Z Kuşağı Nedir? E-Ticarete Ne Kadar Yatkındır?

30 Haziran 2023
Savaş Çetinkaya
Z Kuşağı Nedir? E-Ticarete Ne Kadar Yatkındır?

Dünyanın ve toplumların olgunlaşmasını sağlayan en önemli unsur değişimdir. Çok da geniş olmayan aralıklarla değişen sosyal yaşam olgusu, toplumu oluşturan kişileri de belirli gruplara ayırmış durumdadır. Uzmanların ve sade vatandaşın, bilimsel araştırma ve sosyal söylemler doğrultusu ile belirlediği bu gruplar, kuşak ya da jenerasyon terimi ile tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte her kuşak grubuna özel bir isim de verilmektedir. Kayıp kuşak, sessiz kuşak, baby boomers, X, Y ve en güncel versiyon Z kuşağı. Son jenerasyon olarak kabul edilen Z kuşağı ise neredeyse tüm özellikleri ile öncekilerden ayrılmış durumdadır. Peki, Z kuşağı ne demek?

Z Kuşağı Nedir? Z Kuşağı Ne Demek?

Günümüzde “çocuklar, ergenler ve gençler” şeklinde hitap edilen grubun büyük çoğunluğu Z kuşağını oluşturmaktadır. Y jenerasyonundan sonra gelen bu kuşak, X ve Y kuşağı mensuplarının çocukları olarak da tanımlanabilir. Teknolojik gelişmelerin daha hızlı ve yoğun yaşandığı bir döneme denk gelmeleri nedeniyle, benzersiz bir jenerasyona dönüşme ihtimalleri ile dikkat çekerler. Kuşak isimlerinin nereden çıktığı ve kim tarafından konduğu çoğu zaman bilinmiyor olsa da “Neden Z kuşağı deniyor?” sorusuna mantıklı bir cevap verilebilir.

ABD’de yayın yapan USA Today isimli bir günlük gazete, 2012 yılında, gelecek neslin adını belirlemek amacıyla bir çeşit yarışma düzenledi. Zoomers, Gen Tech, iGeneration gibi önerilerin de öne çıktığı yarışmada, Z kuşağı adına karar verildi. Konu ile ilgili çalışma yapan uzmanların da bu tabiri kullanması, jenerasyonun bu şekilde adlandırılmasının temelini oluşturmuştur.

Z Kuşağı Hangi Yılları Kapsamaktadır?

Günümüzde hayatta olmayan kuşakların kapsadığı tarihler konusunda bir uzlaşma sağlanmış olsa da güncel kuşakların tarihleri her zaman tartışmalıdır. Z jenerasyonunda da bu durum aynı belirsizliği korumaktadır. Peki genel olarak Z kuşağı hangi yılları kapsar?

Z jenerasyonunun, kendinden önceki Y kuşağı ile çok sayıda ortak özelliğinin olması ve sonraki jenerasyonla da muhtemelen ortaklıklar içerebilecek olması nedeniyle, bu jenerasyonun başlangıcı ve bitişi hakkında fikir ayrılıkları vardır. Çeşitli kaynaklar dikkate alındığında Z kuşağının başlangıcı 1996 - 2000, bitişi ise 2016 - 2020 yılları arasında değişkenlik göstermektedir.

Bu tarihler dikkate alındığında Z kuşağı yaş aralığı, 2021 yılı itibariyle 4 - 20 arasında değişmektedir. Jenerasyondaki tarih karmaşası, gelecek neslin başlangıç tarihine karar verme konusunda da uzmanların işiniz zorlaştıran bir detaydır. İsmi şimdiden hazır olan Alfa kuşağı için, başlangıcın 2020 olması uygun görülmektedir. Fakat dünyanın bazı yerlerinde, başlangıç 2012 olarak kabul edilmektedir ki buna göre, Z kuşağının finali de 2012 yılına denk gelmiş olacaktır.

Z Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

Her jenerasyona atfedilen birtakım özellikler vardır. Z kuşağı özellikleri incelendiğinde, heyecan verici bir profilin ortaya çıkıyor oluşu, dünyanın pek çok yerinde, akademik çalışmalara konu olmuş durumdadır. Özellikler kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Hemen her şeyin dijitale taşınmış olduğu bir döneme denk geldikleri için teknoloji temelli bir yaşam tarzları vardır.
 • Bir önceki kuşağın otoriteye karşı saldırgan tutumunun yansımaları görünür. Bununla birlikte otoriteye karşı umursamazlık da çok üst düzeydedir.
 • Geleneksel olgulara olan bağlılık bu jenerasyonda minimuma inmiştir. Daha yaratıcı bir profile sahiptirler.
 • İletişimin ve sosyal ilişkilerin büyük ölçüde sanal ortamda yürütülmesinden dolayı, öncekilere göre en yalnız ve en bireysel yaşam tarzını benimseyecekleri düşünülmektedir.
 • Dijitale geçiş dönemini yaşamaktan ziyade doğrudan dijital çağa doğmuş olmalarından dolayı dijital okuryazarlık konusunda problemleri bulunmaktadır.
 • Pek çok işin teknolojik aletler tarafından yapılıyor olmasından dolayı dikkat süresi gibi insani yeteneklerde azalma gözlemlenmektedir.
 • Girişimcilik konusunda öne çıkan bu jenerasyon, öncekilere göre topluma karşı daha cesur hareket etmektedir.
 • İnternet ve bilgi çağının getirdiği kolaylık sayesinde ulaşabildikleri ve öğrenebildikleri kültür sayısı bir hayli fazladır. Bu nedenle insanları dini inanç, ırk, cinsel yönelim, ideolojik tercih gibi detaylar doğrultusunda değerlendirmeleri beklenmemektedir.

X, Y, Z Kuşaklarını Birbirinden Ayıran En Önemli Özellikler Nelerdir?

Günümüz dünyasındaki nüfusun büyük bir bölümünü X Y Z kuşakları oluşturmaktadır. X kuşağı, daha çok önceki kuşaklardan izler taşırken Y kuşağı, keskin bir yol ayrımında yer almaktadır. Ayrıca Y kuşağı için, Z kuşağının temelini hazırladığı da söylenebilir.

Baby boomers jenerasyonundan bayrağı alan X kuşağı, Y kuşağına çok fazla özellik aktaramamıştır. Bunun sebebi, değişimin hızlanmaya başladığı döneme uyum sağlayamamaları olarak gösterilmektedir. Ekonomi, sanat, teknoloji ve siyasi gibi pek çok konudaki ciddi değişimler, X jenerasyonu dönemine denk gelmiştir. X kuşağında işe ve otoriteye bağlılık öne çıkmaktadır.

Y kuşağının en belirgin özelliği, otoriteye karşı olan saldırganlığıdır. Bu özellik, X ve Y kuşağı arasında bir kopukluğa sebep olmuştur. Z kuşağında görülen pek çok özelliğin temelleri, Y kuşağına dayanmaktadır. Fakat Z jenerasyonu, daha bağımsız ve umursamaz profili ile Y’den ayrılmıştır.

Bu 3 kuşağı birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri de teknoloji ile olan ilişkidir. X kuşağında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan teknoloji, jenerasyondaki pek çok insan tarafından görmezden gelinmişti. Teknolojik gelişim dönemindeki Y kuşağı ise dijital okuryazarlık konusunda önemli gelişim göstermiştir. Z kuşağına gelindiğinde ise başta alışveriş ve sosyal ilişkiler olmak üzere hemen her konu, dijital ortama taşınmıştır.

Z Kuşağı İşletmeniz İçin Neden Önemlidir?

Z kuşağı, yaş aralığı itibariyle henüz iş hayatına tam olarak atılmış sayılmaz. Büyük bir kısmı öğrenim hayatına devam ederken çalışan küçük grup, üretime çok fazla katkı yapmamaktadır. Dolayısıyla bu jenerasyon, çok büyük oranda tüketici profilli bireyleri içinde barındırmaktadır.

Geniş bir tüketici topluluğundan oluşan bir jenerasyon, elbette işletmeler için önemlidir. Çoğunluğu aile himayesi altında olduğu için daha kolay harcama yapabilmektedir ve bu nedenle ticari işletmelerin en önemli müşteri kitlesidir. Online alışveriş kültürünün her bireyde var olmasından dolayı, özellikle e-ticaret sitesi sahipleri için büyük önem taşıyan bir jenerasyondur.

Popülaritenin zirveye çıktığı bu jenerasyonda, ürün ve hizmetlerin tüketim ömrü de bir hayli kısalmıştır. Hemen her sektörde, Z kuşağı mensubu olan her bir müşterinin, iki alışveriş günü arasında geçen zaman da bu nedenle kısadır. Tekrar eden alışveriş sayısının artışta olması da bu hedef kitle grubunu işletmeler için önemli hâle getirmektedir.

Z Kuşağının Satın Alma Davranışı Nasıldır?

Z jenerasyonu için “teknolojinin kucağına doğdular” şeklinde bir yakıştırma yapılmaktadır. Bu bir metafor gibi görünse de aslında gerçek bir anlam taşımaktadır. Öyle ki bu jenerasyona ebeveynlik yapan kuşağın bir kısmı da dijital yaşama entegre olduğu için, hamilelik ve doğum sürecinde de pek çok teknolojik detay vardır.

Jenerasyonu oluşturan çocuk ve gençlerin, doğup büyüdükleri bu dijital ortamın, doğal olarak pek çok etkisi olmuştur. Gerek duygusal gerekse de maddesel ihtiyaçlarını teknoloji üzerinden karşılamayı alışkanlık hâline getirmiş olan Z kuşağının satın alma davranışı da bu yöndedir.

Aslında e-ticaretin temelleri, Y kuşağının yoğun olduğu bir dönemde atılmıştır. Fakat o dönemdeki yeniliklerin doğurduğu olumsuz sonuçlar nedeniyle internetten alışveriş yapma kültürü gelişmemiş, güvensiz bir anlayış hakim olmuştur. Z kuşağında ise bu durum tersine dönmüş, e-ticaret ise zirveye ulaşmıştır.

Z Kuşağı E-Ticarete Ne Kadar Yatkın?

E-ticaret sektörünün müşteri grubunda, Z ile birlikte Y kuşağı da yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Bununla birlikte dijital dönüşümün daha etkili olduğu son yıllarda, X kuşağı, hatta baby boomers jenerasyonu da e-ticaretin müşteri kitlesine dahil olmuştur.

E-ticaret konusunda Z kuşağı, diğer jenerasyonlardan keskin bir şekilde ayrılmaktadır. Çünkü bu jenerasyon e-ticarette sadece müşteri değil, aynı zamanda satıcı, üretici, geliştirici ve benzeri pek çok rolde görev almaktadır. Girişimcilik konusunda önceki jenerasyonlardan bir hayli ileride olan bu kitlenin hedef meslek gruplarının önemli bir bölümünü, e-ticaret gibi dijital sektörler oluşturmaktadır.

Z jenerasyonunun teknoloji ile olan ilişkisi, sadece temel ihtiyaçların internetten satın alınması gibi yüzeysel bir konuda da kalmamaktadır. Örneğin Spotify, YouTube Premium, Netflix, Amazon Prime gibi pek çok hizmetten faydalanan bir gruptur. Bununla birlikte oyunların mobilde yaygınlaşması ve e-spor kültürünün oluşmasından sonra, oyun oynarken bile e-ticarete katkı yapan bir jenerasyona dönüşmüşlerdir.

Z Kuşağı E-Ticaret Sitelerinden Neler Bekliyor?

Z kuşağı, e-ticaret ile iyi ilişkileri olan bir gruptur. Öyle ki önümüzdeki yaklaşık 5 yılın en güçlü müşteri kitlesini oluşturulacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte e-ticaretin sunduğu imkânlar, bu jenerasyona son derece cazip gelmektedir. Fakat bu grubun ne beklediğine doğru cevaplar bulmak da önemlidir.

Jenerasyon Z’nin e-ticaret sitelerinden beklentilerini, birkaç genel başlık altında toplamak mümkündür. Tahmin etmesi zor olmayan bu beklentiler, kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Hız
 • Yenilik
 • Çeşitlilik
 • Verimlilik
 • Popülarite
 • Özgürlük

Bu başlıklar, aslında bu jenerasyonun, hayatın pek çok alanında aradığı detaylardır. Teknolojiyle birlikte yaşayan bu jenerasyon, sabırsız profile sahip bireylerden oluşur. Bununla birlikte sürekli bir yeniliğe şahit oldukları için, aynı ürün ya da hizmet ile iki kere gönüllerini çalmak çok mümkün değildir.

İnternetin sonsuz dünyasında her şeyin bir alternatifini bulabilen Z jenerasyonu, bu çeşitliliği e-ticarette de aramaktadır. Bununla birlikte seçim özgürlüğünü de her zaman elinde tutmak isterler ve tekelci anlayıştan pek hoşlanmazlar. En önemli detay ise sunulan ürün ve hizmetlerin hem verimli hem de popüler olmasını beklerler.

E-Ticaret Siteleri Z Kuşağının İlgisini Çekebilmek İçin Nelere Dikkat Etmelidir?

Bir e-ticaret sitesi, hedef kitle olarak Z jenerasyonunu tercih ediyorsa, bu kitleye doğru bir şekilde hitap etmelidir. Klasik ve geleneksel yöntemler, bu gruba karşı pek ikna edici olmaz. Dolayısıyla e-ticaret siteleri, “Z kuşağı kimdir?” sorusunun cevabını çok net bir şekilde bilmelidir.

Bu kuşağın ilgisini çekebilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri, iletişim dili ve yöntemidir. Gününün önemli bir bölümünü sosyal medyada geçiren bu gruba geleneksel pazarlamacılık anlayışı ile hitap etmeye çalışmak olumlu sonuçlar vermez. Dolayısıyla e-ticaret sitelerinin, sosyal medyada var olmayı da hedeflemeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda ilgi çekebilmek için, sınır aşmayı da bilmek gerekir. Tek çeşit bir iletişim dili, bu jenerasyonun önemli bir bölümüne ulaşmayı zorlaştırır. Bu nedenle e-ticaret siteleri, dikkat çekici bir iş yaptığında, bunu sadece sözlü ya da yazılı bir dil ile sınırlamamalıdır.

Z Kuşağını Anlamak E-Ticarette Büyümenize Nasıl Yardımcı Olur?

E-ticarette gelişebilmek ve büyüyebilmek için, hem günceli hem de geleceği planlamak gerekir. Günümüzün en güncel grubunu oluşturan Z jenerasyonu, aynı zamanda gelecekte de hem girişimci hem de müşteri olarak, e-ticaret için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu nedenle “Z kuşağı nedir?” sorusuna cevap aramak, her e-ticaret firmasının gerçekleştirmesi gereken bir eylemdir.

Z kuşağını anlamak, e-ticaretin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında fikir sahibi olunmasına katkı sağlar. E-ticaretin lider firmalarına göz atıldığında, bu kuşağı hedefleyen çalışmalara ayrılan mesainin boşa gitmediği net bir şekilde görülebilmektedir. E-ticaretin hitap ettiği bu güncel gruptaki bireylerin, gelecekteki hedef kitleyi de oluşturacak olması, elbette e-ticaret sitelerinin büyümelerine yardımcı olacaktır.

E-ticaret sitelerinin, Z jenerasyonunu sadece müşteri kitlesi olarak değil, bir çeşit iş ortağı olarak görmesinde de fayda vardır. Yeni nesil iş fikirlerinin daha yaygın ve tutarlı olduğu bu jenerasyonun iş ve fikir gücünden yararlanmak da e-ticaret sitelerinin büyüme konusunda atabileceği bir adım olabilir.

Z Kuşağı İçin Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

E-ticarette pazarlama stratejilerinin sınırı yoktur. Her duruma ve her koşula uyum sağlayabilecek ya da geliştirilebilecek bir strateji her zaman vardır. Dijital dünyanın sunduğu geniş imkânlar doğrultusunda doğan, “Z kuşağı pazarlama” olarak da adlandırılabilecek farklı stratejiler de mevcuttur.

Z jenerasyonuna hitap eden bir e-ticaret stratejisi oluştururken, reklam ögeleri çok fazla ön planda tutulmamalıdır. Doğrudan reklam ve pazarlama dili kullanmak yerine, kuşağın anlayışlarına uygun, çağdaş bir dil geliştirmek daha verimli sonuçlar doğurabilir. Verimli olabilecek bazı pazarlama stratejilerine şöyle örnekler verilebilir:

 • Birden fazla platformda yer almak
 • Tüm hizmetleri mobile optimize etmek
 • Reklam kanalı olarak YouTube videolarını kullanmak
 • Instagram’ın tüm özelliklerini aktif bir şekilde kullanmak
 • Daha interaktif sosyal medya platformlarına yönelmek
 • Mümkün olan en kısa sürede gerekli mesajı vermek
 • Görselliğin ağırlıklı olduğu bir dil kullanmak
 • Kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak

Z kuşağı, 2020 yılından sonra dünya üzerindeki en büyük tüketici kitlelerinden biri olmaya başlayacak ve bu sebeple de markaların Z kuşağı ile şimdiden iyi bir iletişim kurmaya başlaması önemli. Z kuşağı, teknoloji ile beraber büyüyen bir nesil olduğu için aynı zamanda teknoloji kuşağı olarak da biliniyor.

Z kuşağı, 1990’ların ortaları ve 2000’li yılların başlarında doğmuş olan nesle verilen isimdir. Yavaş yavaş kendi maddi özgürlüklerini ellerine almaya başlayan ve yakın zamanda da aktif tüketici tarafında da yer almaya başlayacak olan bu kuşağa şimdiden ulaşmak, uzun vadede onları sadık müşteriler haline getirmede önemli bir rol oynayacaktır. Teknoloji nesline ulaşmak ve markanızı onların gözünde bilinir hale getirmek için de geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı yollar izlemeniz gerekebilir. Bu rehberimizde de bu kuşağa ulaşmak için yararlanabileceğiniz bazı pazarlama yöntemlerini ele alacağız.

Z kuşağı için pazarlama çalışmalarında neler yapabilirsiniz?

Snapchat’te aktif bir şekilde yer alın

Z kuşağına yönelik pazarlama çalışmaları yapmayı düşünüyorsanız, Snapchat’te aktif bir şekilde yer alarak, bu mecrayı bu kuşağa ulaşmak için kullanabilirsiniz. Z kuşağı, Instagram ile birlikte Snapchat’i aktif bir şekilde kullandığı için, bu mecra üzerinde çalışmalar yapmak ve bu mecraya uygun içerikler üretmeniz, bu nesille iletişim kurmanızı kolaylaştıracaktır.

İlgili rehber: Snapchat’te ürün satmak için bilmeniz gerekenler

Instagram Hikaye paylaşımlarına ağırlık verin

Z kuşağı, Instagram’ı da aktif olarak kullansa da özellikle hikaye paylaşımlarına daha fazla ilgi gösteriyor. Bu sebeple de pazarlama çalışmalarınızda hikaye paylaşımlarına da yatırım yapmanız, bu kuşağın daha fazla ilgisini çekmenizi sağlayarak, erişim ve etkileşimlerinizi artıracaktır.

İlgili rehber: Instagram Hikayeleri Rehberi

Birden fazla platformda yer alın

Z kuşağı, teknolojinin içinde büyüdüğü için aynı anda birden fazla teknolojik cihazı kullanmayı tercih ediyor. Bu durumda da birden fazla platformda yer almanız, bu kuşağa daha iyi ulaşmanızı sağlayacaktır. Farklı sosyal ağlarda, farklı konseptlerin yer aldığı içerikler oluşturabilir ve bu platformlar üzerinden farklı iletişimler kurabilirsiniz.

İlgili rehber: Sosyal medyada Z kuşağının ilgisini nasıl çekersiniz?

Mobile öncelik verin

Z kuşağı, masaüstü cihazlardan çok mobil cihazlarda daha aktif bir şekilde yer almakta. Bu sebeple de mobil üzerinde yapacağınız çalışmalar, bu kitleye ulaşmanızı daha kolay bir hale getirecektir. Mobil odaklı reklam ve pazarlama çalışmalarının yanı sıra web sitenizin mobil uyumluluğu da bir o kadar önemlidir. Sitenizin mobil cihazlarda düzgün görüntülenmesi ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanız, sabır ve kolaycı olarak bilinen bu kuşağa hitap etmenizi kolaylaştıracaktır.

Mobil site tasarımları hakkında bilgi almak için İdeaSoft mobil tasarımlar sayfamızı inceleyebilirsiniz. 15 günlük demo talebinde bulunarak e-ticaret altyapı paketlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Z kuşağı influencer hesapları ile çalışın

Z kuşağı ile doğrudan etkileşime geçmek ve onların satın alma kararlarını etkilemek için, onların takip ettiği ve onların yaş grubuna hitap eden influencer hesaplarla iletişime geçmeniz gerekir. Influencer hesaplar marka ve ürün bilinirliğini artırmak için önemli bir pazarlama kanalı olduğu için Z kuşağına ulaşmak için de bu çalışmaları yapmayı düşünebilirsiniz.

İlgili rehber: Influencer’lar e-ticaret firmaları için neler yapabilir?

Youtube videoları hazırlayın

Bu kuşak, ortalama olarak günde 2 ile 4 saatini Youtube üzerinde video izleyerek geçirmekte. TV izleme süresi ise ortalama olarak 30 dakika. Bu durumda da Youtube videoları üretmek ya da video reklamları Youtube üzerinde göstermek, bu kuşağa ulaşmak için daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Video içerik stratejilerinizi belirlerken, Youtube’u da göz önünde bulundurmanız ve bu kitlenin ne tür içeriklere daha fazla ilgi gösterdiğini araştırarak, içeriklerinizi bu doğrultuda oluşturmanız alacağınız geri dönüşümleri de yükseltecektir.

İlgili rehber: Firmalar İçin İlgi Çekici 10 Youtube İçerik Fikri

Ne sattığınızla değil, onlara ne fayda sunduğunuzla ilgileniyorlar

Yazının başında da dediğimiz gibi hedef kitlesi Z kuşağı olanların geleneksel pazarlama çalışmalarından kaçınması gerekiyor. Bu noktada da ürününüzü öne çıkartmak ve tüm konuyu ürün odağına çevirmek, bu kuşak için çok fazla etkili olmuyor. Bu noktada da üründen çok, onlara neler sunduğunuz, ne gibi faydalar sağladığınız ve onların hangi problemlerini çözdüğünüz daha önemli bir nokta oluyor. Reklam ve pazarlama çalışmalarınızda fayda odaklı içerikler oluşturmak ve ürünü değil tüketicilerin hangi sorunları üzerine yoğunlaştığınızı göstermek, alacağınız geri dönüşümleri artıracaktır.

Sadece sözde kalmayın, onlara bunu gösterin

Onlara bir ürünün faydasını ya da onların hangi sorunlarını çözdüğünüzü söylemeniz de yeterli olmayacaktır. Onlara bu faydaları görsel olarak göstermeniz gerekir. Ürünleriniz ya da hizmetlerinizle ilgili hazırlayacağınız videolar, özellikle Z kuşağı için daha etkili olacaktır. Bir fotoğraf yerine video ile bu kitleye daha rahat ulaşabilirsiniz.

Ürünlerinizin kullanım alanlarını, hangi problemleri nasıl çözdüğünüzü bir konsept üzerinde göstermeniz, alacağınız geri dönüşümlere olumlu bir şekilde etki edecektir.

İlgilerini çekmek için 10 saniyeden az süreniz var

Z kuşağı, çok fazla teknoloji ile iç içe olduğu için aynı anda birden fazla işle ilgilenir ve bu sebeple de dikkatleri hızlı dağılır. Onların ilgisini çekebilmek için yaklaşık 8 saniyeniz bulunuyor. İçeriğiniz ne kadar ilgi çekici veya orijinal olursa olsun, ilk 8 saniyede onları yakalayamazsanız onları kaçırabilirsiniz. Bu sebeple de özellikle video içeriklerinizin giriş bölümüne özen göstermeniz ve mümkün olduğunca ilgi çekici bir hale getirmeniz gerekir.

Facebook, doğru bir yer değil

Bu kuşağa ulaşmak için Facebook doğru bir platforma değil. Bu kitlenin Facebook hesapları bulunsa da bu mecrayı aktif bir şekilde kullanmazlar. Sosyal mecraları daha farklı şekillerde kullanan bu kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için özellikle Instagram ve Snapchat gibi daha interaktif ve hızlı içerik paylaşımlarının yapıldığı platformları seçmeniz gerekir.

Onların, sosyal ağları daha farklı kullanan bireyler olduğunu göz önünde bulundurmanız, sosyal medya pazarlama çalışmalarınızın temelinde bulunması gerekiyor. İçeriklere olan bakış açıları ve içerikleri tüketiş süreleri ile markalara bakış açıları pazarlama çalışmalarınızda öncelikli olarak üzerinde durmanız gereken konular arasında yer alıyor.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

E-ticarette işe alım sürecinde dikkat etmeniz gerekenler
E-ticarette işe alım sürecinde dikkat etmeniz gerekenler
E-ticaret şirketlerinde işe alım süreci özellikle önemli bir konudur ve firma için doğru ekibi oluşturmak, şirketin başarısını da etkileyecektir. Bu sebeple de işe alım süreçlerinde özellikle bazı konuların üzerinde durmanız...
4 Ekim 2019
Ferad Osman Sali
E-ticarette en çok satılan ürünler: Salgın dönemi Nisan yansımaları
E-ticarette en çok satılan ürünler: Salgın dönemi Nisan yansımaları
E-ticarette en çok satılan ürünler üzerinde corona virüs etkileri devam ediyor. Mart ve Nisan ayında internetten en çok satılan ürünleri karşılaştırdığımızda, evde kaldığımız sürelerin online alışverişteki tüketici...
29 Mayıs 2020
IdeaSoft
E-ticaret Sitesi Kurma Rehberi
E-ticaret Sitesi Kurma Rehberi
Günümüzün en çok rağbet gören iş modellerinden biri olan e-ticaret, bir online mağaza kurup internetten satış yapmaktan ibaret değildir. E-ticaret sitesi kurmak ve online satış yapmak, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir...
25 Haziran 2021
Savaş Çetinkaya
Affiliate Marketing Nedir ve E-ticaret Firmaları Bunu Nasıl Kullanabilir?
Affiliate Marketing Nedir ve E-ticaret Firmaları Bunu Nasıl Kullanabilir?
Affiliate marketing, internet üzerinden para kazanmak isteyen ya da e-ticaret sitesine daha fazla geri dönüşüm sağlamak isteyenlerin kullandığı pazarlama yöntemidir. Affiliate marketing ile, e-ticaret firmaları kendi ürünlerini...
20 Nisan 2019
Ferad Osman Sali
E-ticarette strateji planı nedir ve nasıl hazırlanır?
E-ticarette strateji planı nedir ve nasıl hazırlanır?
E-ticarette bir strateji planı ya da bir diğer adıyla stratejik planlama yapmak, uzun vadede şirketin hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Strateji planı hazırlamak ilk etapta biraz vakit alabilir; ancak uzun...
17 Temmuz 2020
Ferad Osman Sali
Black Friday için kullanabileceğiniz 6 sıra dışı kampanya alternatifi
Black Friday için kullanabileceğiniz 6 sıra dışı kampanya alternatifi
Black Friday kampanyaları bu indirim döneminde satışlarınızı artırma konusunda size yardımcı olabilecek pazarlama çalışmaları arasında yer alıyor. Geleneksel promosyon çalışmaları yerine tüketicilerin ilgisini çekebilecek...
10 Kasım 2018
Ferad Osman Sali