Edinme Başına Maliyet (Cost Per Action - CPA) Nedir? CPA Nasıl Hesaplanır? 

Yazar: Ferad Osman Sali   -   Güncellenme Tarihi: 09.07.2024
Edinme Başına Maliyet (Cost Per Action - CPA) Nedir? CPA Nasıl Hesaplanır? 

Edinme Başına Maliyet (Cost Per Action - CPA), dijital pazarlama ve reklamcılık stratejilerinde sıkça kullanılan bir ölçümdür. Bu kavram bir reklamverenin belirlediği bir hedefe ulaşmak için harcadığı maliyeti ifade etmektedir.

Hedef genellikle bir web sitesine tıklama, bir formu doldurma, bir ürün satın alma veya belirli bir eylemi gerçekleştirme gibi bir kullanıcı etkileşimi olabilirken, CPA'nın temel amacı reklamverenin her bir müşteri eylemi için ödediği maliyeti optimize etmektir.

Edinme Başına Maliyet (CPA) Kavramının Tanımı

CPA, İngilizce "Cost Per Action" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. Türkçe karşılığı "Eylem Başına Maliyet" olarak tanımlanabilmektedir. CPA yani edinme başına maliyet, bir reklam kampanyasının başarılı olup olmadığını ölçmek için kullanılmaktadır.

Reklam kampanyası sonucunda elde edilen dönüşümün maliyetini ifade eden bu terime dönüşüm, reklam kampanyasının amacına göre değişebilmektedir. Örneğin bir e-ticaret sitesi için dönüşüm, bir ürünün satın alınması olabilmektedir.

Bir SaaS (hizmet olarak yazılım) şirketi için dönüşüm ise bir demo talebinin alınması olabilmektedir.

Bu rehberimiz de ilginizi çekebilir : Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) Nedir?

CPA'nın Dijital Pazarlama ve Reklamcılıkta Önemi

Dijital pazarlama ve reklamcılıkta önemli bir metrik olarak dikkat çeken CPA, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılmaktadır. Reklamverenler, CPA'yı kullanarak kampanyalarının hedef kitlesine ulaştığını, ilgisini çektiğini ve onları aksiyona geçmeye teşvik ettiğini ölçebilmektedir.

Reklamverenler istedikleri dönüşümü elde etmek için ne kadar harcama yapmaları gerektiğini CPA'yı kullanarak hesaplayabilmektedir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, bir ürünün satışından elde ettiği karın %10'undan daha fazlasını reklamlara harcamak istemeyebilmektedir.

Böyle bir durumda, sitenin CPA'sını belirleyerek ne kadar reklam bütçesi ayırması gerektiğini hesaplayabilmektedir. Reklamverenler aynı zamanda CPA'yı takip ederek reklam kampanyalarını optimize edebilmektedir.

edinme maliyeti

Örneğin, CPA'sı yüksek olan kampanyalar, hedef kitlenin daha iyi tanımlanması, reklam içeriğinin iyileştirilmesi veya reklam bütçesinin yeniden dağıtılması gibi önlemler alınarak optimize edilebilmektedir.

CPA’nın Temelleri

Bir reklamın veya pazarlama kampanyasının maliyetini belirli bir eylemi gerçekleştiren kullanıcı başına ölçen bir metrik olan CPA, bir ürün satın alma, bir form doldurma veya bir abonelik başlatma gibi çeşitlerde olabilmektedir.

CPA'nın temel amacı, reklamverenlere maliyet etkinliği sağlamak ve istenen hedeflere ulaşmada yardımcı olmaktır.

CPA’nın Pazarlama Stratejilerindeki Rolü

CPA pazarlamacılara reklam bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetme ve dönüşüm oranlarını artırma imkanı tanımaktadır. Reklamverenlere belirli bir bütçe dahilinde en fazla dönüşümü elde etme olanağı sunmaktadır.

Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Pazarlamacılar, CPA hedeflerini belirleyerek kampanyaların maliyetlerini kontrol edebilmektedir. Ayrıca CPA'yı düşürmek için farklı stratejiler uygulayabilmektedir.

Pazarlamacılar, kampanya performansını sürekli olarak izleyerek ve optimize ederek CPA'yı düşürmeyi amaçlamaktadır. Düşük CPA, kampanyaların hedef kitleye ulaştığını ve istenen sonuçları elde ettiğini göstermektedir. Yüksek CPA ise kampanyaların iyileştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir.

reklam maliyeti

CPA ile İlgili Diğer Ölçütler (CPC, CPM, vs.) ve Farkları

CPA dijital pazarlama stratejilerinde başarılı bir performansın anahtarıdır. Pazarlamada kullanılan diğer ölçütlerle de ilişkilidir ve bu ölçütler arasında şunlar yer almaktadır.

 • CPC (Cost Per Click) Tıklama Başına Maliyet
 • CPM (Cost Per Mille) Bin Gösterim Başına Maliyet
 • CPL (Cost Per Lead) Lider Başına Maliyet
 • CVR (Conversion Rate) Dönüşüm Oranı

Tüm bu ölçütler, kampanyaların farklı yönlerini ölçmek için kullanılmaktadır. Örneğin, CPC, bir reklamın tıklanması için yapılan maliyeti ölçmektedir. CPM, bir reklamın 1.000 kez gösterilmesi için yapılan maliyeti ölçmektedir.

CPL bir müşterinin bir lead oluşturması için yapılan maliyeti ölçerken, CVR ise bir reklamın ne kadar dönüşüme neden olduğunu ölçmektedir. CPA diğer ölçütlerden farklı olarak, bir dönüşümün elde edilmesi için yapılan maliyeti ölçmektedir.

CPA özellikle kampanya hedeflerine doğrudan odaklandığı için dönüşüm odaklı stratejilerde tercih edilirken, CPC ve CPM genellikle farklı pazarlama hedefleri için kullanılmaktadır. Kısacası CPA diğer ölçütlerden daha kapsamlı bir göstergedir.

Bir kampanyanın etkinliğini ölçmek için, CPA'nın yanı sıra CPC, CPM, CPL ve CVR gibi ölçütleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

CPA Nasıl Hesaplanır?

CPA, aksiyon, ürün satın alma, form doldurma, web sitesini ziyaret etme gibi farklı şeyler olabilmekte ve CPA bir reklam kampanyasının etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için kullanılan önemli bir gösterge olarak sıkça kullanılmaktadır.

Özellikle CPA hesaplamasına ihtiyaç duyan kişi veya işletmeler, CPA hesaplama adımlarını merak etmekte ve öğrenmek istemektedir. CPA hesaplama şu adımlar takip edilerek kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

 • Toplam maliyeti belirleyin. Toplam maliyet, reklam kampanyası için yapılan tüm harcamaları kapsamalıdır. Bunlar reklam bütçesi, reklam ajansı ücretleri, tasarım ve geliştirme ücretleri gibi unsurları içerebilmektedir.
 • Toplam aksiyon sayısını belirleyin. Toplam aksiyon sayısı, reklam kampanyası sonucunda gerçekleşen tüm eylemleri ifade etmektedir. Örneğin, ürün satın alma, form doldurma, web sitesini ziyaret etme gibi eylemler aksiyon olarak kabul edilebilmektedir.
 • Toplam maliyet toplam aksiyon sayısına bölündüğünde ise sonuç ortaya çıkmış ve CPA hesaplanmış olmaktadır.

CPA Hesaplama Formülü

CPA hesaplama formülü oldukça basittir. “CPA = Toplam Maliyet / Toplam Aksiyon Sayısı” formülüne göre bir reklam kampanyası için 10.000 TL harcadınız ve bu kampanya sonucunda 500 ürün satışı gerçekleştirdiniz. Böyle bir durumda CPA şu şekilde hesaplanmaktadır.

 • CPA = 10.000 TL / 500 adet
 • CPA = 20 TL

Verilen bu örnekte her bir ürün satışı için 20 TL harcanmış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Hesaplamada Dikkate Alınması Gereken Unsurlar

CPA hesaplarken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Özellikle bu unsurlara dikkat edilerek işletme için en doğru ve en etkili hesaplama gerçekleştirilebilmektedir. Hesaplamada dikkate alınması gereken unsurlar arasında şunlar yer almaktadır.

 • CPA hesaplamasında temel unsurlardan biri, "dönüşüm" tanımının belirlenmesidir. Dönüşüm kampanyanın hedeflerine bağlı olarak belirlenebilmektedir. 
 • Toplam harcama kampanya için yapılan tüm harcamaları içermektedir. Reklam maliyetleri, personel ücretleri, teknoloji maliyetleri gibi faktörleri içerebilmektedir.
 • Kampanyanın başarısını değerlendirmek için doğru bir dönüşüm sayısı belirlenmelidir. Hedef kitlenin istenilen eylemi gerçekleştirdiği durumları içermektedir.
 • CPA hesaplamalarında kullanılacak zaman diliminin de belirlenmesi gerekmektedir. Kısa vadeli ve uzun vadeli kampanya hedefleri farklı zaman dilimlerinde farklı sonuçlar verebilmektedir.
 • CPA farklı türdeki kampanyalar için hesaplanabilmektedir. Örneğin, bir marka bilinirliği kampanyası için CPA hesaplama yöntemi bir doğrudan satış kampanyası için kullanılandan farklı olabilmektedir.

CPA hesaplarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, aksiyon sayısının doğru bir şekilde belirlenmesi olmaktadır. Örneğin, bir reklam kampanyası sonucunda 100.000 kişi web sitesini ziyaret ettiyse, bu rakamı toplam aksiyon sayısı olarak kabul etmek doğru olmamaktadır.

Çünkü web sitesini ziyaret eden kişilerin hepsinin ürün satın alma veya form doldurma gibi bir eylem gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle de web sitesini ziyaret etmeyi bir aksiyon olarak kabul etmek yerine, ürün satın alma gibi daha spesifik eylemleri aksiyon olarak belirlemek gerekmektedir.

Tüm bu unsurların dikkate alınması, CPA hesaplamalarının daha kesin ve anlamlı olmasına yardımcı olacaktır. Pazarlamacılar bu metriği kullanarak kampanyalarını optimize edebilmekte ve bütçelerini daha etkili bir şekilde yönetebilmektedir.

CPA’yı Düşürme Yöntemleri

CPA’yı düşürmek için uygulanabilecek birçok strateji bulunmaktadır. Özellikle bu stratejiler, reklam optimizasyonu ve hedef kitle segmentasyonu gibi kampanyanın temel unsurlarını iyileştirmekten, dönüşüm oranlarını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye kadar çeşitlilik göstermektedir.

Reklam Optimizasyonu ve Hedef Kitle Segmentasyonu

Reklam optimizasyonu, kampanyanın performansını iyileştirmek için reklamların, hedef kitlenin ve tekliflerin ayarlanması sürecidir. Hedef kitle segmentasyonu ise, hedef kitleyi daha küçük gruplara ayırarak her grubun farklı ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Reklam optimizasyonu ve hedef kitle segmentasyonu, CPA’yı düşürmek için en etkili stratejilerden ikisidir. Kampanyanın doğru kişilere, doğru zamanda ve doğru mesajlarla ulaşmasını sağlayarak dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olmaktadır.

Reklam optimizasyonu için uygulanabilecek stratejiler arasında şunlar yer almaktadır.

 • Reklam metnini ve görsellerini iyileştirmek
 • Hedef kitlenizi daha iyi anlamak
 • Reklamlarınızı doğru yerlere yerleştirmek
 • Reklamlarınızın performansını izlemek ve analiz etmek

Dönüşüm Oranlarını Artırma Stratejileri

Dönüşüm oranı, bir reklam kampanyasının belirli bir hedefe ulaşmak için kaç kişiye ulaştığı olarak tanımlanabilmektedir. Dönüşüm oranlarını artırmak ise CPA’yı düşürmenin en etkili yollarından biri olarak dikkat çekmektedir.

İlgili ve çekici içeriklerle hedef kitlenin ilgisini çekmek, basitleştirilmiş ve kullanıcı dostu bir satın alma süreci sunmak bu stratejiler arasında yer almaktadır. Ayrıca müşteri geri bildirimlerini değerlendirip, web sitesi üzerinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek dönüşüm oranlarını artırabilmektedir.

Dönüşüm oranlarını artırmak için uygulanabilecek bazı stratejiler şunlardır.

 • Web siteniz, ziyaretçilerin dönüşüm yapması için kolay ve kullanışlı olmalıdır. Web sitenizi, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlayın.
 • Ziyaretçilerinizi bir eylem yapmaya teşvik etmek için güçlü bir çağrı-to-action kullanın. Bir ürün satın almak, bir hizmet için kaydolmak veya bir form doldurmak gibi bir eylem olabilmektedir.
 • Ziyaretçilerinizden geri bildirim toplayarak, web sitenizi ve reklamlarınızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz değerli bilgiler edinebilirsiniz.

Maliyeti Düşürme ve ROI’yi Artırma Yöntemleri

CPA’yı düşürmenin bir başka yolu da maliyetleri düşürmektir. Maliyetleri düşürme ve ROI’yi arttırma, reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde kullanarak veya daha düşük maliyetli reklam kanalları kullanarak yapılabilmektedir.

Maliyeti düşürme ve ROI’yi artırma yöntemleri arasında şunlar yer almaktadır.

 • Anahtar kelimelerin performansına göre düzenli bir optimizasyon yapmak, reklam maliyetini kontrol altında tutabilmektedir.
 • Daha etkili reklamlar için görsel ve metin içeriklerini düzenli olarak test etmek, maliyeti düşürebilmektedir.
 • Sosyal medyada doğru stratejilerle hedef kitleye ulaşmak, maliyeti düşürürken ROI'yi artırabilmektedir.
 • Potansiyel müşterilere tekrar ulaşmak, dönüşüm oranlarını yükseltmekte ve maliyeti düşümektedir.
 • Kapsamlı veri analizi de reklam stratejilerini optimize ederek daha iyi ROI elde etmeye yardımcı olabilmektedir.

CPA İzleme ve Analiz Yöntemleri

Cost Per Acquisition yani edinim başına maliyet anlamına gelen CPA reklam modelinde, reklamverenler, reklamlarına tıklayan ve belirli bir eylemi gerçekleştiren (örneğin, bir ürün satın alan, bir form dolduran veya bir hizmete abone olan) kullanıcılar için belirli bir ücret ödemektedir.

CPA reklam modelleri özellikle çevrimiçi pazarlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Modeller, reklamverenlerin kampanyalarının performansını ölçmek ve iyileştirmek için etkili bir yol sunmaktadır.

CPA izleme ve analiz yöntemleri, işletmelerin dijital pazarlama stratejilerini optimize etmelerine ve bütçelerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Kullanılan araçlar, veri analizi ve sürekli iyileştirme stratejileri, işletmelerin rekabet avantajını korumak ve büyümek için önemlidir.

Kullanılacak Araçlar ve Teknolojiler

CPA reklam modellerinde izleme ve analiz için kullanılabilecek çeşitli araçlar ve teknolojiler mevcuttur. Özellikle bu araçlar, reklamların performansını izlemek, verilerini analiz etmek ve raporlar oluşturmak için kullanılabilmektedir. En yaygın kullanılan CPA izleme araçları şunlardır.

 • Google Analytics Google tarafından sunulan bir web analitiği aracıdır. CPA reklam modellerinde, reklamların performansını izlemek için kullanılabilmektedir.
 • Adobe Analytics Adobe tarafından sunulan bir web analitiği aracıdır. CPA reklam modellerinde, Google Analytics ile benzer şekilde kullanılabilmektedir.
 • Marin Software ise CPA reklam modelleri için özel olarak tasarlanmış bir izleme aracıdır.

Yukarıdaki araçların yanı sıra, CPA reklam modellerinde izleme ve analiz için kullanılabilecek diğer araçlar ve teknolojiler de mevcuttur. Örneğin, bazı reklam ağları, kendi izleme araçlarını ve teknolojilerini sunmaktadır.

Veri Analizi ve Raporlama

CPA reklam modellerinde izleme araçları, reklamların performansıyla ilgili çeşitli verileri toplamakta ve bu veriler, reklamların performansını analiz etmek ve raporlamak için kullanılabilmektedir. Veri analizi, reklamların performansını iyileştirmek için önemli bir adımdır.

Reklamların hangi kanallarda, hangi zamanlarda ve hangi hedef kitlelere daha etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olabilmektedir. Veri analizi için kullanılabilecek çeşitli teknikler mevcuttur. Basit istatistiksel analizlerden karmaşık makine öğrenimi algoritmalarına kadar uzanabilmektedir.

Performans İzleme ve Sürekli İyileştirme

Performans izleme, kampanyaların canlı gidişatını anlamak için önemlidir. Gerçek zamanlı izleme araçları, reklam harcamalarını, dönüşümleri ve diğer kritik metrikleri sürekli olarak gözlemleyerek anlık optimizasyon fırsatları sağlamaktadır.

Sürekli iyileştirme stratejileri ise analiz sonuçlarına dayalı olarak pazarlama stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. A/B testleri, demografik segmentasyon ve kişiselleştirilmiş içerik stratejileri gibi yöntemlerle kampanya performansı artırılmaktadır.

CPA ve Dijital Pazarlama Kararları

Dijital pazarlama, günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale gelmekte ve şirketlerin müşterilere ulaşma ve etkileşim kurma yöntemlerini dönüştürmektedir. Özellikle bu kapsamda CPA (Maliyet Başına Kazanç) kavramı, pazarlama kampanyalarının maliyet etkinliğini ölçmek için temel bir metrik haline gelerek önem arz etmektedir.

CPA Verilerini Stratejik Kararlarda Kullanma

CPA verileri, dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve stratejik kararlar almak için çok değerli bir araçtır. CPA verilerini stratejik kararlar almak için kullanabileceğiniz bazı yollar bulunurken, en önemli yollar arasında şunlar yer almaktadır.

 • Kampanya hedeflerinize ulaşmak için ne kadar harcamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilmektedir. Bir müşteri edinme kampanyası yürütüyorsanız, CPA hedefinizi belirleyerek ne kadar harcama yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.
 • Kampanyalarınızın etkinliğini optimize etmenize yardımcı olabilmektedir. CPA'nız yüksekse, kampanyalarınızın neden bu kadar pahalı olduğunu belirlemek için CPA verilerini kullanabilirsiniz.
 • Yeni pazarlama kanalları veya stratejileri denemek için size güvence verebilmektedir. Yeni bir pazarlama kanalında test yürütüyorsanız, CPA verilerini kullanarak bu kanalın sizin için başarılı olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Bütçe Planlaması ve Kaynak Yönetimi

CPA verileri dijital pazarlama bütçenizi planlamak ve kaynaklarınızı yönetmek için de kullanılabilmektedir. CPA hedefi belirlendikten sonra, bu hedefe ulaşmak için ne kadar bütçe ayrılması gerektiği belirlenebilmektedir.

Ardından CPA verileri kullanılarak, bütçe daha verimli bir şekilde dağıtabilmekte ve kampanyalar daha etkili olabilmektedir. Dijital pazarlama stratejileri oluştururken doğru bütçe planlaması ve kaynak yönetimi kritik öneme sahiptir.

Yüksek CPA'ya sahip kampanyaların bütçesini revize etmek veya düşük maliyetli kanallara daha fazla kaynak ayırmak, bütçe planlamasında esnekliği sağlamaktadır.

Ayrıca bütçe planlaması sırasında gelecekteki potansiyel CPA varyasyonlarını göz önünde bulundurmak, stratejinin sürdürülebilirliğini artırabilmektedir.

Pazarlama Kampanyalarının Etkinliğini Ölçme

Pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek dijital pazarlamada başarıyı belirlemenin temelidir. Bir kampanyanın hedef kitleye ne kadar etki ettiğini ve yatırım getirisini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Web trafiği, dönüşüm oranları, sosyal medya etkileşimleri ve diğer metriklerle kampanya performansını ölçmek, stratejik iyileştirmeler yapma olanağı sağlamaktadır.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar