Basın Bülteni Nedir? Nasıl Yazılır? E-ticaret Firmaları İçin Neden Önemlidir?

3 Şubat 2022
Markethinkers
Basın Bülteni Nedir? Nasıl Yazılır? E-ticaret Firmaları İçin Neden Önemlidir?

Basın bülteni, e-ticaret işletmeniz ile ilgili kamuoyu grubu arasında ilişki kurabilmenizi sağlar. İşletmenizin bilinirliğini ve marka değerini artırmak için, kurumsallaşma adımlarını doğru atmanız gerekir. Bu doğrultuda işletmenizle ilgili, iç ya da dış işlerde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri, basın organlarına bildirmelisiniz. Bildiri yaparken ise basın bülteni hazırlamalısınız. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmanızın en pratik ve etkili yolu budur. Ama basın bülteni “öylesin” hazırlanan bir bildiri değildir. Peki tam olarak basın bülteni nedir, nasıl hazırlanır?

Basın Bülteni Nedir?

Basın bülteni; işletme, kurum, kuruluş, yönetim grubu ya da ticari kişiliklerin, medya ve basın organları için hazırladığı bildiri metnidir. Halkla ilişkilerin en önemli iletişim araçlarından biridir. Yayınlayan taraf; basınla ve basın üzerinden kamuoyuyla ilişki sürekliliği sağlamayı, düzenli bir iletişim kurmayı ve bilgi paylaşmayı hedefler. Basın bülteni, kişi ve kurumlarda idari, ticari ya da yönetimsel açıdan meydana gelen gelişmeleri, yapılan yenilikleri, alınan kararları ve benzeri konuları içerir.

Haber değeri taşıması gereken basın bültenleri, doğru bir şekilde hazırlandığı takdirde medyada kendine yer bulur. Bu nedenle gazetecilik diliyle hazırlanır. Ayrıca özel formatlı bir metindir ve kendine ait bir ekosistemi vardır. Kurallara bağlı olarak hazırlanır. Halkla ilişkilerin en etkili, en faydalı ve en kullanışlı iletişim araçlarından biridir. Dijitalleşme sonrasında bile popülaritesini kaybetmemiştir. Kişi ve kurumların çoğu, matbu basın bültenleri yayınlamaya devam eder. Bir kısmı ise online basın bülteni yayını yapar. Bültenler posta ya da e-posta ile gönderilir.

Basın Bülteninin Özellikleri Nelerdir?

İçerikten formata kadar çeşitli basın bülteni özellikleri vardır. İlgili özellikleri barındırmayan metinlerden bülten olarak bahsetmek söz konusu değildir. Kayda değer konu ve bilgileri içermesi gereken bültenler, sadece bilgi vermek ve iletişim kurmak amacıyla hazırlanır. Bu nedenle bir reklam ya da propaganda aracı olarak kullanılamaz. Basın bülteninin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İçerik mesajını özetler nitelikte bir başlığı olur.
 • Bu başlık 5 - 6 kelime civarında ve çarpıcı olup etki uyandırmalıdır.
 • Standart bir formatı vardır ve bu formatın kurallarına uygun bir şekilde hazırlanır.
 • Tek sayfalık haber metni olarak hazırlanır.
 • Güvenilir, güncel ve doğru bilgiler içerir.
 • Giriş kısmında mutlaka 5N1K unsurları yer alır.
 • Süslü ve aşırı övgü içeren bir yazım dili kullanılamaz.
 • Doğrudan tüketiciye hitap etmesi söz konusu değildir.
 • Hitap edilen kitleye duyuru yapmak ve bilgi vermek amacıyla hazırlanır.
 • Reklam yapma ve satışı artırma gibi amaçlara hizmet etmez.
 • Hedef kitleyi ilgilendiren yeni olaylardan bahseder.
 • Olayların içinde, hedef kitle nezdinde tanınmış kişilerin olması mümkündür.
 • Siyasal, toplumsal ve çatışma unsurlarını barındırabilir.
 • Bilimsel veriler içerebilir.
 • Bülten ile ilgili temas kurulacak kişinin ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri, bültenin alt bölümünde yer alır.

Basın Bülteni Türleri Nelerdir?

İşletme, şirket, kurum gibi organizasyonların yayınlayabileceği farklı basın bülteni türleri vardır. Bu basın bülteni çeşitleri, konusuna ve yayınlanma amacına göre sınıflandırılır. Dolayısıyla sıralanan türleri çeşitlendirmek ve çoğaltabilmek mümkündür. Yaygın bir şekilde kullanılan basın bülteni türleri şunlardır:

 • PR amaçlı bülten
 • Lansman bülteni
 • Şirket kuruluş bülteni
 • Şirket birleşme bülteni
 • Atama bülteni
 • Rebranding (yeniden markalama) bülteni
 • Yeni proje/iş ortaklığı bülteni
 • Satın alma/satış bülteni
 • İşe alma/sözleşme feshi/istifa bülteni
 • Yatırım bülteni
 • Etkinlik duyuru bülteni
 • Sosyal sorumluluk projesi bülteni
 • Yeni ürün/ürün güncelleme bülteni
 • Araştırma bülteni
 • Ödül bülteni

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Kurum içerisindeki bir gelişmeyi, alınan kararı ya da iş ortaklığını bildiren sıradan bir metin yayınlamak, basın bülteni yayınlamak anlamına gelmez. Çünkü bültenlerin kabul gören belirli bir formatı vardır. Buna göre basın bültenleri çoğunlukla başlık, giriş, gelişme, alıntılar ve iletişim olmak üzere 5 bölümden oluşur. Her bir bölümün içeriğinde bulunması gereken unsurlar da belirlidir. Formata ve kurallara bağlı kalınması gerekir. Öyleyse bu kurallar doğrultusunda basın bülteni nasıl yazılır?

Başlık

Bültenin en önemli unsurlarından biri başlıktır. Gazetecilik dilinde yazılması ve haber niteliği taşıması gerektiği için, başlık detayı ayrıca önem taşır. Başlığın, bültenin genelinde anlatılan konuyu kısaca özetlemesi gerekir. Bu özet çarpıcı bir şekilde cümleleştirilmeli ve net bir mesaj vermelidir. Başlık bölümünde dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

 1. Başlık ortalama 5 - 8 kelimeden oluşmalıdır.
 2. Yalın bir dille yazılmalıdır.
 3. Basit kelimeler içermelidir, karmaşık olmamalıdır.
 4. Spesifik bir bilgi vermelidir. Örneğin şirket birleşimi türündeki bir bültenin başlığında; güçlerini birleştiren şirketlerin adı, yıl bilgisi ve birleşime dair bir bilgi yer almalıdır.
 5. Düz bir kompozisyon başlığından ziyade coşku taşıyan bir başlık seçilmelidir.

Giriş

Gerçekleşen olayla ilgili genel bilgiler, giriş kısmında verilir. Okurun aklına gelebilecek tüm sorulara cevap verebilmesi gereken bir bölümdür. Bu nedenle hazırlık aşamasında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim) soru grubundan yararlanılır. Verilen bilgiler, bu soruların hepsine cevap olabilmelidir. Giriş metninin uzunluğuna da dikkat edilmelidir. Çok kısa tutulduğu takdirde tüm sorulara cevap vermeyebilir. Uzun tutulması hâlinde de kalan kısımlar sıkışabilir.

Gelişme

Gelişme bölümü, bir basın bülteninin en detaylı kısmıdır. Toplam metnin ana gövdesidir ve 2 ile 5 paragraf arasında tutulması idealdir. Bu kısımda bültenin neden yazıldığı ve gerçekleşen olayın amacı hakkında bilgiler verilebilir. Eğer basın bülteninin içeriğini oluşturan olay hakkında bilimsel ve sayısal veriler varsa, gelişme kısmında mutlaka kullanılmalıdır. İstatistikler ve rakamlar, bazı okur grupları tarafından daha net anlaşılabilir. Ayrıca fotoğraf ve grafik gibi çeşitli görsel detaylarla da gelişme bölümü zenginleştirilebilir.

Alıntılar

Alıntılar bölümü ile basın bülteni daha ikna edici bir hâle getirilebilir. Bilinen bir isim tarafından söylenen ve yazılan aforizmalar ya da açıklamalara alıntılar bölümünde yer verilebilir. Bu detay, okuyucuların olaya farklı açılardan bakmasını sağlar. Ayrıca duyurulan kararı destekleyen güçlü görüşler olduğuna dair de bir mesaj verir. Dolayısıyla okuyucu açısından bakıldığında, alıntılar kısmı verimli kullanılan bir basın bülteni yüksek bir ikna edicilik seviyesine ulaşabilmektedir.

İletişim

Bültenler basın ve medya kuruluşları ile paylaşılır. Sonrasında bu kuruluşlar, bülten hakkında haber yapmak için yayınlayan kurum ile iletişime geçer. Çoğu zaman bülten yayınlayan taraf ile röportaj da yapılır. İletişim bölümü, tüm bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önem taşır. Ayrıca bültenin yayınlanmasındaki temel hedeflerden biri de yayın organlarında haber olarak yer alabilmektir. İletişim bölümü eksiksiz olduğunda, basın mensuplarının iletişime geçme ihtimali daha yüksek olur. Basın bülteni iletişim bölümünde olması gereken bilgilerden bazıları şöyledir:

 • Ad - soyad
 • Kurumdaki pozisyon/görev
 • Telefon numaras
 • E-posta adresi

Basın Bülteni Neler İçerir?

Basın bülteninin formatı kadar içeriği de önemlidir. Hem şekil hem de bilgi açısından içeriğe çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bülteni yayınlayan kurumun logosu bile önemli bir detay olarak kabul edilir. Çünkü görsel açıdan akılda kalmakta da fayda vardır. Bültenin sağladığı faydaların her birinden verimli bir şekilde yararlanabilmek için doğru bir kurgu yaratmak gerekir. Başlık hiyerarşisi doğru oluşturulmalıdır ve alt başlık kullanımı unutulmamalıdır. Bir başka önemli detay da tarihtir. Peki bu detaylar doğrultusunda basın bülteni nasıl hazırlanır?

Logo

Basın bülteninin en çok dikkat çeken unsurlarından biri, kim tarafından yayınlandığıdır. Dolayısıyla hem basın mensuplarını hem de haber sonrası bülteni okuyacakları bilgilendirme açısından logo kullanımı gereklidir. Logo, bir kurum ya da şirketin sembolüdür. Görsel bir öge olmasından dolayı akılda kalıcılığı vardır. Metin temelli logolar bile bir markanın bilinirliğini güçlendirir. Farkındalık yaratmak için şirket logosu, basın bülteninin sağ üst ya da orta üst kısmına yerleştirilmelidir.

Başlık

Basın bülteninde olması gerekenler arasında ilk sıralarda elbette başlık bulunur. Çünkü bülteni okumayanlar ya da konuyla ilgilenmeyenler bile başlığı çok net bir şekilde görür. Bu başlık içerik hakkında direkt bir mesaj verebilecek şekilde hazırlanırsa, bültene olan ilgi artış gösterir. Başlık ögesi bu nedenle önemlidir ve seçim sürecinde de hassasiyete gerek vardır. Yüzeysel bir başlık seçilmemelidir. Başlığı okuyanlar, içerik hakkında mutlaka bilgi sahibi olabilmelidir. Fazlasıyla genel bir başlık, yeterli mesajı veremez. Buna ek olarak hitap edilen kitlenin anlayabileceği basitlikte kelimeler seçilmeli ve markanın kurumsallığını yansıtan bir dil kullanılmalıdır. Bu nitelikleri içerecek şekilde oluşturulan başlığın dikkat çekici olması da ayrıca bir önem taşır.

Alt Başlık

Alt başlık kullanımı zorunlu olmamakla birlikte kullanılması faydalı olan bir ögedir. Başlığın altındaki kısım birçok detay içeriyorsa bu detayları alt başlıklar ile gruplandırmakta fayda vardır. Başlık bölümüne dâhil olarak kabul edilen alt başlık, genel konuların spesifik detaylarla anlatıldığı paragrafların başına atılır. Metnin okunmasını kolaylaştırır, daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Yer ve Tarih

Medya ve yayın organlarına gönderilen basın bültenleri, anında yayınlanmaz. Çünkü bültenler çoğu zaman gelecekteki bir duruma bağlı olarak hazırlanır. Bir tarih bildirilmediği takdirde, yanlış bir zamanda yayınlanma ihtimali yüksek olur. Bu nedenle bültenlerde “tarih çizgisi” olarak da adlandırılan bir satır vardır. Bültene, metnin hazırlandığı ya da paylaşıldığı tarih değil, yayınlanacağı tarih eklenir. Ayrıca bu satıra yer bilgisi de eklenir. Yer bilgisi, daha çok bölgesel çalışmalar için önemlidir.

Eğer kesin bir tarih yoksa uygun şartların oluşması için gereken bir olayın bilgisi de paylaşılabilir. Bu gibi durumlarda genellikle “anında yayınlanmak üzere” kalıbı kullanılır. Kalıbın ön kısmına ise yayın gerektirecek şartın bilgisi yazılır. Bülteni elinde bulunduran basın organı ise belirtilen tarihte ya da bildirilen şartların gerçekleşmesi hâlinde bülteni yayınlar.

Bülten İçeriği

İçerik, bültenin en büyük ögesidir. Genel olarak paragraflar, giriş kısmı, başlık, alt başlık ve bunların içerdiği bilgilerin tümü içeriği oluşturur. Ayrıca arka plan verileri, metinde kullanılan sayısal veriler, görseller, yer ve tarih bilgisi, şirket bilgileri gibi detaylar da içerik olarak kabul edilir. 5N1K sorularının cevapları, bültenin konusu ve yazılış amacı da yine içerik kısmında verilen bilgiler arasında gösterilebilir.

Basın Bülteni Hangi Konuları Kapsar?

Bir basın bülteni, hemen her konuyu kapsayabilir. Kurum, personel, iş ve benzeri pek çok alana bağlı alt konuların tamamı için bülten yayınlanabilir. Fakat önemli olan, hazırlanan bültenin konu açısından haber değeri taşıyabilmesidir. Aksi hâlde hiçbir yayın organında kendine yer bulamaz. Dolayısıyla bültenler, “haber değeri taşıyan her konu” hakkında yazılabilir. Örneğin halka arz edilmiş bir şirketin yönetim kurulu başkanı değişmişse, bu konu hakkında mutlaka basın bülteni hazırlamak gerekir. Yaygın olarak kullanılan basın bülteni konuları içinse şu şekilde örnekler verilebilir:

 • Şirket isminin değişmesi
 • Başka bir şirketle yapılan ortaklık
 • Değer yaratan bir etkinliğe sponsor olmak
 • Sosyal sorumluluk projelerine sağlanan katkılar
 • Şirketin/kurumun ödül kazanması, sertifika/belge alması
 • Yeni bir ürünün tanıtılması
 • Yeni iş modellerinin tanıtılması
 • Yeni bir şubenin açılması
 • Yapılacak yatırımları duyurmak
 • Yönetim ekibinde (istifa, terfi, fesih, atama vb.) bir değişiklik olması
 • Kampanya duyuruları
 • Kitap, dergi vb. materyaller yayınlamak
 • Yapılan bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak
 • Kurumun/şirketin yıldönümü
 • Etkinlik (panel, sempozyum, konferans vb.) düzenlemek
 • Gündemdeki sektörle ilgili konuları değerlendirmek
 • Genel sektörel değerlendirmeler

Etkili Basın Bülteni Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Format Kurallar Nelerdir?

Basın bülteni hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak, etkili bir basın bülteni yazmanıza yardımcı olur. Bülteni etki yaratabilecek bir şekilde yazmanız ise haber değerini artırır. Bu sayede daha fazla medya grubu bülteninizi haber yapmayı kabul eder. Dikkat etmeniz gereken basın bülteni kuralları vardır. Bu kurallar doğrultusunda diğer detayları da etkili bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

 1. Basın Bülteni Kurgusuna Sadık Kalmak

  • Bültenin asıl mesajına başlıkta açık bir şekilde yer verin.
  • Detaylı bilgileri giriş paragrafında değil, 2. ve sonraki paragraflarda aktarın.
  • Şirketinizin iletişim prensiplerinde bulunan “biz” (yapıyoruz, ediyoruz vs.) dilini kullanmayın, bülteni gazeteci üslubuyla hazırlayın.
  • Bülten genelinde tarafsız gazetecilik kurallarını benimseyin.
  • Hitap ettiğiniz kesimde farklı profiller olabileceği için mümkün olan en basit anlatımı tercih edin. Uzun cümlelere, çok bilinmeyen terimlere ve yabancı kelimelere yer vermeyin.
  • Bültenin genel uzunluğunu 300 - 500 kelime aralığında tutun ve 1 sayfayı geçmeyin. Giriş kısmını ise ortalama 90 kelime olacak şekilde hazırlayın.
  • Etkinlik gibi bir durum söz konusu olduğunda; tarih, yer ve saat gibi bilgileri metinden ayrıştırıp alt bölümde bir kutu içerisinde belirtin.
  • Medya kuruluşlarının ve basın mensuplarının iletişime geçebileceği yetkili hakkında telefon numarası ve mail gibi bilgileri eklemeyi ihmal etmeyin.
 1. Dikkat Çekici ve Bilgilendirici Bir Başlık Yazmak

  • Bülten içeriği ile ilgili özgün bir başlık belirleyin.
  • Başlık ile içerik arasında doğrudan bir bağlantı ve anlamsal bütünlük olmasına dikkat edin.
  • Başlık uzunluğunu 5 - 8 kelime aralığında tutun.
  • Başlıkta sadece anlaşılabilir kelimeler kullanın ve “&, ™, ®, >, <, -, _” gibi sembollere yer vermeyin.
  • Başlığın tamamını büyük harflerle yazmayın. Sadece ilk harfleri büyük yazın ve başlık cümle formatında olsa bile sonuna noktalama işareti koymayın.
  • Başlığı dikkat çekici kılmak için kelime oyunlarına ve yanıltıcı bilgilere yer vermeyin.
  • Reklam havası yaratan bir başlık kullanmayın.
  • Eğer istatistiksel verileriniz varsa, başlığı sayılarla güçlendirin.
  • Oransal veriler verirken “yüzde elli” değil “%50” formatını kullanın.
  • Soru soran başlıklar kullanmayın.
  • Bu kuralların tamamının, alt başlıklar için de geçerli olduğunu unutmayın.
 1. Haber Dili Kullanmak

  • Bültenin genelince haber dili kullanıp günlük ve kurumsal dilden kaçının.
  • Tüketiciye hitap etmeyin. Reklam ve satış amacı içeren cümleler kullanmayın.
  • “İlk, en iyi, en çok, en yeni” gibi kelimelere yer vermeyin. Bu ifadeleri mutlaka kullanmanız gerekiyorsa, söylemi kanıtlayan bir veri paylaşın.
  • Sloganlara ve argo kelimelere kesinlikle yer vermeyin.
  • Farklı anlamlara gelebilecek kelimeler ve meslekî/sektörel terimler kullanmayın.
  • Maddeleme/listeleme kullanmayın, konuyu paragraflar hâlinde ele alın.
 1. Yazım Kurallarına Uymak

  • Basın bülteni yazım kuralları konusunda da hassasiyet gerektirir. Türkçe yazım kurallarına uyarak metni hazırlayın.
  • Yazımı konusunda tereddütte kaldığınız kelimeler için TDK sözlüğünden yardım alın.
  • Küçük/büyük harf kullanımları için ayrıca hassasiyet gösterin. Sık yapılan hatalara düşmeyin; unvanlara büyük, pozisyonlara ise küçük harfle başlayın.
  • İhtiyaç hâlinde “vb.” ve “vs.” gibi kısaltmalar kullanabilirsiniz fakat yoğun bir şekilde kullanmayın.
  • Kurum adlarını kısaltmaları ile (Türk Dil Kurumu yerine TDK gibi) yazmaya özen gösterin.
  • Herkes tarafından bilinmeyen spesifik kurumlardan bahsederken kısaltmanın yanına, parantezin içinde tam adını yazın.
 1. Konuyu Görsellerle Desteklemek

  • İçerik ile ilgili akılda kalıcı görseller kullanın.
  • Görsellerin harekete geçirici olmasına dikkat edin. Örneğin insan içeren görsellerde poz verilenlerden ziyade hareket içeren fotoğraflar tercih edin.
  • Kişilerle ilgili bir bülten hazırlıyorsanız (yönetim kurulu başkanının değişmesi vb.) ilgili kişinin fotoğrafını kullanın.
  • Araştırma içeren bültenlerde görsel olarak grafik ya da infografiklere yer verin.

Basın Bülteni Nasıl Yayınlanır?

İyi bir bülten hazırlamak tek başına yeterli değildir. Bülteni doğru kanallardan, doğru kişi ve kurumlara ulaştırmanız gerekir. Bu nedenle basın bülteni yayınlama süreci ile de özel olarak ilgilenmelisiniz. Posta ile göndermek gibi geleneksel yöntemler günümüzde pek fazla kullanılmıyor. Onun yerine dijital kanalları tercih etmek daha verimlidir. Öyleyse dijital yolla basın bülteni nasıl gönderilir?

Online basın bülteni yayınlamak için ilk seçeneğiniz, e-posta listesi kullanmaktır. İletişim adresini bildiğiniz medya organlarına mail olarak bülteni iletebilirsiniz. Bu aşamadaki detaylar ile uğraşmak istemiyorsanız, bir PR ajansı ile anlaşabilirsiniz. PR ajansları, basın bültenlerinizi sizin yerinize ilgili yerlere ulaştırır. Ayrıca online basın bülteni dağıtımı, e-ticaret firmaları için de en kullanışlı ve avantajlı seçenektir. Sonuç olarak e-ticaret de online çalışan bir sistemdir ve avantajlı olabilmek adına, diğer online servisleri de kullanmalısınız.

İlgili rehber: Online İş Yapmak İsteyenlere E-Ticaretin Avantajları

Basın Bülteni E-ticaret Firmaları İçin Neden Önemlidir?

Tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler, geleneksel ticarette olduğu gibi e-ticarette de oldukça önemlidir. E-ticaretin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler sadece site özelinde değildir ve basın bülteni gibi araçları da içerir. Basın bültenleri, e-ticaret sitenizin daha geniş bir kitle tarafından fark edilmesini sağlar. Bunu reklamlarla da yapabilirsiniz fakat basın bülteni yayınlamak, sizi daha prestijli gösterir. Ayrıca bültenler haber değeri taşıdığı için yayın organlarında da reklam içermeyecek bir şekilde yer alabilirsiniz.

İlgili rehber: E-ticaret nasıl yapılır?

Pazar yerlerinde ya da farklı bir platformda e-ticaret yapıyorsanız, basın bülteni yayınlamanız çok da mümkün değildir. Haber değeri taşıyan bir bülten hazırlayabilmeniz için, markalaşmış olmanız gerekir. Bunun için de mutlaka bir e-ticaret siteniz olmalıdır. Bülteniniz doğrultusunda markanızla ilgilenmek isteyenleri farklı platformlara yönlendirmeniz güven konusunda olumsuz sonuçlar verebilir.

İlgili rehber: E-ticaret sitesi kurma rehberi

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

Ücretsiz reklam olarak kullanabileceğiniz tanıtım çalışmaları
Ücretsiz reklam olarak kullanabileceğiniz tanıtım çalışmaları
Ücretsiz reklam olarak kullanabileceğiniz dijital pazarlama çalışmaları ile şirketinizin ve ürünlerinizin tanıtımlarını yapabilirsiniz. Reklam ve pazarlama çalışmalarını beraber yürütebileceğiniz ücretsiz yöntemler...
30 Ekim 2020
Sinan Oypan
Rakiplerinizi incelemek müşteri hizmetlerinizi nasıl geliştirebilir?
Rakiplerinizi incelemek müşteri hizmetlerinizi nasıl geliştirebilir?
E-ticarette rakip analizi yapmak, birçok konuda stratejilerinizi geliştirmek için faydalı bir çalışmadır. Pazarlama, satış ve fiyat politikalarının yanı sıra müşteri hizmetleri konusunda da rakip analizleri yaparak,...
15 Kasım 2017
Sinan Oypan
Yeni başlayanlar için Youtube video içerik hazırlama rehberi
Yeni başlayanlar için Youtube video içerik hazırlama rehberi
Youtube video içerik üretimi, bugünlerde e-ticaret firmaları için de pazarlama açısından bir hayli önemli olmaya başladı. Tüketicilerin salgın sürecinde evde kalıyor olmaları ve bu süreçte internet kullanımının da artması,...
14 Mayıs 2020
Sinan Oypan
Rich Snippets Nedir? Çeşitleri ve Kullanım Yöntemleri
Rich Snippets Nedir? Çeşitleri ve Kullanım Yöntemleri
Google ve yaygın kullanılan diğer arama motorları, arama motoru ortamındaki kullanıcı - site ilişkisini en ideal düzeye getirmek için geliştirmeler yaparlar. Bu geliştirmeler sayesinde hem kullanıcı deneyimi artar hem de kaliteli web...
11 Nisan 2021
Markethinkers
Sevgililer Günü’nde satışlarınızı nasıl artırabilirsiniz?
Sevgililer Günü’nde satışlarınızı nasıl artırabilirsiniz?
Sevgililer Günü her yıl olduğu gibi e-ticaret firmalarının dört gözle beklediği dönemlerden biri. E-ticaret firmaları bu dönemde düzenledikleri kampanyalar ve fırsatlarla satışlarını artırabilirler. Tüketicilerin ilgi...
29 Ocak 2018
Sinan Oypan
Mobil uygulama yerine neden mobil siteye yönlenmelisiniz?
Mobil uygulama yerine neden mobil siteye yönlenmelisiniz?
Mobil cihaz kullanımının artmasıyla beraber e-ticaret de bu kanala doğru şekillenmeye başladı. Mobil cihazlar üzerinde kullanılan uygulamaların yanı sıra mobil cihazlara uyumlu web sitelerinin kullanımı da arttı. Tabii ki bu...
22 Eylül 2016
Sinan Oypan
E-ticaret sitenizin organik trafiğini nasıl artırabilirsiniz?
E-ticaret sitenizin organik trafiğini nasıl artırabilirsiniz?
E-ticaret sitenizin organik trafiğe ihtiyacı vardır. Organik trafiğiniz olmadan sadece reklamlara bağımlı kalmanız elinizdeki sermayeyi bu reklamlara ayırmanıza neden olabileceği gibi karlılığınızın da azalmasına neden olabilir....
27 Ağustos 2018
Sinan Oypan
Online itibar yönetimi hakkında bilmeniz gerekenler
Online itibar yönetimi hakkında bilmeniz gerekenler
Online itibar yönetimi, internet üzerinden iş yapan tüm kurum ve kişilerin özellikle üzerinde durması gereken konulardan biri. Adından da anlaşılabileceği gibi bu kavram, internet üzerinde yaptığınız işler sonucunda edindiğiniz...
23 Nisan 2019
Sinan Oypan
M-ticaret yaparken geri dönüşümlerinizi nasıl artırabilirsiniz?
M-ticaret yaparken geri dönüşümlerinizi nasıl artırabilirsiniz?
M-ticaret yani mobil ticaret, günümüzde internetten alışverişlerde önemli bir role sahip ve akıllı telefonlar üzerinden yapılan satın alma işlemleri her yıl artmakta. M-ticaret söz konusu olduğunda firmaların yapması gereken...
23 Temmuz 2019
Sinan Oypan
Yazılım Nedir?
Yazılım Nedir?
Karmaşık tablolar arasında aranılan bilgi, birkaç saniye hatta daha da kısa bir zaman içinde bulunabiliyor. Video oyunları, çok kompleks yapılara dönüşmüş durumda. Sanat, tabletlerin ekranına dokunarak üretilebiliyor. Ticaret,...
8 Eylül 2021
Markethinkers
SEO problemleri ve yanıtları
SEO problemleri ve yanıtları
SEO problemleri ve SEO çalışmaları E-ticaret siteleri için bir hayli önemlidir. Tabii ki SEO çalışmaları yaparken firmalar birçok farklı problemle karşılaşabiliyor ve bu alana yeni olan kişilerin kafalarında soru işaretleri...
15 Mayıs 2017
Sinan Oypan
Facebook AB testi ile reklamlarınızdan öğrenecekleriniz
Facebook AB testi ile reklamlarınızdan öğrenecekleriniz
Facebook AB testi ile reklamlarınızdan öğrenecekleriniz nelerdir? AB testini Facebook reklamlarında neden kullanmalısınız? Bu ve AB testi ile daha fazlası bu yazımızda. Facebook AB testi Sosyal medya reklam çalışmalarında...
23 Ocak 2018
Sinan Oypan
Detaylı Bilgi İçin Arayın