Konkordato Nedir? Konkordato Nasıl İlan Edilir? Şartları Nelerdir?

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 12.07.2024
Konkordato Nedir? Konkordato Nasıl İlan Edilir? Şartları Nelerdir?

Konkordato, mali zorluk yaşayan firmaların yükümlü olduğu borçları yeniden yapılandırma sürecidir. Borçlar, mahkeme tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirli bir mühlet verilerek ertelenir. Ayrıca ilanın ardından 3 farklı konkordato komiseri, süreci yönetmek üzere şirkete atanır. Böylece borçların ödenmesi ve şirketin iflas eşiğinden kurtarılması mümkün hale gelir. 

Konkordato, mali zorluk yaşayan firmalar için bir kurtuluş yoludur. Bu süreçte borçlar yeniden yapılandırılarak firmanın iflastan kurtarılması hedeflenir.

Konkordato Nedir?

Konkordato, borçlu firmaların mali açıdan çıkmazda olması durumunda mahkeme tarafından yürütülen yapılandırma sürecidir. Şirketin konkordatoya başvurmasının ardından güncel mali durum hakkında detaylı bir inceleme yapılır. İlan süreciyle birlikte borçların ödemesi için de plan yapılması gerekir. Mahkeme, borçların alacaklılara ulaşması ve firmanın kurtarılması için davaya komiser atamaları gerçekleştirir.

konkordato nedir

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato süreci, alacaklıların dilekçeleri ve şirketin güncel durumuna göre farklılık gösterir. Örneğin, alacaklı şahıs ve firmaların borçlarının bir kısmından feragat etmesi durumunda mahkeme, tenzilat uygulamasına karar verir. İçerikleri ve yöntemlerine göre konkordato türleri aşağıdaki gibidir: 

 • Adi konkordato, hem alacaklı hem de borçlunun başvuru yapabileceği uygulamadır. Mahkeme, borçlunun iflasa tabi olması durumunda kurtarma süreci için karar verir. Her iki tarafın da onayıyla birlikte uygulama sürecine geçilir. 
 • İflas içi konkordato, halihazırda iflas ilanı veren firmalar için uygulanan yöntemdir. Asliye ticaret mahkemesinin onayıyla iflas ilanı geri çekilir. Firmanın aktif borçlarını ödemesi için komiser ataması yapılır. 
 • Malvarlığının terki suretiyle yapılan uygulamalarda şirket, varlıklarının bir kısmını 3. kişilere aktarır. Tasfiye sürecinde malların satışıyla alacaklılara olan borç kapatılır. Böylece şirketin iflası önlenmiş olur. 

Konkordato uygulamalarında şirket varlıklarının borçlular tarafından devredilmesi mümkün değildir. Ayrıca mallar, satılamaz veya rehin olarak 3. taraflara verilemez. 

Konkordato Hangi Borçları Kapsar?

Konkordato alacakları, şirketin ticari faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm borçları kapsar. Bununla birlikte şirket ortaklarının bireysel ödenekleri sürecin dışında tutulur. Başlıca konkordato borç türleri şu şekildedir:

 • Alacaklı kurum veya kuruluşlar 
 • Şirketin mal veya hizmet karşılığı yapacağı ödemeler
 • Çek ve senet işlemlerinde ortaya çıkan ödenekler
 • Ticari faaliyetlere bağlı olarak gelişen borçlar

Kaynak kullanımı için destek fonları ve borçluya kullandırılan krediler, konkordato kapsamının dışında tutulur. Ayrıca gider vergileri kapsamındaki banka ve sigortalar için yapılan devlet ödenekleri de sürece dahil değildir. 

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

Kimler Konkordato Yoluna Başvurabilir? 

Konkordato yoluna başvurmak için yalnızca borçlu olmak gerekmez. Farklı ödemelere yönelik alacaklı konumunda olanlar da konkordato için kurumlara müracaat edebilirler. İflas anlaşması için başvuru hakkına sahip olanlar aşağıdaki gibidir:

 • Şirketten ödeme tahsil edemeyen işçi ve yöneticiler
 • Vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen borçlular
 • Alacaklı konumundaki kurum, kuruluş ve şahıslar 

Her başvuru türü için farklı belge ve dokümanlara ihtiyaç duyulur. Örneğin, şirket yöneticilerinin talepte bulunması halinde dilekçeyle birlikte mali raporlar ve ön proje dosyası hazırlanması gerekir. Alacaklılar ise ilgili duruma yönelik resmi dilekçeler ve belgeler sunmalıdır.

konkordato nasıl ilan edilri

Konkordato başvurusu yapmak için mahkemeye detaylı mali raporlar ve ön proje dosyası sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, şirketin mali durumunu ve ödeme planını içerir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borçlular, vadesi gelen borçlarını ödeyememesi durumunda yetkili kurumlara konkordato süreci için talepte bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca ileriye yönelik ödeme problemlerini göz önünde bulundurarak da başvuru yapılabilir. Bu süreçte takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:  

 • Şirketin tüm mali raporlarını kapsam altına alan ön proje dosyası hazırlanır. 
 • Alacaklıların ve ödeme tutarlarının bulunduğu liste oluşturulur.
 • Yetkili tarafından başvuruya yönelik resmi dilekçe yazılır. 
 • Belgeler, şirketin faal olduğu bölgedeki asliye ticaret mahkemesine iletilir. 
 • Konkordato için giderlere yönelik avans ödemesi yapılır. 

Başvuru sürecinin ardından asliye ticaret mahkemesi, sürece yönelik değerlendirme yapar. Konkordato kararını vermesiyle birlikte şirkete 3 komiser ataması yapar ve borçlar için mühlet belirler. 

Konkordato Müracaatı Hangi Merciye Yapılır?

Konkordato borç yapılandırması için başvurulan merci, asliye ticaret mahkemesidir. Şirketin yurt içinde birden fazla ofisi bulunması durumunda başvuru için merkez şubenin bulunduğu bölge esas alınmalıdır. Yurt dışı bazlı firmalarda ise Türkiye merkezinin adresinde görevli olan mahkemeye müracaat edilmesi gerekir. Başvuru türüne göre hem alacaklılar hem de borçular talepte bulunabilirler. 

Borçlular, başvuru için mali durumlarını gösteren tablo ve belgeleri hazırlamakla yükümlüdür. Mahkemenin talep ettiği dokümanlar arasında; gelir-gider durumu, bilanço raporları ve malvarlığı bildirimleri yer alır. Ayrıca ön proje dosyaları ve ödeme listeleri de bildirime dahildir. Alacaklılar, müracaatta bulunmak için resmi kurumlara dilekçe yazmalıdır. 

Konkordato sürecinde, mahkeme tarafından atanan 3 konkordato komiseri, borçların ödenmesi ve şirketin kurtarılması için süreci yönetir.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Borçlular, konkordato ilan etmek için ön proje dosyasıyla birlikte asliye ticaret mahkemesine başvuru yapmalıdır. Mahkeme, gerekli incelemelerin ardından şirketin konkordato sürecine girmesine karar verir. Ticaret sicil gazetesinde kararın yayınlanmasının ardından resmi olarak kurtarma süreci ilan edilmiş olur. Şirketin ticari faaliyetlerine kısıtlama olmadan devam edebilmesi içinse konkordato belgesi düzenlenir.

Konkordato için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Borçluların kararıyla yapılacak müracaatlarda birtakım mali raporların ve dilekçelerin sunulması gerekir. Gerekli olan başlıca doküman ve belgeler şu şekildedir:

 • Bilanço raporları ve detaylandırılmış tablolar 
 • Şirketin güncel mal varlığını ve ödemelerini gösteren evraklar
 • Makul güvence gösteren denetim raporları 
 • Alacaklılara yapılacak ödeme tutarlarını detaylandıran listeler
 • Sürece yönelik ön proje detaylarını kapsayan evraklar 
 • Müracaat amacı ve taleplere yönelik resmi dilekçe 

Mahkemenin talepleri doğrultusunda başvuru için gereken belgeler değişkenlik gösterebilir. Ayrıca alacaklıların sunacağı dokümanlar da şirket yöneticilerinin hazırladıklarından farklıdır. Dolayısıyla başvuru türü ve şirket durumuna yönelik aksiyon alınması gerekir. 

Konkordato sürecinde şirket varlıkları satılamaz veya rehin verilemez. Bu, şirketin varlıklarının korunmasını ve borçların yeniden yapılandırılmasını sağlar.

Geçici Konkordato Mühleti Nedir?

Konkordatoda mühlet, borçların ödenmesi için tanınan süredir. Mahkeme, geçici mühlet için firmanın durumuna bağlı olarak 3 ile 5 ay aralığında karar çıkarır. Kesin mühletteyse zaman aralığı 12 aydan 18 aya kadar uzatılabilir. Mühlet süresi belirlenirken komiserin raporları ve alacaklıların dilekçeleri göz önünde bulundurulur. 

Konkordato mühleti, borçların ödenmesi için tanınan süreyi ifade eder. Geçici mühlet 3-5 ay aralığında olabilirken, kesin mühlet 12-18 ay arasında değişir.

İflasın Ertelenmesi Kurumu ve Konkordato Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?

İflasın ertelenmesi kurumu, halihazırda batma eşiğinde olan şirketlere, borçları için mühlet tanımayı amaçlar. Ödeme sürecinde alacaklıların çıkarını korumak önceliklidir. Konkordato ise hem borçların ödenmesine hem de şirketin kurtarılmasına yönelik bir uygulamadır. Davaya atanan komiserler yardımıyla işletmeye yol gösterilir. 

İflas içi konkordato, iflas ilanı vermiş firmalar için geçerlidir. Mahkeme, iflas ilanını geri çekerek firmanın borçlarını ödemesi için komiser ataması yapar.

Tasfiye süreciyle malların satışa sunulması, konkordato tarafından tercih edilmeyen bir durumdur. Bununla birlikte iflasın ertelenmesi kurumunun, tasfiye memurları aracılığıyla borçların ödenmesine yönelik aksiyon alması olasıdır. Dolayısıyla konkordato şirketin faaliyetlerine devam etmesine odaklanırken iflasın ertelenmesi kurumu borçların ödenmesini hedefler. 

Konkordato Nedir?

Konkordato, mali zorluk yaşayan firmaların borçlarını yeniden yapılandırma sürecidir.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato türleri arasında adi konkordato, iflas içi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato bulunur.

Konkordato Hangi Borçları Kapsar?

Konkordato, şirketin ticari faaliyetlerinden doğan borçları kapsar; bireysel ödenekleri ve devlet destek fonlarını kapsamaz.

Kimler Konkordato Yoluna Başvurabilir?

Borçlular, alacaklılar ve ödeme tahsil edemeyen işçi ve yöneticiler konkordato yoluna başvurabilir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ön proje dosyası, mali raporlar ve dilekçe ile asliye ticaret mahkemesine başvurulur.

Konkordato Müracaatı Hangi Merciye Yapılır?

Konkordato başvuruları asliye ticaret mahkemesine yapılır.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordato, mahkemenin onayı ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmasıyla ilan edilir.

Konkordato için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bilanço raporları, mal varlığı evrakları, denetim raporları, ödeme listeleri ve resmi dilekçeler gereklidir.

Geçici Konkordato Mühleti Nedir?

Geçici konkordato mühleti, 3-5 ay arası verilen ve borçların ödenmesi için tanınan süredir.

İflasın Ertelenmesi Kurumu ve Konkordato Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?

İflasın ertelenmesi, borçların ödenmesi odaklıdır; konkordato, borçların ödenmesi ve şirketin kurtarılmasına yöneliktir.

Konkordato için Başvuran Şirketin Malları Satılabilir mi?

Başvuru aşamasında şirket malları satılabilir, ancak karar sonrası satış yapılamaz.

Konkordato Talebi Reddedilirse Ne Olur?

Reddedilirse, mahkeme doğrudan iflas kararı verebilir.

Konkordato Mühleti Ne Kadardır?

Geçici mühlet 3 ay, kesin mühlet ise 12-18 ay arasıdır.

Konkordato Ne Demek?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen şirketlerin mali açıdan kurtarılması sürecidir.

Konkordato Sürecinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Konkordato süreçlerinde yetkili mercii, asliye ticaret mahkemesidir.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar