Halka Arz Nedir? Halka Arz Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 12.07.2024
Halka Arz Nedir? Halka Arz Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Halka arz, bir şirketin borsada işlem görmesi için hisselerini genel kamuya açık hale getirerek satışa çıkarmasıdır. Finansal süreç, kurumun belirli bir oranda hisse senedini arz etmesiyle başlar ve halka açık bir statüye ulaşmasına hizmet eder. Yapılan genel çağrı, şirketlere sermaye artırımı, yatırımcı tabanını genişletme ve kamuoyunda bilinirlik kazanma gibi avantajlar sunar.

Halka arz, bir şirketin hisselerini borsada genel kamuya açık hale getirerek satışa çıkarmasıdır.

Halka arz girişimi sonrasında hisselerin her türlü yatırımcının erişimine açık hale gelmesi, planlı bir büyüme stratejisi olarak da değerlendirilir. Yasal gereklilikleri yerine getiren ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını alan tüm işletmeler, kamu ile sermaye paylarını paylaşma imkanına sahiptir. Değerlendirme aşamalarını takip eden süreçte halka arz fiyatı netlik kazanır ve şirket hisseleri, borsada belirlenen rakam üzerinden işlem görmeye başlar.

Ücretsiz e-kitap:

E-ticaret sitesi nasıl kurulur?

Formu doldurun, 10 adımda e-ticaret sitesi kurulumunu anlattığımız e-kitabı indirin.

halka arz nedir

Kar amacı güden kurumların büyüme hedeflerine hizmet eden yatırım seçeneği, borsa yatırımcılarına da avantajlı fırsatlar sunar. Halka arz edilen şirketlerin hisselerine yatırım yapan girişimciler, ilgili kurumların büyüme potansiyelinden ve gelecekteki kârından pay alma imkanına sahip olur. Söz konusu hisseler, daha sonra borsada işlem göreceği için de pratik şekilde alınıp satılır.

Şirketlerin halka arz ile sermaye artırımı, yatırımcı tabanını genişletme ve kamuoyunda bilinirlik kazanma gibi avantajları vardır.

Halka Arz Çeşitleri-Türleri Nelerdir?

Halka arz, şirketlerin sermaye artırımı veya mevcut hisselerin satışı için başlatmış olduğu finansal süreçtir. Satış yöntemlerine göre farklı türlere ayrılan yatırım stratejisinin çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 • Talep Toplama: Halka arz sürecindeki talep toplama yöntemleri, finansal stratejilere veya pazar koşullarına göre farklılık gösterir. Sabit fiyatla, fiyat teklifi alma yoluyla ve fiyat aralığı belirleme şeklinde olmak üzere üç ayrı yaklaşım mevcuttur.
 • Borsada Satış: Halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylanmasını takip eden süreçte şirketin borsada işlem görmesi için başvuru yapılır ve paylar burada halka arz edilir. Tercih edilen yöntemde, hisse senetlerinin talep toplama süreci borsa tarafından yönetilir.
 • Talep Toplanmaksızın Satış: Hisse senetleri borsada işlem görmeyen genel kamuya açık şirketler tarafından veya belirli niteliklere sahip ortaklıklar dışındaki kurumlar üzerinden halka arz edilir. Satış, izahnamede belirlenen bir fiyat üzerinden yapılır.

Her bir halka arz türünde talep toplama süreci ve satış detayları farklılık gösterir. Şirketler, işlem öncesinde uygun olan satış yöntemini seçerek süreci planlı bir biçimde yönetmelidir. Söz konusu yöntemler, işletmelerin finansal ihtiyaçlarına ve stratejik hedeflerine göre önemli avantajlar sunar.

Halka arz işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesiyle gerçekleştirilir.

halka arz türleri

Halka Arz Şartları Nelerdir?

Şirketlerin sermaye piyasalarında faaliyet göstermeye başlaması için belirli şartları yerine getirmesini gerekir. Hedeflenen noktaya ulaşılması noktasında belirtilen standartlar dahilinde ilerlenmeli ve yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edilmelidir. Halka arz sürecinin tamamlanabilmesi için dikkatle izlenmesi gereken şartlar şu şekildedir:

 • Hisselerini genel kamuya açmak isteyen şirketler, mutlaka yetkili aracı kurumlarla iletişime geçmeli ve halka arz sürecinin başlamasını sağlayan aracılık sözleşmesini imzalamalıdır.
 • Şirketler, halka arz işlemlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi adına Sermaye Piyasası Kurulu ile sözleşme imzalamalıdır. SPK mevzuatına uygun hale gelmesinin ardından süreç başlatılır.
 • İşletme faaliyetlerine ilişkin veriler, Borsa İstanbul ve SPK uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. Şirketin konumu, faaliyet alanları, finansal durumu ve diğer önemli bilgiler üzerinde incelemeler gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şirketin hisse senetlerinin kamuya sunulmasının uygun olup olmadığı belirlenir. Herhangi bir sorun görülmemesi durumunda işlemler fiilen başlar.

Başvuru süreci; SPK ve Borsa İstanbul’a müracaat, izahname hazırlığı, talep toplama ve kotasyon aşamalarından oluşur.

Halka arz işleminin şirketlerin sermaye piyasalarına katılımını ve kamuya açıklığını artırması, yatırımcılara da yeni fırsatlar sunar. Sürecin başarıyla sonuçlanması adına işletmelerin yasal düzenlemelere uyması ve profesyonel bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.

halka arz edilecek firmalar

Halka Arz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halka arz başvurusu için izlenmesi gereken bazı temel süreçler vardır. Düzenleyici kuruluşların denetimi altında gerçekleşen işlemler, SPK ve Borsa İstanbul kurumlarına yapılan müracaatlar, izahname hazırlığı, talep toplama ve kotasyon süreçleri; halka arzın başarıyla tamamlanması için gereklidir. Genel hatlarıyla başvuru evresi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu
 • Yetkililerinin Başvuru İncelemeleri
 • Takasbank ve MKK’ye Müracaat
 • Borsa İstanbul Tarafından Kotasyon Başvurusu Onayı
 • Kurul tarafından Halka Arz İzahname Onayı
 • Halka Arz ve Talep Toplama
 • Borsa Kotuna Alınması ve Payların İşlem Görmeye Başlaması

Şirketler, sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için ön hazırlıkları tamamlamalı ve başvuru işleminden onay aşamasına kadar olan zaman diliminde planlı bir çalışma içinde olmalıdır.

halka arz

Halka Arz için Gereken Belgeler Nelerdir?

Halka arz için gerekli belgeler arasında; halka arz prospektüsü, izahnamede yer verilen bağımsız denetim raporları, başvuru formu, aracılık sözleşmesi, SPK tarafından onaylanan güncel esas sözleşme, şirketin statüsü ve yönetim yapısı hakkında bilgi veren diğer yasal belgeler yer alır. Başvuru paketinin bir parçası olan evrakların, belirtilen standartlara uygun ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi başvurunun olumlu sonuçlanması için önemlidir.

Hemen E-ticaret'e Başlayın!

E-ticaret adım atmadan önce, IdeaSoft e-ticaret yazılımlarını ücretsiz deneyebilirsiniz.

image

E Ticaret Şirketi Halka Arz Olur Mu?

E-ticaret şirketlerinin, halka arz sürecinin bir parçası olması mümkündür. Kurumsal itibarını güçlendirmek isteyen işletmelerin başvurduğu finans stratejisi, gerekli mali kaynakların sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilir. Halka arz yoluyla elde edilen sermaye, işletmenin yeni pazarlar keşfetmesine, müşteri tabanını genişletmesine ve operasyonel kapasitesini artırmasına imkan tanır.

Halka Arz Olan E Ticaret Siteleri / Şirketleri

Sermaye piyasalarına erişim sağlayan ve büyüme hedeflerini finanse etme amacı taşıyan şirketler, halka arz edilecek hisseler sunar. Bu noktada e-ticaret sektöründeki gelişmelere bağlı olarak yaşanan ticaret hacmi, işletmeleri halka arz süreciyle sermaye piyasalarına giriş yapmaya teşvik etmiştir. Örneğin, uluslararası yatırımcılara açılan ve büyük ilgi gören Hepsiburada'nın halka arzı, Türkiye'nin ilk NASDAQ'ta işlem gören e-ticaret şirketi olma unvanını kazanmıştır. Diğer yandan kurumsal yönetim standartlarını yükselten ebebek halka arz planlarını açıklayarak bu süreçte önemli adımlar atmıştır. 

Halka arz hesaplamasında şirket değeri ve yatırımcıların ödemeye istekli olduğu fiyat dikkate alınır.

Halka Arz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Halka arz hesaplamasında, şirket değeri ve yatırımcıların ödemeye istekli oldukları fiyat dikkate alınır. Hisse senedi fiyatlandırmasında tercih edilen yöntemler arasında ise sabit fiyat ve arz-talep yer alır. Sabit fiyat yönteminde; şirket hem piyasa araştırmaları hem de finansal analizleri doğrultusunda sabit bir fiyattan hisse senetlerini yatırımcılara sunar. Arz-talep yönteminde; hisse senedi fiyatı, piyasa koşullarına göre arz ve talep dengesi göz önünde bulundurularak belirlenir.

Halka Arz Ne Zaman Yapılır?

Halka arz takvimi ve sürecin zamanlaması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Şirketin kamu ile sermaye paylarını paylaşması için oluşturulan program, işlemin ne zaman gerçekleştirileceğini ve sürecin nasıl işleyeceğini belirler. İşletmenin finansal durumu veya büyüme planları da göz önünde bulundurularak hızlı bir sermaye artışı için en ideal zaman dilimi tercih edilir.

Halka Arz Takvimi

Halka arz takvimi sürecin zamanlamasını ve planlamasını belirleyen programdır. Şirketin halka arzının duyurulduğu tarihten itibaren hisselerin genel kamuya açık hale geldiği tarih aralığını kapsar. Söz konusu aşamaların düzenli ve etkili bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Piyasa koşullarının en iyi şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyan takvim, başarılı bir halka arz gerçekleştirmesi için oldukça önemlidir.

Halka Arz Nedir?

Halka arz, bir şirketin hisselerini genel kamuya açık hale getirerek satışa çıkarmasıdır.

Halka Arz Çeşitleri-Türleri Nelerdir?

Halka arz çeşitleri, talep toplama, borsada satış ve talep toplanmaksızın satış olarak ayrılır.

Halka Arz Şartları Nelerdir?

Halka arz için yetkili aracı kurumlarla ve SPK ile sözleşme imzalanmalı, şirket verileri değerlendirilmelidir.

Halka Arz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halka arz başvurusu SPK ve Borsa İstanbul'a müracaat edilerek yapılır.

Halka Arz için Gereken Belgeler Nelerdir?

Halka arz için izahname, bağımsız denetim raporları, başvuru formu ve aracılık sözleşmesi gibi belgeler gereklidir.

E-ticaret Şirketi Halka Arz Olur Mu?

E-ticaret şirketleri de halka arz olabilir.

Halka Arz Olan E-ticaret Siteleri / Şirketleri Hangileridir?

Hepsiburada ve ebebek, halka arz olan e-ticaret şirketlerine örnektir.

Halka Arz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Halka arz hesaplamasında şirket değeri ve yatırımcıların ödemeye istekli olduğu fiyat dikkate alınır.

Halka Arz Ne Zaman Yapılır?

Halka arz, şirketin finansal durumu ve büyüme planları göz önünde bulundurularak uygun zamanda yapılır.

Halka Arz Takvimi Nedir?

Halka arz takvimi, şirketin halka arzının duyurulduğu ve hisselerin kamuya açık hale geldiği tarih aralığını kapsar.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar