Patent Nedir ve Nasıl Alınır? Patent Başvurusu Yapmak

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 16.07.2023
Patent Nedir ve Nasıl Alınır? Patent Başvurusu Yapmak

Patent, bir buluşun yeni, sanayiye uygulanabilir ve yenilikçi nitelikte olması halinde, buluş sahibine belirli bir süre boyunca bu buluşu kullanma ve üretme hakkı veren bir fikri mülkiyet hakkıdır. Patentler, buluş sahibine buluşunu koruma, geliştirme ve ticarileştirme imkanı sağlamaktadır.

Bir buluşun patent alabilmesi için, öncelikle buluşun yenilikçi ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olması gerekmektedir.

Patentin Tanımı ve Önemi

Patent, buluş sahibine buluşunu belirli bir süre boyunca münhasır olarak kullanma hakkı veren ve buluşun korunmasını sağlayan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Patentler, yeni, teknik olarak etkili ve sanayiye uygulanabilir buluşları kapsamaktadır.

Bir buluşun patentlenebilmesi için, buluşun yenilikçi olması, daha önce kamuya açıklanmamış olması ve teknik bir ilerleme sağlaması gerekmektedir. Patentin önemi şu açılardan değerlendirilebilmektedir:

 • İnovasyon Teşviki
 • Rekabet Üstünlüğü
 • Yatırım ve Ticarileştirme İmkanı
 • Bilgi Paylaşımı
 • Hukuki Koruma

Patent Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bir patent, bir icadın veya buluşun sahibine o icadı belirli bir süre boyunca kullanma ve ticarileştirme hakları veren yasal bir belgedir. Patentler, yeni ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesini ve korunmasını sağlamaktadır. Patentlerin bazı önemli yararları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Fikri mülkiyet koruması
 • İşletme avantajı
 • İnovasyon teşviki
 • Yatırım çekme
 • Gelir elde etme

Patentin İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Açısından Önemi

Patentler, inovasyonu teşvik etmekte ve yeni buluşların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Buluş sahiplerine, yaratıcı fikirlerini koruma ve değerlendirme imkanı sunmaktadır. Patentin alınmasıyla birlikte, buluş sahibi buluşunu ticarileştirebilmekte, lisanslayabilmekte veya başkalarına kullanma hakkı verebilmektedir.

Bu da ekonomik büyümeyi teşvik ederek teknolojik ilerlemeyi desteklemektedir. Ayrıca patentler, bir buluşun kamuoyuna açık bir şekilde belgelenmesini sağlamakta ve bu sayede diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin faydalanmasına olanak tanımaktadır.

Patent Başvuru Süreci ve Adımları

Patent başvuru süreci, bir buluşun patent koruması için yapılan resmi başvuruyu içermektedir. Patent başvuru süreci ve adımları şöyledir:

 • Öncelikle, buluşunuzun patent alabilecek nitelikte olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir. Bunun için, benzer buluşların patent veritabanlarında araştırılması önerilir.
 • Patent başvuru dosyanızı hazırlarken, buluşunuzun ayrıntılı bir açıklamasını, patent iddialarınızı ve gerekli çizimleri içermesi gerekmektedir.
 • Başvuru formu ve başvuru ücretini de eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
 • Patent başvurunuzu, ilgili ülkenin patent ofisine yapmanız gerekmektedir. Başvurular online olarak veya posta yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.
 • İPatent başvurunuz, patent ofisi tarafından incelenecektir. Bu süreçte, buluşunuzun yenilik, teknik etkinlik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini karşılaması gerekmektedir.
 • İnceleme süreci sonucunda, patent ofisi başvurunuzu kabul edebilmekte veya reddedebilmektedir. Patent verilmesi halinde, patent belgesi size verilir ve belirli bir koruma süresi başlamaktadır.
 • Reddedilmesi durumunda, itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.
 • Patentin korunabilmesi için belirli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunlar arasında patentin bakım ücretlerinin düzenli olarak ödenmesi, patentin kullanımına ilişkin raporların sunulması ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi bulunmaktadır.
 • Aksi takdirde, patentin geçerliliği sona erebilmektedir.

Patent başvurusu süreci karmaşık olabilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru sürecinde bir fikri mülkiyet avukatından veya uzmanından destek almanız önerilir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve İstenen Bilgiler

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve istenen bilgiler ülkeye ve patent ofisine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak aşağıda belirtilen belgeler ve bilgiler patent başvurusu için istenmektedir:

 • Patent ofisinin talep ettiği başvuru formu doldurulmalıdır. Bu form, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, buluşun adı, açıklaması ve iddiaları gibi temel bilgileri içerir.
 • Buluşun ayrıntılı bir şekilde açıklandığı bir açıklama bölümü bulunmalıdır. Açıklama, buluşun nasıl çalıştığını, teknik detaylarını ve avantajlarını içermelidir.
 • Buluşun anlaşılmasını kolaylaştırmak için çizimlerin bulunduğu bir bölüm olmalıdır. Çizimler, buluşun yapısını, bileşenlerini veya çalışma prensibini göstermelidir.
 • İddia metni, buluşun kapsamını belirten ve patent hakkını tanımlayan bir bölümdür. İddia metni, buluşun hangi özelliklere sahip olduğunu ve neyi koruduğunu ifade eder.
 • Eğer başvurunun öncelik hakkı kullanılacaksa, önceden yapılan bir başvuruya atıfta bulunulan ve öncelik hakkının talep edildiği bir bölüm yer almalıdır.
 • Patent başvurusunun kabul edilmesi için belirli ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ödeme kanıtlarının da başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi, başvuruda kendi adını veya şirketinin adını kullanıyorsa, ilgili yetkilendirme belgelerini sunmalıdır.

Patent Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Patent başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bunların başında inovasyon ve yenilikçilik gelmektedir. Başvurunuzda buluşunuzun yenilikçi ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olduğunu vurgulayın. Benzer buluşlardan farklılık gösteren özelliklerini açıkça belirtin.

Buluşunuzu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde açıklayın. İnceleme sürecinde, patent ofisi tarafından buluşunuzun anlaşılabilirliği önemli bir faktördür. Buluşunuzun doğru sınıflandırmalarını yapın. Bu, başvurunuzun doğru bir şekilde incelenmesini sağlar.

Ayrıca başvurunuzdan önce, benzer buluşların patent veritabanlarında araştırılmasını yapmanız önerilir. Böylece, benzer buluşların zaten mevcut olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Patentin Patent Ofisi Tarafından Değerlendirilmesi

Patent ofisi, başvurulan patentin incelemesini yaparak, buluşun yenilik, teknik etkinlik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmektedir. Değerlendirme sürecinde, ilgili patent ofisi genellikle uzman patent inceleme birimlerinden oluşan bir ekiple çalışmaktadır.

Patentin Yenilik, Teknik Etkinlik ve Sanayiye Uygulanabilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Patent ofisi, başvurulan buluşun yenilik, teknik etkinlik ve sanayiye uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesini yapmaktadır. Bu değerlendirme şunları içermektedir:

 • Başvurulan buluş, daha önce kamuya açıklanmamış olmalıdır. Yani, aynı veya benzer bir buluşun daha önce mevcut olmadığı kanıtlanmalıdır.
 • Buluş, mevcut bilgi ve teknoloji düzeyinden anlamlı bir şekilde farklı olmalı ve teknik problemlere bir çözüm sunmalıdır.
 • Buluş, sanayide uygulanabilir olmalıdır. Yani, ticari olarak üretilebilir veya kullanılabilir olmalıdır.

Patentin Uzmanlar ve Patent Ofisi Tarafından İncelenmesi

Patent ofisi, buluşun değerlendirilmesi için uzman patent inceleme birimlerinden oluşan bir ekiple çalışmaktadır. Bu uzmanlar, buluşun yenilik, teknik etkinlik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini dikkate alarak başvuruyu değerlendirmektedir.

İnceleme süreci genellikle belirli bir süre içinde tamamlanır, ancak bu süre ülkeden ülkeye değişebilmektedir.

Patentin Koruma Süresi ve Geçerliliği

Patentin koruma süresi ve geçerliliği patent türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak, patentler belirli bir süre boyunca koruma altında tutulurlar. Ulusal patentler, bir ülkede elde edilen patentlerdir. Koruma süreleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir, ancak genellikle 20 yıldır.

Bu süre, patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve patent sahibine buluşunu belirli bir süre boyunca münhasır olarak kullanma hakkı verir. Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından verilen Avrupa patentleri için de koruma süresi 20 yıldır.

Avrupa patentleri, birden fazla Avrupa ülkesinde geçerli olan bir patenti temsil eder. Ancak, Avrupa patentinin geçerliliği, seçilen ülkelerdeki ulusal patent yasalarına ve prosedürlerine bağlıdır. Bu nedenle, Avrupa patentinin koruma süresi, ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılan uluslararası patent başvuruları için koruma süresi de 20 yıldır. PCT başvurusu, başvurunun uluslararası aşamada incelenmesini sağlar ve başvuru sahibine bir dizi ülkede patent başvurusu yapma imkanı vermektedir.

Ancak, PCT başvurusunun koruma süresi, sonradan seçilen ülkelerdeki ulusal patent prosedürlerine ve süreçlerine bağlı olarak değişebilir. Patentin geçerliliğini sürdürebilmesi için patent sahibinin bazı yasal ve mali yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülükler, patent bakım ücretlerinin düzenli olarak ödenmesini, patentin kullanımıyla ilgili raporların sunulmasını ve diğer yasal gereklilikleri içermektedir. Aksi takdirde kişiler, patentin geçerliliği sona erme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Patentin Veriliş Tarihi ve Koruma Süresi

Patentin veriliş tarihi ve koruma süresi, buluş sahibinin haklarını ne zaman elde ettiğini ve ne kadar süreyle koruma altında olduğunu belirlemektedir. Patentin veriliş tarihi, patent başvurusunun kabul edildiği ve resmi olarak patent hakkının tanındığı tarihtir.

Patent başvurusu, buluşun ayrıntılı bir açıklamasını içeren bir belgenin patent ofisine sunulmasıyla gerçekleşmektedir. Başvuru süreci, patent ofisi tarafından yapılan bir inceleme ve değerlendirme sürecini içermektedir.

Patent koruma süresi, patentin veriliş tarihinden itibaren başlar ve belirli bir süre boyunca devam etmektedir.

Patentin Geçerliliğini Sürdürmek İçin Gerekli İşlemler

Bir patentin geçerliliğini sürdürmek için belirli işlemlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, patent sahibi yıllık ücretleri düzenli olarak ödemelidir. Yıllık ücretler, patentin verildiği ülkenin patent ofisi tarafından belirlenen bir miktarı kapsamaktadır.

Bu ücretlerin zamanında ödenmesi, patentin koruma süresinin sürdürülmesi için hayati önem taşır. Ayrıca, buluş sahibi yeni veya geliştirilmiş özellikler üzerinde çalışıyorsa, ek patent taleplerinde bulunabilmektedir.

İlave patent talepleri, orijinal patente ek olarak sunulan bir başvurudur ve ek buluşun korunmasını sağlamaktadır. Patent sahibi ayrıca patent ihlalleri durumunda hukuki yolları kullanmalı ve haklarını korumak için adımlar atmaya hazır olmalıdır.

Bunlar arasında ihlal tespiti, ihlalin durdurulması ve tazminat talepleri yer alır. Son olarak, patent sahibi patent güncelleştirmeleri yapmak isteyebilmektedir.

Uluslararası Patent Başvuruları ve Patent İşbirlikleri

Günümüzde, buluşlar küresel ölçekte ticarileştirilme potansiyeline sahip olduğundan, uluslararası patent başvuruları ve patent işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Bir buluş sahibi, buluşunu birden fazla ülkede koruma altına almak istediğinde, uluslararası patent başvurularıyla ilgili prosedürleri takip etmelidir.

Bir uluslararası patent başvurusu için en yaygın kullanılan yöntem, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) sistemidir. PCT, bir buluş sahibinin tek bir başvuru ile birçok ülkede patent koruması talep etmesini sağlamaktadır.

PCT sistemi, başvuru sahibine uluslararası bir araştırma raporu ve araştırma sonuçlarına dayanarak dünya çapında bir geçici koruma imkanı sunmaktadır. Bu sistem, buluş sahibine başvurunun kabul edilebilirliği ve ticari değeri hakkında değerli bilgiler sağlamakta ve daha sonra ayrı ayrı patent başvuruları yapma şansı da sunmaktadır.

Bunun yanı sıra, patent işbirlikleri de farklı ülkeler arasında patent koruma sürecini kolaylaştırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, Avrupa Patent Ofisi (EPO), Avrupa ülkelerinde tek bir başvuru ile patent koruması sağlamaktadır.

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) aracılığıyla tek bir başvuru ile patent koruması talep edilebilmektedir. Bu patent işbirlikleri, başvuru sahiplerinin süreçleri daha verimli ve maliyet etkin hale getirmelerini sağlamaktadır.

Uluslararası Patent Başvurusu Yapma Süreci ve PCT Sistemi

Bir buluş sahibinin buluşunu uluslararası düzeyde koruma altına almak istemesi durumunda, uluslararası patent başvurusu yapma süreci ve Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) sistemi büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası patent başvurusu yapmak, buluş sahibine tek bir başvuru ile birçok ülkede patent koruması talep etme imkanı sunmaktadır. Uluslararası patent başvurusu yapma süreci genellikle PCT sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlk adım, PCT başvuru formunun doldurulmasıdır. Bu form, buluş sahibinin buluşunun ayrıntılı bir açıklamasını, çizimlerini ve ilgili bilgileri içermektedir. Başvurunun yapılacağı patent ofisi seçilmekte ve ilgili ücretler ödenmektedir.

PCT başvurusu, dünya çapında bir geçici koruma sağlamaktadır. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Uluslararası Arama Raporu (ISR) hazırlanmaktadır. Bu rapor, buluşun yenilik ve buluş niteliği açısından değerlendirilmesini içermektedir.

ISR, buluş sahibine buluşunun kabul edilebilirliği hakkında önemli bilgiler sağlar. PCT sistemi, aynı zamanda Uluslararası Tarama Raporu (WOSA) ve Uluslararası İnceleme Raporu (IAR) gibi süreçleri de içermektedir.

Bu raporlar, buluşun kapsamını, patent talebinin geçerliliğini ve daha fazla araştırma yapılması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için hazırlanır. PCT sistemi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 ay süreyle koruma imkanı sunmaktadır.

Bu süre içinde, başvuru sahibi patent korumasını talep etmek istediği ülkeleri seçer ve ayrı ayrı patent başvuruları yapar. PCT sistemi, başvuru sahibine zaman kazandırır ve başvurunun kabul edilebilirliği ve ticari değeri hakkında ön bilgi sağlamaktadır.

Uluslararası patent başvurusu yapma süreci ve PCT sistemi, buluş sahiplerine bir dizi avantaj sunar. İlk olarak, tek bir başvuru ile birçok ülkede patent koruması talep edilebilir, bu da zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Ayrıca, PCT sistemi, buluş sahibine buluşunun kabul edilebilirliği hakkında önemli bilgiler ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmesini sağlamaktadır.

Patent İşbirlikleri ve Ülkeler Arası Patent Koruması

Patent işbirlikleri ve ülkeler arası patent koruması, uluslararası düzeyde yenilikçi fikirlerin korunması ve ticarileştirilmesi için son derece önemlidir. Patent, bir buluşun veya yeniliğin yaratıcısına tanınan bir haktır ve sahibine belirli bir süre boyunca bu buluşu kullanma, üretme veya satma yetkisi vermektedir.

Günümüzde, birçok ülke patent sistemlerini geliştirmiş ve ulusal patent ofislerini kurarak bu hakları koruma altına almıştır. Ancak, bir buluşun sadece bir ülkede patentlenebilmesi, küresel pazarda rekabet edebilme ve haklarını koruyabilme açısından yetersiz olabilmektedir.

Bu nedenle, ülkeler arası patent koruması için çeşitli işbirlikleri ve anlaşmalar yapılmıştır. Örneğin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen Uluslararası Patent Sistemi'dir. Bu sistem, başvuruların bir merkez ofise yapılmasını ve ardından isteğe bağlı olarak birden fazla ülkede koruma talep edilmesini sağlamaktadır.

Böylece, bir buluşun küresel patent koruması sağlanabilir ve patent sahibine farklı ülkelerde benzer haklar verilmektedir. Ayrıca, bölgesel patent işbirlikleri de önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Avrupa ülkeleri arasında birleşik bir patent sistemi oluşturmuştur.

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) çerçevesinde ortak bir patent işbirliği mevcuttur. Bu tür işbirlikleri ve ülkeler arası patent koruması, yenilikçi girişimcilerin buluşlarını daha geniş bir pazarda ticarileştirmesini sağlar ve fikri mülkiyet haklarını koruma altına alır.

Aynı zamanda, teknolojik ilerlemeyi teşvik eder ve bilgi paylaşımını artırır. Ancak, farklı patent sistemleri ve yasal düzenlemeler arasındaki farklılıklar hala zorluklar yaratabilir. Bu nedenle, uluslararası düzeyde uyum ve standartlaşma çabaları da önemlidir.

Patent Hakkının İhlali Durumunda Yapılması Gerekenler

Patent hakkının ihlali, bir buluşun izinsiz kullanılması, üretilmesi veya satılması durumunda ortaya çıkar ve patent sahibinin haklarını ciddi şekilde etkiler. Bu tür bir ihlal durumunda, patent sahibinin belirli adımlar atması önemlidir.

İlk olarak, patent sahibi ihlali tespit ettiğinde, öncelikle ihlal eden taraf ile doğrudan iletişime geçilmelidir. Ancak, doğrudan iletişim kurmak mümkün olmayabilir veya ihlal devam ediyorsa, patent sahibi hukuki adımlar atmaya başvurabilmektedir.

Bu noktada, bir fikri mülkiyet avukatı veya uzman bir danışmanın yardımı önemlidir. Avukat, patentin ihlal edildiğini belirlemek ve yasal hakları korumak için patent sahibine rehberlik etmektedir. Patent sahibi, ihlal davası açarak mahkemeye başvurabilmektedir.

Mahkemede, ihlal durumunu kanıtlamak için patent belgeleri, buluşun özgünlüğü ve ihlal eden tarafın izinsiz kullanımının kanıtları sunulmaktadır. Mahkeme, ihlal durumunun tespit edilmesi halinde, ihlal eden tarafı yasal yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.

Bu yaptırımlar arasında tazminat talepleri, geçici veya sürekli bir yasaklama kararı, ihlal eden ürünlerin imhası veya geri çekilmesi gibi önlemler bulunabilmektedir. Ayrıca, bazı ülkelerde patent sahiplerine, ihlal durumunu tespit etmeleri ve müdahale etmeleri için özel bir sistem olan geçici koruma tedbirleri sunulmaktadır.

Bu tedbirler, ihlal durumu hakkında hızlı bir karar verilmesini sağlar ve patent sahibinin haklarını korumaya yönelik acil önlemler alınmasını sağlamaktadır. Patent hakkının ihlali durumunda, patent sahibinin hukuki süreci takip etmek ve yasal haklarını korumak için zamanında harekete geçmesi önemlidir.

Doğru bir şekilde delillerin toplanması, ihlal durumunun kanıtlanması ve yetkin bir avukatın rehberliği, patent sahibinin başarı şansını artırır. Patent hakkının korunması, inovasyonu teşvik eder ve buluş sahiplerinin emeklerinin karşılığını almasını sağlar.

Patent İhlali Tespiti ve Kanıtlama Süreci

Patent ihlali tespiti ve kanıtlama süreci, patent sahibinin haklarını korumak için son derece önemlidir. Patent ihlali, bir buluşun izinsiz kullanılması, üretilmesi veya satılması durumunda ortaya çıkar ve bu ihlalin kanıtlanması, hukuki sürecin başarıyla sonuçlanması için kritik bir adımdır.

Patent ihlali tespiti genellikle patent sahibinin aktif bir şekilde pazarda izleme yapmasıyla başlar. İzleme sürecinde, benzer veya benzer görünen ürünlerin, teknolojik yeniliklerin ve rekabetçi faaliyetlerin dikkatlice takip edilmesi önemlidir.

Bunu yapmak için, patent sahibi, pazar araştırmaları, ticari fuarlar, sektör haberleri ve çevrimiçi platformlar gibi kaynakları kullanabilir. Tespit edilen bir ihlal durumunda, patent sahibi, patent belgeleri ve diğer kanıtlarla birlikte bir ihlal dosyası hazırlar.

Bu dosya, patentin geçerliliğini ve ihlal eden tarafın ihlal eylemlerini destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Patent belgeleri, buluşun ayrıntılarını, yenilikçi özelliklerini ve patentin hangi alanı kapsadığını açıkça ortaya koyan önemli kanıtlar olarak sunulmalıdır.

Patent İhlali Durumunda Hukuki Yollar ve Tazminat Talepleri

Patent ihlali durumunda, patent sahibine çeşitli hukuki yollar ve tazminat talepleri sunulmaktadır. Patent ihlali, bir buluşun izinsiz kullanılması, üretilmesi veya satılması durumunda gerçekleşir ve patent sahibinin haklarını ciddi şekilde etkiler.

Bu ihlal durumunda, patent sahibi hukuki yolları kullanarak ihlal eden tarafa karşı haklarını koruma hakkına sahiptir. Birinci hukuki yol, mahkemede patent ihlali davası açmaktır. Patent sahibi, ihlal durumunu kanıtlamak amacıyla patent belgeleri, teknik kanıtlar ve diğer uygun delillerle birlikte dava açar.

Mahkeme, delilleri değerlendirir ve ihlal durumunun tespit edilmesi halinde, patent sahibine çeşitli yasal yaptırımlar sunar. Bunlar arasında maddi tazminat, geçici veya sürekli bir yasaklama kararı, ihlal eden ürünlerin imhası veya geri çekilmesi gibi önlemler bulunabilir.

İkinci hukuki yol, patent sahibinin ihlal eden tarafla müzakere etmektir. Patent sahibi, ihlal durumunu tespit ettiğinde, ihlal eden taraf ile doğrudan iletişime geçebilir. Müzakere sürecinde, ihlal eden tarafı durumu düzeltmeye veya lisans anlaşması yapmaya çağırır.

Bu tür bir anlaşma, patent sahibine maddi bir tazminat sağlayabilir ve ihlal eden tarafın faaliyetlerini düzeltmesini veya sonlandırmasını sağlar. Üçüncü hukuki yol, geçici koruma tedbirleridir. Bazı ülkelerde, patent sahiplerine, ihlal durumunu tespit etmeleri ve müdahale etmeleri için geçici koruma tedbirleri sunulmaktadır.

Bu tedbirler, ihlal durumu hakkında hızlı bir karar verilmesini sağlar ve patent sahibinin haklarını korumaya yönelik acil önlemler alınmasını sağlar. Bu tür tedbirler, ihlal sürecinin devam ettiği süre boyunca patent sahibinin koruma sağlar ve daha sonra tam bir tazminat talebi yapma fırsatı sunar.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler