Kurumsal Kimlik Nedir?

4 Ekim 2021
Markethinkers
Kurumsal Kimlik Nedir?

Dünyanın en büyükleri olarak anılan markalar düşünüldüğünde akılda birtakım görsel ögeler canlanır. Bu ögeler kimi markalar özelinde o kadar baskındır ki görüldüğü anda, o markanın faaliyet gösterdiği sektörden ya da ürün yelpazesinden çok daha fazlasını çağrıştırır. Apple’ın ısırılmış elmasını gördüğümüzde, firmanın piyasaya sürdüğü mobil cihaz ya da bilgisayarların da ötesine taşan bir kalite ve yenilikçilik algısı oluşur. Coca Cola’nın kırmızısı sadece içecek değil, koca bir popüler kültür ikonunu hatırlatır. Peki bu algı nasıl oluşturuluyor? Markalar bu seviyede bir farkındalık seviyesini yaratabilmek adına nasıl bir yol izlediler? Sayısı daha da artırılabilecek bu sorunların temelde tek ve net bir cevabı var: Özenli bir çalışmanın sonucu olarak tasarlanmış kurumsal kimlik!

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik; belirli aşamalardan oluşan özenli bir sürecin sonunda yaratılmış, markanın genel anlaşını ve tavrını ifade eden unsurlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu unsurların en önemli ayağını görsel öğeler oluşturur. Kurumsal kimlik çalışması sonucu yaratılmış tüm öğeler, markanın müşterileri ve genel anlamda dış dünya ile iletişime geçmesi noktasında öncelik araçlardır. Bu nedenle görsel unsurların, markanın ürün ya da hizmetlerini desteklemek için yaratmak istediği algıya doğrudan hizmet ediyor olması gerekir.

Bu çerçevede ilk akla gelenler, renk seçimleri ya da akılda kalıcı marka logosu gibi görsel araçlar olsa da kurumsal kimliği bunlarla sınırlamak büyük bir hata olur. Çünkü kurumsal kimlik tanımı, görsel unsurların yanında kurumsal iletişim ve kurumsal davranış kavramlarını da içerir. Bu iki kavram, markanın hitap etmeyi hedeflediği kitle ile temasa geçmesini kolaylaştıran birçok faktörü ifade eder. Kurumsal davranış, fiyatlandırma politikalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alt başlığa ayrılırken kurumsal iletişim ise kurumun kendi içinde ve çevresiyle girdiği bilgi alışverişin kapsar. Tüm bu faktörler, markanın görsel çalışmalarla oluşturulan imajını destekler. Bunlar olmadan, sadece görsel açıdan yaratılmaya çalışılan bir kurumsal kimlik, eksik kalmanın da ötesinde temeli sağlam kurulmadığı için zaman içinde etkinliğini yitirecektir. Bunlar ışığında kurumsal kimlik tasarımının bütünlüklü bir persona oluşturma işi olduğu söylenebilir.

Neden Kurumsal Kimlik Oluşturulmalıdır?

Ticaret, günümüzde her zamankinden daha sert bir rekabet ortamına dönüşmüş durumda. Kurumsal kimlik de önemi her geçen gün artan bir kavramdır. Bu zorlu koşulların gerekliliklerini yerine getirmeyen markalar, zaman zaman anlık parlamalar gösterse de orta veya uzun vadede rakiplerinin gerisinde kalmaya mahkûmdur. Bu koşullara bağlı olarak tutarlı ve başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmak, es geçmemeniz gereken bir değer hâline gelmiştir. Özellikle görselliğin ön planda olduğu dijital mecralarda faaliyetlerinizi sürdürüyorsanız bu konuya gereken önemi göstererek rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz. E-ticaret marka bilinirliğini artırma konusunda kurumsal kimlik, en işlevsel enstrümanlarınızdan biri olacaktır.

Kurumsal kimlik oluşturarak;

 • Özgünlüğünüzü yansıtıp markanıza yönelik algıyı güçlendirirsiniz.
 • Farklılığınız ile rekabette öne geçersiniz.
 • Markanızın faaliyetleri verdiği mesajı daha tutarlı hâle getirirsiniz.
 • Müşterilerinizin markanız ile kurduğu ilişkiyi sağlamlaştırarak sadakat duygusu yaratırsınız.
 • Kurum kültürü oturtarak çalışan bağlılığını üst seviyeye çıkarırsınız.

Kurumsal Kimlik Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurumsal kimlik, hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan oluşan bir bütündür. Bu süreçte düşülecek bir hata, telafisi çok zor sonuçlar doğurabilir. Kurumsal kimliğin oluşturulması sırasında dikkat edilmesi gereken başlıca konular şöyle sıralanabilir:

 • Kurumsal kimlik özgün olmalıdır. Hâlihazırda var olan renk kombinasyonlarının ya da logoların benzerlerini kullanmak sizin markanıza değil, rakiplerinizin amaçlarına hizmet eder. Taklitlerin asıllarını yaşattığı gerçeğini unutmamalısınız.
 • Bu süreçte, konunun uzmanları ile çalışmanız önemlidir. Unutulmamalıdır ki kurumsal kimliğin yaratımı, zaman içinde geriye alınabilecek veya yeniden başlanabilecek bir çalışma değildir. İşi, fikir ortaklığı yaptığınız profesyonellere bırakmak alacağınız riski minimuma indirir.
 • Kurumsal kimlik; markanın genel yapısı, sektörü, ürünleri, vizyonu gibi birçok unsurla uyum içinde olmalıdır. Kendi içinde uyum sergileyen görsel öğeler, markanın diğer değerlerini kapsayacak ve bütünlüklü bir yapı meydana getirecek şekilde tasarlanmalıdır.

Kurumsal Kimliğin Başlıca Unsurları Nelerdir?

Kurumsal kimlik yaratım sürecini daha etkili ve başarılı kılmak için göz önünde bulundurulması gereken birtakım unsurlardan söz edilebilir. Bu unsurlar, birbiriyle iç içe geçer ve diğerlerini de daha değerli hâle getirir. Başlıca kurumsal kimlik unsurları şunlardır:

 • Vizyonunuzu belirleyen marka kimliği ve amacı
 • Akılda kalıcı bir logo
 • Kimliğinizi öne çıkaran bir slogan ya da motto
 • Görsellerin etkisini artıracak renk paleti
 • Profesyonel görünümü destekleyen font (yazı tipi)ailesi ve tipografi
 • Diğer unsurları özellikle dijital dünyada destekleyecek grafikler

Bu unsurların ışığında hazırlanmış görsel öğeler, markanızın dışarı ile temas ettiği her noktada kullanılmalıdır. Faturalar, zarflar, antetli kâğıtlar, kartvizitler ve kaşeler gibi kurumsal enstrümanlar, kimliğinizi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Reklam ve tanıtım projelerinizdeki tüm görsel materyaller, kimlik kurallarının içinde kalmalıdır. Bu şartı, promosyon amacıyla kullanacağınız bez çantalar, kupalar, stickerlar, broşürler, e-posta bültenleri ve sosyal medya kanallarını da içine alacak şekilde genişletebiliriz.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturma, bütünü tek bir aşamada tamamlanabilecek bir süreç değildir. Bu süreç, kendi içinde dört farklı aşamaya ayrılır.

 1. Tasarım Aşaması

 2. Bu aşama; markanın yansıtmak istediği imajı tasarım ekibin ile paylaştığı, tasarım ekibinin ise planlarını markaya açıp onay aldığı bir zaman dilimini kapsar. Bu aşama ile bir tür kurumsal kimlik rehberi belirlenir.

 3. Zamanlama Aşaması

 4. Tasarım ekibi, plan dâhilinde öngörülen tarihlere özen göstererek çalışmalıdır. Diğer yandan yapılan tasarımlar, içinde bulunulan zamanın ruhu ile uyumlu olmalı, markaya demode bir imaj vermemelidir.

 5. Sunum Aşaması

 6. Bu aşamada, tasarım ekibi tarafından hazırlanmış tüm kurumsal kimlik içerikleri, kurumun karar vericilerinin beğenisine sunulur. Sunumun markaya tam anlamıyla bir fikir verebilmesi için bu aşamada tüm materyallerin hazırlanmış olması önemlidir.

 7. Düzeltme Aşaması

 8. Yapılan sunumun ardından marka, kimi revize ya da iyileştirmeler talep edebilir. Tasarımcılar, bu talepler doğrultusunda çalışmalarını yeniden gözden geçirir ve kullanıma hazır hâle getirir. Bu aşamanın da tamamlanması ile kurumsal kimlik unsurları kullanılmak üzere gerekli tüm kanallara iletilir.

Kurumsal Kimlikte En Başarılı Şirketler Hangileridir?

Kurumsal kimlik konusunda çok başarılı olan kimi şirketlere bakmak, buraya kadar paylaştıklarımızın daha net anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Marka değeri çok yüksek olan bu şirketler, başarılarının çok büyük bir kısmını özenle yaratılmış kurumsal kimliklerine borçludur.

 1. Coca Cola

 2. Formülü sır gibi saklanan Coca Cola, bundan 130 yılı aşkın süre önce ilk piyasaya sunulduğunda, “drug store” olarak tabir edilen eczane benzeri dükkânlarda satılıyordu. İçeceğin, buradaki diğer ürünlerden farkını vurgulamak adına kırmızı fıçılarda satılmasına dair verilen karar, bu rengin marka ile özdeşlemesinin önünü açtı. Renk kullanımı ile yaratılan farkın marka kimliğine katkısı konusunda Coca Cola, çok önemli bir örnek teşkil ediyor.

 3. Amazon

 4. Günümüzün en büyük markalarından Amazon’un 2000 yılında logosunda yaptığı değişiklik, kurum kimliğini yaratma konusunda çok keskin bir örnektir. Bu yeni logoda, şirketin isminin başındaki A harfi ile ortasındaki Z’yi bağlayan turuncu bir ok figürü bulunur. Bu ok, kullanıcılara bu sitede A’dan Z’ye her şeyi bulabileceklerine dair bir mesaj iletirken gülümseyi çağrıştırarak da şirketin vadettiği müşteri memnuniyetini vurgular.

 5. Apple

 6. Apple’ın ısırılmış elma logosu, şirketin ilk yıllarında böyle değildi. İlk Apple logosu, başına düşen elmadan hareketle yer çekimini kanıtlayan Isaac Newton’ın bir çizimini içeriyordu. İlk logosunda Newton’ın yaratıcı ve yeniliği arayan zihninden ilham alan firmanın bugünkü logosu, zamanın ruhunun da etkisiyle sadeleşmiş durumda. Ama hâlâ yaratıcılığı ve yenilikçiliği çağrıştırıyor.

 7. Nike

 8. Adını, Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçasından alan Nike’ın hızı ve gücü simgeleyen logosu da bu tanrıçanın kanatlarından ilhamla yaratılmıştır. Markanın Türkçeye “Sadece yap” şekilde çevrilebilecek “Just do it” sloganı da başarılı bir kurumsal kimlik çalışmasının ürünüdür. Bu slogan, müşterileri markanın ürünlerini kullanırken ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çağırır.

IdeaSoft’un Kurumsal Kimliği Nasıldır?

2005 yılından bu yana hizmet veren, Türkiye’nin e-ticaret altyapıları konusundaki lider firması IdeaSoft, 12.000’den fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Bu başarı da özenli bir kurumsal kimlik çalışmasının sonucudur. IdeaSoft’un kurumsal kimliği, marka değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Marka Değerleri

IdeaSoft’un benimsediği marka değerleri, kurumsal kimliğin oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu değerler, markamızın e-ticaret sektörünün en saygın ve başarılı kurumlarından biri olmasını sağladığı gibi bu pozisyonumuzu korumamıza da yardımcı olmaktadır.

Güven

IdeaSoft, müşterileri ile her zaman güven odaklı bir ilişki kurar. Güven anlayışımızı tecrübe ve profesyonellikle harmanlayarak ülkemizdeki başarımızı yurtdışına doğru genişletiyoruz.

Müşteri Odaklılık

IdeaSoft’un benimsediği müşteri odaklı hizmet anlayışı, tüm beklentileri karşılamak üzere oluşmuştur. Müşteri beklentilerini karşılıksız bırakmamak, başarımızın altından yatan en önemli faktörlerden biridir.

Çalışan Odaklılık

Çalışanların mutlu olmadığı bir firmanın, başarısını devam ettiremeyeceğinin farkındayız. 200 kişiyi aşkın çalışanımızdan oluşan geniş ailemizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak kurum kültürümüzü daha da güçlü kılıyoruz.

Yenilikçilik

E-ticaret, her zaman değişim ve dönüşüm hâlinde bir sektördür. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederken kendi ar-ge çalışmalarımız ile her zaman en iyi ve en yeniye ulaşmayı hedefliyoruz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

E-ticarette yoğun sezonlarda kargo yönetimi ipuçları
E-ticarette yoğun sezonlarda kargo yönetimi ipuçları
Kimi firmalar için belli sezonlar satışların normalden daha fazla artış göstermesine neden olabiliyor. Bu tür durumlarda da e-ticaret firmalarının kargo yönetimi konusunda ekstra çalışmalar yapmaları ve bu yönetim sürecini iyi...
20 Ekim 2018
Sinan Oypan
E-ticarette sahte kullanıcı yorumlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
E-ticarette sahte kullanıcı yorumlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
E-ticarette kullanıcı yorumları sosyal kanıt açısından oldukça önemlidir. Bu yorumlar, tüketicilerin satın alma kararlarına doğrudan etki ettiği için e-ticaret firmaları site üzerindeki kullanıcı yorumlarını artırmaya...
22 Şubat 2018
Sinan Oypan
Neden SEO optimizasyon yapmalısınız?
Neden SEO optimizasyon yapmalısınız?
SEO optimizsyon, e-ticarette öne çıkabilmek, yeni kitlelere ulaşabilmek ve organik olarak web siteye trafik çekebilmek için bir hayli önemlidir. Günümüzde halen önemli olduğu gibi önümüzdeki senelerde de SEO çalışmaları...
13 Temmuz 2020
Sinan Oypan
Online satış siteleri için 12 satış pazarlama tekniği!
Online satış siteleri için 12 satış pazarlama tekniği!
Google reklamları Türkiye kaldırılma kararıyla birlikte bundan sonrası için kullanılabilecek satış pazarlama teknikleri e-ticaret siteleri tarafından araştırılmaya başlandı. Google Reklamları hem tüketici alışkanlıklarında...
12 Ağustos 2020
IdeaSoft
Yıl sonu indirim döneminde depo yönetimi ipuçları
Yıl sonu indirim döneminde depo yönetimi ipuçları
Yıl sonu indirim döneminde e-ticaret firmalarının özellikle dikkat etmesi gereken konulardan biri de depo yönetimi. Depo yönetimini doğru bir şekilde yapmak, ürün stoklarının kontrolünü sağlamak ve siparişlerin doğru bir şekilde...
14 Aralık 2018
Sinan Oypan
Telegram Kullanımının E-ticarete Katkısı Nedir?
Telegram Kullanımının E-ticarete Katkısı Nedir?
WhatsApp’ın son hamlesinden sonra insanların farklı mesajlaşma uygulamalarına yönelmesi gündemde. Özellikle Telegram’ın ciddi bir ivme kazanmasıyla birlikte bu uygulama üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları da çeşitlenerek...
12 Şubat 2021
Markethinkers
Ücretsiz anahtar kelime araştırması yapabileceğiniz 9 araç
Ücretsiz anahtar kelime araştırması yapabileceğiniz 9 araç
Anahtar kelime planlayıcı yani anahtar kelime aracı kullanıp hangi kelimelere SEO çalışmanız gerektiğini görerek çok kısa bir sürede sektörünüzde ve sizin için en önemli anahtar kelimelerde Google’da ilk sıralarda yerinizi...
2 Aralık 2016
Sinan Oypan
Pandemide e-ticarete yatırım yapmak için atmanız gereken adımlar
Pandemide e-ticarete yatırım yapmak için atmanız gereken adımlar
Pandemi günümüzde halen bir tehdit oluşturmakta ve fiziki mağazalar için e-ticarete yatırım yapmak bu süreçte oldukça önemli bir adım oldu. Çünkü geçtiğimiz ilkbahar aylarında sokağa çıkma yasakları ve toplu olarak buluşma...
7 Eylül 2020
Sinan Oypan
30 günde e-ticaretteki ilk satışınızı nasıl yapabilirsiniz? 2. Bölüm
30 günde e-ticaretteki ilk satışınızı nasıl yapabilirsiniz? 2. Bölüm
E-ticarette ilk bir ay içinde ilk satışınızı nasıl yapabileceğinizi anlattığımız yazı serimizin bugün ikinci bölümünü ele alıyoruz. Dün yayınladığımız 1. bölümü buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. İlk bölümde...
4 Mart 2017
Sinan Oypan
Yeni girişimcilerin uygulaması gereken 6 strateji
Yeni girişimcilerin uygulaması gereken 6 strateji
Yeni girişimcilerin kendi işini kurması ve aklındaki projeyi hayata geçirmesi, yola doğru adımlar atarak çıkmalarında uzun vadede daha başarılı sonuçlar almalarını sağlar. İş kolu ve sektör fark etmeksizin, yeni bir iş...
30 Ağustos 2017
Sinan Oypan
Giyim kuşam ürünlerinde iadeleri nasıl azaltabilirsiniz?
Giyim kuşam ürünlerinde iadeleri nasıl azaltabilirsiniz?
Giyim kuşam ürünlerinde iadeler oldukça fazla olduğu için bu ürünleri satan e-ticaret firmaları için bu önemli bir sorun olabiliyor. Ürün iadesi marka değerine zarar verirken, müşteri memnuniyetsizliğini ve maddi zarara da neden...
7 Ağustos 2019
Sinan Oypan
E-ticaret siteleri için 3D Secure sisteminin faydaları
E-ticaret siteleri için 3D Secure sisteminin faydaları
3D Secure internet üzerinden kredi kartı ya da banka kartıyla yapılan alışverişlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için geliştirilmiş güvenlik sistemidir. 3d secure ödeme sistemi işletme ve banka arasında yapılan ortak...
19 Ağustos 2020
IdeaSoft
E-ticareti Ücretsiz Deneyin