Cari Modülü

Müşteri Menüsü
Cari modülü B2B çalışan müşterilerimiz için geliştirilmiştir. Cari modülü ek  bir modül olarak sisteme eklenmektedir.  Cari modülü hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için satış temsilcilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Cari Modülü İle Yapılabilecek İşlemler

• Cari modülü kullanımı istenilen üye/bayi grubuna tanımlanabilecektir.
• Cari modülü ile, alışverişsiz ödeme sisteminden cari bakiyesi karşılığında ödeme alınabilecektir.
• Üyeler özel ödeme sistemi ile üye için belirlenen risk limiti dahilinde sipariş verebileceklerdir.
• Üye/bayi yönetiminde üyenin cari kodu, cari ünvanı, risk limiti ve cari bakiyesi görüntülenebilecektir.
• Üyelerde üye bilgileri bölümünden kendi cari bilgilerini görüntüleyebilecek ancak müdahale edemeyecektir.
 

Üye / Bayi Grubuna Cari Tanımlama

Üye Bayi Yönetimi >> Üye Bayi Grupları menüsünde yeni bir grup oluşturduğumuzda yada var olan bir grubu düzenleme bölümüne giriş yaptığımızda cari ödeme sistemi kullanımını aktif pasif yapılabilecektir.

 

Cari Ödeme Sitemi aktif  edildiğinde seçilen gruptaki üyelere cari bilgisi tanımlanabilecek ve özel ödeme sistemi cari hesabıyla entegre çalışmaya başlayacaktır.

Bu gruba ait bir üyenin detaylı düzenleme bölümüne giriş yapıldığında da bu üyenin cari kodu, cari adı, bakiyesi ve risk limiti görüntülenecektir.

Cari Kod: Cari hesap kullananlar için belirlenen cari kod.

Cari Tanımı: Cari hesap kullananlar için cari ünvanı.

Cari Bakiye: Cari hesap kullananlar için tanımlanan bakiye. Üye ödeme yaptığında bakiyesi düşer, özel ödeme sistemi ile sipariş yapıldığında ise bakiyesi yükselir. 

Örnek;

Ekran görüntüsündeki üyenin bakiyesi 50 TL görünüyor bu üye alışverişsiz ödeme sistemi ile 100 TL ödeme yaparsa bakiyesi -50 TL olacaktır. Eğer özel ödeme sistemi ile 50 TL lik alışveriş yaparsa da 100 TL olacaktır.

Cari Risk: Üye için belirlenen risk limitidir. Belirlenen risk limiti dahilinde üye özel ödeme sistemi ile alışveriş yapabilir. 

Örnek;

Üyenin risk limiti 500 TL ve bakiyesi de 50 TL olduğunda özel ödeme sistemi ile maksimum 450 TL sipariş verebilir. Bu durumda bakiyesi de 500 TL olmuş olacaktır.

 

Özel Ödeme Sistemi Kullanımı

Admin panelinde özel ödeme sistemi bölümünde "Özel Ödeme Sistemi Adı” olarak bir başlık daha eklendi bu alandan özel ödeme sisteminin ismi değiştirilebilecektir. 


Cari hesap kullanımı aktif olan bir üye alışveriş yaparken özel ödeme sistemini kullandığında, belirlenen özel ödeme sistemi ismini ve bilgisini görüntüleyecek ve yaptığı sipariş tutarı cari hesabına eklenecektir.

 

Özel ödeme sistemi ile 100 TL lik bir sipariş yapıldıysa üyenin bakiyesi +100 TL eklenmiş olacaktır. 

Eğer üye belirlenen risk limitinden fazla tutarda sipariş vermek isterse Sizin için tanımlanan risk limiti kapsamında xxx TL tutarına kadar sipariş verebilirsiniz. Uyarısı gelecektir ekrana ve siparişi özel ödeme sistemi ile yapamayacaktır.


Örnek 1;

Bakiyesi 0 olan ve 1000 TL risk limiti olan bir üye, özel ödeme sisteminden en fazla 1000 TL tutarından sipariş verebilir.

Örnek 2;

Bakiyesi 200 TL olan ve risk limiti 250 TL olan bir üye, özel ödeme sistemini kullanarak en fazla 50 TL tutarında sipariş verebilir. Bu tutarın üzerinde bir sipariş olduğunu düşünürsek örneğin 100 TL lik bir siparişi tamamlamak istediğinde;

Uyarısı ile karşılaşılacaktır ve siparişi tamamlanamayacaktır.

 

Alışverişsiz Ödeme Sitemi ile Ödeme Alınması

Alışverişsiz ödeme sisteminden ödeme yapıldığında üyenin cari hesabına kaydedilir. Eğer bakiyesinden fazla ödeme yaparsa cari bakiye alanı "-" olarak görünecektir.

Cari bakiyesi "- " olduğunda risk limitinden fazla sipariş de verilebilecektir. 


Örnek;

Üyenin cari bakiyesi 1000 TL ise ve alışverişsiz ödeme sisteminden 1500 TL ödeme yaparsa bakiyesi -500 TL olacaktır.

Aynı üyenin risk limitinde 2000 TL olduğunu varsayalım, üye özel ödeme sistemini kullanarak 2500 TL tutarında sipariş verebilecektir. 


Risk limiti sınırsız tanımlanamaz, bu alana bir rakam girilmek zorundadır. Bu tür taleplerde 9.999.999 gibi yüksek bir rakam girilmesi önerilebilir.

Şu anda okuduğunuz makale

  • Cari Modülü

Destek talebi oluştur

Kullanıcı girişi yaparak destek talebi oluşturabilir, sorularınızı e-ticaret uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Müşteri Merkezi

IdeaAkademi eğitimleri

Her hafta ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimlerimiz ile e-ticaret hakkında cevaplanmayan soru bırakmıyoruz.

Eğitim Programı

Sık sorulan sorular

E-ticaret panelinin kullanımı ile alakalı en çok merak edilip, sık sorulan soruları ve cevaplarını okuyabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular