E-Ticarette Lojistik İle İlgili İpuçları

15 Mart 2022
Markethinkers
E-Ticarette Lojistik İle İlgili İpuçları

E-ticaret, pek çok noktada geleneksel ticaretten ayrılır. İki iş modeli arasındaki en önemli farklardan biri, mekâna olan bağlılıktan ileri gelir. Yani geleneksel ticaret; mağaza ya da market gibi fiziksel alanlarda yapılırken e-ticarette müşterinin ürünü incelemesi, beğenme ve satın alma süreçleri tamamen dijital ortamda gerçekleşir. Bu durum da satın alınan ürünün müşteriye nasıl ulaştırılacağı konusunu gündeme getirir.

E-ticaret lojistiği kavramı bu noktada devreye girer. Bu kavram, doğrudan müşteri memnuniyetini etkiliyor oluşu nedeniyle son derece önemlidir. Özenle yürütülen lojistik yönetimi süreçleri, şirketler için e-ticarette başarıya giden yolun kapısını aralar. Peki e-ticarette lojistik yönetimi tam olarak nedir, hangi aşamaları kapsar ve şirketlere ne gibi avantajlar getirir? Yazımızın devamında bu ve e-ticarette lojistik hakkında sıkça sorulan diğer birçok sorunun yanıtını arayacağız.

E-Lojistik Nedir?

“E-lojistik ya da diğer bir ifade ile e-ticaret lojistiği nedir?” sorusunun yanıtı ile başlayalım. Söz konusu kavrama dair, birbiri ile iç içe geçmiş iki farklı tabım yapılabilir. Bunlardan ilki geleneksel lojistik süreçlerinin teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden ele alınmış hâlini işaret eder. Yani artık lojistik faaliyetleri, birçok farklı yazılım ve uygulama kullanılarak, bilgi teknolojilerinden çok daha fazla yararlanılarak yürütülmektedir. Bu yönelim de e-lojistik kavramını ortaya çıkarır.

E-ticaretin doğasına baktığınızda, bu iş modelin için yürütülen taşıma ve depolama işlemlerinde teknolojinin büyük önem taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan ticari faaliyetler ile e-lojistiğin yoğun temas hâlinde, birlikte düşünülmesi gereken iki kavram olduğunu ifade etmek mümkündür.

E-ticaret lojistiği, satıcı konumundaki şirketin tüketicilere sunacağı ürünleri tedarik etmesinden müşteri memnuniyetine yönelik satış sonrası işlemlere kadar geniş bir alanı kapsar. Süreç dâhilindeki tüm adımlar, belli standartlar çerçevesinde, optimum maliyet ve takip edilebilirlik gibi olgular göz önünde bulundurularak yürütülmelidir. Aksi hâlde e-ticaret işlemlerinin kalitesi ve buna bağlı olarak başarısı taşıma firmaların kontrolüne bırakılmış olur.

Neden E-Ticarette Lojistik Uygulamaları Uygulanır?

İnternet üzerinden satış yapmak, geleneksel ticarete kıyasla farklı firmalarla çok daha fazla iş birliği yapma gerekliliği taşır. Bu iş sahasında sadece satılacak ürünlerin depolara girmesine kadar olan süreç değil, son müşteriye ulaştırılma işlemleri de taşıma ya da kargo şirketleri tarafından yürütülür. Hâl böyle iken lojistik yönetimi, daha da önem kazanır. Çünkü ulaşım ya da depolama noktasında yaşanacak sorunlar, doğrudan satıcı kaynaklı olmasa dahi müşteri aksini düşünebilir. Eline ulaşan ürüne dair lojistik kaynaklı problemleri satıcıya mal edebilir. Bu nedenle e-ticarette lojistiğin önemi büyüktür, lojistik süreçlere dair uygulamalar her zaman satıcı şirketin de denetleyebileceği şekilde yürütülmelidir.

E-ticaret, sadece iç pazara yönelik olarak yürütülebileceği gibi daha geniş ölçekli olarak da ele alınabilir. Hem yurt dışından ürün ithal etmek hem de farklı ülkelere satış yapmak, uluslararası lojistik yönetimi konusunu gündeme getirir. Uluslararası boyutta yürütülen süreçler, çok daha fazla değişkenin kontrol edilmesini gerektirir. Dolayısıyla böyle durumlarda bu alanda uzmanlaşmış e-ticaret lojistik firmaları ile çalışmak, sizin de operasyonlarınızı daha kolay yönetmenizi sağlar. 

E-Ticarette Lojistiğin Avantajları Nelerdir?

E-ticaret lojistik uygulamalarının amaçlarını bunların getirdiği avantajlarla birlikte düşünmek, söz konusu sürecin şirketler için taşıdığı önemi kavramayı kolaylaştırır. O hâlde şimdi bu uygulamaların getirdiği avantajları sıralayalım.

  • Süreçlerin daha hızlı ve kontrol edilebilir şekilde yürütülmesini sağlar
  • Ulaştırma maliyetlerini ciddi anlamda düşürür
  • Ürünlerin piyasaya sürülme hızını artırır
  • Müşterilerle etkileşime girmeyi mümkün kıldığından şirketlerin hedef kitleleriyle kurduğu ilişkiyi güçlendirir
  • Stok yönetimini kolaylaştırır
  • Artan müşteri memnuniyetine bağlı olarak satış rakamlarının yukarı çıkmasını sağlar
  • Süreç dâhilinde kullanılan yazılımlar şirket içi iletişimi daha pratik ve sorunsuz hâle getirir

E-Ticarette Lojistik Süreçleri Nasıl İlerler?

E-ticaret firmaları için lojistik yönetimi kavramını açıklayıp getirdiği avantajlarından bahsettikten sonra şimdi söz konusu işlemlerin hangi aşamalardan oluştuğunu inceleyebiliriz. E-ticaret lojistik süreçler, temel olarak 6 adımda gerçekleşir.

Taşıma

E-ticaret lojistiği, müşterilere sunulmak üzere satın alınan ürünlerin, şirketin depolarına taşınmasıyla başlar. Ürünün satın alındığı lokasyona göre bu aşama, sadece tek bir araçla ya da aktarma yapılarak birden fazla taşıma metoduyla gerçekleşebilir. E-ticaret şirketinin bu süreçleri takip edebiliyor olması, ürünlerin satışa sunulması için ideal bir plan yapılmasını mümkün kılar.

Envanter

Bu aşamada şirket, verilen siparişler doğrultusunda oluşan borçlarını, mal varlıklarını ve alacaklarını değerlendirir. Lojistik sürecin maddi anlamda nasıl daha kârlı hâle getirileceği genel itibarı ile bu adımda ele alınır. Envanter adımı, şirketin genel finansal yapısı ile doğrudan ilgilidir.

Stok

Stok, e-ticaret için büyük önem taşıyan bir kavramdır. Zira stokta olmayan ürünlerin internet üzerinden satışa sunulması, sipariş iptali sonucunu doğurur ve bu durum, müşteri memnuniyetine ciddi anlamda zarar verir. Dolayısıyla şirketler, gerek kendi ürettiği gerekse farklı şirketlerden satın aldığı malların sayımını olabilecek en doğru şekilde yapmalı, lojistik süreçlerini bu detayı göz önüne bulundurarak düzenlemelidir.

Depolama

Şirket, stoklarında görünen ürünleri, önceden belirlenmiş alanlarda depolar. Ürünlerin bu alanlarda en iyi şekilde saklanması gerekir. Zira kötü depolama koşulları, siparişinin sonunda ürünü teslim alan müşterinin aradığı kaliteyi bulamaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle kolay bozulabilecek ürünlerin depolanmasına ekstra özen gösterilmelidir.

Paketlenme

Paketleme zaman zaman göz ardı edilse de lojistik yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Zira ürünün özenli şekilde paketlenmesi, taşıma esnasında yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırır. Böylece ürün, en kaliteli hâliyle müşteriye ulaştırılır. Bu aşamada marka kimliğini yansıtacak şekilde tasarlanmış materyallerin kullanılması, ulaşılmak istenen hedef kitlenin şirketin ürünlerini sahiplenmesini kolaylaştırır. Benzer şekilde, hediye paketi gibi uygulamalar da müşteri memnuniyetine olumlu olarak yansır.

Kargolama

Paketleme işleminin ardından sıra, ürünün kargolanmasına gelir. Bu süreç için en iyi taşıma hizmetini en uygun maliyetle sunan firmalarla çalışmak gerekir. Zira ürünlerin kötü şartlarda taşınması ya da son müşteriye geç ulaştırılması, e-ticaret açısından oldukça negatif durumlardır. 

E-Ticarette Lojistik İle İlgili İpuçları

Lojistik hizmetlerini geliştirmek, e-ticarette başarıyla ulaşmanın âdeta anahtarıdır. Bu süreç, sorunlardan ne kadar arındırılırsa şirketin genel başarısı da aynı ölçüde artar. Peki e-ticarette lojistik faaliyetleri hangi konulara odaklanılarak daha iyi hâle getirilebilir?

Planlamanızı İyi Yapın

E-ticaret lojistiği, birçok farklı halkadan oluşan bir zincir gibidir. Herhangi bir aşamada yaşanabilecek aksaklık, sürecin tümünü olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu ihtimali bertaraf etmek adına iyi bir planlama yapmak büyük önem taşır. Ürün tedariğinden müşteri memnuniyetine kadar en adımı özenle tasarlanmış bir lojistik planı, başarınıza kısa sürede etki eder.

Olası Kötü Senaryolara Hazırlık Yapın

Lojistik süreci, birçok farklı dış faktörden etkilenebilme riski taşır. Taşıyıcı firmaların kendi içlerinde yaşayabileceğini sorunlar ya da kötü hava koşulları gibi durumların operasyonlarınızı sekteye uğratmaması için her olumsuzluğa hazırlıklı olmanız gerekir. Birden fazla kargo şirketi ile anlaşmak ve farklı lokasyonlarda bulunan şirketlerden ürün tedarik etmek, olası kötü senaryolardan etkilenmemek için izlenebilecek yollardandır.

Depo Çalışma Düzenini İyi Belirleyin

Depo, genellikle şirketlerin arka bahçesi olarak kabul edilir ve bu alanların düzeni ikinci plana itilir. Fakat lojistik yönetiminin başarı ile yürütülmesi için depolardaki çalışma düzeni, en ince ayrıntısına kadar tasarlanmalıdır. Buralarda çalışan kişilerin sorumluluklarının belirlenmesi ya da depolardaki hijyen ve ortam şartlarının iyileştirilmesi gibi önemlemler, daha efektif bir lojistik süreci yürütmenizi sağlar. 

Ulaşım Yönetimine Dikkat Edin

Lojistik faaliyetlerinin büyük bölümünü, ürün ya da malların bir noktadan diğer bir noktaya taşınması oluşturur. Dolayısıyla bu işlemlerin hangi ulaştırma yöntemleriyle hangi şartlar altında yapılacağına özen göstermek gerekir. Aksi hâle ürünlerin istenilen zaman diliminde varış noktalarına iletiminde ciddi sorunlar yaşanabilir ve tüm e-ticaret operasyonu bu durumdan zarar görebilir.

Otomasyon Sistemleri Kurun

Günümüz teknolojileri sayesinde lojistik yönetiminin daha verimli kılınması için tercih edilebilecek birçok otomasyon sistemi ortaya çıkmıştır. E-ticaret lojistiğinde bu sistemlerden faydalanmak hem satıcıların hem de müşterilerin süreçleri takip etmesini ciddi anlamda kolaylaştırır. Böylece insan faktörüne bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası problemler ortadan kalkar ve tüm süreç daha pratik şekilde denetlenebilir. Bunun yanında otomasyon sistemleri, stok yönetimini de çok daha kolay hâle getirir.

Maliyet Takibi Yapın

Maliyet, ticari işlemlerin her adımı için olduğu gibi lojistik için de büyük önem taşır. Bu süreçlerin doğurduğu maliyetler düzenli olarak takip edilmeli, öngörülmeyen artışlar olması hâlinde lojistik planı, alternatif çözümleri de kapsayacak şekilde güncellenmelidir. Taşıma maliyetlerinin özellikle yakıt fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişmesi ve doğal afetler, bu takibi zorunlu kılan etmenlerin başında gelir. Benzer şekilde vergi artışları da uluslararası lojistik süreçleri için katmanlanız gereken giderleri doğrudan etkiler. Bu tür gelişmelerden en düşük düzeyde etkilenmek için maliyetleri gerçek zamanlı olarak denetlemek e-ticaret lojistiğinin olmazsa olmazlarındandır. 

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

''Nasıl yapılır?'' temalı içerik çalışmalarını nasıl yapabilirsiniz?
''Nasıl yapılır?'' temalı içerik çalışmalarını nasıl yapabilirsiniz?
E-ticaret sitenizin blog bölümünde etkileşimi artırmak ve kullanıcılara bir değer sunabilmek için “Nasıl yapılı?” temalı içerikler oluşturmayı deneyebilirsiniz. Bu tür içerikler hem kullanıcılara bir değer sunarken hem de...
14 Şubat 2017
Sinan Oypan
Influencer marketing ne demek, influencer marketing nasıl yapılır?
Influencer marketing ne demek, influencer marketing nasıl yapılır?
Influencer marketing ne demek, influencer marketing nasıl yapılır yazımıda etkili bir influencer marketing çalışması nasıl yapılırın ipuçlarını sizlere vereceğiz. Influencer marketing ne demek? Influencer marketing son...
29 Kasım 2017
Sinan Oypan
Rekabeti yüksek bir pazarda öne çıkmanıza yardımcı olabilecek ipuçları
Rekabeti yüksek bir pazarda öne çıkmanıza yardımcı olabilecek ipuçları
E-ticaret şirketleri arasındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Sektörlerin büyümesi ve her gün yeni firmaların pazara dahil olması, sektörde tutunmayı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle de rekabeti yüksek olan pazarlarda...
5 Eylül 2018
Sinan Oypan
Satış sonrası e-posta çalışmaları nasıl yapılır?
Satış sonrası e-posta çalışmaları nasıl yapılır?
Satış sonrası e-posta çalışmaları her firma için hayati bir önem arz etmektedir. Müşterilerinizle uzun süreli ilişkiler kurabilmek ve onları sadık müşterilere dönüştürmeniz bir hayli önemlidir. Satış işlemi...
8 Aralık 2017
Sinan Oypan
Google Merchant Center Nedir?  E- Ticaretteki Kullanımı Nasıldır?
Google Merchant Center Nedir? E- Ticaretteki Kullanımı Nasıldır?
E-ticaret sitelerinin en büyük iş ortaklarından biri hiç şüphesiz Google’dır. Google, yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği uygulamalar ile e-ticaret sitelerine çeşitli avantajlar sunuyor. Google Merchant Center da bunlardan...
2 Mart 2022
Markethinkers
Ürün açıklamalarınızı geri dönüşümünüz artıracak şekilde nasıl yazabilirisiniz?
Ürün açıklamalarınızı geri dönüşümünüz artıracak şekilde nasıl yazabilirisiniz?
Online satışlarda e-ticaret firmalarının en çok üzerinde durmaları gereken konulardan biri de ürün açıklamalarıdır. Tüketicilerin, ürünler hakkında bilgi alabilecekleri bu alanlar üzerine özel çalışmalar yapmak geri dönüşüm...
21 Temmuz 2016
Sinan Oypan
50 büyük e-ticaret sitesinin analizinden öne çıkan önemli bilgiler
50 büyük e-ticaret sitesinin analizinden öne çıkan önemli bilgiler
Günümüzde bir e-ticaret sitesi kurmak tek başına yeterli değil, işinizi büyütmek için doğru adımları atmanız, sitenizi iyi tasarlamanız, altyapınızı iyi kurmanız gerekir. Büyük ve başarılı e-ticaret siteleri bunları iyi bir...
26 Mart 2019
Sinan Oypan
E ticaret site kurulumu için gerekli olan 72 özellik (İnfografik)
E ticaret site kurulumu için gerekli olan 72 özellik (İnfografik)
E ticaret site kurulumu yaparken, sitenizde bulunması gereken birçok farklı özellik bulunur ve herbirinin farklı bir amacı bulunur. Tasarımsal ögelerin yanı sıra teknik olarak da gerekli olan özellikler bulunmakta. WebAlive’ın...
12 Mayıs 2020
Sinan Oypan
Blog resmi seçerken kullanabileceğiniz ipuçları
Blog resmi seçerken kullanabileceğiniz ipuçları
Blog resmi, içerik pazarlama çalışmalarınızda kullanıcıların ilgi ve dikkatini çekmek için önemli olduğu gibi geri dönüşümlerinize de etki eder. Kullanıcıların ilgisini çekebilmek için de blog resmi seçiminde bazı...
17 Ocak 2020
Sinan Oypan
E-İhracat İçin 5 Önemli Reklam Stratejisi
E-İhracat İçin 5 Önemli Reklam Stratejisi
E-ticarette reklam ve tanıtım yapmak bir tercihten ziyade zorunluluktur. Rakibin çok, rekabetin ise yoğun olduğu bu ortamda pazarlama faaliyetlerine yeterli önemin verilmesi gerekir. Online alışverişte seçenek ve avantaj çok olduğu için...
25 Şubat 2022
Markethinkers
Dijital pazarlama planınızı basit bir hale nasıl getirebilirsiniz?
Dijital pazarlama planınızı basit bir hale nasıl getirebilirsiniz?
Marka bilinirliğini artırarak, yeni hedef kitlelere ulaşmak için dijital pazarlama çalışmalarından yararlanmak gerekiyor ve bunu layıkıyla yerine getirmek için de bir pazarlama stratejisine ihtiyacınız olacaktır. Yeni kurulan veya...
24 Temmuz 2016
Sinan Oypan
İnternet sitelerinde yapılan 7 kritik hata
İnternet sitelerinde yapılan 7 kritik hata
E-ticaret sitenizin olması tek başına yeterli değildir. Sitenizin içindeki öğeler ve sitenizin performansı gibi birçok detayı göz önünde bulundurmak gerekir. İnternet sitelerinde yapılan bazı kritik hatalar, ziyaretçileri siteden...
9 Ocak 2017
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın