Matrah Artırımı Nedir, Nasıl Arttırılır? Matrah Türleri Nelerdir?

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 12.07.2024
Matrah Artırımı Nedir, Nasıl Arttırılır? Matrah Türleri Nelerdir?

Matrah artırımı, vergi ödemelerini etkileyen önemli bir kavramdır. Vergi matrahı, vergi ödemelerinin hesaplanmasında temel bir faktördür ve vergi ödeyen kişiler veya kurumlar tarafından beyan edilen gelir veya kazanç tutarı anlamına gelir. Vergi matrahının doğru belirlenmesi vergi ödemelerini etkiler. 

Matrah türleri ise genellikle gelir vergisi matrahı, kurumlar vergisi matrahı, katma değer vergisi matrahı gibi vergi türlerine göre çeşitlenebilir. Her bir matrah türü, ilgili vergi türünün özelliklerine ve vergi ödeme sürecine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Vergi matrahını artırmak, vergi ödemelerini etkilemekle birlikte, bu süreçte vergi mevzuatına uygun hareket etmek son derece önemlidir. IdeaSoft olarak sizin için bu içerikte vergi matrahı nedir, matrah türleri nelerdir, matrah artırımı nedir, matrah artırımı hesaplama nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını ele alıyoruz.

Matrah Artırımı Hesaplama

Vergi Matrahı Nedir?

Vergi matrahı, bir kişi veya kurumun vergilendirilebilir gelir veya kazancının hesaplanmasında kullanılan temeldir. Gelir veya kazançlar, vergi yasalarına göre belirlenir ve vergi matrahı üzerinden vergi ödenir. Bu matrah; gelir vergisi, kurumlar vergisi veya diğer vergi türleri için hesaplanırken kullanılır.

Matrah Türleri Nelerdir?

Vergi matrahı genellikle değer ve miktar temelinde iki farklı kategoriye ayrılır. Matrah çeşitleri nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir:

Ad Valorem Matrah

Latince "değer üzerinden" anlamına gelir. Bu tür vergi matrahı, bir malın veya hizmetin değerine bağlı olarak hesaplanır. Ad valorem vergiler, genellikle sabit bir oranla değil, malın veya hizmetin fiyatı veya değeri üzerinden belirli bir yüzde ile uygulanır. Örneğin; bir ürünün ad valorem vergisi %10 ise ve ürünün değeri 100 birimse, vergi matrahı 10 birim olacaktır.

Spesifik Matrah

Bu matrah türü; bir miktar, ölçü veya birim başına sabit bir oranla hesaplanır. Vergi matrahı; ağırlık, sayı, hacim, yüz ölçümü, uzunluk, alkol derecesi gibi teknik miktarlara veya fiziki ölçülere dayanarak belirlenir. Örneğin; her litre benzin için belirli bir sabit vergi ödemeniz gerekiyorsa bu spesifik bir vergi matrahı örneğidir.

Vergi Matrahı Nedir?

Vergi Matrahı Artırımı Nedir? 

Vergi matrahı artırımı, vergi öncesi matrahın (gelir, kazanç veya değer) belirlenmesinde kullanılan temel değerin artırılması anlamına gelir. Bu genellikle vergi ödemesini etkiler çünkü vergilendirilecek gelir veya değer arttığında vergi miktarı da artar. Matrah artırımı, vergi mükelleflerinin vergi ödemelerini ve dolayısıyla vergi yükünü artırabilir.

Vergi Matrahı Artırımı

Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı nedir nasıl yapılır sorusu bu konuda cevabı en çok merak edilenlerden birisidir. Eğer gelir vergisi mükellefiyetiniz bulunuyorsa matrah artırımı beyanınızı (Ek-5) koduyla bağlı olduğunuz vergi dairesine elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Ancak mükellef değilseniz matrah artırımı veya düzenlemesi internet üzerinden yapılamaz. Matrah artırımı için, doğrudan bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız veya işlemleri gerçekleştirmesi için bir mali danışmana vekalet vermeniz gerekmektedir.

Vergi dairesine matrah artırımı talebinizi içeren bir dilekçe hazırlamanız gerekir. Dilekçenize, geçici vergi kodunuzu içeren 996 ile başlayan 11 haneli bir barkot etiketi eklemeniz gereklidir. Bu adımların tamamlanmasıyla dilekçeniz kabul edilmiş olur.

Vergi Matrahı Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Matrah artırımı hesaplaması, vergi türü ve yılına bağlı olarak değişebilir çünkü hesaplama için kullanılan rakamlar bu unsurlara göre farklılık gösterebilir. Aşağıdaki örneklerle oluşturulan kurumlar vergisi matrah artırımı hesaplaması, matrah artırımı hesaplama nasıl yapılır sorusunun cevabını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Örnek 1:

Kurumlar Vergisi Matrahı: 800.000 TL

Matrah Artırım Oranı: %20

Matrah Artırım Asgari Sınırı: 150.000,00 TL

Matrah Artırımı: 800.000 x %20 = 160.000,00 TL

Ek Ödeme Tutarı: 150.000,00 TL x %20 = 30.000,00 TL

Bu örnekte, matrah artırım oranına göre hesaplanan tutarın asgari sınırın altında olması durumunda hesaplama yapılmıştır.

Örnek 2:

Kurumlar Vergisi Matrahı: 1.200.000,00 TL

Matrah Artırım Oranı: %30

Matrah Artırım Asgari Sınırı: 250.000,00 TL

Matrah Artırım İşlemi: 1.200.000 x %30 = 360.000,00 TL

Ek Ödeme Tutarı: 250.000,00 TL x %30 = 75.000,00 TL

Bu örnekte, matrahın oranla çarpılmasından elde edilen rakam, asgari sınırdan büyük olduğu için ek ödeme tutarı hesaplanmıştır. Bu durumda, 75.000,00 TL ek ödeme yapan mükellef, ilgili vergi döneminde ve türünde inceleme muafiyetinden yararlanacaktır.

Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Matrah ve Vergi Artırımı Maliyeti Nedir?

Gerçek veya tüzel kişilerin, gelecekte gerçekleşecek katma değer vergisi matrahındaki artışlar üzerinden belirli bir yüzde ile vergilendirileceği bir düzenleme bulunmaktadır. Bu artışlar, işletme sahipleri ve onların mali danışmanları tarafından belirlenecek oranlara göre doğrudan vergilendirme yükümlülüğü oluşturacaktır. Matrah artışı için ayrıca bir indirim yapılmayacak, doğrudan artış rakamı üzerinden yüzdesel vergi hesaplanacaktır.

Katma değer vergisi matrah artış oranları şu şekildedir:

 • 2018 yılı için %3
 • 2019 yılı için %3
 • 2020 yılı için %2,5
 • 2021 yılı için %2
 • 2022 yılı için %2

Bir mükellefin gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden vergi borcu bulunmuyorsa hesaplanan toplam matrah artışı üzerinden %5 oranında bir indirim hakkı bulunmaktadır. Bu indirim ilgili yıllarda beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi matrahlarına göre gerçekleşir.

Kurumlar vergisi matrah artış oranları şu şekildedir:

 • 2018 yılı için %35
 • 2019 yılı için %30
 • 2020 yılı için %25
 • 2021 yılı için %20
 • 2022 yılı için %25

Gelir (stopaj) vergisi matrah artış oranları şu şekildedir:

 • 2018 yılı için %6
 • 2019 yılı için %5
 • 2020 yılı için %4
 • 2021 yılı için %3
 • 2022 yılı için %2
Vergi Artırımı Maliyeti Nedir?

Matrah Artırımının Önemi Nedir?

Matrah artırımı vergi sisteminde önemli bir kavramdır ve vergi ödemeleri ile ilgili bir dizi etkiyi barındırır. Özellikle vergi matrahının artırılması veya azaltılması, vergi ödeme miktarını doğrudan etkiler. İşte matrah artırımının önemli yönleri:

Vergi Ödemelerini Etkileme

Matrah artırımı, vergi ödemelerini etkiler. Vergi matrahının artırılması, vergi ödeme miktarını artırabilirken matrahın azaltılması vergi ödemelerini düşürebilir. Bu nedenle işletmeler ve bireyler, vergi matrahını optimize etmek için çaba gösterirler.

Vergi Planlaması ve Uyum

Mükellefler, yasalara uygun şekilde vergi ödemek için matrah artırımını dikkate alır. Vergi planlaması, gelir veya karı artırarak veya giderleri azaltarak matrahı optimize etmeyi içerir. Yasalara uygun şekilde matrah artırımı yapmak, vergi uyumlu bir davranışı simgeler.

Vergi İndirimleri ve Teşvikler

Bazı durumlarda, vergi indirimleri matrah artırımını teşvik edebilir. Vergi teşvikleri, belirli sektörlerde veya faaliyetlerde matrah artırımını özendirebilir. Örneğin; belirli yatırımlar veya bölgesel teşvikler, matrah artırımını teşvik edebilir.

Ekonomik Büyümeye Etki

Matrah artırımı, ekonomik büyümeyle ilişkilendirilebilir. İşletmelerin gelirlerini artırması, yatırımları ve genel ekonomik aktiviteyi teşvik edebilir. Ancak aynı zamanda yüksek vergi matrahı, işletmelerin kârlarını yeniden yatırım yapma veya genişletme konusunda kısıtlayabilir.

Vergi Denetimleri ve Uyum

Vergi otoriteleri, vergi kaçakçılığını önlemek ve vergi uyumunu artırmak için matrah artırımını denetler. Vergi otoriteleri, beyan edilen matrahın gerçek durumuyla uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Bu nedenle, doğru ve adil bir vergi ödeme sistemini sürdürmek için matrah artırımı önemlidir.

Matrah artırımı, vergi sistemlerinde adil ve dengeli bir vergilendirme için kritik bir unsur olarak kabul edilir. Hem bireyler hem de işletmeler, vergi mükellefiyetlerini yerine getirirken bu kavramı anlamak ve doğru şekilde uygulamak zorundadır.

Matrah Artırımı

Matrah Artırımı Konusunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Matrah artırımı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 • Vergi Yasalarını Anlama: Vergi yasalarını anlamak, matrah artırımının vergi ödemeleri üzerindeki etkilerini anlamak için önemlidir.
 • Doğru Kayıt Tutma: Gelir ve giderleri doğru bir şekilde kaydetmek, matrah artırımı için gereken belgeleri tutmak önemlidir.
 • Vergi Planlaması Yapma: Matrah artırımı için vergi planlaması yaparak vergi avantajlarından yararlanma veya uygun vergi mükellefiyetini sağlama konusunda dikkatli olmak gerekir.
 • Vergi Uyumuna Uyma: Vergi yasalarına ve düzenlemelerine uygun olarak matrah artırımı yapmak önemlidir; yasalara uygun hareket etmek, vergi uyumunu sağlar.
 • Belgelendirme: Matrah artırımı için gereken belgeleri eksiksiz ve düzenli bir şekilde saklamak ve sunmak önemlidir.
 • Vergi Denetimlerine Hazırlıklı Olma: Matrah artırımının doğruluğunu doğrulayan vergi denetimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli belgeleri sunabilmek önemlidir.
 • Profesyonel Danışmanlık Almak: Vergi danışmanlarından veya mali uzmanlardan destek almak, matrah artırımı sürecinde doğru adımları atmak için yardımcı olabilir.

Matrah artırımı, vergi ödemelerini etkileyen ve vergi uyumunu gerektiren bir süreç olduğu için dikkatlice yönetilmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle, vergi yasalarına uygun hareket etmek ve doğru adımları atmak büyük önem taşır.

Vergi Yasalarını Anlamak

Matrah Artırımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Matrah Artırımından Faydalanabilir?

Matrah artırımı, ticari gelir elde eden firmalar ve bireyler için bir vergi avantajı sunan bir süreçtir. Bu avantajdan yararlanabilecek olanlar genellikle KDV, muhtasar vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleridir.

Hangi Vergi Türlerinde Matrah Artırımına Gidilir?

Matrah artırımı vergi incelemesi muafiyeti, belirli vergi türlerini kapsayan bir düzenlemedir. Bu düzenleme; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergi türlerini kapsar. Başvuru sürecinde bu vergi türlerine ilişkin matrah artırımı yapılabilir.

Matrah Artırımı Yapmak Vergi İdaresinde Olumsuz Bir İzlenim Oluşturur mu?

Matrah artırımı yapmak genellikle vergi idaresi açısından olumsuz bir izlenime neden olmaz, çünkü vergi yasaları tarafından tanınan ve yasalara uygun bir eylemdir.

Vergi Matrahı Artırımı Zorunlu mu?

Vergi matrahı artırımı zorunlu değildir. Vergi matrahı, vergilendirme sürecinde temel bir unsurdur ve vergi mükellefleri; yasalar çerçevesinde gelirlerini, giderlerini ve vergilendirilebilir diğer unsurları doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdürler.

Vergi ve Matrah Artırımı Ödemesi Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı ücretini belirlenen süreler içerisinde ödemeniz gerekmektedir. Matrah artırımı için belirlenen sürenin geçmesi durumunda gecikme zammı uygulanabilir. Ödemeyi, e-Devlet platformu üzerinden veya vergi dairelerine başvurarak yapabilirsiniz.

Vergi Artırımı Ödemesi

İlginizi Çekebilir:

Tüzel Kişi Nedir? Tüzel Kişi Ünvanı Alan Oluşum Çeşitleri Nelerdir?

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Nasıl Sorgulanır? Neden Gereklidir?

İhracat'ta E-Fatura İrsaliye Yerine Geçer Mi?

E-ticaret İade Kanunu Süreçleri Nelerdir?

Gümrük Tarife Cetveli Nedir? Neye Göre Belirlenir?

E-ticaret Vergileri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vergi Dilimleri, Vergi Oranları

Tevkifat Nedir Gelir Vergisi ve KDV Tevkifatı Nedir?

İnternet Vergi Dairesi Nedir Online Vergi İşlemlerinde Yeni Dönem

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar