Son 10 Yılda En Çok İthalat Yapan 10 Ülke

12 Ağustos 2022
Savaş Çetinkaya
Son 10 Yılda En Çok İthalat Yapan 10 Ülke
İthalat, serbest piyasa ekonomisinin önemli bir unsurudur. Üretimde kullanılan maddelerin ve günlük kullanıma hitap eden metaların temini ithalat ile sağlanır. Ülkeler arasındaki alışveriş, kamu kurumları ya da özel şirketler aracılığıyla yapılabilir. Son 10 yılda uluslararası ticarette ciddi bir hareketlilik söz konusudur. E-ticaretin gelişmesi ülkeler arasındaki alışverişi kolaylaştırmıştır. Diğer yandan, gün geçtikçe artan lojistik olanakları da ithalatta büyük bir ivme yakalanmasını sağlamıştır.

Son 10 Yılda En Çok İthalat Yapan 10 Ülke Hangileridir?

En fazla ithalat yapan ülkeler piyasa trendlerine ve bunları etkileyen durumlara göre değişiklik gösterir. Örnek olarak, akıllı cihazlara duyulan ihtiyacın artması tüm dünyada ithalat trendlerini etkilemiştir. Her geçen yıl artan ulaşım ve lojistik imkânları sayesinde günlük tüketime yönelik ürünleri farklı ülkelerden sipariş etmek de mümkün hâle gelmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın rakamlarına ve Trade Map istatistiklerine göre son 10 yılın en çok ithalat yapan ülkeleri aşağıdaki gibidir.

Amerika Birleşik Devletleri

Serbest piyasa ekonomisinin merkezi olarak bilinen ABD, 2020 yılı rakamlarına göre de dünya ithalatına lider ülkelerden biridir. Söz konusu rakamlar ABD’nin dünyanın en büyük mal ihracatçısı olduğunu gösterir. Ülkenin yıllar boyunca gösterdiği dış ticaret aktivitesine bakıldığında 2018’e kadar sürekli bir artış söz konusudur. ABD, aynı zamanda Amazon ve Ebay gibi servisler sayesinde E-ihracat konusunda da zirve bir yerdedir. Amerika ithalat ürünleri arasında ham petrol geniş bir yer tutar. Otomotiv üretiminin gelişmiş olduğu bu ülkede karayolu taşıtları için aksam ve parçalar önemli bir ithalat kalemidir. İlaç sanayinin gelişmiş olması serum aşılara ve organik kimyasallara olan ihtiyacı da arttırır. Türkiye, 2020 rakamlarına göre ABD’nin ithalat yaptığı ülkeler listesinde 29.sırada yer alır. Ülkemizde üretilen dokuma halı ve kilim ürünleri ABD’de sıklıkla rağbet görür. Amerikan sanayindeki ham madde ihtiyacı, Türkiye’den çıkarılan demir ve çeliğe olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu materyaller, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında önemli bir yer tutar.

Çin

Çin, gelişmiş sanayisiyle dünyanın önde gelen ekonomileri arasındadır. Sanayi üretimi, ham madde ve işlenebilir ürünlere olan ihtiyacı doğurur. Bu durum, Çin’in en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer almasını sağlar. Doğu Asya ülkeleri Çin ithalat dengesinde önemli bir yer tutar. 2020 yılı rakamlarına göre Tayvan ülkenin ithalat sıralamasında 201 milyar dolarlık bir rakamla birinci sıradadır. İstatistiklere göre ülkenin ithal ettiği ürünlerin büyük bir kısmını ham maddeler ve doğal kaynaklar oluşturur. Özellikle ham petrol rağbet gören mallar arasında yer alır. Yüksek teknoloji üretimi de ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutar. Bu yüzden, akıllı cihazların iç aksamlarında kullanılan madenler ve mekanik ürünler de önemli bir ithalat kalemidir. Türkiye, Çin’in ürün ve hizmet aldığı ülkeler arasında 59.sırada yer alır. Mermer ve travertenler Çin’e ihraç ettiğimiz ürünler arasında önemli bir yer tutar. Dişçilik âletleri de Çin’in Türkiye’den satın aldığı ürünler arasında yer alır. Çin aynı zamanda Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkedir.

Almanya

Almanya, gelişmiş sanayi üretimi sayesinde bölgesinde lider konumda olan bir ülkedir. Son 10 yıllık rakamlara göre ülkenin dış ticaret hacmi 2018’de zirve noktasına ulaşmıştır. Makina ve otomotiv sektörlerinin gelişmiş olması ham maddelere yönelik doğal bir ihtiyaç doğurur. Bu ürünler Almanya ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutar. Sanayi ihtiyacı yüksek olan Almanya, bu gereksinim sayesinde en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alır. 2020 rakamlarına göre Çin Almanya’nın ithalat yaptığı ülkeler arasında %11’lik bir pay ile birinci sırada yer alır. Çin’i sırayla Hollanda, ABD, Fransa ve Polonya takip eder. Türkiye ise Almanya ithalat listesinde 16. sıradadır. Ülkedeki otomotiv ve sanayi ihtiyacına hitap eden ham maddeler en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasındadır. Türkiye ile Almanya arasında aynı zamanda yoğun bir e-ticaret aktivitesi bulunur. Türkiye’de üretilen gıda malzemelerinin ve el işi ürünlerin Almanya’da yoğun bir pazarı vardır. Firmanızın bu aktivitede yer alması için e-ihracat nedir başlıklı yazımızı okuyabilir ve bu konuda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Japonya

Yüksek teknoloji üretiminde lider ülkelerden biri olan Japonya ithalat ve ihracat potansiyeliyle dünya ekonomisinde önemli bir yerdedir. Ülkedeki dış ticaret trendleri genellikle sanayi üretiminden ve gündelik tüketimden doğan ihtiyaçlara göre belirlenir. 2020 rakamlarına göre Çin, %26’lık bir payla Japonya’dan en çok ithalat yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alır. Asya ülkelerinin dış ticaret alımlarındaki toplam payı ise %47’dir. Trade Map istatistiklerine göre ülkedeki tekstil tüketiminin %90’ı ithal ürünler ile sağlanır. Elektronik cihaz üretiminde gereksinim duyulan mekanik ürünler ve mineral yakıtlar da ithalat kalemleri arasında yüksek bir paya sahiptir. 2021 yılı istatistiklerine göre Japonya’daki e-ticaret hacminde %10’luk bir artış söz konusudur. Bu hacmin önemli bir kısmını da ithal edilen ürünler oluşturur. Yüksek teknolojik ürünlerin imalatında kullanılan entegre devreler dış ticarette talep gören mallar arasında yer alır.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık 2021’de en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alır. BREXIT sonrası yürürlüğe giren anlaşmalar ülkenin dış ticaret aktivitesinde belirleyici olmuştur. Söz konusu anlaşmalara göre BK, iş ve serbest dolaşım konusunda anlaşmazlık olmaması için AB kurallarını takip etmeye karar vermiştir. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren anlaşma ülkenin AB pazarındaki yerini büyük ölçüde korumasını sağlamıştır. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 13 ülkeyle ticareti geliştirmeyi amaçlayan Ready To Trade programı yine BREXIT sonrasında yapılan uygulamalar arasındadır. 2020 rakamlarına göre sanayide kullanılabilir maden ve materyaller ülkedeki ithalatın %14’ünü oluşturur. İşlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra formundaki altın da İngiltere’nin yurtdışından ithal ettiği ürünler arasında önemli bir paya sahiptir. Türkiye, Ready To Trade kapsamında ticaretin geliştirilmesi planlanan ülkeler arasında yer alır. 2020 yılı rakamlarına göre Türkiye, İngiltere ithalat listesinde 16.sıradadır. Söz konusu program, ülkemizdeki e-ticaret sektörü için büyük avantaj yaratır. Online mecralar üzerinden Birleşik Krallık pazarına yönelik faaliyet yürütmek mümkündür. Ürünlerinizi İngiltere’ye sorunsuz biçimde ulaştırmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri E-ticarette lojistik başlıklı içeriğimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Fransa

Fransa, AB bölgesinde 2020’de en çok ithalat yapan ülkeler arasındadır. Bu yılın rakamları, ülkenin AB ithalat sıralamasında üçüncü olduğunu gösterir. Diğer yandan, yine 2020 istatistiklerinde Fransa’nın dünya ithalatındaki payı %3,9 olarak belirlenmiştir. Almanya Fransa ithalat listesinde birinci sırada yer alır. Ülkede gelişmiş bir otomotiv sektörü mevcuttur. Bu yüzden maden ürünleri, makineler ve mekanik aksamlar başlıca ithalat kalemleri arasında yer alır. Mineral yakıt ve yağlar da Fransa’nın ithal ettiği ürünler arasındadır. Türkiye, 2020 rakamlarına göre Fransa’ya en çok ithalat yapan ülkeler listesinde 12.sırada yer alır. Otomobiller ve motorlu taşıtlar Türkiye’nin bu ülkeye ihraç ettiği başlıca ürünlerdir. Kara yolu taşıtlarında kullanılan yedek parçalar da Türkiye Fransa arasındaki ticaret aktivitesinde önemli bir yer tutar.

Hong Kong

Hong Kong, 2019’da en çok ithalat yapan ülkelerden biridir. Bu yılın rakamlarında ülkenin toplam ticari hacmi 578 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. 2020 yılında da Hong Kong’un dış ticaretinde bir ivme görülmüştür. Söz konusu yılın istatistiklerine göre; ülkenin dünya toplam ithalatında %3,1’lik bir payı vardır. Çin sınırları içinde bağımsız idari bir bölge olan Hong Kong, ithalatının büyük bir kısmını bu ülkeden yapar. Hong Kong ithalat listesinde Çin’in %55’lik bir payı mevcuttur. ABD, İngiltere ve İsveç de ülkenin dış ticaretinde büyük bir paya sahiptir. Türkiye, Hong Kong’un ürün ithal ettiği ülkeler arasında yer alır. İnşaat demiri, Türkiye’den buraya ihraç edilen başlıca üründür.

Hollanda

Hollanda, serbest piyasa ekonomisinin tarihi köklere sahip olduğu bir ülkedir. Burası, Avrupa’nın önemli ulaşım merkezleri arasında yer aldığı için yoğun bir dış ticaret aktivitesine sahiptir. 2020 rakamlarına göre ülkenin 1271 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi mevcuttur. Demir ve çelik, Hollanda’nın en çok ithal ettiği ürünlerdir. Cep telefonu ve bilgisayar gibi gündelik kullanıma yönelik elektronik eşyalar da ülkenin ithalatında önemli bir yere sahiptir. Hollanda ithalat listesinde Türkiye 25’inci sırada yer alır. Türkiye’den çıkan demir Hollanda’daki sanayi üretiminde kullanıldığı için yoğun olarak rağbet görür. Traktör de Türkiye’nin bu ülkeye ihraç ettiği önemli ürünler arasındadır.

Güney Kore

Güney Kore, yüksek teknoloji sektöründe lider ülkelerden biridir. 2020 yılı rakamlarına göre ülkenin toplam dış ticaret hacmi 980 milyar dolardır. Yüksek teknoloji üretimi, doğal olarak bir ham madde ihtiyacı doğurur. Güney Kore’nin dış ticaret trendlerini büyük ölçüde bu ihtiyaçlar belirler. Mineral yakıtlar, ülkenin ithalatında önemli bir yere sahiptir. Elektronik makina ve cihazlar da Güney Kore pazarında rağbet gören ürünlerdir. Çin ise Güney Kore ithalat listesinde ilk sırada yer alır.

İtalya

İtalya, Avrupa pazarında en çok ithalat yapan ülkeler arasında yer alır. Ham petrol, yağ ve gazlar İtalya’nın satın aldığı ürünler arasında geniş bir yer kaplar. Bu durumun sebebi otomotiv üretiminin doğurduğu ihtiyaçlardır. Otomotiv ve sanayi üretimine yönelik makine ve ekipmanlar da İtalya ithalat ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir.Bu ülkenin ithalat faaliyetlerinde AB üyelerinin %60’lık bir payı vardır. AB ülkeleri dışında Türkiye’de İtalya ithalat listesinde yer alır. Motorlu kara taşıtları, makine ve mekanik cihazlar İtalya’ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerdir. E-ticaretin gelişmesi sınır ötesi alışverişi arttırmış ve kolaylaştırmıştır. Dünyanın en çok ithalat yapan ülkeleri bu yüzden yıllara ve trendlere göre değişiklik gösterir. Uluslararası ticarette yerinizi almak için E-ticaret nedir ve nasıl yapılır başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri
Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri
Adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri ile ilgili mini e-ticaret rehberimize hoşgeldiniz. Bu yazımızda adwords anahtar kelime eşleme seçenekleri ve özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmektedir. Adwords...
26 Mayıs 2017
Ferad Osman Sali
E-Ticaret ile E-İhracat Arasındaki Farklar Nelerdir?
E-Ticaret ile E-İhracat Arasındaki Farklar Nelerdir?
Online alışverişe olan ilgi özellikle pandemi döneminden sonra büyük bir ivme kazanmıştır. Ürünlerinizin satışını internet üzerinden yaparak markanızı geniş bir kitleye ulaştırabilir ve kâr edebilirsiniz. Online satış...
23 Ağustos 2022
Savaş Çetinkaya
Hedef kitle analizi nasıl yapılır?
Hedef kitle analizi nasıl yapılır?
Hedef kitle analizi yapmadan, iş planınızı oluşturamaz, pazarlama, reklam ve satış stratejilerinizi geliştirerek ürünlerinizin tanıtımını yapamazsınız. Markanızı tanımlayan ve marka konumlandırmasında önemli bir yere sahip olan...
10 Mart 2020
Ferad Osman Sali
Firma tanıtımı için kullanabileceğiniz pazarlama yöntemleri
Firma tanıtımı için kullanabileceğiniz pazarlama yöntemleri
E-ticarette ve dijital pazarlamada firma tanıtımı için kullanabileceğiniz birçok farklı pazarlama yöntemi bulunmaktadır. Dijital pazarlanın yanı sıra geleneksel medya veya reklam yöntemleri de firmanızın tanıtımı için...
26 Ağustos 2020
Ferad Osman Sali
E-Ticarette Kredi Kartı Dolandırıcılığını Önlemek İçin Neler Yapmalısınız?
E-Ticarette Kredi Kartı Dolandırıcılığını Önlemek İçin Neler Yapmalısınız?
İnternetten alışveriş yaparken en çok kullanılan ödeme şekli kredi kartıdır. Fakat bu konuda şöyle bir çelişki var ki kullanıcılar, ödeme bilgilerini online ortamda paylaşmaya çekinceyle yaklaşırlar. Bunun da nedeni genel...
20 Mayıs 2022
Savaş Çetinkaya
E-Ticarette İşletme Yönetimi Nasıl Yapılır?
E-Ticarette İşletme Yönetimi Nasıl Yapılır?
İşletme yönetimi, e-ticarette önemli bir yere sahip olduğu gibi şirketlerin de özellikle üzerinde durmaları gereken konulardan biri. Özellikle işlerini büyütmek isteyen küçük işletmelerin bu konu üzerinde çalışmaları...
7 Ekim 2022
Savaş Çetinkaya