E-ihracatta Başarı İçin 2024 Destekleri Rehberi

Yazar: Ferad Osman Sali
Güncellenme Tarihi: 07.02.2024
E-ihracatta Başarı İçin 2024 Destekleri Rehberi

E-ihracat Türkiye’de her geçen gün gelişmektedir. Devlet tarafından buna yönelik verilen e-ihracat teşvikleri geniştir. Eğer sektöre adım atmaya hazırlanıyorsanız öncelikle bu 2024 e-ihracat destekleri nelerdir bilmenizde fayda vardır. Dolayısıyla yeni iş fikrinizde büyük bir yardım almış olacaksınız:

 1. Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği
 2. E-İhracat Tanıtım Desteği
 3. Sipariş Karşılama Hizmeti & Depo Kira Desteği
 4. Sektörel Ticaret Ve Alım Heyeti Desteği
 5. E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği
 6. Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
 7. Halkbank Kobi TL İhracat Kredisi
 8. Sevk Öncesi İhracat Kredisi
 9. E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
 10. Online Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
 11. Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
 12. Pazara Giriş Rapor Desteği

Böylece bunların hepsi ihracat destekleri 2024 listesinde yer almaktadır.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği, e-ihracat teşvikleri arasında yer almaktadır. Ve bundan perakende ve e-ticaret siteleri, pazaryerleri, e-ihracat konsorsiyumu yararlanabilmektedir.

Yurtdışı pazaryerleri ile onlara ait yurtiçi entegrasyon hizmetlerinde maksimum 6 entegrasyon için yüzde 50 destek verilecektir. Pazaryeri başına 3 yıl boyunca en fazla 200,000 TL’ye kadar yardım da mevcuttur.

Online Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülkede e-ihracat destekleri arasında yer almaktadır. Bundan aşağıdakiler yararlanabilmektedir:

 • Firmalar,

 • Perakende ve e-ticaret siteleri

 • E-ihracat konsorsiyumları

Her ülke için 3 sene boyunca; f ülkelerin yurtdışı pazaryerlerine mağaza açılması, giderleri buna dahil olmaktadır. Bunlara yüzde 50 oranında yardım edilmektedir. Konsorsiyumlar İçin yıllık maksimum 3,000,000 TL’ye kadar destek verilirken diğerleri için yıllık maksimum 1,500,000 TL’dir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Ayrıca bir komisyon gideri desteği olan yardım da ihracat destekleri 2024 opsiyonları arasındadır. Bunlardan şirketler, e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla yurtdışı pazaryerleri vasıtasıyla yapılan hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince yüzde 50 oranında desteklenir.

Aynı zamanda firmaların kademelerine göre 750,000 TL’yi kapsamaktadır. Ayrıca perakende e-ticarette senelik 2,500,00 TL’yi de geçmemektedir. Ayrıca konsorsiyumlar içerisinde yıllık 3,000,00 TL’dir.

Pazara Giriş Rapor Desteği

Pazara Giriş Rapor Desteği de e-ihracat teşvikleri içerisinde bulunmaktadır. Böylece perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve konsorsiyumlar bundan faydalanabilir. Bu doğrultuda yüzde 50 oranında yıllık 1,500,00 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteğinden şirketler, perakende e-ticaret siteleri, konsorsiyumlar yararlanabilmektedir. Böylece e-ihracat teşvikleri arasında toplam satışların yüzde 20 oranını aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderlerine yüzde 50 oranında destek verilir. Ancak pazaryeri için 3 sene boyunca gerçekleştirilir.

Tabii destekten yararlanabilecek herkeste rakamlar farklılık göstermektedir. Konsorsiyumlar için yıllık 25,000,000 TL’yi geçmemekte olup perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15,000,000 TL’dir. Aynı zamanda şirket kademesine göre de yıllık 7,500,00’dür.

Halkbank Kobi TL İhracat Kredisi

E-ihracata yönelik devlet desteklerinin yanı sıra banka yardımları da vardır. Halkbank Kobi TL İhracat Kredisi de bunlardan biridir.

e-ihracat kredileri arasında bulunan bu imkan, döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı hedefiyle TL cinsinden yararlandırılır.

İhracata yönelik çalışan şirketlerin işlemlerinin finansmanı amacıyla verilir. Böylece ihraç konusu mallar yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce ya da sonra kullanılır. Azami vadesi 24 ay olup üst limiti şirketin kredi değerliliği dikkate alınarak, şirket bazında tespit edilir.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredisi, e-ihracat kredileri arasında Eximbank tarafından verilmektedir. Böylece ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ihracatlarının geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine olanak tanınmaktadır.

Program kapsamında firmaya kullandırılabilen TL ve döviz krediler için de bir şart vardır. Dolayısıyla anapara bakiyeleri toplam limiti azami olarak 25,000,000 dolar’dır. Aynı zamanda alt limit bulunmamakta olup vadeler faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-ihracat Tanıtım Desteği, e-ihracat teşvikleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu imkanlardan yararlanabilecek kişiler listesi ise aşağıda belirtildiği gibidir:

 • B2B platformlar,

 • Pazaryerleri,

 • Konsorsiyumlar ve perakende e-ticaret siteleri

Aynı zamanda bu destekte belirtilmiş olan tanıtım faaliyetleri dışında, bakanlıkça tespit edilen pazarlama faaliyetlerine ait giderler yüzde 50 oranında desteklenmektedir. Her ülke için 3 yıl süre vardır. Ayrıca destek aşağıdaki değerleri geçmemektedir:

 1. Pazaryerleri için senelik 30.000.000 TL,
 2. Perakende e-ticaret siteleri için senelik 25.000.000 TL,
 3. E-ihracat konsorsiyumları için senelik 15.000.000 TL,
 4. B2B platformları için senelik 4.000.000 TL,

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

e-ihracat destekleri 2024 seçeneklerinden bir diğeri de sipariş karşılama ve depo kiradır. Bundan,

 1. E-İhracat Konsorsiyumları,
 2. Şirketler,
 3. Perakende E-Ticaret Siteleri,
 4. Pazaryerleri yararlanabilmektedir.

Destekler incelendiği zaman söz konusu ülkede toplam e ticaret satışlarının %10’u aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine dair giderleri desteklediği görülür. Ayrıca her bir ülke için maksimum 3 sene olmak üzere, yüzde 50 oranında destek sağlanmaktadır.

Birim başına yüzde 50 olup her bir ülke için en fazla 3 senedir. Böylece 5,000,00 TL’ye kadar yardım yapılmaktadır. Kira gideri desteği incelendiğinde ise en fazla 25 birimde yararlanılabildiği görülmektedir. Ayrıca firmaların kademelerine göre ise yıllık 7,500,00 TL e-ihracat teşvik olanağı vardır.

Bu doğrultuda pazaryerleri için destek yıllık 15,000,000 TL'dir. Ayrıca perakende e ihracat siteleri ile konsorsiyumlar da yıllık 25,000,000 TL’dir.

Sektörel Ticaret Ve Alım Heyeti Desteği

Aynı zamanda e-ihracat destekleri arasında bulunan bu imkandan iş birliği kurullarına yönelik verilmektedir. Böylece e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsamakta olup sektörel ticaret heyeti etkinliklerine dair,

 1. Konaklama,
 2. Tanıtım,
 3. Ulaşım,
 4. Organizasyon,

Giderleri yüzde 50 oranında desteklenmektedir. Etkinlik başına 1.500.000 TL teşvik vardır. Ve bakanlık koordinasyonun iş birliği kuruluşları tarafından yapılan e ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret faaliyetlerine dair giderler de vardır.

Ayrıca bunlar yüzde 50 oranında desteklenmekte olup faaliyet başına 1.000.000 TL’dir.

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği kapsamında sunulan bu yardım da e-ihracat teşvikleri arasında yer almaktadır. Destek çerçevesinde bakanlığı sunulan proje kapsamında yapılacak bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir:

 1. Danışmanlık,
 2. Tanıtım,
 3. Pazar Araştırması Çalışması,
 4. Raporlara,

Bu giderler aynı anda en fazla 2 proje için proje başına en az 1'dir. Ayrıca maksimum 4 yıl boyunca senelik 4,000,000 TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenir.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

Aynı zamanda devlet tarafından e-ihracata yönelik çok sayıda destek sunulmaktadır. Dolayısıyla e-ihracatı geliştirme projesi desteği de bunlardan biridir. Aynı zamanda e-ihracat teşvikleri arasında bazı giderlere de ilişkin teşvik verilmektedir. Bunlar iş birliği kuruluşlarının, üyelerin buna dair ortak hareket etmesine, hedef ülkelere ve pazara giriş şartlarının kolaylaştırılmasına ilişkin olduğudur.

Bu doğrultuda bazı başlıkları biraraya toplamamız mümkündür:

 • Depo kirası,

 • Dijital pazaryeri tanıtımı,

 • E-ihracat tanıtımı,

 • Sipariş karşılama hizmeti,

 • Yurtdışı pazaryeri entegrasyonu,

 • Çevrimiçi mağaza açılmasıdır.

Dolayısıyla projeye ait giderler yüzde 75 oranında destelenmektedir. Ayrıca eş zamanlı olarak maksimum 2 proje için, her birine 15,000,000 TL teşvik sunulur.

Günümüzde birçok girişimci ve işletme, e-ihracatın potansiyelinden faydalanma amacıyla bu alana yatırım yapmayı düşünmektedir. Eğer siz de bu rekabetçi sektöre başarılı bir adım atmayı planlıyorsanız, öncelikle gereken bilgileri edinmeniz hayati önem taşır. E-ihracatın avantajları, pazarlama stratejileri ve sunduğu destekler hakkında bilgi sahibi olmak, daha sağlam ve verimli bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu bilgi birikimi, e-ticaretten maksimum verim almanızı sağlar.

E- İhracatının Önemi ve Avantajları

İnternetin hızla geliştiği bu dönemde, online alışveriş pek çok kişi için büyük bir kolaylık ve avantaj haline gelmiştir. Dolayısıyla e-ticaret, küresel çapta her geçen gün daha fazla etki yaratmaktadır. Bu bağlamda, tüketicilerin sadece yerel pazardan değil, aynı zamanda uluslararası pazardan da alışveriş yapabilmeleri mümkündür.

Eğer başka bir ülkenin tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyorsanız, e-ihracat bu noktada vazgeçilmez bir araçtır. Yeni iş fikirleri arayan bir girişimciyseniz ya da mevcut işletmenizi yurt dışına açmayı düşünüyorsanız, e-ihracat kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenektir.

E-İhracatının Tanımı ve Önemi

E-İhracat, bir ülkenin sınırlarını aşarak elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapma sürecidir. Geleneksel ihracat yöntemlerine kıyasla nispeten yeni bir kavram olan e-ihracat, özellikle internetin yaygınlaşmasıyla önemli ölçüde popülerlik kazanmıştır. E-İhracatın temel amacı, firmaların dünya çapında müşteri tabanını genişletmek ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için elektronik platformları kullanmalarını teşvik etmektir. Örneğin, Türkiye/İstanbul merkezli bir işletmeyseniz, e-ihracat Amerika Birleşik Devletleri'ne satış yapabilme imkanı sunar.

E- İhracatının Avantajları ve Dezavantajları

E-ihracat sektörüne adım atmayı düşünüyorsanız, bu sürecin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını iyi bir şekilde anlamanız önemlidir. Avantajlarının bilinmesi, doğru stratejiyle karşılaşabileceğiniz fırsatları göz önünde bulundurmanıza yardımcı olacaktır.

 1. Elektronik ihracat, dijital sistemleri kullanır. Bu nedenle geleneksel ihracata göre müşterilerle daha yakın ve etkili iletişim sağlar. Çevrimiçi kanallar aracılığıyla müşterilerle doğrudan etkileşime geçilebilir, soruları yanıtlanabilir ve geri bildirimler alınabilir.
 2. E-İhracat işletmelere zaman ve mekân bağımsızlığı sağlar. İşletmeler, 7/24 açık çevrimiçi mağaza üzerinden satış yapabilir ve müşterilere sürekli erişim sağlayabilir.
 3. E-İhracat dijital pazarlama ve reklam stratejileri kullanarak şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha geniş kitleye ulaştırmasını sağlar. Sosyal medya, arama motoru optimizasyonu, dijital reklamlar ve içerik pazarlaması gibi yöntemler daha fazla tanınmanıza yardımcı olur.
 4. Elektronik ihracat geleneksel modele kıyasla daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilir. Fiziksel mağaza açma, kira, depolama ve personel masrafları gibi giderlerden kaçınılabilir.
 5. E ihracat firmalara dünya çapında müşterilere ulaşma imkanı sağlar. İnternet üzerinden yapılan satışlar, coğrafi sınırları aşar ve şirketlere geniş müşteri tabanına erişim olanağı sunar.

E ihracat avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bunları bilmek de en az olumlu yönlerini bilmek kadar önemlidir. Çünkü gerekli önlemleri almanıza yardımcı olur. Sistemin sahip olduğu dezavantajlar genel olarak şöyledir:

 1. Ürünlerin fiziksel olarak teslim edilmesi uluslararası e-ihracatta zorluk olabilmektedir. Gümrük işlemleri, nakliye süreci, depolama ve dağıtım gibi lojistik faktörler işletmeleri etkileyebilmektedir.
 2. Farklı ülkelerdeki müşterilerin kültürel ve dil farklılıkları, e-İhracatı zorlaştırabilmektedir. Ürün açıklamalarının çevrilmesi, müşteri hizmetleri ve iletişim süreçlerindeki dil engelleri, işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlamakta zorlanmasına yol açabilmektedir.
 3. E-İhracatın popülaritesi arttıkça, rekabet de artmaktadır. Söz konusu rekabet fiyatlar, ürün kalitesi, daha iyi müşteri deneyimi gibi farklı unsurlar üzerinden devam etmektedir. Ancak işletmeler diğer şirketlerle rekabet edebilmek için SEO yapabilmekte ya da dijital pazarlama yöntemlerinden yararlanabilmektedir.
 4. Her ülkenin kendine özgü yasaları vardır. Bu nedenle e-ticaret ve e-ihracat yasaları da değişkenlik gösterir. Eğer ülkeye mal satışı yapmak istiyorsanız bunlara kesin anlamda uyum sağlamanız gerekir. Dolayısıyla yasaları üzerine ayrıntılı araştırma yapmak, öğrenmek şarttır.
 5. Ülkeden ülkeye saat farklılıkları yaşanabilmektedir. Bu nedenle özellikle müşteriler iletişim kurarak soru sormak veya probleme yanıt aramak istediğinde büyük zorluklar yaşayabilmektedir.

Dezavantajların farkında olmak, bunlara yönelik önlem almanızı da sağlar. Örnek olarak kültürel ve dil farklılıklarına yönelik olarak ilgili dili bilen kişileri işe almak söz konusu problemleri minimum seviyelere indirebilmektedir. Yine saat farklılıklarını hesaplamak da müşteri temsilcilerinin çalışma saatlerini ayarlamaya yardımcı olabilmektedir.

Devlet Destekleri: İhracat Teşvikleri ve Programları

Eğer internet yoluyla yurtdışında ticaret yapmayı hedefliyorsanız, bu amaca uygun e-ihracat desteklerinin farkında olmanız gerekmektedir. "Marka Tescil ve Korunma Desteği", bu destekler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ürün, hizmet veya yurt içinde tescilli markalarınızın yurtdışı pazarlarda tescili ve korunması ile ilgili harcamalarınız bu destekle karşılanır.

Marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi masraflarınız da bu destek kapsamına dahildir. Ayrıca, "Pazar Araştırması Seyahat Desteği" e-ihracat desteklerinin bir parçasıdır. Elektronik ihracat yapmayı planlayan şirketlerin, hedef pazarlarını araştırma amacıyla yaptıkları seyahatler de desteklenmektedir. İki şirket temsilcisi tarafından en fazla 3 ülkeye, 1 ila 20 günlük periyodlarda gerçekleştirilecek yurtdışı pazar araştırma seyahatlerinin ulaşım ve konaklama giderlerinin %70'i bu desteğe dahildir. Bu ve benzeri destekler hakkında da bilgi sahibi olmanız önemlidir.

 1. Pazar Araştırması Seyahat Desteği
 2. Rapor Desteği
 3. Şirket Satın Alma Desteği
 4. Belge Desteği
 5. Birim Desteği
 6. Reklam ve Tanıtım Desteği
 7. Fuar Desteği

E ihracat destekleri ve teşvikleri genel anlamda bu şekildedir.

İhracatçılar İçin Devlet Desteklerinin Önemi

Eğer elektronik ihracat yapmayı planlıyorsanız, devlet tarafından bu alana özel sunulan çeşitli teşvik ve desteklerden faydalanabilirsiniz. Bunlar arasında oldukça çeşitli seçenekler mevcut olup, her birinin kendine özgü bir amacı bulunmaktadır. Ancak genel anlamda, bu desteklerle e-ihracatınızı daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu yüzden, bu alana girmeyi düşünüyorsanız, bu destekleri daha ayrıntılı bir şekilde incelemeniz ve bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

İhracat Teşvikleri ve Programları Nelerdir?

İhracat teşvikleri çok çeşitli olabilir. Örneğin, “Belge Desteği” sağlık, kalite ve çevre konularında teknik düzenlemelere ve uyumluluğa yöneliktir. Bu destek kapsamında belgelendirme, izin, danışmanlık, lisans, sertifikasyon, eğitim ve diğer belgelendirme giderleri %50 oranında karşılanmaktadır.

"Birim Desteği" ise yurtdışında şirket bünyesinde kurulan birimlerin vergi, harç, kira ve komisyon giderlerinin %40-50'sini destekler. Bunun yanı sıra diğer e-ihracat destekleri de farklılık gösterir ve bu desteklerin hepsini inceleyerek daha detaylı bir bilgi edinebilirsiniz.

Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama Stratejileri

E-ihracat yapmayı düşünüyorsanız, yeni bir ülkeye giriş yaptığınızda nasıl pazar araştırması yapacağınızı bilmelisiniz. Ek olarak pazarlama stratejilerini bilmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede ilk adımınızı attığınızda geniş bir kitleye ulaşabilir ve böylece daha fazla kar elde edebilirsiniz.

Uluslararası Pazar Araştırması ve Analizi

Uluslararası pazar araştırması ve analizi, bir şirketin hedef uluslararası pazarlarda başarılı olmasını sağlayan kritik bir süreçtir. Bu süreç, şirketin hedef pazarlarını belirlemesine, pazar fırsatlarını değerlendirmesine ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

Bu araştırmayı gerçekleştirebilmek için çok sayıda kaynaktan yararlanabilirsiniz, ancak özellikle internet teknolojisi, pazarın güncel durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Rakiplerinizi bilmeniz ve rekabet analizi yapmanız da oldukça önemlidir. Rekabet analizi, rakiplerin ürünlerini, fiyatlandırma stratejilerini, pazarlama stratejilerini ve dağıtım kanallarını incelemeyi kapsar. Bu analiz, rekabet avantajı sağlamak ve pazarın dinamiklerini anlamak için kritiktir.

İhracat Pazarlama Stratejileri

E-ihracat yapmak istiyorsanız, hangi stratejiyi izlemeniz gerektiğini bilmek önemlidir. İlk olarak, dijital platformlara geçiş yapmanız gerekmektedir. Mutlaka bir web sitesine sahip olmalısınız. Çünkü bu platform yurtdışında tanınmanızı ve müşterilerinizin sizi görmesini sağlar.

Ancak sadece bir web sitesine sahip olmak yeterli olmayabilir; farklı unsurlarla bu durumu desteklemeniz gerekmektedir. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), bu unsurlardan biridir. SEO, hedef pazarlarda görünürlüğünüzü artırmak için önemlidir.

Hedeflenen ülkelerin dillerinde ve kültürel özelliklerine uygun anahtar kelimeleri hedeflemek, sitenizin arama motorlarında daha üst sıralarda görünmesini sağlar. Bu sebeple, profesyonel firmalar ile iletişime geçerek, hedef ülkeye özel düzenlemelerin yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. İkincil olarak, sosyal medya hesapları da önemlidir.

Ülkeye ve hedef kitlenize göre sosyal medya hesabınız olması, müşterilerinize daha kolay ulaşmanızı sağlar. İçerik pazarlaması, e-posta pazarlaması ve dijital reklamlar gibi yöntemlerle potansiyel müşterilere ulaşılabilir. Hedef pazarın özelliklerine ve tercihlerine uygun içerikler oluşturulmalı ve hedeflenmiş pazarlama kampanyaları gerçekleştirilmelidir.

Lojistik ve Taşımacılık: Gümrük İşlemleri, Sigorta ve Nakliye

E-ihracat yapmak istiyorsanız lojistik ve taşımacılık özen göstermeniz gereken konular arasındadır. İlk olarak ne gibi seçenekleriniz olduğu bilinmelidir. Bunların arasında,

 1. DHL,
 2. FedEx,
 3. PTT,
 4. Express Kargo,
 5. Yurtiçi Kargo,
 6. MNG Kargo,
 7. TNT,

Gibi pek çok seçenek vardır. Bunların her birini daha ayrıntılı ve isteklerinize göre değerlendirirseniz, aralarından sizin için en uygun olanlarına karar verebilirsiniz.

Lojistik ve Taşımacılıkta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E ihracat son derece dikkatli planlanması gereken bir ticaret yöntemidir. Zira yurt dışına satış yaparken ilgili ülkenin, alakalı kanunlarına uyum sağlamanız gerekir. Ayrıca müşteriler yine en kısa sürede ürünün kendisine ulaşmasını ister. Bu bakımdan dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyledir:

 1. E-ihracatta geri iade ve iade politikalarının düzenlenmesi önemlidir. Ürünlerin hasar görmesi veya müşteri memnuniyetsizliği durumunda geri iade sürecinin nasıl yöneteceğiniz planlanmalıdır.
 2. Ürünlerin uluslararası sevkiyat sürecinde takip edilebilirlik önemlidir. Lojistik şirketiyle iletişim halinde olmak ve gönderinin her aşamasını izlemek, müşteriye güven ve müşteri hizmeti sağlamak için şarttır.
 3. Uluslararası e-ihracatta farklı taşıma seçenekleri değerlendirilmelidir. Hava, kara, deniz veya kombine taşımacılık gibi seçenekler arasından uygun olanı seçilmelidir. Seçilen taşıma yöntemi, ürünün özelliklerine, hedeflenen teslimat süresine ve bütçeye uygun olmalıdır.
 4. Ürünlerin uluslararası sevkiyat için doğru paketlenmesi ve etiketlenmesi gerekmektedir. Ürünlerin güvenli ve sağlam taşınmasını sağlamak için uygun ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır.
 5. Paketlerde uluslararası nakliyat için gereken bilgilerin yer aldığı doğru etiketlemeler yapılmalıdır. Etiketler ülke kanunlarına da uyumlu olmalıdır.
 6. Uluslararası taşımalarda gümrük işlemleri dikkate alınması gereken bir husustur. Gümrük mevzuatına uygun olarak gerekli belgelerin hazırlanması ve düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bu süreçte doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak, gümrük sorunlarını önlemek için şarttır.

E ihracat konusunda bu gibi noktaları bilmek, önlemleri daha iyi almanıza da yardımcı olur.

Gümrük İşlemleri, Sigorta ve Nakliye Konularında Devlet Destekleri

E-ihracat destekleri oldukça ayrıntılıdır. Eğer gümrük işlemleri, sigorta ve nakliye konusunda ne gibi yardımların olduğunu, destek unsurlarını ve daha ayrıntıları görmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, ayrıntılı şekilde tüm incelemeleri yapabilirsiniz.

Ödeme Güvencesi ve Risk Yönetimi

E-ihracat yapmayı planlıyorsanız, ödeme güvencesi ve risk yönetimini doğru yapmak da gerekmektedir. Güvenilir ödeme yöntemleri her zaman büyük önem taşımaktadır. Ayrıca belirlediğiniz ödeme yöntemi ilgili ülkenin tüketicisine uygun olması gerekmektedir. Sizin de ilgili kanal aracılığıyla ödemeleri sorunsuz şekilde almanız gerekmektedir. Her ödeme seçeneğinin, her ülkede uygun olmayabileceği unutulmamalıdır.

Bunun yanı sıra risk yönetimini doğru yapmak da önemlidir. Her ne kadar e-ihracat dezavantajları olsa da riskleri doğru yönetirseniz bunları minimum seviyelere indirmeniz mümkündür. E-ihracat risk yönetimi, şirketin uluslararası ticarette karşılaşabileceği finansal, operasyonel ve hukuki riskleri tanımlama, değerlendirme ve yönetme sürecidir.

Ödeme Güvencesi ve Risk Yönetimi Nedir?

Etkin bir risk yönetimi uygulaması, ihracat yapan şirketinizin hızla büyümesine katkı sağlar. Bu yönetim, yeni pazarlara girmeyi ve ihracat kapasitesini yükseltmeyi kolaylaştırır. Finansal risklerin azaltılması, firmanın daha sağlıklı bir büyüme sürecine girmesine imkan sağlar. aynı zamanda yeni pazarlara daha güvenli ve etkin bir biçimde açılmanızı destekler.

Bu durum, uluslararası ticaret hacmini genişletme fırsatını beraberinde getirmektedir. Risk yönetimi ayrıca, satıcı ve alıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen sözleşmeleri de kapsamaktadır. Ürünün bir ülkeye girişi için gereken bazı koşullar da olabilir. Bu nedenle, hukuki konular risk yönetiminin kilit unsurlarından birini oluşturmaktadır.

İhracatta Ödeme Güvencesi ve Risk Yönetimi için Alınması Gereken Önlemler

Başarılı bir e-ihracat süreci gerçekleştirmek istiyorsanız, bu başlık altında dikkate almanız gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Öncelikli olarak, site güvenliğini eksiksiz bir biçimde sağlamalısınız. Böylece, kullanıcılar siteyi sorunsuz bir biçimde gezinebilir ve ödemelerini güvenle yapabilir. Ödeme metodlarının güvenliğini de tam teşekküllü bir şekilde garanti etmelisiniz. Hedef ülkenin e-ticaret ve ihracat yasaları karmaşık bir konudur. Bu konuda her detayı gözden kaçırmamak ve gerekli aksiyonları hızla almak adına, bu alanda uzman danışmanlık firmaları ve avukatların desteğine başvurabilirsiniz.

İş Geliştirme, İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Uluslararası Fuar ve İş Gezileri

E-ihracat yapmayı ve yurtdışına açılmayı zor bir süreç olarak görmemek gerekmektedir. Aslında bu işlem oldukça kolaydır. Yalnızca ne yapmanız gerektiğini bilmeniz, teşviklerden haberdar olmanız ve risk yönetimine dair bilgi sahibi olmanız yeterlidir. Ancak kolay bir biçimde yurtdışına açılmak, anında tanınmayı garantilemez. Fuarlar ve iş gezileri, bu konuda oldukça önemlidir. Bu etkinlikler sayesinde işbirliği imkanları yaratır, ağınızı genişletir ve markanızı tanıtabilirsiniz.

İş Geliştirme ve İşbirliği İçin Yapılacak Uluslararası Fuarlar ve İş Gezileri

Fuarlar ve iş gezileri gibi etkinlikler, şirketlerin yeni müşteriler bulmasına, var olan müşteri ilişkilerini güçlendirmesine, pazar trendlerini izlemesine ve işbirliği fırsatlarını keşfetmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda ilk adımınız, hedeflediğiniz pazarlarda düzenlenen uluslararası fuarları ve iş gezilerini incelemek olmalıdır. Bu, sektörünüze bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Önemli sektör etkinliklerini belirlemeniz ve katılmanız için en uygun olanları seçmeniz gerekmektedir.

Etkinlik tarihlerini, yerlerini ve katılımcı profillerini dikkate almalı, uygunluğu değerlendirdikten sonra katılımınızı sağlamalısınız. Ancak, etkinliğe tam anlamıyla hazırlanmanız ve kendinizi başarılı bir şekilde tanıtmanız gerektiğini unutmayın.

Fuar ve İş Gezilerinden En Yüksek Verimi Almak İçin Yapılması Gerekenler

İş gezisine gitmek veya fuara katılmak, gözükenden daha kolay bir süreçtir. Ancak bu etkinliklere katılım, başarıyı kesin olarak garanti etmemektedir.

Aksine, yetersiz hazırlık olumsuz bir izlenim oluşturacak ve potansiyel müşterileri ve iş ortakları sizden uzaklaştıracaktır. Bu sebeple, her zaman markanızı öne çıkaran değerleri, ürünlerinizin neler olduğunu ve size özgü avantajlarınızı göstermeyi unutmamalısınız. Fuarlara özenli bir şekilde hazırlanmalısınız.

İnce detaylara dikkat etmek, markanızı daha iyi bir biçimde sergilemenize olanak sağlar. Katılımcıları önceden tanımak da, onları araştırmanıza ve daha etkin planlar yapmanıza yardımcı olur. Bu unsurlara dikkat etmek, iş gezilerinden ve fuarlardan daha fazla verim almanızı sağlar.

ideasoft monogram
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Ferad Osman Sali
Ferad Osman Sali

E-ticaret Danışmanı

Ferad Osman Sali, E-ticaret, SEO stratejileri ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış deneyimli bir profesyoneldir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sali, 12 yıldır SEO ve dijital pazarlama, 8 yıldır da e-ticaret alanlarında çalışmakta... Yazar hakkında detaylı bilgi
E-ticarete başlayın

Popüler Videolar

video1 Cevapsız Sorular
video2 E-ticaretle Büyüyenler - Nilmum.com.tr
video5 Etkileyici Marka İsmi Bulmak
video4 İnternet'te Ne Satılır?
video3 Instagram'da Satış
video3 E-ticaretle Büyüyenler