Girişimcilik Nedir? Kimlere Girişimci Denir? Başarılı E-ticaret Girişimleri 

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 11.07.2024
Girişimcilik Nedir? Kimlere Girişimci Denir? Başarılı E-ticaret Girişimleri 

Bireylerin yeni fikirler, ürünler veya hizmetler oluşturarak bunları başarılı bir şekilde hayata geçirme süreci olan girişimcilik, genellikle risk alma, yenilikçilik ve sıkı çalışma gerektiren bir faaliyettir. Girişimciler kendi işlerini kurarak veya mevcut iş modellerini geliştirerek ekonomik değer yaratma amacı gütmektedir.

Girişimcilik ve e-ticaret alanındaki başarı, sürekli öğrenmeyi, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı ve hızlı adaptasyonu gerektirmektedir. Başarılı girişimciler, değişen koşullara uyum sağlayarak ve müşteri odaklı stratejiler geliştirerek rekabet avantajı elde etmektedir.

IdeaSoft ise girişimci olmak isteyenlerin her zaman yanında olarak, e-ticaret için ihtiyaç duydukları tüm önemli konularda profesyonel ve kapsamlı hizmetler sunarak girişimciliğin beraberinde getirdiği riskleri en aza indirmeyi başarmaktadır.

girişim kurmak

Girişimciliğin Tanımı 

Girişimcilik, yeni fikirleri hayata geçirme, yeni işletmeler kurma veya mevcut işletmelerde yenilikçi projeleri uygulama süreci olarak tanımlanabilmektedir. Risk alma, yaratıcılık, liderlik, kaynak yönetimi ve fırsatları değerlendirme gibi becerileri içeren bir faaliyet olmaktadır.

Girişimcilik aynı zamanda bir kişinin kendi işini kurma veya yeni bir ürün, hizmet veya süreç geliştirme amacını taşımaktadır.

Girişimciliğin Önemi ve Etkileri

Yeni bir iş kurma ve yönetme süreci olan girişimcilikte kişiler, yeni bir ürün veya hizmetle pazara girerek, mevcut bir ürün veya hizmeti yeni bir şekilde sunarak ya da mevcut pazarda yeni bir yöntem kullanarak yenilikler yapmaktadır.

Özellikle girişimcilik ülkenin ekonomik kalkınması için kritik bir öneme sahiptir. Girişimciler yeni iş olanakları ve istihdam yaratmakta, ekonomik büyümeyi desteklemekte ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunduğu alanlar şöyle sıralanır;

 • Yeni iş olanakları ve istihdam yaratımı
 • Ekonomik büyümeyi destekleme
 • Rekabet gücünü artırma
 • Sosyal refahın artırılması
 • Farklılaşmayı ve yeniliği teşvik etme
 • Sosyal sorumluluk bilincinin artırılması
girişimci kimdir

Girişimciliğin Temel Özellikleri

Girişimciliğin heyecan verici dünyası, iş dünyasını şekillendirmekle kalmayıp toplumları dönüştüren bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Girişimciler sıradanı olağanüstüye dönüştürme arzusuyla yola çıkmakta ve bu tutku, iş dünyasında ve toplumda kalıcı izler bırakmalarına olanak tanımaktadır.

Ancak girişimcilik sadece bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda belirli özelliklere sahip olmayı gerektiren bir maceradır. Girişimcilik temelde yaratıcılık ve cesaretin birleşiminden doğmaktadır. Özellikle bu iki unsur, girişimcilerin riskleri göze almasını ve sınırları zorlamasını sağlamaktadır.

Girişimciliğin temel özellikleri arasında şu unsurlar öne çıkmaktadır.

 • Risk alma isteği ve yeteneği
 • Fırsat bulma ve değerlendirme becerisi
 • Yaratıcılık
 • Liderlik becerisi
 • İletişim becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Öğrenme ve uyum sağlama becerisi

Kimlere Girişimci Denir?

Girişimci, yeni iş fikirleri oluşturan, bu fikirleri hayata geçirerek işletmeler kuran veya mevcut işletmeleri geliştirmek için yenilikçi yaklaşımları benimseyen bireylere denmektedir. Girişimciler, iş dünyasında liderlik yaparak, risk alarak ve yenilikçi çözümler üreterek faaliyet göstermektedir.

Girişimcilik bir kişinin kendi işini kurma arzusunu içerebileceği gibi mevcut bir işletmeyi büyütmek veya dönüştürmek amacıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak girişimcilik sadece kendi işini kurma sürecini ifade etmemektedir.

Aynı zamanda organizasyon içinde liderlik yaparak, yenilikçi projeleri başlatarak veya iş süreçlerini geliştirerek de ortaya çıkabilmekte ve tüm bu süreçleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmek için çabalayan kişilere de girişimci adı verilmektedir.

Girişimci Kimdir? Temel Nitelikler

Girişimci yeni iş fırsatlarını değerlendiren, kendi işini kurma ve yönetme konusunda kararlılıkla hareket eden kişilerdir ve yenilikçi düşünceye sahip, risk almaktan çekinmeyen, belirli bir hedefe ulaşma amacında olan kişiler olarak tanımlanabilmektedir.

İş dünyasındaki değişimlere adapte olabilen, sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen girişimciler, genellikle liderlik vasıflarına da sahip olmaktadır. Girişimciliğin temel nitelikleri arasında şunlar yer almaktadır.

 • Girişimciler mevcut durumu sorgulama ve yeni, yenilikçi fikirler geliştirebilme yeteneğine sahiptir. İnovasyon ise girişimcilerin rekabet avantajı elde etmelerine ve piyasada fark yaratmalarına olanak tanımaktadır.
 • Girişimcilik belirsizliklerle dolu bir süreçtir ve başarı genellikle risk almayı gerektirmektedir. Girişimciler çoğu zaman konvansiyonel sınırları zorlamakta ve yeni iş fırsatlarını değerlendirirken riski göze alabilmektedir.
 • Girişimciler hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışan ve zorluklar karşısında pes etmeyen kişiler olmaktadır. Başarı genellikle uzun vadeli bir çaba ve süreç gerektirmekte ve bu nedenle girişimcilerin azimli olmaları önem arz etmektedir.
 • Girişimciler genellikle kendi işlerini yönetirken veya bir ekip lideri olarak çalışırken liderlik vasıflarına sahip olmaktadır. Ekip yönetme, motivasyon ve etkili iletişim gibi liderlik becerileri başarılı bir girişimcinin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır.
 • Ürün veya hizmetlerini başarılı bir şekilde pazarlamak, girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve sürdürmeleri için kritik bir faktördür. Pazarlama stratejilerini geliştirebilmek ve müşteri kitlesini etkilemek de girişimciler için önemlidir.
 • Girişimciler işlerinin finansal sağlığını anlamalı ve etkili bir şekilde yönetmelidir. Bütçe oluşturma, kaynak yönetimi ve finansal planlama gibi konularda bilgi sahibi olmak, girişimcinin işini sürdürülebilir kılabilmektedir.

Girişimcilik Türleri ve Yaklaşımları

Girişimcilik birçok farklı tür ve yaklaşıma sahip dinamik bir alanı kapsamaktadır. Girişimciler iş dünyasında farklı ihtiyaçlara ve pazarlara hitap eden çeşitli modeller ve stratejiler geliştirebilmektedir.

Girişimcilik çeşitli sektörlerde ve farklı misyonlarla gerçekleştirilebilmektedir. Her bir girişimcilik türü, kendi özel zorlukları ve fırsatları ile birlikte gelmekte ve girişimcilerin kendi tutkularına, yeteneklerine ve hedeflerine uygun olarak seçebilecekleri geniş bir yelpazede fırsat sunmaktadır.

Özellikle günümüzde en çok dikkat çeken ve tercih edilen girişimcilik türleri şunlardır;

 • İç Girişimcilik
 • Dış Girişimcilik
 • Ticari Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
 • Kamu Girişimciliği
 • Küçük İşletme Girişimciliği
 • Büyük Şirket Girişimciliği
 • Startup Girişimciliği
 • Teknoloji Girişimciliği
 • Perakende ve Ticaret Odaklı Girişimcilik
 • Hizmet Odaklı Girişimcilik

Girişimcilik yaklaşımları ise girişimciliğin nasıl yapılacağına dair farklı görüşleri ifade etmektedir. Özellikle bu yaklaşımlar, girişimcinin rolü, girişim sürecinin aşamaları ve girişimcinin başarılı olması için gereken beceriler gibi konuları kapsamaktadır. Girişimcilik yaklaşımları arasında şunlar yer almaktadır.

 • Klasik girişimcilik yaklaşımı girişimciliği bir risk alma süreci olarak görmekte ve girişimci mevcut bir fırsatı fark ederek bu fırsatı değerlendirmek için risk almaktadır.
 • Neoklasik girişimcilik yaklaşımı girişimciliği bir yaratıcılık süreci olarak görmektedir. Girişimci bu yaklaşımda yeni bir ürün veya hizmet geliştirmekte ve bu ürün veya hizmeti pazara sunmaktadır.
 • İnovasyon odaklı girişimcilik yaklaşımında ise girişimci yeni bir teknoloji veya iş modeli geliştirmekte ve bu teknoloji veya iş modelini pazara sunmaktadır.
 • Sosyal girişimcilik yaklaşımı da yenilenebilir enerji projeleri, çevre dostu ürün tasarımları veya atık yönetimi gibi alanlarda faaliyet göstererek çevresel etkileri azaltmaya odaklanmaktadır.

Girişimciliğin Zorlukları ve Başa Çıkma Yolları

Girişimcilik kendi işini kurmak ve yönetmek demektir. Girişimciler yeni fikirler ve ürünler geliştirerek ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Ancak girişimcilik aynı zamanda oldukça zorlu bir süreci içermektedir.

Girişimciler işlerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için birçok zorlukla karşılaşabilmektedir. Girişimciliğin başlıca zorlukları arasında şunlar bulunmaktadır.

 • Girişimciler işlerini başlatmak ve yürütmek için finansman bulmak zorundadır. Özellikle küçük işletmeler için oldukça zor olabilmektedir.
 • Girişimciler ürünlerini veya hizmetlerini pazarlamak ve satabilmek için etkili pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek zorundadır. 
 • Girişimciler işlerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için etkili yönetim becerileri geliştirmek zorundadır.
 • Girişimcilik oldukça stresli ve zaman alıcı bir süreçtir. Girişimciler işlerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için kişisel zorluklara göğüs germek zorundadır.

Her ne kadar girişimcilik bazı zorlukları içerse de bu zorluklarla başa çıkabilmenin de pek çok yolu bulunmaktadır. Girişimciler işlerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için aşağıdaki yollarla zorluklara göğüs gerebilmektedir.

 • Ayrıntılı bir iş planı hazırlamak
 • Doğru finansman bulmak
 • Etkili pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek
 • Etkili yönetim becerileri geliştirmek
 • Kişisel zorluklar için iş ve özel yaşam dengesini sağlamak, stresi yönetmek ve destek ağları oluşturmak 
girişim fikirleri

Başarılı E-ticaret Girişimleri

E-ticaret girişimleri hem girişimciler hem de tüketiciler için çeşitli avantajlar sunmaktadır. Avantajlar, düşük işletme maliyetleri, global pazara erişim imkanı, anlık veri analizi ve müşteri geri bildirimlerini hızla değerlendirme gibi faktörleri içermektedir.

Başarılı e-ticaret girişimleri ise sadece bu avantajları değil, aynı zamanda yenilikçi stratejiler, müşteri odaklılık ve hızlı adaptasyon yetenekleri ile öne çıkmaktadır. Örnek olarak, dünya genelinde faaliyet gösteren e-ticaret devleri, müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım benimsemektedir.

E-ticaret Girişimlerinin Yükselişi

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-ticaret günümüzde en popüler iş modellerinden biri haline gelmiştir. Yaşanan bu büyüme e-ticaret girişimlerinin de yükselişine yol açmaktadır.

E-ticaret girişimleri, internet üzerinden ürün veya hizmet satışı yapmakta ve sundukları yenilikçi çözümler, etkili stratejiler ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle bu girişimler, geleneksel perakende işletmelere göre birçok avantaja sahip olmasıyla tercih edilmektedir.

Örneğin e-ticaret girişimleri, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilmekte, daha düşük maliyetlerle çalışabilmekte ve daha hızlı büyüme fırsatlarına sahip olabilmektedir.

E-ticaret Girişimlerinde Başarı Stratejileri

Başarılı e-ticaret girişimlerinin arkasında etkili stratejiler bulunmaktadır. Ayrıca başarılı bir e-ticaret girişimi için dikkat edilmesi gereken hususlara da önem verilmesi gerekmektedir. E-ticaret girişimlerinde başarı stratejileri arasında şunlar yer almaktadır.

 • İlk adım hedef kitlenin belirlenmesidir. Girişimciler ürünlerini veya hizmetlerini kime satacaklarını bilmeli ve bu kitleye uygun bir pazarlama stratejisi geliştirmelidir.
 • Girişimlerin başarısında ürün veya hizmet kalitesi de önemli bir rol oynamaktadır. Girişimciler kaliteli ürünler veya hizmetler sunmalı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmalıdır.
 • Faaliyet gösterdikleri sektördeki rakipleri analiz etmesi gerekmektedir. Girişimciler rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kendi stratejilerini buna göre şekillendirmelidir.
 • Ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve satışlarını artırmak için etkili bir pazarlama ve satış stratejisine ihtiyacı olmaktadır. Girişimciler dijital pazarlama araçlarını etkin bir şekilde kullanmalı ve müşterilerle güçlü ilişkiler kurmalıdır.
 • E-ticaret girişimlerinin müşteri hizmetleri kalitesine de dikkat etmesi gerekmektedir. Girişimciler müşterilerin sorularını ve taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde yanıtlamalıdır.

Türkiye'de ve Dünyada Örnek E-ticaret Girişimleri

Türkiye'de ve dünyada birçok başarılı e-ticaret girişimi bulunmaktadır. Özellikle bu girişimler, sektördeki liderlikleri, yenilikçi yaklaşımları ve müşteri memnuniyeti odaklı politikalarıyla öne çıkmaktadır. Türkiye’den ve dünyadan örnek girişimler arasında şunlar sayılabilmektedir.

 • Trendyol
 • Hepsiburada 
 • Çiçek Sepeti
 • IdeaSoft
 • Amazon
 • Alibaba
 • eBay
 • Getir

Girişimcilikte İnovasyon ve Yaratıcılık

Girişimcilik yeni bir iş kurmak veya mevcut bir işi geliştirmek için yapılan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanırken, inovasyon yeni bir fikir, ürün veya hizmetin geliştirilmesi ve pazarlanması anlamına gelmektedir. Yaratıcılık ise yeni fikirler üretme yeteneğidir.

İnovasyon ve yaratıcılık, girişimcilik için birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. İnovasyon, girişimcilerin rekabette öne çıkmalarını ve başarılı olmalarını sağlayan en önemli faktörlerden biri olurken, yaratıcılık da inovasyon için gerekli olan ilk adımlardan biridir.

Kısacası girişimcilik iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler yapma yeteneğini içermekte ve bu değişiklikleri başarmak için ise inovasyon ve yaratıcılık önemli rol oynamaktadır.

İnovasyonun Girişimcilikteki Rolü

İnovasyon girişimciler için kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Girişimciler, rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında ayakta kalmak ve büyümek için sürekli olarak yenilikçi çözümler bulmak zorundadır.

İnovasyon da bu noktada iş süreçlerini optimize etme, yeni ürün ve hizmetler geliştirme ve pazarda fark yaratma konularında girişimcilere avantaj sağlamaktadır. İnovasyon girişimcilerin özellikle şu konularda başarılı olmalarını sağlamaktadır.

 • Yeni pazarlara girme ve mevcut pazarlarda rekabet avantajı elde etme fırsatı sunmaktadır.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ürünler ve hizmetler sunma imkanı vermektedir.
 • Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini artırma fırsatı sunarak rekabet gücünü ve karlılığı artırmaktadır.
 • İş süreçlerini iyileştirme ve verimliliği artırma imkanı vererek maliyetleri düşürebilmektedir.

Yenilikçi Fikirlerin Hayata Geçirilmesi

Yenilikçi fikirlerin başarıyla hayata geçirilmesi girişimcilerin kilit görevlerinden biridir. Bu süreçte fikirlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ve pazarın ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulması gerekmektedir.

Girişimcilerin iş modelini oluştururken müşteri geri bildirimlerini dikkate alması ve sürekli olarak fikirlerini iyileştirmesi önem arz etmektedir. Ayrıca başarılı bir inovasyon süreci için ekip çalışması da hayati öneme sahiptir.

Girişimciler çeşitli uzmanlık alanlarına sahip bir ekibi bir araya getirerek farklı perspektiflerden yararlanabilmekte ve daha sağlam bir temel oluşturabilmektedir. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için aşağıdaki adımlar atılabilmektedir.

 • Öncelikle yenilikçi fikirlerin değerlendirilmesi ve uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Fikirlerin uygulanabilir olduğuna karar verildikten sonra araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.
 • Fikirler uygulanabilir olduğuna ve pazarda başarılı olma potansiyeline sahip olduğuna karar verildikten sonra iş planı hazırlanmalıdır.
 • İş planı hazırlandıktan sonra ise girişim için gerekli olan kaynakların temini gerekmektedir.
 • Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra yenilikçi fikirler hayata geçirilebilmektedir.

İnovasyon ve Yaratıcılık Örnekleri

Girişimcilikte inovasyon ve yaratıcılık sadece başarılı iş modelleri oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda iş dünyasında varlığını sürdürmek ve büyümek isteyen girişimciler için vazgeçilmez unsurlar olmaktadır. Girişimcilikte inovasyon ve yaratıcılık örnekleri olarak şunlar verilebilmektedir.

 • Tesla'nın elektrikli araçları ve uzay teknolojileri, geleneksel otomotiv ve havacılık sektörlerine büyük bir yenilik getirmiştir.
 • Grameen Bankası'nın mikrofinans modeli, düşük gelirli insanlara finansal hizmetler sağlayarak yoksulluğun azaltılmasına yönelik bir inovasyon örneğidir.
 • Pixar Animation Studios, bilgisayar animasyonunu kullanarak sinema dünyasında çığır açan yaratıcı işlere imza atmıştır.

Girişimcilikte Başarıyı Etkileyen Faktörler

Girişimcilik sürecinde girişimciler çeşitli zorluklarla karşılaşabilmekte ve başarısızlık riski taşıyabilmektedir. Girişimciliğin başarısı bu noktada birçok faktöre bağlı olmaktadır. Girişimcinin bireysel özellikleri, iş fikrinin niteliği ve dış çevre koşulları önemli olabilmektedir.

Girişimciler bu faktörleri göz önünde bulundurarak başarı şanslarını artırabilmektedir. Özellikle pazar araştırması ve stratejik planlama girişimcilikte başarının temel faktörlerinden biri olmaktadır.

Girişimciler hedef pazarlarını iyi analiz ederek ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek başarı şanslarını artırabilmektedir. Kaynak yönetimi ve finansal planlama da girişimcilikte başarıyı etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

Girişimciler iş fikrini hayata geçirmek için gerekli kaynakları verimli bir şekilde kullanarak ve finansal planlama yaparak başarı şanslarını artırabilmektedir.

Pazar Araştırması ve Stratejik Planlama

Başarılı bir girişimcilik yolculuğu doğru pazarı belirlemek ve stratejik bir plan oluşturmakla başlamaktadır. Pazar araştırması, hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamak, rekabet analizi yapmak ve benzersiz bir değer teklifi sunmak için önemli olmaktadır.

Stratejik planlama ise uzun vadeli hedefler belirleme, kaynakları etkili bir şekilde kullanma ve değişen pazar koşullarına adapte olma sürecini içermektedir. Girişimcinin uzun vadeli hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynak Yönetimi ve Finansal Planlama

Girişimcilikte başarının bir diğer önemli faktörü kaynak yönetimi ve finansal planlama olmaktadır. Girişimcinin iş fikrini hayata geçirmek için gerekli kaynakların (insan kaynağı, finansman, malzeme, bilgi ve teknoloji) doğru bir şekilde yönetilmesi ve finansal planlama yapılması gerekmektedir.

Etkin bir şekilde kaynakları kullanmak bütçeyi doğru yönetmek ve yatırımcılarla etkili iletişim kurmak, girişimcinin işini sürdürülebilir bir şekilde büyütmesine yardımcı olabilmektedir. Finansal planlama da gelir-gider analizi yaparak riskleri minimize etmekte ve büyüme için sağlam temeller oluşturmaktadır.

Girişimcilikte Kişisel Gelişim ve Eğitim

Girişimcilikte başarı sadece işle ilgili değil, aynı zamanda kişisel gelişimle de yakından ilişkilidir. Girişimcilerin liderlik becerilerini geliştirmesi, kriz yönetimini öğrenmesi ve ekip yönetiminde başarılı olması kritik bir öneme sahip olmaktadır.

Ayrıca sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olmak, hızla değişen iş ortamında rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

Girişimciliğin Geleceği ve Beklentiler

Girişimciliğin geleceği, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve demografik değişim gibi faktörlerden etkilenmektedir. Küreselleşme, girişimcilere yeni pazarlara ulaşma ve küresel bir ölçekte büyüme fırsatı sunmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, yeni iş modelleri ve fırsatlar yaratarak girişimciliğin daha da yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Demografik değişim, yeni tüketici ihtiyaçları ve talepleri yaratarak girişimciler için yeni pazarlar oluşturmaktadır.

Girişimciliğin geleceğine ilişkin beklentiler genel olarak oldukça olumludur. Girişimcilik, ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olarak görülmekte ve girişimcilerin yenilikçi fikirleri ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirme potansiyeline sahip olduklarına inanılmaktadır.

Girişimciler İçin Öneriler ve İpuçları

Girişimcilik riskli ve zorlu bir süreç olabilmektedir. Ancak doğru hazırlık ve planlama ile girişimciler başarılı olma şanslarını artırabilmektedir. Girişimciler için bazı öneriler ve ipuçları arasında şunlar yer almaktadır.

 • Güçlü bir iş fikrine sahip olun. İş fikriniz, yenilikçi ve pazarda ihtiyaç duyulan bir ürün veya hizmet sunmalıdır.
 • Pazar araştırması yapın. İş fikrinizin pazar potansiyelini ve rekabet koşullarını değerlendirin.
 • İş planı hazırlayın. İş planınız, işinizi nasıl yürüteceğinizi ve hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı açıkça ortaya koymalıdır.
 • Riskleri göze alın. Girişimcilik, riskli bir süreçtir. Başarısızlık olasılığını göze almalı ve buna hazırlıklı olmalısınız.
 • Destek alın. Girişimcilik yolculuğunda yalnız değilsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, mentorlarınız ve diğer girişimcilerden destek alabilirsiniz.

Girişimciler tüm bu önerileri ve ipuçlarını takip ederek başarılı olma şanslarını artırabilmektedir.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler