CPC (Cost Per Click) Nedir? CPC Nasıl Hesaplanır? Nasıl Düşürülür?

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 20.04.2024
CPC (Cost Per Click) Nedir? CPC Nasıl Hesaplanır? Nasıl Düşürülür?

Açılımı “Cost Per Click” olan CPC, tıklama başına ödeme maliyeti anlamına gelen bir dijital reklamcılık terimidir. Başlatılan herhangi bir kampanyaya ödenen tutarın toplam tıklanma sayısına bölünmesiyle CPC değeri elde edilir. Böylelikle reklam çalışmalarında performans ölçümleri değerlendirilerek önemli veriler elde edilebilir. 

CPC’nin düşmesi ise başlatılan kampanyalara dair en önemli hedeflerden biridir. Kusursuz bir reklam kampanyasının oluşturulması, doğru anahtar kelime tercihleri, negatif kelimelerin tespiti gibi detaylar; başarılı bir dijital pazarlama çalışmasının temelidir. Aynı zamanda CPC maliyetinin düşmesi konusunda da önemli detaylardır. 

cpc nedir

CPC (Cost Per Click) Temelleri

Dijital pazarlama faaliyetlerinde bütçelerin verimli kullanımı adına çeşitli reklam metotları denenmiştir. Bu noktada en başarılı olanlardan biri CPC yani, tıklama başına ödemeyle çalışan kampanyalardır. CPC, bütçenin belirlenmesi ve yönetimi konusunda en etkili detaylardan biridir. Aynı zamanda dijital reklamcılık faaliyetlerinin başarısını da ölçümleyen en önemli unsurların başında gelir. 

İPUCU

CPC kampanyalarınızda anahtar kelime seçimini optimize ederek ve kaliteli içeriklerle reklamınızın tıklanma oranını artırarak maliyeti düşürebilirsiniz.

CPC’nin Tanımı ve Pazarlamadaki Önemi

CPC (Cost Per Click), Türkçeye “Tıklama Başına Maliyet” olarak tercüme edilen bir kavramdır. Dijital reklamcılık faaliyetlerinde hedef kitlenize ulaşmak adına ne kadar harcama yaptığınızı ya da yapmanız gerektiğini gösterir. Genel manada yapmış olduğunuz yatırımın size geri dönüş oranını ortaya koyan en önemli verilerden biri olarak tanımlanabilir.

cpc ve pazarlama

CPC kavramının dijital pazarlamadaki önemi aşağıdaki maddeler nezdinde ifade edilebilir:

 • Bütçe Yönetimi: Doğrudan tıklama başına ödeme yapıldığı için belirlenen bütçenin hedefe yönelik dönüşüm oranı yükselir. Aynı zamanda bütçe aşımlarının da önüne geçilir ve gelecekteki kampanyalara da ışık tutulmuş olur. 
 • Dönüşüm: CPC reklamlarının en önemli amaçlarından biri, doğrudan hedeflenen kitleye ve aksiyona odaklı olmasıdır. Böylece dönüşüm oranı yükselir. 
 • Performans Analizi: Gerçekleştirilen bir reklam kampanyasının işletmenin beklentileriyle mali anlamda ne denli uyuştuğunu net bir şekilde gösterir. 
 • Rekabet Avantajı: CPC reklamları, anahtar kelime grupları özelinde teklif verebilir. Haliyle bütçenin yükseltilmesi direkt olarak rekabet avantajının elde edilmesi anlamına gelir. 
 • Hedefleme: Hedef kitlenin demografik, coğrafik, belirli alışkanlıklara sahip ve doğru ilgi alanları üzerinden kurgulanması söz konusudur. Böylelikle reklam kampanyasının direkt olarak ideal kitleye maksimum verimlilikte bütçe kullanımıyla ulaşmasını sağlar.

CPC, dijital pazarlama faaliyetlerinde hedef kitleye ulaşma konusunda en önemli araçlardan biridir. 

İPUCU

Pazarlama kampanyalarınızda CPC değerini düşürmek için hedef kitlenizi daraltarak daha spesifik ve ilgili kullanıcılara ulaşmayı hedefleyin.

CPC ve Diğer Pazarlama Metrikleriyle İlişkisi

CPC, diğer dijital pazarlama metrikleriyle birlikte kullanıldığı takdirde verimli olan bir reklam türüdür. Oluşturulan kampanyanın gerek bütçe gerekse hedef kitleye ulaşması gibi konularda beklenilen sonucu vermesi; CTR, CPI, dönüşüm oranı vb. kavramların dikkate alınmasıyla mümkün olur. Söz konusu metriklerin CPC ile ilişkisi ise aşağıdaki gibidir:

 • CPI (Cost Per Impression - Gösterim Başına Maliyet): CPC’nin düşmesi durumunda CPI’nın artması en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Buna bağlı olarak iki kavram arasında ters bir bağlantıdan bahsedilebilir. Tıklama başına ödemenin tercih edilmesi, gösterim başına maliyetin artmasına neden olacaktır ancak böylelikle tıklama başına maliyet düşecektir. 
 • CTR (Click-Through Rate - Tıklama Oranı): Başlatılan kampanyanın reklam başına etkisini ölçen önemli kavramlardan biridir. Buna bağlı olarak CPC ile CTR arasında ciddi bir ilişkisel durumun olduğu söylenebilir. Tıklama oranı ne kadar yüksek olursa tıklama başına maliyet düşecektir. 
 • Reklam Performansı: CPC’nin yüksek olması reklamverenin istemediği senaryolardan biridir. Reklam performansı izlenirken böyle bir durumun tespit edilmesi halinde çeşitli optimizasyon seçenekleriyle bütçenin daha verimli kullanımı amaçlanmalıdır. 
 • Dönüşüm Analizi: Elde edilen dönüşüm oranı, reklam kampanyasının verimliliği açısından önem taşıyan bir konudur. CPC’nin yüksekliğine bağlı olarak dönüşümün de oransal anlamda yukarıda olması, bütçenin artırılması kararını tetikleyebilir. Dönüşüm oranı düşükse bu noktada reklam stratejisinin gözden geçirilmesi sonucunu ortaya çıkarır.
cpc ve dönüşüm ilişkisi

CPC ve diğer pazarlama metrikleri, belirtmiş olduğumuz bu detaylar neticesinde ayrılmaz parçalardır. Sadece tıklama başına maliyet ve dönüşüm oranı özelinde stratejik hamleler uygulanmamalıdır. 

İPUCU

CPC'nizi düşürmek için yüksek CTR elde eden reklam içeriklerinizi analiz ederek bu başarıyı diğer kampanyalara da uygulamayı deneyin.

Hesaplama Yöntemleri

CPC hesaplama ile reklamverenin, başlattığı kampanyaya dair bir öngörü elde edebilmesi ve performansı değerlendirmesi mümkündür. Bu noktada reklam maliyetinin, tıklama sayısına bölümüyle net bir değer elde edilebilir. Herkes tarafından yapılabilecek temel dört işlemle sonuca kolaylıkla ulaşılabilir. 

İPUCU

Reklam kampanyalarınızın etkinliğini artırmak için CPC hesaplamalarını düzenli olarak yapın ve maliyeti etkileyen faktörleri yakından izleyin.

Temel CPC Hesaplama Formülü

Reklam kampanyalarının maliyet etkinliğini değerlendirmek için aşağıdaki CPC hesaplama formülü kullanılabilir:

 • “Toplam Reklam Harcama Bütçesi / Elde Edilen Tıklama Sayısı = Tıklama Başına Maliyet.” Örneğin; reklam bütçesi olarak 50.000 TL ayrılan kampanyanın 4.000 tıklama alınması, 1.25 TL’lik bir CPC değerini ortaya çıkarır.

Bu sonuca bağlı olarak başlatılan kampanyanın beklentileri karşılayıp karşılamadığı net bir şekilde değerlendirilebilir.

cpc hesaplama

Farklı Reklam Platformlarında CPC Hesaplamaları

Reklam platformlarına göre CPC hesaplamalarının detayları değişiklik gösterebilir. Bu bağlamda maliyet öngörüsü oluştururken tek bir kanal özelinde hareket etmek, hatalı strateji ve sonuçlar doğurabilir. Genel reklam platformları ve hesaplama detayları ise aşağıdaki gibidir:

 • Google Ads: Tıklama başına maliyet, reklamverenin teklifi özelinde hesaplanır. Anahtar kelime grupları kapsamında en yüksek teklif, aynı zamanda CPC maliyetini belirler. 
 • Meta Ads: Hedef kitle detayları, reklam kalitesi, görüntüleyicilere gerçekleştirilmek istenen eylem gibi detaylar neticesinde Meta platformunda CPC değeri şekillenir. 
 • Linkedin Ads: Anahtar kelime ve hedef kitle arasındaki kurulacak bağın, ne tür bir reklam çalışmasıyla gerçekleşeceğine dair bir CPC maliyeti elde edilir. Genel detaylarıyla Meta Ads ile benzerdir. 
 • Twitter Ads: Reklam çalışmasının amacı, hedef kitlesi, reklamveren tarafından verilen teklif ve rekabet durumu gibi detaylar çerçevesinde CPC elde edilir. 
cpc hesaplama formülü

Her platformun özel hesaplama ve tıklama başına maliyet değerleri vardır. Buna bağlı olarak hedef kitle analiziyle doğru kanalın hangisi olduğu belirlenir. 

İPUCU

Her reklam platformunun özgün dinamiklerini anlayarak CPC'nizi optimize edin; örneğin Google Ads'de kalite puanınızı artırarak, Meta Ads'de ise reklam görsel ve metinlerinizin etkileşimini test ederek.

CPC’yi Düşürme Stratejileri

CPC’yi düşürmek adına reklam performans analizleri oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu noktada uygulanacak çeşitli stratejilerle birlikte doğru optimizasyon sağlanır. Böylelikle verimli bir CPC bazlı reklam kampanyası gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelime Optimizasyonu

Anahtar kelime optimizasyonu yaparken öncelikle hedef kitlenizi iyi tanımanız ve doğru kelime gruplarını tercih etmeniz önemlidir. Aynı zamanda hangi arama sonuçlarında reklamınızın görünmeyeceğini de nokta atışı olarak tespit etmeniz önemlidir. Uzun kuyruklu anahtar kelime seçimleriyle niş aramalardan dönüşüm elde etmek, iyi bir optimizasyon gerçekleştirilmesi adına gereklidir.

İPUCU

CPC'yi düşürmek için negatif anahtar kelimeleri etkin kullanarak istenmeyen tıklamaları azaltın ve böylece reklam bütçenizi daha etkin kullanın.

Reklam Metni ve Tasarımın Optimizasyonu

Reklam kampanyalarında kullanılacak açıklama ve başlıkların dönüşüm odaklı olması önemlidir. Hedef kitlenizi cezbedecek açıklamalar, metinler, net ifadeler ve değer önerileriniz mutlaka kusursuz bir kurgu içerisinde olmalıdır. Aynı zamanda görselleriniz özgün, tam olarak vermeniz gereken mesaja dair öğelerden oluşmalıdır.

Hedefleme ve Segmentasyonu Teknikleri

Hedef kitlenizi; demografik, coğrafi ve davranışsal olarak 3 farklı şekilde kategorize edebilirsiniz. Böylelikle başlatmış olduğunuz reklam kampanyası doğrudan amacına ulaşır ve CPC’nin de düşmesi sağlanır. Aynı zamanda segmentasyon tekniklerini harmanlayarak tıklama başına maliyeti minimize etme stratejisini uygulayabilirsiniz. 

Başarılı Bir CPC Optimizasyonu Kampanyası Unsurları

CPC optimizasyonu, bütçenin verimli şekilde kullanılması adına oldukça önemlidir. Bu noktada çeşitli tespitlerle tıklama başına maliyeti hem düşürmek hem de maksimum düzeyde olumlu yönde değerlendirmek için çeşitli unsurlar özelinde hareket edilmelidir. 

İPUCU

Reklam metinlerinizde ve hedeflemelerinizde A/B testleri yaparak hangi yöntemin daha başarılı olduğunu keşfedin ve CPC'nizi bu doğrultuda optimize edin.

Ölçümleme ve Analiz Araçları

Tüm reklam platformlarının çeşitli analiz ve ölçüm araçları vardır. Bu kaynaklarla elde edilen veriler neticesinde, oluşturulan kampanyaların performansını artırmaya yönelik çeşitli stratejiler ve geliştirmeler yapılabilir. Böylelikle CPC reklamlarından maksimum verim elde edilebilir ya da vazgeçilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.

A/B Testleri ve Sürekli İyileştirme

A/B testleri, başlatılan reklam kampanyasına dair birçok unsur çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

 • İki landing page tasarımı yapılarak hedef kitlenin ziyaret etmiş olduğu sayfalarda ne gibi davranışlar sergiledikleri analiz edilebilir. Dönüşümün daha çok olduğu sayfalarda reklamlar öncelikli hale getirilebilir.
 • Kampanya metinleri, başlıkları, görselleri gibi unsurlarda birden fazla seçenek denenebilir. Böylelikle dönüşümün ve verimliliğin yüksek olduğu şablonun kullanımına yoğunlaşılabilir.
 • Hedef kitle konusunda; demografik, coğrafik ve davranışsal segmentasyonların birden fazla seçenek dahilinde kullanımı sağlanabilir. Bu sayede potansiyel müşterilere nasıl daha kolay ve etkili ulaşılabileceğinin tespiti yapılabilir.

Yukarıdaki seçenekleri CPC testlerinizde uygulamanız durumunda bütçenin maksimum verimlilikle kullanılması mümkündür. 

Sektör Örnekleri ve Case Study’ler

Sektörünüzdeki reklamverenlerin kampanyaları, dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan bir diğeridir. İyi bir rakip analizi ve özgün stratejilerle CPC’nin verimliliğinin artması mümkündür. Aynı zamanda sektörde veya farklı alanda faaliyet gösteren firmaların başarı hikayelerinden çıkarım yapılması da oldukça önemlidir.

İPUCU

Rakiplerinizin reklam stratejilerini inceleyerek hangi anahtar kelimelerin ve hedef kitle stratejilerinin daha düşük CPC ile daha iyi sonuçlar verdiğini keşfedin.

Sıkça Sorulan Sorular

CPC (Cost Per Click) yani tıklama başına maliyet hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları.

CPC Nedir?

CPC (Cost Per Click), tıklama başına maliyet anlamına gelir ve bir dijital reklamcılık terimidir. Reklam kampanyalarında, tıklama başına ne kadar ödendiğini ifade eder. Toplam harcamanın tıklama sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

CPC Nasıl Hesaplanır?

CPC hesaplaması, toplam reklam harcamalarının kampanyada elde edilen toplam tıklama sayısına bölünmesi ile yapılır. Formül: Toplam Reklam Harcaması / Toplam Tıklama Sayısı = Tıklama Başına Maliyet.

CPC Nasıl Düşürülür?

CPC'yi düşürmek için anahtar kelime optimizasyonu yapılmalı, hedefleme ve reklam metinleri iyileştirilmelidir. Ayrıca negatif anahtar kelimeler belirlenerek kullanılmamalı ve reklam kampanyalarının dönüşüm oranları sürekli analiz edilerek iyileştirilmelidir.

CPC'nin Dijital Pazarlamadaki Önemi Nedir?

CPC, dijital pazarlamada bütçe yönetimi, dönüşüm oranlarının artırılması, performans analizi ve rekabet avantajı sağlamak için önemlidir. Doğru yönetildiğinde, reklam harcamalarının verimliliğini artırarak maksimum dönüşüm sağlar.

CPC Diğer Pazarlama Metrikleriyle Nasıl İlişkilendirilir?

CPC, diğer pazarlama metrikleriyle birlikte kullanıldığında, reklam kampanyalarının maliyet etkinliği ve hedef kitleye ulaşma başarısını artırabilir. Özellikle CTR (Tıklama Oranı) ve CPI (Gösterim Başına Maliyet) gibi metriklerle doğrudan ilişkilidir.

Farklı Reklam Platformlarında CPC Nasıl Hesaplanır?

Farklı reklam platformları, CPC'yi belirlemek için farklı yöntemler kullanabilir. Google Ads, Meta Ads ve diğer platformlar, anahtar kelimeler, hedef kitle ve teklif verme stratejilerine bağlı olarak tıklama başına maliyeti hesaplar.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler