Ürün detayında yorum adedini nasıl gösterebilirim?

Ürünlerinize yapılan yorum sayısını ve ürüne verilen puan ortlamasını, ürün detayında yorumlar sekmesine tıklamadan da gösterebilirsiniz.
Bu özellik standart temalarda yer almamaktadır. Konsept tasarım hizmeti alıyorsanız tasarım ekibimize talebinizi iletebilir, kişisel tema kullanıyorsanız temanıza ilgili değişkenleri ekleyerek gösterebilirsiniz.

Kişisel tema düzenleme bölümünden html >> Templates >> Product >> view.twig şablonu üzerinden yorum sayısının görünmesi için {urun_yorum_sayisi} değişkenini, ürüne verilen ortalama puan içinse {urun_ortalama_puani} değişkenini kullanabilirsiniz.

yorumtasarim


Örnekte değişkenlerin yanında metin girişi ile yorum ve puan olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde eklndiğinde sitenizde aşağıdaki gibi görünecektir.

yorumtasarim-2


Yorumlar sekmesine girildiğinde de ürüne ait 2 adet yorum yapıldığı ve verilen puanlarında 5'er puan olduğu görülmektedir.

yorumtasarim-3