Logo Entegrasyonu Nedir? Avantajları Nelerdir?

12 Mart 2022
Markethinkers
Logo Entegrasyonu Nedir? Avantajları Nelerdir?

Günümüzde ticari faaliyetler, pek çok alt başlığa ayrılarak daha kompleks bir hâle gelmiş durumda. Yoğun rekabet ortamında başarılı olmak; sipariş yönetiminden CRM’e, muhasebe işlemlerinden kargo süreçlerine kadar birçok farklı detayın özenle takip edilmesini gerektirir. Bu durum da her bir konu için özel olarak geliştirilmiş yazılımları kullanmayı neredeyse bir şart hâline getirir. Ayrı ayrı kullanıldığında ortaya çok fazla iş yükü çıkaran bu tür yazılım ve teknik altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi ise bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Hem geleneksel yöntemlerle çalışan hem de e-ticaret ile uğraşan şirketlerin, tüm süreçleri çok daha pratik şekilde yürütmesini mümkün kılar.

Başta muhasebe olmak üzere birçok alanda kullanılan yazılımlar geliştiren Logo’nun ürünleri de bahsettiğimiz gibi iş süreçlerinde kullanılan farklı sistemler ile entegre edilebilir özellikler taşır. Özellikle internet üzerinden satış yapmak için web sitelerinde kullanılan altyapıların bu programlarla bağlantılı kullanılması, iş yükü alanında ciddi bir rahatlama getirir. Peki genel itibari ile Logo entegrasyon nedir? İşletmelere hangi kolaylıkları sağlar? Bu yöntem ile neler yapılabilir? Yazımızın devamında bunlar ve diğer birçok farklı soruya cevap arayacağız.

Logo Entegrasyonu Nedir? Nasıl Çalışır?

Entegrasyon, kelime anlamı olarak uyum, birliktelik, birleşme gibi kavramları ifade eder. Yani birbiriyle entegre edilmiş iki ya da daha fazla yapı, uyumlu olarak çalışacak hâle gelmiş demektir. Bu durumun Logo entegrasyon için de geçerli olduğu söylenebilir. Logo muhasebe programı ile bağlantılı çalışacak şekilde düzenlenmiş e-ticaret altyapıları, bu alanda çalışırken finansal süreçlerin çok daha zahmetsiz şekilde takip edilmesini sağlar. Bu işlemin tamamlanmasının ardından e-ticaret sitenizden aldığınız siparişler, muhasebe sisteminize otomatik olarak yansır. Ek olarak iki sistem arasında, fiyat ve stok gibi konulardaki güncellemeler de yine bu şekilde gerçekleştirilebilir.

IdeaSoft tarafından sağlanan e-ticaret altyapıları, Logo’nun birçok farklı versiyonuyla entegre edilebilecek özelliktedir. Programın Tiger, GO, GO 3 ve GO Plus versiyonları, IdeaSoft altyapıları ile uyumlu olarak kullanılabilir. Başka biri ifade ile IdeaSoft kullanıyorsanız Logo GO entegrasyonu yapabilirsiniz. Aynısı Logo GO 3 entegrasyon için de geçerlidir.

Logo entegrasyonu, e-ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen tüm şirketler için oldukça idealdir. Çok fazla sayıda ürün çeşidi bulunan, farklı kanallardan satış yapan şirketler, bu uygulama ile şirketlerinin yönetimsel ve muhasebe süreçlerini herhangi bir karışıklık yaşamadan yürütebilir. Benzer şekilde Logo entegrasyonu, çok şubeye sahip ya da bayii ağı geniş firmalar için de son derece kullanışlıdır.

Söz konusu bağlantı yapıldığında Logo programları ve IdeaSoft altyapılı e-ticaret siteleri arasında çift taraflı bir iletişim de kurulmuş olur. Bu sistemlerin herhangi birinde yapılan değişiklik diğerine de doğrudan yansır. Böylece stok, fiyat, sipariş takibi ve faturalandırma gibi süreçler paralel olarak yürütülebilir.

Logo Muhasebe Entegrasyonu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Logo entegrasyon, muhasebe süreçlerinin çok önemli bir kısmını kapsar. Böylelikle muhasebe alanındaki işlemler için ayırmanız gereken zaman ve iş gücünden ciddi anlamda tasarruf edebilirsiniz. Logo entegrasyonu, genel olarak üç farklı alanda kullanılabilir. Şimdi bu alanların hangileri olduğunu inceleyelim.

Logo E-Fatura Entegrasyonu

E-fatura; faturaların elektronik ortamda, internet üzerinden kesilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde şirketin muhasebe süreçlerinin kontrolü çok daha kolay hâle gelir. Belirli bir hasılat limitinin üzerinde kalan şirketlerin bu uygulamaya geçmesi, resmî kurumlarda zorunlu kılınmıştır. Yıllık brüt satışlar üzerinden hesaplanan bu limit, 2020 ve 2021 için 4 milyon TL; 2022 ve sonraki yıllar için ise 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen sınırların üzerine çıkan şirketlerin, sonraki yılından itibaren satışları için e-fatura düzenlemesi zorunludur. E-ticarette sıklıkla kullanılan fatura çeşitleri için bu konuya odaklanan içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Logo e-fatura entegrasyonu, bu uygulamanın muhasebeleştirilme sürecini çok pratik hâle getirir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen en güncel kural ve standartlara uygun olarak çalışan bu sistem, kesilen ya da alınan e-faturaların işletmelerdeki diğer yazılımlara da doğrudan yansımasını mümkün kılar. Böylelikle başta muhasebe ve finans olmak üzere şirketin yönetimindeki pek çok süreç daha akışkan biçimde yürütülebilir.

Logo ERP Entegrasyonu

ERP teriminin açılımı, kurumsal kaynak planlamasıdır. Bu kavram, bir işletme dâhilindeki tüm birim ve çalışanların tek bir merkeze bağlı olarak yönetilmesini ifade eder. Genel itibarı ile tüm süreçlerin mümkün mertebe otomatik şekilde yürütülmesini amaçlar. Çünkü bu sayede, insan faktörü dolayısıyla ortaya çıkan hatalar en aza iner. Şirket içindeki işlemlerde yaşanan bir aksaklığın tüm çalışma süreçlerini olumsuz etkilemesinin önüne geçilir. ERP, aynı zamanda şirketin tüm kaynaklarının olabilecek en verimli şekilde kullanılmasını, buna bağlı olarak da zaman ve maliyet anlamında tasarruf edilmesini sağlar.

Logo CRM ERP entegrasyonu, bu uygulamanın en başarılı örneklerinden biridir. Söz konusu uygulama e-ticaret için de büyük önem taşıyan CRM, diğer bir deyişle müşteri ilişkileri yönetimi unsurlarını şirketin diğer birimleri ile ilişkili hâle getirir. Logo, her ölçekteki firma için ERP çözümleri sunmasıyla da dikkat çeker. Büyük ve orta ölçekli firmalar için Logo Tiger entegrasyonu ideal bir ürün iken daha küçük yapılar ise Start 3 gibi programları tercih edebilir.

Logo Pazar Yeri Entegrasyonu

Sanal pazar yeri mağazaları, günümüzde e-ticaretin en önemli unsurlarından biri hâline gelmiştir. Bu sektöre girmek için daha az sermaye gerektirmesi ve hâlihazırda mevcut olan geniş kullanıcı kitlesinden yararlanmayı mümkün kılması, sanal pazar yerlerini cazip kılan başlıca faktörlerdir. Seçtiğiniz platform üzerinden yaptığınız satışların muhasebeleştirilmesi, Logo pazar yeri entegrasyon ile çok daha kolay hâle gelir.

Logo entegrasyonunun yapılmasının ardından, sanal mağazalardan alınan tüm siparişler için kesilen faturalar, tek ya da toplu olarak muhasebe sistemine aktarılabilir. Logo’nun tüm sipariş parametrelerinin kontrolünü de yapması, olası sorunların daha ortaya çıkmadan engellenmesini de mümkün kılar. E-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına da uyumlu olan bu sistem ile ürün, sipariş, stok, fiyatlandırma takibi gibi süreçleri tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.

Logo entegrasyon, sanal pazar yerleri ile olduğu gibi farklı e-ticaret altyapıları ve modülleriyle de kullanılabilir. WordPress’in ticaret eklentisi WooCommerce de bunlardan biridir. WooCommerce Logo entegrasyonu yaparak bu eklenti WordPress tabanlı bir e-ticaret sitesi oluşturabilirsiniz. Fakat bunun yerine IdeaSoft e-ticaret paketlerini kullanmak çok daha avantajlıdır. Çünkü WooCommerce ile kurduğunuz online mağaza, WordPress’te yapılan güncellemelerden olumsuz etkilenebilirken bu risk IdeaSoft için geçerli değildir.

Logo Entegrasyonu ile Neler Yapılabilir?

IdeaSoft Logo entegrasyon işlemi, e-ticaret altyapınız ile muhasebe ve ERP sistemleriniz arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Bu da yaptığınız tüm işlemlerin iki yönlü olarak otomatik hâle gelmesini sağlar. Logo entegrasyonu ile yapılabilecekler, dört ana grupta ele alınabilir.

Katalog Entegrasyonu

Logo ERP çözümleri, satışa sunduğunuz ürünlerin özelliklerinin tanımlandığı kartlar oluşturmanıza imkân verir. Katalog entegrasyonu sayesinde Logo üzerindeki bu ürün kartlarını, IdeaSoft altyapılı internet sitenize aktarabilirsiniz. Üstelik bu sistem çift taraflı olarak çalışır. Yani IdeaSoft’taki ürünlerinizi de Logo programlarına benzer şekilde aktarabilirsiniz. Dolayısıyla kullandığınız sistemlere tek tek ürün girişi yapmak zorunda kalmaz, zaman ve iş gücünden tasarruf edersiniz. Söz konusu aktarım işlemi, ürünlere dair pek çok bilgiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Bunlar arasında stok kodu, fiyat, görseller, barkod, isim ve kategori gibi detayları sayabiliriz.

Sipariş Entegrasyonu

Kullandığınız iki sistem arasında sipariş entegrasyonu ile e-ticaret sitenizden yaptığınız satışların doğrudan muhasebe kayıtlarınıza işlenmesini sağlayabilirsiniz. Yapılması gereken iş miktarını azaltan bu özellik, aynı zamanda faturaların kayıtlara geçirilmesi sırasında yaşanabilecek sorunların da önüne geçer. Sipariş entegrasyonu, işletmeniz nezdinde tutulan cari hesapların kontrolünü de kolaylaştırır. Zira bu şekilde yapılan satışlar, doğrudan ilgili hesaba işlenir. Hesap mevcut değilse otomatik olarak açılır. Muhasebe açısından büyük önem taşıyan cari hesap takibi bu sayede ekstra bir iş yükü olmaktan çıkar.

Stok - Fiyat Güncellemeleri

Stok takibi, e-ticaret süreçlerinin ekstra özen gerektiren ayaklarından biridir. Bu işlem, yeterince özenli şekilde yürütülmediğinde, aslında stokta olmayan ürünün satılması gibi marka imajına zarar verilebilebilecek durumlarla karşılaşılabilir. Logo ile IdeaSoft arasında yapılan stok entegrasyonu, bu sorunu ortadan kaldırır. Çünkü internet sitenizden aldığınız siparişler, doğrudan Logo’ya da işlenir ve stoklarınızdan düşer.

Fiyat güncellemeleri için de benzer bir süreç işler. IdeaSoft altyapısı üzerinden yaptığınız toplu fiyat güncellemeleri, Logo muhasebe programına da yansır. Buna göre kesilen faturaların tutarları, yeni fiyatlar üzerinden işleme alınır.

Tahsilat - B2B Ödemeleri

IdeaSoft’un kullanıcılarına sunduğu satışsız tahsilat sistemi, bayi ve müşterilerinizin cari hesaplarını kontrol etmek adına oldukça faydalıdır. Fakat IdeaSoft üzerinden yürüttüğünüz bu sürecin muhasebeleştirilmesi de gerekir. B2B Logo entegrasyonu burada devreye girer. Bu özellik sayesinde aldığınız ödemelerin sorunsuz ve otomatik şekilde muhasebe kayıtlarınıza geçmesini sağlayabilirsiniz. IdeaSoft’un cari hesap modülünü kullanarak müşterileriniz için risk limitleri belirlemeniz mümkündür. Bu limitler, Logo’nun aynı işlevi gören modülü ile entegre şekilde kullanılabilir.

E-Ticarette Logo Entegrasyonunun Avantajları Nelerdir?

Logo entegrasyonu, e-ticaret ile uğraşan şirketlerin ilgilenmesi, zaman ve emek harcaması gereken detaylara dair birçok avantajı da beraberinde getirir. Logo e-ticaret entegrasyonu ile internet üzerinden satış yapan şirketlerin elde edeceği faydaları şöyle sıralayabiliriz:

 • E-ticaret genel olarak iş hacminin fazla olduğu bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörde faaliyet gösterirken ERP’a ekstra önem vermek gerekir. Logo entegrasyonu, ERP süreçlerini iyileştirme konusunda son derece etkilidir.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ya da kısaca CRM, e-ticarette başarının anahtarı olarak nitelendirilebilecek bir konudur. Bu entegrasyon ile müşteri bilgilerini kolayca kayıt altında tutabilir, CRM süreçlerine gerekli özeni gösterebilirsiniz.
 • Stok takibi, faturalandırma ve cari hesap yönetimi gibi süreçler, çok daha kolay hâle

gelir.

 • E-ticaret için yürütülmesi görece zor olan raporlama işlemleri, son derece pratik ve daha fazla veriyi kapsayacak şekilde yapılabilir. Bu raporlardan hareketle alınan kararlar, şirketin başarısının daha üst seviyelere çıkmasına yardımcı olur.
 • Logo entegrasyon ile e-ticaret sitesi ve sanal pazar yerleri üzerinden yürütülen perakende satış işleri aynı çatı altında toplanır; bu sayede daha kolay denetlenebilir.

Logo Entegrasyon Yazılımı Hangi Pazar Yerlerinde Kullanılabilir?

Pazar yeri platformları, özellikle e-ticarete yeni giriş yapmayı düşünenler için ideal mecralar olarak dikkat çeker. Bu açıdan bakıldığında Logo’nun en çok tercih edilen sanal pazar yerleri ile entegre edilebilmesinin önemli bir avantaj olduğu rahatlıkla söylenebilir. Logo entegrasyonu ile kullanıma uygun olan sanal pazar yerlerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 • Amazon
 • n11.com
 • Hepsiburada
 • Trendyol
 • GittiGidiyor
 • E-PttAVM
 • ÇiçekSepeti
 • Magento
 • yakala.co
 • Shopify

Logo Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Tüm bu verdiğimiz bilgilerin ardından “Logo entegrasyonu nasıl yapılır?” sorusu kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kullanılan altyapı ya da pazar yeri platformuna göre farklılık gösterir. Bu konuda altyapı sağlayıcınız, pazar yerleri ya da Logo’dan yardım alabilirsiniz.

IdeaSoft ile Kolayca Logo Entegrasyonu Yapabilirsiniz

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ile Logo entegrasyonunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili sayfanın alt kısmında bulunan “Hemen Başvur” butonuna tıklamak ya da IdeaSoft satış temsilcileri ile iletişime geçmektir. Talebinizin ardından bu işlem, IdeaSoft’un resmî iş ortakları tarafından kısa sürede tamamlanır. Siz de bu entegrasyonun sağladığı özellikleri kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

Yıllık e-ticaret sitesi maliyetleri nasıl hesaplanır?
Yıllık e-ticaret sitesi maliyetleri nasıl hesaplanır?
E-ticaret sitesi maliyetleri, yıllık bazda hesaplanmalı ve böylelikle şirket için gerekli sermayenin hazır edilmesi gerekir. Yıllık bazda e-ticaret sitesi maliyetleri, farklı kalemlerden oluşur ve sitenizi yönetirken tüm maliyet...
31 Mayıs 2019
Sinan Oypan
E-ticarette video içerikler kullanmak neden önemli?
E-ticarette video içerikler kullanmak neden önemli?
E-ticarette içerik pazarlamadan yararlanmak, marka bilinirliği artırma, kullanıcılarla etkileşime girme ve site trafiğini artırmak için oldukça etkili bir yöntem. İçerik pazarlamada da video kullanmak, son dönemlerde oldukça...
20 Haziran 2016
Sinan Oypan
Advertorial Reklam Nedir?
Advertorial Reklam Nedir?
Reklam, firmalarca satılan ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması amacıyla gerçekleştirilen bir tanıtım faaliyetidir. Fakat bugün gelinen noktada reklam kavramı, geleneksel anlamını yitirmeye başlamış, buna bağlı olarak...
13 Aralık 2021
Markethinkers
Fiziki Mağazalar İçin İnternetten Satış Yapmanın Avantajları Neler?
Fiziki Mağazalar İçin İnternetten Satış Yapmanın Avantajları Neler?
#baslik { font-size: 30px; font-weight: 400; color: #233844; } .headline h1, .headline h2, .headline h3, .headline p { display: inline; } Fiziki Mağazalar için...
14 Eylül 2018
Sinan Oypan
Facebook Pixel Nedir? | Facebook Pixel Kurulumu
Facebook Pixel Nedir? | Facebook Pixel Kurulumu
Facebook Pixel nedir, facebook Pixel kurulumu nasıl yapılır ve daha fazlası bu yazımızda. Facebook Pixel Nedir? Facebook Pixel, en basit hali ile bir JavaScript kod parçasıdır. Bu kod, kullanıcıların Facebook Business Manager...
6 Eylül 2018
IdeaSoft
Okula dönüş dönemini en iyi şekilde geçirmek için neler yapabilirsiniz?
Okula dönüş dönemini en iyi şekilde geçirmek için neler yapabilirsiniz?
Her yıl olduğu gibi Eylül ayı e-ticaret firmaları için oldukça önemlidir. Yaz döneminin sona ermesiyle beraber yeni bir sezonun başlaması satışları artırma konusunda oldukça etkilidir. Yaz döneminin sona ermesi ve okulların da...
4 Eylül 2017
Sinan Oypan
Instagram'da satış arttırma taktikleri ile geri dönüşümlerinizi artırın
Instagram'da satış arttırma taktikleri ile geri dönüşümlerinizi artırın
Instagram’da satış arttırma taktikleri ile, Instagram üzerinde yaptığınız çalışmalardan daha fazla geri dönüşüm sağlayabilir ve karlılığınızı artırabilirsiniz. Instagramda satış arttırma çalışmaları yaparken, bir...
14 Haziran 2019
Sinan Oypan
Sosyal medya hesabı açmadan önce bilmeniz gerekenler
Sosyal medya hesabı açmadan önce bilmeniz gerekenler
Sosyal medya hesabı açmadan önce, hem kullanacağınız sosyal ağ ile ilgili bazı bilgiler toplamanız hem de genel olarak sosyal medya pazarlama hakkında bir takım bilgilere sahip olmanız önemli. Sosyal medya için içerik üretmek,...
23 Nisan 2020
Sinan Oypan
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz video düzenleme programları
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz video düzenleme programları
Video düzenleme programları, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarınızda (PC) e-ticaret siteniz için videoları düzenlemenize yardımcı olmakta. Özellikle video içerik üretmek ancak bir ajans ya da influencer ile çalışmak için...
12 Haziran 2019
Sinan Oypan
Reklam vermeden önce landing page’lerinizin hazır olduğuna neden emin olmalısınız?
Reklam vermeden önce landing page’lerinizin hazır olduğuna neden emin olmalısınız?
Online reklamlar vererek ürün ve marka tanıtımı yapmak isteyebilirsiniz; fakat reklamlarınızı vermeden önce ürünlerinizle ya da reklamınızla ilgili olan landing page’lerinizin (varış sayfalarınızın) hazır olması ve...
28 Haziran 2016
Sinan Oypan
Pandemi sonrası fiziki mağazalar neden e-ticarete yönelmeli?
Pandemi sonrası fiziki mağazalar neden e-ticarete yönelmeli?
2020 yılı pandemi ile geçti ve tüm dünya birçok konuda sıkıntılar yaşadı. Daha da önemli olan konu ise tüm dünyanın böyle bir salgın ve krize hazır olmadığı da görülmüş oldu. Tüm sektörler bu durumdan olumsuz etkilendi,...
3 Eylül 2020
Sinan Oypan
Kriz iletişimi ve yönetimi nasıl yapılmalı?
Kriz iletişimi ve yönetimi nasıl yapılmalı?
Kriz iletişimi ve yönetimi günümüzde markaların üzerinde durmaları ve önem vermeleri konulardan biri. E-ticaret alanında tüketiciler birçok farklı konuda sorun yaşayabildikleri içim bu sorunlar iyi bir şekilde yönetilmediğinde...
20 Nisan 2020
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın