Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? E-Ticaret Siteleri İçin Neden Önemlidir?

23 Ocak 2022
Markethinkers
Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? E-Ticaret Siteleri İçin Neden Önemlidir?
marka tescili nedir

Marka kimliği, ticarette son dönemin en popüler kavramlarından biri. Bu kavram logo, slogan, iletişim biçimleri ve görseli dil gibi unsurlardan oluşur. Özellikle her geçen gün daha yoğun bir rekabete sahne olan e-ticaret alanında fark yaratmanın en işlevsel yollarından biri olarak dikkat çeker. Fakat markalaşma ve marka kimliği oluşturma çalışmalarının hukukî bir zemine de oturması gerekir. Bunun yolu öncelikle marka tescilinden geçer. Peki marka tescili nedir? Marka tescili neden önemlidir? Konuya dair pek çok sorunun cevabını bu yazıda arayacağız.

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, genel itibarı ile bir markaya ait tüm unsurların bir şahıs ya da işletmeye tasis edilmesi işlemidir. Bu işlemin ardından söz konusu unsurların kullanım hakları hukuken sadece o kişi ya da şirkete ait olur. Başka kişi ya da kurumlar o markaya ait unsurları hiçbir şekilde kullanamaz, taklit edemez. Dolayısıyla kendi özgün marka kimliğini yaratmak isteyen her girişim, henüz başlangıç aşamasında marka tescili yaptırmalıdır.

Bu tescil işlemi; logo, işaret, sembol, renk kullanımı ya da tasarım gibi birçok farklı detayı kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir. Burada belirleyici olan, tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici özellik taşımasıdır. Daha önce tescillenmiş ürün, hizmet ya da diğer unsurlardan net şekilde farklı olan tüm işaretler tescillenebilir. Böylelikle üçüncü kişilerin sizin yarattığınız markayı ve ona bağlı unsurları kullanarak haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilir. Basit bir örnekle açıklamaya çalışalım: Açtığınız bir internet sitesinde Türkiye’de henüz bulunmayan, son derece özgün pet shop ürünleri sattığınızı varsayalım. Sunduğunuz ürünler, bir süre sonra hayvanseverlerin ilgisini çekmeye başladı ve bu topluluk içinde markanızın ismi bilinir hâle geldi. Ürünleri satmak için oluşturduğunuz marka şirketinize tescillenmemiş ise kötü niyetli kişiler de aynı ismi kullanabilir. Sizin yoğun emek ve maliyetle ulaştığınız satış rakamlarından pay almaya başlayabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına daha satış yapmaya başlamadan marka tescili alma sürecinin sizin adınıza tamamlanmış olması önemlidir.

Marka Tescili Nerede ve Nasıl Yapılır?

Konunun taşıdığı önem “Marka tescili nasıl yapılır?” ya da “Marka tescili nasıl alınır?” gibi soruları da beraberinde getirir. Marka tescil etme yetkisi Türk Patent Enstitüsü’ndedir. Marka tescil ettirmek isteyen kişi ya da işletmeler, gerekli belgeleri toplayarak bu kuruma doğrudan başvurabilir. Yani “Marka tescili için nereye başvurulur” diye soran bir kişiye Türk Patent Enstitüsü’nün ismini vermek gerekir.

Marka tescili için başvuru bireyler tarafından yapılabildiği gibi bu süreç aracı kurumlara da devredilebilir. Bu konuda uzman olduğunu söyleyebileceğimiz marka tescili yapan firmalar, verdiğiniz vekalet uyarınca tüm süreci sizin adınıza yönetir. Tescil işlemleri hakkında yeterli deneyim ya da bilgiye sahip değilseniz sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için bu yolu tercih edebilirsiniz.

“Marka tescili için şirket gerekli mi?” bu konuda dair en çok sorulan soruların başında gelir. Bu işlem için ticari şirket olma zorunluluğu yoktur. Gerçek kişiler de söz konusu işlem için başvuruda bulunabilir. Ayrıca tescil edilmek istenen her bir marka için ayrı bir başvuru yapılması gerekir. Yani tek başvuru kapsamında birden fazla markanın tescil ettirilmesi mümkün değildir.

Marka Tescili E-ticaret Siteleri İçin Neden Önemlidir?

E-ticaretle uğraşmak yönünde verdiğiniz karar, faaliyetlerinizi internet ortamında yürüteceğiniz anlamına gelir. Bildiğiniz üzere dijital mecralardaki herhangi bir metni, görseli ya da markanızı temsil edecek bir işareti kopyalamak son derece basittir. Sizin saatlerce düşünerek oluşturduğunuz, ciddi bir bütçe ayırdığınız markanıza dair değerler, sadece birkaç saniye içinde başkalarının eline geçebilir. Dolayısıyla her tür ticari kurum için önem taşıyan marka tescili, e-ticaret sitelerinin ekstra özen gösterilmesi gereken bir konudur. Buradan hareketle söylenebilir ki; internette satış yapma amacıyla iş kurmak, markanızı tescil etmeyi de bir gereklilik hâline getirir. Marka tescilinin e-ticaretle uğraşanlar için önemli olmasını sağlayan diğer faktörler de şu şekilde sıralanabilir:

 • Marka değerinin artması
 • Müşteriler nezdinde oluşan güven
 • Markanın yanında ürünlerin de korunması
 • Rakipler karşısında fark yaratması

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli evraklarla fiziksel ortamda, kurumdan randevu alınarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca online marka tescili başvurusu yapmanız da mümkündür. Başvuru işlemini TPE’nin internet sitesinden yapılabilir. Bunun için sisteme e-Devlet şifreniz ile giriş sağlayabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kendiniz bu süreci yönetmek istemiyorsanız aracı bir firmayı yetkilendirerek markanızı tescil ettirebilirsiniz. Aracı kurumlar, başvurunuzun reddedilmesi durumunda gerekli savunma hazırlıklarını yaparak karara itirazda da bulunur. İşlemlerin tamamlasının ardından marka tescil belgenizi size teslim eder.

Marka Tescil Başvurusu Sırasında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Bu işlem için TPE sizden birtakım belgeler talep eder. Marka tescili için gerekli evraklar, kişisel (gerçek kişi) ya da şirketler (tüzel kişi) için başvurulara göre farklılık gösterir. Başvuru esnasında bu belgelerin kuruma eksiksiz şekilde sunulması önemlidir. Aksi hâle TPE eksik belgeleri sizden ayrıca talep eder; bu da doğal olarak sürecin tamamlanmasını geciktirir.

Farklı başvuru tiplerine göre marka tescili için istenilen belgeler şunlardır:

Kişisel başvurular için:

 • Kimlik fotokopisi
 • Adres ve telefon gibi kişisel iletişim bilgileri
 • Varsa şahsı temsil eden logo, işaret vb. unsurlar
 • Vekaletname (Noter onayı gereki değildir)
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

Şirket başvuruları için:

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi
 • Varsa şirketi temsil eden logo, işaret vb. unsurlar
 • Vekaletname (Noter onayı gereki değildir)
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

Marka Tescil Süreçleri Nasıl İşler?

Marka tescili, pek çok farklı aşamada gerçekleşen bir süreçtir. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasından tescil belgesinin alınmasına kadar izlenen aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Marka tescil ihtiyacının ortaya çıkması ve bu konuda danışmanlık almak
 • Tescil edilmek isteyen markaya dair sorgulamaların yapılması
 • Başvuru için talep edilen belgelerin toplanması
 • Başvurunun online ya da fiziksel ortamda yapılması
 • Başvurunun yayınlanması
 • Yapılan başvurunun Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu tarafından şeklen ve hukukî açıdan incelenmesi
 • Başvuru reddedilmiş ise bu karara itiraz edilmesi ve itirazın incelenmesi
 • Başvuru kabul edilmiş ise kararın Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmesi
 • Marka ve marka dair ilgili unsurların tescil belgesi ile koruma altına alınması
 • Belgenin ilgili kişi ya da kuruma verilmesi

Marka tescili ücreti, bu sürece dair en çok merak edilen konular arasına yer alır. Türkiye Patent Enstitüsü tarafından açıklanan 2021 yılı tarifesine göre tek sınıflı marka başvuru ücreti 280 TL olarak belirlenmiştir. Marka tescil ücreti ise 750 TL’dir. Yani tek sınıflı bir marka tescili için en az 1030 TL ödemeniz gerekir. İlgili tarifeye buradan ulaşabilirsiniz.

Peki başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından size verilen marka tescili belgesi nedir? Bu belge bir tapuya benzetilebilir. Başvuruya konu olmuş marka haklarının, tescil talebinde bulunan kişi ya da kurumlara ait olduğunu hukuken kayıt altına alır. Bu belgenin düzenlenmesinde ardından ilgili kayıt, TPE’nin internet sitesinden yapılabilen marka tescili sorgulama sonuçlarında da görülebilir. Bu sorgulama ekranını marka adınıza karar verme aşamasında, düşündüğünüz isimlerin tescillenmiş olup olmadığını kontrol etmek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu Ne Kadar Sürer?

Marka tescil süresi, Türkiye Patent Enstitüsü başvuru dönemindeki yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Başvurusunun sonuçlanması ortalama 7 ila 11 ay arasında sürebilir. İtiraz durumlarında bu sürenin daha da uzaması olasıdır. Başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerde bir eksik olduğunun Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tespit edilmesi hâlinde, söz konusu eksikliğin giderilmesi için 2 aylık bir ek süre tanınabilir. 2 aylık süre zarfında eksikliğin giderilmemesi, başvurunun iptal edilmesine kadar varabilecek sonuçlar doğurur. Bu da en başta ödediğiniz başvuru ücretinin boşa gitmesi anlamına gelir.

Marka Tescili ile Kazanılan Marka Koruma Süresi Ne Kadardır?

Evrakları eksiksiz şekilde toparlayıp kuruma sunduğunuz ve yapılan incelemeler sonucunda markanız tescil edildi. Peki elde ettiğiniz bu marka tescili kaç yıl geçerlidir? Standart bir marka tescili 10 yıl boyunca geçerliliğini korur. Ek ücret ödenerek bu sürenin uzatılması da mümkündür.

Marka koruma sürecine dair bahsedilmesi gereken bir detay daha var. Bunu, hakkında başvuru yaptığınız markanın geçici olarak koruma altına alınması şeklinde açıklayabiliriz. Talep edilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretin yatırılması ile birlikte başvuru resmiyet kazanmış olur. Bu andan itibaren hakkına başvuru yapılmış marka adı rezerve edilir. Söz konusu başvuru sonuçlanana kadar, o marka adı herhangi başka bir şahıs ya da kurum için tescil edilemez.

Marka Tescili Yenilenir mi?

10 senelik geçerlilik süresi dolmakta olan marka tescilleri bu konuda başvuru yapılarak kolaylıkla yenilenebilir. Yenileme işlemlerinin tescil süresinin dolmasından 6 önce başlatılması gerekir. Marka tescili yenileme ücreti 2021 yılı tarifesiyle 940 TL olarak belirlenmiştir.

Marka Tescil Süresi Dolmadan Önce Haber Verilir mi?

İş hayatının koşturması içinde markanızın tescil süresinin ne zaman dolacağını takip edemeyebilirsiniz ya da bu konuda tamamen aklınızdaki çıkabilir. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Zira Türkiye Patent Enstitüsü, marka tescili sahibine bu konuda bilgilendirmede bulunur. Bu bilgilendirme, kurumun resmî sorumlulukları arasında bulunmasa da pratikte yapılan bir işlemdir. Marka tescil süresinin dolup dolmadığı, genellikle bu konuda yetkilendirilmiş aracı kurum ya da kişiler tarafından takip edilir.

Marka tescilinin yenilenme süresinin kaçırılması ciddi maddi zararlara neden olabilir. Dolayısıyla bu konunun ciddiye alınması gerekir. Bu tarihi kaçırmanız durumuna ek bir ücret ödeyerek markanızı yeniden tescil ettirebilirsiniz. Koruma süresinin dolduğu ayın son gününden itibaren 6 ay içinde yenileme başvurusunda bulunma hakkınız devam eder. Fakat bu sürenin geçmesi ile marka üzerindeki resmî haklarınızı yitirmiş olursunuz.

Marka Tescil Kategorileri Nelerdir?

Marka tescil sınıf ya da kategorileri, tescil işlemlerinin daha kolay ilerleyebilmesi için ayrılmış gruplardır. Bu sınıflar, öncelikle ürünler ve hizmetler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. 34’ü ürün, 11’i hizmet olmak üzere toplam 45 adet marka tescil sınıfı bulunur. Başvuru öncesinde, tescil edilmek istenen markanın hangi sınıfa ait olduğu doğru şekilde belirlenmelidir. Zira başvuru sırasında bu konuda düzeltme yapılmasına izin verilmez. Ayrıca hatalı tescil sınıfı tercihleri, markanın haklarını koruyamaz, hak ihlallerinin önüne geçemez. Dolayısıyla zamansal ve maddi kayıpların önüne geçmek adına doğru tescil sınıfının seçilmesi gerekir.

Marka Tescil Başvurusu Reddedilirse Tekrar Başvuru Yapılabilir mi?

Marka başvuruları, kısmen ya da tümden reddedilebilir. Kısmen red durumunda, bu karara neden olan unsurların tekrar düzenlemesiyle, yeni logo ve kelimelerle bir başvuru daha yapılabilir. Aynı durum, tümden red kararları için de geçerlidir. Fakat bu kez sadece tamamen yeni bir marka başvurusu yapılmalıdır. Bu durumda da logo ve kelimelerin yenilenmesi gerekir.

Endüstriyel Marka Tescili Nedir?

Endüstriyel tasarım ürünlerinin tescili, standart ürünlerden farklı olarak yapılır. Herhangi bir tasarım, genel itibarı ile renk, şekil, çeşitli süslemeler gibi unsurları kapsar ve ürünler bu tasarımsal özellikleri ile birbirinden ayrılır. Fakat endüstriyel tasarımın kapsamına işlevsellik, az maliyetle optimum fayda sağlama gibi konular da dâhildir. Dolayısıyla endüstriyel marka tescili, bu gibi detayları da içerek şekilde düzenlenir. Otomotivden tekstile kadar farklı endüstri alanlarını kapsayan bu tescil de yine Türkiye Patent Enstitüsü tarafından verilir.

Marka Nedir? Marka Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Marka, özünde soyut bir kavramdır. Bir işletme ya da şahsın ürün veya hizmetleri hakkında müşterilerine sunduğu verilerin bütünü olarak nitelendirilebilir. Bu veriler, o işletmeyi özel ve farklı kılan tüm unsurlardır. Dolayısıyla koruma altına alınması gerekir. İşte marka tescilinin bu denli önemli bir kavram olmasının birincil nedeni budur. Bir markanın sınıfı, sunulan ürün ya da hizmetin içeriğine, özelliklerine göre belirlenir. Aynı başlıklar altında yer alan markaların bu doğrultuda sınıflandırılması, tescil işlemlerini de çok daha kolay ve pratik hâle getirir.

Hangi Sınıflarda Markamı Tescil Edebilirim?

Toplam 45 adet marka sınıfı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Markanız, sunduğunuz ürün ve hizmetin dâhil olduğu sınıflarda tescil edilmelidir. Marka tescil ücretleri sınıflara göre farklılık gösterebilir. Markanızı tescil ettirebileceğiniz sınıflar şunlardır:

01 - Kimyasallar

02 - Boyalar

03 - Parfümeri, Kozmetik Ürünler

04 - Sınai Amaçlı Yağlar

05 - İlaçlar

06 - Adi Metaller

07 - Motorlar ve Makineler

08 - Çatal, Bıçak, Kaşık

09 - Manyetik, Optik Kayıt Taşıyıcılar

10 - Cerrahi, Tıbbi Cihazlar

11 - Aydınlatma Cihazları

12 - Taşıtlar

13 - Ateşli Silahlar

14 - Kuyumculuk Eşyaları

15 - Müzik Enstrümanları

16 - Basılı Yayınlar

17 - Yalıtım, Dolgu Malzemeleri

18 - İşlenmiş, İşlenmemiş Deriler

19 - İnşaat Malzemeleri

20 - Mobilyalar

21 - Elektriksiz Mutfak Aletleri

22 - Sentetik Elyaflar, Yün

23 - İplikler

24 - Ev Tekstil Ürünleri

25 - İç ve Dış Giysiler

26 - Danteller ve Nakışlar

27 - Halılar, Kilimler, Yolluklar

28 - Oyunlar ve Oyuncaklar

29 - İşlenmiş Et Ürünleri

30 - Pasta ve Fırıncılık Mamülleri

31 - Tarım ve Bahçecilik Ürünleri

32 - İçecekler

33 - Alkollü İçecekler

34 - Tütün, Çiğneme Tütünleri, Sigaralar

35 - Reklamcılık, Pazarlama ve Satış

36 - Finansal ve Parasal Hizmetler

37 - İnşaat Hizmetleri

38 - Telekomünikasyon Hizmetleri

39 - Taşımacılık Hizmetleri

40 - Malzemelerin İşlenmesi Hizmetleri

41 - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

42 - Mühendislik, Mimarlık, Bilgisayar

43 - Yiyecek, İçecek, Konaklama

44 - Tıbbi Hizmetler

45 - Hukuki Hizmetler

TM Nedir SM Nedir? TM, SM, ® İşaretleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

TM ve SM markaların tescil durumlarını ifade etme için kullanılan sembollerdir. TM, İngilizcedeki “Trade Mark” kavramının kısaltmasıdır; Türkçede “Ticari Marka” olarak geçer. SM ise bu kavramın hizmet sektöründeki karşılığıdır. “Service Mark”ın kısaltılmış hâlidir; “Hizmet Markası” olarak çevrilebilir. Bu iki işaret de başvurusu yapılmış ama henüz resmî olarak tescil edilmemiş markalar tarafından kullanılır. ® ise “registered” kelimesinin ilk harfinden gelir. Markanın tescil edildiğini ifade eder. Fakat tescil edilmiş her markanın bu sembolü kullanması zorunlu değildir; işletmelerin tercihine bırakılmıştır. Bu işaretler yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka Ofisi ya da kısaca USPTO nezdindeki başvuruları kapsar. Diğer ülkelerde bu işaretlerin kullanılması daha çok sembolik bir anlam taşır.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

2016'ya Yön Verecek Dijital Trendler Nelerdir?
2016'ya Yön Verecek Dijital Trendler Nelerdir?
E-ticaret gün geçtikçe daha çok işletmenin kullandığı bir kanal haline geliyor. İnternet fenomenlerinin hayatımıza her gün daha fazla girmesi bu kanalın gerekliliğini ve önemini vurguluyor. Gelişen teknoloji her yıl daha...
22 Mayıs 2016
Savaş Çetinkaya
Her ay Google Analytics kullanırken sormanız gereken sorular
Her ay Google Analytics kullanırken sormanız gereken sorular
Google Analytics kullanımı, e-ticaret firmalarının günlük olarak yaptıkları çalışmalardan biri olduğu gibi bu araç, e-ticaret sitesiyle ilgili birçok verinin takibi için de oldukça önemlidir. Google Analytics kullanımı ile...
9 Mayıs 2019
Sinan Oypan
Facebook reklamları ile bilmeniz gereken 5 taktik
Facebook reklamları ile bilmeniz gereken 5 taktik
Facebook reklamları ile bilmeniz gerekenler nelerdir, facebook reklamları işe yarıyor mu, facebook reklam verme teknikleri / facebook reklam verme taktikleri ve daha fazlası bu yazımızda. Sosyal medya pazarlamada, Facebook reklamları...
10 Ocak 2017
Sinan Oypan
2019’da kaçınmanız gereken SEO teknikleri
2019’da kaçınmanız gereken SEO teknikleri
SEO teknikleri de zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak farklı bir yolda gelişmeye devam ediyor. Bu sebeple de belli bir dönemde yaptığınız ve sonuç aldığınız SEO teknikleri bir süre sonra size geri dönüşüm sağlamadığı...
27 Şubat 2019
Sinan Oypan
B2B firmaları için içerik pazarlama trendleri | 2019 (İnfografik)
B2B firmaları için içerik pazarlama trendleri | 2019 (İnfografik)
İçerik pazarlama çalışmaları B2C firmaları için önemli olduğu gibi B2B firmaları için de gereklidir. İçerik pazarlama çalışmaları, organik olarak trafiği artırmanın yanı sıra, farklı hedef kitlelere ulaşmayı sağlarken,...
28 Nisan 2019
Sinan Oypan
Inbound marketing nedir? E-ticaret siteleri Inbound pazarlamayı nasıl kullanabilir?
Inbound marketing nedir? E-ticaret siteleri Inbound pazarlamayı nasıl kullanabilir?
Geleneksel pazarlama çalışmalarına karşın 2005 yılında ortaya atılmış olan Inbound marketing, firmaların ürün ya da hizmetleriyle doğrudan ilgili olabilecek tüketici kitlelerine ulaşmalarını amaçlayan bir pazarlama yöntemi....
8 Nisan 2019
Sinan Oypan
Başarılı bir sosyal medya kampanya nasıl yapılır?
Başarılı bir sosyal medya kampanya nasıl yapılır?
Sosyal medya kampanya çalışmaları, marka ve ürün tanıtımları yaparken, yeni hedef kitlelere ulaşmak için de e-ticaret firmaları için önemli. Doğru kampanya çalışmaları yapıldığında, alınan geri dönüşüm ve etkileşimler...
1 Nisan 2020
Sinan Oypan
Hazır e-ticaret paketlerini tercih etmeniz için 10 neden
Hazır e-ticaret paketlerini tercih etmeniz için 10 neden
Hazır e-ticaret paketleri daha önce e-ticaret sitesi kurmamış ya da teknik konularla ilgilenmeden sadece işine odaklanarak müşterilerine iyi bir online alışveriş deneyimi sunmak isteyen firmalar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu...
27 Ekim 2018
Sinan Oypan
E-posta pazarlamada üyelikten çıkma oranlarını düşürmek için yapılması gerekenler
E-posta pazarlamada üyelikten çıkma oranlarını düşürmek için yapılması gerekenler
E-posta pazarlamada üyelikten çıkma oranlarını düşürmek başarılı bir emailing yönetimi için çok önemlidir. E-posta pazarlama çalışmaları yaparken, abone listelerinizden çıkan kullanıcılar olabilir. Her firma bu durumla...
17 Kasım 2017
Sinan Oypan
E-ticaret siteniz için nasıl logo yapabilirsiniz?
E-ticaret siteniz için nasıl logo yapabilirsiniz?
E-ticaret siteniz için gerekli olanlardan biri de iyi bir logodur. Logonuzun dikkat çekici ve akılda kalıcı olması, markanızın bilinirliğini artırmada ve kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır. Tabii ki iyi bir logo yapmanın...
18 Ocak 2017
Sinan Oypan
Dikkat çeken bir iletişim sayfası hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?
Dikkat çeken bir iletişim sayfası hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?
E-ticaret sitenizdeki önemli sayfalardan biri de iletişim sayfasıdır. Sitenizi ziyaret eden ve ürünleriniz hakkında detaylı bilgi almak ya da satın alma sonrasında size ulaşmak isteyen kişiler için bu sayfalar oldukça önemlidir....
10 Ağustos 2018
Sinan Oypan
Sosyal medya görsel hazırlama rehberi
Sosyal medya görsel hazırlama rehberi
Sosyal medya görsel hazırlama / sosyal mecralar üzerinde görsel içerik hazırlamak için mobil cihazlarda kullanılan birçok farklı araç bulunuyor. Son dönemlerde özellikle Instagram Hikaye paylaşımlarının popülerleşmeye...
1 Kasım 2017
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın