Bağkur Nedir? Şirketler İçin Bağkur Rehberi, Bilinmesi Gerekenler 

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 13.06.2024
Bağkur Nedir? Şirketler İçin Bağkur Rehberi, Bilinmesi Gerekenler 

Bağkur, herhangi bir işverene bağlı olmadan faaliyet gösterenlerin, kendileri için ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik sınıfıdır. Şirket ortaklarıyla birlikte şahıs firması sahipleri de bu grup altında değerlendirilir. Kişisel başvuru ve takip sürecinin yapıldığı Bağkur’un, çalışanlar için geçerli olan SSK’ye kıyasla temel farklılıkları bulunur. Bu noktada sigortanın  şartları ve detaylarını yakından tanımak oldukça önemlidir. 

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Sosyal güvenlik sisteminde türlerine göre birbirinden ayrılan alt sınıflar bulunur. Başlıca 4A, 4B ve 4C olarak isimlendirilen gruplar, kapsam bakımından farklı süreçleri barındırır. 4B grubunda değerlendirilen Bağkur, işverenlerin bağlı olduğu kurumu temsil eder. İlgili sınıfa mensup yöneticiler, sağlık güvencesi ve emeklilik primlerini Bağkur sistemi üzerinden takip etmekle yükümlüdür. 

bağkur nedir

Bağkur Nedir?

Bağkur, şirket sahibi olanların sosyal güvenlik haklarını ve emeklilik süreçlerini takip eden kurumdur. Şahıs şirketi yöneticilerinin yanı sıra anonim ve limited şirketlerde ortaklığı bulunanlar da bu kuruma bağlıdır. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak sigorta kaydı açtırmak isteyenler Bağkur’lu olarak işlenir. Grupta yer alanlar, sigorta kaydı için kendi adlarına bireysel başvuru yapmalıdır. 

İşveren, serbest meslek sahibi ve şahıs şirketi sahipleri 4B grubuna bağlı faaliyet gösterir. Kişiler, herhangi bir üst kuruma bağlı kalmaksızın kendi prim ödeneklerini takip etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda başvuru ve tescil süreçlerini de yine bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerekir. Sınıfa mensup kişiler haklar ve emeklilik süreçlerinde SSK üyelerine kıyasla farklı kıstaslarda değerlendirmeye alınır.

Herhangi bir kuruluş tarafından sosyal güvencesi bulunmayan çiftçiler, tarım sigortalısı olarak değerlendirmeye alınır. Meslek grubundakilerin üretim hacmi fark etmeksizin, kurum kaydının bulunması zorunludur. Tarım sigortalıları, sosyal sağlık imkanları ve emeklilik şartları bakımından Bağkur üyeleriyle aynı haklara sahiptir. Dolayısıyla yöneticilerle aynı haklar dahilinde değerlendirmeye alınırlar. 

bağkur farkları

Emekliliği başlamış olanlar 4B ödeneklerinden sorumlu değildir. Aktif olarak ilgili meslek gruplarında faaliyet gösterseniz dahi herhangi bir borçlanma durumuyla karşı karşıya kalmazsınız. Emeklilik dilekçenizi bağlı bulunduğunuz SSK İl Müdürlüğü’ne teslim etmenizin ardından sistemden kaydınız silinir. Böylece ek işlem gerekmeksizin prim ödemelerinden muaf tutulursunuz. 

Bağkur ve SGK Farkları Nelerdir?

Bağkur ve SGK Farklarını Bilin

Bağkur ve SGK (4A) farklı grupları temsil eder. Bağkurlular kendi primlerini öderken, SGK primleri işveren tarafından bildirilir.

İşleyiş bakımından farklılık gösteren SGK ve Bağkur, ilgili gruba mensup kişiler için çeşitli yükümlülükleri beraberinde getirir. Bu noktada işverenlerin sorumluluklarını ve gruba bağlı değişkenleri yakından tanıması oldukça önemlidir. Bağkur’un Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ayrılan yönleri şu şekildedir: 

  • Bağkur üyeleri işveren, esnaf ve serbest meslek mensuplarıyken SSK'lılar şirket bünyesinde çalışanlardan oluşur. 
  • Emeklilik için gereken yaş ve prim günü şartları bakımından temel farklılıklar gösterir. SSK’lılar (4A Grubu), 4B’ye kıyasla bu haklarından daha erken yararlanmaya başlayabilir.  
  • SSK (4A) prim ödemeleri, şirketler tarafından bildirge verilerek takip edilir. 4B grubundaysa devlet, işvereni otomatik olarak borçlandırır. Bağkurlular, ödemelerini bireysel olarak sistem üzerinden takip etmelidir. 
  • Primlerin düzenli bir şekilde yatırılması durumunda matrah tutarının %5’i kadar indirim sağlanması mümkündür. 
  • Tahsil edilen primler içerisinde işsizlik için ödenek bulunmaz. Bu nedenle ilerleyen süreçte işsizlik maaşından faydalanamazlar. 

İlgili bilgiler, dönemsel güncellemeler dahilinde değişkenlik gösterir. Örneğin, yakın zamanda yapılan EYT düzenlemesi sonucunda prim ödemesinde gün sayısı gibi değerler birbirine yaklaşmıştır. Dolayısıyla gelecek dönemde yapılan yenilikler dahilinde farklılıkların da güncellenebileceğini belirtmekte fayda vardır.

Nasıl Bağkurlu Olunur?

Bağkur Başvuru ve Kayıt Süreci, Nasıl Bağkurlu Olunur?

4B sınıfında değerlendirilmek için şirket ortağı, serbest çalışan ve şahıs işletmesi sahibi gibi meslek gruplarına dahil olmanız gerekir. Aktif olarak emekli değilseniz Bağkur sistemine dahil olmanız zorunludur. Şirket kuruluşunun ardından ilgili belgelerle birlikte başvuru dilekçenizi kuruma iletmelisiniz. Bu sayede Bağkurlu olarak çalışma hayatınıza devam edersiniz. 

Zorunlu mensup konumundaki meslek gruplarının yanı sıra; isteğiniz dahilinde 4B kaydı açtırmanız mümkündür. Başvuru sürecinde gerekli belgeleri ikametgah adresinize göre bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmeniz gerekir. Belgelerinizin onaylanmasıyla beraber kaydınız sisteme aktarılır. Gelecek dönemlerde desteklenen ödeme kanalları aracılığıyla primlerinizi yatırabilirsiniz. 

Bağkur Başvuru Aşamaları ve Gerekli Belgeler

Bağkur mensubu olmak için ilk etapta vergi tescil kaydınızı başarıyla tamamlamanız gerekir. Kayıt açtırma sürecinde İnternet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden dilekçenizi ulaştırmanız mümkündür. Hemen ardından meslek grubunuza bağlı SGK kaydı açtırma sürecine geçiş yapabilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. 

Geçmiş dönemlerde 4B mensubu başvurularında gerekli belgeler eşliğinde bağlı olunan kuruma başvuru yapılıyordu. Bununla birlikte dijital sisteme geçiş sayesinde yapılan işlemler otomatik biçimde gerçekleştirilebilir bir yapıya ulaştı. Vergi tescilinizin tamamlanmasının ardından sistemsel olarak Bağkur kaydınız sonuçlanmış olur. Dolayısıyla herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duyulmaz.

Bağkur Prim Hesaplama ve Ödeme Yöntemleri

Prim hesaplamaları için 4B basamaklarında belirtilen rakamların %35’i üzerinden değerlendirme yapılır. En düşük Bağkur primi matrahı güncel asgari ücret tutarından aşağıda olamaz. 2024 yılı itibariyle en düşük Bağkur primi 6900,86 TL olarak işleme alınır. En yüksek tutarsa 51.756,45 Türk Lirası’dır. Ödeme sürecinde yararlanabileceğiniz başlıca kanallar şunlardır: 

  • PTT Şubeleri 
  • Destekleyen ATM’ler 
  • Dijital Bankacılık Uygulamaları 
  • Kredi ve Banka Kartları

İlgili kanallar üzerinden primlerinizi pratik bir şekilde yatırmanız mümkündür. Borçlarınızı düzenli bir şekilde takip etmeniz dahilinde brüt kazancın %5’i kadar indirim sağlayabilirsiniz. Bu nedenle gecikme süresine bırakmadan işlemlerinizi erken dönemde gerçekleştirmeniz oldukça önemlidir. 

Prim Hesaplama ve Ödeme Yöntemlerini Bilin

Bağkur prim hesaplaması, asgari ücretin %35'i üzerinden yapılır. Ödemelerinizi PTT, ATM veya dijital bankacılık uygulamaları ile yapabilirsiniz.

Bağkur Emeklilik Hakları

Bağkur mensuplarına emekli olmak için kurum tarafından belirlenen prim günü sayısını tamamlama şartı verilir. Erkeklerde gün sayısı 9000 iken kadınlarda 7200’dür. Aynı zamanda 9 Eylül 1999 sonrasında kayıt yaptıranlar için yaş sınırını doldurma zorunluluğu bulunur. Doldurma zorunluluğuysa kadınlarda 58 iken erkeklerde 60 yaştır. Bununla birlikte çeşitli durum ve düzenlemelere bağlı olarak değerler değişkenlik gösterebilir. 

Prim Ödemelerinde İndirimden Faydalanın

Primlerinizi düzenli ödediğinizde, matrah tutarının %5'i kadar indirim alabilirsiniz.

Yatırılan prim basamağına bağlı olarak emeklilik dahilinde alınacak maaş miktarı hesaplanabilir. Bu noktada 24 basamağın hangisinde bulunulduğu kilit rol oynar. Son verilere göre en düşük tarım sigortalıları ve 4B mensupları emekli aylığı 7.500 Türk Lirası’dır. Ulaşılabilecek en yüksek tutarsa 39.416 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Hesaplama sürecinde basamak değişimine bağlı farklılıklar görülmesi olasıdır. 

Bağkur Nedir?

Bağkur, herhangi bir işverene bağlı olmadan faaliyet gösterenlerin, kendileri için ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik sınıfıdır. Şirket ortaklarıyla birlikte şahıs firması sahipleri de bu grup altında değerlendirilir.

Bağkur ve SGK Farkları Nelerdir?

Bağkur üyeleri işveren, esnaf ve serbest meslek mensuplarıyken SSK'lılar şirket bünyesinde çalışanlardan oluşur. Emeklilik şartları, prim ödemeleri ve işsizlik maaşı gibi konularda farklılıklar gösterir. SSK'lılar, 4B’ye kıyasla emeklilik haklarından daha erken yararlanabilirler. Bağkurlular ödemelerini bireysel olarak takip etmelidirler.

Bağkur Başvuru ve Kayıt Süreci Nasıl İşler?

Bağkur sistemine dahil olmak için şirket ortağı, serbest çalışan ve şahıs işletmesi sahibi olmanız gerekir. Şirket kuruluşunun ardından ilgili belgelerle birlikte başvuru dilekçenizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmelisiniz. Dijital sistemler sayesinde işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Bağkur Prim Hesaplama ve Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Prim hesaplamaları için 4B basamaklarında belirtilen rakamların %35’i üzerinden değerlendirme yapılır. 2024 yılı itibariyle en düşük Bağkur primi 6900,86 TL, en yüksek prim ise 51.756,45 TL'dir. Primlerinizi PTT şubeleri, destekleyen ATM'ler, dijital bankacılık uygulamaları ve kredi/banka kartları aracılığıyla yatırabilirsiniz.

Bağkur Emeklilik Hakları Nelerdir?

Bağkur mensuplarının emekli olabilmesi için erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 gün prim ödeme şartı bulunur. 9 Eylül 1999 sonrasında kayıt yaptıranlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurma zorunluluğu vardır. Emeklilik maaşı, yatırılan prim basamağına bağlı olarak hesaplanır ve en düşük tarım sigortalıları ve 4B mensupları emekli aylığı 7.500 TL'dir.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler