ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir? En İyi 6 ERP Programı 

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 01.05.2024
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir? En İyi 6 ERP Programı 

Her türden işletme için önemli olan kaynak yönetim süreci, ticari faaliyetlerin sürekliliğini sağlar. Bu noktada mevcut iş gücünüzü, makine ve ham madde cinsinden kaynaklarınızı planlı kullanmanıza yardımcı olan ERP altyapıları devreye girer. Sistematik yapısıyla öne çıkan bu altyapılar, verimlilik bakımından çeşitli avantajlar sağlar. Peki, yönetsel bir kavram olarak ERP nedir? Gelin, birlikte bakalım.

ERP sistemi, kaynaklarının planlanmasında şirketlerin kullandığı yazılımsal altyapıdır. Program içeriklerinde finans, satın alma, üretim ve envanter gibi çeşitli modüller yer alır. Dolayısıyla ticari faaliyetlerinizin sürekliliğini sağlama noktasında bu tip sistemlerden etkili biçimde faydalanmanız mümkündür. ERP sistemleri, kullanım süreci ve öne çıkan yazılımlar hakkında tüm detayları yazı içerisinde bulabilirsiniz.

erp nedir

ERP Sistemlerinin Tanımı

Gerçek zamanlı bir yapıya sahip olan ERP altyapıları, proje süreçlerinin yönetimini bulut tabanlı sistemlere taşır. Aynı zamanda insan kaynaklarından fabrika çalışmalarına kadar pek çok farklı alanı bütünleşik olarak değerlendirmenize yardımcı olur. Hızlı bir akış sayesinde kurumsal kaynak planlarını işleme alma ve aktarım sağlama noktalarında avantaj sağlamanız mümkün hale gelir. 

İPUCU:

ERP sistemleri, kaynak planlama sürecinizde gerçek zamanlı veri sağlar ve departmanlar arası iş birliğini kolaylaştırır. ERP'nin entegre yapısı, şirket içi süreçleri merkezi bir sistem üzerinden yönetmenize olanak tanır.

Kurumsal kaynak planlama yazılımları arasında tercih yapmadan önce ERP’nin sunduğu avantajları ve işleyiş biçimini yakından tanımalısınız. Aynı zamanda kapsam alanı noktasında da fikir sahibi olmanızda fayda vardır. Böylece işletmenize uygun yazılımsal çözümleri bulma yolunda etkili bir adım atabilirsiniz. 

erp sistemi nedir

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?

Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin verimliliği artırmak için ticari faaliyetlerini bütüncül biçimde değerlendirmeye alması ve uzun vadeli çözümler üretmesidir. Üretimde kullanılan ham madde, iş gücü, personel durumu ve finansal akış gibi temel kaynaklarınızın nitelikli takibiyle planlamadan verimli sonuçlar alabilirsiniz. Bu noktada program düzenleme sürecinde yararlanabileceğiniz ERP yazılımları öne çıkar. 

İPUCU:

ERP, işletmenin çeşitli fonksiyonlarını tek bir veri tabanında birleştirerek iş akışlarını daha verimli hale getirir. ERP'nin temel amacı, kaynak kullanımını optimize etmek ve iş süreçlerini standardize etmektir.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP, finansal süreçlerin, pazarlama kampanyalarının ve müşteri yönetim süreçlerinin takibini kolaylaştırarak kurum içi kaynakları ve iş gücünü etkili biçimde yönetmenize yardımcı olur. Bu bakımdan şirket performansını yükseltmeye destek olan bir altyapı olarak değerlendirilebilir. Yazılımın farklı modüllerinden faydalanarak iş süreçlerinin çeşitli alanlarını etkin bir şekilde takip edebilir ve yönetebilirsiniz. 

İPUCU:

ERP, finansal raporlama ve stok yönetimi gibi temel işlevlerin yanı sıra müşteri ilişkileri ve insan kaynakları gibi kritik iş süreçlerini de destekler. Bu entegrasyon, iş süreçlerinde tutarlılık ve verimlilik sağlar.

Planlama yazılımları, farklı sistemlerle entegrasyon niteliği ve veri analiz araçlarının kullanımına imkan sunması bakımından işletmelere avantaj sağlar. Aynı zamanda departmanlar arası raporlama mekanizmasının gelişimini de mümkün kılar. Dolayısıyla ilgili sistemler sayesinde tüm operasyonlarınızı bütüncül biçimde, tek elden değerlendirmenize olanak verir. 

ERP Ne İşe Yarar?

ERP Nasıl Çalışır?

İşlevsel bir yapıya sahip olan ERP yazılımı, farklı iş kollarını kapsayan modüllerin bütünleşik biçimde çalışmasına dayalıdır. Finans, insan kaynakları, satın alma ve üretim gibi alanların tek bir panelden yönetilmesine imkan sunar. Aynı zamanda verilerin işlenerek raporlama sürecine dahil edilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla CRM altyapılarına benzer bir çalışma prensibine dayanırlar. Bununla birlikte kapsam bakımından ilgili yazılımları da içine alan geniş bir skalaya sahiptirler. 

İPUCU:

ERP sistemleri, modüler yapıya sahip olup, bu yapı her bir işlev için ayrı modüller içerir. Bu modüller, organizasyonun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve genişletilebilir, böylece ERP sistemi, işletmenizin büyümesine uyum sağlar.

Küresel çapta çeşitli sağlayıcılar tarafından sunulan ERP’ler, bulut veya yerel sunucu tabanlı biçimde çalıştırılır. Her iki yöntem de güvenlik duvarları ve şifreleme sistemleriyle desteklenerek verileri koruma altına alabilir. Sistem içerisindeki rol atamaları sayesinde verilere kimlerin erişebileceğini belirlemek mümkündür. Bu bakımdan sağlıklı bilgi akışı sağlama niteliğine sahip olduklarını belirtmekte fayda vardır. 

ERP Nasıl Çalışır?

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP yazılımları, birbirinden bağımsız da çalışabilen çeşitli modüler yapılara ve alt sistemlere sahiptir. Envanter, üretim, insan kaynakları ve proje yönetimi gibi temel modüllerin yanı sıra satış takibi gibi çeşitli kollar da program içerisinde yer alır. Bu bakımdan çok yönlü bir yönetim deneyimi yakalamanız mümkündür. İşlevsel modülleri yakından tanıyarak çalışmalarınıza uygun seçenekleri değerlendirmeye alabilirsiniz.

İPUCU:

ERP modülleri, işletmenizin çeşitli bölümlerindeki ihtiyaçlara hizmet eder. Bu modüller arasında finans, insan kaynakları, üretim, satın alma ve müşteri ilişkileri yönetimi bulunur ve tüm bu sistemler entegre bir şekilde çalışır.

ERP Fonksiyonel Modülleri

İşlevsel ERP modülleri, temel olarak kaynak sınıflandırmasını ve takip sürecini ele alır. İş gücünden tüketici niteliklerine kadar her kaynağın kendine özgü bir alt sistemi bulunur. Dolayısıyla programdan yararlanarak insan kaynaklarından müşteri takibine kadar çeşitli sahalarda planlama yapabilir, kaynaklarınızı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 

Kurumsal kaynak planlama sürecine başlamadan önce işletmenizin yönetim sürecinde ihtiyaç duyduğunuz araçları etkili biçimde listelemeniz gerekir. Aynı zamanda hangi ERP modüllerinin gereksinimlerinize yanıt verdiğini öğrenmeniz önemlidir. Bu noktada her alt sistemi yakından tanımanız avantaj sağlar. Başlıca fonksiyonel modüller ve içerikleri aşağıdaki gibi sıralanır: 

Finans Modülleri

Finans altyapısı, şirketin iç muhasebesinin tutulmasını temel alan modüldür. Mali süreçlerin yönetimi bu başlık altında incelenir. Sistem üzerinde takibini gerçekleştireceğiniz mali kaynaklarınızı çeşitli formatlarda raporlara dökerek yönetim sürecine dahil edebillirsiniz. Bu sayede şirketin finans akışını daha pratik biçimde gerçekleştirmeniz mümkün hale gelir. Finans modülüyle işleme alabileceğiniz başlıca analitik veri türleri şunlardır:

 • Alacak/Borç Hesapları 
 • Ciro ve Kâr Takibi 
 • Sabit Varlıkların Değerlendirilmesi 
 • Periyodik Finansal Raporlar 
 • Ödeme Planları ve İşletme Mali Akışı 
 • Kaynak Satın Alımı 
 • Müşteri Ödemelerinin Takibi 
 • Pazarlama Kampanyalarının Dönüt Oranı 
 • Oluşturulan Faturaların Takibi

Tüm bu analitik verileri bütüncül yapıdaki ERP yazılımlarıyla işleme alabilir, farklı departmanlarla paylaşabilirsiniz. Bu sayede şirket içi veri akışını hızlandırmanız ve doğru orantılı biçimde performans artışı sağlamanız mümkün hale gelir. 

İK (İnsan Kaynakları) Modülü

Etkili bir personel takip süreci her türden işletme için performans bakımından kilit rol oynar. Özellikle büyük bir iş hacmine sahip olan şirketlerde çalışan bilgilerinin ve rolünün yönetimi önem arz eder. Bu noktada kurumsal kaynak planlama yazılımlarındaki insan kaynakları yönetim sistemlerini değerlendirmenizde fayda vardır. İşe giriş süreçleri, eğitim bilgileri, iletişim ve adres verileri gibi özlük detaylarını yazılım içerisinde takip edebilirsiniz. 

HR modülü içerisinde prim, ek mesai, kariyer planlama ve maaş güncelleme gibi çeşitli verileri işleme almanız mümkündür. Böylece mali bilgileri finans departmanına hızlı biçimde iletebilir, iş gücünü nitelikli biçimde değerlendirmek için gerekli eğitim alanlarında çalışmalar yürütebilirsiniz. 

Üretim Modülü

Üretim sistemi, kullanılan kaynakların ve elde edilen ürünlerin planlanmasında kullanılır. Bununla birlikte mevcut iş gücü hacmiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla insan kaynakları, finans ve envanter gibi departmanlarla aktif veri akışını beraberinde getirir. Bu bakımdan işletmenin sürekliliğinin sağlanması ve performansın artırılması için kilit rol oynadığını belirtmekte fayda vardır. 

ERP içerisinde üretim modülünün aktif kullanımı, Ar-Ge süreçlerinde de şirketiniz için avantaj sağlayacaktır. Mevcut durumu analiz ederek hangi çalışmaların gelişiminizde etkili olacağını belirlemeniz mümkündür.

Satın Alma Modülü

Şirketlerin satın alma işlemlerini entegre biçimde takip etmesini sağlayan modül, potansiyel iş olanaklarının değerlendirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda finans, HR ve envanterle doğrudan ilişkili olması bakımından çok yönlü analiz imkanı sunar. Bu bakımdan işletmenizin takibinde mutlaka yer vermeniz gereken bir sistem olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Satın alma işlemlerinin planlamasında geçmiş çalışmaların raporlandırılması ve ilgili departmanlarca fonksiyonel biçimde değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada yazılım üzerinden sağlayacağınız veri akışını periyodik biçimde düzenlemeniz oldukça önemlidir.

Envanter Modülü

Envanter modülü, şirketin ham madde ve ürün temelli stoklarının sistematik biçimde incelenmesini sağlar. ABC, JIT, MOQ gibi metodolojik yöntemlerle kaynakların kontrol edilmesi sayesinde takip sürecinde yüksek performans yakalanması mümkün hale gelir. Bu noktada sunulan analitik altyapıyı envanterleriniz üzerinde fonksiyonel biçimde değerlendirmeniz kilit rol oynar. 

Stokların kısa periyotların halinde düzenlenmesi durumunda sistem üzerindeki verilerin her daim güncel tutulması oldukça önemlidir. Dolayısıyla etkili kullanım için işletmenizin  raporlama aralığı noktasında belirli bir kural bütününe sahip olması gerekir. Bununla birlikte farklı departmanlarla iletişiminizi aktif tutarak çok yönlü veri akışı gerçekleştirmelisiniz.

Satış Modülü

Çeşitli alt kollara sahip olan satış modülü içerisinde CRM olarak da bilinen müşteri takip ve analiz süreçlerine dayalı pazarlama stratejileri geliştirmeniz mümkündür. Aynı zamanda çeşitli değerlendirmelerle müşterilerin kalıcılığı, nakit akışının güçlendirilmesi gibi konularda avantaj sağlayabilirsiniz. Böylece satış oranları ve performans durum takibi bakımından altyapınızı geliştirmiş olursunuz.

Satış ekiplerinizi sistem içerisine dahil etmek için ilgili alanda sunulan ERP eğitimi seçeneklerini değerlendirmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede programın aktif kullanımı ve raporların analiz süreci noktasında sağlam bir temel inşa edebilirsiniz. 

ERP Teknik Modülleri

Teknik modüller, ERP programı üzerinde verimli bir çalışma ortaya konulabilmesi için oldukça önemlidir. Güvenlik, arayüz, ağ altyapısı, rol ve yetki yönetimi gibi sistemsel nitelikler bu başlık altında incelenir. Aynı zamanda veri analizi, yönetim bilgilendirme, raporlama bileşenleri de teknik modüllere dahildir. 

Etkili bir ERP sistem yönetimi için teknik işlevlerin yakından tanınması oldukça önemlidir. Bununla birlikte gerekli noktalarda ERP uzmanı danışmanlığında çalışılması gerekir. Böylece programı daha işlevsel biçimde kullanmanız mümkündür. Kurumsal kaynak planlama yazılımlarındaki başlıca teknik sistemler ve yapılar şu şekildedir: 

Temel Bileşenler

Temel bileşenler, sistemin işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bulunması gereken niteliklerdir. Donanım, yazılım altyapısı, özel ağlar ve veri tabanları sistemin temel bileşenleri arasında yer alır. Aynı zamanda veri yedekleme, kullanıcı hesaplarının yönetimi ve güvenlik takibi de bu gruba dahildir. Sistem içerisinde ilgili bileşenlerin yer almaması veya farklı formatlarda bulunması, performans üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

Güvenlik Modülü

Güvenlik modülleri, sistemin veri aktarımı ve depolama süreçlerini çeşitli yöntemlerle koruma altına alır. Kriptografik şifreleme yöntemleri, güvenlik duvarları gibi yöntemlerle şifrelenen veri havuzları, yetki tanınmayan 3. parti kullanıcıların erişimine kapalıdır. Aynı zamanda ilgili modüller sayesinde sistemin denetimi düzenlenebilir ve aktiviteler takip edilebilir. Böylece yapılan işlemlerin şirket özelinde tamamen güvenli biçimde işlenmesi mümkün hale gelir.

Ağ ve Arayüz

ERP yazılımları, bulut tabanlı ve şirket içi sunucu olmak üzere iki farklı biçimde çalıştırılabilir. Bu noktada işletme boyutunuza ve iş hacminize göre ağ modülleri arasında tercih yapabilirsiniz. Tek bir merkezden yönetilen operasyonlar için lokal ağları, farklı bölgelerde saha çalışması gerektiren altyapılardaysa bulut tabanlı sistemleri kullanmanızda fayda vardır. Böylece erişilebilirliği ön planda tutan, verimli bir kullanım elde edebilirsiniz. 

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim bilgi sistemi, departmanlar arası raporlama mekanizmasını mümkün kılan modüldür. İlgili sistem sayesinde finans, üretim ve insan kaynakları gibi sahalarda yürütülen çalışmaların pratik biçimde yönetime aktarımını gerçekleştirebilirsiniz. Böylece periyodik raporlama ve takip süreçlerinde kolaylık sağlamış olursunuz. Planlamalarınızı ilgili veriler ışığında geliştirebilir, çalışmalarınızda yüksek verimlilik elde edebilirsiniz. 

Uygulama Programlama Modülü

Bazı ERP sistemleri, şirketler tarafından yarı veya tam özelleştirilebilir yapıya sahiptir. İlgili nitelik sayesinde kaynak planlama sistemi üzerinde işletme ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilir. Bu noktada açık kaynaklı ve gelişime uygun sistemleri tercih etmenizde fayda vardır. Açık kaynak yapılı, özelleştirilebilir planlama yazılımı Canias, uygulama programlama noktasında güçlü seçenekler arasında yer alır.

Analitik Modül

Analitik modüller, veri yorumlama ve işleme süreçlerine yardımcı olan bileşenlerle öne çıkar. Periyodik raporlama çalışmalarında önem arz eden veri grafikleri ve metodolojik yorumlama formatları ilgili bileşenler arasında yer alır. Analitik modül içeriğinin çeşitli yapay zeka uygulamalarıyla desteklenmesiyle verimli sonuçlar elde edilebilir. Bu noktada ilgili niteliğe sahip Microsoft Dynamics gibi seçenekleri değerlendirmenizde fayda vardır. 

Harici Kullanım için Açılan API’ler

ERP sistemlerinde harici internet siteleri ve eklentilerin aktif kullanımı için API seçenekleri bulunur. Erişim ve yetkilendirme sürecini güvenli biçimde yürüten bu anahtarlar, programın farklı yazılımlar eşliğinde kullanımına olanak tanır. Bu sayede verimlilik ve esneklik bakımından avantaj elde edilebilir. Örneğin, SAP yazılımının REST API altında Microsoft Dynamics sistemleriyle entegre çalışması, çapraz platform desteği sağlar. 

ERP Sistemlerinin Faydaları

Kurumsal kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlayan ERP sistemleri, verimlilik ve performans bakımından çeşitli faydalara sahiptir. Personel yönetiminden müşteri iletişimine kadar oldukça geniş bir alana yayılan bu avantajlar, gelişim sürecine büyük bir katkı sağlar. Bu noktada ERP’nin önemi, faydaları ve neden kullanılması gerektiği hakkında detaylı bilgi edinmeniz oldukça önemlidir. Bu bilgiler eşliğinde etkili bir tercih yapabilir, sistemin avantajlarından nitelikli biçimde faydalanabilirsiniz. 

ERP’nin Şirketler için Önemleri Nelerdir?

ERP yazılımları, temelde kaynakların etkin kullanımını hedefler. Stok, iş gücü, satın alma ve finans noktalarında şirketin elindeki kaynakları takip etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda analitik yönü ve içgörü imkanı sayesinde gelecek projelerde verimlilik temelli planlamalar yapabilmenize olanak tanır. Bu bakımdan Ar-Ge türünden çalışmalarınızda etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar. 

İPUCU:

ERP, şirket kaynaklarını daha etkin kullanmanıza yardımcı olur ve karar verme süreçlerini destekleyerek işletmenizin genel verimliliğini artırır. Ayrıca, ERP sistemleri iş süreçlerinin daha şeffaf olmasını sağlayarak yönetimde tutarlılık ve güvenilirlik sağlar.

Kurumsal kaynak planlama yazılımlarının bir diğer önemli niteliği, şirket içi raporlama mekanizmalarını geliştirmesidir. Sistem üzerinden oluşturacağınız personel profilleri ve mali analitik raporları, hızlı bir şekilde diğer departmanlarla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda teknik altyapının gücünden faydalanarak yetkilendirme ve güvenliği bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Bu sayede süreç yönetimini pratik biçimde takip ederek daha etkili sonuçlar almanız mümkün hale gelir.

ERP Sistemlerinin Faydaları

ERP’nin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

ERP sistemlerinin teknik ve işlevsel bakımdan sunduğu birbirinden farklı avantajlar bulunur. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre faydalanabileceğiniz modüller, veri takibi ve akışı bakımından güçlü bir altyapı sunar. Bu noktada sunulan olanakları yakından tanımanız oldukça önemldiir. ERP’nin sağladığı başlıca imkanlar şunlardır: 

 • Finans alanında genel muhasebenin takibini kolaylaştırır. Aynı zamanda fatura oluşturma süreçleri için entegre yapıya sahiptir. 
 • İnsan kaynakları departmanının personel özlük ve maaş verilerini düzenli bir şekilde kayıt altına almasına yardımcı olur. 
 • Stok, iş gücü ve üretim hacmi gibi verilerin raporlanmasına imkan tanır. Aynı zamanda planlama sürecinde yönetsel ayrıcalıklar sunar. 
 • Müşteri yönetim sistemlerinin entegre biçimde kullanılmasını sağlar. 
 • Ar-Ge çalışmalarında farklı departmanlara ait verilerin bütüncül biçimde analiz edilmesine destek olur. 
 • Ürünlerin dağıtım, tahsilat takibi gibi süreçlerin yönetimini mümkün kılar.
 • ABC, JIT gibi yaklaşımlarla birlikte envanter yönetimi ve demirbaşların takibinde kolaylık sağlar. 
 • Şirket verilerine gereken yer ve konumda hızlı bir şekilde erişmek mümkün hale gelir. 
 • Gerçek zamanlı veri raporlama imkanı sunar. Aynı zamanda analiz süreci için pratik çözümlere sahiptir. 
 • Verilere erişim sağlayacak kişilerin pratik biçimde düzenlenmesine olanak tanır. Şirket dışı paylaşımlarda şifreleme altyapılarıyla güvenli veri aktarımı gerçekleştirilir. 

Tüm bu avantajlarla birlikte programın bütüncül yapısı sayesinde yararlanabileceğiniz pek çok farklı olanak bulunur. İşletmenize uygun sistemi seçmeniz dahilinde performans bakımından kayda değer artış yakalamanız mümkündür.

İPUCU:

ERP sistemleri, iş süreçlerini otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır. Ayrıca, ERP veri analizi ve raporlama araçlarıyla stratejik planlama ve karar verme süreçlerine değerli bilgiler sunar.

Firmalar Neden ERP Programı Kullanmalıdır?

Kaynakların aktif biçimde takip edilmesi, sınıflandırılması ve kullanımının planlanması işletme için her boyutta kritik rol oynar. Mali hesapların ve envanter kayıtlarının düzenli biçimde takip edilmesiyle performans artışı sağlanması mümkündür. Bu noktada ERP yazılımlarının bütüncü işlem yeteneği ve departmanlar arası güçlü iletişim ağından faydalanmanız size avantaj sağlar. 

İPUCU:

ERP sistemleri, işletmenizin operasyonel verimliliğini artırırken aynı zamanda maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Güvenli veri saklama ve kolay erişim imkanı sunarak iş süreçlerinizi her zaman ve her yerden yönetmenize olanak tanır.

ERP programları güvenlik bakımından gelişmiş altyapılara sahiptir. Gerçekleştireceğiniz veri girişlerini güçlü bulut tabanlı sunucularda veya lokal ağlarda depolayabilir, tüm kayıtları güvenli biçimde muhafaza edebilirsiniz. Bununla birlikte dilediğiniz zaman verilere yeniden erişim sağlayarak raporlama sisteminizi güçlendirmeniz mümkündür. 

Önde Gelen ERP Yazılımları

Önde Gelen ERP Yazılımları

Kurumsal planlama sürecinde işletmenizin ihtiyaçlarına göre tercih edebileceğiniz pek çok farklı sistem bulunur. Uluslararası düzeyde nitelikli çözümler sunan bu programlar, içerik bakımından farklılık gösterir. Modüler yapıların birbiriyle bağıntısı ve işletme türü yazılımın niteliğini belirleyen faktörler arasındadır. Dolayısıyla her program kendine özgü bir sistematiğe sahiptir. 

İPUCU:

En popüler ERP sistemleri arasında SAP, Oracle ve Microsoft Dynamics gibi yazılımlar bulunur. Bu sistemler, geniş modüler yapıları ve özelleştirilebilir özellikleri ile çeşitli endüstrilerde ve işletme büyüklüklerinde etkili çözümler sunar.

Tercih sürecinde programların sunduğu modülleri ve kapsam alanlarını mercek altına almanız oldukça önemlidir. Edineceğiniz bilgiler eşliğinde gereksinimlerinizi karşılayacak seçenekleri değerlendirmeniz mümkün hale gelir. Bu sayede işletmeniz için en iyi ERP programı tercihini gerçekleştirebilirsiniz. Dünya çapında yaygın olarak kullanılan başlıca kaynak planlama yazılımları şunlardır:

SAP ERP Çözümleri

Alman yazılım şirketi SAP tarafından geliştirilen Business One modülü, esnek bir işleyiş biçimine sahiptir. Modüllerin yüzlerce kullanıcı tarafından eş zamanlı şekilde kullanılması ve optimize edilmesi mümkündür. Sistem, insan kaynakları ve personel yönetimi bakımından da oldukça güçlüdür. Aynı zamanda özelleştirilebilirlik bakımından şirketlere geniş bir alan sunar. Dolayısıyla kobiler ve büyük işlem hacmine sahip şirketler için ERP SAP altyapısında ilerlemek etkili bir tercih olacaktır. 

Oracle ERP

Yazılım devi Oracle’ın geliştirdiği ERP sistemi, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkar. Pek çok farklı niteliği bulunan multi-disipliner yapıdaki yazılımın güçlü bir sunucu altyapısı bulunur. Aynı zamanda kullanıcılara talep edilen modüllere göre fiyatlandırma sunulur. Dolayısıyla işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik tercih yapmanıza imkan veren, etkili bir işleyiş biçimine sahiptir. 

Microsoft Dynamics ERP

Yapay zeka destekli Mirosoft Dynamics, işletmeler için sunulan tüm çözümlerin tek çatı altında toplanmış versiyonudur. Yazılım içerisinde satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, envanter raporlama ve finans başta olmak üzere pek çok farklı modül yer alır. Birbiriyle bütüncül biçimde çalışan modüller, yapay zeka ve Office altyapısıyla güçlendirilmiş yapıdadır. Aynı zamanda programın arayüzü modern standartlarda tasarlanmış, kullanıcı dostu bir yapıdadır. 

LOGO ERP Çözümleri

ERP Logo, yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen kaynak planlama altyapısıdır. İdari ve operasyonel süreçleri tek bir çatı altında toplayan sistem, her türden şirket için uygun yapıdadır. Aynı zamanda dijital bankacılık ve fatura oluşturma sistemleriyle entegre olması bakımından Türkiye bazlı çalışmaların finansal süreçlerinde sıkça tercih edilen altyapılar arasındadır. Dolayısıyla ERP’yi mali yönetimde aktif biçimde kullanmak istiyorsanız ilgili altyapıyı değerlendirebilirsiniz. 

Mikro ERP Yazılımları

Ticari faaliyet yönetimi noktasında güçlü bir sisteme sahip olan Mikro, ithalat ve ihracatın takibinde etkili seçeneklerdendir. CRM olanağı sayesinde müşteri ilişkilerini nitelikli biçimde düzenlemeniz mümkündür. Aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), konsolide ve enflasyon muhasebesi modülleriyle mali süreçlerin yönetiminde avantajlı bir kullanım vadeder. İşlevsel yapıdaki yazılım, Microsoft Office programlarına yönelik dışa aktarma özelliğine de sahiptir.

Canias ERP

Bulut tabanlı çalışma prensibine sahip Canias ERP, işletim sistemi fark etmeksizin her cihazdan erişime açıktır. Açık kaynaklı olması gereği şirketinizin ihtiyaçlarına göre programı özelleştirmeniz mümkündür. Yazılım, yüksek entegrasyon ve uyumluluk niteliğiyle geniş bir sahaya yayılan operasyonlarınızın yönetim sürecinde kolaylık sağlar. Bu bakımdan esnek bir ERP programı olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

ERP Seçim Süreci

Kurumsal kaynak planlama yazılımları arasında tercih yaparken seçenekleri etkili biçimde değerlendirmeniz oldukça önemlidir. Sistemin hem maliyet hem de işlevsel nitelikler bakımından işletmenize uygun olması gerekir. Bu noktada gereksinimlerinizi doğru biçimde analiz etmenizde fayda vardır. Elde ettiğiniz verilere bağlı olarak ERP sistemlerinin sunduğu ayrıcalıkları incelemeli, şirketinizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak seçeneği tanımalısınız. 

İPUCU:

ERP seçimi yaparken, işletmenizin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip sistemleri tercih edin. İhtiyaç analizi ve maliyet değerlendirmesi, bu süreçte doğru ERP sistemi seçimi için kritik öneme sahiptir.

Her ERP altyapısının kendine özgü fiyatlandırma biçimi bulunur. Bu noktada özelleştirilebilirlik, işleve göre fiyatlandırma ve gereksinimleri yanıtlama gibi durumları yakından incelemeniz gerekir. Aynı zamanda detaylı bir maliyet değerlendirmesi yaparak sistemin ekonomik açıdan etkili bir çözüm sunacağından emin olmalısınız. 

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizi sürecinde şirketinizi değerlendirirken bazı temel parametrelere bağlı hareket etmenizde fayda vardır. Bu sayede daha doğru ve nitelikli bir profil ortaya çıkarmış olursunuz. Planlama programı seçerken başlıca mercek altına almanız gereken faktörler şu şekildedir:

 • Operasyonel departmanların üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu araçlar
 • Satış yönetimi ve pazarlama alanında çalışmalara uygun CRM sistemlerinin değerlendirilmesi
 • Şirket muhasebesinin finans departmanıyla ilişkilendirilmesi ve rapor mekanizmasına duyulan ihtiyaç 
 • İşletmenin operasyonel yapısına bağlı bulut altyapısının gerekliliği 
 • Analiz süreçlerinde gerek duyulan veri işleme formatları 
 • Periyodik raporlama biçimine uygunluk 
 • Maaş ve prim takibine dayalı kayıt tutma gereksinimi bulunup bulunmaması 
 • İnsan kaynakları departmanı özelinde yapılan personel değerlendirmeleri 
 • Stok bileşenlerine uygun olarak yapılandırılmış envanter altyapısı 
 • e-Fatura ve ödeme altyapılarının entegrasyonuna gerek duyulup duyulmadığı 

Tüm bu parametreleri sürece dahil ederek ihtiyaç analizini başarılı bir şekilde tamamlamanız mümkündür. Böylece program ve maliyet değerlendirmesi adımlarında tercih yapmanızı kolaylaştıracak nitelikli bir veri elde etmiş olursunuz. 

Maliyet Değerlendirmesi

ERP Yazılımları arasında tercih yaparken maliyet değerlendirmesi sürecine özen gösterilmesi gerekir. Sağlayıcıların fiyatlandırma aralığı programın niteliğine, altyapısına, kullanıcı sayısına ve özelleştirilebilirliğe göre şekillenir. Bu noktada işletme ihtiyaç analizinde elde  edilen verilerle eşleşen uygun seçeneklerin değerlendirilmesi gerekir. Böylece işletmenin bütçe bakımından verimli bir ERP yazılım altyapısı seçimi yapması mümkün hale gelir. 

ERP programları arasında işletme altyapısına göre yeniden fiyatlandırılan seçenekler bulunur. Sabit bir aralık yerine bütçe ve gereksinimlere göre şekillendirilen fiyat aralığı, işletmeye finansal bakımdan avantaj sağlar. Dolayısıyla özelleştirilebilir ücretlendirmeye tabi tutulan sağlayıcıları tercih sürecinde değerlendirmeye almanız, maliyet etkin bir seçim yapmanız açısından önemlidir.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler