Advertorial Reklam Nedir?

Yazar: Savaş Çetinkaya
Güncellenme Tarihi: 16.09.2022
Advertorial Reklam Nedir?

Reklam, firmalarca satılan ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması amacıyla gerçekleştirilen bir tanıtım faaliyetidir. Fakat bugün gelinen noktada reklam kavramı, geleneksel anlamını yitirmeye başlamış, buna bağlı olarak çeşitlenmiş bir yapı kazanmıştır.

Ortaya çıkan yeni reklam formatları, firmaların potansiyel müşterileri ile farklı yollarda iletişim kurmalarını amaçlar. Geleneksel reklamların birincil amacı, kitleleri söz konusu ürün ya da hizmetten haberdar etmek şekilde özetlenebilir.

Günümüzde bu türden mesajların âdeta bombardımanına maruz kaldığımız düşünüldüğünde, bu tür reklamların farklı metotlarla desteklenmesi ve zenginleştirilmesinin, bu tanıtım faaliyetlerinin hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağı söylenebilir. Advertorial reklam türleri, bu anlamda oldukça işlevsel bir kanaldır.

Advertorial Reklam Nedir?

Advertorial kelimesi, İngilizcede “reklam” anlamına gelen “advertisement” ve “yazınsal” olarak çevrilebilecek “editorial” sözcüklerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. “Advertorial reklam ne demek?” minvalinde soruların yanıtı, bu iki kelimenin birlikte düşünülmesi ile bulunabilir. Bu reklam türü, ilgili ürün ya da hizmet hakkında editoryal bir süreç sonucunda hazırlanan, bilgi verici tanıtım çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar zaman zaman haber niteliği de taşıyabilir. Genellikle konunun uzmanı olan kişilerce ya da onların sunduğu bilgiler ışığında hazırlanır. Advertorial reklam nedir sorusuna sorusuna özet bir cevap vermek gerekirse; bilgi ya da haber değeri açısından zengin tanıtım çalışmaları tanımlaması yapılabilir.

Advertorial Reklam Türleri Nelerdir?

Advertorial reklam, geleneksel reklam kanallarında ortaya çıkmıştır. Gazete ve dergiler için yazılmış, görsellerle zenginleştirilmiş makale tipinde metinler, bunun net bir örneğidir. Bu formatta hazırlanmış pek çok televizyon reklamına da rastlamak mümkündür. Genellikle 60 ila 90 saniye arasına bir süreye sahip olan bu çalışmalar, geleneksel televizyon reklamlarından daha uzundur. Uzman bir kişinin, tanıtılan ürünün hakkında detaylı, zaman zaman teknik olabilecek bilgiler vermesi fikrine dayanır.

Konuya e-ticaret, dolayısıyla da internet reklamları açısından yaklaştığımızda ise karşımıza klasik yapının güncel gelişmelere göre yeniden yorumlanmış varyasyonları çıkar. İnternet sitelerinde yayınlanan advertorial reklamlar, genellikle markalı ya da sponsorlu içerik olarak isimlendirilir. Reklam verenin beklenti ve talepleri doğrultusunda hazırlanmış bu içerikler, metin, statik görsel ya da video formatında hazırlanabilir.

Dijital dünya, bu tür reklamlar için belirttiğimiz üç unsurun bir araya gelmesi gibi çok fonksiyonel bir imkân sağlar. Son dönemde gittikçe popülerleşen podcast mecrası da bu çalışmalar için oldukça idealdir.

E-ticarette tanıtım çalışmalarını daha etkili kılmanın yolları için “Firma Reklamları ile Geri Dönüşümü Nasıl Arttırırsınız?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Advertorial Reklam Ne İşe Yarar?

Advertorial reklam, süresi ve içeriği itibarı ile geleneksel tanıtımlardan daha fazla bilgi vermeye olanak sağlar. Verdiğiniz bilgiler ne kadar ilgili çekici ve etkileyici ise reklamınızın başarıya ulaşma imkânı o denli artar. Bu türdeki reklamların öncelikli hedefi, tanıtılan ürün ya da hizmete karşı belirli bir seviyenin üzerinde ilgi duyan kişilerdir. Konuya hiçbir merakı olmayan kişiler, bu tür reklamları doğrudan es geçebilir. Fakat aklının bir köşesinde tanıtılan ürüne dair bir fikre sahip olanların bu reklamlarla haşır neşir olma ihtimali son derece yüksektir. Söz konusu kişiler, advertorial reklamdan edindiği bilgiler doğrultusunda ürünü satın alma eğilimi gösterirler. Yani bu tür çalışmaların bir tür call-to-action fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Advertorial Reklam Özellikleri Nelerdir?

Advertorial reklam konseptinin en temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tamamen ürüne, hizmete ya da markaya odaklıdır.
 • Tanıtım amacını, o ürün ya da marka hakkında verilecek detaylı, bilimsel ve ikna edici bilgilerle birleştirir.
 • Çok farklı formatlarda hazırlanabildiği için reklam ve pazarlama kampanyalarının farklı aşamalarında kullanılabilir.
 • Yayınlanması için, o mecra ile yapılan anlaşma doğrultusunda belirli bir ücret ödenmesi gerekir.

Advertorial Reklam Nasıl Hazırlanır?

Advertorial reklam hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilk unsurlardan biri, hedef kitledir. Reklam içeriği hazırlanırken yer verilen bilgilerin, ürünün hedef kitlesinin ilgisini çekecek nitelikte olması gerekir. Böylece verilmek istenen mesajın alıcıya ulaşması daha kolay hâle gelir.

Günümüzde sosyal medyanın taşıdığı önem hepimizin malumu. Hâl böyle iken hazırlanan reklamların sosyal medyada paylaşmaya uygun yapıda olması göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Yürütülen kampanyanın bir parçası olarak reklamın sosyal medyaya uygun bir varyasyonu da ayrıca hazırlanabilir.

Advertorial reklamların dili, editoryal kimlikte olmalıdır. Bu konuda ürüne bağlı olarak uzmanlar ya da profesyonellerden destek alınabilir. Böylece reklam daha bilgi verici bir yapı kazanır. Geleneksel reklamların sloganvari dili ile advertorial içerikler hazırlamak büyük bir hata olur. Klasik tanıtım çalışmalarında benimsenmesi gereken üslupla ilgili aradığınız bilgileri reklam sloganları ve metin yazarken dikkat etmeniz gerekenler konulu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Advertorial Reklam Yayınlamak için İzlenmesi Gereken Adımlar Nelerdir?

Advertorial reklamlar yayınlama süreci, dört temel adımda gerçekleşir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Hedef Kitlenizi Belirleyin: Reklamın hitap edeceği kitlenin doğru seçilmesi, içeriğin dili ve kapsayacağı bilgiler açısından büyük önem taşır.
 2. Geleneksel Bir Reklam Vermediğinizi Unutmayın: Advertorial reklamlar, geleneksel yöntemlere kıyasla daha fazla bilgi içermelidir. Bu yönelimde hissedilebilecek sapmalar, müşterilerin bu çalışmayı da sıradan bir reklam gibi algılamasına neden olur.
 3. Reklam Mecrasını Doğru Seçin: Reklamın odaklandığı ürün ile yayınlandığı mecra arasında paralellik olması, bu çalışmanın daha başarılı sonuç vermesini sağlar.
 4. Profesyonellerle Çalışın: Bilgi verici yapısı, advertorial reklamların ayırt edici özelliğidir. Bu özelliğin altını en iyi şekilde doldurmak için konunun uzmanlarından ve profesyonellerden destek almanız yerinde bir tercih olacaktır.

Advertorial Reklamın Avantajları Nelerdir?

Advertorial reklamlar, kendi içlerinde birçok avantaja sahiptir. Bu reklamların en büyük avantajlarından biri geleneksel yöntemlere daha az maliyetli olmasıdır. Çok büyük bütçeler ayırmadan bu tür reklamlar hazırlatabilir, uygun mecralarda yayınlatabilirsiniz.

Bu tür tanıtım çalışmaları doğrudan kullanıcıyı hedef alır. Verdiği bilgiler, kullanıcılara yöneliktir ve satın alma için ikna edici doneler sunar. Advertorial reklamları sadece tanıtım odaklı düşünmek de hata olur. Zira bu reklamlar, aynı zamanda markanızın PR çalışmalarının da bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Advertorial reklamlar, internet ortamı özelinde birtakım farklı yararlar da sağlar. Bunlardan birincisi SEO çalışmaları için uygun bir mecra teşkil etmesidir. Bu tür içerikler hazırlatarak arama motoru sonuçlarında markanızın daha üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde bu tür içeriklerle backlink çalışmaları da yapmanız mümkündür.

Advertorial reklamlar, genel tanıtım stratejisinin bir parçası olarak kurgulanabilir. Diğer reklam türleri ile belirli bir amaca yönelik kullanılabilir. Aynısı e-ticarette sıklıkla kullanılan Google reklamları için de geçerlidir. Bu türden çalışmalara dair merak ettiğiniz konular için “E-ticarette Google reklam verme hâlen mantıklı mı?” başlıklı içeriğimize bakabilirsiniz.

Advertorial Reklam Örnekleri Nelerdir?

Advertorial reklamın ne olduğunu bir de örnek üzerinden açıklayalım. Yurtdışından henüz Türkiyede tanınmayan bir saç bakım ürünü ithal ettiğinizi düşünelim. Bu ürünün içeriğini, sağladığı faydaları ve nasıl kullanması gerektiği gibi bilgileri, potansiyel müşteri konumundaki kadınlara tanıtmak istiyorsunuz. Öncelikle bir saç bakım uzmanının, ürünün özelliklerine dair sunduğu bilgiler ışığında ya da doğrudan uzman tarafından hazırlanmış bir içerik oluşturmanız gerekir. Metin, görsel, video gibi formatlarda hazırlanabilecek bu içeriği, sonrasında kadınların yoğun ilgi gösterdiği mecralarda yayınlatarak potansiyel müşterilerinizin ürün hakkında pozitif bir kanı edinmesini sağlayabilirsiniz.

Advertorial Reklamlar ve Geleneksel Reklamların Farkları Nelerdir?

Advertorial ve geleneksel reklam formatları özünde aynı amaca hizmet eder. Fakat birbirlerinden ayrıldıkları pek çok nokta vardır. Bu iki reklamlar türünün farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Geleneksel reklam, satın alma isteğini sloganlar gibi motive edici unsurlar üzerinden tetiklemeyi hedefler. Advertorial reklam ise aynısını verdiği bilgilerle sağlar.
 • Geleneksel reklamlarda genellikle ünlü kişiler kullanılır, advertorial reklamlarda konunun uzmanlarına yer verilir.
 • Geleneksel reklamın verdiği mesaj, ürün ya da marka odaklı iken advertorial reklam verilen bilgileri ön plana çıkarır.
 • Advertorial reklamlar, geleneksel reklamlara kıyasla, formata bağlı olarak metin ya da zaman açısından daha uzundur.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Savaş
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler