E-Ticarette Lojistik Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır, Neden Önemlidir?

27 Mayıs 2022
Savaş Çetinkaya
E-Ticarette Lojistik Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır, Neden Önemlidir?

Online ürün satışı gelişmiş ve detaylı bir operasyon süreci gerektirir. Bu faaliyetlerde, ürünlerin üretildiği andan teslimatına kadar olan bütün aşamalar titizlikle yürütülmelidir. İyi planlanmış bir lojistik çalışması, müşterilerin aldıkları hizmetten memnun olmalarını sağlar. Özellikle e-ticarette lojistik planlamasının özenle yapılması gerekir. Bu planlama, müşterinin sitenizden aldığı hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir husustur.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda e-ticarette lojistik yönetiminden ve bu süreçlerde yapılması gerekenlerden bahsettik. İçeriğimizi okuyarak etkili bir operasyon yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüyoları öğrenebilirsiniz.

Lojistik Nedir?

Lojistik kavramı için kısa bir tanım yapmak gerekirse; “üretimden teslimata kadar bütün aşamaları içeren bir süreç” diyebiliriz. Bu süreç, metanın ilk üretici tarafından imal edilmesiyle başlar ve tüketiciye ulaştırılmasıyla sonlanır. Aşağıdaki faaliyetler e-ticarette lojistik aşamaları olarak kabul edilebilir:

  • Ürünün üreticiden satıcıya ulaştırılması
  • Depo ve stok yönetimi
  • Ürünlerin tasnifi
  • Ödeme sistemlerinin ayarlanması
  • Ambalajlama
  • Dağıtım
  • Teslimat
  • Satış süreci için gereken resmi prosedürlerin yerine getirilmesi

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi lojistik süreçlerinin kapsamındadır. Somut bir örnekle açıklamak gerekirse; bir dergi matbaada basılıp satışa hazır hâle geldiğinde lojistik süreci başlar. Derginin depolanması, gazete bayii ve kitabevleri gibi yetkili satış noktalarına dağıtılması bu sürecin parçasıdır. Tüketici dergiyi fiziksel ortamda ya da internet alışverişinden sonra teslim aldığında lojistik faaliyetleri sonlanır.

Yurtdışına yapılan satışlarda bu sürece gümrük işlemleri de dâhil edilir.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Nedir?

Online olarak satışı yapılan ürünlerin tedarik ve teslimatı için yapılan işlemler e-ticarette lojistik yönetimi olarak tanımlanır. Söz konusu süreç, internet sitesinden verilen siparişin müşteri tarafından onaylanması ile başlar. Ürünlerin tüketicinin eline ulaştıktan sonra iade edilmesi, değiştirilmesi ve satış sonrası destek faaliyetleri de e-ticarette lojistik kapsamındadır.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda lojistik, sipariş akışının bütün yönleriyle kontrol edildiği bir süreçtir. E-ticaret platformu, üretici ile son tüketici arasında kesintisiz bir aktarım sağlamalıdır. Bu aktarımın sağlanması da depolama, tedarik, teslimat, ödeme, stok yönetimi gibi süreçlerin organizasyonuna yani lojistiğe bağlıdır.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Neden Gereklidir?

E-ticareti fiziksel satışlara göre tercih edilebilir kılan etkenlerin başında lojistik gelir. Bu faaliyetler dâhilinde, müşteri herhangi bir mağazaya gitmeden internet üzerinden sipariş verir. Satın alınan ürünlerin sorunsuz bir biçimde teslimi için de lojistik aşamalarının titizlikle yürütülmesi gerekir. Bu doğrultuda, lojistiğin e-ticaret aktivitesinde ürün ve hizmet kalitesi kadar önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde bu kalitenin korunarak müşteriye aktarılması sipariş takibi, depolama ve teslimat süreçlerine bağlıdır.

E-ticaret lojistik süreçlerinin iyi yönetilmesi markaya olan güveni arttırır. Müşteri, satın aldığı ürünlerin eline sorunsuz biçimde ulaştığını görünce markanıza karşı olumlu bir izlenim edinir. Siparişlerin gereken zamanda ve kalitede teslim edilmesini sağlamak için e-ticaret operasyonlarınızı planlarken lojistiğe büyük bir yer ayırmanız faydalı olur.E-ticaret aşamaları başlıklı yazımızı okuyarak online satış operasyonlarınızı iyileştirmenizi sağlayacak bilgileri edinebilirsiniz.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

İlk üretici ile son tüketici arasındaki aşamalar markanızın hizmet kalitesini belirler. Bu açıdan e-ticarette lojistik planlamasının dikkatli ve titiz yapılması gerekir. Planlamanın temel amacı ürünlerin gereken zamanda ve vaadedilen kalitede ulaşmasıdır. Başka bir ifadeyle; müşterinin ödediği paranın karşılığında memnun kaldığı bir hizmet alabilmesi gerekir. Lojistik yönetimi bu memnuniyeti sağlayacak biçimde planlanmalıdır.

Depolama, tedarik, teslimat, tasnif ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanması firmanız için de önemlidir. Detaylı ve etkin bir lojistik yönetimi, zamandan ve masraftan tasarruf yapmanızı sağlar. Bu sayede personelinizin iş yükünü azaltabilir ve bütün faaliyetlerin sorunsuz bir biçimde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu süreçte e-ticarette lojistik maliyetlerini ve diğer harcama kalemlerini düşünerek planlama yapmanız faydalı olur.

E-Ticarette Lojistik Yönetiminin Süreçleri Nasıldır?

Ürün tedariği, lojistik sürecinin ilk safhasıdır. Üretici tarafından imâl edilen ürünler satıcı tarafından tedarik edilir ve depolanır. Metaların müşteri tarafından satın alınana kadar muhafaza edilmesi de e-ticarette lojistik sürecinin önemli bir parçasıdır. Herhangi bir ürün sipariş verildiğinde stoktan çıkarılır ve paketlenerek satışa hazır hâle getirilir. Bu aşamadan sonra kargolama süreci başlar. Ambalajlanan ürün, firmanın dağıtım birimine veya anlaşmalı bir kargo firmasına teslim edilir. Teslimat takibinin müşteri ve firma tarafından eş zamanlı yapılması da önemlidir. Müşteri tarafından yapılan iade ve değişim taleplerinin işleme konması da sürece dâhildir. E-ticarette lojistik faaliyetleri genel olarak bu aşamaları içerir.

Yurtdışına yapılan satışlarda lojistik planlamasına gümrük işlemlerinin ve resmi anlaşmaların da dâhil edilmesi gerekir. Süreçlerin hızlı yönetilmesi gümrüklemenin sorunsuz yapılmasına bağlıdır.

E-Ticarette Lojistik Yönetiminin Hizmetleri Nelerdir?

E-ticaret lojistik firmaları satıcının teslimat ve depolama süreçleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Ürünlerin stok durumu, depoda bulunmayanların üreticiden tedariki gibi konular lojistik yönetim hizmetinin kapsamındadır. Stokta bulunan ürünler web sitesinde satışa sunulur. Tükenen veya tedarik edilemeyenler ise satın alımlara kapatılır.

Teslimat takibi e-ticarette lojistik yönetiminin önemli bir aşamasıdır. Ürünler müşteriye ulaştırılmak üzere yola çıktığında takibinin yapılması gerekir. Bu sayede, kargo süreçlerinde yaşanan olası aksaklıkların önüne geçilebilir. İade ve değişim süreçleri de lojistik yönetimine dâhildir. Müşteri, teslim aldığı üründen herhangi bir sebepten dolayı memnun kalmadığında, ürünün stoklara veya tamirat birimine aktarılması bu faaliyetlerin kapsamındadır. Sonuç olarak, satıcının siparişleri takip ederek gereken aksiyonları alması için bilgilendirme ve kontrollerin yapılması, hizmetin temel amacı olarak kabul edilebilir.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi İle İlgili İpuçları Nelerdir?

Ürün kimliği oluşturmak lojistik süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Barkod veya etiket ile kayıt altına alınan ürünler depolama, teslimat ve tedarik süreçlerinde kontrol edilebilir. Üreticiden tedarik ettiğiniz metaları sistematik bir biçimde kayıt altına almak bu açıdan önemlidir.

Lojistik süreçlerinde firmanın operasyonlarındaki hatalardan veya dış etkenlerden kaynaklanan aksamaların olması normaldir. Örneğin; şehirlerarası yolda olan bir kaza ürünün müşteriye ulaşmasını geciktirebilir. Böyle bir durumda müşterilerin haberdar edilmeleri gerekir. Firma ile tüketici arasında kesintisiz bir iletişim olması lojistik hizmetinin kalitesini arttırır.

Stok durumunun kontrolü de lojistik süreçlerinde büyük bir önem taşır. Satış biriminin depoda biten ürünlerden anında haberdar olması gerekir. Stokta bulunmayan bir ürünün web sitesi üzerinden satın alınabilir olması müşteri memnuniyetini büyük ölçüde zedeler. Böyle durumların önüne geçmek için satış ve depo birimleri arasında kesintisiz bir iletişim sağlanmalıdır.

E-Ticarette Lojistik Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

E-ticarette lojistik planlaması maliyet bakımından avantaj sağlar. Depolama, teslimat, tedarik ve iletişim aşamaları iyi planlandığında bütçe en uygun biçimde optimize edilir. Bu sayede ani ve yüksek masraflardan kaçınmak mümkün olur. Lojistik yönetiminin bir diğer avantajı da müşteriye ulaşmayı kolaylaştırmasıdır.

Lojistik yönetimi, üretici ile son tüketici arasındaki işlemlerin hızlı bir biçimde yürümesini sağlar. Bu sayede müşteri ile firma arasındaki iletişim güçlenir. Etkin bir çalışma yürüterek personelin iş yükünü azaltmak da mümkündür. Önceden planlanmış süreçler, faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bu sayede zaman ve masraftan tasarruf yapmak mümkün olur.

E-Ticarette Lojistik Yönetiminin Faaliyetleri Nelerdir?

E-ticarette lojistik yönetimi envanter sayım ve idaresiyle başlar. Mal varlıkların kontrol edilmesi, satılması ve düzeltilmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır. Envanter yönetimi, lojistik faaliyetleri sürecinde yapılacak ve alınacak olan ödemelerin kontrolünü sağlar. Bu aşama maliyet planlaması için büyük bir öneme sahiptir.

Stok idaresi de yönetim faaliyetlerinin önemli bir aşamasıdır. Satışa hazır bulunan ürünlerin kontrolü, bildirilmesi ve eksikler konusunda gereken aksiyonların alınması e-ticaret ve lojistik süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlar. Paketleme ve kargolama işlemlerinin planlanması da yönetim süreçlerine dâhildir. Gönderilerin teslimata çıkarılması, takibi ve operasyon sürecindeki aksaklıkların giderilmesi lojistik yönetiminde önemli safhalardır.

E-Ticarette Lojistik Yönetimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Müşteri memnuniyeti odaklı bir iş planı oluşturmak lojistik yönetiminde dikkat edilmesi gereken ilk husustur. Operasyonların sorunsuz işlemesi için her aşamanın önceden planlanması gerekir.

Depo düzeni, lojistik yönetiminin sorunsuz yapılması için önemli bir husustur. Depolama alanlarının karmaşık bir durumda olması zaman kaybı yaratır. Stokların ürünlere kolay ulaşım sağlayacak biçimde düzenlenmesi lojistik süreçlerinin hızlı ve kaliteli işlemesini sağlar.

Etkin bir lojistik yönetimi için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da maliyet yönetimidir. Depolama, transfer ve diğer aşamalar için gereken maliyetlerin önceden belirlenmesi ve bütçe ayrılması gerekir. Bu sayede, ekstra maliyetlerden kurtulmak ve masraftan tasarruf etmek mümkün olur.

Kargo yönetimi, müşteri memnuniyeti için en önemli aşamalardan biridir. Ürünlerin taahhüt edilen tarihte teslim edilmesi için gereken bütün önlemler alınmalıdır. Bunun için iyi bir kargo firmasıyla anlaşma yapılması gerekir. Yukarıdaki aşamalara dikkat ederek lojistik süreçlerini sorunsuz bir biçimde yürütmek mümkündür.

E-Ticarette Lojistik Yönetimini Geliştirmek İçin Nasıl Adımlar İzlenmelidir?

E-ticarette lojistik süreçlerini planlarken büyüme potansiyelini göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin; markanızın adını duyuran etkin bir reklam çalışması yaptığınızda ürünlerinize olan talep hızlı biçimde artabilir. Böyle bir durumun dezavantaja dönüşmemesi için lojistik süreçlerini önceden planlamanız gerekir. Olası talep artışı durumları için gereken planlar her zaman yapılmalıdır.

Kurum içi iletişim lojistik sürecinin önemli bir parçasıdır. Ürünlerin müşteriye sorunsuz teslimi, arka planda etkin bir iletişim kurulmasına bağlıdır. Firmanızdaki departmanlar arasında gelişmiş bir protokol olması gerekir. Örneğin, stok ve satış birimleri sürekli olarak irtibat hâlinde olmalıdır. Bu sayede lojistik faaliyetlerinde her aşamadan haberdar olabilir ve olası aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Savaş
Yazar hakkında detaylı bilgi

Popüler Videolar

Benzer yazılar

Canlı destek hizmetiyle satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacak ipuçları
Canlı destek hizmetiyle satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacak ipuçları
Son yıllarda site ziyaretçileriyle hızlı bir şekilde iletişime geçmek ve onlara yardımcı olmak için kullanılan sistemlerden biri de canlı destek yazılımları. Bu yazılımlarla site üzerinde kullanıcılara bir mesaj kutusu...
31 Ocak 2018
Ferad Osman Sali
Ortaklık kurmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 önemli detay
Ortaklık kurmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 önemli detay
Kendi işinizi kurarken ya da bir e-ticaret sitesi açmak istiyorken, bir ya da birden fazla ortakla işe girmek isteyebilirsiniz. Bu hem maddi hem de manevi açıdan üzerinizden birçok yükü kaldırır. Ancak ortaklıkların doğru...
7 Ocak 2017
Ferad Osman Sali
Dergi ve gazete gibi offline mecralardaki reklamlarınızı nasıl ölçümleyebilirsiniz?
Dergi ve gazete gibi offline mecralardaki reklamlarınızı nasıl ölçümleyebilirsiniz?
Firmalar sadece internet üzerinden reklam vermek zorunda değiller. Basılı ve görsel yayınları kullanarak da reklam çalışmaları yapabilirler. Gazete, dergi, broşür, afiş, bilboard, radyo ve TV reklamları gibi farklı kanallar...
5 Ocak 2017
Ferad Osman Sali
Fiziki mağazadan online mağaza geçişinde bilmeniz gerekenler
Fiziki mağazadan online mağaza geçişinde bilmeniz gerekenler
Fiziki mağazası olanlar, online mağaza açarak internet üzerinde satış yapabilir ve yeni hedef kitlelere ulaşarak e-ticaretin avantajlarından yararlanabilirler. Uzun süredir fiziki mağazanız olabilir ve ticaret ile ilgili birçok konuyu...
7 Haziran 2019
Ferad Osman Sali
E-Ticaret Satışlarında Ücretsiz Kargo Etkisi
E-Ticaret Satışlarında Ücretsiz Kargo Etkisi
E-ticarette satışları artırmak için kullanılabilecek birçok yöntem ve strateji bulunuyor. Bunlardan biri de ücretsiz kargodan yararlanmak. Ücretsiz kargo hizmeti sunmak tüketicilerin satın alma kararlarına doğrudan etki eden...
9 Mart 2018
Ferad Osman Sali
2022 KOBİ E-Ticaret Raporu
2022 KOBİ E-Ticaret Raporu
IdeaSoft’un geliştirdiği e-ticaret altyapısını kullanan sitelerin 2022 e-ticaret raporu hazır. 2022 yılında 7 milyondan fazla tüketicinin 68 milyon adet ürün ihtiyacını karşıladı. Toplam hacim 2021 yılına oranla %74 oranında...
14 Mart 2023
Ferad Osman Sali