikirlerin pazarlanabilir ölçekte hayata geçirilmesini kapsayan bir ifadedir.
 2. Tutarlı Fikir: Startupınızın temelini oluşturan fikri, şirketinizin kimliği hâline getirmelisiniz. Fikrinizin tutarlı olması ise hayata geçirilmesini kolaylaştırır.
 3. Öğrenme ve Gelişme: Bazen çok sağlam fikirler bile başarısız olur. Bunun sebebi öğrenmeye ve gelişmeye kapalı olmaktır. Başarılı girişimcilerin zaman içerisinde yeni bilgiler öğrenip bu öğrenme doğrultusunda gelişme gösterdiği ortadadır.
 4. Risk Almak: Startup, normal şirketlere ve klasik girişimciliğe göre daha fazla risk barındırır. Çünkü daha önce üretilip satılmayan bir fikri yaratmaya odaklıdır. Dolayısıyla risk büyüktür ama riskin büyüklüğünden korkmak, sadece başarısızlık getirir.
 5. Endüstriyel Bakış: Geliştirilen fikir, ürün ya da teknolojinin, doğrudan ve dolaylı olarak bağlı olduğu tüm sektörler iyi analiz edilmelidir. Küçük sınırların çizilmesi, girişimin potansiyelini minimize ederek başarısız olmasına sebebiyet verebilir.

Başarılı Startup Örnekleri

Girişimciler kadar startup yatırımcıları da vardır. Global ölçekteki bazı şirketler, başarılı startupları satın alarak girişimcilerin exit yapmasını sağlarlar. Fakat başarılı olmanın tek göstergesi exit yapmak değildir. Ulaşılan kitle, yaratılan etki ve işlevsellik gibi pek çok detay, başarı göstergesi olarak kabul edilebilir. Türkiye’den ve dünyadan örneklere bakarak bu konu hakkında daha net bir fikre sahip olabilmek mümkündür.

Türkiye’den Çıkan Başarılı 5 Startup

Startup Türkiye topraklarına, dünyaya kıyasla çok daha geç gelen bir anlayıştır. Fakat geç gelmesi, ilerleme kaydedilemeyeceği anlamına gelmez. Öyle ki Türk girişimcilerin başlattığı çok sayıda proje, dünya çapında da ilgi görüyor.

 1. Getir: Gerçek anlamda bir startup olan Getir, sahip olduğu iş modelini ilk uygulayan girişim olma özelliğini taşıyor. İnsanların ihtiyaçlarını, kısaca market ürünlerini ortalama 10 dakika içerisinde adrese teslim eden bir mobil uygulama olarak hayatına başladı. Ciddi yatırımlar aldı ve çok hızlı bir büyüme oranıyla dünyaya açıldı.
 2. Obilet: Otobüs ve uçak bileti alma işlerini dijitale taşıyan Obilet, kullanıcılara fiyat ve firma karşılaştırması yapma fırsatı da verdi. Acente acente gezme devrini kapatan Obilet sayesinde kullanıcılar tüm firmaları tek ekranda görme imkânına erişti.
 3. Insider: Kısaca “kullanılabilir veriler” oluşturmayı görev edinen Insider, dünyada ses getirmiş bir startuptır. Yapay zekâ algoritmaları ile müşterilerin günlük davranışlarını inceleyen bu hizmet, gelecekteki satışların artmasını sağlıyor.
 4. Udemy: Dünyanın en büyük online eğitim platformlarından biri olan Udemy, bir Türk girişimci tarafından kurulmuştur. Kısa sürede büyüme gösterip dünyadaki pek çok girişime ilham kaynağı olan bu projede eğitim verip para kazanmak da eğitim almak da mümkündür.
 5. Peak: Özellikle yaptığı exit ile bilinen Peak, mobil oyun sektörünün en büyük şirketlerinden birine dönüştür. Dünya devi Zynga tarafından satın alındı.

Dünyada Başarılı 5 Startup

Dünya genelinde de oldukça özgün fikirlerin hayata geçirilmesi ile önemli başarılar yakalamış startuplar vardır. Özellikle Türkiye’de hizmet verenleri çok daha yakından tanıyabiliyoruz elbette.

 1. Airbnb: Kullanıcılara hem uygun fiyatlı konaklama hem de ev paylaşımı ile para kazanma imkânı tanıyan Airbnb, özellikle uluslararası seyahatlerde çok sık kullanılıyor. Otelde kalmak yerine bir daire ya da dairenin bir odasını kiralamayı mümkün kılıyor.
 2. Uber: Yine Türkiye’den tanıdığımız ve yasaklanmasıyla tadı damağımızda kalan Uber, klasik taksilere bir alternatif sunuyor. Araç sahipleri Uber üzerinden taksicilik yaparak para kazanabilirken kullanıcılar da şoför ve ücret hakkında detaylı bilgiler edinebiliyor.
 3. Snapchat: Diğerlerine göre çok yeni özellikler sunarak 2011 yılında hayatımıza giren Snapchat, fotoğraf ve videoları üzerine not ekleyerek paylaşmaya izin veriyor. Paylaşımların belirli bir süre sonra kaybolması ise en önemli özelliği.
 4. SpaceX: Dünyanın en popüler girişimcilerinden biri olan Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay seyahatleri ve nakliyesi konusunda araştırmalar yapan bir şirket.
 5. Amazon: Çok eski olsa da bu listede Amazon’a yer vermemek olmaz. Çünkü Amazon, e-ticareti icat eden şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. İnternet üzerinden kitap satma fikri ile yola çıkan Amazon’un bugün ne kadar büyük olduğu da herkes tarafından bilinen bir gerçek.

İdeaSoft Kendi Start-up’ınızı Kurmanız İçin Nasıl Kolaylıklar Sağlar?

Bir şirket kurmak, özellikle yeni girişimler için oldukça zorlu süreçlerden geçmeyi gerektirir. Peki en kolay yoldan startup şirket nasıl kurulur? Elbette IdeaSoft ile! IdeaSoft kullanıcısı olarak yeni fikirlerinizi hayata geçirirken önemli avantajlar elde edersiniz. IdeaSoft olarak Mükellef gibi üçüncü parti firmalardan hizmet alarak kazançlı çıkabilirsiniz. Referansımız ile çalışabileceğiniz bu firmaların, kendi startupınızı kurmanız için sağladığı kolaylıklardan bazıları şöyle:

 • Sadece 10 dakikada şirket kurabilirsiniz.
 • Vergi dairesi, noter ve ticaret odasına gibi yerlere gitmeniz gerekmez.
 • Tüm yasal süreç sizin adınıza takip edilir.
 • Sanal ofis kurulumu ile stopaj vergisi ödemeden resmî bir şirket adresi edinebilirsiniz.
 • Şirket kuruluşundan mali mühür ve e-İmzaya, ön muhasebeden e-fatura ve e-arşiv işlemlerine, sanal ofisten kolay muhasebe yönetimine, marka tescilinden vergi ödemelerine kadar çeşitli hizmetleri avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler
Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler
E-ticarette başarılı olabilmek için tüketicilerin bir ürünü satın almadan önce hangi aşamalardan geçtiklerini ve bu satın alma kararlarını nelerin etkilediğini bilmek gerekmektedir. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları...
13 Ekim 2017
Sinan Oypan
SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri
SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri
SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri yazımızda e ticaret sitelerinin URL'lerini nasıl kullanmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz ve daha fazlasının cevabını bulacaksınız. SEO ipuçları | E-ticaret site URL’leri E-ticaret...
19 Temmuz 2018
Sinan Oypan
E-ticaret sitenizdeki ürün çekimi nasıl yapılır?
E-ticaret sitenizdeki ürün çekimi nasıl yapılır?
E-ticaret sitenizdeki ürün çekimi nasıl yapılır, ürün fotoğrafı çekmek için gerekenler, ürün çekimi için fotoğraf makinesi, ürün çekimi için ışık, evde ürün fotoğrafı çekmek, profesyonel ürün fotoğraf çekimi,...
10 Ekim 2016
Sinan Oypan
Mobil site tasarımında geri dönüşümleri düşüren etkenler
Mobil site tasarımında geri dönüşümleri düşüren etkenler
Mobil site tasarımları, günümüzde e-ticaret siteleri için büyük önem taşıyor. Kullanıcıların büyük bir bölümünün akıllı telefonlarını gün içerisinde uzun süre kullanmaları ve markaların da sosyal medya reklamları ile...
17 Nisan 2019
Sinan Oypan
Kötü müşterilerin işletmenize zarar verdiğini gösteren 4 işaret
Kötü müşterilerin işletmenize zarar verdiğini gösteren 4 işaret
Genellikle e-ticaret sitenizi ve işinizi geliştirmekle ilgili bilgileri paylaştık sizinle; ancak bir de işletmenize zarar verebilecek kötü müşteriler olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Bir e-ticaret sitesi sahibiyseniz ve uzun...
16 Aralık 2016
Sinan Oypan
E-ticaret için Vergi Mükellefi Olmak Gerekli Midir?
E-ticaret için Vergi Mükellefi Olmak Gerekli Midir?
Fiziki mağazalardaki alışveriş sürecini sanal mağazacılığa taşıma aracı olan e-ticaret, son yıllardaki dijital dönüşümün olumlu bir getirisi olarak karşımızda durur. Büyüyen e-ticaret pazarında yerini almak isteyen büyük,...
28 Şubat 2020
IdeaSoft
Kullanıcılar bir internet sitesini neden terk eder?
Kullanıcılar bir internet sitesini neden terk eder?
E-ticaret sitelerinin en çok sorun yaşadığı alanlardan biri de siteyi ziyaret edenlerin, kısa bir süre içinde siteyi terk etmeleri ya da sepette ürün bıraktıktan sonra siteden ayrılmaları. Google Analytics üzerinden “Bouce Rate”...
20 Kasım 2016
Sinan Oypan
E-ticaret Siteleri için 7 Gelişmiş Google Analytics Raporu
E-ticaret Siteleri için 7 Gelişmiş Google Analytics Raporu
İnternet sitelerinin trafik verilerinin takibini sağlayan uygulamalardan biri olan Google Analytics, en yaygın kullanılan web analytics ürünüdür. Google tarafından ücretsiz olarak kullanıma açılmasının yanında kullanım kolaylığı...
11 Haziran 2020
IdeaSoft
Facebook Reklam Ölçüleri Kullanım Rehberi
Facebook Reklam Ölçüleri Kullanım Rehberi
Facebook reklam ölçüleri yani facebook reklam görsel boyutu, facebook / instagram video boyutu, instagram fotoğraf ölçüleri, facebook görsel boyutları özetle facebook reklam görsel boyutları bu yazımızda. Reklamlarda facebook ve...
14 Aralık 2017
Sinan Oypan
E-ticaret sitenizde blog içerikleri üretmeniz için 6 önemli sebep
E-ticaret sitenizde blog içerikleri üretmeniz için 6 önemli sebep
Blog içerikleri üretmek e-ticaret firmaları için birçok önemli bir görevi üstlenmekte. Ancak birçok firma içerik pazarlama çalışmaları yapmak yerine farklı pazarlama kanallarına yöneliyor. Günümüzde kullanıcıların blog...
12 Haziran 2018
Sinan Oypan
Küçük bir sermaye ile kendi işinizi nasıl kurabilirsiniz?
Küçük bir sermaye ile kendi işinizi nasıl kurabilirsiniz?
Düşük bir bütçe ile kendi işinizi kurmak mümkün mü? Sorunun cevabını uzatmadan vermek gerekirse; “Evet, mümkün.” Ancak Türkiye’deki girişimcilik algısında, kendi işini kurmak için büyük sermayelere ihtiyaç duyulduğu...
23 Şubat 2017
Sinan Oypan
Kullanıcıların sizin için içerik oluşturmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? - 1. Bölüm
Kullanıcıların sizin için içerik oluşturmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? - 1. Bölüm
Sosyal kanıt konusunda markalara yardımcı olan pazarlama araçlarından biri de kullanıcıların markalar için hazırladıkları içeriklerdir. İngilizcesiyle “User Generated Content” (UGC) markayla, markanın takipçileri arasında bir...
18 Temmuz 2017
Sinan Oypan
E-ticareti Ücretsiz Deneyin